2012. július 31., kedd

A kristályok metafizikája és önmagunk hatalma


A kristályok metafizikája és önmagunk hatalma / erejeCopyright © 2012 Andrew Pacholyk. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
The Metaphysics of Crystals and Self Power - Andrew Pacholyk, MS, L.Ac


„Hagyományosan, a metafizikusok a filozófia ágaira úgy utalnak, hogy megpróbálják megérteni az összes valóság alapvető természetét, legyen az akár látható, vagy láthatatlan. Olyan alap, lényegében egyszerű, mindent magába foglaló leírást keres, melyet mindenre alkalmaz, legyen az akár isteni, emberi, vagy bármi más. Megkísérli elmondani, hogy mindennek olyan rendben kell lennie, mint az egésznek. A metafizika kifejezése eredetileg Arisztotelész írásaira hivatkozik, mely a fizikáról szóló írásait követte, rodoszi Andronikosz által elkészített elrendezésben, hozzávetőleg három évszázaddal Arisztotelész halálát követően.”

Önmagunk hatalommal való felruházása egy választást ajánl fel… én az Áldozat, vagy a Győző leszek?

Igaz önvalónk felébresztéséhez és fejlesztéséhez először újra kell építenünk gondolatainkat és érzelmeinket. Ha azt választjuk, hogy szándékunkat a fény megtagadására összpontosítjuk, áldozattá válunk. Ha azt választjuk, hogy szándékunkat a fény elfogadására összpontosítjuk, ezzé a fénnyé válunk.

Az a valóság, melyben éltek, semmi több mint ahol figyelmetek nyugszik. Minden lélek célja az előző cselekedetek, szavak és tettek által szerzett negatív érzelmi hajlamok lebontása. Ahhoz, hogy azok a Fényküldöttek legyetek, melyet eredetileg választottatok, hogy azok lesztek, fontos felébreszteni a fényt magatokban. Ennek megtételének egy módja az, hogy a „bizonytalanságotok biztonságát” elengeditek. Ez a folyamat nyitja fel a lehetőségek világát. Amikor nem áldozatként fogjátok fel / érzékelitek magatokat, azt választjátok, hogy elismeritek személyes teljességeteket, és életetek elkezd kiegyensúlyozottan felvirágozni.

Választás kérdése az egyensúly állapotában való élés. Mivel élményeink képviselik azt az alapot, melyen állunk, és tudatunk / tudatosságunk önmagát fejezi ki ezen alapon keresztül, fontos emlékezni arra, hogy elismerjük a fényt minden élményben, amit az ember átél.

A fény elismerése egy egyszerű folyamat. Ha egy helyzet felbukkan, melyet nem kedveltek, mielőtt reagálnátok rá, mondjátok ki ezt az állítást hangosan: „elismerem az ezen helyzeten belüli fényt”. Idő elteltével úgy fogjátok találni, hogy ez az egyszerű cselekedet pozitív változásokat hoz létre ellenhatásotokban [reakciótokban] a helyzetekre.

Most van itt az idő elengedni az áldozat szerepét, és nem holnap! Ha a holnapban éltek ma, lecsökkentitek energiátokat, gondolataitok szétszórttá válnak, és kezdődnek az egészségtelen érzelmek. Jóllehet, ha a pillanatban éltek, az erre a pillanatra irányuló figyelmetek megjeleníti [manifesztálja] a következő pillanatot. Mindig emlékezzetek, hogy ahol figyelmetek nyugszik ma, azt határozza meg, mi nyugszik a holnapotok előtt.

A szeretet [szerelem] az a sugárút, melyet szükséges járnunk, lelki [spirituális] érzékelésünk fejlesztéséhez. Amikor meghozzátok a tudatos választást, hogy jobban szerettek, bizonyosodjatok meg róla, hogy ennek oka nem személyes érzelmi vágyaitok által késztetett.

Inkább így azért tegyetek, hogy segítsetek a mindenkiben élő teremtő értelmesség [intelligencia] isteni fényének felélénkítésében [aktiválásában]. Amikor érzékelitek a fényt a másikban, saját belső fényetek erejét veszitek igénybe ennek megtételéhez. Ez pedig lángra lobbantja bennetek a teremtő lángot, és mindenki élete gazdagabbá válik.

Ma sok ember ragaszkodik egy végeredményhez. Van egy tervük, annak az elvárásával, hogy a terv létrejön. Ha az elvárt eredmények nem jönnek össze, kudarcérzet [frusztráció] és csalódottság kezdődik. Értsétek meg, hogy egy végeredményhez való ilyetén ragaszkodás adja meg az egonak a hatalmat életetek irányításához. Arra sarkallnak, hogy újra meg újra próbáljatok meg szer tenni a vágyott eredményre. Amikor elengedjük a végeredményekhez való ragaszkodásainkat, megadjuk egonkat lelkünknek, és minden kellően alakul; a Lelkiség észlelése [Spirituális percepció] ismert, és megértett, amikor ennek teljesítésének öröméért tesszük ezt. Az öröm ébreszti fel a fényt, és a fény átalakítja a bizonytalanságokat. Ez az átalakítás ébreszti fel a szeretetet [szerelmet], a lélek igaz minőségét.

A balsors kezelésének tíz módja

Mindnyájan megtapasztaltunk nehéz időket, gyakran olyan eseményeken és körülményeken keresztül, melyek az irányításunkon kívül esnek. Itt tíz javaslat található a csapások kezelésére:

1.) Vállaljatok felelősséget: Vegyünk fel inkább egy „tudok valamit tenni” magatartást [attitűdöt], az ujjal mutogatás és a hibáztatás helyett. Ha semmi más nem, irányítsátok saját válaszotokat [reakciótokat] a helyzetre.

2.) Korlátozzátok az összpontosítást [fókuszt / gyújtópontot]: Ne engedjétek meg a problémának, hogy mindent behálózzon! Amikor csoportokra osztjátok a nehézséget, egy megoldásra vagytok képesek összpontosítani.

3.) Legyetek derülátók [optimisták]: Az alapvető, mint pozitív életbe vetett hit, a még nehéz időkkel és bajokkal is, pozitív viselkedéseket és pozitív tetteket fog eredményezni.

4.) Gondolkodjatok alkotóan [kreatívan]: Közelítsétek meg a problémát új és más irányokból. Bízzatok kreativitásotokban! [*]

5.) Legyen bátorságotok: Bátornak lenni, nem azt jelenti, hogy nem féltek, azt jelenti, hogy nem engeditek meg a félelemnek, hogy annak az útjába hatoljon, amit szükséges megtennetek.

6.) Lépjetek a tettek mezejére: Inkább, minthogy csupán sodródtok a nehéz idők közepette, határozzatok meg egy cselekedetet, és tegyétek azt meg!

7.) Egy nagy távlatú áttekintést vegyetek: Emlékezzetek, hogy „ez is el fog múlni”. Vegyetek számításba más alkalmakat, amikor győzedelmeskedtetek a kihívások felett!

8.) Őrizzétek meg humorérzéketeket: A nevetés mindig segíti szenvedésünk könnyítését.

9.) Kapjatok támogatást: Semmi szükség sincs arra, hogy ezt egyedül végezzétek. Mindig emlékezzetek, hogy ti, és a lélek ezen a helyzeten együtt mentek át!

10.) Ne szálljatok ki: Az összes emberi minőség között, mely megengedi számunkra, hogy úrrá legyünk a balsorson, a kitartás / állhatatosság talán a legnagyszerűbb.


Kapcsolódási pontok

Három alapvető szint van az emberi testben. A gondolati [mentális], az érzelmi és a fizikai. Mivel mind a három testnek szüksége van arra, hogy a legkedvezőbb [optimum] hatásfokon működjön a fenntartandó egyensúlyért, erővel kell feltöltenünk [energizálnunk kell] egyenlően mind a három testet. E testek mindegyike rendelkezik kapcsolódási ponttal, melyben a gyógyító és kiegyensúlyozó természetű energiák a legközvetlenebben képesek áthaladni e három szint mindegyikére.

Ez elme, lényegi rezgésében, a legközelebb az emberi test fejéhez van. A szem és a fül a belépési pontok egy lény gondolati oldalának [aspektusának] a gyógyítására és megsegítésére szánt energia számára. A szem szemügyre veszi azt, aminek szemtanúja, és észlelésre tesz szert. A fül a kimondott szó legfőbb vevője, mely sarkallja [stimulálja] a gondolati [mentális] képességeket.

A szerető, vagy nem szeretetteljes érzelmek a szívben összpontosulnak. Amikor egy személynek szívrohama van, a fájdalom gyakran kiterjed a karok mentén. Ez jelzi, hogy mind fizikai, mind érzelmi szinten a szív, a kar és a kéz összekapcsolt. A szív kapcsolódási pontja a tenyér a kézen.

Az emberi lény rendelkezik fizikai testtel, és az élménynek egy fizikai szintjével egyaránt. Közvetlen kapcsolatban áll magával a Földdel. A lábon a talp a teljes fizikai jóllét kapcsolódási pontja. Ha nehézségeket tapasztaltok lényetek gondolati, érzelmi, vagy fizikai részeiben, töltsetek el egy pillanatot a vonatkozó kapcsolódási pontok erővel való feltöltésére [energizálására] azon a területen. Ennek napi elvégzése változást hozhat abban, ahogyan minden szinten érzitek magatokat.

Az erőközpontunkkal kapcsolatban lévő kristályok

A napfonat [szolár plexus] csakra képviseli a Tüzet, az ego személyazonosságát [identitását], önmagunk meghatározásához igazodik. Ezt a csakrát az erő csakrájaként ismerik, a napfonatban [szolár plexusban] helyezkedik el. Ez irányítja személyes erőnket / hatalmunkat, akaratunkat, önállóságunkat / függetlenségünket, és anyagcserénket is. Amikor egészséges, ez a csakra hoz nekünk energiát, hatékonyságot, önkéntesen, magától jövő közvetlenséget [spontaneitást], és nem uralkodó hatalmat / erőt. Ennek a csakrának a színe: sárga. A sárga nagyon jó arra, hogy érintkezésbe lépjetek hatalmatokkal / erőtökkel, és hogy magabiztosságot / önbizalmat / bizalmat építsetek ki. Ez az akaratotok központja.

Vegyetek tekintetbe néhányat a következő kövekből, amikor az önvaló hatalmával / erejével dolgoztok: borostyánkő, citrin, tigrisszem, topáz, sárga zafír, szulfur, sárga jáspis.

Lépjetek kapcsolatba Andrew-val a http://www.peacefulmind.com oldalon.
Elme, test és lélek gyógyítását célzó terápiák

[*] Kreativitás: Alkotóképesség, az embernek az a szellemi képessége, hogy valami újat hozzon létre. [Forrás: Idegen szavak szótára]

Copyright © 2012 Andrew Pacholyk. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]


Source / Forrás: http://omtimes.com/2012/07/the-metaphysics-of-crystals-and-self-power/


Translated by / Magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Fordítás forrása:
https://fenytevo.blogspot.com/2012/07/a-kristalyok-metafizikaja-es-onmagunk.html


Copyright © 2012 Andrew Pacholyk. http://www.peacefulmind.com All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!] Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést.A szerzői jogokra vonatkozóan...


Az ezen az oldalon leközölt tartalmat felhasználni a szerző és a fordító írásos hozzájárulásával lehet.

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved!
A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.
Hopi jóslat

"Amikor a madarak lehullnak az égből, és az állatok pusztulnak,

megannyi színből, osztályból, hitvallásból való emberek egy törzse érkezik majd meg a Földre,

akik cselekedeteik és tetteik által ismét zölddé változtatják a Földet.

Őket a Szivárvány harcosaiként fogják ismerni.”

Hopi jóslat [Forrás: www.earthwisdomfoundation.net]

Red Crow [Vörös Varjú] üzenete a világnak:

Indigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 1)
(magyar felirattal)

https://www.youtube.com/watch?v=ZMLszxp4Js0