2009. december 22., kedd

Az emberiség szívének örökkévaló lángja


Az emberiség szívének örökkévaló lángja


The Eternal Flame of the Heart of Humankind
2009. december 18.
© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
www.tikele.com.au
Tel.: 0417 941 905 (Ausztrália)
Tel.: +61 417 941 905 (Nemzetközi)

A magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/

Köszöntelek titeket, kedves drága Szíveim, a Kancellár vagyok, aki számotokra Mufa-ként ismert a hetedik Fényből.

Mindig kerestem, hogy elhozzam nektek a lehető legjobb híreket ezen Föld síkjának a negyedik Fénybe való elmozdulásával kapcsolatosan, és ebben a pillanatban, az a szándékom, hogy még egyszer beteljesítsem ezt az ígéretet számotokra.

Amit egészen mostanáig ébredési folyamatotokban elrejtettek előletek, az a bennetek lévő Fény hatalma: a Szív Fény, mely oly fényesen ragyog bennetek, amely a Teremtő Szerelmének Szent ajándéka számotokra, a ti Isteni természetetek.

Kifejezésre juttatva genetikai kódolásotok hatalmában a minőséget, hogy stabilizáljátok és átalakítsátok fizikai szerkezeteteket [struktúrátokat] abba a minőségbe, amely beburkolja magát egy új elrendeződésbe, ahogy megkapja a Szereteten / Szerelmen alapuló magasabb rezgésszámok [frekvenciák] ajándékát. Mint a rózsa, mely egy szorosan átszőtt bimbóból születik meg, ti is rendelkeztek a kiterjeszkedés ajándékával, ahogy kivirágoztok Szerelmetekben, a DNS-etekbe, a teljes sejtszintű szerkezetetekbe beleszőtt forgatókönyv által kalauzolva: hogy kivirágozzatok egészen abba, amely a teljes lehetőségetek [potenciálotok] most.

Ez a Fény bennetek ragyog, nem számít kik vagytok, vagy milyenek a körülményeitek ahogy megnyitjátok magatokat a gyógyulás folyamatának, és annak a folyamatnak, hogy elengedjetek mindent, ami többé nem szolgál titeket a harmadik dimenziós valóságra való összpontosításotokban. Ahogy elengeditek vétkeiteket és sérelmeiteket, többé nem törődtök a hibáztatással, és inkább a megbocsátásra, könyörületre összpontosítotok, valamint arra, hogy Megbecsüljetek mindent, amit mások tesznek, mivel amit minduntalan tesznek, számukra helyénvalónak érzik, és így [Fényetek] egyre fényesebben ragyog. Ez a személyes gyógyulás egyszerűsége, amely előidéz egy tudatosságában változó világot, ahogy Szív Fényetek egy Szeretetteljes módon összehangolódik a körülöttetek lévő Szív Fényekkel.

Megtapasztalásotokban a megkapó változások és váltások most, ahogy az Emberiség közösen felszabadít titeket a félelmen alapuló harmadik dimenziós polarizált gondolat-mintázó összpontosítás [fókusz] valóságából egy olyan valóságba, ahol a Szerelem / Szeretet uralkodik, mely folyamatosan kinyilvánításra kerül az egymás iránt létrehozott szeretetteljes szavakban és gesztusokban, valamint teljes felfedezésének Örömében oly módon, mely most rendkívül nehéznek tűnik számotokra.

A Földet néhány földönkívüli faj nagyon kereste, a minden élet DNS-ének felemelkedés kódolású „edényeként”, mely ezen a bolygón fellelhető, illetve amiatt a Lélek nagylelkűség miatt, ahogy Gaia / az Anyaföld maga, a tőle telhető lehető legtöbbet megtette, hogy Létezésének vágyott elrendezésében minden életet támogasson. Planetáris Lényként az ilyen érzelmet – noha nem szokatlan – nehéz hozzáilleszteni ehhez az ismerethez: Gaia / az Anyaföld mérhetetlen Szerelemmel / Szeretettel bír, mely beleszőtt magjába, melyet elhoztak nektek, minden lehetséges körülmények között, hogy támogassa fejlődésetek ösvényeit a Fényben, a korlátozások és „megnyirbálások” ellenére, melyet az Emberi megtapasztalásba tettek a DNS csökkentésében [redukciójában] és számos más tényezőben az előző és jövő eseményeinek összessége okán – az idő mátrixotokba, ahogyan az a jelenben áll.

Ezidáig volt, és még mindig folytatja létezését a félelem által megalapozott természetű tudatalatti és egy nyilvánvaló kampány, mely biztosítja azt, hogy a Föld Emberi lakossága szolgalelkűen egy látszólag felsőbb hatalomnak történő megadás állapotában legyen: megadva magát egy olyan hatalomnak, mely az irányításra törekszik és arra, hogy mindent leromboljon a maga ösvényén.

A Tanácsadók valóságában, mi folyamatosan és türelmesen félreraktuk cselekedeteiket és szándékukat olyan jól, ahogy az lehetséges volt, hogy mindig tekintettel legyünk a nagy konfliktusok és háborúk folyamatának békés megoldására, amely több mint 500 millió éve folyik a Földdel, mint a győzelem vágyott gyümölcsével. Most éri el végső tetőpontját, a gyors előrehaladás, fejlődés lehetőségének ideje okán, melyet most elérhettek a Földön az Emberiségért. Vannak, akiknek nagyon érdeke az, hogy meghiúsítsák azt, hogy ez a folyamat elérje a beteljesülést; vágynak a Föld elnéptelenítésére, sőt még az elpusztítására is, saját okaik miatt, és a hozzáférhetőség okán, amire esetleg szert tesznek a csillagkapukon keresztül, amelyek sorban feltűnnek, ahogy az Emberi DNS eléri teljes aktivációját az alkalmas időben, amikor az ennek megtételére kinyíló ablak teljesen megnyílik a 2012-től 2017-ig terjedő időtartam alatt.

Szükségtelen mondanom, mi az Oltalmazók Szövetségéből nem fogjuk megengedni, hogy ez az alternatíva megtörténjen: abban az esetben, ha a legrosszabb megtörténik, erről a Földről evakuálva [kivonva] találjátok magatokat, majd visszatelepítve az Új Földre, egy fogadóállomáson, hogy elkezdjétek jogos fejlődési folyamatotokat a negyedik dimenzión keresztül, és azon túl.

Ez a kiürítési folyamat a szélsőség: hisszük, hogy Szívből jövő szolgálatotokkal, erre nem lesz szükség; meg kell érteni, hogy nincs szükség, hogy bármilyen űrhajóra besétáljatok – egyszerűen ott fogjátok magatokat találni – saját Lelketek Szerelmének előzetes megállapodása révén értetek, mivel ez az eset áll fenn Örökkön örökké.

Lehet, hogy amit állítottam nagyon erősnek tűnik: biztosíthatlak titeket, az én szándékom az, hogy legyetek annyira felkészültek, hogy többé ne igényeljétek szolgálataim ebben a minőségben, mivel ismerni fogjátok Lelketek Fényéhez való összekapcsoltságotokat; és helyeteket a Teremtő Szerelmének igaz Szívében.

Ez az én Szerelmemből való, hogy folytassátok utatokat, hogy megalkossátok, elhozzátok a sok új ajándékotokat, ahogy felfedezitek annak a teljes minőségét, kapacitását, ami most elérhető számotokra a negyedik Fényben. Ahogy a mintázatotok teljes virágzatában kinyíltok, a Szerelem olyan nagyszerű lesz, hogy heves vágyat fogtok érezni, hogy az egész szolgálatába álljatok, és hogy megtanuljatok mindent, amit megtanulnátok, annak érdekében, hogy megalkossátok azt, amit másoktól megkapni szeretnétek Szívetek nyitottságában, és kiváltsátok azt az Örömöt, hogy megadjátok azt, amire a körülötted lévőknek szüksége van.

Amit esetleg tesztek, hogy felkészüljetek most, és biztosítsátok, hogy helyetek ebben a folyamatban mindaz, ami lehet, hogy folytassátok igyekvően behelyezni magatokat Felsőbb Énetek / Lelketek Lényegének Szerelmébe, minden nap a meditáció folyamatában, vagy az elmélkedés békés helyén ülve – mély ellazulást hozva fizikai testetekbe, és behelyezve magatokat a Békés tudatosság állapotába.

Ahogyan azt oly gyakran mondták előtte, megfürösztve magatokat az arany Fényrészecskékben, bevonva őket korona csakrátokon át, átáramoltatva tobozmirigyetekbe fejetek közepén, aktiválva a magasabb rezgésszámokhoz való összekapcsoltság ajándékát; leáramoltatva a központi energiaoszlopon át a csecsemőmirigybe a torok alatt, hogy elengedjétek a múltat, és aktiváljátok lehetőségeteket [potenciálotokat], majd le a Szívbe – kisugározva az összes testen keresztül, hogy a Szerelemmel telített rezgés Aranyfényének gömbje beburkoljon – ez az arany, vagy prána lélegzet a legnagyszerűbb gyógyulás / gyógyítás, a Szerelemből ismét a Szerelembe leghathatósabban „átalakító” [transzformátor], mely számotokra eljuttatható. Megnyitja számotokra az összes ösvényt, ahogy leültök és lélegeztek olyan sokáig, amíg ez lehetséges (50 lélegzetvétel), elképzelve az Aranyfényt, amint testetek minden részében mozog, Szerelmében fürösztve titeket. Ez lehetővé tesz számotokra egy nagyszerűbb Létezést, mely közvetlenül rátok hangolódik, hogy elhozza Szerelmét önmagatok megtapasztalásába, azáltal, hogy tudatosságotokba gondolatokat helyez be, bármely ügyet feloldva / megoldva, mely nyugtalanít titeket, megmutatva számotokra a Szerelemhez vezető ösvényt, hogy kifejezésre juttassa önmagát a legteljesebb lehetőségbe.

A meditáció ezen formájában eltöltött idő igazából a bejárat a valóság új összpontosításába [fókuszába]: a Létezésnek egy egészen más módja, melynek semmi értelme nem lesz számotokra, hogyan létezhettetek volna, a mostanihoz képest. Behelyezve magatokat Felsőbb Lényetekkel való összekapcsoltság Szeretetteljes állapotába, és követve az ebben az összpontosításban adott sugallatokat biztosítjátok azt, hogy mindent, amit megalkothattok, már létrehozott. Mivel ez a Szerelem szintje Szívetekben, ez a kulcs DNS-etek részeinek aktiválásához, mely jelenleg látszólag semmilyen célt nem szolgál; ahhoz, hogy több Fényt nyújtson, melyet a sejtszerkezeten belül kell megtartani, szükséges önmagatok számára ezeket a Fényfürdőket gyakorolni, és tudatosan megerősíteni tudomásotokat a Fényhez és saját Létezésetekhez való összekapcsoltságotokat illetően.

Őszintének kell lenni szándékotokban a gyógyítás, az alkotás és a Szerelem kiváltásának szándékában minden alkalommal: többé ne legyetek dühösek, mivel az élet az, ami; és minden tanulásotok és fejlődésetek okán van. Ti hatalommal bíró Teremtők vagytok, ahogy behelyezitek magatokat a Szerelemmel telített jelenlét állapotába: mindaz, amire vágytok előidézni, erről a helyről elérhető számotokra Lelketek Isteni akarata szerint. Ismeri ennek az időszaknak a jelentőségét: keresi azt, hogy elhozza nektek Fényének ajándékát, hogy biztosítsa azt, hogy mindent a Legszeretetteljesebb módon alkottak meg.

Ahogy folytatjátok az értelmezést és újra értelmezést, mely a Szerelemből való, elengedve mindazt, mely a félelmen alapulva formálódott, felfedezitek hatalmatokat, hogy napról napra megalkossátok megerősödéseteket; míg a válasz lehet, hogy nem mindig lehetséges azonnal, habár úton van felétek, és az a pillanat, amikor az ösvény megtisztult, hogy ez megtörténjen a Szerelem szintjén, melyet önmagatokért, és a körülöttetek lévőkért tartotok fenn a vágyott élményben.

Emlékezni kell arra az időre és helyre, amikor mindenki az Isteni tökéletességben áramlott; ahol a Szerelem olyan lényeges volt mindenki számára, hogy azt gondolták és tették minden nap, ami a legnagyszerűbb ajándék volt: az Örömben alkottak meg valamit, mely titeket olyannyira megörvendeztetett, mivel az egészet szolgálta, ahogy még tisztábban megmutatkozott számotokra az összes legapróbb részecske Isteni tökéletessége, vagy a világmindenség legnagyobb megértése. Oly Örömet fektettetek bele minden új életút üdvözlésébe, mivel tudtátok, hogy ennek ajándéka nagyszerű – és ez nem az, amely a küszködésben született; ezek a Létezés Szerelemmel telített módjából valóak voltak, melyért kinyúltatok, hogy mindent felfedezzetek és feltárjatok, amit a folyamatban megtanulhattatok, amely még jobban emelte életutatokat, nagyszerűbb Örömöt és ünneplést kiváltva abban, ahogyan az élet megtapasztalható.

Mint akkor, úgy van most: sosem vagytok egyedül: a Mennyország társasága mindig csatlakozik hozzátok, hogy megmutassa nektek Szerelmeteket, hogy megossza veletek a megértést, hogyan bírjátok azt még különlegesebben és hathatósabban, a változás, a gyógyulás, a fejlődés erejeként, amely valójában az, hogy megengedjétek magatoknak a virágzást a legteljesebb mértékben Szerelmetekben, a Teremtő Fényének részeként, amik igazán vagyok.

ÉN VAGYOK a Kancellár, Mufa; Szerelmemben tartalak titeket, mivel ti vagytok a legbecsesebbek számomra. Üdvözlök mindent, amit megalkottok, mivel életutatok most minden nap Szerelmetekben van … mivel ebben, mi mindannyian, akik tanácsainkkal utat mutatunk nektek, képesek vagyunk arra, hogy a legnagyszerűbb szolgálatotokra legyünk az átmenet ezen időszakában. Emlékezzetek Isteni természetetekre: emlékezzetek, hogy nagyon Szeretnek titeket, és boldoguljatok ennek tudatában minden módon most, mivel ismertté vált az Örökkévaló Láng Szívetekben, és kifejezésre jut rajtatok keresztül Szerelmetek hatalma, mely előidézi a Tudatosságban Változó világot.

És ez így van.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Legkedvesebb Szív Barátaim!

Szeretetet küldök nektek.

Érezzétek csodálatosan magatokat az ünnepek alatt, és fordítsatok időt arra, hogy tápláljátok Lelketeket, és hozzátok meg döntéseteket, hogy Szívetekből beszéltek a Szerelemben…

Szeretettel ölellek titeket, sok áldással

Takeli MMagdalen
~~~~~~~~~~~~~~

© Takeli MMagdalen
Ausztrália
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
www.tikele.com.au


A magyar nyelvű fordítás: Clarissa -  http://fenytevo.blogspot.com/

All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!] Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel, a tartalom teljes marad, és tartalmazza a szerzői jogi közlést.

A szerzői jogokra vonatkozóan...


Az ezen az oldalon leközölt tartalmat felhasználni a szerző és a fordító írásos hozzájárulásával lehet.

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved!
A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.
Hopi jóslat

"Amikor a madarak lehullnak az égből, és az állatok pusztulnak,

megannyi színből, osztályból, hitvallásból való emberek egy törzse érkezik majd meg a Földre,

akik cselekedeteik és tetteik által ismét zölddé változtatják a Földet.

Őket a Szivárvány harcosaiként fogják ismerni.”

Hopi jóslat [Forrás: www.earthwisdomfoundation.net]

Red Crow [Vörös Varjú] üzenete a világnak:

Indigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 1)
(magyar felirattal)

https://www.youtube.com/watch?v=ZMLszxp4Js0