2011. december 10., szombat

KékVillám felhívása

Az üzenet témája:
Az Anyaföld smaragd rácsainak gyógyításáért
egy 4.000 mérföldes Gyógyír Kerék / Gyógyító Kör Szertartás támogatása
Észak-, Közép-, és Dél-Amerikában

Szól ez az üzenet a Kondorkeselyű és Sas Nemzetségek vénjeinek,
és az Anyaföldön
minden nemzet minden kultúrájából
a támogató csoportoknak

Az üzenet származik:
„KékVillámtól”
BennieEarl [BlueThunder] LeBeau, Sr.
Eastern Shoshone Nemzetség törzsi tagjától
Wind River Indian Reservation
Fort Washakie, Wyoming
USA


Az üzenet továbbítandó minden nemzetnek
Észak-, Közép- és Dél-Amerikában, hogy támogassák ezt a
Gyógyír Kerék Szertartást 4.000 mérföldön át e Szent Körben

Írta:
KékVillám [BlueThunder]
2011. november 8.

http://www.earthwisdomfoundation.net/Medicine_Wheel_Ceremonie.htmlEz az üzenet két őshonos amerikai Gyógyír Kerék Szertartásról szól, melyre a napfordulón kerül sor 2011. december 21-én, 22-én és 23-án, Mexico City-ben, Mexikóban a Teotihuacan Piramisoknál, melyeket Nap és Hold Templomokként ismernek, és ezt Nagy Teotihuacan Gyógyír Kerék Szertartásnak fogják hívni, összességében egyidejűleg gyógyítva a fény negyvennégy templomát e szent helyeken, mialatt levezénylik e gyógyító kerék szertartásokat.

E szertartást követően lesz egy másik összejövetele a Sas és Kondorkeselyű nemzeteknek, egyesítve a nemzeteket e Gyógyír Kerék Szertartáson belül, melyet a napfordulón fognak tartani 2012. június 19-én, 20-án és 21-én: ez a szertartás négymérföldnyi lesz a középponton át, lefedve Észak-, Közép-, és Dél-Amerikát; központosítva San Jose-ban, Costa Rica-ban. A Gyógyír Kerék Szertartás újra fogja szőni az életerő energiát, a gyógyítást, és újra összekapcsolja az élet hálóját, újra összhangba hozva az Anyatermészet szent helyeit Amerikában. Kilenc fő szent hely került kiválasztásra, hogy megtartsa a szükséges energiát Amerika meggyógyításának érdekében ebben a szent szertartásban, hasznosítva az emberiség gondolatait, cselekedeteit, táncait, énekeit, imádságait, szertartásait és szándékait.

Hasznosítva a szentségét a szertartásaink énekeinek, táncainak, rítusainak és imáinknak, meg fogjuk gyógyítani az Anyaföldön az elmúlt 26.000 év során bevésődött dráma és trauma lenyomatait – különösen az elmúlt 500 évét, az elmúlt hét nemzedék történelmét. Beindították e Gyógyír Kerék Szertartásokat, felkérve a fekete, fehér, sárga és rézbőrű nemzetek minden kultúráját, hogy jöjjenek az Anyaföld megsegítésére. Az Anyaföldünk, családunk, rokonaink, és minden kultúrából való barátaink megsegítése és támogatása: a növények gyógyszerei, fák, állatok, madarak, bálnák, delfinek, rovarok, folyók, források, tavak, óceánok, minden növény, hegy, esőerdő, hold, csillagok, nap, világegyetemünk egyetemes pereme, és Minden Teremtmény: az Egység az életen belül az Anyaföldön.

Minden nemzet és kultúra bizonyos fajta csodáért imádkozik, mely reményt fog adni az emberiségnek. A csoda az lesz, amit mi hozunk létre, azáltal, hogy mozgásba hozzuk ezt, használva gondolatainkat, hogy meggyógyítsuk az elemeket, és imádkozzunk az őseredeti, egészséges természet iránti szándékainkért, és e gondolatok és cselekedetek a szent hangokkal és rezgésekkel történő egyesítése révén: ilyenné válik. Létrehozva az egész világon elterjedt tudatosságot, egy világméretű szándékot, az átmenet e korát, melybe megszületünk, amely a létezésnek egy új világa. Az Anyaföld hallani fogja hívásunkat és imádságainkat, és átalakítja majd a Földet a tisztaság egy új világává, ahogy elmozdulunk a 2012 év felé, és azon túl.

Meggyógyítjuk az elemeket és formát, összhangba váltva át őket, hasznosítva imádságainkat, dalainkat és táncainkat, melyeket alkímiaként ismernek. Ezt azért tesszük, hogy megáldjuk és kitisztítsuk a méreganyagokat, mérgeket és az emberiség negatív cselekedeteit Észak-, Közép- és Dél-Amerika környezetében. Ezt az időt a megtisztulás koraként említik a jövendölésekben, ahogy 2012. december 21. felé haladunk. Tudjátok, segíthetünk az elemek megtisztításában, amikor a szertartásban összegyűlünk, hasznosítva szívünk energiájának hatalmát az Anyatermészetet gyógyítva.

MIT KÉPVISEL A MEGTISZTULÁS KORA?

Most van itt az idő beteljesíteni szívünk vágyait, felbukkanva egyedi „kirakós darabunkkal”, azáltal, hogy hasznosítjuk tudatosságunk lelki adományait a szertartásokon. Ebben a munkában kérjük támogatásotokat, összegyűjtve a világ nemzeteit a Sas és Kondorkeselyű Nemzetségének Gyógyír Kerék Szertartásához. A jövendölések megjósolták ezt a kort, és minden dolog, mely gyógyítást igényel, itt van számunkra, mint emberiség számára, hogy megáldjuk és meggyógyítsuk. Nagyon fontos, hogy a Lelki Vezetők, férfiak, nők és gyermekek, bármilyen korúak, minden kultúrából Egy emberként csatlakozzanak egymáshoz, hogy segítsenek azáltal, hogy különbözőségünket meggyógyítjuk, és így [meggyógyítjuk] a természet elemeit.

Felkértek minket ennek megtételére, egyesítve minden kultúrát és nemzetet, nemcsak Amerikában, hanem világszerte. Ennek elvégzésével, ily módon meg fogjuk gyógyítani az energiákat a Föld, Szél, Tűz és Víz elemein belül. Ezt a Gyógyír Kerék Szertartást Észak-Amerika Sas nemzetségeinek, Közép-Amerika sok Madár nemzetének, és Dél-Amerika Kondorkeselyű nemzeteinek kell levezetnie. Hívunk minden nemzetet, hogy gyűljünk össze, Fekete, Fehér, Sárga és Rézbőrű, hogy a Föld egy népeként egyesüljünk. Megkértek, hogy osszuk meg a világgal szertartásainkat, énekeinket, rítusainkat és táncainkat, beleértve ebbe imádságainkat is, hogy emlékezzenek. Mindenki, aki részt vesz a világból, folytatni fogja földjén a szertartásokat, hogy az Anyatermészettel való egység régi útja ismét visszatérjen becses Anyaföldünkre.

A szent helyek olyan területek, melyek életerőnk energiáját adják meg nekünk. Az Egyesült Államok kormánya megígérte az őshonos amerikaiaknak, hogy felelősséget vállal aziránt, hogy gondoskodik a szent helyekről, az egész Természetről, hogy azt tisztán és eredetiként tartja meg. Amikor bányászunk, és fejlesztjük e helyszíneket, szétbontjuk az energiavonalakat, melyeket ley-vonalaknak hívunk, amelyek az Anyatermészetet egyensúlyban tartják. Ezek az energiák elektromos áramból teremtettek, amelyek a természetet életben tartják, és őrzik, hogy egyensúlyban működjön tisztán. Ráadásul a földet megrázó berendezésektől, a tömegpusztító fegyverektől származó negatív rezgések, a technológia találmányaitól és eszközeitől származókkal együtt, ártanak a természetnek. Ebben benne vannak az emberiség negatív gondolatai és cselekedetei, melyek tovább írják be magukat az Élet Hálójába (amit a Nagyanya Pók Élet Hálójaként ismernek, amelyet az őshonos amerikaiak és mások a világban megértettek) ezzel előidézve az Anyaföldnek és négy elemének, a Földnek, Levegőnek, Víznek és Tűznek, hogy kibillenjen az összhangból.

Amikor a Természet nincs összhangban, elektromágneses rácsainak ismét össze kell hangolniuk magukat a földrengéseken, tüzeken, árvizeken, tornádókon, hurrikánokon, szökőárakon és más természeti „katasztrófákon” keresztül. E katasztrófák az Anyatermészet módjai az energiavonalak helyrehozatalára, és természetes rezgéses összhangjának és energiaáramlásának helyreállítására. Mi vagyunk azok, az emberek, minden területről, akik felelősek vagyunk ezen energiavonalak, Lélek Vonalak őrzéséért – melyeket ley-vonalakként ismernek – összhangban működve, és megbizonyosodva arról, hogy a természet elemei az Egységben állnak egymással összeköttetésben. Nekünk kellett kezelni a Földön minden lényt élő és tudatos formaként, a kövektől a fákig, a vízig, a szélig, minden állatig és minden teremtményig, hiszen van hangjuk. Nekünk kellett közösségben együtt dolgoznunk és tisztelnünk őket, engedélyt kérve bármely használatért, úgy, ahogyan embertársaitoktól kérnétek. Nekünk kellett felajánlanunk dalainkat, szertartásainkat és táncainkat, szent rezgéseinket, összekapcsolva szeretetünkkel és hálánkkal, visszaadva a szeretetünket az Anyának, az Anyatermészet mindenségének e szertartáson keresztül. A Hold szertartások, aratási szertartások, Gyógyír Kerék Szertartások, mindenféle szertartás az, ahol örömünket, életszeretetünket és hálánkat adhatjuk minden dolog okán vissza az energiarácsoknak, elektromágneses vonalaknak, a Föld, Levegő, Víz és Tűz elemek ley-vonalainak, ekképpen tartva meg mindent tisztán és őseredetiként.

E szertartás a mágneses lenyomatok „lesúrolásaként” és tisztításaként szolgáln majd – a szertartásainkban szívünk erejével és gondolatainkkal – e lenyomatok előidézték, hogy a természet kiegyensúlyozatlan. Hasznosítjuk imádságainkat, hogy átalakítsuk az elemeket, összekötve őket szent dalainkkal, táncainkkal és rítusainkkal, hogy újra behangoljuk az energiákat az élet hálójában.

Hasznosítjuk a hagyományos rítusok hangjait és hangszíneit, melyek biztosítják a szent rezgéseket szent hangszereinkkel és lábunk, elménk és szívünk energiáján át, a táncainkon keresztül. Ezt a szívünk hathatós erejével tesszük, alkalmazva a tisztítás, tisztulás és a negatív energiák megáldása iránti szándékainkat, megtisztítva a teremtést minden szülőföldünkön, ahogy elküldjük ezt az üzenetet az egész világba.

Szükséges kutatnunk, és meglátnunk, mi történt a múlt krónikáiban, melyet a környezetünk energia erőterei őriznek, melyek drámát és traumát róttak rá, a történelmi tényeket arról, ami fájdalmat okozott, és lenyomatot hagyott az Anyaföld szent helyein. Noha ezt megfigyeljük, megtisztítjuk, kitisztítjuk, és megáldjuk a szertartáson keresztül, nem gyógyítható. Folytatni fogja ismétlődését az elektromágneses rácson keresztül, és az Élet Hálója az összhang hiányában fog rezegni. Ez a vadászat és a természet vizsgálata az, melyet mi lelki [spirituális] vadászatnak hívunk látomásszerű keresésünkben, válaszokért arra, ami a környezetben történt, mely segít minket meglátni, mit tehetünk azért, hogy meggyógyítsuk a tisztítás által, és annak révén, hogy megtisztítjuk a szertartáson keresztül az imádságban, és a szeretet átadásában, hogy meggyógyítsuk azt, ami végbement, mialatt éneklünk és táncolunk. Amely pedig újra összhangba hozza az elektromágneses energiavonalakat, melyeket ley-vonalaknak hívnak, amelyek összhangban rezegnek a fény színeivel, átadva az elektromos áramot, az életerő energiáját minden dolognak.

Számos lelki lény és tanácsadó van, aki a lelkiség üzeneteit küldi lelkünknek, szellemünknek, érzelmeinknek és testünknek az Anyatermészettől, az Egyetemes jelenléttől és a Fény Szent Lényeitől. Míg meditálunk, a szertartások alatt az általunk fogadott üzenetek az iránymutatások arról, minek van szüksége gyógyításra a környezetben imádságainkon keresztül a Gyógyír Kerék Szertartások során. Az üzenetek befogadását követően megjelenítjük az üzenetet imádságaink felajánlásában. Utána lecseppentjük ezeket az adományokat imádságainkkal és szándékainkkal az örvénybe, akár egy kristályoltár közepébe, vagy egy szent tűzbe a Gyógyír Kerék körének közepén.

Amikor ezt társ-teremtőként tesszük, ez vezérli az elemeket, hogy a látványt alakváltsa imáink révén üzenetünkké, majd a környezet elemei meggyógyulnak. Mindent meg tudunk gyógyítani, ami létezik: mozgásba hozzuk a tudatot és tudatosságot az egész emberiségért, hogy ráébredjen az igazságra. Hasznosítva a megérzésünk [intuíciónk] hathatós adományát, nagyon fontos tudni, hogy miért imádkozzunk, és alkalmazzuk ezen adományokat, imáinkkal összekapcsolva, a szeretet adása iránt nyitott szívünkkel és hajlandóságunkkal, hogy segítsük a világot gyógyulni, és a békét elérni.

Folyamatosan kérünk ismeretet a meditáción keresztül a Gyógyír Kerék Szertartás előtt, alatt, és a végéig. Az összes információt összegyűjtjük a történelmi feljegyzésekből arról, hogy minek van szüksége tisztításra, függetlenül attól, milyen nagy, vagy milyen kicsi csoport van [jelen] a szertartáson. Utána meglepődünk az ismereten, mely tudomásunkra jut, ahogy összekapcsolódunk a természettel azon a területen, melyen dolgozunk meditációnkban. Ez óriási gyógyulást hoz a szent helyeknek, a kerék háromszögein belüli területnek, melyet újra hangolunk imádságainkkal, hasznosítva dalainkat, táncainkat és rítusainkat. A Világegyetem galaktikus középpontjainak forgó energiái fogják elhozni az erőt, mely szükséges a természet elemeinek alakváltásához a tisztaságba, alkalmazva a kimondott imákat, melyeket e meditációk során gyűjtünk össze. A Világegyetem fogadja imáinkat és szándékainkat, gondolatainkat, összevegyítve pozitív érzelmeinkkel és rezgésünkkel a zenéből és táncból, elküldve ezt az energiacsomagot a Világegyetem egyesült energia erőtereibe, ahogy azok a létezésbe jelenítik meg [manifesztálják] imáinkat. A Világegyetem energiái most összeállítják és megjelenítik gondolatainkat, melyek a kristályoltár, vagy a Gyógyír Kerék közepén lévő szent tűzből rezegnek, ahol mi létrehozzuk imáinkat. Ez az energia szó szerint alakváltja az anyagot olyan alakká és formává, melyre az imáink és szándékaink felszólították. A világ ősi hagyományai így hasznosítják erejüket társ-teremtőként, a szent szertartások levezetésén keresztül.

Minden kultúrának adott a Teremtő hagyományt, hogy alkalmazzák a teremtés egészének áldásához. Nekünk mind hasznosítanunk kell lelki [spirituális] erőnket, hogy mindent meggyógyítsunk, ami létezik e szertartásokon keresztül. A mai kor fizikusai tudják, hogy van tudományos bizonyíték annak kimutatására, hogy képesek vagyunk a gondolatainkon keresztül alakváltani az anyagot, vagy az elemeket az Anyatermészetben. A mi gyógyír kerék szertartásaink során imádkozunk a környezetért, hogy az elmúlt ötszáz év történelmi drámáinak és traumáinak minden negatív energiájától megtisztuljon. E szertartások elősegítették a gyógyulást a környezetben, melyet számos csoport csodának tart. Ilyen hathatósak a gyógyír kerék szertartások.

Az Anyaföld színei ragyogóvá és gyönyörűvé váltak az imádságokon keresztül. Ő boldogan beszél veletek, és ad tanácsot arról, amire szüksége van, amiért imádkozhattok, annak érdekében, hogy meggyógyuljon. Fontos időt fordítani erre, és a természetben körbenézni, leellenőrizve időjárását és az érzelmi testét a vidékeken, melyek körülöttünk vannak, ennek megtétele adja meg számunkra a megismerést arról, miért imádkozzunk szertartásaink során. Tőlünk függ, hogy használjuk-e ezt az értesülést imáinkban a szertartáson.

A szívünkkel történő összekapcsolódás megengedi azok számára, akik a szertartás során meditálnak, hogy hozzákapcsolódjanak az üzenetekhez, melyeket az elmének küldenek, hogy szívünk megfontolja. E meditációk során meg lehet látni még a kevésbé jelentőségteljes eseményeket is, melyek a természetben történtek, és gyógyításra van szükségük. Ezek azok a dolgok, melyeknek gyógyítását a természet kéri. Az érzékeken keresztül az információ áramlása bekerül az elmébe, ahol átalakul annak az ismeretévé, hogy mire van szükség a szertartás céljából. A test rendszereitől kapott visszacsatolás összessége gyakran jóval túlnyúlik a test normál érzékelésének terjedelmén. Számos tudományos kutatást folytattak a távoli szemlélés területén, mely megmutatta a képességünket, hogy elmozduljunk a testen túl a tudat egységes mezejére, megengedve számunkra, hogy a fizikai érzékeken túl lássunk.

A meditáció után a csoport megoszthatja, mit látott, ahogy a távolból megtekintette a természetet, iránymutatást kérve. Ez megalkot egy csoport tudatot, ahol mindenki imádkozhat mindenért, melyet láttak, vagy hallottak. Ezek a magas szintű gondolatok felsőbb énünktől erednek, és működésbe hozzák az elme érzékelési rendszerét. Mindenki összekapcsolttá válik mindenkivel, aki a szertartás részese a Gyógyír Kerekek minden Pontján. Számos lelki [pszichikai] jelenséget tapasztalnak az új elvont gondolatok összeállításának folyamata alatt, ahogy azok megformálódnak fizikai valóságunkba a szertartás alatt mindvégig. A fotók gyakran mutatnak fénygömböket, melyek a szertartásban segítő lelki [spirituális] lények. Az emberek mindenféle betegségből hatalmas gyógyulásokat élnek át. A természet színei szinte azonnal ragyogóbbá és élettelibbé válnak.

Ezek a szertartások ugyanúgy működnek, ahogy felhangoljuk a gitár, a zongora, a hárfa húrjait, vagy bármilyen más húros hangszert, melyek összhangban rezegnek az élet hálójával. E munka elvégzése engedi meg számunkra, hogy a Természet lélek-vonalait újra hangoljuk, azokat a vonalakat, melyek rendelkeznek elektromos árammal és a fény színeivel önmagukban, amelyek életet adnak a teremtés egészének. Ahogy meggyógyítjuk a történelmi áldozatok energiáit, melyek rányomták bélyegüket az élet virágára, hogy folyamatosan újra lejátszódjanak a környezet elemeiben, mi helyreállítjuk és meggyógyítjuk, különösen az elmúlt ötszáz év történelmi eseményeitől, melyek nem szolgálták a természetet nagyon jól. Ennek eredményeképpen a Természet megbetegedett, igen hasonlóan az emberekhez, amikor egy csúnya vírust kapunk el, belázasodunk, kiszáradunk, remegünk és reszketünk.

A Gyógyír Kerék Szertartások során oktatjuk és tanítjuk, hogyan működik a béke, összhangba [harmóniába] hozva vissza a természetet. A szertartáson alakváltjuk az elemeket, és visszaalakítjuk az energiákat az egészségbe, egyensúlyba, életerőbe, hogy újra hitelesítsük a rezgést, újra összehangoljuk az Élet Virágát, mely összhangot hoz. Amikor meggyógyítjuk a Természetet, ily módon hozzuk vissza az egész Természet gazdagságának ajándékait, hogy fenntartsa és megengedje az összes élet virágzását a Földön. Ilyenformán biztosítva a táplálékot mindenkinek, beleértve a növényeket, élelmet, állatokat, fákat, emberiséget, rovarokat, és a teremtés egészét, az igaz Egységben élve, minden dolog javát egyenlően szolgálva. Gondoskodva és gyógyítva az egészet [egészséget] az élet körében.

A gyógyulás elősegítése minden dologban egy teremtést képvisel az Anyaföldön együtt, minden élet Egységében. Az egész világon, az emberiség egészének kultúráit, csoportjait és szervezeteit felhívták, hogy segítsenek a környezetnek. Kifejezzük törődésünket és szeretetünket azáltal, hogy megáldjuk a fákat, növényeket, szeleket (az oxigént), folyókat, hegyeket, patakokat, köveket, forrásokat, állatokat, rovarokat és a teremtés egészének életerő lényeit. A Föld Bölcsesség Alapítvány megtanítja, hogyan segítsük elő a békét a szent hangokon, szavakon [igéken] és cselekedeteken keresztül. Hasznosítjuk a szent rezgéseket, hogy harmóniát és egymással békés kapcsolatokat hozzunk létre, mialatt részesedünk a Természet és a Világegyetem természeti törvényeiben. Valaha megértették a békét, és még mindig képviseltetve van a Világ számos ősi hagyományában és kultúrájában, akik még mindig gyakorolják és hasznosítják szent szertartásaikat. A Béke, az Egy Törvénye adja meg nekünk a hatalmat, hogy újraszőjük és újrahangoljuk a Nagyanya Pók Élet Hálóját az egész világméretű közösségért, mely csatlakozik hozzánk a Négyezer Mérföldes Gyógyír Szertartáson a nyári napfordulón, 2012. június 19-én, 20-án és 21-én. Meg fogunk tisztítani mindent, mely hatással volt a tisztaságra és az összhangra a környezeten belül az elmúlt 26.000 év során, összpontosítva az elmúlt ötszáz év lenyomataira az Anyatermészetben.

Jelenlegi, az egész világra kiterjedő [globális] ösvényünk egyike az önmagunk tudata. Itt az idő számunkra, hogy tudatára ébredjünk annak, hogy a Természet időjárási mintái annak az ártalmas károsodásnak a közvetlen eredménye, melyet mi mértünk a szent helyekre, környezetünkre. Ezt nem csupán cselekedeteinken keresztül tettük, hanem az emberek által minden egyes, valaha kigondolt és kimondott gondolaton keresztül. A kapzsiság, az anyagelvűség, az oktatás, a vallás, a kormány, a háborúk, és az ember által megalkotott törvények gondolatai és cselekedetei hatással voltak a környezet elektromágneses energia erőterére, és nem működnek nagyon jól jelenleg szerte a világban.

Itt az idő emlékezni a természet törvényeire, melyek kimondják, hogy minden, amit gondolatainkkal, cselekedeteinkkel, kimondott szavainkkal tettünk a negatív hangok és rezgéseken belül, lenyomatot hagynak az Anyatermészetben. Itt az idő, hogy tudatossá váljunk azzal kapcsolatosan, hogy az Anyaföld szent helyeinek Föld, Szél, Tűz és Víz elemeire erősen hatottak ezek a negatív hangok, rezgések, gondolatok és cselekedetek mindvégig az emberiség történelme során. Sokan értik meg az elmúlt hét emberöltő negatív cselekedeteinek kitisztításának fontosságát, amelyek hatást gyakoroltak a Természetre úgy, hogy az egyensúlyból kibillent, és szüksége van szeretetünkre a szertartáson keresztül, azért, hogy meggyógyuljon.

A Föld, Szél, Tűz és Víz elemek elektromágnese energiáin belül vannak azok, melyek megtartják a szent helyeket, és megóvják a tektonikus lemezeket az elmozdulástól. Ez a szertartás egy nagy gyógyulást hoz el az elemeken belül, az elektromágneses rácsokban, ellágyítva a nagy változásokat, melyek megtörténtét megjósolták. E szertartás véghezvitele során gondoskodunk arról, hogy a környezet finoman legyen ráhangolva a változásokra, és hogy azok szelídek legyenek. Ez számos katasztrófa jóslatát fogja megváltoztatni, hiszen megtörténtük nem szükséges. Csupán azért fordulnak elő, hogy újra kiegyensúlyozzák és összhangba hozzák a Természetet, és mivel ezt a munkát vele idő előtt megtesszük, az Anyatermészet egyensúlyban lesz, és készen fog állni a változásokra, melyek eljövetelét megjövendölték, ahogy felkészülünk a négyezer mérföldes gyógyír kerékre Észak-, Közép-, Dél-Amerikában, és világszerte.

Mindenki, aki részt vesz, látni fogja szülőföldjét változni, az időjárás enyhébbé és kiegyensúlyozottabbá válik, a környezet meggyógyul az általunk e Gyógyír Kerék Szertartás során elvégzett gyönyörű munka révén. A bányászat, a háborúzás és az Anyaföld forrásainak kifejtése, különösen a szent helyeken, azok, melyek létrehozták a földrengéseket, árvizeket, aszályokat, vulkánokat, szökőárakat, hurrikánokat és tornádókat. Fontos tudni azt is, hogy minden nyílás, melyet Édesanyánkba vágtak az utakkal, vasutakkal, csővezetékekkel, elektromos vezetékekkel, a folyók felduzzasztásával, az alagutak létrehozatalával, a mezőgazdasággal, és a sok hatalmas ásott üreggel és fúrással az Anyaföldben, energiát szivárogtat el, kimerítve az Anyaföldet, ekképpen az Egy élet összességét, mely az ő életerején él, ezen az életerő energián. Amikor lepecsételjük és megáldjuk ezeket az üregeket, megtöltve őket szeretettel a Gyógyír Kerék Szertartáson keresztül, az energiaszivárgás leáll, és az Anyaföldnek több energiája lesz az élet biztosításához.

Nagyon fontos átgondolni, hogy ezek a természeti katasztrófák nagyon szent dolgok, melyeknek szükséges megtörténni. Az Anyaföld formaváltja környezetét, hogy önmagát meggyógyítsa. Amikor lefolytatjuk a szertartást ezen események enyhítése érdekében, önmagunkat védjük meg a durva környezeti változásoktól. Olyanokká válunk, mint a bábák, és segítünk neki világra hozni egy új világot a természetben a leggyengédebb módon, ahogy tudjuk, vagy csupán állhatunk készenlétben, és figyelhetünk. Mi, emberiségként átléptük a küszöböt, és nem tehetjük meg nem történtté azt, amit őseink elkövettek a harcban és háborúskodásban, hacsak nem találjuk meg a módját annak, hogy meggyógyítsuk ezt, és a környezet hathatós módokon fog változni. Ha a békét, szeretetet és összhangot választjuk, e szertartást támogatva, megtisztíthatjuk és kitisztíthatjuk az elemeket. Ez számottevően nyújt segítséget a történelmi feljegyzések megtisztítása révén erőteljesen, melyet [az Anyaföld] rendel el elemeinek irányítására.

Az Anyatermészet indított el egy ébresztő hívást a világ felé, számunkra, hogy felismerjük a Természet Törvényeit, ahogy megpróbálja felhívni figyelmünket a környezeti változásokon keresztül. Közülünk sokat használ fel hangjaként, remélve, hogy ráveszi az emberiséget a megértésére a hogyanoknak és a miérteknek, az ok-okozatnak arról, ami akkor történik, amikor mesterkedünk a szent helyekkel, hatást gyakorolva a környezetre világszerte. Ezt számos tudományos tanulmány bebizonyította. Ezek a tanulmányok bebizonyították, hogy a mi Ősi Amerikai Őshonos bölcsességünk és tudásunk alkalmazásával a szertartások során, meggyógyíthatjuk a környezetet. A tudomány most elmagyarázza, hogy szertartásaink tudományosan hogyan működnek, és most összegyűlhetünk Egy Emberiségként, hogy felhasználjuk szertartásainkat, egymás oldalán együttműködve, mint a hagyományos bölcsesség, és a tudomány egyesüléseként, hogy nagy bölcsességet hozzunk el az emberiségnek, mely tudományként várakozott. A Maja Vének Guatemalából említették KékVillámnak, hogy az idő akkor érkezik el, amikor az összes rejtélyt a tudomány feltöri; ezt most tették meg, ebben a pillanatban, ahogy ezt mondták.

A tudatosság arról, ahogyan az energia működik, a tudományos tanulmányokon keresztül valóban szükséges annak megmutatására, ahogyan a Természet Törvényei változóban vannak. Itt az idő Anyaföldünk számára, hogy fejlődjön, és számunkra is, hogy megértsük a Hozzá és minden élő dologhoz fűződő igaz kapcsolatunkat. Az új rezgési törvény biztosítja, hogy az Anyaföld szinte azonnal fog emlékeztetni bárkit, aki nem követi természetének törvényeit, melyet egyetemes törvényekként ismernek. Bárkit, aki nem tér vissza az Egy Törvényéhez, emlékeztetni fogják azokon a területeken, ahol bányásznak, vagy fejlesztenek, és érezni fogják elmozdulásait. Ez az Anyaföld üzenetének része az emberiség felé.

Az Anyaföld védelmezni fogja azokat, akik megnyitják szívüket a béke, szeretet és minden megbecsülése felé, melyet szabadon átadott nekünk a természetben. Minden dologból bőségesen ad, úgymint a táplálékból, vízből, menedékből, melegből és ruházatból. Amikor összegyűlünk, és a megbecsülésben és szeretetben imádkozunk a számunkra szükséges dolgokért, a jó aratásért, hogy elégséges eső legyen, az Anyatermészet figyelni fog és válaszol, megadva mindent, amit kértünk. Minden szent rendben van, hogy felébressze az emberiség tudatát arra a felismerésre, hogy mi történik, ahogy az új világ megszületik. Az Anyaföld alakváltani fogja a környezetet mindenhol. Ahogy a béke gyakorlóivá válunk cselekedeteinkben, megtanítjuk, hogy mi mindnyájan hogyan tudunk megnyugtatni és alakváltoztatni a változást, mely világszerte szülőföldünkön előfordul.

Észak- és Közép-Amerika földtömege egy teknős hátának alakjában létezik, tizenhárom fő szent hellyel a közepén és huszonnyolc más szent hellyel, mely a teknős páncélját kívülről övezi; ezek azok a tektonikus lemezek, melyeknek szüksége van a tisztításra, megtisztulásra és áldásra, annak érdekében, hogy Amerikát meggyógyítsuk. Amikor a földtömeg fotóira pillantotok, tisztán láthatjátok a teknős páncéljának alakját, mely tektonikus lemezekből áll, beleértve az összes páncél mintázatot, melyet a fő vízfolyások, völgyek és hegyek kiterjedése képvisel. A teknős páncélja Amerikában annak az ábrázolása, ahogyan a világ szent helyei összetartják az Anyaföld felszínét, minden földrészt a maga alakjával. A világ e hegytetői, templomai és piramisai, melyeket valaha gondoztak a rítusok és szertartások révén azok, akiknek gondjaira voltak bízva, és valaha megtartották a világban az egyensúlyt és összhangot. Mindnyájunktól függ, hogy átgondoljuk az elmúlt hét nemzedék szavainak, gondolatainak, cselekedeteinek, negatív hangjainak és rezgéseinek gyógyítását általunk, melyeknek lenyomatait őseink hagyták a természetben, hogy a jelenben megalkossunk egy új jövőt a következő hét emberöltőnek. Megvédhetjük bolygónkat, és kikövezhetünk egy gyönyörű élet útját gyermekeinknek, családunknak, rokonainknak és mindennek, mellyel összefüggünk az Anyaföldön, a teremtés által magában foglalva.

Igazán fontos emlékezni, és átgondolni, hogy a történelem hogyan örökítődött meg, és hagyott lenyomatot az elektromágneses életerő energia rácsaiban az Anyaföld minden egyes négyzetcentijén. A negatív lenyomatok bevésődésének ötszáz éves történelme világra hozta a katasztrófákat az Anyatermészetben, mely azt folyamatosan újra lejátssza földrengésekként, aszályokként, tornádókként, árvizekként és erdőtüzekként; újra meg újra, míg a katasztrófákat ki nem tisztítják, és meg nem tisztítják a környezet elemein belül. Ez a lenyomat a poszt-traumás stressz rendellenesség, mely hatást gyakorolt a Nagyanya Pók Élet Hálójára, amely elgyengítette az energia erőterét, az Anyaföld szent helyeinek örvényeit és tetőpontjait. Amikor megértitek, hogy ezek a szent helyek azok, melyek összetartják a Föld tektonikus lemezeit, megértitek fontosságát annak, hogy tisztán tartsuk a szent helyeket a negatív gondolatoktól, cselekedetektől és fejlesztésektől. Emlékeztek arra, hogy a Nagyanya Pók Élet Hálója elektromágneses energiavonalak hálózata, szent mértani csillagminta rajzolatokban elhelyezve, melyek minden életnek megadják az elektromos áramot szülőföldjén, melyen mi mindnyájan élünk világszerte.

Ez az elektromágneses rács egy csillagmintába formált az Anyaföld felszínén. Ez az Élet Virágának jelképeként ismert, és ez ad életet a teremtés egészének; ahogy fenn, úgy lenn, ahogy a középpontban. Itt az idő az emberiség számára, hogy megismerkedjünk azzal a ténnyel, hogy ez az életerő energia szent mértani mintázatokban elhelyezett az Anyaföld felszínén. Amikor a Természet összhangban és egyensúlyban van, ez a szent mértan erős energiával rezeg, árammal telve a rácsozat egészében, a Földön mindent egészségessé tesz, elhozva az életerőt és az élelem, víz, oltalom és melegség bőségét a gyermekeinek.

Amikor átneveljük elménket, érzelmeinket és lelkünket, hogy szív-középpontosított lények legyünk, akik békében élnek az élet e hálóján belül, összhangot hozunk, és ez az az összhang, mely az Élet Virágát rezgésben tartja az Édesanya elemeinek összességén át, a Földön, Levegőn, Vízen és Tűzön keresztül. Itt az idő segíteni azoknak, akik elfelejtettek emlékezni arra, hogy fontos békésnek és harmonikusnak megtartani minden szavunkat, gondolatunkat, cselekedetünket és hangunkat, annak érdekében, hogy a természetet megtartsuk az egyensúlyban működőként, egyenlően tisztelve és szeretve egymást.

Nekünk kell emlékeznünk arra, hogy nem az emberiség szőtte az élet hálóját, és megérteni, hogy mi csupán egy szál vagyunk benne. Nekünk szépségben, békében és összhangban kell járnunk, szeretetet adva a teremtés egészének. Kérlek, jól vizsgáljátok meg a Természet Törvényeit, melyet a Béke Egyetemes Törvényeiként ismernek, és meg fogjátok látni a gondolataitok és cselekedeteitek „ok-okozatát”, mely hatást gyakorolt az időjárásra. Ezeket a törvényeket képviselik a Rézbőrű Nemzetek Hagyományai és Szertartásai.

Valójában, a világ minden kultúrájának, a Fehér, Fekete, Sárga és Rézbőrű Nemzeteknek egyaránt, meg kell osztani egymással szertartásaikat, hogy meggyógyítsák a világot – nincs többé titok! Itt az idő, hogy mi mindnyájan összegyűljünk, hogy megosszuk [egymással] egyesített bölcsességünket és tudásunkat. Mindnyájunknak bírnunk kell a bátorsággal, hogy megjelenítsük [manifesztáljuk] az Egyként működést, annak érdekében, hogy a béke visszatérjen.

Megkértek minket, emlékezzünk arra, hogy családunk, barátaink, és jómagunk gondolatainkkal és cselekedeteinkkel a múltban és a jelenben egyaránt lenyomatot hagytunk a környezetben, hogy megalkossuk azokat a megpróbáltatásokat, melyeket katasztrófákként ismernek. Most épp megkérdezhetjük, hogy mit tartogat a jövő e cselekedetek miatt? Szavaink, gondolataink, érzelmeink, hangjaink, rezgéseink, cselekedeteink beíródtak az Anyatermészet elemei révén – mind a negatívak, mind a pozitívak? Valójában mit képviselnek a szent helyek? A nem természetes életmód hogyan ébresztett fel minket, hogy arra tanítson, mi van az egyensúlyon kívül a teremtésben? Mi a jelentősége az ősrégi kérdésnek, hogy „ki vagyok”, „miért vagyok”, „mi vagyok”, és „merre tartunk az életünkben”? Mikor és hogyan fogunk rájönni erre, ha nem értjük meg a természet törvényeit, melyek a békét képviselik? Az ilyen kérdések feltételével rálelünk a válaszokra, hogy segítsen minket tudni, merre haladunk egyénként, csoportként, vagy közösségként az Anyaföldön. Ennek megtételében megtalálhatjuk az igazságát a természet törvényeinek, melyek a béke alapjai, és a hozzájuk való visszatérésen keresztül érkezik el a béke és összhang a környezetbe világszerte.

Most jól körültekintve, az emberiséget megvizsgálva, számos hamis életmód létezik az egymás iránti tisztelet nélkül, megbecsülés, vagy becsületesség / tisztesség / teljesség nélkül. Ez mutatja meg nekünk azt az utat, amit többé ne járjunk. Itt az idő kitisztítani ezeket a hamis életmódokat, kitisztítva őket a környezetből a szertartáson keresztül, következésképpen megtisztítva a történelem folyamatát, megváltoztatva a jövendöléseket a negatív dolgokról, melyeket ezeken keresztül említettek azok, akik a félelemben voltak. Amikor megértitek, hogyan működik az energia, megértitek, mi történik, és az emberiség cselekedetei még mindig hogyan hatnak az emberiség valóságára. Most, hogy tudjuk, hogyan történt ez meg az emberiséggel és az Anyafölddel, azt is tudjuk, hogy ezt meg tudjuk gyógyítani, ezáltal meg tudjuk gyógyítani a világot és önmagunkat is.

Öntudatlan lények voltunk, negatív energiák lenyomatait hagyva bolygónk elektromágneses energia erőterében, arra ítéltetve magunkat, hogy újrajátsszuk a traumákat és drámákat, újra meg újra, míg fel nem ismerjük, hogy elkezdhetjük gyógyítani, szertartásainkat kiaknázva, hogy meggyógyítsuk az Élet Hálóját, hogy ismét imádkozzunk a következő hét emberöltőért, úgy, ahogyan őseink tették értünk. Itt az idő a létezésbe imádkozni egy gyönyörű, édenkertet mindnyájunknak, melyben egyenlően osztozunk. Kérlek, csatlakozzatok e Gyógyír Kerék Szertartásokhoz, hogy megmutassuk a világnak, hogy képesek magukat és földjeiket meggyógyítani.

Megmutatva, hogyan tudunk szeretetet és bölcsességet hozni, hogy Amerika őshonos nemzetei megtartották, és megosztották a világgal. Megjövendölték nekünk, hogy vezessük el a világot a békébe, és itt az idő beteljesíteni ezt a sorsot. Van lehetőségünk bebizonyítani, hogy a békét helyreállítják szertartásaink és rítusaink felhasználásával, egyként együtt dolgozva Amerikában, és egy üzenetet terjesztve az egész világon.

A 2012-es év előttünk a létezés egy új világának csodálatos világrahozatalának egy igazán nagyszerű kora, szertartásainkon, rítusainkon és meditációinkon keresztül, a természettel, és a „Minden, Ami Van”-nal összeköttetésben állva [kommunikálva]. Azáltal, hogy kérjük, és fogadjuk az ismereteket a meditációk során, mi mindnyájan emlékezhetünk arra, hogy egy nagy beteljesítendő feladattal rendelkezünk; amelyben benne foglaltatik a világ minden nemzete és kultúrája, összegyűlve a földet gyógyító szertartásainkkal, Egyként egyesülve. Fontos megkérdezni az Anyatermészetet, miben van szüksége segítségre, majd imádkozni ezért, érte, értünk, a Földön minden élet Egységéért.

Az Ötödik Nap látóhatárán [horizontján] vagyunk, ahogy előkészíti a mennyországot a Földön, amit nirvánaként, édenként, a boldog vadászterületként ismernek, és sok más néven az összes kultúrában az Anyaföldön. Együtt segíteni tudjuk az új Föld alakváltását, meggyógyítva és lenyugtatva a szeleket, megtisztítva a tűz rácsokat és vulkánokat, visszaállítva és újjáélesztve a talajt, meggyógyítva a földrengések energiáit, és megtisztítva a vizeket. Hasznosítva szent tanításainkat, meg fogjuk gyógyítani a környezetet, összhangba hozzuk az elektromágneses energiákat, mely egy gyengéd váltást alkot meg, ahogy az Új Világ felkészül helyét elfoglalni.

Ahogy megjövendölték Észak-Amerikában a Fehér Bölény eljövetelével, a Szivárvány Harcos jóslatával és a Kondorkeselyű és a Sas jövendölésével, az idő elérkezett Amerika Őshonos Nemzetei számára, hogy beteljesítsenek egy hathatós feladatot annak érdekében, hogy a béke visszatérjen az egész világba. Ezek a jövendölések azt állították, hogy összegyűlünk, és meggyógyítjuk egymás iránti azon gondolatainkat és cselekedeteinket, melyek hatást gyakoroltak Amerikában és világszerte a Teknős Sziget környezetére. További jövendölések voltak arról, hogy összegyűjtjük a világ minden nemzetét, egyszerre a Fehér, Fekete, Sárga és Rézbőrű Nemzeteket egyként. A dél Kondorkeselyű Nemzetei testvérekként mennek az észak Sas Nemzeteinek megsegítésére, és a Sas Nemzetek elmennek a Kondorkeselyű Nemzetek megsegítésére, egy népként, beleértve az összes nemzetet és kultúrát.

Ez a kor, amiben most vagyunk, az, amikor mindnyájan talpra kell állnunk, és ezt véghez kell vinnünk, beteljesítve a jövendöléseket. Amiatt, ami megtörtént a történelemben közülünk azokkal, akik a szívükből „kiestek” a fejükbe, az ésszerűsítésbe [racionalizálásba], behullva az egoba, követve a kapzsiságot és a fejlesztés, oktatás, vallás, technológia anyagelvűségét [materializmusát], és az ember által megalkotott törvényeket, melyek elvezették őket a neheztelésbe, haragba és ítélkezésbe. Jól nézzétek meg azt, amit a pénzsóvárság és az anyagelvűség tett megvakítva őseink hét nemzedékét a múltban, és tovább, ahogyan ezek az életmódok a jelenig nyomot hagytak, és működésbe hozták a természetet, hogy olyan erőszakos és kíméletlen legyen.

A Sas és Kondorkeselyű és a világ testvérei, emlékeztetünk mindnyájatokat, hogy működjünk együtt, felismerve, hogy mi mindnyájan egy hathatós kulcsot őrzünk a világért, a béke és összhang elhozatalához. Számos testvér Észak-, Közép-, és Dél-Amerikában nyitotta meg szívét és szertartásait minden nemzetnek és kultúrának, meggyógyítva a környezetet az igazsággal. Ők biztosítják azt, hogy a béke a „rózsa szívén” keresztül érkezik el, a legbecsesebb szent helyünkön, saját szívünkön át. Békét teremtenek az egész világ népeinek szívének meggyógyításán keresztül, embereknek, minden kultúrából, akik áhítoznak a békére az emberiségben, és az emberiség egészéért, hogy meggyógyuljanak a különbözőségeink. Akkor, és csak akkor, amikor rálelünk saját gyógyulásunkra szívünkben, leszünk képesek másokat tanítani a szeretet nagy hatalmáról, és arról, hogyan használjuk ezt a szertartásokon és rítusokon keresztül, hogy békét hozzunk el a világnak.

A világ ránk vár, hogy egyesítsük gyönyörű szívünket az Egységben, meggyógyítva nemzeteinket, környezetünket, és önmagunkat egyszerre. Egyszerre védelmezve és szeretve egymást azáltal, hogy szeretetet adunk szent helyeinknek és az elemeknek, a teremtésnek szertartásainkon és rítusainkon keresztül. Ezen ősi tudásunk és bölcsességünk, legszentebb rítusaink és szertartásaink megosztása fogja biztosítani, hogy a béke visszatérjen az összes kultúrába és nemzetbe az Anyaföldön. Azok, akik azt választják, hogy emlékezzenek a béke és összhang útjára, ők fognak utat mutatni az Ötödik Nap fényébe, ahogy a Galaktikus Együttállás [Igazodás] előkészíti megtörténtét 2012. december 21-én., tovább juttatva minket 2013-ba és azon túl, az elkövetkezendő, előttünk álló ötezer év ötszáz éves növekedésébe.

A GALAKTIKUS IGAZODÁS / EGYÜTTÁLLÁS

Ritka és mélyreható galaktikus igazodás – egy 26.000 éves összetartás a Földnek és naprendszerének a Tejút közepével egy új kort készít elő, és az Ötödik Nap eljövetelét jelzi előre. Az ősi maják és aztékok merészen jövendölték meg a 2012-es évről, hogy az lesz a Csillagok, a Hold, Nap, bolygók, galaxisok és univerzumok kozmológiai [*] összehangolásának sarkalatos pontja, szent mértani mintázatokban összetalálkozva. Megjósolták a bolygó társadalmi, gondolati [mentális], érzelmi és fizikai jellegeinek világrengető változásait. A fokozódott földrengési aktivitások, vulkánkitörések, gigantikus szélviharok, mind egy kort hirdetnek, melyben a régi civilizációk megsemmisülnek. Egyidejűleg világra hozva egy új világot, a felemelkedését a Főnixnek, a Tűz Madárnak a zűrzavar [káosz] hamvaiból, előre, a Szent Ötödik Világ megjövendölt édenébe.

Most, jobban, mint valaha, mi, a földgolyó minden részéről az összes nemzet és kultúra előrelép, hogy megosszuk ősrégi hagyományainkat. Ezek a szertartások és rítusok segítenek meglágyítani a változást, és megengedi számunkra, hogy társ-teremtsük édenünket az Anyafölddel, ahogy világra hozza az előttünk álló új világot. Amerika összekapcsolt őshonos hangjai megbízzák az emberiséget, hogy emelkedjen fel a Természet iránti tisztelet és érzékenység felemelkedett szintjére; segítve testvér társainkat, hogy felöleljenek egy társ-teremtő közösséget világszerte a Természet egészén belül. Ez alkalommal az új ismeretek és energiák egyedi áramlata emelkedik ki a megjósolt új korral kapcsolatosan, amikor a tudomány és az ősi tudás összeolvad, hogy békét hozzon a Földre. Tanításaink a remény üzenetét hordozzák az emberiségnek, miszerint rendelkeznek a hatalommal, hogy meggyógyítsák az Anyaföldet azáltal, hogy a békében élt életet választják, mely [nem más, mint] Egynek lenni a Természet Törvényeivel, az Egyetemes Törvényekkel.

Mialatt mindenki megláthatja a drámai földtani és éghajlati kiigazításokat, melyek valóban megtörténnek, a történelem e szakaszának egy kritikus pontján is vagyunk. Az ember érzelmi lelki, gondolati és fizikai fejlődésének egy kritikus helyzetében vagyunk. A lelki hagyományok és vezetők világszerte egyetértenek abban, hogy az Anyaföld egy földet megrázkódtató fejlődés közepén van a tudatban. Egy gyorsan közeledő dimenziós egyesülés ajtót nyit a szív terébe és idejébe, ahogyan azt az azték / maya / shoshone nyelvi csoportok megjósolták, akik törzsekként vannak rokonságban a nyelvükben, Amerika számos más törzsével együtt, beleértve a világ más kultúráit.

Amerika Rézbőrű nemzetei jönnek el az Anyaföld és az emberiség egészének megsegítésére, elhozván a Békét ősi bölcsességünkön keresztül. Nekünk kell megtanítani a szertartások és rítusok nagy erejét, melyek hatást fognak gyakorolni az emberiség egészére, ahogy látják a földrengéseket, tornádókat, árvizeket, hurrikánokat, tüzeket, szökőárakat, aszályokat és más környezeti energiákat, melyek gyógyulása végbemegy szertartásainkon keresztül. Amikor látják a természetben a változásokat, és hogy sok környezeti gyógyulás volt kihatással ősi szokásaink révén, emlékezni fognak, és az emberek világszerte elkezdik majd gyakorolni a Természet Törvényeit, a szertartás módját ismét, visszaállítva a békét, szeretetet és összhangot a Teremtés egésze érdekében.

SMARAGD RÁCS GYÓGYÍTÁS

Fehér Bölény jövendölése, beteljesült, mely jelezte, hogy beléptünk az idő egy rövid szakaszába, mely megelőzi az új világ világrajövetelét. Számos üzenetet jövendöltek, miszerint ez az idő ablaka, amiben most vagyunk, melyet hasznosítani kell minden meggyógyítására, aminek gyógyulásra van szüksége a világon mindenütt. Az őshonos amerikai jövendölés közülünk sokakhoz beszélt, akik most tudják, hogy itt az idő cselekedni a szentségben, megőrizve és megvédve az Anyaföldet, azáltal, hogy megosztjuk szertartásainkat és rítusainkat az emberiség egészével – meggyógyítva az Anyaföld szív energiáját, helyreállítva és ismét világra hozva a Smaragd Rács Zöld Auráját, a Föld szív energiáját. Szeretetünk Édesanyánk szeretete iránt, mely kisugárzik az elektromágneses energiarácsokba, melyeket ley-vonalakként ismernek, egy szent mértani elrendezésben kialakított, amelyeket az Anyaföld felszínének szent helyei tartanak össze.

Ezek az elektromágneses energiarácsok adják az életerő energia töltését mindennek, ami létezik. Ezeket az energiákat az Anyaföld Szent Helyeiben tárolják, és sugározzák ki. Kanada, az Egyesült Államok, Mexikó, Guatemala és Dél-Amerika szent energiaközpontjainak piramisaiban vannak az Ősi Bölcsesség Időmérői. Az ősi civilizációk álmodóinak és látványteremtőinek templomaiban voltak a megismerés fejlett tudományai, rítusai és szertartásai: megtapasztalva a személyes energiát a napból, holdból, csillagokból, galaxisokból és a világegyetemből a lelki [spirituális] fejlődés céljából. Ez a lelki megismerés és bölcsesség őrzi a kirakós darabkáját, az „üzembiztos” kulcsot a békéhez a Teknős-sziget szent bölcseletén belül. Itt az idő megosztani ezt a tudást és bölcseletet Amerikából ma a világgal!

Sas és Kondorkeselyű Gyógyír Kerék Szertartás
Nyári napforduló, 2012. június 19., 20., 21.

Önmagamban az ÉN VAGYOK jelenti, hogy ÉN VAGYOK a „Minden, Ami Van” egy darabja, ÉN VAGYOK egy másik te, mely jelenlét emlékeztet mindnyájunkat, hogy mi mind rokonságban / kapcsolatban állunk egymással és a természettel, és nem számít a szín, a kultúra, hagyomány, vallás, vagy bármilyen más csoport, amihez esetleg tartozunk a világban, végül is mi mind egy faj vagyunk, az emberiség. Mi mind Anyaföldünk elemeiből teremtettünk, csakúgy, mint az összes teremtmény is ugyanezekből az elemekből teremtetett. Mindegyikőnk, aki elég tudatos emlékezni erre, változást hozhat a gyógyulásban az emberiség túlélésének kedvéért. Azok, akik ezt az üzenetet megkapják, nekik emlékezni kell, hogy mi vagyunk azok, akiket elküldtek ide, hogy cselekedjünk most, emlékezve szent feladatainkra és adományainkra, melyeket be kell teljesítenünk és el kell végeznünk e pillanatban.

Az én nevem Bennie Earl „Kék Villám” LeBeau, Sr., a Keleti Shoshone Nemzetség Törzsének egy tagja, a Wind River Indián Rezervátumból, Fort Washakie, Wyoming-ból. Az ősök és a szentek küldtek el engem egy útra, hogy tanulmányozzam a szent helyeket az Egyesült Államok északi, déli, nyugati és keleti részében, Mexikóban, Guatemalában, Costa Ricában és most Dél-Amerikában. A Keleti Shoshone Nemzetség őshonos amerikai tagjaként elismertem a hathatós földet gyógyító tudományt, és az ősök és a lelkek elkezdtek nekem tanításokat hozni arról, ahogyan a gyógyítás végbemehet a Gyógyír Kerék Szertartásokon keresztül Amerikán át a szent helyeken. A következő szertartások kerültek elvégzésre, és nagyon sikeresek voltak a béke és összhang elősegítésében, a környezet meggyógyítása érdekében. Ezek olyan területeket gyógyítottak meg, melyek aszálytól, áradásoktól, tornádóktól, földrengésektől és vulkáni aktivitásoktól szenvedtek.

Ez a bölcsesség a népem sziklaművészetében, vagy sziklába vésett írásaiban, ábráiban lakozik Wyomingban, Utahban, Idahoban, Coloradóban, Arizonában, Nevadában, Kaliforniában, Montanában, New Mexikóban, Guatemalában, Mexikóban, Costa Ricában és Dél-Amerikában – beleértve a 28 törzsből és nemzetségből való rokonaim többi szülőföldjét Észak-Amerikában, Közép-Amerikában és Dél-Amerikában. Ezt a munkát megáldották más vének tanításainak segítségével számos más törzsből és a Fekete, Fehér, Sárga és Rézbőrű kultúrák nemzeteiből. Ezt a munkát sok kultúrából ismerték el, és sokan értették meg, hogy beteljesítsék Amerika Sas és Kondorkeselyű Nemzeteinek jövendöléseit összegyűlve, egyesülve, hogy bemutassák / ajándékként átnyújtsák a béke és a Természet Törvényeinek tanításait az egész világnak.

Gondoljátok át a „Szivárvány Harcosok jövendölésének” üzenetét

„Amikor a Föld haldoklik, felemelkedik egy új törzs minden színből és minden vallásból. Ezt a törzset fogják hívni a Szivárvány Harcosainak, és ők fogják hitüket cselekedeteikbe vetni, és nem a szavaikba.” A Hopi Nép jövendölése is említi, hogy a „Szivárvány Harcosai” fogják terjeszteni ezeket az üzeneteket, és tanítják a majd Föld minden népét, és megtanítják nekik, hogyan éljék a „Lélek Útját”. E „Szivárvány Harcosok” feladata sok, és nagyszerű.

Sealth törzsfőnök szavai (akit Seattle törzsfőnökeként ismernek, Washington államból): „A Föld az édesanyánk. Bármi történik a Földdel, az következik be a Föld fiaival és lányaival. Ezt tudjuk. Minden dolog összekapcsolt úgy, mint a vér, mely egy családot kapcsol össze. Minden dolog összefüggő. „Nem az ember szőtte az élet hálóját, ő pusztán egy szál benne. Bármit tesz a hálóval, azt önmagával teszi.” „Amikor a Föld beteg, az állatok majd elkezdenek eltűnni, és amikor ez történik, a Szivárvány Harcosok fognak eljönni megmenteni őket.” Óriási, rémítő legyőzendő tudatlanság lesz, előítéletet és gyűlöletet fognak találni. Elkötelezetteknek és erejükben rendíthetetlennek kell lenniük. Hajlandó szívekre és elmékre fognak lelni, akik követni fogják őket az „Anyaföldet” újból a szépséghez és jóléthez visszajuttató úton.
Arapahoe közmondás: „Amikor kimutatjuk tiszteletünket más élőlény iránt, az irántunk való tisztelettel fognak válaszolni.”

AZ ELŐTTÜNK LÉVŐ ÚJ VILÁG FELKÉSZÍT AZ ÖTÖDIK NAP ELJÖVETELÉRE

Most egy új világmindenség repül át a kozmoszon, és épp belépni készül a Föld mennyországába. A jövendölések egy népet jósoltak, aki a Föld hamvaiból fog felemelkedni, mint ahogy a villám-madár jelképezi az újjászületést. Egyensúlyt és összhangot fognak visszahozni az Anyaföldre. Ők lesznek az úttörők, az álomjárók, elöl haladva [utat mutatva] egy új valóság felé.
Nagy lelki vezetők és harcosok számos nemzetből születnek majd meg, és ők fogják megtisztítani a Földet az újjászületéshez. Együtt őket Szivárvány Harcosoknak fogják hívni, hiszen ők fogják összegyűjteni a négy irányt, egész tisztán elválasztva, azonban örökké összekapcsolva az Élet Körében. Ők fogják összehozni az emberiség négy faját, hogy békében éljenek. A négy szent irányt és az emberiség négy faját a szivárvány pompája és fényköre jelképezi.

Az Élet szent Köre lassan, de elkerülhetetlenül visszatér a békéhez, ahonnan indult. Ahogy minden kor elmúlik, nem lehet visszakövetelni. Most van itt az idő elkezdeni felkészíteni minket, hogy az Anyaföld örököseivé legyünk, hogy a Szivárvány Harcosaivá váljunk gyermekeink gyermekeinek, az egész emberiség és a teremtés kedvéért. A jövő útja nem vöröslik a vértől; ez egy szivárvány, mely elvezet a Teremtő kegyelméhez imáink módja révén, a jó munka és hit által. A fény ösvényén való haladás megválasztása nem néhány vallási vezető, kormányügynökség, vagy politikus által meghozott döntés, valódi túlélésünk függ a Szivárvány Harcosaitól. Ez egy személyes választás, melyet a modern anyagelvűség [materializmus] bálványaitól szabadon hozott meg az elme és a szív. Ez az egyén, felsőbb énetek és a Teremtő közt meghozott döntés, együtt a természettel és a teremtés egészével. Ezek az üzenetek az őshonos amerikai jóslatok Észak-Amerika Cree és Hopi népétől.
Albert Einstein mondta: „A világ veszélyes hellyé vált, nem azok miatt, akik gonosz dolgokat művelnek, hanem azok miatt, akik néznek, és nem tesznek semmit.”
Rabindranath Tagore szavaival: „Hadd, ne azért imádkozzak, hogy megvédjenek a veszélyektől, hanem hogy vakmerő legyek velük szembenézni.”

A FÖLD BÖLCSESSÉG ALAPÍTVÁNY ÜZENETE, SZERTARTÁSAI ÉS ÁLMAI

Kérlek, segítsetek nekünk szeretetet és gyógyulást adni az emberiségnek és az Anyaföldünknek e Sas és Kondorkeselyű Nemzet Egyesítő Gyógyír Kerék Szertartásában, felölelve Észak-, Közép- és Dél-Amerikát a napfordulón, 2012. június 19-én, 20-án, 21-én. Segítsetek kifényesíteni a Szivárvány fényét, ahogy előidézzük az opálfényű színeket az Anyatermészet talajában, szeleiben, tüzeiben és vizeiben. A szivárvány kifényesítése az esőkön, havakon, vízfolyásokon, folyókon, forrásokon, tavakon és óceánokon belül. Megújult fényt hozva, megújult életet a fáknak, növényeknek, állatoknak, rovaroknak és madaraknak, a Teremtés egészének. Kérlek, csatlakozzatok hozzánk, és váljatok a Szivárvány Harcosainak egyikévé, meggyógyítva az Anyaföld környezetét Amerikában és világszerte.

A Keleti Shoshone nép egyik tagjaként, hagyományunk az, hogy látomásszerűen meglátva kutatunk, és szertartásokat és rítusokat tartunk, mint a Naptáncok, és az „Izzasztó Kunyhó” [Sweat Lodge] Tisztító Szertartások, és a Gyógyír Kerék Szertartások lelkünk gyógyulásáért. Népünk a Naptánc Szertartásoknak egy népe, ahol táncolunk három-négy napon keresztül étel, vagy víz nélkül. A Naptánc Szertartásnál böjtölünk és táncolunk a Nap és a telihold alatt. A Nagy Lélek, az Anyaföld, az ősök és más szentek a lélek világában elkezdtek meglátogatni gyermekként, a harmincas éveim elején, és még mindig kommunikálnak velem most, a hatvanas éveimben. A szertartások számos képét mutatták meg a körök és csillagok mintáinak alakjában, melyeket szent mértannak hívnak, amelyek meggyógyítják a környezetet. A környezet gyógyításáért a munka látomása 1987-ben kezdődött, az Egyesült Államok északnyugati és délnyugati részét meglátogatva, beleértve a Csendes-óceán és Atlanti-óceán melletti államokat.

Kérlek, ne feledjétek, hogy ezek azok az üzenetek, álmok és látomások, melyeket a Nagy Lélek mutatott meg az én lelkemnek, aki azt mondja, hogy ő az ÉN VAGYOK. Mi mind ennek az ÉN VAGYOK-nak vagyunk a része, ami a Világegyetem, a Kozmoszok és az anyaföld teremtésének az egésze; a Nagy Lelkek lényei a „Minden, Ami Van”-ban vannak. A Nagy Lélek említette, hogy „Minden, Ami Van”, a Teremtő Lényéből való, és hogy mi mind a teremtőben élő Teremtők vagyunk. A szavak utasításai érkeztek hozzám, és mivel az ÉN VAGYOK bennem van, tudván, hogy a Teremtő beszélt hozzám, a Nagy Lélek, aki oktatott, útbaigazított engem, hogy mi mind ebből a szent lényből teremtettünk, akit az ÉN VAGYOK-ként ismernek, és hogy mi mindnyájan a Teremtő, Isten, Nagy Lélek vagyunk, és egy lélek, akit sokakba teremtettek és elküldtek az Anyaföldre.

Minden szertartás során, mely az álmokban és látomásokban érkezett, az ÉN VAGYOK bennem emlékszik arra, hogy a Nagy Lélek, Isten, a Teremtő minden élőlényben benne van. A Nagy Lélek és az Anyaföld, őseink, a Szentek megosztottak velem látomásokat és álmokat a föld bölcsességéről és megkértek engem, hogy osszam meg ezt a világ minden Nemzetével, és kérjem meg őket, hogy támogassák a szertartásokat. A Fény e Szent Lényei bizalmas tanácsadóimmá váltak e lelki küldetésen keresztül, melyen e létidő során vagyok.

Az őshonos amerikai nemzetségekben szokás kérni a hathatós álmok vénjeinek figyelmes vizsgálatát és támogatását, mely segíti az embereket és a környezetet - elérkezve azon tudatosság előidézéséhez, ahogyan működésbe hozható egy sorra kerülő gyógyítás, szertartás. A szertartások fontosságának említése volt a mód, ahogyan Amerika őshonos népe hasznosította ezt sok éven át. Az ÉN VAGYOK jelenlét, a bennem lévő lélek elkezdett dolgozni a szertartások támogatásában, összegyűjtve minden Nemzetet és Kultúrát. Mindig a tőlem telhető legjobbat tettem, hogy kommunikáljak a helyi őshonos emberekkel otthon, és minden területen, melyről látomásom volt a szertartások okán, és megkértem őket, csatlakozzanak a szertartáshoz, hogy meggyógyítsuk azt, melynek gyógyítására az Anyatermészet felhívott. Sok hasonló elme és szív támogatta az álmokat és csatlakozott a szertartásokhoz, hogy az elemek hatalmas gyógyulását segítse elő, védelmezve az Anyaföldet és a Teremtés egészét.

Az első Gyógyír Kerék Szertartás 1.200 mérföld szélességű kör volt. A 19+1=20 Fennköltként ismert, a Nagy Teton Gyógyír Kerék Szertartás, ahol 20 szent helyen voltak szertartások, hogy megtisztuljon a negatív érzelmektől, melyek a környezet elektromágneses energiamezejében estek csapdába. Visszafelé haladva az elmúlt 500 éven át, sok történelmi trauma nyomta rá bélyegét a szent helyekre. Nagy előkészületeket végeztünk el a szent helyeken, annak érdekében, hogy felkészítsük a területeket, mielőtt a fő szertatások megkezdődnek az összes Gyógyír Kerék szent helyen. Minden területet lelkileg [spirituálisan] tanulmányoztuk, hogy meglássuk, minek van szüksége gyógyításra, tisztításra, megtisztításra és az összhangba történő vissza „áldásra” a szertartásokon keresztül. Ezt az Anyatermészet gyógyulása érdekében kell megtenni, a Föld, Szél, Tűz és Víz elemek kiegyensúlyozásáért. Amikor ezt elvégzik, ez működésbe hozza az eső és a hó visszatérését. Számos gleccsert töltött meg, és megengedte a forrásoknak, hogy felélénküljenek, és a folyóknak, hogy folyjanak. Sok aszály sújtotta területen segített, meggyógyítva és lecsendesítve az orkánokat, tornádókat, vulkáni és földrengés energiákat még a víz visszahozásán felül.

A Nagy Teton Gyógyír Kerék 2004. május 8-án (melyet a Fennkölt 19+1=20 Szertartásnak hívtak), húsz szent helyet gyógyított meg. Ez a munka mind a Nagy Teton Gyógyír Kerékkel kezdődött 2004. május 8-án. Sok más szertartás jött utána, beleértve a 2004. november 15-i Nagy Medve Gyógyír Kerék Szertartást, mely a Medve-tavat övezte, Kaliforniában. Az Uto Azték / Növekvő Hold / Delfin / Bálna / Medve Nemzetek Szertartása 2006. május 13-án, 14-én huszonegy szent helyen helyezkedett el az USA nyolc északnyugati államában: ezek a szertartások mind a Nagy Teton Gyógyír Kerék Körön belül vannak.

Az Uto Azték / Növekvő Hold / Delfin - Bálna – Medve Szertartás a Nagy Teton Gyógyír Keréken belül helyezkedett el 2006 májusában Kalifornia déli részén, Nevadában, Arizonában, Idahoban, Utahban, Washingtonban, Oregonban és Wyomingban. Ez a szertartás segített több esőt hozni erre a holdsarló alakú területre az Anyaföldön. Sok nemzetet és csoportot hívtunk össze a múltban az ilyen jellegű szertartásokkal, és ismerjük ennek a munkának a fontosságát. Kérünk minden nemzetet és kultúrát, hogy fontolják meg azt, hogy több szertartásban csatlakozzanak hozzánk, hiszen családjaink jövője rajtunk, az Egyként való összefogásunkon múlik, és azon, hogy a létezésbe énekeljük és álmodjuk gondolataink jövőjét. További szertartások, úgymint a Kő Hegy Gyógyír Kerék Szertartás 2008. május 18-án öt Atlantát környező államban került megtartásra, Georgia volt a központi súlypontja a Gyógyír Keréknek, belefoglalva Tennesseet, Alabamát, Észak- és Dél-Kaliforniát. Ezek a szertartások meggyógyították az aszályt, és egy éven belül a kormányzó bejelentette, hogy a sok éve tartó történelmi aszály véget ért. Ezek a szertartások az emberiség tudatában előidéztek egy tudatosságot, hogy visszaállítható, megőrizhető és védelmezhető az Anyaföld azon keresztül, hogy egész emberiségnek megtanítják a Természet Törvényeit, az Egyetemes Törvényeket, és az Egy Törvényét.

A Szent Helyek gyógyítása a bölcsesség és tudás ajándéka, melyet én, mint a keleti Shoshoneból, Wyomingból, Wind River Indián Rezervátumból való hordozok, jól értesülve a béke tanításairól a Rózsa Szíve alatt. E bölcsességen belül van az a tudás, melyet különböző vénektől és más törzsektől kaptam szülőföldemen, mialatt megtanultam más lelki tanítást is más nemzetektől számos más kultúra szertartásainak gyakorlása révén. A Föld Bölcsesség és tudás, melyet átadtak nekem, álom és látomás keresésen keresztüli. Rendelkezem egy megértéssel, egyénként az őshonos nemzetek ősi Föld Bölcsesség tanításának módszeréről jómagam is. Teljes lényemmel kérem, hogy a Föld az összes őshonos nemzete, a Fekete, Fehér, Sárga, Rézbőrű és Barna, az Őslakók, minden Hagyomány minden Kultúrája fontolja meg, hogy egymás oldalán dolgozzunk egymással békében és egységben az Anyaföld és a Teremtés Egészének gyógyulásáért.

Kérek minden kultúra minden nemzetét, hogy üljenek le egy szent szertartásban egymással, a múlt fájdalmain túltéve magukat, hogy megalkossanak egy ragyogóbb jövőt a holnapért, egyszer és mindenkorra kiheverve az áldozatiság energiáját. A béke nevében, az Anyaföld iránti szeretetért, a teremtés egészéért: megosztva lélek énekeinket és szertartásainkat együtt egymással, ahogy megvédjük és megépítjük az előttünk álló jövőnket. Amikorra képesek vagyunk tisztelni és szeretni egymást és Anyaföldünket, addigra be fogunk teljesíteni számos küldetést, melynek elvégzéséért elküldtek. Az összhang visszatérése érdekében fontos átgondolni az egymás iránti tiszteletet. A lehető legnagyobb fontosságú emlékezni arra, hogy mi mind rokonságban állunk egymással és a teremtés egészével: mivel mi mindnyájan egy közös Édesanya, az Anyaföld és alkotóelemeinek ugyanazon elemeiből teremtettünk. Amikor egyesülünk, egy körré válunk a szent körökön belül, mely képviseli az Egységet az élet virágában, az Élet Fájának közepéből, ahogyan azt megjelenítik az Élet Virágának Jelképében a Nagy Teton Gyógyír Kerék Szertartáson belül.

Együtt dolgozva, mint a kéz öt ujja, egyként, ahogyan kezünk dolgozik együtt párhuzamosan, hogy szépséget alkosson körülöttünk mindenhol, mi mindnyájan egy nemzetből és egy kultúrából valók vagyunk. Az álmok tolmácsolásának megtanulását osztjuk meg egymással, mint Anyaföldünk napjának Gyermekei. Emlékezve arra, hogy minden út, mellyel mi mind bírunk, ugyanolyan és hasonló, és Egy szertartáson dolgozhatunk együtt. Nincs rossz út, vagy jó út, csupán az az út van, mely a Teremtő szent útjain, a Természet Törvényein keresztül adatott, az eredeti tanítások, melyeket hagyományoknak [tradícióknak] hívnak. A tudás és megértés képessége, hogy tudjuk, mit tehetünk, fog felruházni erővel mindnyájunkat, hogy összegyűljünk, és Egyként gyógyítsunk mindent. Ahogy a sok eltérő út összetart, felismerjük hasonlóságainkat, és hogy az összes szertartásunk ugyanazt a dolgot hajtja végre: a környezet gyógyítását.

Amikor felismerjük, hogy Édesanyánk, a Föld szent elemeiben az egyensúlyon kívül vagyunk, amikor a Rézbőrű, Fehér, Sárga és Fekete Nemzetek kultúrái egyaránt meglátják az igazságot abban, ahogyan mi mindnyájan hatással voltunk Édesanyánk Föld, Szél, Tűz és Víz elemeire: akkor emlékezni fogunk, hogy az Elemeknek miképpen van szükségük fényünkre, szeretetünkre és hálánkra környezetünk gyógyulását segítendő világszerte. Amikor mély álmunkból felébredünk ismét a szertartás bölcsességére és tudására, mindnyájan be fogjuk teljesíteni sorsunkat a béke céljából. Kérlek, emlékezzetek, hogy mi vagyunk azok az elemek, akik az egyensúlyon kívül vannak. Ők cselekedeteink és gondolatmintáink visszatükröződései, és ez az, mely megteremtette az Anyatermészet csapásait.

A maja vének – akik unokájukká fogadtak – beszélnek az Anyaföld érzelmi energiamezejében lévő negatív energia hat csomójáról. Amikor szertartásainkat végezzük, hogy meggyógyítsuk a 20 energiát, mely a hold körül kering, akkor a természet genetikai összeállítását, az Anyaföldünk DNS-ét, és a Teremtés egészét gyógyítjuk a Tizenhárom Hold Cikluson (egy évnyi időn) belül. Elkezdünk emlékezni az ősi idők bölcsességére, arra a tudásra, melyet valaha minden nemzet és kultúra ismert és aszerint élt. Ahogy éberek vagyunk, és felelősséget vállalunk rítusainkért és szertartásainkért, az emberiség egyesül, hogy meggyógyíthassa a természetet, és egy csodálatos, gazdag jövőt teremtsen mindenkiért.

Az Anyaföld megóvása az újra nevelésen keresztül nagyon fontos, elősegítendő az Anyaföld szent szőnyegének védelmét és gyógyulását. A Föld Bölcsesség Alapítvány köszöni közületek mindenkinek a támogatást a múltban, a jelenben és a jövőben. Köszönjük, hogy támogatják az Anyaföld tájának gyógyító munkáját, ahogyan enyhítjük a változásokhoz elérkező Anyatermészet váltásait, ahogy elmozdulunk a 2012-es év felé, és azon túl. Ahogy világszerte a jövendölések említik, egyetlen egy kő sem marad, amit ne mozgatnának meg a negyedik világ utolsó napjaiban, ahogy az ötödik világ világra jön. Ez a munka előkészíti az utat a sima és gyengéd változásokhoz, ahogy a földek újra igazodnak, amint áthaladunk a 2012-es éven, amikor a Galaktikus Együttállás [Igazodás] felsorakoztatja a kulcsbolygókat, csillagokat, fekete lyukakat, napokat és holdakat.

Imádkozom, és kiküldöm szándékom öreg testvéreimhez a Sas és Kondorkeselyű Nemzetből, hogy fontolják meg ezt a szertartást. Kérem szívetek tanácsát, és hogy a tanácskozások ülésein mérlegeljetek, és imádkozzatok ezzel az üzenettel kapcsolatosan. Alázattal kérlek titeket, kérjétek meg a Szenteket, ha ez az, melyre vártunk, mint ahogyan a jövendölés állította, azok jövőjéért, akik az előttünk álló Ötödik Világot választják. Megnyitom szívem azoknak, akik megtekintik ezt az üzenetet nyílt szívvel és elmével. Azt választva, ami szívükben van, és kiküldve egy imát a teremtés egészének és az emberiségnek, hogy felkészüljön és védelmezzen minket, ahogy elmozdulunk az Új Anyaföldhöz, melyet világra hoznak. Küldöm ezt az üzenetet a sorra kerülő találkozók érdekében, ahol mi mind a hagyományos tanácsokban ülésezünk. Folytatni fogom a további ismeretek átadását e szent álomról, és munkánkról a jövőért. Minden gyermekünkért és a teremtés egészének megjobbításán dolgozunk. Járjuk együtt a béke, szeretet és összhang útját Egy népként, a Nagy Változás és az Anyaföld gyermekeiként.

Sokféleképpen van szükségünk segítségetekre e nagy munka elvégzéséhez. Kérjük közületek azokat, akik együtt rezegnek ezzel, hogy gondolják át munkánk támogatását, vagy legyenek azok a követek, akik azt a feladatot kapják, hogy szent helyeiket kezeljék a Gyógyír Kerék Szertartások végett. Hozzák összhangba [koordinálják] területük számára, és tegyék lehetővé a szertartást azon a Szent Helyen. E munkáról többet tudhattok meg, ha meglátogattok minket a www.earthwisdomfoundation.net, vagy www.tetonrainbows.com címeken található oldalakon, hogy értesüljetek a múlt, jelen és jövő szertartásairól, és jobban tudjatok arról, hogy a tudomány miképpen bizonyította be azt, ahogyan az ősi módszerek működnek, és amit valóban tesznek a Természet egyensúlyban tartásában az imádságon, szent hangokon és rezgéseken keresztül.

A jövőbeli munkánk időpontjai végett kérlek, ellenőrizzétek le a betervezett eseményeket a www.earthwisdomfoundation.net oldalon.
Kérlek, küldjetek e-mail levelet nekünk, ha szeretnétek támogatóvá [szponzorrá] válni területeteken a szertartások támogatásában, ahogy egyként egyidejűleg dolgozunk. Kérlek, tartsátok a kapcsolatot a Föld Bölcsesség Alapítvány folyó eseményeivel kapcsolatosan, melyek most és a jövőben történnek területeteken, vagy szülőföldeteken.

Pénzügyi támogatás szükséges KékVillám és más minden nemzet őshonos vénjeinek megsegítésére az utazáshoz, ahogy folytatjuk ezt a nagy munkát. Meghívunk titeket, hogy váljatok támogatókká e Föld gyógyító események és minden nemzet összejövetelei végett. Munkánk részére mindig tudtok adományt adni a www.earthwisdomfoundation.net oldalon. A Föld Bölcsesség Alapítvány egy nonprofit szervezet és adományod az adót csökkenti [az USA-ban].

A következőkben található munkánk története, melyet 2004 óta végeztünk el a környezet meggyógyítása érdekében, és az emberiségnek minden élet Egységére történő ráébresztésében.

Oohweehoo… KékVillám [BlueThunder]

Kapcsolatfelvételi információ:
Information for BlueThunder:
Bennie “BlueThunder” LeBeau, Sr., Eastern Shoshone Nation Tribal Member
Wind River Indian Reservation, Fort Washakie, Wyoming
www.earthwisdomfoundation.net; email: bluethunder@earthwisdomfoundation.net
Cell Phone: (USA: +1) 307 851-6249 (Not currently in service while traveling in Central America)Nagy Teton Gyógyír Kerék – Super Yellowstone Vulcano Ceremony

Tartották 2004. május 8-án, 48 órán keresztül

Ez a szertartás segített lenyugtatni egy hatalmas csapás létrejöttét e Super Yellowstone-vulkánban, mely Wyoming Yellowstone Nemzeti Parkjában az Amerikai Egyesült Államokban a negatív hangok és rezgések történelmi lenyomatainál fogva [létezett]. A negatív hangok és cselekedetek [révén], melyek a Föld átellenes oldaláról érkeztek, Irán, Irak, Afganisztán és Pakisztán hadban álló energiájából. Tartsátok észben, hogy a háborúk és harcok a rossz hangokkal és rezgésekkel még mindig hatást gyakorolnak a Super Yellowstone-vulkánra. Ezek a hangok és rezgések azok, melyeket a forró szökőforrások [gejzírek] pecsételtek le, nem engedve meg a gázkürtők kiáradását, és visszatartották az energiát, megalkotva a vulkáni kitörés lehetőségét a Yellowstone Nemzeti Parkban, Wyomingban. 2003-ban és 2004-ben a tudósok folyamatosan figyelték és hasznosították tudományos módszereiket arra vonatkozóan, ami kipárolgott a Yellowstone Super-vulkánból. Azt mondták, ha a Yellowstone Super-vulkán kitörne akkor ez kétszázszor nagyobb lenne, vagy lehetne a Szent Helén vulkáni kitörésénél, mely Washington államban, Észak-Amerikában tört ki. Az Ősöktől és az Anyaföldtől érkező álom és látomás üzenetek következtében, összehívtuk az emberiséget, hogy a szent hangok és rezgések Gyógyír Kerék Szertartását hajtsuk végre húsz szent helyen a szertartás során. 48 órán keresztül végeztük ezt, hogy segítsük megnyitni a gázkürtőket a gejzírekben, hozzájárulva a nyomás kiengedéséhez a Yellowstone Super-vulkánban: segítve a földrengések és vulkáni energiák lecsendesítését a Yellowstone Nemzeti Parkban és a Wyoming területén a Nagy Teton Nemzeti Parkban.


********************


A Fennkölt 19+1=20 Gyógyír Kerék Szertartás

2004. május 8. Wyoming Grand Teton és Yellowtone Nemzeti Parkjai

Ez a keresztben ezerkétszáz mérföldes, a szent körökön belüli Gyógyír Kerék Kört, az Élet Virágának jelképeként illusztrálják, a Nagyanya Pók Női Élet Hálója belsejében a Nagy Teton Gyógyír Kerék Szertartás – 2004. május 8-án – segített meggyógyítani a vulkáni kitöréseket és földrengéseket Wyoming Yellowstone és Nagy Teton Nemzeti Parkjaiban, melyek a Észak-Amerikában, az Egyesült államokban találhatók. 
Ez a sziklába vésett szikla írás [petroglifa] képviseli a Tizenkilenc Háromszög Pontot eggyel a Közepén, a Nagy Teton Gyógyír Kereken, 2009. május 8-án, mely Wyoming Yellowstone és Nagy Teton Nemzeti Parkjaiban került sorra, ahol a Yellowstone Super – vulkán helyezkedik el.


2004. november 15.
Nagy Medve Gyógyír Kerék Szertartás

Kaliforniában, a Medve-tó környékére visszatért a víz az eső, a hó és a források felélénkítésén, a környezet meggyógyításán keresztül.
Sokan vártak és kérdezték, mi következik a 2004. május 4-i Fennkölt 19+1=20 Szertartás után.
A Szivárvány Harcos férfiakhoz és nőkhöz fordultunk segítségért imáinkban és a szertartáson. Visszaállítva a világegyetem szent szívverését a Nagy Medve Gyógyír Szertartásnál, használtuk szent dobjainkat és hangszereinket. Az energia visszaállításánál az Anyaföld gyermekeit hívtuk, a fákat, a négylábúakat, a vízben úszókat, a szárnyalókat, és a csúszómászókat lenn a mikroorganizmusokig, hogy hozzák vissza az élet leheletét, a vizet.

Korábban, 2004 szeptemberében egy összejövetelre került sor az „Út a szívhez” szervezettel, mely az őshonos tudást segíti oktatni a nyilvánosságnak. Erre az összejövetelre az Alpine Meadows Tábor & Rekreációs Központban került sor a Nagy Medve-tó területén. A gyűlés: a Vének, Gyógyítók és Bölcsesség Őrzőinek Szövetsége volt. A Fehér, Fekete, Sárga és Rézbőrű Nemzetek e gyűlése együtt dolgozott egyszer, hogy egy tudatosságot hozzon el a szertartásokkal kapcsolatosan – az Anyaföldnek és minden lakosának békét és összhangot hozva. Ebben az időben egy másik álom fordult elő, ahogy a lelkek segítséget kértek. Egy látomás érkezett, mely megemlítette a fákat, a teremtés egészét, és gyermekeit, akiknek szükségük van segítségre a kaliforniai Nagy Medve-tó területén, és a környező térségben.Delfin Nemzetek Összejövetele
2006. május 13., 14.
Shoshone nyelvet beszélő nemzetek
(uto – azték, és minden más kultúra)

Arizona, Wyoming, Idaho, Utah, Nevada, Kalifornia, Oregon és Washington

KékVillám, BlueThunder aka Bennie Le Beau, Eastern Shoshone
www.teton-rainbows.com
(+1) 307-851-6249

Az Uto Azték / Növő Hold / Delfin / Bálna / Medve Nemzetek Szertartása május 13-án és 14-én a Fennkölt 19+1=20 Szertartási körének 19 háromszögében helyezkedett el, hogy segítsen a környezet gyógyításánál, az esők és források újbóli világrahozatalát fokozva.2006. május 13. 14.
Uto Azték / Növő Hold / Delfin-Bálna-Medve Szertartás
Ez egy másik kép a szertartásról, melyet Uto Azték / Növő Hold / Delfin-Bálna-Medve Szertartásként végeztek el, 2006. május 13-án, 14-én a Nagy Teton Gyógyír kereken belül a következő államokban: Dél-Kalifornia, Nevada, Arizona, Idaho, Utah, Washington, Oregon és Wyoming. Ez egy Víz szertartás volt a Sziklás hegység államaiban, ahol a rézbőrű nemzetségek és kultúrák élnek. Ez a szertartás segített a rézbőrű nemzetek hagyományos szertartásait hangsúlyozni, melyeket elvégeztek. Ez a szent munka kiterjedt a földet gyógyító munkában Közép- és Dél-Amerikába, mely 2004. május 8-án vette kezdetét a Nagy Teton Gyógyír Kerékkel Észak-Amerikában.
2008. május 17., 18. – Stone Mountain & Uluru (Ayers Rock)
Ausztrál Gyógyír Kerék Szertartás

Ezt a szertartást az Atlantát körülvevő öt államban tartották, Georgiában, és az Ayers Rock-nál, Ausztráliában. A Stone Mountain Atlanta közelében, Georgiában, az Egyesült Államokban helyezkedik el, mely a Gyógyír Kerék Gyűlés középpontja volt. Ez a Gyógyír Kerék Szertartás törte meg a történelmi aszályt, mely az Amerikai Egyesült Államok ezen öt délkeleti államában volt.

E Gyógyír Kerék Szertartást a környezet meggyógyításáért végezték. Azért tették, hogy visszahozzák az esőket, és lecsendesítsék az orkánokat és tornádókat Tennessee, Alabama, Észak-Kalifornia, Dél-Kalifornia és Georgia államokban. A sok Gyógyír Kerék Szertartás az emberiség tudatának elhozott egy tudatosságot az „Anyaföld megóvásában és védelmében azon keresztül, hogy az emberiséget oktatják a béke egyetemes törvényeire, az Anyatermészet törvényeire”, KékVillámmal az Eastern Shoshone Nemzetségből a Szent Helyeket gyógyító tanításai igen nagyon közreműködők voltak a környezetben.2011. március, tavaszi napéjegyenlőség
Csendes-óceáni Északnyugati Gyógyír Kerék Szertartás

Két ős, Sealth és Seattle törzsfőnök, Sacajawea és KékVillám egyik dédanyja kívánta ezt a szertartást. Ez a szertartás volt az, ami összehozta KékVillámot és feleségét, Kristinet, ahogy mindkettőjüknek volt egy látomása Seattle törzsfőnöktől, kérve őket, hogy jöjjenek el Washington államba egyik leány unokájának segíteni.

A látomást e szertartás okán 10/10/10 napján adták át, és beteljesítésre került a 2011. tavaszi napéjegyenlőségkor. A gyógyír kerék körön folytatódott a munka a helyi nép révén, akik segítettek nekünk társ teremteni ezt a bámulatos szertartást. Erősek voltak a nyári napforduló és őszi napéjegyenlőség szertartásán 2011. november 11-én.2011. szeptember, őszi napéjegyenlőség
& 2011. december 20., 21., 22

Teotihuacan Gyógyír Kerék Szertartás

Ez a gabonakör 2011. július 22-én tűnt fel Wiltshireben, Angliában, megerősítve az általunk, a Nagy Lélektől kapott üzenetet, hogy hozzunk létre egy gyógyír kerék szertartást ott, a nap és hold, a négy irány kiegyensúlyozására, és az Élet Hálójának, a Föld, Levegő, Tűz és Víz elemek elektromágneses mezejének megtisztítására, és egy egészséges pörgettyű [giroszkóp] visszaállítására, megengedve az Anyaföldnek, hogy visszatérjen a békébe és összhangba.

2011. szeptember 22., 23,. 24.: az őszi napéjegyenlőség folyamán, és 2011. december 20., 21., 22. napjain, a téli napforduló során tartjuk a Nagy Teotihuacan Gyógyír Kerék Szertartást. Ez Mexikóban, a Teotihuacanban a Nap és Hold Templomot övező számos szent helyet képviseli. E Nagy Teotihuacan Gyógyír Kerék Szertartáson kérjük az összes kultúra és hagyomány népeit, hogy csatlakozzanak hozzánk. Kérünk titeket, hozzátok el szertartásaitokat, dalaitokat, táncaitokat, rítusaitokat, szent hagyományaitokat, hogy beteljesítsük a Sas és Kondor Nemzetségek jövendöléseit, meggyógyítva az Anyaföldet és a teremtés egészét.

Bennie „KékVillám” LeBeau kéri Észak-, Közép-, és Dél-Amerika testvéreit, hogy vegyék fontolóra a Sas és Kondorkeselyű Nemzetségének Egyesült Gyógyír Szertartásához történő csatlakozást. Kérlek, gondoljátok át ezt az álmot és látomást. Ezt az álmot 2009 decemberében adták át nekem. Ez az üzenet jött, hogy kapcsoljam össze az Észak-, Közép-, és Dél-Amerika összetört energia erőtereit a környezet elektromágnesességét a föld, szél, tűz és víz elemekben. Ennek megtételével újraszőjük a kígyó energiáit, melyet a hegyvonulat gerinceként ismernek, amely Észak-Amerikából fut le Közép-, és Dél-Amerikába. Ez az álom a kígyólény gerincének gyógyítása volt, a hegyláncé, mely Amerika északi és déli részén folyik, ebben a szertartásban elősegítve az Élet Arany Hálóját; ez a szertartás elő fogja segíteni és meg fogja gyógyítani az Arany Kor Energiáinak Jövendöléseit, ahogy várunk az Ötödik Napra, mely elhozza majd az előttünk álló Új világot, ahogy elmozdulunk a galaktikus igazodáshoz, aminek megtörténtét 2012. december 21. környékére jövendölték. Számos nemzet jövendölése állítja azt, hogy a Kondor és Sas a középpontban, Costa Ricában fog találkozni, és tudásom szerint ez a szertartás fogja felfokozni az Arany Rezgés eljövetelét, mely a Nagy Anya Pók Élet Hálóján belül fog megtörténni, a csillagmintájában az Anyaföldön. Kitűztem célom, szándékom, és megalkottam ezt az üzenetet a békéért, az emberiségért, hogy szeressük az Anyaföldet és Egymást, az összhang visszatéréséért a béke tanításainak nevében.A fenti kép ennek a hatalmas gyógyír kerék szertartásnak a második szakasza, alul pedig a gyógyír kerék szertartás első szakasza, mely felöleli az eső kört Costa Ricában. A Sas és Kondorkeselyű Nemzetségek Egyesült Gyógyír Kerék Szertartása meg fogja gyógyítani az Atlanti és Lemuriai Energiákat, és az együtt ható energiákat, melyek megalkották az áldozatiságot, és az összes többi negatív energiát, mely rányomta bélyegét az Anyaföld Kristályenergiájára 26.000 évre.2011. július
Costa Rica Gyógyír Kerék Szertartás

A Costa Rica Gyógyír Kerék Szertartásról ez a kép a Sas és Kondorkeselyű Nemzetségeinek Egyesült Gyógyír Kerék Szertartásának első szakaszáról készült, mely támogatni fogja a második, négyezer mérföldes kerék szakaszt, Észak-, Közép-, és Dél-Amerikában, mely 2012 júniusára került kitűzésre. Ez a kör a központi köre a nagy gyógyító keréknek. Már elvégeztük az előkészítő munkálatokat, meggyógyítva a vulkánokat és a földrengéseket, gyógyítva az elemeket a tőlünk telhető legjobban, újra összhangba hozva az élet hálóját ebben a gyógyító kerék szertartásban. Kilenc vulkánnal dolgoztunk együtt a vidék gerincével együtt, és kiegyensúlyoztuk a környezetet 2011 júliusában, hogy készen álljon megtartani az energiákat a nagyobb szertartás során 2012. június 19-én, 20-án és 21-én. Minden nemzetet kérünk, csatlakozzon hozzánk mind a kilenc szent hely pontjain az Észak-, Dél- és Közép-Amerika Gyógyír Kerék Szertartás alatt - egyidejűleg egy emberként / egy népként együtt dolgozva. Ahogy meggyógyítjuk szent helyeinket e keresztben négyezer mérföldes gyógyító kerék szertartás során, mely középről kerül sorra, Costa Ricából, és a többi nyolc kiválasztott szent helyen Észak-, Közép- és Dél-Amerikában.

Kérlek, vedd fel a kapcsolatot KékVillámmal e szertartásunk okán támogatási szándékoddal, a jövőnkért, mely tőlünk függ.
Köszönjük mindnyájatoknak, hogy fontolóra veszitek e szertartás támogatását. Köszönöm mindenkinek szíve kitárását, hogy Anyaföldünket meggyógyítsuk.

Ooweehoo…

KékVillám

BlueThunder, Eastern Shoshone Nation,Wind River Indian Reservation, Fort
Washakie, Wyoming (USA)
www.earthwisdomfoundation.net -

Magyar fordítás: Clarissa
http://univerzumi-tudatossag.blogspot.com/
http://fenytevo.blogspot.com/

A szerzői jogokra vonatkozóan...


Az ezen az oldalon leközölt tartalmat felhasználni a szerző és a fordító írásos hozzájárulásával lehet.

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved!
A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.
Hopi jóslat

"Amikor a madarak lehullnak az égből, és az állatok pusztulnak,

megannyi színből, osztályból, hitvallásból való emberek egy törzse érkezik majd meg a Földre,

akik cselekedeteik és tetteik által ismét zölddé változtatják a Földet.

Őket a Szivárvány harcosaiként fogják ismerni.”

Hopi jóslat [Forrás: www.earthwisdomfoundation.net]

Red Crow [Vörös Varjú] üzenete a világnak:

Indigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 1)
(magyar felirattal)

https://www.youtube.com/watch?v=ZMLszxp4Js0