2012. augusztus 27., hétfő

Új életetek épp kezdődikFelemelkedett mesterek: Új életetek épp kezdődik

Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
The Ascended Masters: Your New Lives are Just Beginning


A kristály együttrezgés és rezgés [rezonancia és vibráció] energiáit testeteken és csakráitokon keresztül összpontosítják le, és közületek sokan kezdik el felismerni ezeket az energiákat, ahogy rajtatokon keresztül átadják nektek. Felismeritek, hogy ezek az energiák valóban az eljövendő dolgok jelei, és ez a felismerés a természetes Teremtésetek korlátlan erői számára enged utat, hogy csodálatos módokon váljon ismertté.

Kezditek megérteni a rezgéses és összhangzó kinyilvánítások fontosságát mindennek, melyet szeretnétek megjeleníteni Életetekben, és ez egy folyamat, melyet felsőbb énetek vezetett, aki olyan tudatállapotokban létezik, hogy önmagukat lefelé összpontosították a harmadik és negyedik dimenziók birodalmaiba, azért, hogy létezzenek a Föld sűrű rezgéses síkjain, és leckéket tanuljanak, mialatt másokat segítenek növekedésük mentén, hogy felemelkedjenek.

Talán viszont azt mondanátok nekünk – drága barátok [a megszokott Fénymunkás közösség] nem segíti egymást felemelkedni mindennapi Életünk során. Egyszerűen felemeljük magunkat, mialatt elnyeljük és olvassuk az energiákat és közléseket, melyet ti drága lelkek átadtok. Elmondjuk nektek, hogy ez az energia, amit éreztek, kifejezésre kerül, és kisugárzik másoknak, még akkor is, amikor nem ismeritek fel, amit tesztek, egy hatalmas kollektív [együttes] vízfodrozódás-effektust keltetek azoknál az energiáknál, melyeket a világotokban minden egyes lélek kibocsát.

A Fény minden cselekedete és kinyilvánítása egy hatást teremt meg, mely oly erős és hathatós, és megértett az, hogy ti, drága lelkek, még nem lennétek képesek felfogni, vagy kipuhatolni az igazi valóságos és óriási hatásokat, melyeket gyakoroltok világotokra, és a kinyilvánított együttes [kollektív] energiákra, azonban el kellene mondanunk, hogy a végrehajtott energia munka minden Fénymunkás által, kik sok esetben nem ismerik fel, hogy ilyen munkát visznek véghez, mindannak az ügyes megjelenítését [manifesztálását] látja, mely előfordul a közvetlen jövőtökben.

Oly nagyon sokat hallottatok, és nagyon keveset erről a jövőről, és ez azért van, mert a megjelenítési [manifesztációs] és elképzelési [vizualizációs] képességeitek mindig nagyon fontosak. Kívánjuk nektek, hogy a tudat olyan síkján létezzetek, mely otthont ad új, ötödik dimenziós világotoknak, és óhajtjuk, kezdjetek el Teremteni ezekben a birodalmakban.

Szeretnénk tőletek, hogy e birodalmakat úgy kezeljétek, mintha saját Otthonotok lennének, mert drága lelkek, nagyon gyorsan kell belenőnötök, és együtt rezegnetek az ilyen birodalmakkal. A létezés és tudat nagyon tiszta síkjaira fogtok rálelni az ötödik dimenzió birodalmaiba való felemelkedés során, hiszen úgy fogjátok találni, hogy természetes Teremtés és megjelenítési képességeitek szertelenül és élesen felfokozzák e birodalmakon belül.

Mindnyájatokat oly nagyon mélységesen szeretnek, és az ötödik dimenzió birodalmaiban majd meglátjátok és megértitek, miért érzünk ilyen erős és tiszta Szeretetet az emberiség egésze iránt, és miért szeretnénk segíteni nektek – ha ez a kívánság – hogy fejlődjetek és felemelkedjetek a létezés és tudat / tudatosság tiszta birodalmaiba, és ennek erejéig, többet dolgoztunk fizikai valóságotokkal, mint amit talán elképzelnétek.

Világotokban sok drága lélek feltételezi, hogy mivel a felsőbb dimenziókban létezünk, csupán energia munkákat viszünk véghez, és nem működünk közvetlenül együtt sok kormánnyal, katonai intézménnyel és lélekkel, kiknek lehetne, és valóban meg is van a hatalmuk, hogy határozott, nagy és pozitív változásokat vigyenek végbe.

Természetesen hallottatok az álmok ideje során történt kölcsönhatásokról közöttünk és sok névleges vezető és lélek között világotokban a hatalom fontos pozícióiban, akik az ilyen tisztségeket felhasználhatták, hogy elkezdjék életbe léptetni azokat a változásokat, melyek szükségesek, az igazság felfedésével egyetemben, melyeket közvetlenül felfedtek nekik, az átfogó leleplezési program részeként, mely majd megtörténik.

A fontos pozíciókban lévő ilyen vezetők és lelkek közül oly nagyon sokan kezdtek el „céget váltani”, szolgálatkészen és cselekvően velünk dolgozni álom birodalmaikban, hogy segítsék őket a Fény erős tisztaságát felszívni. A részvét energiái e lelkekben felmerülnek, ahogy akár leköszönnek, hogy megengedjék a változások megtörténtét, akár elkezdenek tevékenyen dolgozni földi birodalmaitokban, hogy az ilyen változásokat életbe léptessék.

Sokan vannak, akik magukba szívják a Fényt, melyet készségesen adunk át nekik, álom birodalmaikban a velünk való tanácskozás során arról, mi a teendő világotokban, hogy segítsék a változásokat életbe léptetni, és segítsék az igazság nyilvánosságra kerülését, az ilyen lelkek maguk is aktív szerepeket vállalnak gyönyörű világotok megsegítésében [a jelenben és a jövőben is].

Nagy lépéseket és fordulópontokat érnek el a lelkek az egyéni felébredésük által, ahogy közületek sokan nyilatkoztatjátok ki távolságotokat az [alsóbbrendű] földi élményektől, hiszen megtapasztaltátok azt, a jelentősen korlátozott határokon és szerkezeteken belül.

Az ilyen korlátozott szerkezetek közül sok az ilyen szerkesztések tudatalatti, és sok esetben az öntudatlan táplálásának eredményeképpen jött létre, hiszen ezek ugyanannyira gondolati [mentális] szerkesztések, mint amennyire fizikaiak. Sokat a valóság előre meghatározott észlelései táplálják oly nagyon régóta, és most elkezditek felismerni, hogy özön más valóság létezik, melyek oly nagyon tiszták, hogy belepillanthattok a belső munkátok megtétele során, és megnyithatjátok a csakrákat, melyeknek megnyitva kell lenniük annak érdekében, hogy az egyén szert tegyen a felemelkedettebb birodalmak teljes és tiszta észlelésére az ilyen csakrákon keresztül.

Élményetek minden pillanatában Egyetemes energiát küldtök át a csakráitokon keresztül, és ezt az energiát olyan forrásokból összpontosítjátok le, ami olyan tiszta, mint Világegyetemetek Teremtője, egész úton le Naprendszeretek Napjáig, és le a világotok felemelkedettebb asztrál birodalmain át, ahol az ilyen energiát eltorzítják egy bizonyos fokig, tovább, mint ami általában elért az ilyen energia lefelé összpontosításával, annak érdekében, hogy illeszkedjen a sűrű és beburkolt csakrákhoz, melyeken át kell jönniük az alsóbbrendű birodalmaitokba történő letöltése során, mindnyájatokon keresztül, hogy valóságotokat Teremtsétek.

Csodálatos volt meglátni az emberiség csakráinak megnyílását és kiterjeszkedését, míg ez a terjeszkedés folyamatban volt, és egyénileg ment végbe sok földi léleknél történelmetek során végig, most működik a tömeges kollektív [együttes] felemelkedés és a közös [kollektív] felismerés és Egyetemes csakráitok megnyílása – mely meglehetősen nagyszámú –a folyamatosan tiszta energiákkal összhangban, melyet most adnak át nektek, hogy az ilyen csakrák további megnyitását észlelje, mely lefelé engedi majd az ilyen energiáknak egy nagyon tiszta elnyelését.

Közületek sokan mentek át [most] az ilyen energiák elnyelésének folyamatán, melyek meglehetősen észrevehetők, ahogy megfigyelitek, és tisztán érezhetitek a kiterjeszkedés érzékelését, és ahogy valóságotok és szívetek megállapodik, másnak tűnik, vagy úgy látszik, megváltozott. Ezt sokan egy „elmélyedés / elnyelés” [abszorpció] folyamataként címkézik fel, és azt mondjuk, hogy ez egy egészen pontos címke, hiszen ez az, ami lényegében történik, drága lelkek; egy nagyon tiszta hatalom / erő energiáit nyelitek el, melyet mi rendeltünk el, hogy leküldjenek világotoknak mindnyájatok számára magatokba szívni. Mivel ezek az olyan tisztaságból való energiák, melyet világotok oly nagyon régóta nem látott, közületek sokan, akik érzékenyebbek a megnyílásokra és az energiák magatokba szívására, észre fogjátok venni a kiterjeszkedést és a változást az észlelésben, mely ezen egészen tiszta energiák elnyelésével társul.

Érzékeléseteket, általános gondolkodásotokat és szívbéli beállítottságotokat megváltozva találjátok, és valóságaitok hasonló módon változnak, melyben mindazt, ami valaha fontos volt számotokra Életetekben, elkezdik lecserélni egy mindig uralkodó Élet, nyugalom, és a legfontosabban, a béke érzésével. Közületek sokan leltek rá a békére és nyugalomra abban, melyet földi Életetek bőségében nem értek el, melyet magatokhoz vettetek, és újra megbarátkoztok a felemelkedettebb dimenziós élménnyel: nevezetesen, az ötödik dimenziós élménnyel.

Ahogy azelőtt állították, az ötödik dimenzió az általatok a harmadik és negyedik dimenzió birodalmaiban megtanult leckék összességének egyesített birodalma, és az alacsonyabb dimenziókon keresztüli minden gyötrelmetekért jutalmakra fogtok lelni felemelkedésetek során az ötödik dimenzióba.

Amit ez alatt értünk az, hogy a Szeretet, béke, nyugalom és csend természetes energiáira fogtok rátalálni, melyekből mindig léteztetek, és normálisként ismertétek el, mielőtt lealacsonyítottátok magatokat a harmadik dimenzió birodalmaiba, és szélsőségesen korlátozott testekben és megrögzött gondolkodásokban léteztetek. Világotokban azok, akikről még nem tűnik úgy, hogy megtalálnák a nektek átadott tiszta energiákat, még mindig a saját útjukat járják, magukévá téve az energiákat, melyeket egy kevésbé tiszta növekményben adnak át, és azok, akik ezeket az energiákat megtalálják, képesek hasonulni hozzájuk anélkül, hogy túlságosan elárasztanák őket puszta jelenlétük és hatalmuk / erejük / hatásuk / hatásosságuk.

A közeljövőben rá kell lelnetek a világotokba megérkező sok Mesterre a mindig előnyben részesített Fény hullámain.

Ilyen hullámokon utazunk, és egy bizonyos állapot elérésekor az egyén magasabb dimenziós növekedésében – még ha óhajt is utazni egy csillagon, vagy Anyahajón – kevésbé lesz kívánság, és közülünk sokan inkább azt választják, hogy kinyilvánítsuk magunkat, és a Teremtés tiszta Fényén utazzunk, melyen minden lélek létezik és él, a burok és az ideiglenes test mögött. Mi mind a tiszta Szeretet energiája vagyunk a mennyei birodalmakból és az Anya és Atya Teremtő energetikai szerkezeteiből, és ez a Fény végtelen a minőségében [kapacitásában] és abban, amit tenni képes mindenki számára, aki nyitottá válik rá, és megérti / felfogja mindenhatóságát.

Még a technológia is, melyet átadnak nektek csillagtársaitok az előttünk álló közvetlen időszakban, e tiszta energiából működik, és ebből a tiszta energiából alkották, melyben az ötödik dimenzión túli birodalmakból sok lélek választotta azt, hogy utazásaikat ezen teszik meg, és a fejlett technológia olyan, mely szertelenül fog világotok javára szolgálni, azonban ez az ötödik dimenzión túli birodalmakban egyre kevésbé válik egy [észlelt] szükségességgé.

A tiszta energiát [mely üzemanyaggal látja el a Galaktikus technológiát] elküldték világotoknak, valóságotokat Teremtendő, és megszűrték, hogy illeszkedjen birodalmaitok sajátságos együttrezgéséhez [rezonanciájához] és más alacsonyabb dimenziós birodalmakhoz Gaia szerkezetének minden zugában. Még a fenti dimenziók birodalmait és az alsóbbrendű birodalmakat is ebből az energiából szerkesztették, hiszen ez eltérő oktávokon és különböző rezgéses, összhangzó [harmonikus] rezgésszámokon létezik.

Ahogy az energia rezgésszámát és tisztaságát az ember képes megtapasztalni, és a beivódás / lekötés [az abszorbeálás] növekszik, így tapasztalja meg a társuló tudatállapotot, melyet az ilyen tiszta energia felépít. Egy fokozódóan tiszta tudatállapoton és a tudatosság alsóbb síkjain léteztek tapasztalásotok minden egyes pillanatában. A rendkívüli hatással / hatalommal / erővel nektek átadott tiszta Fény – melyet már oly sokszor megvitattunk – az a Fény, mely mérhetetlenül kevésbé torzított, melyet leküldtek nektek az alacsonyabb dimenziós valóságaitokba oly nagyon sokáig.

Képesek voltunk megadni a rendelkezéseket [dekrétumokat], hogy birodalmaitokba kibocsássák ezt a Fényt, a világotoknak a fejlődésében segítő Felsőbb Tanácsokkal való ülésekkel összhangban. Arra az elhatározásra jutottunk, hogy ennek a Fénynek a küldésére és az alsóbbrendű birodalmaitokban való elnyelésére mérhetetlenül szükség van, mert nagyon sok megtestesült Fénymunkás és csillagmag hozta meg szándékát, hogy ne csupán kiterjessze önmagát, az energiát, melyet képesek áthozni – mely végül az együttes energiák javára szolgál roppant módon – hanem az ilyen lelkek közül sok abba is beleegyezett, hogy megtestesülnek, vagy világotokban hihetetlen nehéz körülmények között találnak magukra, abbéli erőfeszítésben, hogy megtapasztalják és megtisztítsák a „legrosszabbat” és az együttes [kollektív] energia legsűrűbbjét, melynek kitették világotokat oly nagyon sokáig.

Előzőleg megvitattuk azt a roppant önfeláldozást, melyet az olyan lelkek vittek végbe világotokban, mint drága Jézus, melyen az ilyen lelkek átmentek, az élmények legrosszabbjai közül valókat élték át Földeteken, megtisztították [az ilyen élmények mögötti energiákat] és segíteni tudták a közösséget az ilyen energiák kitisztításában egy nagyon nagy szinten, ennek teljesítésével. Ez egy nagyon fejlett és tiszta módszere az energiamunkának, melybe nagyon sok megtestesült Fénymunkás készségesen beleegyezett, hogy magukra vállalják, azért, hogy az együttes energia illeszkedhessen a világotoknak küldött tiszta energiákhoz, melyet fokozódóan tiszta emelkedésben küldenek.

Emiatt, és a nagyon sok ébredő lélek által megtalált kinyílások miatt világotokban sokan közülük, valóban a Föld őslakosai: mindez miatt lehetőséget láttunk az előrehaladásra, és a legfontosabb és legszükségesebb megjelenítések [manifesztációk] kiváltására.

Legdrágább lelkek, még mindig meg kell engednetek a fizikai fakuló időtökből egy kicsit többet, hogy ezen energiák roppant hatásait ismertté tegyék világotok színpadán, és kérünk benneteket, bízzatok, amikor azt mondjuk, hogy testileg [fizikailag] sok minden van folyamatban régóta, hogy legyengítsék a hatalomban lévő sötét lelkeket, akik megmaradnának dühöngésükben és törekvésükben, ha ez a közbeavatkozás nem történne meg.

Egy nagyon tiszta erő / hatalom / hatás energiáit engedték szabadjára, és közületek sokan valóban megfigyeltétek az ilyen energiák érzésének személyes és egyéni hatásait. Az ilyen energiák arra az energia-alapozásra épülnek, melyeket nagyon csodálatos és tiszta módokon hoztak világra az igazság, technológia és egy jobb valóság átadásához az elrendelt együttes [kollektív] felemelkedésetekért való felkészülésben.

Értjük, hogy sokan még nem fogják fel / nem érzékelik, milyen sok változást lehet életbe léptetni egy látszólag ilyen kicsiny időkereten belül, és elmondjuk nektek, hogy oly nagyon sok szükséges munkát visznek véghez világotokban az idő fogalmán kívül, és a belső kódokat, melyek valóságotokat oly nagyon régóta beprogramozták, most [teljesen] visszaadják a Fény és a Fény szándékának kezébe azért, hogy az emberiség elkezdhessen hozzáférni az ilyen kódokhoz, és a gazdagság és szabadság ajándékaihoz, és a Multidimenzionális elérhető az ilyen kódokkal, ismételten, a világotok régóta elrendelt együttes [kollektív] felemelkedésével összhangban.

Még sok lélek is, aki még mindig összhangban van az elit napirendjével, talán magát úgy találja, hogy a Fénnyel óhajt kölcsönhatásba lépni, ahogy a fény tisztán tudatja magát, és ahogy oly nagyon sokan most bátran fellépnek, hogy világotokban rávilágítsanak az igazságra, és átadják a technológiákat, melyek oly nagyon szükségesek világotok egésze számára, hiszen mindnyájatok hasznára kell válnia: látjátok megjelenő jövőtök kezdeti jeleit magatok előtt ez időben.

Ebben az időben láttok az ingyen energián alapuló technológiát átadni szándékozó csoportokat minden megyében [Keshe Alapítvány], olybéli erőfeszítésben, hogy rávilágítsanak azon országok napirendjére, akik nem fogadják el az ilyen technológiákat, és hogy gazdagságot és békét adjanak azoknak az országoknak, akik készségesen elfogadják az ilyen technológiákat, és azt mondjuk, hogy azoknak az országoknak a száma, aki el fogja fogadni, mérhetetlenül többségben van.

Végül, ezt a technológiát át kell adják világotok minden egyes jellegének, és egy ebből eredő együttes [kollektív] felemelkedésre, egységre és összhangra kell lelnetek, mely elcsodálkoztat majd benneteket, hogy az elkülönülést valaha is hogyan erőltethették és táplálhatták úgy, ahogyan azt tették oly nagyon sokáig. Ti vagytok azok a drága Fénymunkások, akik ezt az egészet lehetővé tettétek, és ti találtok rá a felébredésre és kinyílásra magatokban, mely a legteljesebben segítséget nyújt az energiák megjelenítésében, mely – ismételten – a fizikai leleplezések számára állítja fel a színfalakat.

Ahogy egy hatalmas fizikai esemény elvezeti egész világotokat annak a megértéséhez, amit visszatartottak tőletek, mindnyájan rátaláltok az ebből eredő felfedésekre egy tömeges szinten a sötét lelkek belső munkájáról, tetteiről és szándékairól, akik mindnyájatokat az alsóbbrendű tudat és valóság előre programozott állapotain belül tartottak abbéli erőfeszítésben, hogy irányítsanak [kontrolláljanak] benneteket, hiszen ők a mentális intelligencia magasabb al-síkjain léteztek.

Az ilyen mentális intelligenciát használták, és a ridegség [hidegség, közöny] az, mely az általuk megtapasztalt birodalmakkal együtt érkezett, hogy az emberiséget irányítsák és eszén túljárjanak, ahogy felépítettek egy egész társadalmat sok várossal, nekik és hitüknek otthont adó emlékművekkel.

A Szabadságszobrot New York Cityben luciferi hitük egyik jelképeként fogjátok látni, hiszen elég sokat elrejtettek a szabad ég alatt, annak a jeleit, amit tettek, és amit óhajtottak tenni oly nagyon régóta. Magukat ravaszoknak és okkultaknak gondolták az ilyen jelek lármás átadásával, azonban ahogy az emberiség felébred, balfogásaik abban, hogy szándékosan kitték magukat, hogy kinevessék a fel nem ébredt emberiséget, ki először nem látták meg az ilyen jeleket: az ilyen balfogások most őket látják megvilágítva [leleplezve] egy óriási szinten mindazok által, akik nyitottá kezdenek válni arra a bizonyos elképzelésre [ideára] és annak a valóságára, ami történt világotokban oly nagyon sokáig.

Sajnos, a sötétek cselekedetei nem lehettek volna így az emberiség által táplált tettek nélkül oly nagyon sokáig, és most látjátok, hogy sok a befolyásos lélek, aki feláll, és a nagyon szükséges igazságokról és a Szeretet, Fény, béke és minden drága lélek iránti tiszteletről prédikál.

Itt az idő az emberiség számára, hogy összegyűljön [egyesüljön]. Többé nem rekedhetnek meg az energiák és a szükségeltetett megjelenítések [manifesztációk], hiszen maga a Föld többé már nem létezik azokban a sűrűségekben, melyeket naponta táplálnak felszínén. Lelke messze távol áll a harmadik dimenzió cselekedeteitől, mialatt testi szerkezetére – mely az ötödik dimenzió birodalmaiba emelkedik fel – még mindig mérhetetlenül hatást gyakorolnak az ilyen történések, melyet nemz a gyűlölet, elkülönülés és a nagyon valós hatás félreértése, mellyel bírtok egy igen valós és tudatos világra, mely Életeteket vendégül látja.

Sokan vannak, kik világotokban örökké a régi módokon belül és mögött maradnának, ha megengednék nekik, azonban most nagyon sokan vannak a világotokban azok, akik készen állnak megtenni mindent, amit tudnak, hogy segítsék elvezetni drága Gaia-t érett Arany Korába.

A Fénymunkások, akik nem lépnek fel közvetlenül, hogy felajánlják az igazságot és Szeretetet világotoknak, önmagukat az igen szükséges energiamunka végrehajtásában találják, és kérünk benneteket, folytassátok erőfeszítéseteket, hogy fenntartsátok az egyensúlyt Életetekben, mely benneteket képesnek lát felszívni ezeket az energiákat olyan tisztaságban, melyet most adnak át nektek. Ti mind e világnak Mennyei hírvivők, Fényadók és békeadók vagytok, akik vendégül láttátok az alacsonyabb dimenziókat, és az ebből eredő érzéseket, szívbéli beállítottságokat, cselekedeteket [a Föld] történelmében nagyon sokáig.

Most drága lelkek, ne veszítsétek el hiteteket, mert új Életetek csupán most kezdődik el!

Köszönöm, Felemelkedett Mesterek!

Csatorna: Wes Annac

Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.comTranslated into Hungarian by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumitudatossag.blogspot.com/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/A szerzői jogokra vonatkozóan...


Az ezen az oldalon leközölt tartalmat felhasználni a szerző és a fordító írásos hozzájárulásával lehet.

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved!
A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.
Hopi jóslat

"Amikor a madarak lehullnak az égből, és az állatok pusztulnak,

megannyi színből, osztályból, hitvallásból való emberek egy törzse érkezik majd meg a Földre,

akik cselekedeteik és tetteik által ismét zölddé változtatják a Földet.

Őket a Szivárvány harcosaiként fogják ismerni.”

Hopi jóslat [Forrás: www.earthwisdomfoundation.net]

Red Crow [Vörös Varjú] üzenete a világnak:

Indigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 1)
(magyar felirattal)

https://www.youtube.com/watch?v=ZMLszxp4Js0