2012. július 31., kedd

A kristályok metafizikája és önmagunk hatalmaA kristályok metafizikája és önmagunk hatalma / erejeCopyright © 2012 Andrew Pacholyk. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
The Metaphysics of Crystals and Self Power - Andrew Pacholyk, MS, L.Ac


„Hagyományosan, a metafizikusok a filozófia ágaira úgy utalnak, hogy megpróbálják megérteni az összes valóság alapvető természetét, legyen az akár látható, vagy láthatatlan. Olyan alap, lényegében egyszerű, mindent magába foglaló leírást keres, melyet mindenre alkalmaz, legyen az akár isteni, emberi, vagy bármi más. Megkísérli elmondani, hogy mindennek olyan rendben kell lennie, mint az egésznek. A metafizika kifejezése eredetileg Arisztotelész írásaira hivatkozik, mely a fizikáról szóló írásait követte, rodoszi Andronikosz által elkészített elrendezésben, hozzávetőleg három évszázaddal Arisztotelész halálát követően.”

Önmagunk hatalommal való felruházása egy választást ajánl fel… én az Áldozat, vagy a Győző leszek?

Igaz önvalónk felébresztéséhez és fejlesztéséhez először újra kell építenünk gondolatainkat és érzelmeinket. Ha azt választjuk, hogy szándékunkat a fény megtagadására összpontosítjuk, áldozattá válunk. Ha azt választjuk, hogy szándékunkat a fény elfogadására összpontosítjuk, ezzé a fénnyé válunk.

Az a valóság, melyben éltek, semmi több mint ahol figyelmetek nyugszik. Minden lélek célja az előző cselekedetek, szavak és tettek által szerzett negatív érzelmi hajlamok lebontása. Ahhoz, hogy azok a Fényküldöttek legyetek, melyet eredetileg választottatok, hogy azok lesztek, fontos felébreszteni a fényt magatokban. Ennek megtételének egy módja az, hogy a „bizonytalanságotok biztonságát” elengeditek. Ez a folyamat nyitja fel a lehetőségek világát. Amikor nem áldozatként fogjátok fel / érzékelitek magatokat, azt választjátok, hogy elismeritek személyes teljességeteket, és életetek elkezd kiegyensúlyozottan felvirágozni.

Választás kérdése az egyensúly állapotában való élés. Mivel élményeink képviselik azt az alapot, melyen állunk, és tudatunk / tudatosságunk önmagát fejezi ki ezen alapon keresztül, fontos emlékezni arra, hogy elismerjük a fényt minden élményben, amit az ember átél.

A fény elismerése egy egyszerű folyamat. Ha egy helyzet felbukkan, melyet nem kedveltek, mielőtt reagálnátok rá, mondjátok ki ezt az állítást hangosan: „elismerem az ezen helyzeten belüli fényt”. Idő elteltével úgy fogjátok találni, hogy ez az egyszerű cselekedet pozitív változásokat hoz létre ellenhatásotokban [reakciótokban] a helyzetekre.

Most van itt az idő elengedni az áldozat szerepét, és nem holnap! Ha a holnapban éltek ma, lecsökkentitek energiátokat, gondolataitok szétszórttá válnak, és kezdődnek az egészségtelen érzelmek. Jóllehet, ha a pillanatban éltek, az erre a pillanatra irányuló figyelmetek megjeleníti [manifesztálja] a következő pillanatot. Mindig emlékezzetek, hogy ahol figyelmetek nyugszik ma, azt határozza meg, mi nyugszik a holnapotok előtt.

A szeretet [szerelem] az a sugárút, melyet szükséges járnunk, lelki [spirituális] érzékelésünk fejlesztéséhez. Amikor meghozzátok a tudatos választást, hogy jobban szerettek, bizonyosodjatok meg róla, hogy ennek oka nem személyes érzelmi vágyaitok által késztetett.

Inkább így azért tegyetek, hogy segítsetek a mindenkiben élő teremtő értelmesség [intelligencia] isteni fényének felélénkítésében [aktiválásában]. Amikor érzékelitek a fényt a másikban, saját belső fényetek erejét veszitek igénybe ennek megtételéhez. Ez pedig lángra lobbantja bennetek a teremtő lángot, és mindenki élete gazdagabbá válik.

Ma sok ember ragaszkodik egy végeredményhez. Van egy tervük, annak az elvárásával, hogy a terv létrejön. Ha az elvárt eredmények nem jönnek össze, kudarcérzet [frusztráció] és csalódottság kezdődik. Értsétek meg, hogy egy végeredményhez való ilyetén ragaszkodás adja meg az egonak a hatalmat életetek irányításához. Arra sarkallnak, hogy újra meg újra próbáljatok meg szer tenni a vágyott eredményre. Amikor elengedjük a végeredményekhez való ragaszkodásainkat, megadjuk egonkat lelkünknek, és minden kellően alakul; a Lelkiség észlelése [Spirituális percepció] ismert, és megértett, amikor ennek teljesítésének öröméért tesszük ezt. Az öröm ébreszti fel a fényt, és a fény átalakítja a bizonytalanságokat. Ez az átalakítás ébreszti fel a szeretetet [szerelmet], a lélek igaz minőségét.

A balsors kezelésének tíz módja

Mindnyájan megtapasztaltunk nehéz időket, gyakran olyan eseményeken és körülményeken keresztül, melyek az irányításunkon kívül esnek. Itt tíz javaslat található a csapások kezelésére:

1.) Vállaljatok felelősséget: Vegyünk fel inkább egy „tudok valamit tenni” magatartást [attitűdöt], az ujjal mutogatás és a hibáztatás helyett. Ha semmi más nem, irányítsátok saját válaszotokat [reakciótokat] a helyzetre.

2.) Korlátozzátok az összpontosítást [fókuszt / gyújtópontot]: Ne engedjétek meg a problémának, hogy mindent behálózzon! Amikor csoportokra osztjátok a nehézséget, egy megoldásra vagytok képesek összpontosítani.

3.) Legyetek derülátók [optimisták]: Az alapvető, mint pozitív életbe vetett hit, a még nehéz időkkel és bajokkal is, pozitív viselkedéseket és pozitív tetteket fog eredményezni.

4.) Gondolkodjatok alkotóan [kreatívan]: Közelítsétek meg a problémát új és más irányokból. Bízzatok kreativitásotokban! [*]

5.) Legyen bátorságotok: Bátornak lenni, nem azt jelenti, hogy nem féltek, azt jelenti, hogy nem engeditek meg a félelemnek, hogy annak az útjába hatoljon, amit szükséges megtennetek.

6.) Lépjetek a tettek mezejére: Inkább, minthogy csupán sodródtok a nehéz idők közepette, határozzatok meg egy cselekedetet, és tegyétek azt meg!

7.) Egy nagy távlatú áttekintést vegyetek: Emlékezzetek, hogy „ez is el fog múlni”. Vegyetek számításba más alkalmakat, amikor győzedelmeskedtetek a kihívások felett!

8.) Őrizzétek meg humorérzéketeket: A nevetés mindig segíti szenvedésünk könnyítését.

9.) Kapjatok támogatást: Semmi szükség sincs arra, hogy ezt egyedül végezzétek. Mindig emlékezzetek, hogy ti, és a lélek ezen a helyzeten együtt mentek át!

10.) Ne szálljatok ki: Az összes emberi minőség között, mely megengedi számunkra, hogy úrrá legyünk a balsorson, a kitartás / állhatatosság talán a legnagyszerűbb.


Kapcsolódási pontok

Három alapvető szint van az emberi testben. A gondolati [mentális], az érzelmi és a fizikai. Mivel mind a három testnek szüksége van arra, hogy a legkedvezőbb [optimum] hatásfokon működjön a fenntartandó egyensúlyért, erővel kell feltöltenünk [energizálnunk kell] egyenlően mind a három testet. E testek mindegyike rendelkezik kapcsolódási ponttal, melyben a gyógyító és kiegyensúlyozó természetű energiák a legközvetlenebben képesek áthaladni e három szint mindegyikére.

Ez elme, lényegi rezgésében, a legközelebb az emberi test fejéhez van. A szem és a fül a belépési pontok egy lény gondolati oldalának [aspektusának] a gyógyítására és megsegítésére szánt energia számára. A szem szemügyre veszi azt, aminek szemtanúja, és észlelésre tesz szert. A fül a kimondott szó legfőbb vevője, mely sarkallja [stimulálja] a gondolati [mentális] képességeket.

A szerető, vagy nem szeretetteljes érzelmek a szívben összpontosulnak. Amikor egy személynek szívrohama van, a fájdalom gyakran kiterjed a karok mentén. Ez jelzi, hogy mind fizikai, mind érzelmi szinten a szív, a kar és a kéz összekapcsolt. A szív kapcsolódási pontja a tenyér a kézen.

Az emberi lény rendelkezik fizikai testtel, és az élménynek egy fizikai szintjével egyaránt. Közvetlen kapcsolatban áll magával a Földdel. A lábon a talp a teljes fizikai jóllét kapcsolódási pontja. Ha nehézségeket tapasztaltok lényetek gondolati, érzelmi, vagy fizikai részeiben, töltsetek el egy pillanatot a vonatkozó kapcsolódási pontok erővel való feltöltésére [energizálására] azon a területen. Ennek napi elvégzése változást hozhat abban, ahogyan minden szinten érzitek magatokat.

Az erőközpontunkkal kapcsolatban lévő kristályok

A napfonat [szolár plexus] csakra képviseli a Tüzet, az ego személyazonosságát [identitását], önmagunk meghatározásához igazodik. Ezt a csakrát az erő csakrájaként ismerik, a napfonatban [szolár plexusban] helyezkedik el. Ez irányítja személyes erőnket / hatalmunkat, akaratunkat, önállóságunkat / függetlenségünket, és anyagcserénket is. Amikor egészséges, ez a csakra hoz nekünk energiát, hatékonyságot, önkéntesen, magától jövő közvetlenséget [spontaneitást], és nem uralkodó hatalmat / erőt. Ennek a csakrának a színe: sárga. A sárga nagyon jó arra, hogy érintkezésbe lépjetek hatalmatokkal / erőtökkel, és hogy magabiztosságot / önbizalmat / bizalmat építsetek ki. Ez az akaratotok központja.

Vegyetek tekintetbe néhányat a következő kövekből, amikor az önvaló hatalmával / erejével dolgoztok: borostyánkő, citrin, tigrisszem, topáz, sárga zafír, szulfur, sárga jáspis.

Lépjetek kapcsolatba Andrew-val a http://www.peacefulmind.com oldalon.
Elme, test és lélek gyógyítását célzó terápiák

[*] Kreativitás: Alkotóképesség, az embernek az a szellemi képessége, hogy valami újat hozzon létre. [Forrás: Idegen szavak szótára]

Copyright © 2012 Andrew Pacholyk. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]


Source / Forrás: http://omtimes.com/2012/07/the-metaphysics-of-crystals-and-self-power/


Translated by / Magyar nyelvű fordítás: Clarissa

Fényvilág Press
http://fenyvilag.blogspot.com/Copyright © 2012 Andrew Pacholyk. http://www.peacefulmind.com All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!] Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést.Emeld meg rezgésszámodEmeld meg rezgésszámod!Raney 2012. július 26.
Copyright © 2012 Raney http://raineymariehighley.com All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
“Suggestions for Raising Your Vibration”


A mai cikkem „Tanácsok a rezgésszámod növeléséhez” kiemelt cikk a Tudatos Élet Hírei-ben: http://consciouslifenews.com/suggestions-raising-vibration/1132502/. Elolvashatod itt is:

Tudatos Élet Hírei – Emeld meg rezgésszámod!

Tanácsok a rezgésszámod növeléséhez

Az emberi élet mai, felgyorsult időszakában fontosabb, mint valaha, hogy figyelmet fordíts a saját rezgésedre. Figyelsz a fizikai testedre azzal, hogy tiszta és szerves ételeket fogyasztasz és pozitív energiával teli vizet iszol? Az elmédet örömteli gondolatok és ösztönző megerősítések töltik be? Az energiádat olyan tisztán tartod, ahogy csak lehet azzal, hogy őszintén, becsületesen élsz, nagylelkűen (elnézően) beszélsz, kifejezed a háládat, feltétel nélküli szeretetet sugárzol és megosztod a fényed a világgal?

Itt találsz néhány kiegészítő javaslatot rezgésszámod megemeléséhez, amit a víz fejlett és intelligens fajtái adnak, mint ahogy leírtam az új könyvemben is: “The Water Code—Unlocking the Truth Within” („ A vízbe zárt kód – a belső igazság felfedése”)

• Igyál sokkal több vizet, mint amennyit jelenleg iszol. Figyelj arra, hogy a napi átlagnál kétszer annyi vizet fogyassz. Így a méreganyagok gyorsabban elhagyják a szervezeted és felgyorsul a természetes fejlődési folyamatod.

• Energizáld a vizet, amit iszol az üveg külsejére vagy a kristályvíz tartójára írt pozitív szavakkal, szakrális geometriai ábrákkal, gyönyörű színekkel és szeretettel teli képekkel. Helyezz egy tiszta, energizált kristályt – mint például a rózsakvarc vagy ametiszt – a vizesüvegre. Adj hozzá természetes forrásból származó forrásvizet vagy üveges vizet. Helyezd a vizesüveged napsütötte helyre vagy oda, ahol a hold fénye éri (a telihold a legjobb) 72 órával a fogyasztás előtt. Ezt úgy hívjuk, hogy a víz „harmonizálása”.

• Tanulj a természettől. A természetnek története van. Olyan ősi eredete van, mint magának a Földnek. Emlékezz arra, hogy kik a valódi tanítóid. Több információ is elérhető számodra, csak tudnod kell, hol keresd. Kezdd azzal, hogy figyelsz a természetre. Tölts annyi időt, amennyit csak lehet csendes magányban, egy csodás környezetben.

• Kezdd el beilleszteni a szemmel nem látható dolgokról alkotott nézeteid a mindennapi életedbe. Ide tartozik az a teremtő erő, melyet az energia szándékos irányításával hozol létre. Kezdd a napod pozitív szavakkal és megerősítésekkel. Használd a képzeleted, vizualizáld (jelenítsd meg) a tökéletes napod. Idézz fel rendkívüli, csodálatos eseményeket az életedből és a világból. Légy az úttörője ennek a saját életedben és vezess másokat a saját példamutatásod által.

• A tested úgy lett megalkotva, hogy optimális vitalitás (életerő) állapotában létezzen. Őrizd meg a tested harmonikus zenei és vibrációs frekvenciák (rezgésszámok, hullámok) használatával. Ezt megteheted a testeden történő hangvillák használatával vagy felemelő frekvenciákra való odafigyeléssel. Ilyen például a szeretet frekvenciája, ami 528 Hz. Ez nemcsak a rezgésed emelésében segít, hanem abban is, hogy megőrizd fiatalos külsődet és egészséged. Kezdd azzal, hogy ezeket beépíted a mindennapjaidba. Ezzel nagyon hamar óriásit tudsz elérni.

• Értsd meg, hogyan működik a tested energiaellátása. Az energia ételből, gondolatokból, érzelmekből és környezeti besugárzásokból származik. Ha nem megfelelő energiahordozót fogyasztunk, az olyan, mintha egy elektromos autó meghajtásához gázolajat használnánk. Egy testtől nem várható el a fejlődés, ha nem megfelelő üzemanyaggal látják el.

• Étrendedhez használj tiszta, rózsaszín Himalája sót. Próbálj meg egy kis sót tenni a vízbe, amit iszol vagy az ételhez, amit eszel és még a bőröd felszínére is. Az ionizált és a normál tengeri sónak más a rendeltetése, ezért légy oly szíves, kerüld el, ha tudod. A tiszta Himalája só egy nagyon fontos energiavezető, és a méreganyagoktól is megtisztít. Ahogy a testeden átmegy, felszívja és eltávolítja a sűrű energiákat. Végül segít megtartani téged egy mindent átható, magasabb rezgési frekvencián és így fizikai testedbe több fény jut.

• Állítsd meg a halál körforgását és engedd, hogy tested elhagyja a halál rezgése. Ez energetikailag összeegyeztethetetlen az élettel és a hosszan tartó létezéssel, valamint káros az egészségre és a jólétre. Válassz élő energiahordozót, tudj arról, hogy egy olyan jövő vár rád, ahol nem lesz szükség ételre az élet megtapasztalásához. Képes leszel fényen és vízen élni és ez nem lesz megterhelő számodra.

• Fogadd be a napfényt a vízen keresztül. Tölts naponta valamennyi időt azzal, hogy egyenesen a napból veszel fel információt, mert ez a legtisztább forrása a számodra is elérhető „híreknek”. Elméletileg ezt az információt akkor is megkaphatod, ha vízbe merülsz. Ez jelenthet egy napsütéses napon az óceánban vagy egy medencében történő úszást, illetve fürdést vagy tusolást olyan helyen, ahol a Nap egyenesen rád süt. A víz elősegíti a tested értelmi részébe történő fényfelvételt.

• Tölts időt azzal, hogy lefekszel a Föld felszínére, fekszel, és energiát veszel fel tőle - így újra fel tudod tölteni a tested. Meglepődsz majd attól, milyen óriási előnyök származnak ettől a gyakorlattól.

• Ne feledd, hogy mindannyian össze vagyunk kötve és tudd, hogy ez tudományos szinten azt jelenti, hogy minden cselekedet és gondolat energetikailag össze van kapcsolva, és hatással van minden létező élettapasztalatára. Próbáld meg elfogadni a személyes gondolataid és tapasztalataid társadalmi felelősségét.

• Fedezd fel a kimondott szavak hihetetlen nagy fontosságát és az óriási hatásukat a létezésed megtapasztalására.

• Kezdd el bevezetni életedbe a színterápiát érzelmi, fizikai, mentális és spirituális egészséged, valamint a hosszú élet elérése érdekében. Értsd meg, hogy az agyad több szegmensből áll és hogy minden egyes rész fogékony (érzékeny) egy bizonyos színre. Egy bizonyos szín alkalmazása meg tudja gyógyítani és energizálni tudja az agyat és megindítja a nem használt részek működését. Amíg folytatod utadat ezen az ösvényen, meg fogod tapasztalni, hogy a tudomány jövője tekervényesen kapcsolódik a színterápiához. Ezt úgy hívjuk, hogy Színkoordináció és Gyógyítás.

• Szerezz tudást, tapasztalatot különböző gyakorlatok segítségével arról, milyen fontos a víz testeden történő átáramoltatása, a vízben való elmerülés, a hő, a tudatos szándék és a víz szájon át történő bevitele.

A vízzel kapcsolatos több információ és üzenet miatt olvasd el a legújabb könyvemet, melynek címe: “The Water Code—Unlocking the Truth Within” („ A vízbe zárt kód – a belső igazság felfedése”), mely kapható az Amazon.com oldalon és saját honlapomon: www.raineymariehighley.com. http://consciouslifenews.com/suggestions-raising-vibration/1132502/ http://raineymariehighley.com/2012/07/check-out-my-article-in-todays-conscious-life-news/

Check out my article in today’s Conscious Life News! by Rainey
My article, “Suggestions for Raising Your Vibration” was selected as a featured article in today’s Conscious Life News: http://consciouslifenews.com/suggestions-raising-vibration/1132502/.
Forrás: http://raineymariehighley.com/2012/07/check-out-my-article-in-todays-conscious-life-news/

Copyright © 2012 Raney http://raineymariehighley.com All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]

Translated by / fordította: Vénusz2012. július 23., hétfő

Legyetek erősek

Legyetek erősek! Egy izgalmas lovaglóösvényen vagytok

Uriel arkangyal – AuroRa Le csatornázásában

2012. július 17.

Brace Yourself, You Are In For An Exciting Ride – Archangel Uriel
July 17th, 2012 - Archangel Uriel channeled by AuroRa Le
The Angel Diaries – http://theangeldiaries.org
Copyright © 2012 Bella Capozzi. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]


Barátaim, semmi kétség, érzitek a hatásait az energia hathatós kitöréseinek, melyek a Nap felszínéről lövellnek ki. Ágyúzzák a Földet, és annak lakóit, mely látatlan, mindazonáltal lehetetlen őket figyelmen kívül hagyni. Párosulva a retrográdban lévő [visszafelé haladó] Merkúr bolygóval, ez az erős időszak szolgál a masszív felemelkedés és változás alapozásának lerakására. Kormányaitok és pénzügyi rendszereitek épp most kezdik ennek első jeleit mutatni, mialatt eddig az ideig a felfordulás és nyugtalanság lassan érlelődött a közmondásos radar alatt. Kellő időben, semmi sem lesz rejtve tekintetektől, és a régóta előrebocsátott események, valamint a jól lefektetett tervek hamarosan valóra válnak. Legyetek erősek – egy izgalmas lovaglóösvényen vagytok.

A Napfény e hajthatatlan rohama életetek egyik jellegét sem hagyja érintetlenül. Keverik az olvasztótégelyt. A hullám erősen veri a partvonalat, és mindent, mely mostanáig rejtve maradt, felszínre hoznak, és a dagállyal bevisznek. Ügyeitekből oly nagyon soknál a felfordulás és törmelék meglehetősen magasra halmozódott fel. Legyetek tudatában annak, hogy minél jobban késleltetitek, és minél tovább vártok, hogy alaposan átvizsgáljátok azt, hogy mit tettek elétek, annál nehezebbé válik a feladat. Törjetek be ebbe, és különítsétek el a kincset a szeméttől. Tisztítsátok ki a hulladékot, és életeteknek csupán azon jellegeit tartsátok meg magatoknak, melyek tisztának és épnek tűnnek, és rezegjetek együtt a sajátotokéval összhangban lévő szinttel. Kérdezzétek meg magatokat kiértékeléseteken keresztül: „ez a helyzet egy boldog, egészséges életet mozdít elő? Ez szépen beleillik abba a csoportképbe, melyet magamnak alkottam, van helye a magasabb rezgéses Új Földben?” A leírt tengerpart életetek jelképes ábrázolása eddig a pontig, mind fizikai, mind lelki [spirituális] értelemben.

Tekintsétek Új Földetek képét egy pompás tájképnek, melyet megfesteni választottatok. Majd folytassátok, és képzeljétek el magatokat, ecsetekkel a kézben, egy festőállványhoz közelítve, melyen egy vadonatúj vászon nyugszik. Látjátok, milyen tiszta, milyen friss és érintetlen? Észreveszitek, milyen megindítóan fehér és eredeti, egy tiszta lap. Mi az, amit rá fogtok festeni, és mi az, amit kihagytok? Gyorsan változó emberi létélményetek ilyen új tablóként látható. A festékek képviselik a helyzeteket és elgondolásokat / eszméket; a remények és álmok, melyekkel bírtok, magatokkal hozandó választási lehetőségek. Emberi „edényetek” az ecset, mellyel a varázslatotokat megtörténtté teszitek. Eszményien, érzem, felemelkedéseteket az ötödik sűrűségbe valamilyen újjászületésnek kellene tekinteni, az eredeti Önvaló gyógyulásának / helyreállításának létezésetekbe, és egy ragyogóan átalakuló földi formába. Maga Gaia is átmegy ilyen átalakuláson, és rajtatok áll egy kényelmes környezet megteremtése, melyben átvészeltek számos sodrást és fordulatot, amellyel szembe kell néznie felemelkedésének útján. Egy boldog élet olyan, mint egy őseredeti és békés sziget; a felemelkedő lelketeknek egy mennyország, és egy hely, ahol táplálhatjátok szeretteiteket, és könyörületesen utat mutathattok nekik saját utazásuk mentén. Ez lesz a ti biztonságos révetek az örvénylő vihar [szélcsendes] magjában.

Egy ilyen megvilágosodott létállapot elérésének érdekében megkívánt tőletek, hogy ássatok mélyre a dolgok roppant sorába, melyek jelenleg partotokat mossák. Amit lelepleztek, annak a nagy része annak az utolsó maradványai lesznek, amely a mostani utolsó megtestesülésetek harmadik dimenziós emberi lényként. Mit szeretnétek magatokkal vinni, ahogy elmozdultok az ötödikbe? Mitől szeretnétek megszabadulni? Úgy fogjátok találni, hogy életetek nagyobb része még mindig meglehetősen gyakorlati [funkcionális] és folytatni fogja, hogy jól szolgáljon benneteket, mialatt a többi rész foszlányokban hever, helyrehozhatatlanul. Ragaszkodtok valamihez, azért mert ismerős? Féltek, hogy ennek elengedésével egy tátongó lyukat hagynak, ahol hajdan ez volt, és hogy talán sosem lesztek képesek felváltani valami egyenlő értékűvel, vagy jobbal? Illetve ez az, melyről tévesen azt hiszitek, hogy mindaz, amit tudtok / ismertek? Sokatok számára ez a bűntudatról, egy alattomos illúzióról szól, mely szorosan kapaszkodik oly sokhoz, mely többé nem szolgál titeket. Barátaim, nem viselkedtek árulóként, vagy akként, melyet talán „beijedősnek” ítéltek. Legyen akár ez egy munka, egy lakóhely, egy goromba, vagy energetikailag mérgező kapcsolat, vagy pusztán egy anyagi / anyagias poggyásztúlsúly, hadd biztosítsalak benneteket, hogy ez nincs így. Ezek az átmenetek csupán felemelkedési tervetek egy része és darabja, és a legtöbb esetben az általatok megtervezett szerződésekben leírt. Az el nem engedés és nem fejlődés csupán rongálni [szabotálni] fogja felfelé irányuló mozgékonyságotokat [mobilitásotokat], és ez az érzelmi felhalmozás egyik formájának tűnik számunkra.

Szerte a Világegyetemben minden természetesen fog a megfelelő helyére esni. Bízzatok benne, hogy minden Isteni Rendben van és lesz. A felemelkedés egy egyenlő esély, mely szeretetteljesen felajánlott minden élőlénynek a bolygón. Senkit sem hagynak hátra majd. Kívánatos, hogy mindegyikőtök olyan léptékben növekedjen és érkezzen el saját tudatosságához, mely számotokra kényelmes. Ígérem, ez feltétlenül megtörténik majd, hiszen felemelkedésetek garantált. Nem kérdés, hogy sikert fogtok elérni. Ugyanilyen okból, a jelen állapotaitok számotokra ezt úgy nyújtja, hogy lehetetlen figyelmen kívül hagynotok az elengedhetetlen változtatások meghozatalának szükségességét, melyet ez a folyamat megkíván. Próbáljatok meg ne ragaszkodni ahhoz, mely összetört, és nem lehet megjavítani. Csupán ti vagytok képesek elhatározni azt illetően, vajon valami megjavítható, vagy sem. A harag, megpróbáltatás [stressz], zűrzavar, sőt még az unalom folyamatos állapotában való létezés vagy megrekeszti, vagy meggátolja előrehaladásotokat. Jegyezzétek meg itt, hogy nem azokra a gyerekekre utalok, akikről úgy tűnik, hogy mélyen alszanak. A családi és a közeli társadalmi szerkezeteken belül elvárt, hogy nem ugyanolyan léptékben fog mindenki fejlődni. Azokra az emberekre, helyzetekre és dolgokra utalok itt, melyek nektek bánatot és fájdalmat okoznak, sőt még előidézik a kételyt önmagatokban is; mely kiváltja az aggodalmat, félelmet és levertséget [depressziót]. Valójában az a legjobb, hogy legyetek kedvesek magatokhoz, és engedjétek meg ezt az élet-felülvizsgálat időszakát, inkább, minthogy harcoltok a folyamat ellen. Hadd áramoljon, és nézzétek, hová visz el benneteket. Változtassátok meg személyes körülményeiteket oly módon, mely kényelmesnek érződik, és egy gyengéd léptékben. Maradjatok összpontosítottak, és bízzatok szívetekben – és józan eszetekben – hogy utat mutasson nektek.

Hadd ragadjam meg ezt a lehetőséget, hogy emlékeztesselek benneteket, hogy közületek egy sincs, akit ne venne körül egy mindegyre növekvő támogató hálózat. Nem szükséges, hogy lássatok minket fizikai szemetekkel, se nem kell hallanotok fizikai fületekkel. Lépjetek távolabb a harmadik dimenziós öt érzékszervetekre való hagyatkozásotokon, és érjetek el minket azáltal, hogy magatokba fordultok. Azáltal, hogy a belső szemetekkel láttok, és a belső fületekkel hallotok, hasznosítjátok a megérzés [telepátia] természetes adományát. Ha semmi mást nem visztek magatokkal ebből a párbeszédből ma, kérlek, erre emlékezzetek: a megérzés [telepátia] a kommunikáció választott eszköze minden dimenzióban a harmadik dimenzió felett. Kivétel nélkül. Ezek azok a felemelkedettebb birodalmak, melyeket választottatok, hogy elmentek oda. Sürgető, hogy megértsétek, és gyakoroljátok a használatát most. Több mint képesek vagytok az ismeret [információ] ily módon való befogadására, és éppen itt az ideje, hogy félrerakjátok az önbizalomhiányt és az elgondolást, hogy valahogyan nem vagytok jók eléggé, vagy nem nőttetek fel a kihíváshoz. Jelenlétünk jeleire fordítsatok figyelmet, és ne mulasszátok el őket. Készen állunk, ahogy mindvégig, hogy a változás ezen történelmi korában társaitok legyünk.

Barátaim, folytassátok! Csodálatra méltó munkát végeztek! Pihenjetek kényelmesen abban a tudatban, hogy a csodák épphogy elkezdődtek!


Copyright - Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Bella Capozzi http://theangeldiaries.org/ Fordítás: Clarissa [Fényvilág Press – http://fenyvilag.blogspot.com/]

Copyright © 2012 Bella Capozzi. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
http://theangeldiaries.org
Copyright © Bella Capozzi.  All rights reserved.  You may copy and distribute this material as long as you do not alter it in any way, the content remains complete and you include this copyright notice.


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa


Fényvilág Press
http://fenyvilag.blogspot.com/
PLEASE USE DISCERNMENT...
All postings should be regarded with a degree of discernment from the reader/listener. You must decide the authenticity...Investigate. Consult your Heart, as it is never wrong. We send our Love to you. Despertando.me team
[Hungarian translation of the text above:]
Kérünk, hogy használd az ítélőképességed…
Minden bejegyzést egy bizonyos fokú ítélőképességgel / tisztánlátással kellene figyelembe venni az olvasó / hallgató részéről. Neked kell dönteni hitelessége felől… Vizsgáld meg! Kérd ki Szíved véleményét, hiszen sosem téved!
Szeretetünket küldjük neked.  Despertando.me csapata


2012. július 20., péntek

Ne a válaszokat keresd – találj rá a kérdésekreNe a válaszokat keresd – találj rá a kérdésekre!


Don’t Look for Answers – Find the Questions
Copyright © 2012 Zen Gardner. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
www.zengardner.com

Az internet információért való átkutatása, oly sok dologra tanított meg engem. Először is, a kutatásra. Nyitottnak maradni, és időt fordítani a szív követésére, a vezetésekre, és az enyhe oldalba lökésekre, melyet az embernek nyújtanak.

Tudom, sokat prédikálok innen a karzatról, azonban ezen alapelvek begyűjtése a bölcsesség oly gazdagságával bírnak.

Hamarosan rájövünk arra, hogy minél mélyebbre jut az ember az „üregi nyúl üregeinek földjének” labirintusában, annál jobban úgy tűnik, egyre elhagyatottabbá válik. Ez valójában nem a kozmikus értelemben van így, hanem elidegenedünk az előző gondolkodási módunktól, és gyorsan felismerjük, hogy pontosan a mi életünk éppen készül gyökeresen megváltozni, amikor valóban magukévá tesszük azon új Igazságokat, melyek fokozódóan nyilvánvalóvá válnak.

A gyerek ÉS a fürdővíz – kiöntve!

Majd elhidegültté válunk. Hála az égnek! Egy valódi felébredés első szakasza a legnehezebb, leginkább azért, mert minden, ahogy mindenben, újraigazításra kerül. Valójában semmihez sincs ragaszkodni a múltatokból, vagy az előző felfogásmódjából [koncepciójából] bárminek, ha volt egy komoly felébredésetek. Ó, vannak eszmék és néhány felfogásmód, melyről úgy tűnik, fennmaradnak a megtanult morzsákból az út mentén, azonban ez nem ugyanaz.

Minden egy új életet ölt magára, folyamatos változást, csodálatosan alkotó alaktalan természetet.

A kvantumfizika az egyik legjobb magyarázat, ha meg akarjátok próbálni ésszerűsíteni a tudatra eszmélés élményét. A lehetőségek földjén élünk, és semmi sem létezik, kivéve az elménkben, amikor figyelmünket bizonyos irányra célozzuk. Utána elméletileg „létezik”. Ezek azonban csupán lehetőségek az üresség csokrában, egy mégis energizált térben, az észlelőn belüli gondolat és szándék révén megalvasztva [koagulálva].

Elég világos? Ha-ha!

Nem igazán tudjuk – egyáltalán szükségünk van tudni?

Ha néhány mindenre kiterjedő megoldást, vagy a minden elméletét kutatjuk, ez sok kudarcérzethez vezethet. Nem is szólva arról, hogy nem éri meg a hajszát, azonban a hajsza végtére is önmagában a befejezés.

Azon kívül, hogy megpróbáljuk az óceánt beleilleszteni egy teáscsészébe, és különféle más alkalmas párhuzamokba [analógiákba], egyszerűen soha sem ragadjuk meg a végtelent egy véges elmével. A kvantumfizika elég sok newtoni és tapasztalati tudományt vett a fejébe, vagy inkább, kifújta a felépítményből.

Mégis, ismételten, milyen felépítményből?

Ezek mind szerkesztések, véleményem szerint. Néhány nyilvánvalóan csoport általi, mint Jung eszményi mintái [archetípusai], mely a kollektív [együttes] tudatalattiban lebegnek, mint a visszavert jelei az interdimenziós csillaghajóknak, vagy valaminek, és néhány, mint a tűnő röpke [efemer] pókháló az éteren úgy sodródik át, ahogy a társadalmi trendekben és divatokban.

Nem tudjuk, azonban bírunk ezekkel a tudatos benyomásokkal. Melyek ironikusan, messze közelebb állnak a valósághoz, mint bármi más, melyet megérinthettek, vagy tapinthattok [érzékelhettek].

Ennek az egésznek a szépsége az, hogy hajszánk elvezet minket a véges elme végéhez, a végtelenbe – igaz szemlélődésünkhöz, mégis a lélekben rejlő tudathoz / tudatossághoz, és összekapcsoltságunkhoz egymáshoz és mindenhez a Világegyetemben. Majd az a bizonyos éhség, mely elvezet minket annak a kiútnak a megtalálásához, és megjelenítéséhez, melynek vezetni kellene napi életünket. Mivel ez ott van, ahol a társadalom és az emberiség megoldásainak összessége már létezik.

Ha egyszer ebben a tudatos tudatosságban működünk, és a Szeretetnek és Igazságnak megengedjük, hogy kifejezésre jusson, minden más utána jön majd.

Ez a haladásban van, nem a megérkezésben!

Ez egy kis mellékkörülmény, azonban ahogy az elme kérdései, és a tudásszomj elkezd kielégülni, és a hamis elmeszülemény, melyet az emberiségre ráerőltettek, kezd napvilágra kerülni, óriási béke és magabiztosság / biztonságérzet veszi kezdetét. Valahogyan az ember tudja, hogy minden jól van, és úgy, ahogyan annak lennie kell. Mégis rendelkezik a szabad választással is, ahogy tovább élünk e dimenzión belül, ahol abban a járműben találjuk magunkat, melyeket testnek hívnak, amikben körös-körül önműködünk.

Tudom, nagyon tudományos-fantasztikus.

Ha egyszer felfedeztétek a csodáját ennek az egésznek, a kísértés az, hogy csak dőljünk hátra, és szokjunk hozzá. Mégis, ott van ez a körülöttünk folyó háború. Nem csupán ez a félelem és ínség, mely az ösztönzésen alapul, hogy folyamatosan aggódjunk túlélésünk miatt, hanem hogy a gonosz / szemérmetlen lények valahogyan elhelyezték magukat a hatalmi pozíciókba, és rosszul bánnak a többi lény roppant tömegeivel ezen a bolygón.

Erre vonatkozóan van a dilemma. Mit teszünk ezzel kapcsolatosan? Mit tehetünk ezzel kapcsolatosan?

Ez minden egyes személynél megoldandó, a tudattal való újonnan fellelt összekapcsoltságon alapulva. …és hogy e szerint cselekedjenek.

A gyávaság teszi fel a kérdést: „biztonságos?” A megalkuvás teszi fel a kérdést: „ez politika?” Az Önteltség megérkezik, és felteszi a kérdést: „népszerű?” Azonban a Lelkiismeret ezt a kérdést teszi fel: „helyes?” „Majd jön az az idő, amikor az embernek el kell foglalni egy pozíciót, mely se nem biztonságos, se nem politikus, se nem népszerű, azonban teljesíteni kell, mert a Lelkiismeret mondja neki azt, hogy helyes.” – Dr. Martin Luther King Jr.

Szépen összefoglalva, nem mondanátok? Válasz.

A helyes kérdéseket kell feltennetek!

Ahogy ide látogatunk, bármely úgynevezett válasz, ami talán odakinn van, változó / folyékony lesz, illeszthető, és gyakran látszólag képtelen, és folyamatosan változékony.

Egy elsősorban ésszerű korlátozásra épült világ ellenére, a válasz ugyanaz.

Valóban nem tudjátok felszögezni a kocsonyát a fára!

De ember! A helyes kérdés feltétele, folyamatosan továbbütögetve a nagyszerűbb igazság, szeretet és szabadság ösvényén fog tartani úgy, mint semmi más! Az emberek kérdik tőlem, hogyan találok rá ezekre a megnyerő és találó szemléltetésekre a cikkeimhez. Mindez a kérdés kutatásában van. Néha több időt töltök el a helyes szemléltetés felkutatására, mint a szövegre!

Tudjátok miért?

Ahogy közületek sokan rájöttetek, a kutatás egészégen a helyes kulcsszavak használatáról szól, különösen most, a CIA / Google csavarással a kereső algoritmusokkal, vagy mi a halált művelnek mostanában. Arra használják, hogy könnyebb legyen információhoz jutni, azonban megcsavarták, hogy bonyolultabbá tegyék. Szeretem használni a start oldalt, azonban mindenképpen a Google-t használják a képekhez.

Másodszor, amikor kutattok, oly nagyon sok elképesztő cikkbe és érdekes blogba futtok bele! Ha a kiemelő képeket használjátok, dolgok fognak felbukkanni, melyek megragadják figyelmeteket, és már le is mentetek a nyúl üregébe, néha órákra! Annyi nyitott címkével végzem, hogy majdnem tönkreteszem a számítógépem!

Olyan nagy móka!

Tegyétek fel a helyes kérdéseket, és a végeredmény elveszíti fontosságát!

Eléggé tudatában lenni annak, hogy a helyes kérdéseket kell feltenni, egy nagy ugrás a tudatban / tudatosságban. Sok tennivaló van minden megkérdőjelezésével. Ez elkülönülést kíván az érzelmitől, vagy máskülönben túlságosan belegabalyodtok a környezetetekbe.

Tegyetek meg néhány dolgot, azonban ez elsősorban az elkötelezettségről szól.

Sok ember nem engedheti meg, hogy visszalépjen a körülöttük lévő hatások világától. Fondorlatos [manipulatív] emberek alkalmazzák őket, akikkel közvetlen függő viszonnyal bírnak. …vagy alávetették magukat a kölcsönös egymásra hatás bizonyos megbélyegzett formájú társadalmi hálózatának, melytől nem tudnak szabadulni, úgymint barátok köre szeretem – nem szeretem dolgokkal, vagy család erős kulturális és / vagy vallási kötelékekkel, stb.

Ebből kitörni nem könnyű feladat. Ez azonban csupán akkor igaz, ha többre értékelitek ezeket a kapcsolatokat, mint a tudatos igazságotokhoz való összekapcsolódásotokat.

Itt a bökkenő!

Nagyon gyakran nem bírhattok mindkettővel. Békésen élhettek a nem felvilágosulttal, azonban nem tudjátok ezt sokáig tenni. Egy tudatos életstílust kell megalapítanotok, és hagyni a forgácsot oda hullni, ahová akar. Ez egy olyan döntés, mellyel mindenki számos szinten néz szembe mindig. A valódi Igazság kutatók számára ez rendkívül mélyreható az óriási feltételes következtetésekkel – melyben tökéletesen élvezetet találunk.

Ez megerősít benneteket.

Szinte mindent eladtam, amit birtoklok. Egyszerűen és mértékletesen élek a legjobban, ahogy tudok. Legfőképpen, időmet annak szentelem, amit szeretek / imádok. …és ez a Szeretetben kimondott Igazság hajszolása és terjesztése.

Ez szinte olyan, mint egy lyukas csónak fordítva. Lyukakat akarok ütni a körülöttünk lévő hamis világképen [paradigmán], és az Igazság roppant vizeit engedni beáradni ebbe a sivár parlagba, be a hazug mátrix belsejébe, olyan gyorsan, ahogyan tudom. Segítve viszont másoknak megkérdőjelezni azt, amit bármely és minden forrásból átadtak nekik, beleértve engem is, és bárkit, mely az egészséges törekvés egy egészséges, tudatos emberiségért.

Ne ragaszkodjatok a végeredményhez!

Nagy tanács, hogy segítsetek bárkinek tudatosnak maradni.

Ne ragaszkodjatok a végeredményhez! Ez lehet bármi, egy egyszerű megtervezett cselekvéstől egy valami egész életen át tartó teljesítmény megkísérléséig. Ez lehet a leginkább korlátozó és elgyengítő dolog, amit bárki tehet életével.

A társadalom teljesen az egy-nyomvonalas megrögzött gondolkodáson működik, hogy tűzzünk ki célokat, és mindent illesszünk ebbe bele, hogy ezt a célt elérjük. Ezen kívül, ők fogják eladni nektek az ő céljaikat!

Ez a fajta gondolkodás olyan, mint macskákat tenni egy dobozba. Ostobaság.

A céloknak nagyon ideigleneseknek / múlóknak, nagyon cseppfolyósnak kellene lenniük. Hogyan fogjuk követni az élet útjelzőit / jeleit, vagy engedni az egyidejűséget [szinkronicitást] elvezetni bennünket a csodák varázslatos birodalmába, ha kitűztük utunkat? Nincs hely a bejutásra. Ez olyan, mint a piros lámpánál bosszankodó emberek, ahelyett, hogy megszoknák a látványt körülöttük. Milyen gyakran esünk bele mindnyájan ebbe: „siess, nyomulj, tolakodj, ne gondolkozz” azonnal a körülöttünk lévő világról?

Ezt arra tervezték, hogy mindenkit megzavarjanak, zaklatottan és feszültségben működőként tartsanak a korlátozott elme mikrovilágában.

Váljatok szabaddá, és maradjatok szabadok!

Hagyjátok a dolgokat elmúlni. Vágjátok el kötelékeiteket az energia pazarlóktól. Tegyétek szabaddá időtöket, hogy éljetek, szeressetek és tanuljatok. Figyeljétek meg, mi foglalja le elméteket és szíveteket bármely nap folyamán. Mennyi az aggodalom, és a „mi lenne ha” játszmák lejátszására, vagy a megbánásra, vagy bármiféle dolog után való sóvárgásra eltöltött idő?

Szabaduljatok ki! Tegyétek azt, amit tudtok, figyeljétek meg a Világegyetemet / Istent / a Forrást / a Chit, vagy bármi is viszi csónakotokat a gyors indításhoz! Ellenben néhány kötelezettséget kell vállalnotok a tettel. Hámozzátok le életeteket a lényegekhez. Szabaduljatok meg a tömegmédiától, rossz étel függőségektől, és más energiavámpíroktól.

Csupán tegyétek meg! Az egyik dolog elvezet majd a másikhoz. Legyetek komolyak az Igazság és Szeretet iránti vágyatokat illetően életetekben.

A Világegyetem válaszol. Mivel van, mindig is volt, és mindig lesz! Valójában az idő egy másik káprázat [illúzió], azonban ezt egy másik „időre” … hahaha!

Ó, Világegyetem! Most, ez minden, amire a „Világ-egyetem” emberiségének szüksége van!
Nagyszerű örökös pillanatot kívánok!

Szeretettel mindig: Zen

Copyright © 2012 Zen Gardner. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
www.zengardner.com

Translated by / Magyar nyelvű fordítás: Clarissa

Fényvilág Press
http://fenyvilag.blogspot.com/