2013. június 24., hétfő

Felemelkedett Mesterek
Felemelkedett Mesterek:

Ti mind a Fény legtisztább szignáljait hordozzátok


Csatorna: Wes Annac


Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
The Ascended Masters: You All Carry the Purest Signatures of Light –  June 21, 2013


A köztudomásúvá váló Isteni energiák ragyogó és csodálatos csatornái vagytok. Közületek mindenki hatványozott hőstetteket hajt végre Földetek felszínéért, azáltal, hogy felajánljátok magatokat csatornaként a felemelkedettebb birodalmak energiáinak, hogy átjöjjenek és Földetek élményének minden utolsó jellegére ráragyogtassátok azokat.

Ti mind a Fény legtisztább szignáljait hordozzátok, és szent Fényeteket mindig arra szánták, hogy a Föld élményének minden utolsó jellegére ráragyogják, mely az alacsonyabb dimenziósságon alapul, amelyből közösségetek most emelkedik [növekszik] ki.

Azt kutatjuk, hogy felajánljuk magunkat Földetek felemelkedéséhez minden módon, ahogyan tudjuk, annak erejéig, hogy kommunikáltunk [és kommunikálunk] az emberiséggel, gyümölcsözően dolgozva a színfalak mögött Földetek felemelkedésének jellegeinek [aspektusainak] özönén.

Felemelkedésetek egyik legfontosabb jellege / szempontja [aspektusa] az energetikai jelleg [aspektus].

A mindenhol körülöttetek lévő energia, mely valóságotokat formálja és fenntartja, gyorsan növekszik tisztaságában, és ilyetén sok mással egyetemben, megfigyeljük együttes [kollektív] energiaszintjeiteket, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a folyamatos tisztaság-emelkedésnek nincsenek nem szándékolt hatásai közösségetekre, vagy egyénileg közületek mindegyikőtökre.

Megfigyelt növekedési élmény

Élményetek, ahogyan az jelenleg lejátszódik, egészében megfigyelésre kerül mindegyikőtök felsőbb énje és a felemelkedettebb dimenziós lények által, ahogy Életeteket gondosan megtervezik és kimunkálják egy olybéli erőfeszítésben, hogy segítsen nektek a Földön a növekedés és tanulás útján.

Élményeitek a Földön velőtökig [magotokig] rázott meg benneteket sok esetben, az ügyek és a fájdalmas hazugságok legerősebbjei révén sokatoknál, az ilyen lényegig.

Közületek sokan tartogattátok a negativitást és fájdalmat mélyen szívetekben oly nagyon régóta, és most a Fény, mellyel elérkeztetek a Földre, hogy a Föld élmény minden jellegére ráragyogtassátok, önmagatok azon részere ragyog, mely fájdalmas volt oly nagyon sokáig; néhány esetben a felszíneteken való felismerés nélkül.

Amikor aktívan képesek vagytok megtisztítani és átdolgozni a negativitás minden utolsó darabkáját, a félelmet és fájdalmat, mely arra szolgál, hogy eltorlaszolja [blokkolja] a felemelkedettebb dimenziós kapcsolatot, képesek lesztek rálelni egy példa nélkül álló tiszta megközelíthetőségi vonalra energiáinkhoz, és más felemelkedett lelkek özönéből valókéhoz, kik szeretnének segíteni növekedésetek mentén.

Úgy fogjátok találni, hogy a növekedésetek mentén a segítő témát gyümölcsözően ismétlik számos felemelkedettebb dimenziós kommunikációban, és ez egészen sok angyal és tanácsadó kizárólagos küldetése miatti, hogy segítsenek a földi lelkeknek, kiknek ők mutatnak utat, hogy rátaláljanak a felemelkedettebb birodalmakra, és felemelkedjenek közösségetek maradék részével együtt.

Célunk valóban az, hogy egész közösségetek képes legyen felemelkedni, és mi és ti is egyaránt azon fogunk dolgozni, hogy oktassuk a nyilvánosságot az elkövetkező időkben fejlődésetekről [evolúciótokról] és arról a módról, melyben ezt végrehajtják.

Tudatunk / tudatosságunk kiterjesztése le a Földre.

Együttes felemelkedésetek közel sem történt meg olyan gyakran, mint az egyéni [személyes], és egyének felemelkedtek Földeteken az időszakok özönében történelmetek során. Néhány esetben azok a lelkek, kik felemelkedtek, visszatértek segíteni nektek az együttes fejlődésben, mely jelenleg történik, és közülünk sokan terjesztették ki tudatukat le, hogy más-más egyénekként megtestesüljenek, kiknek célja a Föld felemelkedése irányában dolgozni.

Közülünk sokan, kik hozzátok beszélünk a felemelkedettebb birodalmakból, érintettek vagyunk a Földön való megtestesülésekben, és amit ez alatt értünk, az a tudatunk / tudatosságunk oly jellegei [aspektusai], melyeket lefelé csatornáztunk, és megtestesítettünk egy földi testben, hogy segítsük felgyorsítani a fejlődést [evolúciót].

Jézus mester számos megtestesülést vett magára Földeteken, és energiái hatványozottan és készen hozzáférhetők bármely földi lélek számára, hogy rákapcsolódjon, ki közel érezné magát energiáihoz és tanításaihoz.

Mindegyikőnk itt van azért, hogy annyi tanácsot és útmutatást ajánljon fel, amennyit tudunk minden pillanatban, és kérünk benneteket drága lelkek, hogy tegyetek erőfeszítéseket felemelkedettebb dimenziós összpontosításotok kiélesítésére és tisztaságára ez időben; ahogy bevezetnek egy teljesen új létezési módba.

A körülöttetek lévő valóságról az elképzelés egészen megváltozik, amikor felemelkedésetek megkezdi önmagát ismertté tenni, és hozzáláthattok a felemelkedettebb dimenziók elképzeléseit / gondolatait / ötleteit [eszméit / ideáit] és elgondolásait [koncepcióit] kivonni magatoknak most, ahogy dolgoztok az Isteni minőség kiművelésében mindenben, amit végeztek.

Az emberiség megjobbítása irányába dolgoztok, és bátorítjuk a munkát az egyén Önvalójának jobbítása felé is, és valóban, munkálkodtok azon, hogy a tudat / tudatosság dimenzióit ismét megtaláljátok, mely azon mechanizmusok megértését / felfogását igényli, melyek az ilyen dimenziókat hajtják.

A Felemelkedettebb birodalmak gazdagságának megosztása

Azok a mechanizmusok mind, melyek az alsóbbrendű dimenziós élményt hajtják, a félelem magányos / egyedülálló energiájából származnak, amely valójában a Szeretet energiájának kétpólusú [poláris] ellentéte.

A félelem idézi elő a haragot, szomorúságot, levertséget [depressziót], szorongást, tehetetlen kudarcérzetet [frusztrációt], és oly sok más dolgot, melyet már-már arra terveztek, hogy az emberi lelket visszatartsák, és a Föld élmény kötöttségei és korlátozásai között tartsa.

A Föld élmény, ahogy azt látjátok átalakulni a körülöttetek lévő valóság észleléseivel együtt, és ahogy dolgoztok, hogy magatokat az Istenihez igazodva lássátok minden pillanatban, előre fog hajtani benneteket birodalmaink felé, és közületek azokat, kik érdeklődnek a velünk való erős kapcsolatok iránt, velünk, lelkekkel, kik boldogan létezünk ezekben a birodalmakban.

Bárcsak megfelelően meg tudnánk osztani a bőséget, szépséget, az Isteniséget és egészséget [épséget], mely a felemelkedettebb dimenziós élmény velejárója, akkor valóban egészen megelégedettnek éreznénk magunkat kommunikációink kiadásával.

Ha csupán egy dolgot mondanánk, vagy csupán egy benyomást adnánk, mely még ha kicsit is érintkezik a mérhetetlen szépséggel, Isteniséggel és ezen birodalmak extázisával, melyben létezünk, akkor tudnánk nektek segíteni drága lelkek megérteni / felfogni a túlcsorduló örömöt, mellyel mindig üdvözölnek a felemelkedettebb dimenziós lelkek özöne.

Ha megoszthatnánk ezen birodalmak mélységét és tisztaságát, valamint a tényt, hogy léteznek felemelkedett lények végtelen számban valóban, kik cselekvően [aktívan] segítenek a különböző alsóbbrendű dimenziók, illetve az ilyen dimenziókon belüli világok fejlődésében [evolúciójában], akkor megértenétek, miért van oly sok leközölt csatornázott üzenet interneteteken, amely azt állítja, hogy az entitások széles körétől érkezik.

Bárcsak megoszthatnánk veletek azt, milyen közeli az Isteni a bolygótokhoz, valamint azt a tényt, hogy megszámlálhatatlan felemelkedett társadalom és faj létezik épp kozmikus hátsó kertetekben, mint amit megértenétek a látszólagosan őrült kijelentésekkel, miszerint mi, a Galaktikus látogatókkal egyetemben az emberiséggel kommunikálunk.

Ha csupán egy részét le tudnánk kommunikálni az élménynek, mellyel éppen készültök bírni, vagy az energiáknak, melyeket éppen készültök érezni és ismét felfedezni magatokban, akkor már addigra be is teljesítenénk feladatunkat. Ez valójában célunk a veletek való kommunikálásnak, drága lelkek: hogy segítsünk nektek egy pillantást vetni a tudatos megértéseteken túli birodalmakba.

Küldetésünk célja az, hogy minden földi léleknek segítsünk rátalálni azokra a tudatállapotokra, melyekből szólunk. Ennek erejéig oly nagyon sokat tettünk, és kommunikáltunk le az emberiségnek fejlődéseteket illetően, és örökké oly sokkal többel fogunk bírni nektek megtanítani.

Ahogy segítünk nektek fejlődni, ugyanúgy fejlődünk mi is saját elrendelt fejlődésünkben [evolúciónkban]. Az érzékelés és megértés tisztább állapotait érjük el, csakúgy, mint ti is, és önmagunkat növekedni és tanulni találjuk példa nélküli módokon a segítség minden apró darabkájával, melyet bármely alacsonyabb dimenziós, vagy küszködő civilizációnak nyújtunk.

Ezekben a birodalmakban ez a mások szolgálatának eszményképének uralkodó volta miatti, és ti drága lelkek az elkövetkező időkben úgy fogjátok találni, hogy a mások szolgálatai formálják meg a tapasztalás alapjait a felemelkedettebb dimenziókban.

Amit értünk ez alatt az, hogy mialatt ezek a birodalmak újra feltöltődnek azonnal, senkit sem hagyunk sóvárogni semmilyen értelemben, a bőséget és megelégedést óriási szintre visszük, amikor egy civilizációnak, sőt még ha egy egyéni léleknek is segítünk meglátni a Fényt és rátalálni egy személyes fejlődésre.

Önmagunkat gyarapítjuk, amikor nektek segítünk növekedni, hiszen a más lelkek segítésének távlatát nagyon tisztelik ezekben a birodalmakban. Ez azért van, mert emlékezünk annak a mértékére, amilyen saját alsóbbrendű dimenziós élményünk volt, és minden érző [érzékeny] tudatosság egységét megértjük [átöleljük], mely az összes különféle dimenzióban létezik, és átmegy  a különböző élmények minden fajtáján.

Értjük [átöleljük] és megértjük a tényt, hogy ti vagytok mi, és mi vagyunk ti.

Egyek és ugyanazok vagyunk; egyszerűen a tudat más dimenzióiban létezünk és a magunk módján dolgozunk, hogy újra rátaláljunk a Forrás birodalmaira. Számunkra ebben benne foglaltatik a nektek való segítségnyújtás, drága lelkek, hogy fejlődjetek és meglássátok az emberiség, és minden érző [érzékeny] Élet Egységét, hiszen mi mindig összekapcsoltak voltunk.

Mindig összekapcsoltak voltunk az együttes energiának egy csalhatatlan és kiolthatatlan rácsán keresztül, és az általunk említett együttes [kollektív] energia az, mely mindnyájunkat egyesít ebben az energiamezőben.

Az energiamező

A Szerető Forrás energiájáról beszélünk, mely valóságotokat Teremti és fenntartja testi templomotokban, melyben megtapasztaljátok Földeteket, és ez az energia Teremt meg minden dolgot, és tartja az összes dolgot egyesülve magában. Ez az energia építi fel világokat és segíti az ilyen civilizációkat fejlődni, valamint ez az energia mutat nekünk utat tovább előre, ahogy azt kutatjuk, hogy nektek segítsünk, és hogy a Forrás tisztább megértéseibe / felfogásaiba növekedjünk mi magunk is.

Ez az energia abból való, melyre ti mint Forrásra, Istenre, Teremtőre utaltok, és ez a tudatos energia gondoskodik mindnyájatokról éppolyan mélyen, ahogyan mi tesszük, és valójában jobban.

Ez az energia mindenható és tiszta szerkezetében, és azt kutatja, hogy aktívan segítse az emberiség közösségét, csakúgy, ahogyan mi tesszük. Azon dolgozunk, hogy segítsünk nektek felfogni / megérteni ezt az energiát egy kicsit jobban, ahogy kölcsönhatásotok és ennek felfogása / megértése csupán fokozódni fog.

Emberi lényként Isteniségeteket kezdi el felfogni / megérteni azon személyek özöne, kik világotokban fontos pozíciókban vannak, akik pozícióikat az emberiség jobbítására tudják felhasználni inkább, mint a sötétségre hajlamos napirendek előrenyomulása.

Lelkekről beszélünk kormányaitokban, katonai és pénzügyi intézményeitekben, oktatási rendszeretekben, sőt még lelkekről szórakoztatóiparotokon belül is, kik ünnepelt sztárokká váltak a filmekben és tévéműsorokban játszott szerepeik miatt.

Lelkek a világ minden táján, akik fontos befolyásos pozíciókban vannak, kifinomult, mégis erős ébredés megtörténtére lelnek magukban, és aktiválják őket nagyszerűbb küldetésükre ez időben, csakúgy, mint benneteket, drága lelkek.

Lelkek, kik előzőleg a titkos szövetkezéseknek dolgoztak, folytatni fogják, hogy pályát váltsanak, és a Fény oldalához csatlakozzanak, és a titkos szövetkezések fejeinek elszigetelése, amin mi, a Galaktikus testvériségetek, mi magunk, sokat dolgoztunk, meghozza gyümölcsét a vezetők és a hatalmi pozíciókban lévő emberek alakjában, kik az általuk kifejezésre juttatott eszményképekkel és az általuk beiktatni kísérelt politikájukkal egy balkanyart vesznek.

A fontos fejlesztési területek látszólagos lényegbeli megragadása / megjelenése

A nagy befolyású ünnepelt sztárok világotokban, és valóban, még azok a sztárok [„celebek”] is, akik az illuminátusok családjainak részei voltak, elkezdenek felszólalni tömegével, és megkezdik munkájukat a Föld helyreállítása irányában a saját módjaikon.

Ők és számos más lélek a fontos pozíciókban, segíteni fognak felébreszteni a közösséget, hiszen közösségetek elveszett a tudattalanság szennyes mélységeiben, mialatt ilyen lelkek felé tekintettek, sok esetben értük táplálva a valóságról alkotott elképzelésiket.

Különösen a tudomány és az orvostudomány területein lévő lelkekről tűnik majd úgy, hogy lényegbeli megragadással bírnak, és elkezdik kihirdetni a tudatos megértéseteken túli birodalmak valóságát, a halál utáni Élettel egyetemben, és az emberiség közösségét könnyedén fogják megindítani [aktiválni] és felébreszteni az ilyen lelkek tetteinek nagy eredményeképpen.

Annak a világnézete, hogy egy másikra felnéznek, vagy valakinek az energiáját egy bálványba helyezzék, elmúlik, ahogy közületek még a legutolsót is hősnek és ünnepelt sztárnak [„celebnek”] fogják tekinteni.

Egyetlen egy lélek sem fog a másikon felülkerekedni, és ahogy végső benyomásainkat tesszük e közlés okán, folytatjuk, hogy köszönetet mondjunk és gratuláljunk nektek azokért a fontos szerepekért, melynek lejátszásánál maradtok a Föld helyreállításában és felemelkedésében.

Amikor úgy érzitek, nem tettek meg eleget, vagy mintha elveszítenétek kapcsolatotokat a felemelkedettebb birodalmakkal, emlékezzetek, hogy több milliárdan vagyunk a felemelkedettebb dimenziós lelkek közül veletek minden pillanatban, és sokkal jobban rögzültünk hozzátok és fejlődésetekhez [evolúciótokhoz] értetek, hogy valaha is elveszítsétek a kapcsolatot velünk.

Itt vagyunk értetek drága lelkek, és ezt egyszerűen nem lehet eléggé hangsúlyozni.

Köszönöm a Felemelkedett Mestereknek!


Wes Annac

Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com - AquariusParadigm.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – Kirael mester tanításai – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/

Föld Nap-asztrál síkjainak Hathorjai

A Föld Nap-asztrál síkjainak Hathorjai:

Tiszta kapcsolatok kialakítása, az ember egészségének ellenőrzése [monitorozása], és a felemelkedettebb birodalmak csatornázása
Csatornázta: Wes Annac

Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
The Hathors of Earth’s Solar Astral Planes: Fashioning Pure Connections, Monitoring One’s Health and Channeling the Higher Realms –   JUNE 14, 2013


Örömmel beszélünk az emberiség növekvő metafizikai észleléseiről, ahogy kezditek felfogni a felfokozott érzékelések hatásait, mellyel bírni fogtok, ami az egyik fő prioritásunk [elsőbbségünk] ebben a pillanatban.

Egészen fontos számotokra, drága lelkek, felfogni a folyamatosan tiszta érzékelések előnyeit, melyeket kezdtek kinyitni, amelyek számotokra és a körülöttetek lévők számára a kulcs a megértéshez, hogy felfogjátok felemelkedésetek érces hatásait, amelyeket éreztek magatokban és a körülöttetek lévőkben.

Az Isteni energia, az ösztönzés [inspiráció] és a Fény legerősebb és legtisztább csatornáiként léptek fel, hogy átjöjjön. A személyes Fényeteken kiterjeszkedő út mentén úgy fogjátok találni, hogy magatok sokkal jobban (Istenien) hathatósabbak / erősebbek vagytok, mint amire talán számítottatok.

Az Isteni, a felemelkedettebb dimenziós erő / hatalom, melyről közületek sokan kezditek úgy találni, hogy túlcsorduló bennetek, tisztább távlatok fognak kísérni, melyeket megnyittok, és amikor teljesen kezditek felfogni és „megcsapolni” ezt az erőt / hatalmat, a nagy ünneplés oka lesz valóban.

Ez azért van, mert addigra már kinyitottátok a legfontosabb erőt / hatalmat, amit valaha is ismertetek, és ez alatt azt értjük, hogy hozzáfértek majd és megértitek / felfogjátok személyes, Isteni Önvalótok erejét. Ennek megtétele egészen hatványozottan erősíti meg kapcsolatotokat Isteni Önvalótokkal.

Formálódó kapcsolatok

Képességetek, hogy összekapcsolódjatok és találkozzatok felsőbb énetekkel nagyban fogja meghatározni, milyen könnyen vagytok képesek felvenni és hasonlóvá válni a felemelkedettebb dimenziókból való Fény nagy tömegű mennyiségéhez és tisztaságához.

Cselekvően [aktívan] bátorítunk közületek mindenkit, hogy önmagatokból annyival dolgozzatok együtt, amennyivel lehetséges, megformálva a kapcsolatot velünk, hozzátok beszélő lelkekkel, valamint felsőbb énetekkel is, olyannyira, amennyire tudjátok. E kapcsolat fejlesztése részetekről több mint fontos személyes felemelkedésetekhez, valamint az egész Földetek felemelkedéséhez.

Az emberiség közösségét értesíteni kell a szunnyadó metafizikai képességetek fontosságáról és valóságáról, és különösen a telepátia kerül megvitatásra, hogy segítsen kinyilatkoztatásokként, az emberiség képességét illetően, hogy felvegyék a különféle metafizikai energiák rezgésszámait, melyet átadnak.

Széles körben lesz ismert és megértett, hogy amit oly sok lélek sikeresen és nem sikeresen tett meg abbeli próbálkozásában, hogy felvegye velünk a kapcsolatot a felemelkedettebb birodalmakban, az egy egészen valós folyamat, és tisztelettel és megbecsüléssel kellene kezelni úgy, ahogyan azt egy szent folyamat megérdemel.

Igazából egy kiválasztott pár ember a legutóbbi történelmetekben képes volt rácsatlakozni személyes telepatikus képességére, és rátalálni a kapcsolatokra fizikai valóságotokon túl.

Ahogy mi és mások említettük a múltban, testetek hasonló egy rádió adóvevőhöz, mely felvehet különböző rezgésszámokat [frekvenciákat] és energia tisztaságokat minden pillanatban, és az általatok alkalmazott cselekvések, a kigondolt gondolataitok és érzéseitek, és amit bevisztek testetekbe, nagyban meghatározza az általatok kapott energia tisztaságát.

Az ember egészségének aktív ellenőrzése [monitorozása]

Fontos aktívan ellenőrizni [monitorozni] mindent, amit beraktok fejlődő testetekbe, és hogy a többféle lehetőségek [alternatívák] közül a legegészségesebbeket kutassuk fel, ahelyett, ami szokásszerűen esetleg kárt okozna testeteknek, hiszen az „átkapcsolás” a szénről a kristályra szintén egy szent folyamat, melyet arra szántak, hogy a Teremtőnk iránti tisztelettel és Szeretettel kezeljék.

Közületek sokatok felemelkedési folyamatainak fő témája, ahogy jelenleg álltok, a személyes burkaitokból [kagylóhéjaitokból] való kiemelkedés, melyet a veletek született, igazi lelki [spirituális] önvalótok köré építettek. Itt vagyunk, hogy segítsünk benneteket ennél a folyamatnál, ahogy bátorítunk titeket, hogy kis dolgokat gyakoroljatok, melyek segíteni fognak nektek a burkaitokból [kagylóhéjaitokból] való kitöréseteknél, és hogy egy aktív érdeklődést és kapcsolatot tartsatok fenn ebben a fizikai világban azzal, ahonnan érkeztetek, a felemelkedettebb dimenziókkal, hogy segítsétek a felemelkedést.

Közületek sokatok küldetésének nagy oldala [szempontja / aspektusa], kik úgy érzik magukról, hogy a Földön a Fény és igazság terjesztéséért vagyok az lesz, hogy a Föld nyilvánosságához beszéljenek: útbaigazításokat adva, valamint átadva hozzáállásotokat a széles körben elterjedt leleplezésekről, melyek elérkeznek majd akkorra, amikor közületek sokan fogjátok terjeszteni azt az igazságot, melynek terjesztéséért a Földre jöttetek.

Ezen oknál fogva erősen bátorítunk közületek mindenkit, hogy folytassa megkísérelni a kiemelkedést és létezést földi valóságotokban a lehető legtisztább [és legszeplőtelenebb] módokon.

Noha Földetek messze távol áll az üdvözült tapasztalás felemelkedettebb dimenzióitól, melyhez közületek oly sokan hozzászoktatok, ennek megélésének nem kell rossznak, sőt még nehéz élménynek sem lennie. Drága lelkek, nagyban bebizonyítottátok ezt a Föld felszínére történő megtestesülésetekkel: hiszen képesek voltatok rátalálni és fenntartani a tiszta távlatokat a (látszólagos) nehézségek, korlátozások és sűrűség ellenére, mely alá megtestesültetek [inkarnálódtatok] abbéli erőfeszítésben, hogy segítsetek a Föld közösségének.

A Fény csatornázása Gaia-nak

Gyarapodó érzékeléseiteket, melyekben magatokat találjátok arra szánták, hogy ez időben táplálásra kerüljenek, mialatt sokan munkálkodtok azon, hogy folytassátok az emberiség szolgálatát, a túlcsorduló Fény kifejezésre juttatását, melyről tudjuk, hogy növekedését érezni tudjátok. A Fény egyre tisztább rezgésszámait [frekvenciáit] veszitek, és ilyetén hatványozott Fényt csatornáztok át Gaia felszínére és magjába, mely továbbmegy a különféle energetikai feladatok özöne felé.

Az általunk említett feladatok mindegyike a környezetszennyezés és sűrűség kitisztítására vonatkozik együttes [kollektív] tudatotokból és fizikai valóságotokból, és ennek erejéig a munka nagy részét a Galaktikus testvériségetek végzi el, hogy megtisztítsa egeiteket, vizeteket és a talajt. Még sok nagyváros és helyi város által használt víztartalékot is megtisztítják ezek a (tisztító) energiák, és az emberiség vizének nagy részéhez hozzáadott fluorid kerül semlegesítésre egy bizonyos mértékig: az egyéni és együttes [kollektív] szabad akarata szerint mindenkinek, aki azt elfogyasztja.

Az emberiséget arra szánták, hogy felemelkedjen és megőrizze azokat a lelkeket, kik valóságotokat alakítják oly módon, hogy teljesen felelősséggel tartozik azért, amit tesz [tett eddig], és észlelt „gyeplőjüktől” való függetlenségetek kikiáltását követően, utána megbíznak benneteket egy Galaktikus társadalom felépítésével, mely minden egyes lélek független [szuverén] érdekei szerint működik a drága Földeteken.

Mi és oly sokan mások leszünk veletek, hogy segítsük munkátokat az ilyen társadalom elérése irányában, és a nektek majd átadott tanítások nagyban fognak segíteni benneteket a közvetlen munka nagy részében, melynek elvégzése szükséges lesz drága Földetekért.

Az egész közösségnek kell rátalálni a tudat / tudatosság tisztább állapotaira, melyeket oly sokatok kezd el utat törve [utat mutatva] felfedezni, és ismételten kérünk benneteket, maradjatok készen és hajlandóan, amikor az idő elérkezik számotokra, hogy átadjátok személyes beállítottságotokat mindenről, mely drága világotokban történt, és a felfedések / kinyilatkozások minden darabkája, melyet az emberiségnek fognak átnyújtani, kezdetben megrémít majd sokatokat.

Küldetésetek sikeres végrehajtása

Ebben a bizonyos pillanatban, azzal bíztak meg benneteket, hogy összpontosítsatok az emberiség szolgálatára, illetve belső fejlődésetekre, valamint személyes fejlődésetek érdekében tett munkátok minden utolsó porcikájára, mely a bolygóról való, amely az ilyen fejlődést [evolúciót] jobban segíti, mint amit lehetőség szerint kipuhatolnátok.

Természetesen még az általatok véghezvitt jó érzékelése is gyarapodik minden pillanatban, és érezzük, hogy közületek sokan kezditek el megérteni, hogy a Földön Isteni küldetés és ok miatt vagytok és voltatok, ahogy örömmel jegyezzük meg, hogy legnagyobbrészt kiváló eredménnyel teljesítitek be ezt a küldetést.

Igen, érezzük, hogy közületek sokan aggódnak és szoronganak létezésetek oly sok pillanatában, hogy valahogyan nem tesztek meg elegendőt a felemelkedettebb dimenziókért, vagy bolygótok felemelkedéséért, és amikor ez az érzés felbukkan, kérünk benneteket, vessetek egy pillantást arra, melyet már elvégeztetek: még a Földetek felszínén való létezésetekkel és a hatványozott Fény átcsatornázásával is, melyet épp csupán kezdtek felfogni / megérteni.

Közületek mindenki roppantul hozzájárult a Föld felemelkedéséhez, éppúgy, ahogy hozzá fogtok járulni szertelenül a különféle más bolygóközi [planetáris] felemelkedésekhez, melyeknek azután kell megtörténni, miután bolygótok kifejlődött a bővelkedő Galaktikus társadalomba, melyről tudjuk, közületek már oly sokan álltok nagyon készen.

Ennek megalapítását bizonyosan megteszitek majd, és Gaia helyreállításának útja mentén képesek lesztek majd kijavítani, vagy csillapítani bármely változást, melynek megtételére szüksége lesz, amelyek máskülönben ártalmasak lennének számotokra.

A károk, a káosz és a katasztrófa a régi energiák részei, és ezeket nem fogják táplálni, vagy kifejezésre juttatni abban a jövőben, amely felé haladtok. Ilyetén, Gaia helyreállítása békés és nyugodt módon következik be, abban, mely tekintettel van az Isteni alapelvek intézményére külső valóságotokban.

Az a fizikai létezés, melyet magatok körül találtok, egy természetesen tisztábba mozdul el és változik, és az út mentén találkozni fogtok olyanokkal, melyek talán legbelsőtökig [magotokig] fog próbára tenni [tesztelni] benneteket.

Energiáink magatokba szívása

Közületek mindenki rátalálhat energiáinkra, és fenntarthatja az energiáinkkal való legtisztább kapcsolatokat, valamint azoknak az energiáival, kik általában a felemelkedettebb dimenziókból valók. Míg világotokban a lelkek folytatják, hogy úgy érezzenek, mintha nem lennének méltók a mennyországra, vagy a jelenlegi élményükön túlira, vagy amíg abban a meggyőződésben maradnak, hogy birodalmaink éppen nem létezhetnek, ők csupán visszatartják majd magukat, és táplálják kapcsolatukat a fátyollal, mely távol tartja őket tőlünk, és minket tőlük.

Bízunk abban, hogy közületek sokan kezdtek el képesek lenni érezni annak a Szeretetnek a túlcsordulását, mellyel irántatok bírunk, hiszen célunk az, hogy ezt a Szeretetet kifejezzük, ahogyan ezt az általunk átadott közlést átitattuk. Illetve inkább, kommunikációinkat és benyomásainkat áztattuk bele a szent és tiszta Szeretet energiájába, melyet nektek küldünk, és tudjuk, hogy közületek sokan érzékelik ezen Szeretetet a tisztaság gyarapodó sávjában, ahogyan az átadásra kerül.

Amikor meg tudjátok engedni magatoknak, hogy elérjétek annak az energiának a fokozódóan tiszta rezgésszámait [frekvenciáit], melyet magatokban növekedni találtok, számos előnyt tapasztalhattok meg személyes Életetekben, és jómagatok megérthetitek / felfoghatjátok a körülöttetek lévő Isteniség és lélek-folyamatok uralkodó jelenlétét.

A felemelkedettebb dimenziókból mindnyájunk, minden lélek veletek van a Földön, és egészen régóta küldjük le energiáinkat az ébredő emberiségnek, hogy azokat felszívják, és remélhetőleg hasznosuljanak belőle minden egyes pillanatban.

Dolgoztunk a legaktívabb kapcsolatok fenntartásán mindegyikőtökkel, ki önmagát képesnek találja arra, hogy felfokozza képességét a velünk való kapcsolatfelvételre, és amikor képesek vagytok elérni rezgésszámainkat [frekvenciáinkat] tisztább módon, mint ahogyan közületek most oly hősiesen váltok képessé, tudni és érezni fogjátok a legtisztább módokon, hogy amiről beszélünk, valóban igaz.

Önmagatoknak az állandó és szent kapcsolatra való megnyílásotok során, mellyel minden lélekkel bírtok a felemelkedettebb birodalmakban, úgy fogjátok találni magatokról, hogy képesek vagytok hasznosítani ezt a kapcsolatot egészen érdekes módokon, ahogy önmagatokat szinte vég nélkül találjátok képesnek arra, hogy kommunikációt teremtsetek velünk és tőlünk.

Erős hullámsorozat [vízfodrozódás] jelenség [effektus]

Közületek azok, kik megnyíltak a csatornázásra küldetésetek részeként a Földön, már régóta gyakoroltátok a benyomásaink és energiáink elérését szinte minden pillanatban, ahogy tudtátok, és a mindegyikőtök által kimutatott elhivatottság minden darabkája segíti a Föld közösségét megerősítve elérni a magasabb dimenziókat a világszínpadon.

Minden egyéni erőfeszítés, melyet elvégeznek a Föld felemelkedése érdekében, valamint a közösségetekben a tudatosság általános összegyűjtéséért hullámsorozat-hatást [vízfodrozódás effektust] Teremt, mely erősebb és tisztább annál, mint amit kifejezésre lehetne juttatni.

Teremthettek ilyen hullámsorozat-hatást [vízfodrozódás effektust] minden egyes pillanatban, és természetesen teljes szívvel bátorítunk a magatokban érzett személyes Szeretet kiterjesztésére, ahogy munkálkodtok terjesztésén Földetek felszínének minden oldalára [aspektusára].

Gyakoroljátok a felemelkedettebb birodalmak energiáival való összekapcsolódást és azok csatornázását a legegyedibb módokon, ahogy tudjátok, hiszen valóban, ti mind a legteljesebben tiszta és erős csatornái vagytok azért, hogy benyomásink átjöjjenek. Szinte minden módon áthozhattok bennünket olyan csodálatosan, ahogyan világotokban számos lélek képes, ki megosztja üzeneteinket.

Mindnyájatokat megdicsérünk a bátorság és hősiesség tetteiért, melyeket kimutattatok oly nagyon a munkátokban, hogy felemeljetek egy földi néptömeget, amely a tudatosság nélküliség és sűrűség árkaiban maradtak, és hamarosan fel fogjátok fedezni gyümölcsöző képességeiteket, hogy összekapcsolódjatok a magasabb birodalmakkal, és hogy átérezzétek és kisugározzátok az emberiségnek átadott felemelkedettebb dimenziós benyomásokat.

Minden egyes földi lélek, még azok is, kiket az ébredő nyilvánosság fel nem ébredtnek észlel, állandó és biztos áramlását kapja a magasabb dimenziós energiáknak, melyek növekednek tisztaságukban minden egyes pillanatban. Jóllehet a szabad akaratotok természete a világotokban a lelkek többségét képtelennek látja érezni és megérteni / felfogni, hogy átadják az ilyen energiákat; mivel a fizikai Élet, melyet maguk előtt látnak mindaz, melybe hitüket helyezték oly nagyon régóta.

Ti mind család vagytok

Az a világnézet [paradigma], hogy teljes hitet vetnek a fizikai állapotba, és nem ölelik fel az emberiség jelenlegi tudatosságán túli tudat gyümölcsöző állapotait, amikor a leleplezéseket átadják,  áttörés történik főáramlat médiátoknál.

Közületek mindenki segíthet a leleplezések végrehajtásában [előidézésében] azáltal, hogy személyes élményeiteket megosztjátok, és azon dolgoztok, hogy felébresszétek körülöttetek azokat, kik érdeklődnek meghallgatni majd azt, amit mondanotok kell.

Nagyon sok lélek fogja magát úgy találni, hogy vonzzák azoknak az energiáit, kik az emberiségnek óhajtanak segíteni, és az elkövetkező időkben, amikor az elkülönülés, mely a Föld bolygón a nap rendtartása volt túlságosan sokáig, eloszlik, és a könnyedség és komfort az embertársaink iránt meghonosodik majd, és az ember minden földi lelket úgy fog látni, mintha a családja lenne.

Valóban, ti mind egy család vagytok, ugyanannak a viruló, Isteni energiának az Isteni szikrái, melyet világotokban minden léleknek átadnak az elkövetkező felemelkedési folyamataitok jellegeként [aspektusaként]. Minden lélek, kit magatok körül találtok, mérhetetlenül fog hasznosulni Fényetek átadása révén, és ezt minden egyes személyre értjük, ki ezt a közlést olvassa; még azok is, kik úgy érzik, mintha nem járultatok volna hozzá sokkal a Föld felemelkedéséhez.

Természetesen hozzájárultatok, és tudjuk, hogy ez nyilvánvalóvá válik, amikor a ti és a mi birodalmaink közötti fátylakat fellebbentik, és meglátjátok, és átérzitek az általatok tett jót saját magatok.

Drága lelkek, ha körülnéztek Földeteken, látni fogjátok, hogy szinte mindenhol a boldogság és Szeretet gyarapodik. Valóban, az alacsonyabb rezgések és minden, mely őket nyilvánvalóvá teszi, hogy uralkodó befolyássá váljanak világotokban, azonban valóban, egy előítéletektől megszabadított lencsén keresztül az ember megpillanthatja világotokat, és megláthatja a ragyogó Fényt és a bőséges boldogságot, melyet szinte minden pillanatban kimutatnak.

Növekvő felemelkedettebb dimenziós érzékelések

Ahogy azon dolgoztok, hogy kiélesítsétek összpontosításotokat és kiterjesszétek képességeiteket, hogy a felemelkedettebb birodalmakat észleljétek, és a magasabb dimenziós energiákat áthozzátok magatokon, elkezd növekedni mindennek a metafizikai észlelése. Önmagatokat a fokozódóan felemelkedett távlatokat üdvözölni fogjátok találni, és a felemelkedéssel kapcsolatos hatásokat is fogják érezni és felfogni / érteni, melyeket az előző közlésünkben említettünk.

Ahogy végső benyomásainkat tesszük e közlés okán, bátorítunk mindnyájatokat, hogy folytassátok bátor tetteiteket, melyeket minden pillanatban véghezvisztek, hogy segítsétek a Föld helyreállítását a Fény csillámló ragyogásával, ahogy valaha és mindig is szánták.

Az egész közösség folytatni fogja azt, hogy a Fényből hasznosuljanak, és ti is rátaláltok arra, hogy mérhetetlenül hasznosultok ebből a Fényből, ahogy magatokat képesnek találjátok, hogy kisugározzátok ezt tisztább és könnyebb módokon.

Köszönöm a Föld Nap Asztrál Síkjai Hathorjainak!


Wes Annac

Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com - AquariusParadigm.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – Kirael mester tanításai - http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/
2013. június 21., péntek

A napforduló ünneplése 2013-06--21-22


A napforduló ünneplése 2013. június 21-22.

Nyári napforduló az északi féltekén
Téli napforduló a déli féltekén


Robbyne, Fehér Farkas

Sződd a hálót!

Fehér Farkas utazásai

Copyright © 2013 Robbyne. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Weave the Web – Celebration of the Solstice  – June 20, 2013 – White Wolf Journeys – http://www.whitewolfjourneys.com/


A napforduló szertartások a legrégebbi ünnepeink közül valók, és visszadatálódnak a modern civilizáció kezdetéhez, valamikor 30.000 évvel ezelőttire. A hajdani emberek számára a napforduló egy misztikus és hathatós jelenség volt. Az északi féltekén ez a nap jelöli a Nap éves útja során elért legmagasabb pontot. Ez a Nap tetőfoka, és a mezők zöldellenek az új gabonával. Nyári napfordulatként ismertként, ez a fény ünnepe, egy napfesztivál, és a tűz az eleme a Napot jelképező ünnepnek. A nyári napfordulókor a leghosszabbak a nappali világosság órái és legrövidebbek az éjszakai órák, tehát ez egy erős és varázslatos nap a gyertya varázslathoz. A nyári napforduló színei az arany és a zöld. Az arany ünnepli a Nap erejét, a zöld jelképezi a természetet és a tündérek birodalmát.

Az ősök utazásokat tettek szent forrásokhoz és gyógyforrásokhoz a nyári napforduló idején, hogy elismerjék a nyár éltető esőit, melyek olyan fontosak a termésnek, mint a nap. Őseink hatalmas örömtüzeket emeltek ezen a napon, hogy megünnepeljék isteni kapcsolatukat a nagy központi nappal, az óriási égő csillag életerejét, mely bolygónkat fényesen, melegen és életben tartja. Ez egy jó idő emlékezni arra, hogy mi, csakúgy, mint a Nap, hatalmat tartogatunk, hogy tápláljunk és életben tartsunk, és hogy felelősséggel bírunk aziránt, hogy fényünket olyan ragyogóan hagyjuk, ahogy tudjuk. Ezen a napon hívjátok be a tűz elemét életetekbe, és engedjétek meg a tűznek, hogy elégessen mindent, melyet kinőttetek, mindent, mely többé nem szolgál benneteket. Bármit, ami megakadályozza, hogy fényetek fényesen ragyogjon. A tűz az, mely vad dolgokat növel bennetek, és az álmaink megjelenítéséhez szükséges fényt adja. Egy éjszaka, hogy megidézzük a gyönyörű mitikus lényt, Főnixet, az égi tüzek őrzőjét, hogy útmutatást kérjünk. Készítsetek egy oltárt napraforgókkal, sárga és narancsszínű gyertyákkal, édes süteményekkel és édességek / cukorkák ajándékaival a tündérkirályság számára. Adjatok hálát mindenért, melyet megalkottatok, és mondjatok érte köszönetet. Hatalmas az erő, melyet az ember megkaphat, ha a napfonat [szolár plexus] csakrát kiteszi pontosan a delelő napra a nyári napforduló napján, mialatt a Föld anyán fekszik. Érezni fogjátok a nap erejét energiával feltölteni benneteket, és a Föld anya szelídségét hangolni és egyensúlyba hozni benneteket. Bizonyosodjatok meg arról, hogy felajánljátok virágaitokat a látatlan világnak az édességgel együtt. Osszátok meg az édes süteményeket, és elmélkedjetek el utazásotok édességén.

A déli féltekén lévők számára ez a téli napforduló ünnepe, a kozmikus kerék fordulása, ahogy az ember felkészül, hogy kimenjen abba a csendbe / mozdulatlanságba, melyet a tél évszaka hoz el. A téli napforduló képviseli a régi nap-év halálát, és az új születését. A napforduló szertartásait gyakorolták többek közt az őshonos amerikai törzsek, a kelták, perzsák, ázsiaiak, maorik, afrikaiak, valamint számos más kultúra a világ körül. Az egyik módja annak, hogy közreműködjünk egy gazdagabb és harmonikusabb bolygó megteremtésében az, hogy felöleljük a szolgálatot, esetleg étel, vagy ruha adományozásával, vagy egyszerűen tegyünk fogadalmat arra, hogy valamilyen önkéntes munkát végzünk az elkövetkező hónapokban. Ébresszétek fel teremtő [kreatív] erőiteket, és engedjétek meg belső elképzeléseteknek olyan képek megteremtését, mely a hála, bizalom / hit, melegség, fény és termékenység érzéseit keltik. Ezek azok az energiák, melyek jellemzően összekapcsolódnak a téli napfordulóval. Hozzatok létre egy oltárt a sárga, narancs, vörös és aranyszín élénk színű gyertyáival, hogy hívjátok a nap visszatérését.

A téli napforduló estéjén képzeljétek el, hogy a sötétségben vagytok. Minden fényt oltsatok le, és csupán oltárotok gyertyáinak fényénél legyetek. Engedjétek meg érzékeiteknek, hogy a Földdé váljatok, és ismerjétek fel közelgő termékenységét. Képzeljétek el a Napot méltóságteljesen felemelkedni a horizonton, és engedjétek meg, hogy a fény körülvegye és áthassa teljes testeteket, új erőt adva, és meggyógyítva egész lényeteket. Kapcsolódjatok össze saját belső Napotokkal, hogy felmelegítse és táplálja saját belső Földeteket. Képzeljétek el szívetek belsejét, hogy az egy belső kert, egy hely, ahol reményeiteket és álmaitokat szövitek. Készítsetek elő egy kis tartályt földből és napraforgó magokból a szent földben, minden magnak minőséget adva, vagy egy bizonyos álmot, melyre vágyakoztok. A szent föld tartályát, mely most áldott állapotban van álmaitok magjaival, tartsátok szívetek fölé, és kezdjétek el elképzelni a Napot felkelni és erősebbé válni, és hogy ezek a magok áttörnek a Földön, és valóra válnak, jelképezve mindannak a megjelenítését [manifesztálását], melyet kutattok. Tiszteljétek a négy irányt, a levegőt, tüzet, vizet és a földet. Ismerjétek el azt, hogy ti vagytok az ötödik elem, a szeretet [szer-elem] kifejezésre juttatásai, illetve a hordozói az Istennő magjának, és mindannak, melyet ajándékoz: az egyensúlynak, összhangnak, szépségnek, a kreativitásnak és szenvedélynek. Szánjatok rá egy pillanatot, hogy köszönetet mondjatok a nagyobb erőknek azokért az áldásokért, melyeken túljutottatok, és azokért, melyek kikeltik / csírázzák azt is, aminek még lennetek kell. Ha lehetséges, üljetek le egy tűz elé, és érezzétek a melegséget behatolni minden sejtetekbe.

A telihold energiájában is benne vagyunk, ahogy érezzük hatását három nappal előtte – teljhatalmában 23-án lesz. Ez az utolsó telihold, mielőtt a Szaturnusz, a karma bolygója – amely az áttekintés ciklusában volt az elmúlt négy hónapig – egyenesen nem kezd el haladni július elején. A déli féltekén lévők számára szertartást fogunk elvégezni, tisztelve a szent tavat, mely a világ vízörvényeként szolgál, épp, mielőtt a Szaturnusz megkezdi az előrehaladó mozgását július 6-án, szombaton, a Rotopounamou tónál. [Ha további információt szeretnétek arról, hol találkozunk, kérlek vegyétek fel a kapcsolatot Robbyne-nal a honlapján megtalálható e-mail címen.]

Kívánva nektek gyönyörű napforduló ünneplést, ahogy tovább szőjük a hálót együtt.

Szeretet és szivárványok Új-Zélandról,

RobbyneHa szeretnél csatlakozni a „Sződd a Hálót” programjához, és meg szeretnéd kapni az elkövetkező eseményekről a friss információt, kérlek, vedd fel a kapcsolatot Robbyne-nal a www.whitewolfjourneys.com honlapon.


Copyright © 2013 Robbyne. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Robbyne http://www.whitewolfjourneys.com/

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


2013. június 19., szerda

Váljatok az új [spirituális] forradalom előharcosaivá


SanJAsKa:

Váljatok az új [lelki] forradalom előharcosaivá


Csatorna: Wes Annac


Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
SanJAsKa: Become the Pioneers of the New Revolution –  June 17, 2013


Önmagatokat képesnek fogjátok találni, hogy felvegyétek azokat a rezgésszámokat és benyomásokat, melyeket mi sugárzunk ki – kik lelkek vagyunk a felemelkedettebb birodalmakban – meglehetősen könnyedén, ahogy növekedtek és kifejlesztitek multidimenziós érzékeléseiteket és képességeiteket. Egészen izgatottan várjuk azt az időt, amikor közületek minden egyes drága lélek fenntarthat egy aktív és biztos kapcsolatot energiáinkkal.

Oly nagyon izgatottan hívunk mindenkit egybe közületek, kik magatokat ráeszmélve találjátok létezésünk valóságára, valamint óhajunkra, hogy segítsük elrendelt felemelkedési folyamataitokat. Bárcsak kifejezhetnénk izgatottságunk minden utolsó darabkáját, hogy találkozzunk veletek a lehető legtisztább és legvalósabb módokon, melyet valóban felfogtok majd.

Épp, ahogy más lelkek a felemelkedettebb birodalmakban, közületek sokatokkal dolgoztunk egészen hatványozottan a múltban, és különösen azokkal közületek, kiket közléseink vonzanak; rezgéseitek a miéink kísérői voltak a múltban, ahogy együtt dolgoztunk különböző bolygók és civilizációk felemelésében.

Valóban ez a célja a Galaktikus Szövetségnek [Föderációnak], és pompásan róttuk ki magunkra a feladatot, hogy annyi bolygót és civilizációt segítsünk, amennyit lehetséges, hogy meglássák a Fényt. Különösképpen segítünk benneteket, drága lelkek, hogy segítséget nyújtsunk a Földnek a felemelkedési folyamatában.

Közületek azok küldetésének nagy szempontja, kik megtestesültetek a Földön, az volt, hogy aktívan nézzetek szembe és alakítsátok át a Föld együttes tudatának alacsonyabb dimenziósságát, és ezt bájjal és erővel tettétek meg. Az együttes rezgések, melyeket Földeteken minden lélek kisugároz, sokkal több Fényesített területet ér el, mint ahol voltak egészen régóta.

Ezt segítik a különböző energiakapuk megnyitása, melyek hatványozott planetáris csakrákként szolgálnak legdrágább Gaia számára, aki hasznosítja az ilyen (megnyitott kapukat), hogy segítséget nyújtson abban a tisztításban, melyet egeiteken végzünk szinte minden pillanatban.

Az a tisztítás, melyet talajotok, egeitek és vizeitek megtisztításáért végzünk, tudományos és természetében a gyógyításon alapul, és képesek vagyunk az ilyen tisztítást fejlett szinten elvégezni, összehasonlítva azzal, melyet ebben a pillanatban Földeteken végeznek, részünkről a tudomány és a lelkiség [spiritualitás] összeolvadásának szükségességének megértése miatt.

A tudomány és a lelkiség szétválasztása volt túlságosan sokáig az emberiség visszatartásának egyik legnagyobb szempontja.

A főáramlat tudomány világotokban azt választotta, hogy nagyban összpontosít a fizikai természetre, és felfedezésekre, valamint dolgok bizonyítására egy fizikai értelemben, inkább minthogy egy kis hitelt adnának annak, mely már régóta lelepleződött, és felfedezésre került a Forrás birodalmait és annak az energiának a birodalmait illetően, mely valóságotoknak hajtóerőként szolgál.

Arról az energiáról beszélünk, mely a gravitációt és az időt Teremti úgy, ahogy megtapasztaljátok őket: az energiát, mely fenntartja tudatos élményeteket valóságotok sajátságos oktávjában, melyben léteztek.

Ez a mindenható, lelkiség energiája, és elérhető, és hasznosulni lehet belőle az emberi templomon belül.

A csatornák napi megerősítései

Azzal, hogy hozzáfértek kapcsolatotokhoz a lélekkel, közületek néhányan rátaláltok a túláradó és izgatott lényekre a felemelkedettebb dimenziókból, úgymint ránk, és lelki tanácsadóitokra [vezetőitekre], akik buzgón beszállnak, hogy kapcsolatba lépjenek veletek. Őszinte buzgalommal bátorítunk mindenkit, aki épp kezd megnyílni csatornáikra, hogy naponta gyakorolják a megerősítéseket, hogy a legtisztább tudat / tudatosság és szándék lényeit engedjék meg velük lenni bármely és minden pillanatban.

Bízunk abban, hogy képesek vagytok elkezdeni felismerni, ha egy alsóbbrendű entitás próbál meg felemelkedettebb dimenziós entitásként pózolni, és megidézitek [hívjátok] bármely tanácsadótok egyikét, vagy Michael és Rafael arkangyalt a különleges gyógyító és tisztító energiáik miatt.

Ezek a lelkek, és oly sokan mások a felemelkedettebb birodalmakban, segíteni fognak nektek kivédeni bármely alsóbbrendű hajlamosságú lény befolyását, aki megpróbálna félrevezetni és összezavarni.

A minden egyes földi lélek elméjében és szívében történő felgyorsuló ébredés tömeges pozitív hatásokat vezet be fizikai valóságotokba, és mint minden más jó dolog, egy kicsit több időbe telik fizikai idő-felfogásotokban [időkoncepciótokban] a változások tömege miatt, melynek megjelenését és nyilvánvalóvá válását ti, az ébredő emberiség nagyban segítettétek.

A felemelkedettebb dimenziók elmozdulnak világotokba, ahogy növekedtek feléjük, valamint felénk ezekben, egy egészen gyors léptékben. Bízunk abban, hogy közületek sokan, kik ébrednek, már hosszú ideje érzik az idő felgyorsulását, ahogy folytatjátok a növekedést, tanulást és a tapasztalás felemelkedettebb dimenzióinak üdvözlését, ahol az idő nem tényező, és mint ilyen, elkezd hatványozottan felgyorsulni, mielőtt elenyészik.

A felemelkedettebb birodalmakkal való könnyed összekapcsolódás

A felemelkedettebb dimenziókkal való aktív kapcsolatok gyakorlásának és megerősítésének folytatása jól fog látni benneteket utatokon, hogy teljesen kifejlesszétek és megerősítsétek érzékeléseiteket, és az energiák, melyeket aktívan magatokba szívtok, csupán folytatni fogják fokozódásukat tisztaságukban és erősségükben, ahogy felveszitek őket, és egyre jobban magatokba szívjátok az ilyen energiákat.

Megjegyezzük, hogy közületek sokan veszitek észre – különösen ezen a ponton – hogy könnyedségetek és képességetek, hogy hozzáférjetek a felemelkedettebb dimenziókhoz és benyomásainkhoz, sokkal erősebbé válik, és arcunkon mosollyal és szívünkben Szeretettel mondhatjuk, hogy ti, drága lelkek kiérdemeltétek ezt a könnyedséget.

Kiérdemeltétek azt a gyümölcsöző képességet, hogy áthaladjatok a hatalmas asztrál tájakon, melyeknek elkezdhettek kinyílni, és természetesen kiérdemeltétek a jogot, hogy velünk kommunikáljatok a felemelkedettebb dimenziókban. Magunkból sokat ajánlunk fel Földetek felemelkedéséhez, és ilyetén magunkat egészen közel találtuk az ébredő és még fel nem ébredt emberiség energiáihoz egyaránt.

Mélységesen törődünk mindegyikőtökkel drága lelkek, és semmi mást nem akarunk, mint teljes ébredéseteket és fejlődéseteket a teljes tudat birodalmaiba, ahol elragadóan üdvözlünk majd benneteket.

Jóllehet nem értjük azt, hogy néhány lélek Földeteken, igazából közülük sokan, még mindig kényelmesen érzi magát a tapasztalás alsóbbrendű dimenzióiban, és folytatja azt, hogy túlsúlyban lévő legyen benne és körülötte tapasztalásuk nagy részében.

Ezt tiszteljük és méltányoljuk, bár mindig és örökké minden lélekkel együtt leszünk, aki elkezd rátalálni egy kapcsolatra, és a felemelkedettebb dimenziók iránti érdeklődésre. Örökké nagyon erős próbálkozásokat fogunk tenni, hogy kommunikáljunk és felvegyük a kapcsolatot veletek, és az egyidejűséget [szinkróniát] alkalmaztuk [alkalmazzuk], hogy kapcsolatot létesítsünk Földeteken az ébredő lelkekkel, kik észreveszik az általunk átadott jeleket, és cselekvően [aktívan] felveszik őket.

Kódolt egyidejűségen alapuló [szinkronikus] üzenetek

Mindenben van kódolt üzenet, melyet fizikai Életetekben tapasztaltok; az üzenetet fogadhatjátok, és a megfejtés segíteni fog benneteket fizikai élményeitek útja mentén, és segítséget nyújt a leckéknél, és a témáknál, melyek felbukkanása Életetekben folytatódik.

Tisztelünk és Szeretünk benneteket azon tény okán, hogy hatalmas és kiterjedt alsóbbrendű dimenziós leckéken mentek keresztül, melyekről észleljük, hogy elmétekben és szívetekben valóban egészen erősnek tűnnek, és tisztelünk benneteket folyamatos elkötelezettségetekért a Föld élmény iránt, és hogy átalakítjátok az alsóbbrendű rezgéseket, melyek mindent behálózva megmaradnak a Föld felszínén, amelyek nem erőfeszítéseitekért vannak.

Valóban igen nagy mértékben emlékeztetünk benneteket arra a jóra, melyet a Földön tesztek, és örökké így fogunk tenni, mert azt akarjuk, hogy megértsétek a legerősebb és legtisztább módokon, ahogy tudjátok, hogy egészen szó szerint mentettétek meg a Föld felszínét.

Magának a Földnek a lelkét mentettétek meg, aki fizikai pusztulást tapasztalt volna felszínén (az emberiség cselekedeteinek eredményeképpen), mely kiterjedt károsodást tett volna Lelkében és képességében, hogy a létezés Forrásához hozzáférhessen.

Gaia szakadatlanul köszöni meg nektek megtestesüléseteket az alsóbbrendű dimenziós Föld felszínén, és ha képesek lennétek érezni az általatok kibocsátott rezgések erejét és tisztaságát bármely és minden pillanatban, megértenétek túláradó lelkesedésünket, és azt óhajtanátok, hogy tudjatok az általatok véghezvitt jóról minden módon, ahogyan tudtok.

Magatokon keresztül rezgéseket csatornáztok egy szinte állandó módon, mely hatalmasan tiszta szerkezetében, és ismételten, ezek csupán fokozódni fognak tisztaságukban, ahogy üdvözöltök minden földi napot, és önmagatokat számos hasonló élményen keresztülmenni találjátok.

Különféle eltérő szerepek lejátszása

Megjegyezzük, hogy az „átlag napi Élet” a Földön hajlamos vesződségesnek, vagy vánszorgónak érződni időnként, és reméljük, üdvösséget [megmentést] vagyunk képes felajánlani a Föld élmény nehézségeiből minden pillanatban, amikor önmagatokat a mi energiáinkkal és benyomásainkkal összekapcsolva tudjátok találni.

Ez visszanyúlik a tényhez, hogy megérdemlitek azt, hogy képesek vagytok rátalálni a felemelkedettebb dimenziókra és ki tudjátok sugározni azok benyomásait, és közületek sokan értek el egy fejlett állapotot növekedésetek mentén, ahol most meg tudjátok idézni a segítség felemelkedettebb birodalmait minden törekvésben.

Valóban meg tudjátok ezt tenni, és itt leszünk közületek mindegyikőtökért, ki cselekvően [aktívan] keresi közléseinket, útmutatásainkat és tanácsunkat.

Még a velünk való kapcsolaton túl is hozzáférhettek a felemelkedettebb dimenziók számos jellegéhez, melyek a Föld élmény átmeneti nehézségétől menedéket nyújtanak. Birodalmak sokaságával kapcsolódhattok össze, mely áhítatban hagy benneteket, a puszta szépség és a belőlük kisugárzó erős öröm miatt.

Gyümölcsöző kísérleteket tehettek a sajátságos asztrál birodalmak, sőt még a földi birodalom elképzelésében [képi megjelenítésében], különböző időszakokban, melyekkel néhányotok jobban együtt rezeg, mint a jelenlegi. Számos élményetek volt az alsóbbrendű dimenziós Földön, és tömegével utaztatok át és tapasztaltátok meg e Föld minden utolsó szempontját, amelyet otthonotoknak hívtok.

Különféle eltérő szerepeket játszottatok, különféle eltérő társadalmakban léteztetek, különféle eltérő eszmények alatt, és minden élményből a Föld mechanizmusának fejlett megértésével jöttetek ki,  ahogyan élményeiteket véghezvitték minden egyes kultúrában és időszakban.

A látszólagos különbözőségek és félrevezető [illuzórikus] elkülönülés

Egy dolgot fogtok észrevenni a visszafelé történő felemelkedésetek során egy távlatába annak, hogy képesek vagytok látni és érezni drága Földetek minden időszakát, mely az a mechanizmus és szokásminta, amely jelenlegi társadalmatokba táplált, és táplált volt számos előző időszakban és civilizációban is. 

Valóban, azok a mechanizmusok, melyekről úgy tűnik, hogy oly nagyon felállított és uralkodó valóságotokban, annyira túlsúlyban lévő, amennyire, mert számos időszakon keresztül táplálták őket.

Drága lelkek, valamire rátaláltok az előbb említett felemelkedett távlatok elérésekor, amely a látszólagos különbözőségek ellenére, melyekről úgy gondoljátok, hogy bírtok ezekkel más-más országokban, vallásokban, és valóban, még más időszakokban is, úgy fogjátok találni, hogy ez az elkülönülés pusztán megtévesztő [illuzórikus], ahogy meglátjátok, minden kultúra és civilizáció az Élés és Létezés ugyanazon általános módjai alatt működött.

Közületek mindenki egyesült a lelkiség energiájának hálózatán keresztül, és saját valóságotokat Teremtitek meg, és amikor képesek vagytok azon dolgozni, hogy cselekvően [aktívan] fedezzétek fel ezt a kapcsolatot és kiépítsetek valami erőset és valósat ezen valóságotokban ennek eredményeképpen, a változás dagályát fogjátok Teremteni, mely grandiózus lesz valóban.

Közületek mindegyikőtöket bátorítunk, hogy olyan cselekvőkké váljatok, ahogy minden pillanatban lehetőleg képesnek érzitek magatokat, hogy segítsétek lehorgonyozni a felemelkedettebb dimenziókat világotokba, és annyi felemelkedettebb dimenziós igazságot és Szeretetet terjesszetek, amennyit tudtok. Közületek mindenkit felhívunk, kezdje el elvégezni a megkívánt munkát, hogy segítse az ötödik dimenziós birodalmak leereszkedését most magatokra, hiszen valóban, az embereknek motiváltnak kell lenniük, ha a változásnak és a lelki forradalom bekövetkezik.

Az erőszakmentes lelki forradalom

Valóban lelki forradalomról beszélünk, mely nem-erőszakos módon következik be, mégis hihetetlenül erős és ellentmondást nem tűrő módon. A felemelkedettebb dimenziók hatalmával és az összes számtalan lénnyel, ki ezekben a birodalmakban létezik, valóban semmi sincs, amit egy ösztönzött [motivált] és a lelkiségben felemelkedett emberiség ne lenne képes megtenni.

Ezért hívunk közületek mindenkit, hogy váljatok az új lelki forradalom előharcosaivá.

Itt az idő, hogy békésen kikiáltsátok függetlenségeteket és szuverenitásotokat attól a zsarnokságtól, mely Életetek és élményeitek irányítását [kontrollálását] kutatta, hiszen mindig is szabad és független [szuverén] lelki [spirituális] lények voltatok, és semmi sem veheti ezt el tőletek.

A hamis hiedelmek titkos szövetkezésekről [cabals], miszerint ők az igazi uralkodói Földeteknek, és bármely lelket visszatarthatnak, kit kiválasztanak, csupán hiedelem, és ezt majd megválaszolja a fokozódóan felébredő emberiség, mely felbecsüli magát könnyedén [kecsesen], mégis erővel.

Ahogy végső benyomásainkat tesszük meg e kommunikáció okán, teljes szívvel bátorítjuk a sugalmazás [inspiráció] és ösztönzés [motiváció] követését, melyeket közületek oly sokan kezdenek érezni. Annyit dolgozunk, amennyit tudunk, hogy segítsünk nektek felerősíteni az ilyen motivációt, és hogy felfokozzuk a lendületet, hogy életbe lépjen és kinyilatkoztatásra kerüljön világotokban a változás, és ezek ti lesztek, és megalapítjátok az Új Földet minden általatok tett erőfeszítéssel.

Értsétek meg / fogjátok fel együttes [kollektív] szándékotok erejét és tisztaságát, hogy előidézzétek és lehorgonyozzátok a valós és pozitív változást, hiszen célunk az, hogy késztessünk benneteket egy békés forradalom lángra lobbantására, és egy nagyszerű utópia felépítésében, mely a bővelkedő galaktikus jövőtök lesz.

Köszönöm neked SanJAsKa.


Wes Annac

Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com - AquariusParadigm.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – Kirael mester tanításai - http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/

Visszatérés Svájcba
Visszatérés SvájcbaRobbyne, Fehér Farkas

Sződd a hálót!

Fehér Farkas utazásai

Copyright © 2013 Robbyne. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Weave the Web – Returning to Switzerland  – White Wolf Journeys – http://www.whitewolfjourneys.com/

Rendkívüli történhet az átlagember életében, amikor az ember megnyílik a Föld varázslatának látatlan világára. Amikor az ember elindul egy varázslatos ösvényen, meg kell adnia magát egy nagyobb hatalomnak, hiszen találkozni fog olyan dolgokkal, melyeket sosem fog megérteni. Ha nem éljük sorsunkat [végzetünket / rendeltetésünket] gyakran érezzük magunkat az élményünknél az egyidejűségen [szinkronon] kívül. Híján leszünk az örömnek, szenvedélynek, és időnként a bőségnek és szerető kapcsolatoknak, és mégis, mindig is ez volt az, aminek megtapasztalására szántak minket.

Legnagyobb felelősségünk, hogy mélyen és feltétel nélkül szeressünk, ahogy mindennapi életünk során gyakoroljuk a könyörületet.

Energiánk egy láthatatlan, élő elektromágneses mező. A test több mint egy vevőkészülék [receptor], több mint egy fizikai jármű: ez a legfinomabb tudatos tudatosság hangszere [készüléke], közvetlen összeköttetéssel a lélekhez.

A hangterápiát most széles körben elismerik, mint az egyik legerősebb rezgéses gyógyító módszert. Az alkalmazások és technikák széles körével, a hangterápia kombinálja a pontos folyamatokat az ösztönös megérzésen alapuló [intuitív] beavatkozással. Az anyaméhben az anya szívdobbanásának első meghallásától kezdve lényegében a hangot a gyógyító energia természetes formájaként tapasztaljuk meg. A hang összhangzata [harmóniája], vagy felhangja hathatós eredményeket kelt az elzáródások feloldásában a szövevényes energiamezőben. 

Az esszenciális olajok ugyanazt a funkciót szolgálják a növényekben, mint a vér az emberi testben. Összetett [komplex] kémiai alkotóelemei az embert megtisztítják, védik, oxigénnel látják el, táplálják, illetve terápiás előnyöket nyújtanak.

A spirituális tanító Robbyne Svájcban privát meghallgatásokat és tanfolyamokat tart, illetve gyógyít az éneklő tálak által keltett rezgésekkel, növényi esszenciákkal, stb., melyről a részleteket a honlapján lehet elolvasni. 


Szeretet és szivárványok,

Robbyne

Ha szeretnél csatlakozni a „Sződd a Hálót” programjához, és meg szeretnéd kapni az elkövetkező eseményekről a friss információt, kérlek, vedd fel a kapcsolatot Robbyne-nal a www.whitewolfjourneys.com honlapon.


Copyright © 2013 Robbyne. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Robbyne http://www.whitewolfjourneys.com/

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


2013. június 17., hétfő

Ráeszmélés a környezetszennyezésre, fokozódó leleplezések és az energikus alkímia megértése
Csatornázott fiastyúki interjú:,

Ráeszmélés a környezetszennyezésre, fokozódó leleplezések és az energikus alkímia megértéseCsatorna: Wes Annac


Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Channeled Pleiadian Interview: Awakening to Pollution, Increasing Disclosures and Understanding Energetic Alchemy – June 11, 2013


Wes Annac: Helló ezen a gyönyörű estén, drága barátaim. Ami egy galaktikus lélekkel történt (nem annyira) a legutóbbi eszmecserében egy bizonyos rádió show-ban, szeretnék kérni némi információt a gyógyító és tisztító munkával kapcsolatosan, melyet az egekben visztek végbe.

Fiastyúki Felső Tanács: Több mint boldogan nyújtjuk át távlatunkat ez ügyben, legdrágább Wesley, hiszen valóban egészen aktívak vagyunk a kutatásunkban, hogy segítsük megtisztítani és csillapítani a környezetszennyezést, melyet még mindig széles körben táplálnak Földeteken.

Ahogy közületek sokan tudják, az egeitekre permetezett vegyi csíkok [chemtrails] enyhítésében dolgozunk, valamint segítünk azokat kitisztítani. Még azokon a területeken is, melyek a legsúlyosabban vegyszeres eget és sűrű csíkokat tapasztalják, álcázottan [titkon] felajánljuk segítségünket egy átfogó erőfeszítésben, hogy segítsük megtisztítani Gaia légkörének rezgéseit.

Dolgozunk azon, hogy segítsük megtisztítani Gaia-t, és segítsük kitisztítani az emberiség együttes [kollektív] tudatát, hiszen sok környezetszennyezést és alacsonyabb dimenziósságot tápláltak mindkét sugárúton, és valóban, nem tudjuk elvégezni ezt a munkát egyedül.

A vegyi csíkok és másfajta látható, észrevehető környezetszennyezést még mindig átadnak, azért, hogy a növekvő ébredő közösség felismerje az ilyen dolgokat, és dolgozzanak felfedésükön és véget vessenek nekik végképp.

Az emberiség felállított törvényeinek megfelelően történő cselekvés

Az emberiség felé tekintünk, hogy szert tegyen arra a tudatosságra és felvilágosodottságra, mely megkívánt drága együttes [kollektív] tudatotok rezgéseihez, hogy megfelelő engedélyt kapjunk, amikor az ilyen idők elérkeznek, és nyíltan leszállhassunk világotokba, és segítsünk nektek sokkal erősebb munkát véghezvinni, mint amit most végzünk.

Ahogyan már a múltban megvitattuk, oly sok tettet tudunk véghezvinni arra vonatkozóan, hogy segítsük megtisztítani legdrágább Gaia planetáris rezgéseit. Mialatt bírjuk a technológiát, hogy mi magunk vigyük véghez az összes tisztító munkát bolygótokon, még mindig a nem-beavatkozás Törvényének korlátain belül cselekszünk, mely az együttes vágyatokból táplálkozik, hogy megtapasztaljátok a szabad akaratot.

Wes: Sok köszönet a magyarázatért, drága barátok. Milyen fajta gyógyítást visztek végbe sajátságosan egeinken?

Fiastyúki Felső Tanács: Átlátszó és (az emberi szem számára) láthatatlan rezgéseket használunk, melyet érző technológiánkon keresztül csatornázunk, amely arra szolgál, hogy sok ártó vegyi csíkot csillapítsunk és semlegesítsünk, különösen a vegyi csíkok és a légköri szennyezés más formáiban, melyek máskülönben leömlenének a fizikai emberiségre és Gaia felszínére, ahol az ilyen dolgokból a környezetszennyezés beszivárogna [Gaia] talajába.

A titkos szövetkezések [cabals] meglehetősen nagy mértéket öltöttek, hogy szennyezzék egeiteket és a talajt.

Mi, mint közületek sokan, annyit dolgoztunk, amennyit helyzetünkből lehetséges, hogy segítsük az emberiség közösségét ráeszmélni arra az igazságtalanságra, melyet elkövettek ellenetek a légköri szennyezés és a környezetszennyezés formájában drága Gaia talaján, azonban ismételten, mi csupán ennyit tehetünk ennek az egésznek a vonatkozásában.

Amit képtelenek vagyunk megállítani a környezetszennyezésen keresztül az emberiség által táplált, környezeteteknek okozott kár vonatkozásában, sajnos szükséges volt megtapasztalni, az előbb említett szabad akarat miatt, és vágyatok okán, hogy megtapasztaljátok mindannak az eredményeit, melyet ti Teremtettetek, és ti eszközöltetek ki magatoknak.

A kegyelem törvénye és az ingyenes energia előnyei

Természetesen az emberiség már régóta a Kegyelem Törvénye alatt létezik, mely „nyársra tűzi” a potenciális negatív karma mennyiségét, amelyet egy egyén, vagy közösség megtapasztal cselekedeteik eredményeképpen, és ez nagyban e Törvény miatti, hogy képesek vagyunk annyira gyümölcsözően dolgozni egeiteken, amennyire tudunk.

Noha csak annyi létezik, amennyit képesek vagyunk megtenni, kérünk benneteket, higgyetek, amikor azt mondjuk, hogy valóban egészen sokat teljesítünk. Technológiákat használunk, melyet fejlettnek és egzotikusnak látnátok, amely sok gyógyító tisztító munkát végez el sokkal könnyebb módokon, mint a fizikai emberiség által tervezett eszközök.

Ami főáramlat tudományos megértéseteket illeti Életetek energiával történő ellátásának módját illetően, és amivel az ingyenes, tiszta energia bírhat jövőtök építésében, magát meglehetősen „nyársra tűzték”, és a leleplező bejelentések felé tekintünk, segítendő értesíteni az emberiséget az ingyenes energia erejéről és a számos, csodálatos fejlődésről [előrelépésről], melyet az emberiség egészének biztosít.

Valójában, oly nagyon sok jót várhattok, és annyit dolgozunk, amennyit lehetséges, segítendő biztosítani a jövőt, melyről már tudjuk, hogy a helyén van.

Wes: Van bármilyen észlelhető fejlődés a leleplezésekkel kapcsolatosan? Különösen, amit kérdezek az, hogy szeretném [kikérni] véleményed a legutóbbi leleplező töredékekről, melyeket a Szíriusz dokumentumfilm formájában hoztak napvilágra, leleplező meghallgatások, stb.

Fiastyúki Felső Tanács: Boldogan adujuk át perspektívánkat, legdrágább lélek.

Apró kiszivárogtatások a felélénkülő leleplezésekről

Mi és sokan mások idő-felfogásotokban már egészen régóta mondjuk nektek legdrágább lelkek, hogy a főáramlat médiátokon átjönnek a leleplezés apró kiszivárogtatásai, mely hamarosan kezd felélénkülni, illetve a folyamatos munka, melyet inkább az emberiség idéz elő, mint mi – hogy az igazat szóljuk.

Oly nagyon sokat tettek a leleplezés előidézése érdekében amennyit lehetett, oly módon, mely elfogadott főáramlatotok által. Mialatt főáramlat médiátok nagy része még mindig nevetéssel űzi el a legutóbbi civil meghallgatást a Leleplezésről [Citizen’s Hearing on Disclosure], a téma hamarosan az emberiség együttes tudatának előterében lesz, és többé nem a nevetség témájaként fogják látni.

Létezésünk elképzelését oly módon nyújtották át az emberiségnek, mely lealacsonyítja hitelességét, vagy a valószínűségét annak, hogy az emberiség Életet talál a miénkén túli más bolygókon, azonban igazán, mindnyájunknak igaza van itt veletek együtt, és mi mindig itt voltunk.

Mindig is akartuk, hogy tudjatok jelenlétünkről körülöttetek, és ez az eszmecsere visszakötődik hozzátok az előbb említésre került Szabad akarat Törvényéhez, mely benneteket képtelennek lát, hogy tudjatok rólunk, vagy felfogjatok minket, illetve létezésünket, ha épp nem akartok így tenni.

Jóllehet, az idő elérkezett a valódi és tiszta igazság okán minket illetően, hogy felszínre kerüljön főáramlat médiátokban.

Mialatt a civil meghallgatás [Citizen’s Hearing] részben a negatív földönkívüliek munkájára összpontosult, kik többé nem rendelkeznek szabad térrel [körrel] felszíneteken, melyet megtettek, amikor megcsonkították állataitokat: a maradó Fény jelenléte világotokban, és hogy az ilyen alsóbbrendű érdekek nem lesznek és nincsenek leosztva világotokban, hogy véghezvigyék tetteiket és áldozataikat.

A titkos szövetkezések segítették a negatív orientáltságú zétákat

Az illuminátusok, ahogy őket túlnyomóan elfogadottan ismeritek, drága állataitok csonkításaiban segítettek a zéta faj rosszindulatú klikkje részéről, azonban az ilyen negatív (zéta) csoport magas szintjeiből sok jelenleg az elszigetelés egy formáját tapasztalják, mely sokkal tisztább mint, amit a titkos szövetkezések fejei tapasztalnak.

Ezen világegyetem egészében a sötétség átfogó kitisztításának oly sok különböző oldalán dolgozunk.

A negatív hajlamú földönkívüli lelkek, kiknek előzőleg nagyobb szabadságot adtak világotokban a titkos szövetkezések [cabals], mint amit az emberiség talán kényelmesen elfogadna, napjaik a Nap alatt megfakultak, és közülük most sokan tapasztalják meg szívük meglágyítását, mely őket fokozódóan késznek fogja látni a Fény átölelésére, és a tudat / tudatosság felemelkedettebb ranglétrájára való feljutásra, ami a Világegyetem felemelkedését illeti.

Oly nagyon nagy fejlődést vittek végbe a fizikai megértéseteken / felfogásotokon túli birodalmakban, és még fizikai birodalmaitokban is, hogy a leleplezés kiszivárogtatásait és hullámait látjátok, melyről kijelentjük boldogan, hogy csupán kibővülnek.

Azok a kinyilatkozások, melyekre rátaláltok, „gyökerestől kitépők” lesznek valóban, és ahogy mi, és sokan mások a múltban, kérünk benneteket Szeretettel, készítsétek fel magatokat, és legyetek készek, hogy a leleplezések szökőárja talál majd el benneteket, mely valóban összezavarja elméteket.

Wes: Drága barát, sok köszönet a magyarázatért. Tovább fogok menni, és hagylak megszakítás nélkül beszélni, mielőtt ezt összefoglaljuk.

Fiastyúki Felső Tanács: Legdrágább Wesley, nagyrabecsüléssel és Szeretettel.

A fejlett észlelések táplálása és az energikus alkímia

Közületek oly sokan tanulják meg táplálni a fejlett észleléseket és megértéseket, melyeket magatokban felemelkedni találtok. Részetekről bírtok a folyamatos támogatással és bátorítással mindennel kapcsolatosan a felemelkedettebb birodalmakon belül, ahogy szembenéztek és „földien” megtapasztaljátok ezt, hiszen közületek sokan váltok egyre kevésbé késztetővé, ahogy megtanultok mindent felölelni, mely a Fényesített kilátásokat / távlatokat fogják létrehozni.

Oly nagyon sok tanulás és növekedés történik mindegyikőtökben, mialatt a világszínpad folytatja a puszta kettősség visszatükröződését, mely a Fény és a sötét energiák felerősödése a felkészülésében a sötétek teljes átváltoztatására. Kérünk benneteket, engedjétek meg előmeneteletek / fejlődésetek kibontakozását úgy, ahogy ezek akarják, ha úgy érzitek, mintha Életetekben az események rátok tornyosulnak, vagy túl nehéz számotokra a velük való bánás.

Minden, ami veletek történik, Istenien elrendelt, és egy szükséges ok miatt történik, és minden utolsó darabka nehézség és a velejáró alsóbbrendű érzelmek, melyeket talán érezhettek, elküldhető gyógyítóitoknak, kikkel hajóink fedélzetén bírunk, vagy legdrágább Gaia-nak, vagy egy tanácsadónak, kihez közel érzitek magatokat.

Az ötödik dimenzióba való növekedés során, illetve néhány tisztább fokára a negyedikbe, a lelkek elkezdik megtanulni és megérteni az alkímiát, és különösképpen az átalakulást.

Közületek sokan, drága ébredő lelkek a Földön, már elkezdtétek felfogni az átalakulást és annak fontosságát, amikor alsóbbrendű energiákkal találkozni találjátok magatokat, és az ebből eredő távlat, mely megpróbál benneteket „befűzni”, és átalakulás, valamint az energetikai és érzelmi alkímia valóban segítségetekre lehet, amikor úgy érzitek, mintha a nehézség túlságosan felhalmozódik.

Szent ibolyalánggal bírtok az oldalatokon, és szívetekben azzal a szeretettel, mely Teremtőtök Szeretete, amely segít és gyógyít benneteket bármely és minden törekvésnél. Egyszerűen csatornázzátok le a negatívság, vagy általatok érzett nehézség minden utolsó darabkáját a lélek birodalmaiba, és a végtelen számú lelkek egyikéhez e birodalmakból, kik elbűvölően gondoskodnak erről értetek.

Több milliárd felemelkedettebb dimenziós lélek

Kérünk benneteket, öleljétek fel a tényt, hogy milliárdnyi lélekkel bírtok a felemelkedettebb dimenziókból, és különböző magasabb dimenziós síkokról, aktívan rögzítve fejlődésetekhez és mindenhez, melyet a Földön tesztek ez időben.

Minden általatok véghezvitt cselekvést, az összes jó minden darabkáját, melyet tesztek, tudomásul veszi (jegyzi), és ünnepli több milliárdnyi lélek ezekben a ragyogó felemelkedettebb dimenziókban, és amikor utat törtök magatoknak vissza e birodalmakba, olyan diadalmasan, ahogyan fogjátok, igaz hősökként fognak beharangozni titeket, melyek ti mind vagytok.

Mindegyikőtök, ki magába szívja ezt a közlést egy hős a felemelkedettebb dimenziók szemében, a mi és a Teremtőnk szemében, mert beléptetek és kijöttetek egy élményből, mely megvakított milliárdnyi lelket birodalmában és észlelt korlátozásaiban / elnyomásában.

Igazán tudtátok, hogy helyzetetek és korlátozásotok, melyet magatokra raktatok, egészen nehéz lesz, és ismertétek, és felfogtátok / megértettétek a sajátságos kudarcérzetet [frusztrációt] és nehézséget, melyet közületek sokan tapasztaltok jelenleg, mielőtt utat törtetek volna magatoknak a Földre a felemelkedettebb dimenziókból.

Képesek voltatok kijönni élményetekből szárnyaló színekkel, és azon oknál fogva van, hogy valóban hősök vagytok, és hogy ilyetén fognak kezelni benneteket, ahogy utat nyittok magatoknak ezen birodalmakba.

Könyörület, együttérzés és megértés

Szeretnénk, ha felfognátok, hogy a könyörület, együttérzés és megértés az állandó hajtó tényezője a felemelkedettebb dimenziós élménynek.

Értjük és hangsúlyozzuk ezt élményetekkel, és a magatokra helyezett korlátozásokkal kapcsolatosan, és Szeretünk benneteket oly nagyon, az aktív kutatás okán, melyet véghezvisztek, hogy ismét rátaláljatok a tudat birodalmaira, melyben valaha léteztetek.

Szeretnénk, ha tudnátok, ahogy végső benyomásainkat tesszük e közlés okán, hogy a már megnyitott kapuk (portálok) a felemelkedettebb dimenziókba és hozzánk, lelkekhez a felemelkedettebb dimenziókból, csupán hatványozottan szélesedik. Észleseiteket jobban kiterjesztik, mint amit lehetőleg ismernétek, valamint utat mutat és folyamatosan szeret benneteket közülünk mindenki, kik örökké kinyilatkoztatják Szeretetünket és tiszteletünket azokért a körülményekért, mely alatt megtestesültetek.

Túláradó, színes rezgések kerülnek majd észlelésre és felfogásra / megértésre, ahogy megértek csakráitok kiterjeszkedésének előnyeire, és benyomásaink egészen tisztán fognak átjönni mindegyikőtökön az elrendelt képességeitek kifejlesztésével.

Wes: Köszönöm nektek, Fiastyúki Felső Tanács!

Wes Annac

Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com - AquariusParadigm.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – Kirael mester tanításai - http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/
2013. június 11., kedd

Az egységesülő egyéni szikrák fenséges forradalma


SanJAsKa és a Fiastyúki Kilencek Tanácsa:

Az egységesülő egyéni szikrák fenséges forradalma

Csatorna: Wes Annac


Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
SanJAsKa and the Pleiadian Council of Nine: A Magnificent Revolution of Individual Sparks Uniting - June 7, 2013

Annak az útja mentén, hogy felébresszétek az emberiség közösségét, találkoztatok, és találkozni fogtok bizonyos akadályokkal és dolgokkal, melyek látszólag utatokban állnak abban, hogy kielégítően lehorgonyozzátok a Fényt és terjesszétek az igazságot, melynek lehorgonyzására és terjesztésére a Földre érkeztetek.

Fontos arra emlékezni, hogy abszolút minden egy nagyon is Isteni és elrendelt ok miatt történik, és még a sokatok által megtapasztalt látszólagos nehézségeknek sem kell benneteket leteríteni, vagy akadályozni fejlődésetekben olyannyira, mint amennyire időnként.

Mindegyikőtök egy erős, Isteni szikrája a teljes tudat végtelen lényének, és ilyetén egyetlen egy átmeneti földi fájdalom, vagy nehézség sem fog soha megállítani benneteket abban, hogy Fényeteket ráragyogjátok személyes és együttes [kollektív] élményetek legutolsó jellegére is, melyre készen álltok, hogy segítsetek gyógyítani és tisztítani.

A belső irányultságoknak [tendenciáknak] és a létezés és Élés módjainak tisztítása az emberiség közösségében vissza fogja tükrözni azt a külső, széles körben elterjedt változást, melyet fizikai környezetetekben kell megalkotnotok.

Legdrágább Gaia tízszeresen látta a környezetszennyezés megjelenését felszínén, mely nagyban az emberiség figyelmének hatalmas elterelése miatt történt meg, melynek ki van téve. Számos változás van Gaia-ért, hogy fizikai felszínét felkészítse, azért, hogy megfelelően illeszkedjen azokhoz a rezgésekhez, melyekben hamarosan létezni fogtok, és legdrágább lelkek, nem katasztrofális földi változásokra hivatkozunk, amikor ezt mondjuk.

Szükséges, enyhített „földi változások”

Gaia számára vannak nagyon is valós és szükséges változások, hogy fizikai formáját olyanná tegye, melyben benne foglaltatik majd felszíne körül bizonyos részeinek elmozdulása, azonban a bármilyen lehetséges és szükséges változás békés, fokozott módon valósul meg, illetve az emberiség közösségét értesíteni fogják, hogy ilyen dolgok történnek.

Nem lesznek széles körben elterjedt fizikai változások, melyek hirtelen eltüntetik az embereket azokról a területekről, melyen Élnek és kényelmesen növekednek. Ismételten, Gaia-nak valóban szüksége van a változások meghozatalára, azonban amit megtapasztaltok, az sokkal inkább Isteni módon lesz, és kevésbé a romboló, katasztrofális energiák módján.

Amikor az ingyenes energián alapuló technológia, melyet széles körben hasznosított számos ősi civilizációtok, Atlantisz és Lemuria idején felfedték, és mindenkinek átadásra kerül, a környezetszennyezés léte, mely táplálásra került, valóban véget ér, és a széleskörűen elterjedt jólét, bőség és a Lét-könnyedség gyorsan utat tör magának minden civilizációtokhoz.

Nem bátorítunk, hogy bárki más felé tekintsetek, csupán magatokra, hogy jövőtöket megalkossátok, és ennek erejéig, valóban nagyon keményen dolgoztatok együttes testületként, hogy számos változást idézzetek elő, és rávilágítsatok azokra az igazságokra, melyeket ismertek, és amelyekben érzitek magatokat.

Jóllehet, szeretnénk értesíteni benneteket arról a segítségről, melyet nyújtanunk kell (és nyújtottunk); hiszen ez valóban nagy segítség.

Segítséget nyújtottunk földi utazásotok minden jellegén keresztül, és különösképpen megjelentek erőfeszítéseink abban, mely csupán egy pillanattal ezelőtt történt a felfogásbelien nem létező időnkben, azonban számotokra szinte egy évszázaddal ezelőtt történt, amikor drága Gaia felhívást intézett annyi tiszta szándékú lényhez, amennyinek lehetséges, hogy utat törjenek felszínére, közösségének felébresztése érdekében.

Gaia közfelhívása

Amikor az első atombombát létrehozták és felrobbantották, az egy nagyon romboló hatást eredményezett számtalan birodalomban a harmadik dimenziós felszíneteken túl. Gaia a létezés felemelkedettebb rangjaiban [harsonaszóként zengő] közfelhívást intézett bármely léleknek, aki segíteni akart abban, hogy a harmadik dimenziós és annál alacsonyabb körök szintjeit segítsék kihúzni.

Közületek mindenki, aki ébredőnek találja magát, és aki tud és képes azon belül rejtetten érezni magát, melyek vagytok a Földön, egy szent és elrendelt küldetés részeseként, válaszolva e felhívásra, utat törtetek a Föld felszínére; közületek sokan, kik megtestesültetek és teljes Létciklust vettetek fel legdrágább Gaia felszínén.

Valóban kiképeztek a felemelkedettebb birodalmak sokaságában az alacsonyabb dimenziós élményre, melyet bírnotok kellett, és a Létciklusokra, mely alatt megtestesültetek, mert nem túlzunk, amikor azt mondjuk, hogy a földi tapasztalás nehéz, és a felemelkedettebb dimenziók lelkeit próbára teszi [teszteli] a velejükig [magjukig].

Az emberiség közössége, mely sokkal régebb óta van bolygótokon, mint bármely idő mennyiség, mely látná a hatalmas sűrűséget, mely lenn tartotta őket hatványozottan, növekedett, hogy alkalmazzák a földi élmény szélsőségeinél. Jóllehet, közületek sokan, kik utat törtetek a Földre a felemelkedettebb birodalmakból, nehézségre bukkantatok még azon érzelmek felvételénél is, mely egy hatalmas együttes súly és sűrűség, amelyet nektek adományoztak, ahogy megtestesültetek a Földön.

Az emberiség drága gyermekeiről, kik a felemelkedettebb dimenziókból érkeztek, előzőleg már beszéltünk, és e drága gyermekeknek meg kell tenni azt, melyet számos felnőtt Fénymunkás tesz a tiszta Fény hihetetlen mennyiségének lehorgonyzásában a felszínbe és a Föld együttes [kollektív] tudatába.

Kristály gyerekek és a bemutatkozásunk

Ez volt a küldetése azoknak a gyermekeknek, kik megtestesültek a nyolcvanas és kilencvenes éveitekig visszamenőleg, és minden gyermek, ki felnőtt, hogy folytassa a földi élményt, magjában még mindig kristálygyermek, a felemelkedettebb dimenziókhoz vérvonalakkal és kötésekkel, melyekkel a körülöttük lévő felnőttek nagy része nem bír.

A kristálygyermekek, kiket a földi élmény szabályozott, aktiválásra kerülnek nagyszerűbb küldetésük okán a megfelelő időben, még akkor is, amikor szabályozzák őket, és nem tudatosan fogják fel azt, amit tesznek, mégis mindig lehorgonyoznak sok Fényt a Föld felszínére; ismételten, csakúgy, ahogy ti, drága lelkek teszitek.

Közösségünknek bemutatnak majd benneteket az elkövetkező időben, és számos fiastyúki lélek, ki Földetek körül volt már elég régóta, boldogan izgatott lesz, hogy bemutatkozzanak nektek, és tudassák veletek létezésüket, melyet mi biztosítunk.

Folytatni fogjuk, hogy ismét megerősítsük azt, hogy az általunk nyújtott segítség valóban hatalmas volt, és még e segítség ellenére is a személyes felelősség felvállalása, mely az emberiség közösségének felvállalásra szánt – amit az ébredő közösség vállalt fel – mindig is ismert volt az ébredő földi lelkek sokasága számára.

Amikor felvállalják ezt a személyes felelősséget, az egész közösség egyesülni fog [egységessé válik], és felépítik azt a galaktikus társadalmat, mely irányába oly nagyon keményen dolgoztatok.

Mindig is tudtuk és éreztük, hogy e tömeges aktiválások megtörténtével világotokban – melyről még mindig nagyban tudatlanságban tartanak benneteket – az egyéni szikrák egyesülésének / egységesülésének pompás forradalma, és a teljes tudatos lénybe / létezésbe való növekedésetek megállíthatatlan.

Fejlődésetek sosem áll meg

Fejlődésetek [evolúciótok] sosem áll meg, mert mindig is arra szántak benneteket, hogy fejlődjetek és visszafelé növekedjetek mindenható Teremtőnk birodalmaiba.

Mindig is arra szántak, hogy ismét rátaláljatok a benyomásokra lelkeinktől a felemelkedettebb birodalmakban, és mindig is arra szántak, hogy ismét összekapcsolódjatok Isteni szikrátokkal, és hogy megértsétek, magotokban annak a valóságnak vagytok a Teremtői, melyet magatok körül találtok.

Örökké befelé fognak vezetni ettől a ponttól, az áldott és összhangban lévő [harmonikus] teljes tudat birodalmainak megértése felé. Kérünk benneteket, lássátok meg, milyen ragyogó valójában jövőtök ettől a ponttól, drága lelkek, még a kezdet legelejétől is, amikor először gyűjtitek be érdeklődéseteket a felemelkedés iránt, melyről biztosítottak benneteket, hogy felemelkedtek.

Mindig is szerettük volna, hogy tudják közületek azok, akik aktívan érdeklődnek a felemelkedés iránt, és mégis aggódnak, hogy valahogyan nem sikerül majd nekik: biztosítottak benneteket, felemelkedtek a magasabb dimenziókba a felemelkedés iránti puszta érdeklődésetek okán.

Nagyon határozott értelemben beszélünk: ahogy érdeklődtök a felemelkedés iránt, mely természetes tudatalatti vágyatokból táplálkozik, hogy megértsétek Teremtőnket a lehető legnagyszerűbb módokon, ez a felemelkedési energiák sokaságához csatol benneteket, melyeket minden pillanatban fokozódó tisztaságban pontosan nektek adnak át. Egészen előnyösen válaszoltatok [reagáltatok] ezekre az energiákra.

Ráeszmélni a nagyszerűbb megértésekre

A drága írnok, az idő fogalmatokban csupán pár évvel ezelőtt érdeklődést gyűjtött össze a felemelkedés iránt, mégis még mindig nagyban összpontosított valóságotok külső jellegeire, melyre készen álltatok, hogy megpillantsátok [annak] változását.

Azóta, bevezettek egy nagyobb megértésbe, miszerint teljesen felelősek vagytok azért a valóságért, melyet magatok körül találtok, és ez, amikor felelősséget vállaltok, és dolgoztok valóságotok megváltoztatásán valamilyenné, mely illeszkedik azokhoz az élményekhez, melyekről tudjátok, hogy megérdemlitek, valójában bármit megtehettek.

Közületek mindegyikőtök képes Megteremteni valóságát a tökéletes és áldott létezés fokáig minden pillanatban; ez egyszerűen az, hogy emberiség egy korlátozott valóságban létezett, melyben azt tanították nektek, hogy dolgoznotok kell, és „meg kell keresnetek a létfenntartáshoz szükségest”.

Valójában a munka azért szükséges, hogy rátaláljatok arra a bőségre, melyről úgy érezzük, fellelését közületek sokan óhajtjátok, azonban ez nem munka, abban az értelemben, hogy egész Életetekben másokat szolgáljatok, azért, hogy megéljetek.

Az a munka, melyről beszélünk, természetében sokkal metafizikusabb, és a Vonzás Törvényének egyéni megértéséből származtatott, valamint abból a tényből, hogy képesek vagytok bármit Megteremteni és megjeleníteni [manifesztálni] magatoknak, melyre igazán szükségetek van, inkább, minthogy egyszerűen akarjátok, ha a puszta szándék behelyezésre kerül, és párosul annak a megértésével, hogy amit tesztek, az nagyon, nagyon valós.

Ahogy végső benyomásainkat tesszük e közlés okán, kifejezzük, hogy a legtisztább ragyogó és színes rezgéseinknek utat kell törni hozzátok, és hogy e rezgésekből minden pillanatban mindig fokozódó tisztaságot és mennyiséget vonzotok magatokhoz.

Tápláljátok a kapcsolatot velünk, és a bennetek növekvő felemelkedettebb birodalmakkal, mert közületek mindenki a legjártasabb csatorna.

Köszönöm a Fiastyúki Kilencek Tanácsának, és SanJAsKa-nak, hogy csatornájuk volt.

Wes Annac

Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com - AquariusParadigm.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – Kirael mester tanításai - http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/