2012. január 31., kedd

Michael arkangyal üzenete

Michael arkangyal üzenete Daniel csodaszép fordításában a következő oldalon olvasható:
http://fenyvilag.blogspot.com/2012/01/mihaly-arkangyal-uzenete-2012-01-18.html

2012. január 27., péntek

Az Örvénylő Szivárvány jóslata – Az igazság tizenkét ciklusa
Az Örvénylő Szivárvány jóslata – Az igazság tizenkét ciklusa

WHIRLING RAINBOW PROPHESY - Twelve Cycles of Truth
From Jamie Sams': Sacred Path Cards —  http://mayanmajix.com/Whirl_Wind_Rainbow.pdf


A navajóknak és a hopiknak, a Kavargó, vagy Örvénylő Szivárvány Asszony a barátságos esőket hozó, aki a Három Nővért táplálja – a Magot [Kukoricát], a Tököt és a Babot a nyár folyamán, azért, hogy az embereket élelmezze. Az Örvénylő Szivárvány képét sokszor alkották meg Homok Festményeken, egy ősi Szent Gyógyító Művészetben, melyet e nemzetek gyógyító nemzetségei vittek véghez.

Örvénylő Szivárvány Asszony mind a négy irányból érkezik, és úgy hajlik, mint az összes irányt lefedő napkereszt. A Szent Kör külsejét egy másik Örvénylő Szivárvány Asszony oltalmazza teste mögött az alatta lévő térben, egy kehely formát alkotva, hogy felfogja az esőt és védelmezze a kört. Eső nélkül a Három Nővér meghal, és az Emberek nem lesznek táplálva.

Az Örvénylő Szivárvány a béke ígérete minden Nemzetnél és minden embernél. A Szivárvány Faj az egyenlőséget hangsúlyozza és szembehelyezkedik a felettes faj eszméjével, mely a többi fajt irányítja és leigázza. A Szivárvány Faj a békét annak a megértésén keresztül hozza el, hogy minden faj egy. Az egész javára együttműködő minden szín, minden hitvallás egysége, az az elgondolás, melyet az Örvénylő Szivárványban juttatnak kifejezésre. Amikor az egészhez vezető minden ösvényt minden kultúra tiszteli, az Örvénylő Szivárvány jóslata beteljesül.

Amikor Mexikóban éltem, és a Nagymamákkal, az „Álomidő” Bölény Társasággal, vagy női Testvériséggel [Dreamtime Buffalo Society, or Sisterhood] dolgoztam együtt, a Látnokoktól és Álmodóktól Számos jövendölés eredt, melyek az évek során érkeztek le. Az Örvénylő Szivárvány jövendölése nagyon különleges volt. Amikor a Fehér Bölény Kora közeleg, a Fehér Szemű gyermekek harmadik nemzedéke megnöveszti haját, és a szeretetről beszél a Föld Gyermekeinek gyógyítójaként.

Ezek a gyermekek az önmaguk és mások megértésének új módjait fogják kutatni. Tollakat, gyöngyszemeket fognak viselni, és arcukat festeni fogják. A Rézbőrű Faj Vénjeit fogják keresni, és isszák majd bölcseletüket. Ezek a fehér szemű gyermekek lesznek a jelei annak, hogy az Ősök fehér testekben térnek vissza, ellenben belül Réz színűek. Megtanulnak ismét egyensúlyban járni a Föld Anyán, és megújítják [megreformálják] a fehér főnökök eszméit. Ezeket a gyermekeket természetellenes anyagokkal fogják próbára tenni, mint a tüzes víz, ahogyan régen, amikor Rézbőrű ősök voltak, hogy meglássák, vajon képesek-e megmaradni a Szent Ösvényen.

A Virág Gyermekek nemzedéke áthaladt a jövendölés e részén, és néhányan a Szent Ösvényen maradtak. Mások elvesztek egy időre, és most térnek vissza a létezés természetes módjához. Néhányat kiábrándítottak, és néhányan elfeledték az emelkedettebb eszményeket, melyek életet adtak nekik, amikor szívük fiatal volt, ellenben mások még mindig ébredeznek, és felélénkülnek az emlékezésben.

Cisi nagymama obszidián szemével rám nézett, átdöfve lelkem, amikor az Örvénylő Szivárvány Jóslatról beszélt, és éreztem, szívem kihagy egy dobbanást, majd reménnyel és szeretettel telítődik. Mesélt nekem a Bölény visszatéréséről a Teknős-szigetig, és ahogyan a csordák ismét nagyszámúak lesznek. Egy idő után, amikor a Bölény visszatért, a Virág Gyermekek nemzetét követően a Béke Ötödik Világának hajnalát látjuk majd meg.

Cisi nagymama az Ötödik Világ kezdetét bizonytalan lábon álló póninak hívta, mely születésekor megpróbálja használni lábait. Azt mondja, hogy a tétovázást az Anya Föld érezni fogja, és a változások a talajban és a vizekben fognak megtörténni. A Föld Gyermekeiben az ingadozás hömpölygő érzelmeket és érzéseket alkot majd meg, mely elhozza a felélénkülést és emlékezést. Színes álmokat hoznak el az újszülött Szivárvány Harcosok Alvás idejébe és Alvásidő álmaikba, és elkezdik majd megtanulni, hogyan Járjanak Egyensúlyban. Anya Földünkben a változások félelmet keltenek gyermekeiben, mely majd később elvezet az Egy Bolygó – Egy Nép egységének megértéséhez.

Berta nagymama kuncogott, amikor a jóslat e részéhez érkeztünk, mert tágra nyílt szemem, és nem tudtam nyugodtan ülni. Berta nagymama sürgette Cisi nagymamát, hogy aznapra hagyja abba, és hagyjon engem „a szikla szélén lógva”, csupán, hogy gyötörjön. Cisi végül ismét belefogott, és megpaskolta térdem, hogy a jóslat ritmusára irányítsa figyelmem, mert elmém a valószínűségekkel és saját kivetítéseimmel pörgött. Oly sok kérdést akartam feltenni a hogyanról, mikorról, holról, és a miértről. Tudni akartam a részleteket. Huszonkét éves voltam, és nagyon türelmetlen, azonban csendben maradtam, így akarhatta, hogy Örvénylő Szivárvány feltűnni akarjon a Nap Kutya formájában azoknak, akik készen álltak meglátni. A Nap Kutya egy teljes Szivárvány Kör a nap körül, melynek a Négy Irányban verőfényes fehér fénye van. A Nap Kutya ritka jelenség, melyet az őshonos amerikaiak neveztek el így. Most ezt a nevet használják a tudósok a világ minden táján. Sok Nap Kutyát fognak látni itt-ott a Fehér Bölény korában, mely az Ég Kifejezésmódjának jele lesz, hogy a Titkos és Szent Tanításokat meg kell osztani az összes fajjal. A Föld elegendő Gyermeke lesz éber, hogy felelősséget vállaljon a tanításokért, majd a gyógyítási folyamat teljes lendülettel kezdetét veszi.

Berta nagymama révedező tekintettel mosolygott, tudván, hogy a Kék Úton lesz, amikor a Fehér Bölény kora elérkezik. Cisi nagymama szintén a Másik Oldal Táborában lesz, azonban mindketten megígérték, amikor az idő megfelelő, segíteni fognak nekem azon dolgok közzétételében, melyeket tanítottak nekem.

Mindkét nagymama beszélt a Föld Gyermekeinek érzéseinek változásáról, melyeket átélnek az ingás, vagy gyógyulás folyamata során, ahogy az Örvénylő Szivárványok áthatják álmaikat. Azt mondták: „sokan fognak emlékezni céljukra amiért e Földi Sétán vannak, és meg fogják tanulni fejleszteni tehetségüket az egész emberiség megsegítésére. Az Igazság darabokra töri majd az elkülönülés béklyóit, és a jóság fog uralkodni. A Föld változásairól néhány részlet azoknak az álmaiba fog belépni, akiket figyelmeztetnek, költözzenek el oda, ahol biztonságban lesznek. Másoknak megmondják, hogy (különleges) képességeikre szükség lesz azokon a területeken, ahol a változások megtörténnek. Mindenkinek meg kell bízni személyes látomásában, és szívét kell követni, az egész megsegítésének érdekében. Minden ember képes lesz használni tehetségét örömmel, és egyenlően osztoznak majd az azok által létrehozott bőségben, akik együtt dolgoznak. Az Örvénylő Szivárvány jövendölésének más tanításait későbbiekben teszik közzé, amikor többen ébrednek rá az általuk hordozott lehetőségekre.

A seneca hagyományunkban, Twylah nagymama a Béke Örvénylő Szivárványának számos más alkalmazására tanított minket. Amikor nehézségeink vannak bármilyen helyzetben, képzeljük el, hogy a Béke Szivárványa körülzárja a helyzetet, az érintett embereket és az összhang hiányát. Majd csillantsuk fel szemünket örömmel, belső békénket elküldve a helyzetnek. E technika alkalmazásával, és a rákövetkező szertartással, behelyezzük szándékunkat a Béke Örvénylő Szivárványába.

Az Igazság Tizenkét Ciklusa:

§ Megtanulni / megtudni az Igazságot
§ Megfigyelni / betartani az Igazságot
§ Szeretni az Igazságot
§ Működtetni az Igazságot
§ Tisztelni az Igazságot
§ Meghallani az Igazságot
§ Szolgálni az Igazságot
§ Járni az Igazságot
§ Elfogadni az Igazságot
§ Bemutatni az Igazságot
§ Élni az Igazságot
§ Hálásnak lenni az Igazságért

Amikor meghívjuk a teljes igazságot Szent Terünkbe, darabokra törjük az elkülönülés kötelékeit, és a különbözőséget megalkotó káprázatot. A Béke Örvénylő Szivárványa megsemmisíti azokat a hazugságokat, mely a Föld Gyermekeit egymással szemben bizalmatlanná tette, és az egység igazságára cseréli le az elkülönülés káprázatát.

Amikor a navajok és hopik Örvénylő Szivárvány Asszonya a Föld Anyára elhozza a tisztító, megújító esőket, gyermekei is megtisztulnak és meggyógyulnak. Mikor a senecák Béke Szivárványa minden ember szent terét körülveszi, mindenki az igazságban fog járni, tisztelve mások Szent Terét, és visszaállítják az élet harmóniáját a Földön. A Megismerés e Rendszerei tanítások a Szivárvány Harcosairól, akik az Ötödik Világot egyesítő és a Békéért dolgozó Nővérek és Fivérek.


From Jamie Sams': Sacred Path Cards — http://mayanmajix.com/Whirl_Wind_Rainbow.pdf


Magyar fordítás: Clarissa
http://univerzumitudatossag.blogspot.com/
http://fenytevo.blogspot.com/

2012. január 14., szombat

Isten veled harmadik dimenziós lelkiség - 01


Isten veled harmadik dimenziós lelkiség!
(első rész)

Goodbye, 3D Spirituality (Part 1)
© Kylie Brown, Conscious Life News, 01-10-2012
http://consciouslifenews.com/goodbye-3d-spirituality-part-1/1122985/


Szemléljük a régi harmadik dimenziós szerkezetek eltávolítását, főként a kormány és egészségügy területein. Mi a helyzet a harmadik dimenziós gyakorlatok eltüntetésével a Lelkiségben [Spiritualitásban]? Számos terület van, mely romboló és elgyengítő, melynek nem lesz helye az ötödik dimenzióban [5D]. Iránymutatást kaptam, hogy rámutassak arra, hogy az egyik legnagyobb terület a lélektan alkalmazása. Emlékezzetek, hogy igazából mindenki közvetítő [médium] és igényt tarthat erre a képességre. Amikor elmegyünk egy közvetítőhöz, emlékeznünk kell néhány dologra:

A médiumok általában az asztrál birodalomra hangolódnak rá, hogy visszahozzák értesüléseiket. Az asztrál birodalom nem tartalmaz fényt, és teret tart fenn az elveszett lelkeknek, és mindenféle alacsonyabb lénynek [entitásnak], és kapcsolódásnak. Így nem tudjátok, valójában ki, vagy mi jön át, és részesedik energiátokban. Ezek az energiák és lények [entitások] képesek hozzátok vagy a közvetítőhöz csatlakozni, és ezt meg is fogják tenni. Ez az oka annak, hogy oly sok spirituális körben oly sok az Egoé. A legtöbben alacsonyabb energiákkal dolgoznak napi szinten, és ezt még nem is tudják. Tehát teljesen elmerültek az effajta energiában, vagy összekapcsolásban.

Az emelkedettebb lények (angyalok és felemelkedett mesterek, stb.) nem ott tartózkodnak, és semmilyen részük sincs a jövendőmondásban – hiszen ez mind harmadik dimenziós (vagy alacsonyabb) energia eszköz.

Az idő most oly felgyorsult mértékű, így ami most valóság volt, csupán egy gondolatformával megváltoztatható. Tehát, lényegtelen bármilyen átadott információ. Néhány bekövetkezik és néhány nem. Függ attól, vajon akarjátok-e, vagy van-e félelmetek körülötte – mint ahogy mindnyájunknak van, aki valóban valóságunkat választja. Hiszen tudjuk, hogy minél többet összpontosítunk egy témára, annál valószínűbb, hogy bekövetkezik – pozitív, vagy negatív. Az egyetlen dolog, mely valóság az az „épp most”. Oly sok leckét kaptunk már a „most” jelentőségéről a negyedik dimenzióra történő felkészülésben.

Nagyon tisztelem a médiumokat, azonban épp azt hiszem, az idők és az energiák megváltoztak. Itt az ideje velük változni! A médiumoknak lehetőségük van csodálatos csatornákká, vagy gyógyítókká fejlődni, akik a magasabb tiszta energiákkal dolgoznak. Ez fog illeszkedni a bolygó és az emberiség ötödik dimenzióba történő kifejlődéséhez. Az emberek felébrednek, és alkalmazni fogják saját médiumi képességüket, ismervén a kapcsolatot felsőbb fénylényekkel támogatás céljából.

Amikor ezt az információt csatornáztam, én is meglepett voltam. Hitrendszerem egészét velejéig rázták meg. Született médium és spirituális gyógyító / csatorna vagyok, és igen, számos olvasást tartottam az embereknek. Rendszeresen játszottam / dolgoztam az asztrál birodalmakban, és MINDIG beszéltem elveszett lelkekkel. Ez a munkám része volt, és gondoltam: „ez most mit jelent nekem?”

Felöleltem a tudást, és a növekedést és kiterjeszkedést választottam. Most a csatornázásom sokkal erősebb, és úgy találtam, képes vagyok csatlakozni a Föld mély energiáihoz, melyekhez előzőleg nem tudtam. Az egész lényem sokkal fényesebb, a dolgok nem bosszantanak olyannyira, és szívemhez összekapcsoltabbnak érzem magam. Ez történt, miután abbahagytam a „jövendőmondást”, és nagy ívben elkerültem az asztrál birodalmat – az energiarendszerem néhány tisztításával egyetemben. Nem azt mondom, hogy az asztál birodalom rossz, csupán tele van mindennel, mely nem képes bejutni a magasabb birodalmakba. Tehát, ha megpróbáltok fejlődni, akkor miért folytatnátok a sűrű energiákkal való dolgozást?

Személy szerint én úgy gondolom, hogy megmutatják nekünk, hogy az „itt és most”-ra összpontosítsunk, így felfedezhetjük saját belső hatalmunkat. A Föld energiái szintén hazahívnak. Közülünk sokan, oly régóta tekintettünk kifelé, a gurukra, tanítókra, angyalokra és felemelkedett mesterekre, hogy elfeledtük saját pompánkat. Ezek a gyönyörű vezetők eljöttek utat mutatni nekünk, és segítettek minket eljuttatni arra a pontra, ahol most vagyunk. Most ez a mi időnk felemelkedni és fejlődni. Abbahagyhatjuk, hogy e tanítókra úgy tekintünk, mint felettünk állókra, vagy jobbakra, és egyenlő barátokként láthatjuk őket, akik visszakalauzolnak végtelen minőségeinkhez.

Néhány más idejétmúlt terület a régi gyógyító módozatokat tartalmazza, valamint a könyvekből, kézikönyvekből és tanítóktól való tanulás régi módjait. E „régi módokat” azok az emberek sajátították el, akik saját harmadik dimenziós ködös szűrőjükön keresztül tanultak. E régi módok követése nem arat sikert mindenki számára, hiszen ezeket nem saját egyéni energiátok számára teremtették.

A szándék csupán ugyanazt az eredményt kapja (vagy kevesebbet), hiszen a harmadik dimenzióhoz kötött. Bármi megtanulásához, csupán a lelket kell kérjétek, hogy számotokra mutassa meg, vagy „töltse le” nektek, és mindaddig, amíg ez összhangban van felsőbb énetekkel, meg fogjátok kapni a tudást saját szűrőitekhez szoktatva!

Nem azt mondom, hogy ne használjátok a régi módszereket. Csupán tudomásotokra akarom hozni, mit jelent, ha ezt teszitek – a választás, mint mindig, a tiétek. A régi módszerek alkalmazása csupán a kudarcérzethez és csalódottsághoz vezet, ahogy úgy találjátok, hogy csupán eddig juttok el, és energiáitok a harmadik dimenzióban marad majd.

Egy izgalmas korban élünk, és mindaz, melyet tennünk kell, hogy MAGUNKBAN bízzunk és hatalmazzuk fel MAGUNKAT. Nem számíthatunk folyamatosan más forrásokra, hogy ezt megtegyék számunkra; ez egy üres út, és káprázat. Itt az idő saját magunkra számítani, és csatlakozni másokhoz, megosztva szívünket és igazságunkat.

Így, ha valóban részesei akartok lenni az ötödik dimenziónak, a tanácsom az lenne, hogy keressétek azokat, akik már az új energiában élnek. Körös-körül sokan emelkednek fel, hogy megosszák az új tudást / energiákat. Könnyű lesz őket észrevenni, hiszen épp az ellenkezőjét fogják tenni annak, amit mindenki más – vagy a saját dolgukat teszik!

Barátaim, legyen ihletett az utatok!

© Kylie Brown
Cosmic/Earth Channel & Healer
http://www.wix.com/kyliebrown/cosmic-mapuche


Magyar fordítás: Clarissa
http://univerzumitudatossag.blogspot.com/
http://fenytevo.blogspot.com/

2012. január 7., szombat

Üdvözlet az Alfa űrhajóról 2012-01-02
Üdvözlet az Alfa űrhajóról!

© Kris Won
2012. január 2.


Drága fivérek és nővérek, nagyon nagy örömmel mesélünk nektek a megállíthatatlan elért eredményeinkről, mely egyre inkább akadályozza azokat, akik névtelenül ármánykodnak, hogy hatalmuk világában az anyagelvű [materialista] és önző irányítás folytatódjon, melyet mostanáig tartottak fenn a Föld népessége felett.

Részünkről nem sajnálunk semmit az erőfeszítésben, és szakadatlan igyekezetben, azért, hogy a jóság, a becsületesség és Fény minden ereje győzedelmeskedjen felettük, és trónfosztottakká váljanak örökre a kormányból és a gazdagság elosztásából, melyet Gaia oszt meg az összes gyermekével egyenlően és mélységes bőkezűséggel. Ez nyilvánvaló számukra, a Sötétek számára, bár nem óhajtották ezt tenni, hogy kövessék Édesanyjuk példáját, aki mindenkit boldognak és örömtelinek szeretne látni, anélkül hogy bármilyen hiányt, vagy nehézséget szenvednének el.

Azok, akik még mindig ragaszkodnak az egész emberiség sorsának okkult hatalmához, és akik mostanáig büntetlenül uralkodtak, a cselekedeteik következményei miatti lelkiismereti aggályok, vagy megbánás nélkül, melyet az egész emberi faj teljességével tettek, és becstelen döntéseik hatása, mely e gyönyörű bolygó Természetének okozott, végül tudatosul, hogy a Fény Erői, mely a közöttetek visszhangzó és hatásos egyesülés révén formálódott, a Fény művelői által, és más világokból csoportjaink által, véghezvitték elmozdításukat irodáikból és titkos bunkereikből, annak érdekében, hogy megalapítsanak egy Új Világ kormányt, melyet jószívű vezetők vezetnek, és kiket önzetlen szándék vezet teljesen, hogy jobbá tegyék Gaia minden lakójának körülményeit, faji, nyelvi, szokás, vagy világnézeti megkülönböztetés nélkül.

Az internet és a modern társadalmi hálók megjelenése (melyek természetesen az általunk sugalmazott ötletek voltak tudósaitok és műszaki szakembereitek elméjében, annak érdekében, hogy az egész világ népességének világméretű ébredését segítsünk elő), jól elérte a célt, melyet az összes fivérük és nővérük tudata tervezett, akik eljöttek segíteni mindnyájatoknak az egész emberi faj átmenetének és felemelkedésének ezen idejében.

Hála a közöttetek történő összeköttetésnek [kommunikációnak], lehető volt felnyitni szemeit még a legszerényebb, legegyszerűbb elméknek is Gaia lakosai közül, cenzúra, vagy az ismeret megmásítása nélkül, illetve az olyan információ források beavatkozása nélkül, akiket titkon manipulálnak olyan nagyvállalatok, mint az olajcégek, vagy nagy pénzügyi személyiségek. Ahelyett, hogy a kisvállalkozásokat segítenék, hogy egy ösvényt nyithassanak maguknak, a cégek és olajcégek az ellenkezőjét teszik, több tőkét biztosítanak a banki személyiségeknek, akik pontosan azok, akik megfullasztják az állampolgárokat a goromba kamatokkal, és megtagadják ügyfeleiktől a kereskedelmi és jelzálogkölcsönöket, melyekre szükségük van, hogy felszínen maradjanak, és fennmaradjanak ebben a harmadik dimenziós világban.

Higgyetek nekem, amikor azt mondom nektek, hogy nem fogjuk megengedni a hatalom ilyetén túlkapását a tömegek felett, és nem fogjuk megtűrni ezt többé, megtéve mindent hatalmunkban, hogy megakadályozzuk őket abban, hogy befolyásoljanak [manipuláljanak] mindnyájatokat, fivéreinket és nővéreinket, akik ugyanannak a Kozmikus Személynek a részei, és gyökeresen fogjuk megváltoztatni az összetételt, és a zűrzavaros, erkölcstelen [korrupt] és roskatag működését társadalmi és gazdasági rendszereteknek, a gazdagság egy becsületesebb, átlátszóbb és erkölcsösebb elosztására.

Most, épp beléptünk történelmetek 2012. évébe, a naptárt folytatva, melyet legtöbbetek használ (néhány Ázsiai ország kivételével, melynek saját időszámítása van), és – ahogy mindnyájan tudjátok – ez a nagy érzékfelettiség [transzcendencia] és az emberi életet érintő változások sorozatának éve, ahogyan az mostanáig kifejlődött.

Ez a mélységes változás éve, melynek mindnyájan tanúi lehettek, amely megtörténik majd anélkül, hogy az önző érdekek beavatkoznának a nagyvállalatok, vagy kormányok részéről, erkölcstelen politikusokkal és alantasokkal, míg a győzelmet elérik az év végére, mindenkiért, aki vágyódik a társadalmi igazságtalanságok eltűnése, az egyenlőség diadala, a méltányosság és nemzetközi együttműködés után mindenki között, aki a Föld bolygó, Gaia emberi faját alkotja.

Ez lesz a gyönyörű kék bolygótok minden – kicsi és nagy – lakosának körülményeinek jobbrafordulása mert csupán a tudatosság és az ember (mely itt a túlsúlyban lévő faj) értelmének [intellektusának] felemelésével szintén lehetséges lesz látszólag megjavítani a viszonyokat abban, ahogyan egymásra kölcsönösen hattok az állatokkal, és a jobban, vagy kevésbé fejlettekkel – a növényekkel, erdőkkel, hegyekkel, tengerekkel és az óceánokkal. 

Ily módon valósítja meg a Teremtő terveit ez, melyet a fizikai megnyilvánulás e bolygóján kifejezésre juttatott, és Gaia, Planetáris Igeként, a Maga teljességében, ahogy felemeli Önmagát egy magasabb tudati szintre, ahol a gonoszság, romlottság [korrupció] és sötétség formája csupán a múlt része lesz, és utat enged egy példátlan igyekezetnek az Új Föld felé, mely alig várja, hogy felemelkedjen úgy, mint egy újszülött az anyja méhéből.

Ez az idő elérkezett. Boldogok és izgatottak vagyunk, hogy elmondhatjuk ezt fivéreinknek és nővéreinknek a fejlődés szinte végtelen spirálján belül az egész teremtett Világegyetemben.

Legyetek boldogok, mert a régóta várt pillanat végül megérkezett!

Mindnyájatok iránti mélységes Békével és Szeretettel


Forrás: Sohin parancsnok

Csatorna: © Kris Won
www.navealfa.com; http://sohinalatierra.blogspot.com; http://galacticchannelings.com/
Spanyol nyelvről angolra fordította: Steve

Magyar fordítás: Clarissa
http://univerzumitudatossag.blogspot.com/
http://fenytevo.blogspot.com/

2012. január 6., péntek

Üdvözlet az Alfa űrhajóról - 2011-12-21Üdvözlet az Alfa űrhajóról!

© Kris Won
2011. december 21.


Magunkat számos helyzetben találtuk, melyben közbe kellett lépnünk olyan ügyekbe, mely e bolygó emberiségének teljes belügyére vonatkozott, amelyben viszont közbelépésünk nélkül mindnyájatok számára tovább kitolódott volna a Felemelkedés folyamata a felgyorsulása helyett – mely az, amit várunk.

Azért, hogy néhány példával szolgáljunk, és ezáltal naprakészen jól tájékozottan tartsunk titeket, közbeléptünk az egész tengeri állatvilág védelmében, oltalmában és helyreállításában (tengeri emlősök, halak, rákok, kétéltű állatok, stb.) korallok (korallzátonyok), tengeri ásványok, és legfőképpen a víz alatti emberi fajok megóvásában, akik óceánjaitok és tengereitek néhány terültén élnek.

Cselekedeteink szükségesek voltak néhány tengeri földrengést követően, melyek Gaia vizei alatt történtek, sajnos, egy baleset után, mely hozzávetőleg egy éve történt Japánban, ahol magasan radioaktív anyagok hatalmas mennyiségét vetették a vízbe, mely megfertőzte volna a vizeket, a halakat a Japán-tenger körüli nagy sugáron belül. Ennek eredménye pusztító lett volna számos tengeri fajnak – ha nem léptünk volna közbe.

A természetes környezetetek megvédéséért történt cselekedeteink egy másik példája a légkörötök megtisztítása volt. Megtisztítottuk azoktól a halálos gázoktól, melyeket azok, akik még mindig a sötétek közt maradnak, hagytak a légkörötök alacsonyabb rétegében, melyekre „vegyi-sávokként” [chem-trails] hivatkoztok; hasonlóképpen, sürgősen közbeléptünk néhány esetben, ahol a vulkánok hatalmas füstfelhőket és hamut okádtak ki, mely veszélyesen kiterjesztette magát egyre nagyobb légköri területre, zűrzavart okozva az összes közeli reptéren.

Mi is cselekedtünk, földi szövetségeseinkkel együttműködve, számos bunker lerombolásában, melyeket a Sötétek okkult erői építettek, és arra az esetre készítettek elő, ha el kellene rejtőzniük egy nukleáris csapás, vagy a világotok sok nemzete közötti nagy háború elől. Ez egy olyan dolog, melyet bármi áron megakadályoztunk volna, ahogy ezt megtettük a múltban, az általatok „hidegháborúként” elnevezett időszak alatt, amikor nagy katonai feszültség volt a kor két leghathatósabb kormánya között: az Egyesült Államok és a Szovjetunió között.

Jelen pillanatban a legfőbb, titeket szorongató gond a gazdasági nehézségekben nyugszik, miszerint minden nemzet családjainak óriási többsége szenved, a munka hiánya miatt a férfiak és nők között, akik közül soknak sosem volt nehézsége a munkával és hogy megkeressék a családjuk megélhetésére valót. Ez az egész világra kiterjedt [globális] szinten egy roppant nagy társadalmi válságot hozott létre.

E helyzet fényében, el kell mondanunk nektek, hogy ne aggódjatok, hamarosan minden meg fog változni, világméretű szinten egy új állomásra fogtok lépni, melyben az egész pénzügyi rendszer változni fog, és senki – és megismételjük – bolygótok egyetlen egy lakója sem lesz éhes, és nem fog szenvedni semmilyen fajta hiányban. Garantáljuk nektek ezt, mi a Felebarátjaitok a Csillagokból.

Mindazonáltal, át kell mennetek a szükséges folyamaton, e társadalmi átalakítás érdekében, hogy világméretű szinten bekövetkezzen. Azonban ne csüggedjenek azok közületek, akik lent vannak és aggódnak személyes helyzetük miatt. Nem kell várnotok sokat, hogy életetekben és szeretteitek életében meglássátok az eszményi életmódot, melyről még nem is álmodtatok!

A bátorítás és bizalom e szavaival szeretnénk távozni ma, azonban addig nem, míg nem emlékeztetünk titeket, hogy semmitől sem kellene félnetek, hiszen Isten, Atyátok és Anyátok, sosem fogja megengedni nektek, hogy azon túl szenvedjetek, melyet el tudtok viselni. A gyötrelem pillanataiban az embernek emlékeznie kell Teremtőjére, és hogy Reá emelje fel tekintetét, és az Ő égi teremtményeire, akik tudják majd, hogy sietősen küldjenek nektek segítséget.

Ez történik, valahányszor úgy tűnik, hogy minden elveszett.

Imádkozzatok, meditáljatok belső lényetekre, amely a valódi útmutatásotok, és ahelyett, hogy elveszítenétek hiteteket és bizalmatokat, találjátok meg Vele – aki mindent tud, és aki a mindenség – a belső kapcsolatotok békéjét és biztonságát.

Forrás: Sohin parancsnok


Csatorna: © Kris Won
www.navealfa.com; http://sohinalatierra.blogspot.com; http://galacticchannelings.com/
Spanyol nyelvről angolra fordította: Steve

Magyar fordítás: Clarissa
http://univerzumitudatossag.blogspot.com/
http://fenytevo.blogspot.com/

2012. január 5., csütörtök

ÍRISZ 2011-12-03

Írisz üzenete Daniel fordításában a következő linken található:

http://fenyvilag.blogspot.com/2012/01/irisz-2011-12-03.html