2013. július 1., hétfő

Érzelmeink teremtik meg külső valóságunkat


Érzelmeink teremtik meg külső valóságunkat?


Do Emotions Create Our External Reality © 2013 Conscious Life News. All Rights Reserved – by Alexis Brooks – June 21st, 2013 -  www.higherjourneys.blogspot.com

Forrás: Conscious Life News


Ha érzelmi állapotunk közvetlenül hat az általunk tapasztalt valóságra, megtanulhatjuk módosítani érzelmeinket, hogy megteremtsük azt az életet, amire vágyunk.

Kijózanító gondolat lehet, hogy életünk nem velünk, hanem általunk történik – különösen, ha az általunk élt élet sok kívánnivalót hagy maga után.

„Te teremted meg saját valóságod” – mely egy népszerűvé tett mondás egy Seth-ként ismert entitástól, akit a későbbi szerző, Hane Roberts csatornázott. Valójában Seth kívánalma az egyéni és tömeg valóság teremtése iránt egy ismételten kifejezésre juttatott eszme volt, a Roberts által csatornázott anyag kötetein át a 70-es évek elejétől végéig, a 80-as évekig. Egy ragyogó és nagyra becsült munka mennyisége, mely olyan lenyűgöző, hogy a Yale Egyetem jelenleg otthont ad a csatornázott iratok nagy részének az Egyetem könyvtárának kézirat és archív részlegében.

Magában foglalva ezt a valóság teremtési mechanizmust, melyről Seth azt állítja, mi mind elidegeníthetetlenül birtokoljuk, az az elgondolás [eszme], hogy érzelmeink szerepet játszanak – csatornaként működve, ha akarjátok – addig a valóságig, amit a harmadik dimenzióban tapasztalunk.

Néhány példával egyetemben, Seth kifejti a gondolatok és érzelmek elektromágneses minőségét. Különösképpen egy érzelem erőssége [intenzitása] képes valóban egy megfelelő harmadik dimenziós ábrázolást bevonzani, általunk körülményekként, helyekként, sőt még szilárd tárgyakként is tolmácsolva. Természetesen ez a magyarázat együtt jár a feltételezéssel, hogy fizikai valóságunk csupán egy képlékeny szerkesztés, természetében inkább holografikus, nem megszeghetetlen szilárd anyag, hanem mi feltételezzük róla, hogy az. Feltéve, hogy ez a modell talán fizikai világunkról egy szabatosabb kép, valószínűnek tűnne, hogy bizonyos energetikai minták egy bizonyos rezgésszámot vonzanak, vagy helyesebben, megengedi számunkra, hogy megtapasztaljuk ezt a frekvenciát, igen hasonlatosan egy sajátságos csatornához egy rádió skáláján. Ha az érzelem természetében energetikai és az energia alkotja meg az alapköveit valóságunknak, és megtanulhatjuk szabályozni érzelmeinket, akkor természetesen ésszerű azt gondolni, hogy megteremthetjük előnyben részesített valóságunkat is.

Az érzelem igazgatásának rendszere

A HearthMath [SzívMatek] Howard Martin-jával történt legutóbbi eszmecserém során megvitattuk, hogy a megfelelően szabályozott érzelmek milyen szerves szerepet játszanak abban, ahogyan megtapasztaljuk valóságunkat. Howard hiszi, hogy annak a szélén állunk, hogy egy szív-alapú világban éljünk. Állítja, hogy a szív érzelmi önvalónk „elsődleges pumpája”.

Beszélgetésünk során megjegyzést tettem arról a benyomásról, amiről úgy tűnik, mit az érzelem [emóció] szó jelez: a mozgásban, vagy mozdulatban való folyamatot. Valójában egyetértett, mondván, az „érzelem egy energia, mely szervezetünkön kering át, és energiája mozgásban van velünk.” Folytatta, „megtanulva azt, hogy jobban szabályozzuk érzelmeinket, ez képviseli emberi fejlődésünkben a következő határvonalat.”

Ez természetesen egy mélyreható állítás, és az ember talán a kérdéses dolgot bizonyítottnak veheti arról, ahogyan az érzelmek ilyen lényeges szerepet játszanak fejlődési folyamatunkban. Jóllehet, amikor átgondoljátok a tényt, hogy közülünk sokan feltételezik, az érzelmek semmi többek a lelki állapotnál, mely inkább velünk történik, mint általunk, a külső körülményeken alapulva, ezt a hathatós képességet gyengítjük le semmi többre, mint egy reakció, és ennek eredményeképpen, érzelemnek ítélnek olyasvalamiként, mely fölött nincs hatalmuk [irányításuk]. Howard inkább úgy érzi, hogy ki kell fejlesztenünk egy érzelem-kezelési rendszert, a szabályozás / irányítás érdekében, következésképpen kiváltva az általunk előnyben részesített érzelmet. Ismételten, Seth magyarázata arra az elgondolásra összpontosít, hogy az érzelmek természetükben energetikaiak és elektromágnesesek, csakúgy, mint minden más. A tudat / tudatosság által vezérelve, az érzelmek nem a külső ingerek eredményei (hacsak nem engedjük azt meg), hanem inkább energiacsomagok, melyeket mi vetítünk ki, és körülményeink, vagy az, ahogyan ezeket a körülményeket érzékeljük, pusztán ennek az energiának az eredeti elektromágneses minőségei.

Egy másik jól ismert nem fizikai entitás, Bashar neve alatt – Darryl Anka által csatornázva – nagyon hasonló és éles elméjű üzenetet közölt: „a körülmények nem számítanak – csupán a létezés állapota számít”. Ezzel azt mondja, hogy körülményeink magukban semmilyen alappal nem bírnak, kivéve akkor, amikor figyelmet fordítunk rájuk (érzelmessé [emocionálissá] válva velük kapcsolatosan). Ami a legalapvetőbb az anyagi világnál (az anyagnál), az a lelki állapot, melyben vagyunk, ahogy megtapasztaljuk valóságunkat, és hogy a létezés állapota természetében érzelmi.

A „varázslatos” megerősítései az érzelemnek a szertartásokban

Sok évvel ezelőtt történt (az idő körül, hogy az érzelem fogalmát nekem energetikai természetűként mutatták be), hogy eltöprengtem azon az elképzelésen, amit az érzelem játszik a szertartásos gyakorlatokban. Legyen az akár egy mindennaposabb helyi környezetben, mint a templom, vagy az okkult gyakorlat mély barlangjaiban a korokon át, a szertartás központi szerepet játszott mindenféle megjelenítésben [manifesztációban].

Sokan voltak szemtanúi csodálatos gyógyulások megtörténtének templomokban, vagy még a kimondott szavak jelenségénél (egy folyamatnál, mely által azt hiszik, hogy egy személy elkezd beszélni egy ősi és nem felismerhető nyelven, gyakran egy megváltozott állapotból felemelkedő beszélővel, ki egyáltalán nincs tudatában annak, amit éppen mondott). Ráadásul sok varázslatos hagyomány gyakorlója használja a szavak, vagy mozdulatok ismétlését, gyakran összhangban, hogy „elővarázsolja” a szellemeket, illetve hogy még tárgyakat is megjelenítsen [manifesztáljon]. Amikor a közös nevezőjére pillant az ember ezeknél a gyakorlatoknál, nem számít a kulturális eredete, egy közös szál tűnik nyilvánvalónak: az érzelem.

Ez egy érdekes megfigyelendő tényező. Van valami sajátságos az ismétlés cselekedetével kapcsolatosan, különösen akkor, ha ez egy szó, vagy kifejezés, sőt még egy mozdulat is, mely érzelmet vált ki, és minél többet ismétlik, annál erősebb a jelenlévő érzelem. Ha az érzelem egy elektromágneses energia – egy erő, mely átadhat egy bizonyos jelformát egy belső antennából (a szívből) az éteribe, vagy minden lehetőség mezejébe, és a gyakorló tudatosan összpontosít a vágyott eredményre – az érzelem hathatós [közvetítő] közeggé válik egy megjelenítés [manifesztáció] megteremtésében a fizikai világban. Seth azt mondja: „minden egyes érzelem és gondolat saját elektromágneses valóságával bír, és teljesen egyedi. Szerfelett felszerelt, hogy összekössön egy bizonyos másikkal, az erősség különböző tartományainak megfelelően, melyet esetleg magában foglal. A beszéd módjában, harmadik dimenziós tárgyakat formálnak valahogyan ugyanúgy, ahogyan a képeket látjátok a televízió képernyőjén megformáltnak, azonban egy hatalmas különbséggel. Valamint ha nem vagytok ráhangolódva arra a bizonyos rezgésszámra [frekvenciára], nem fogjátok észlelni egyáltalán a fizikai tárgyakat... Mindnyájan átalakítók [transzformátorok] vagytok, tudat alatt, magától [automatikusan] alakítjátok át az igen bonyolultan kifinomult elektromágneses egységeket fizikai tárgyakká”. Ő a valóságunkat anyag-koncentrált rendszernek hívja, és elegendő azt mondani, hogy az érzelmek koncentrációja (vagy erőssége) a nyersanyaga annak a dolognak [anyagnak], mely elkészül!

Lehet talán, hogy ez az, ahol a csak a beavatottak számára érthető [ezoterikus] világ találkozik a magasabb tudományokba be nem avatott [exoterikus] világgal – a belső teremti meg a külsőt?
Esetleg ez az alapja a szertartásos megjelenítésnek [manifesztációnak] úgy, ahogyan mi ismerjük.

Tudatos vizsgálat

Most ezt egy gyakorlatiasabb alkalmazásba áthozva – hogyan tanulhatjuk meg azt, hogy mi legyünk érzelmeink tudatos megteremtői, annak érdekében, hogy egy olyan életet éljünk, melyet jobban szeretnénk?

Hangos könyvemben, a „Tudatos Tűnődés”-ben [Conscious Musings] beszélek a szív fontosságáról, a képzeletre alapozva, mint alapra a saját egyedileg legyártott valóságunk megteremtéséhez. Egyik fejezetemben egy egyszerű szemléltetést nyújtok át a szív-középpontosított szándékról: egy apró kísérletet, melyben azt képzeltem el képileg, hogy van egy iPad-om, melyet már egy ideje akartam. Egyszerűen egy pár percet töltöttem el minden nap megismételve azt a kifejezést, hogy „szeretem az iPad-om”. Ellenben pusztán a kifejezés megismétlése helyett, éreztem, milyen lenne birtokolni azt, és milyen izgatottá válnék, ha végül lenne egy nekem! Ennek a gyakorlatnak az eredménye valóban egy meglepetés ajándékot hozott a férjemtől, egy iPad-ként, habár ő semmit sem tudott az én kicsiny móka kísérletemről! Lényegében ez nem volt az a kézzelfogható megjelenítés, mely elképesztett engem annyira, mint amennyire a szertartásba töltött erősödő érzelem folyamata, mondván „szeretem az iPad-om”, mely vágyam valóra váltotta!

Amikor a képi elképzelésre [vizualizációra] gondoltok, amit tesztek az, hogy behoztok egy vágyott látványt lelki „szemetek” elé. Jóllehet nem elég pusztán valamire gondolni, amire vágyunk, egy megerősítést hozzáadni, és egyszerűen ismételten elmondani. Való igaz, ahogyan fent szemléltettük, az ismétlés saját mágneses hatással bír, azonban egy gondolat elmondásának tette érzelem társítása nélkül mechanikussá válik, és őszintén, hatástalan folyamat – hacsak nem helyezünk be a megerősítésbe – a látványba – érzelmet! Emlékezzetek, az ismétlés lehet az érzelmi erősség katalizátora, és amikor ez az erősség eléri csúcsát, ez felgyújt egy fiziológiai, pszichológiai, sőt még egy metafizikai állapotot [feltételt] is. Ez a feltétel egy dimenziós szerkesztésben, amely igen rugalmas, átitatja a lehetőségek mezejét, és megpendíti a reagáló rezgést a „fő képkeretből”, és elhozza azt a megjelenés világába – körülményekként, emberekként, helyekként és dolgokként kódolva.

Tekintetbe véve ezeket az izgató [provokatív] elgondolásokat, Howard Martin állítása, miszerint érzelmeink szabályozása az emberi fejlődésben egy új határt nyit meg, igen elképzelhető, sőt elérhető, amint meghozzuk a tudatos döntést, hogy így tegyünk. Amikor felismerjük, hogy valójában mi teremtjük meg saját valóságunkat, kivétel nélkül – minden, amibe ez telik egy átváltás abba, hogy tudatosan szabályozzuk érzelmeinket, hogy azt az életet vonzzuk be, amire valóban vágyunk.Mindig lenyűgözőnek találtam, és egészen csodálatosnak, hogy amikor figyelmünket egy adott elképzelésre összpontosítjuk, gyakran fogunk kapni egy egyidejű „kacsintást és fejbólintást” a világegyetemtől, jóváhagyva az ilyen elképzelést. Ilyen volt egy eset e cikk befejezésekor. A következő reggel, mialatt Barbara Marciniak csodálatos kötetének olvasásának közepén jártam, melynek címe: „Föld – Fiastyúki kulcsok az Élő Könyvtárhoz” [Earth – Pleiadian Keys to the Living Library] ehhez a szakaszhoz értem:

„Emlékezzetek: a szeretet egy rezgésszám, és a fény is egy rezgésszám [frekvencia]. Mindkettő az energia elektromágneses adásaként létezik. Az egész bolygó egy Élő Könyvtár, melyet működésbe lehet hozni azáltal, hogy az emberi genetikai szerkezetet hozzáigazítjuk. Ez azért van, mert emberként ti vagytok a kulcsok az Élő Könyvtárhoz, és az érzelmek azok, melyek megengedik számotokra az információ elolvasását.”

… Elég! – mondtamAlexis Brooks
www.higherjourneys.blogspot.com

Fordítás:
https://fenytevo.blogspot.com/2013/07/erzelmeink-teremtik-meg-kulso.html

© 2013 Conscious Life News. All Rights Reserved – by Alexis Brooks – June 21st, 2013 -  www.higherjourneys.blogspot.com

A szerzői jogokra vonatkozóan...


Az ezen az oldalon leközölt tartalmat felhasználni a szerző és a fordító írásos hozzájárulásával lehet.

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved!
A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.
Hopi jóslat

"Amikor a madarak lehullnak az égből, és az állatok pusztulnak,

megannyi színből, osztályból, hitvallásból való emberek egy törzse érkezik majd meg a Földre,

akik cselekedeteik és tetteik által ismét zölddé változtatják a Földet.

Őket a Szivárvány harcosaiként fogják ismerni.”

Hopi jóslat [Forrás: www.earthwisdomfoundation.net]

Red Crow [Vörös Varjú] üzenete a világnak:

Indigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 1)
(magyar felirattal)

https://www.youtube.com/watch?v=ZMLszxp4Js0