2011. július 21., csütörtök

A megjelenítés - manifesztáció - lépései


A megjelenítés [manifesztáció] lépései2011. július 3.
Csatornázás a Teremtés Istennőjétől
Galaktikus Szeretet riporter, Shelly Dressel
website: www.goddesslight.net
http://soundofheart.org/galacticfreepress/content/steps-manifesting
~STEPS TO MANIFESTING~ FatherMotherGod Amon Ra's picture By FatherMotherGod... - Posted on 15 July 2011 ~GALACTIC LOVE REPORTER Shelly Dressel~

Valójában ennek a közvetítésnek a „Lépések az egymillió dollár megjelenítéséhez [manifesztálásához]” címet akartam adni, mert ez az, amiről az Istennő beszélt a „Minden Ami Van” idején. Ez egy egyedülálló csatornázás, mellyel nemcsak az energiátokon dolgozik számos különböző szinten, hanem segít is nektek tudomást szerezni arról, ami visszatarthat titeket, valamint ezt átváltoztatni. Ez a vele való számos élmény közül az egyik, ahol felfogjátok, hogy ti és ő a dolgokat teljes körpályára hozzátok el a tapasztalás befejezésével.

Miután ez a csatornázás megtörtént, néhány telefonálóval beszélgettem. Mindannyian éreztük a különbséget abban, ahogyan az Istennő képes velünk kölcsönhatásba lépni, míg a Föld síkján vagyunk. Sokkal megalapozottabb energia most, mint a múltban volt. Mi mindnyájan éreztük a végbemenő változást. Hiszem, hogy ez részben a vele együtt dolgozó emberek nagyobb számának köszönhető, viszont ez a változásról is szól, mely a Földre érkező kristályenergia nagyobb mennyiségével megy végbe.

Épp a legelejétől, az Istennő ösztönöz minket, hogy felismerjük, hol vannak gondolataink éppen most. Hiszem, hogy az emberek felvehetnek gondolkodási szokást a dolgokról, vagy életszemléletet, és nem ismerik fel, mekkora hatással van rájuk. Ha gondolataitok a hiány távlatából léteznek, akkor hiányotok lesz. Ha tudatosan átváltjátok őket a bőségbe, látni fogjátok világotokat átváltani a gazdagságba. A kulcs az, hogy nyitottak legyetek, és fogadjátok el a körülöttetek lévő gazdagság számos jelét!

Az egyik igazán fontos szempontja ennek a csatornázásnak az volt, ahogyan támogatta az embereket abban, hogy igazán „meglássák”, kik valójában. Emberekként, önmagunk észlelésével bírunk. Amikor a „Minden Ami Van”-ban, ahogy az emberek igazán megnyílnak, hogy megértsék és felismerjék, milyen hatalmasak, és óriásiak a lehetőségeik, felismerik a megjelenítést [manifesztálást], bármilyen gazdagságot, bőséget akarnak, hogy az a kiegyenlítésben van. A társadalomban azt tanították, hogy ne mondjunk jót magunkról, vagy ne beszéljünk nagyszerűségünkről. Valóban, ez aránytalanul felduzzaszthat egy egot, vagy személyiséget. Azonban, ha az istenségetekben vagytok, és úgy tekintetek magatokra, ahogy léteztek, ti nagyszerűek vagytok! Fogadjátok el ezt valóságnak! Nincs szükségetek „elmondani” ezt senki másnak; csupán valóságotokként kell elfogadnotok ezt!

ShellyNama sika: venia benya; ÉN VAGYOK az egyetlen; ÉN VAGYOK a teljesség.


Üdvözöllek titeket szeretett családom. Kinyúltam mindannyitokhoz. Kiterjesztem ölelésem; kiárasztom szándékom, hogy érezhessetek engem, hogy tudhassátok, én itt vagyok.


Ez alkalommal az országban – az Egyesült Államokban, ahol Shelly él – van a Függetlenség Napjának előestéje; tűzijáték és minden ehhez hasonló dolog durrog a háza körül.


Ünnepként hallja, és következésképpen rácsatlakozik az ünnep energiáira, és kifejezem mély nagyrabecsülésem, és szeretetem mindannyitok felé.


Kinyúlok, hogy ünnepeljem a függetlenséget bármitől, amit szeretnétek magatok mögött hagyni. Kinyúlok, hogy ünnepeljem a függetlenséget, ahogyan elengeditek a rajtatokon kívül álló energiátoktól való függőséget; ahogy tanultok, és növekedtek, és kiterjeszkedtek abba az egyéniségbe, mely érzi, elismeri / méltányolja és tudja, ki.


Kinyúlok hozzátok, és ösztönözlek titeket, hogy megengedjétek nekem a belépést, azért, hogy összeolvadhassak veletek. Ez a hónap a Földetek síkján számos erős energiával volt telve. Telített volt fogyatkozásokkal, a napfordulóval; olyan dolgok tudatosságának ideje volt, mely az emberek számára elérkezik. Ez az elengedés és a tisztítás időszaka volt. Mi, az együtt utazásunk élményében, eltérő módokon éljük át [tapasztaljuk meg].


Minden, amit tesztek életetekben lehet ugyanaz, mint amiről az elmúlt hónap szólt. Viszont, amikor a Világegyetem igazodik a Földhöz, és kihangsúlyozza ezeket az energiákat, mindenkinek megadja a lehetőséget, hogy elengedjen, akár egy nagyon mély szinten, vagy önmagában átváltson egy új térbe.


Bátorítalak titeket, hogy használjátok ki ezeket az időket. Ha úgy találjátok az energiákról, hogy lehetővé teszik a nyugtalanság, csalódottság [frusztráció] érzéseit, vagy ehhez hasonló dolgokat, akkor tudatosan válasszátok azt, hogy hagyjátok mellőzni ezeket. Tudatosan válasszátok ezeknek az energiáknak az elengedését, és mozduljatok el a nagyobb gondtalanság létébe.


Így van ez. Ahogy elmondtam ezeket a különböző szavakat, mindegyikőtöknek itt a Föld síkján, dolgoztam energiáitokkal, és sok különböző változást éreztem megtörténni mindnyájatokban.


Most meghívlak titeket, hogy bírjatok a fizikai testetek elengedésének érzetével, mintha tudatosságotok átváltana, azért, hogy kiterjeszkedjen a felsőbb énetek terébe, vagy a mágneses rács terébe.


Ahogy elmozdultok ide, e téren belül, engedjétek meg magatoknak átérezni ezeket az energiákat. Érezzétek a kiterjeszkedett tudatotokat, érezzétek az összes többi egyén energiáit, akik szintén itt vannak. Vannak ösvények, melyek összekapcsolnak mindegyikőtöket, és használhatjátok ezeket az ösvényeket annyiszor, amennyiszer ezt választjátok.


Meghívlak titeket, hogy tudatosan változzatok még egyszer! Ez alkalommal, ahogy változtok, engedjétek meg energiáitoknak, hogy még tovább terjeszkedjen. Engedjétek el a Föld mágneses vonzását, és engedjétek meg magatoknak a kristályrács terébe elmozdulni.


Sok ember számára ez egyszerűen a tudatosságnak, vagy a kiterjeszkedésnek egy tere. Mások bírhatnak az energia különböző emelkedéseinek [gradienseinek] észlelésével. Engedjétek meg magatoknak ezeknek az energiáknak az érzékelését, ahogy áthaladnak rajtatok.


Meghívlak titeket, hogy még egyszer változzatok! Ez alkalommal engedjétek meg magatoknak, hogy elmozduljatok a lélek síkjának terébe. Ahogy megérkeztek a lélek síkjára, engedjétek meg magatoknak megérezni azt, ami értetek van. Ahogy kikülditek tudatosságotokat magatokból, bírtok az istenségetekhez való igazodás érzetével.


Ahogy kinyúltok, engedjétek meg magatoknak felölelni mindazt, ami itt van. Ahogy összeolvadtok istenségetekkel, bírhattok a tudatosságotok még tovább történő kiterjeszkedésének érzetével. Érezzétek, hogyan változik ez, ahogy megnyíltok az elismerés még nagyobb terébe.


Én, az Istennő, belépek mindnyájatok közé. Ahogy ezt teszem, kinyúlok, és átölelem mindegyikőtöket. Ahogy energiáim összeolvadnak a tiétekkel, érezhetitek magatokat átváltani a „Minden Ami Van” terébe.


Engedjétek meg magatoknak szabadon szárnyalni ezen a helyen. Engedjétek meg a tudatotoknak kiterjeszkedni olyan messzire, amennyire szeretne. Vegyétek ezt annak a lehetőségeként, hogy megünnepeljétek magatokat. A mindennapi életetek során hányszor álltok meg, és ragadjátok meg az alkalmat, hogy megünnepeljétek azt, akik vagytok, ami életekben történt, amerre tarthattok, és az összes különböző dolgot, mely összeállítja mindennapi életeteket.


Ahogy megragadjátok ezt az alkalmat, hogy megünnepeljétek azt, akik vagytok, amiről életetek szól, meghívlak titeket, hogy mindenekelőtt bírjatok a hátradőlve pihenés érzésével, és egy létállapottal, mely megengedi számotokra, hogy nyitottabbak legyetek, és megragadjátok ezt a kedvező alkalmat, és igazán rápillantsatok arra, akik vagytok életetekben.


Oly gyakran, az embereket az általuk játszott különböző szerepek révén határozzák meg – férj, feleség, anya, apa, fiú, lány, testvér, unokatestvér, főnök, alkalmazott. Mindezen különféle feladat, mellyel bírtok életetekben, annak az eszközeként van, hogy visszatükrözzék azt, akik vagytok istenségetekben.


Ezt az életet élitek, megtapasztalva az összes energiát, és ahogy ezt teszitek, megengeditek magatoknak átérezni az áramlást. Engedjétek meg magatoknak érezni, hogy mi ez. Amikor rátok csatlakozom, érzem a sok különböző embert, mely meghatározza életét azok által a dolgok által, melyek nem történtek meg, mintha kevesebbek lennének, vagy mintha életük kevesebb lenne.


Mindenkit, aki ebben a rezgésben lehet, vagy úgy tűnik, hogy a történések élvonalában van, ösztönzöm, hogy vegyen egy mély lélegzetet le, magába, és ahogy kifújja, engedje el azt.


Itt mosolygunk a háttérben, mert volt egy tűzijáték sorozat, vagy valami, amit épp most sütöttek el, és olyan volt, mint egy puff, puff, puff, puff, puff, ami épp segített felnagyítani ezt az energiát, és valóban segített az embereknek elengedni egy mélyebb szinten.


Tehát, engedjétek meg, hogy ez bennetek eljusson nagyon mélyre. Ha egyszer eltávolítottátok azokat a dolgokat, melyekkel bírtok, mint „még nem történt meg”, vagy „még meg kell történnie”, akárhogyan akartok ezekre tekinteni; meghívlak titeket, hogy még egyszer mozdítsátok el energiáitokat, és ez alkalommal vessetek egy pillantást magatokra még egyszer! Új szemmel tekintsetek magatokra; a nyitottság, szeretet, tudatosság helyéről szemléljétek magatokat!


Ez alkalommal, ahogy magatokra tekintetek, mi az észlelésetek? Más, mint amilyen előtte volt? Ahogy megnyíltok, hogy érezzétek azt, ami értetek van, engedjétek magatokat kiterjeszkedni! Engedjétek meg magatoknak meglátni igazán azt, amik vagytok!


Annak az oka, amiért úgy tűnik, hogy ennek tudatára ébresztelek, és újra meg újra előadom az, hogy legalább, itt, a „Minden Ami Van”-ban, igazán szeretném, hogy mindnyájatok megnyíljon annak az elfogadására, akik vagytok, mert ti oly sokkal többek vagytok, mint amit felfogtok!


Amikor azokra a dolgokra gondoltok, melyeket elmulasztotok életetekben, amikor itt vagytok ebben a térben, és megengeditek magatoknak, hogy igazán megnyíljatok, és átérezzétek istenségeteket, és érzitek, ahogyan a kiterjeszkedés növekedik, növekedik és növekedik, akkor sokkal könnyebb megérteni, hogyan vagytok képesek részesülni / befogadni mindennapi életetek során.


Amikor megengeditek magatoknak, hogy igazán megnyíljatok, és érzékeljétek, kik vagytok isteni természetetekben, látjátok, hogy már számos dolgot megtapasztaltatok azok közül, melyen épp most mentek keresztül. Néha, még a válaszokkal is bírtok, teljesen készen, más élményeken keresztül, és ez csupán egy lépcsőfok valami máshoz.


Engedjétek meg energiáitoknak még tovább megnyílni! Ó, gyönyörű! Ahogy ez alkalommal ezt mondtam, ez legalább a fele, ha nem a többségetek volt közületek azoknak, akik még tovább nyíltak meg, és ez volt az aranyfény robbanása, mely felszabadult, ahogy mindannyian megengedtétek magatoknak igazán meglátni, kik vagytok. Megengedtétek magatoknak, hogy igazán megtapasztaljátok energiáitokat magatokért.


Ahogy rátok pillantunk, ahogy megtekintünk mindent, ami végbemegy, fontos számotokra, hogy bírjatok azzal a lehetőséggel, hogy megalkossátok ezeket az igazodásokat önmagatokhoz, mert ez fog segíteni nektek a mindennapi életetek során.


Az emberek beszélnek a megnyilvánításról [manifesztálásról], beszélnek a törekvésről, hogy bizonyos dolgokkal rendelkezzenek életükben, és újra meg újra halljuk tőlük, milyen nehéz lehet ez, és kérdenek minket, miért nem történt meg?


Egyszerűen, azzal a kérdéssel bírni, hogy „miért nem történt meg”, ez megalkotja az ellenállásnak egy terét, jócskán lehet, hogy azt mondanám, hogy a „hátrafelé terét”; amikor kérditek, miért nem történt meg, az ellenállás teréből beszéltek, mert az energiáitokat azokra a dolgokra összpontosítjátok, melyek még nem történtek meg.


Amikor folytatjátok a nagyobb nyitottság és kiterjesztettség keresését és átérzését annak, akik vagytok, elkezditek a dolgokat más módon látni. Elkezditek életeteket az élmények sorozatának tekinteni, melyek elvittek titeket egy útra.


Néhányotok számára ez az út telve van hegyekkel és völgyekkel, mások számára ez egy folyamatos rögös út volt, mások számára olyan, mintha átlebegtek volna az életen anélkül, hogy valaha is teljesen kapcsolódtak, vagy igazodtak volna egyetlen dologhoz is.


Mi az életetek észlelése? Hogyan szeretnétek látni ezt a változást? Meghívlak titeket, hogy bírjatok azzal az érzettel, hogy vesztek egy mély lélegzetet, és én energiáimat örvényként átviszem mindegyiktökön keresztül, és ahogy kilélegeztek, engedjétek el a csalódottságot, engedjetek el bármit, ami megalkothatja a meghiúsulás [frusztráció] érzetét bennetek.


Mozduljatok előre, és öleljétek fel életeteket. Nevetnem kell, mert hallottam néhányatoktól azt mondani: „nem akarom magamhoz ölelni ezt az életet”. Így, ha nem akarjátok átölelni életeteket, akkor meghívlak titeket, hogy hozzátok meg azt a döntést, hogy elismeritek életeteket olyannak, amilyen, nagyra értékelitek, mert ez volt az igazi tanárotok, majd engedjétek el.


Látjátok, így megy.


Sok különböző ember úgy beszél 2011. július haváról, mint néhány egyedülálló jelenség megtörténtéről. Ennek eredményeképpen létezik egy megnövekedett igazodás a gazdagsághoz.


Shelly épp most egy kicsit zavart; volt néhány igazán hangos, elnézést. [A házam körüli tűzijátékokról beszél.]


A gazdagságra és azokra a dolgokra történő összpontosítással [fókusszal], amik e július hó során történnek, meghívlak titeket, hogy nyúljatok ki, és érezzétek igazodásotokat a gazdagság, bőség ezen áramlatához. Ez egy olyan tudatosság, tudat, olyan energia, olyan élmény, mellyel számos ember bír, vagy bírni fog a következő sok héten keresztül.


Következésképpen, ez a nyitottság, melyről beszéltünk, és az életetek szemlélésének ezen érzete, hogy nagyon tudatában vagytok annak, hogy életetek megteremt egy teret, ahol jobban igazodtok a befogadáshoz.


Amikor törekedtek a megjelenítésre [manifesztációra] életetekben, van álmotok, bírtok teremtésetekkel, mely az első lépés. A második lépés lehet az erre történő felkészülés. Néhányatok számára ez egy új ház megvétele, esetleg egy házban egy szoba újrafestése, vagy ez lehet egy s más megváltoztatása, mely megengedi számotokra, hogy képesek legyetek befogadni azt, aminek birtoklására törekedtek.


A hármas számú lépés a tudatosság áramlatának megalkotása az elfogadásért. Na már most, itt van, ahol úgy találom, hogy a dolgok kezdenek érdekessé válni. Ez az, ahol mindig halljuk az embereket, ahogy mondják nekünk „de nyitott vagyok a befogadásra, az elfogadás terében vagyok”, tehát a gondolati test, gondolataik lehetnek az elfogadás terében, viszont esetleg az érzelmek, a fizikai [test], vagy épp a nem tudatos gondolatok, vagy nézőpont esik kívül az elfogadáshoz történő igazodáson.


Így, itt van, ahol szeretnék veletek dolgozni ismét, hogy a dolgokat finom-hangoljuk. Beszéljünk a pénzről, mert ez a hónap oly nagyon a pénzre összpontosul. Ki fogunk bocsátani egymillió dollárt mindenki számára.


Majd kuncogunk, mert halljuk az embereket ezt mondani: „ó ez az összes többi ember miatt sok”. Nem, nem az. A gazdagság, bőség határtalan, és így egymillió dollár csupán egy csepp a csöbörben. Plusz, ez az embernek egy móka, hogy velünk dolgozzon.


Így, mondjunk egy példát szándékotokról, e július hó során egymillió dollár manifesztálására! Kitettétek ezt a Világegyetembe; ezt kérem én. Majd a második lépés, az erre történő felkészülés; van bankszámlátok? Ezt össze fogjátok keverni a többi pénzetekkel? Valami önállót tesztek? Létrehoztok egy szervezetet? Mit fogtok tenni, amikor bírtok ezzel a pénzzel?


Ami a dolgokat egy más útra tereli, átváltoztatja, azért, hogy megalkossatok egy teret annak a céljából, hogy a pénz beérkezzen. Most tekintsük meg; nyitottak vagytok a befogadásra?


Amikor megengeditek magatoknak, hogy nyitottak legyetek a befogadásra, milyen érzés egymillió dollárral rendelkezni? Mindenki feltételezi, hogy ez mind a lottón megy keresztül, ami bizonyára lehet, azonban nem ez az egyetlen lehetőség. Végtelen módja van annak, melyben az emberek pénzt és gazdagságot tudnak megjeleníteni [manifesztálni].


Így, ily módon tekintsetek esetleg a bankszámlátokra elmétekben. Lássátok, milyen érzés, amikor bírjátok ezt a pénzt, lehet, hogy minden számlátok ki van fizetve, lehet, hogy valamit meg tudtok venni, amire vágytatok. Játsszatok el azzal az energiával, hogy megkaptátok ezt a millió dollárt.


Látom, ahogyan közületek sokan dolgoztok ezekkel az energiákkal, és ily módon energiamezőtök változik; néhányatoknál kiterjeszkedik, hiszen néhányan közületek nagyon összezsugorodottak voltatok, és nehéz volt átérezni ezt az igazodást, így, változtok és elmozdultok, és beigazítjátok energiatesteteket, azért, hogy itt lehessetek ebben a térben, és nyitottak legyetek a befogadásra.


Mi a hitrendszeretek a pénzzel kapcsolatosan? Vannak hiedelmek, akár tudatosak, akár tudat alattiak, melyek visszatarthatnak? Vegyetek mély levegőt, és engedjétek el őket.


Meghívlak titeket, hogy nyíljatok meg ennek a hitnek; „van egymillió dollárom, vagy több az én nevemen, és ez jó érzés”. „Van egymillió dollárom, vagy több, épp most, és ez izgatottá tesz.” Ez csupán egy pár hit, melyet rátok sugárzok. Változtassátok át érzelmeiteket! Van érzelem, mely hozzákapcsolódott ennek a pénznek a birtoklásához?


Néhányotoknál aggodalmat, kétségbeesést, engesztelhetetlenséget érzek e körül. Mindezen dolgok zsugorítottak titeket össze, melyek távol tartanak attól, hogy az elfogadáshoz igazodjatok, tehát, ha van egyáltalán bármi az érzelmeitekben, mely a korlátozás helyén tart titeket, ahol testetekben szűkölködve érzitek magatokat, ahol összehúzzátok magatokat, vagy csupán feszültnek érzitek magatokat?


Lélegezzetek be ebbe az érzelembe, és engedjétek el. Ha van bármilyen aggódás, ez az, amit a leginkább látunk, látunk számos, nekünk számlákat és anyagi kötelezettségeket mutogató embert, így, lélegezzetek bele ezekbe a számlákba, lélegezzetek bele ezekbe a kötelezettségekbe, és engedjétek el őket!


Tudjuk, hogy amikor holnap ezekre rápillantotok, még mindig ott fognak heverni az asztalotokon, viszont, amikor elengeditek az aggódás, gond energiáját – mely a hozzájuk történő igazodás – megengedi számotokra visszatérni, és megteremteni egy új igazodást az egymillió dollárhoz, melyről beszéltünk.


Ösztönözlek titeket, hogy vegyetek egy mély lélegzetet, belélegezve ennek a millió dollárnak a rezgését, lényegét, és utána lélegezzétek ki. Majd a következőt, és az utolsó az, hogy birtokoljátok. Ez a megkötött alku.


Így, engedjétek meg magatoknak, hogy eljátsszatok azzal az energiával, hogy minden beteljesült, amit végre akartatok hajtani, és fújjátok ki, engedjétek el, és a megmaradt pénzt még mindig birtokoljátok. Tudjátok, hogy ha egyszer ezt megnyilvánítjátok [manifesztáljátok], újra meg újra képesek vagytok ezt megtenni.


Sok alapos időt töltöttünk el azzal, hogy megtapasztaljuk ezt lépésről lépésre, mert szándékom azt volt, hogy mindnyájan felismerjétek, mennyire sokkal több van, mely behatol egy megtestesítendő szándékba, mint csupán egy szándék.


Így, ragadjátok most meg ezt az alkalmat, és csupán engedjétek meg magatoknak, hogy itt, e hónap során játszadozzatok, sokkal jobban összpontosítva a pénz, gazdagság megjelenítésével [manifesztálásával], a bőség más területeinek vizsgálatával, mellyel rendelkeztek életetekben. Néha elfelejtitek bőségként méltányolni ezt, tehát, vessetek most egy pillantást életetekre, és legyetek tudatosak, nyitottak az észlelésre.


Ahogy ebből egyre többet és többet engedtek be valóságotokba, érzitek az elmozduló, változó energiátok összes különböző szintjét.


Felhívlak titeket, hogy gyertek vissza. Engedjétek meg magatoknak, hogy bírjatok a csoportként való visszatérés érzetével, és ragadjátok meg az alkalmat az ünneplésre, mint oly sok ember teszi, nem csupán az Egyesült Államokban, hanem az egész világon mindenütt! Mindig van ok az ünneplésre.


Az én beállítottságom ez: „miért van szükségetek okra”? Ünnepeljünk meg titeket, hogy léteztek! Ahogy körbesuhintom karon, ez mindnyájunkat elmozdít egy helyre, ahol az összes angyal, tanácsadó, tanár, akikkel dolgoztatok, itt vannak, hogy csatlakozzanak az ünnepléshez veletek. Van zene, tánc, és eszmecsere az emberek között.


Ami történik, az egy igazi összejövetel. Mit jelent számotokra ez az ünnep? Ez az elismerés kora? Ez az örvendezés ideje? Lehet, hogy örvendeztek egy születésnap, vagy egy évforduló okán. Ez lehet bármi, amit meg akartok ünnepelni, és ez képes megváltoztatni minden egyes időt, hogy ide vissza gyertek.


Sok pohárköszöntőt mondanak épp most. Látjuk Saint Germaine-t felemelni poharát, és ahogy ezt teszi, azt mondja: „itt az idő megünnepelni titeket, hogy ti vagytok. Most van itt az idő megünnepelni azt, hogy éltek a Földön.” Majd elvegyül a tömegben.


Hiszem, hogy valami, amit igazán szeretnék mindegyikőtöknek az, hogy ragadjátok meg a pillanatot, és lépjetek be. Ez alkalommal a Földön a drámai változás kora van. Ez az összpontosítás már jó néhány éve történik. Azt választottátok, hogy eljöttök, és ennek részesei lesztek.


Amikor kinyilvánították, hogy ez az óriási átalakítás meg fog történni a Földön, mindegyikőtök ezt mondta: „részese akarok lenni ennek”. Majd leültetek egy csoporttal, melyet én tanácsadóknak hívnék, hogy néhány fő eseményről beszélgessetek életetekben, mely gyengéden oldalba lök titeket ezen az ösvényen, azért, hogy épp ott legyetek, ahol ma vagytok most.


Néhányatok tudatotokat nehézségeken keresztül nyitottátok meg, mások tudatukat rendkívüli élményeken keresztül nyitották meg, melyeket ti nagyon felemelőnek találtok, vagy véltek.


Az igazság azonban az, hogy emberként mindig szerettek elmenni „drámaiba”, hogy megbizonyosodjatok arról, hogy megragadta tudatosságotokat, azért, hogy ne legyenek kétségeitek arról, ami esetleg történik.


Így szeretitek. Ez valójában egy valamiféle jó dolog, mert ez teszi ezt emlékezetessé. Ez adja meg nektek a lehetőséget az élet megtapasztalására, akárhogyan is vagytok. Engedjétek meg magatoknak a szelíden és könnyen történő légzést! Engedjétek meg magatoknak, hogy szárnyaljatok a tánc, játék és ének e terén át!


Ez egy olyan hely, ahol életeteket a legteljesebb gazdagságban, bőségben élhetitek meg. Nincs jó, vagy rossz ebben a térben; ez csupán az élet, a kifejezés és az érzés. Érezzétek, kik vagytok! Engedjétek meg magatoknak, hogy megnyíljatok, hogy megértsétek, bármilyen ez, kutathatjátok a választ rá.


Nem csupán az ünnep energiáit élvezem. Élvezem annak az energiáját, ahogyan mindannyian elmozdultatok egy mélyebb összekapcsoltságba önmagatokban. Élvezem az összes dollármilliót, mely épp átlebeg itt a légben, melyet mindannyian megjelenítettetek [manifesztáltatok].


Napotokból mennyit töltötök egyszerűen az örömben? Valaha is megadtátok magatoknak azt a lehetőséget, hogy csupán élvezzétek a pillanatot? Esetleg előre mozdultok innen, észreveszitek, és így fogtok tenni! Minél többször engeditek meg magatoknak, hogy az öröm terében legyetek, annál lazábbak lesztek, és annál nagyobb nyugalom / jólét képes életetekbe megérkezni!


Lélegezzétek ezt be, és fújjátok ki! Most tudom, hogy közületek sokan fognak itt maradni, és ünnepelni, tudom, hogy sokan fognak visszajönni, viszont e pillanatban, meghívok mindenkit, hogy egy csoportként gyűljünk össze, és haladjuk meg, vagy mozdítsuk el ezeket az energiákat egy hologramba, utána le, a Földbe.


Ahogy összegyűltök, és ez a hologram közöttetek felemelkedik, meghívlak titeket, hogy hozzátok működésbe szándékotokat, bármi is az, melynek testet öltését kéritek. Majd mindenkit ösztönzök, hogy fejtsétek ki annak a szándékát, hogy rendelkeztek a millió dollárotokkal, vagy többel, és küldjétek be ezt az energiát a hologramba!


Ó, láttátok, mennyivel nagyobb lett a hologram? Olyan, mintha azonnal kitágulna. Ez egy másik utalás az e körüli energiák erősségére.


Tudatosan vegyetek egy másik lélegzetet, és fújjátok ki! Engedjétek meg ennek a térnek az érzékelését! Ahogy folytatjátok ezeknek az energiáknak az érzékelését, töltsétek be a hologramba ezt az érzetet, vagy annak az érzetét, hogy méltányoljátok / elismeritek azt, akik vagytok!


Bármi egyéb, rendben van, láttam néhány embert belehelyezni az ünneplés energiáit. Töltsétek bele az ünneplést és örömöt ebbe a hologramba. Majd bírjatok azzal az érzettel, hogy látjátok ezt lefelé elmozdulni, ahogy kilép ebből a csoportból.


Ennek van egy lényege, mely elmozdul az Új Földbe, ahogy eltalálja a kristályrácsot, és a maradék leáramlik, ahogy behalad a Föld energiáiba.


Ahogy eléri a mágneses rácsot, megváltozik, annak egy részét kiküldve a rácsozaton át, azonban a leglényeg [mag esszencia] lemegy, és bejut a fizikai Földbe, és összekapcsolódik azokkal a kristályokkal, melyek a Föld középpontjában vannak. Ez az egyesítés érzete.


Minden, amit kutattatok, már itt van e téren belül, viszont most, ez mintha megidézne és útnak eresztene még többet ezekből az energiákból. Plusz ezek azok az energiák, melyek közvetlenül igazodnak hozzátok.


Így, feljönnek a Földön keresztül, felemelkednek, és áthatják a közös tudatosság [kollektív tudat] egészét, és lehetőségként behatol mindenkibe, aki itt van. Ösztönözlek titeket, hogy érezzétek ezt fizikai testetekben! Legyetek nyitottak befogadni!


Engedjétek meg tudatosságotoknak, tudatotoknak, hogy a „Minden Ami Van”-ban térjen vissza ide! Ha egyszer ez a hologram összekapcsolódott a Földdel, kezdem érezni néhányatokon, ha nem esetleg a feleannyitokon, vagy többen, hogy nyugtalanná váltak, ahogy visszatérnek a Földre; hogy gondterheltté váltak, hogy igazán érezzék és megnyilvánítsák ezt fizikai valóságukban. Így, ösztönözlek titeket, hogy tegyétek ezt meg!


Van egy érzésetek, hogy egy pillanatra megálljatok a lélek síkján. Ott van az isteni természetetek lényege, mely megmarad itt, ebben a térben. A következő dolog, hogy átváltsátok tudatotokat, azért, hogy igazodjatok a kristályrácshoz. Ahogy egyesültök ezen energiátokkal, tudatotok leözönlik az összes különféle irányban.


Majd bírtok a bejutás, visszatérés érzetével a mágneses rácson keresztül. Ahogy kezdtek visszatérni ide, ebbe a térbe, engedjétek meg magatoknak átérezni a mágneses rács vonzását! Engedjétek meg érezni a tömegvonzást, ahogy visszajöttök ide,a fizikai testetekbe! Érezzétek az energiát, ahogy leáramlik!


Meghívlak titeket, ahogy az ide, a Föld síkjára és önmagatokba való visszatérésre összpontosítotok, hogy tudatosan bírjatok a fizikai testből megnyílás érzésével egész úton szívetekben, fizikai testetek minden részében, a sejtes szerkezetetekből elmozdulva érzelmeiteken, gondolati testeteken át, és mindannak a részén keresztül, akik vagytok!


Legyen meg a megnyílás tudatos érzete, és ahogy vissza leáramoltok fizikai jelenlétetekbe, újra erősítsétek meg ezeket a lépéseket, melyeket megtettetek, hogy képesek legyetek nagyobb könnyedséggel megnyilvánítani [manifesztálni]! Erősítsétek meg azt, hogy a millió dollár a tiétek! Itt van, elérhető számotokra. Erősítsétek meg, hogy képesek vagytok csupán kényelmesen érezni [magatokat] ezzel a pénzösszeggel épp itt, épp most.


Majd lélegezzetek mélyen, érezzétek magatokat nyitottnak, és fújjatok ki minden ellenállást!


Ahogy megengeditek magatoknak, hogy teljesebben érkezzetek vissza fizikai testetekbe, ösztönözlek titeket, hogy térjetek vissza a szobába, ha szeretnétek kérdést feltenni!


Rendben. Ezzel visszük el ezt a befejezéshez. Szeretném megköszönni mindnyájatoknak, hogy eljöttetek, és ezt az időt megosztottátok [velünk].


Ösztönözlek titeket, hogy értékeljétek azt, kik vagytok isteniként, amikor itt vagytok a Föld síkján! Meghívlak titeket, hogy azt is méltányoljátok, hogy ti vagytok ez a személy, ti vagytok ez az isteni lényeg, és ez állítja össze fizikai embereteket! Tehát, törekedjetek arra, hogy egyensúllyal bírjatok; akarjátok, hogy bírjatok ezzel az engedélyezéssel, és engedjétek meg kibontakozni ezt önmagatokban és körülöttetek!


Ahogy ezt az elhatározásra visszük, felhívlak titeket, hogy gyertek vissza fel ünnepelni, ha ezt választjátok. Meghívlak titeket megünnepelni azt, akik életetekben vagytok! Meghívlak titeket, hogy megnyíljatok, és engedjétek meg a millió dollárotok testet öltését! Hadd haladjon át rajtatok örvénylésként!


Mindig veletek és bennetek vagyok.


Ansaluiaaa

Shelly Dressel csatornázza a Teremtés Istennőjét, a forrásenergia női megjelenését, ingyenes telekonferencián, melyet minden hónap első és harmadik vasárnapján kínál fel. Minden jog fenntartva! Megoszthatjátok ezt az információt; csupán kérünk, hogy épen és változatlanul őrizzétek meg. További csatornázásokért és információért mind az Istennőről mind Shellyről kérlek, látogassátok meg weboldalunkat: www.goddesslight.net

Magyar fordítás: Clarissa
http://fenytevo.blogspot.com/
http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

A szerzői jogokra vonatkozóan...


Az ezen az oldalon leközölt tartalmat felhasználni a szerző és a fordító írásos hozzájárulásával lehet.

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved!
A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.
Hopi jóslat

"Amikor a madarak lehullnak az égből, és az állatok pusztulnak,

megannyi színből, osztályból, hitvallásból való emberek egy törzse érkezik majd meg a Földre,

akik cselekedeteik és tetteik által ismét zölddé változtatják a Földet.

Őket a Szivárvány harcosaiként fogják ismerni.”

Hopi jóslat [Forrás: www.earthwisdomfoundation.net]

Red Crow [Vörös Varjú] üzenete a világnak:

Indigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 1)
(magyar felirattal)

https://www.youtube.com/watch?v=ZMLszxp4Js0