2011. december 17., szombat

A Szivárvány Harcosainak jövendölése


A Szivárvány Harcosainak jövendölése


© Lelanie Stone


Volt egy idős hölgy a Cree törzsből, a „Tűz Szeme” néven, aki megjövendölte, hogy egy nap a fehér emberek, vagy „Yo-ne-gi”-k tettei miatt eljön egy kor, amikor a halak elpusztulnak a folyókban, a madarak lehullnak az égből, a vizek elfeketednek, és fák nem lesznek többé, az emberiség, ahogy ismerjük, csaknem megszűnik létezni.

Eljön egy kor, amikor a „mondák, történetek, kultúrák, szertartások, mítoszok és az összes ősi törzsi szokás őrzőire” lesz szükség, hogy visszaadják nekünk az egészséget. Ők lesznek az emberiség kulcsa a túléléshez, és ők a „Szivárvány Harcosai”. Eljön az ébredés napja, amikor az összes törzs minden népe megalakítja a Méltányosság, Béke, Szabadság egy Új Világát, és a Nagy Lélek elismerését.

A „Szivárvány Harcosai” fogják terjeszteni ezeket az üzeneteket, és a Föld, vagy „Elohi” minden népét tanítani. Ők fogják megtanítani nekik, hogyan éljék a „Nagy Lélek Útját”. Ők fogják elmesélni nekik, hogy a mai világ hogyan fordult el a „Nagy Lélektől” és hogy ezért „Beteg” a Földünk.

A „Szivárvány Harcosai” fogják megmutatni az embereknek, hogy ez az „Ősi Lény” (a Nagy Lélek) szeretettel és megértéssel teli, és ők fogják nekik megtanítani, hogyan tegyék ismét gyönyörűvé a „Földet, vagy Elohit”. Ezek a Harcosok adják majd meg az embereknek az alapelveket, vagy követendő szabályokat, hogy ösvényüket a világgal megfelelővé tegyék. Ezek az alapelvek az Ősi Törzsekből valóak lesznek. A Szivárvány Harcosok tanítják majd az embereknek az Egység, Szeretet és Megértés ősi alkalmazásait. Az Összhangot fogják tanítani a Föld mind a négy irányából érkező emberek közt.

Mint az Ősi Törzsek, megtanítják majd az embereket, hogyan imádkozzanak a Nagy Lélekhez szeretettel, mely úgy áramlik, mint egy gyönyörű hegyi patak, és hömpölyög az ösvény mentén az élet óceánjába. Újból képesek lesznek érezni az örömöt az egyedüllétben és a tanácsokban. Mentesek lesznek a kicsinyes irigységtől, és az egész emberiséget testvérükként fogják szeretni színtől, fajtól, vagy vallástól függetlenül. Érezni fogják a boldogságot belépni szívükbe, és eggyé válnak az egész emberi fajjal. Szívük tiszta lesz, és melegség árasztja majd el, megértve és tisztelve az egész emberiséget, a Természetet és a Nagy Lelket. Újból a legtisztább gondolatokkal töltik meg elméjüket, szívüket, lelküket és cselekedeteiket. Az Élet Mesterének – a Nagy Léleknek a szépségét fogják keresni! Erőt és szépséget fognak találni az imádságban és az élet magányában.

Gyermekeik újból képesek lesznek szabadon szaladni és élvezni a Természet és az Anyaföld kincseit. Mentesen a félelemtől a mérgektől és pusztítástól, melyet a „Yo-ne-gi”-k és kapzsiságuk üzelmei vittek véghez. A folyók majd ismét tisztán folynak, az erdők gazdagok és csodaszépek lesznek, és az állatok és madarak újra megtöltik őket. A növények és állatok hatalmát ismét tisztelni fogják, és egy életmóddá válik a társalgás mindennel, ami gyönyörű.

A szegényeket, betegeket, és a szükséget szenvedőket a Föld fivérei és nővérei fogják gondozni. Ezek a gyakorlatok ismét napi életük részévé válnak.

Az emberek vezetőit a régi módon fogják megválasztani – nem a politikai párjuk révén, vagy azok által, akik a leghangosabban tudnak beszélni, a legtöbben dicsőítenek, vagy szidalmazás, rágalmazás által, hanem azok által, kiknek cselekedetei a leghangosabban szólnak. Azokat, akik kimutatják szeretetüket, bölcsességüket, és bátorságukat, és azokat, akik megmutatták, hogy képesek az egész javára dolgozni, és azt meg is teszik, őket választják vezetőknek, vagy Vezéreknek. Őket a „minőségük / tulajdonságuk” révén fogják megválasztani, és nem az általuk megszerzett pénzmennyiség révén. Mint a meggondolt és odaadó „Ősi Vezérek”, az embereket szeretettel fogják megérteni, és meglátják, hogy ifjaikat környezetük szeretettel és bölcsességgel tanítja. Megmutatják majd nekik, hogy a csodák valóra válthatók, hogy ezt a világot kigyógyítsák betegségeiből, és visszaállítsák egészségét és szépségét.

E „Szivárvány Harcosok” feladata sok és nagyszerű. Félelmetes, temérdek leküzdendő tudatlanság lesz, előítéletet és gyűlöletet fognak találni. Elkötelezetteknek, erejükben rendíthetetlennek, és erős szívűeknek kell lenniük. Hajlandó szívekre és elmékre fognak lelni, akik követni fogják őket az „Anyaföldet” ismét a szépséghez és bőséghez visszatérítő úton.

A nap eljön majd, és ez nincs messze. A nap, hogy meglátjuk, hogyan köszönhetjük létezésünket minden törzsből azoknak az embereknek, akik fenntartották kultúrájukat és örökségüket. Azok, akik életben tartották szertartásaikat, történeteiket, legendáikat és mondáikat. Ez ezzel a tudással lesz, azzal a tudással, melyet megőriztek, hogy mi ismét visszatérjünk az „összhanghoz” a Természettel, az Anyafölddel és az emberiséggel. Ezzel a tudással lesz az, hogy rátalálunk „Kulcsunkra a Túléléshez”.

Ez a történet a „Szivárvány Harcosairól”, és ez az én indítékom őseim kultúrájának, örökségének és tudásának megóvására. Tudom, hogy az a nap, amiről „Tűz Szeme” beszélt, elérkezik! Akarom, hogy gyermekeim és unokáim felkészültek legyenek e feladat felvállalására. A feladatnak, hogy a „Szivárvány Harcosainak” egyike legyenek.

© Lelanie Stone
P.O. Box 1139
Salina, OK 74365
http://www.angelfire.com/ok/TheCherokeeLady/index.html


Magyar fordítás: Clarissa
http://univerzumi-tudatossag.blogspot.com/
http://fenytevo.blogspot.com/

A szerzői jogokra vonatkozóan...


Az ezen az oldalon leközölt tartalmat felhasználni a szerző és a fordító írásos hozzájárulásával lehet.

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved!
A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.
Hopi jóslat

"Amikor a madarak lehullnak az égből, és az állatok pusztulnak,

megannyi színből, osztályból, hitvallásból való emberek egy törzse érkezik majd meg a Földre,

akik cselekedeteik és tetteik által ismét zölddé változtatják a Földet.

Őket a Szivárvány harcosaiként fogják ismerni.”

Hopi jóslat [Forrás: www.earthwisdomfoundation.net]

Red Crow [Vörös Varjú] üzenete a világnak:

Indigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 1)
(magyar felirattal)

https://www.youtube.com/watch?v=ZMLszxp4Js0