2010. október 11., hétfő

Üzenet Uriate-től


Üzenet Uriate-től

Takeli közvetítésével
2010. szeptember 17.
Message from Uriate


Üdvözlet, ÉN VAGYOK Uriaté … Nagy megtiszteltetés itt lenni, mert ma este megismerkedhetek veletek – ahogy beszélek azokhoz, akik jelen vannak – illetve azokkal, akik elolvassák azt, amit elmondtam.

Jó estét.

Jó estét igazán, és Üdvözlet az Elven Szövet Fényében, melyet elhoztam számotokra és körétek ebben a bizonyos pillanatban (valamint ahogy olvassátok ezeket a szavakat); ÉN Tisztellek titeket, ahogy ti Tiszteltek engem. Utatok Fényében van a beosztás, hitelesítés folyamata, az energiák egységesülése, mely összpontosításotokká teszi azt a rezgést, dimenziót, mely a negyedik fényből való. Ennek a rezgésnek magának van egy nagyon különleges rezgésszáma, melynek már mindegyikőtök a része, és általa üdvözöltek vagytok. Ily módon mondanám ezt; hiszen egy megegyezés történt az Entitás és a benne lévő rezgésszám között, melyből kifakadna. Azt mondanám, hogy kisarjadna, azonban ez nem teljesen helyes, ugye?

Ez a rezgésszám – pontosan a ti sejtes tudatotokba hatol; és részeteket képezi; és nem elkülöníthető tőletek. Ahogy nagy becsben tartjátok magatokat a tudat e síkján, így nagy becsben kell megtartanotok magatokat a következőkben.

Meg kell Ünnepelni elért eredményeiteket; és elvinni utatokat oda, ahol a legbefejezettebbnek érzitek ebben a dimenzióban, a lezárás helyére.

Tehát az biztos, hogy a Föld belép ebbe az új valóságba, mely nagyon rokon jellegű ezzel, mégis sokkal jobban rezonáló [vibráló] a Szerelemben / Szeretetben. Mindegyikőtök már olyan módokon dolgozza fel az energiát, mely szolgálni fog titeket a következő összpontosításban. Mindegyikőtök már rendelkezik, vagy közel jár ahhoz, hogy rendelkezzen a negyedik arany DNS szál megvalósulásával. Erről egy kicsit beszélni fogok, ha ez alkalommal megengeditek.

Igen, kérlek…

Ami bennetek „hangszerelésre kerül” az a valóságok egyesülése: a yin/yang-nak; a kettősségnek egy olyan gyújtópontba [fókuszba], mely nem csupán az egységből való, hanem meglehetősen felfordítja azt, mely a ti összpontosításotok, ahogy ismeritek magatok létezését, fejjel lefelé, egy beszédmodorban: szó szerint kifordítanak majd titeket sejtes szinten. Ez nem fogja szétzúzni testeteket: épp ellenkezőleg; a sejt mitokondriumán [1] belül felizzítja az energiát, mely hozzájárul, hogy megkezdődjön az átalakító folyamat.

Teljes tudatosságotokat egyetlen megértési pontra viszi el: erről az életről; és lehet, hogy más utakról is – leggyakrabban, ez csupán ez az élet ebben az időben, melynek része vagy a tudatodban. Átutaztatok egy tudatos módon dimenziókon, mely szintén ennek az összefüggési helyi része. Így megengeditek ezt az egyesülést egy helyen, mely olyannyira együtt rezgő, rezonáló [vibráló] Szerelmetek Lényegével, hogy átalakítja önmagát abba a megértésbe, hogyan LEGYETEK igazán, és hogyan érezzétek az Önvalót a leginkább rezonáló, vibráló és Szerelemmel / Szeretettel telített módon.

Ebből tör a felszínre egy új út, egy új módja a Létezésnek. Ez olyan, mint a pillangó, mely a bábból bukkan elő; váratlanul mások vagytok; hirtelen Ti a Negyedik Fényből VAGYTOK. És lehet, hogy ezt választjátok abban a pillanatban, függően addigi folyamatotoktól, megjelenésetektől, akár ti vagytok az összpontosított gondolat pályája, akár amellett döntötök, hogy felélénkítitek azt a testet, melyet már mindegyikőtök elkezdett felkészíteni a negyedik dimenziós valóságra alvás-állapotok alatt.

Ahogy ragaszkodtok ahhoz a megértéshez, hogy választhatjátok azt, hogy felkészítitek ezt az edényt pályátokhoz, hogy elfoglaljátok, ha akarjátok, habár nem nagyon ilyen valójában. Ahogy kifejezitek szándékotokat alvás-állapotok során, így indul el; és át fogjátok szőni DNS szálaitokat, melyet ebben az életben összegyűjtöttetek abba a fizikai kifejezésbe, mely testté válik. Nincs szüksége anyaméhre, vagy ilyesmire: egy különlegesen hangszerelt energia megértésre készítették fel; olyan, mint egy Fény hüvely [kapszula], amelyben elkezdődik. Mivel a Teremtő Fényéből való az, hogy hangszerelni kell a beteljesülés elérésének e folyamatát; és ti, ahogy felkészítitek magatokat a Létezés e módjaira most: már áthaladtok ebből a dimenzióból a következőbe.

Ez azt jelenti, hogy nektek kell irányítani fizikai világotokat: valóságotokat: Azok a gondolatok, melyeket gondolnátok, kormányozzák önmagatok ilyetén megértését, melyet a megtapasztalásra idéztek elő. A közvetítőm azt meséli nekem, hogy nehéz új gondolatmintákat ráhelyezni a régiekre; azért, mert létezik egy megszokott megértése a dolgoknak, melyet nem mindig a legkönnyebb felismerni, annak érdekében, hogy elmozdítsuk egy új összpontosításba, mely jobban a Szerelemből / Szeretetből és kevésbé a félelemből való. 

Ezt mondanám nektek: a Szerelem ajándéka, melyet megtapasztalnátok e bolygó-felszínen, csupán annak a kezdete, melyet igazán megtapasztaltok a negyedik dimenziós összpontosításban. Így a legvibrálóbban sürgetlek titeket, hogy fordítsatok időt arra, hogy Szívetek, Csecsemőmirigyetek, Tobozmirigyetek csendjében üljetek; és bírjatok tudatosságotokban a változással, elmozdulással, melyet Meditációnak hívnak, ahol önmagatokat nem fizikai, hanem Lélek Fényként értitek meg, fogjátok fel. Ekkor engedjétek meg ennek a Fénynek, hogy fénnyel árassza el az ÖSSZES sejteteket, ebben a valóságban az összes szervezeti befogadóképességeteket, minőségeteket; hogy hömpölyögjön ne csupán a testből a közvetlen környezetbe, hanem hogy átáramoljon az összes szálba, melyet a különböző napi cselekedetetekbe, energia-aktiválásotokba szőttetek bele. Át fog áradni a munkahelyre; a tanulás helyére, az étkezés, alvás helyére, és minden dologba, melyet tesztek naponta: Világítsátok ki őket, és figyeljétek meg, hogy azok, melyek nem a Szerelemből valóak, felszabadulnak; és azok, amik a Szeretetből vannak, megmaradnak. Megerősödnek, és ezért felvirágoztok.

Így tudatosan szándékotokban áll, hogy Szerelmetek kiáradjon Lényetek szerkezetének szövetén át; hiszen rendelkeztek ilyen szövettel, amikor az én birodalmamból néznek rátok: valóságotok káprázatainak [illúzióinak] és gondolatainak lenyűgöző felmalmozódásai vagytok. Ahogy elhozzátok a Szerelmet azok számára, akik nem szolgálnak titeket, elkezdenek szétszéledni: lemorzsolódnak; és Szerelmetek bennetek még erősebben izzik fel.

Ez most Világos, vagy el kell most még valamit magyarázni?

Igen. Magyarázattal tudtok szolgálni a Földdel kapcsolatosan: mi történik a Földdel? Azok az emberek, akik elvésznek – egy másik Földre tartunk; vagy ezen a Földön maradunk, és ők mennek valahová máshová – hogyan működik ez?

Ez még nem igazán eldöntött teljes mértékben; mégis, a jelen valóság az, hogy a Föld átalakul a negyedik Fénybe [Világosságba]; pontosan ez a Föld, melyen elhelyezkedtek. Lesz a harmadik valóságban a párhuzamos létezésnek egy időszaka; ez egy rövid ideig folytatódni fog, míg mindenki készen nem áll, aki a negyedik dimenziót választotta, valamint lesznek olyanok, akik még nem határoztak, mely igazán azt jelenti, hogy nem készültek fel; és azok, akik már meghozták döntésüket, távozni fognak tömegesen, melyben ez egy nagy világkatasztrófának tűnik majd, mégis ez az ő tudatosságukért van, annak megértéséért, hogy véghezvigyék átmenetüket a Teremtő Világosságába. Nem szükséges egyáltalán az ilyen dráma a fennálló állapotban; ahol erre nincs szükség, nem fog megtörténni. Vannak, kik olyan szilárdan ragaszkodnak fizikai valóságukhoz, hogy eltekintve az ilyen utaktól, semmi sem fogja megengedni számukra, hogy felismerjék a Lélek Fénybe való áthaladásukat; gondolataik hatalmán keresztül, melyhez ragaszkodnak, amely nem lenne kellemes számukra egyáltalán.

Számos csoport lesz az MINDEN birodalomból, akik azt szolgálják majd, hogy megalkossák annak a megértését, mely bennük történik, és ez azokért lesz, akik létrehozzák útjukat a kapukon / portálokon keresztül a negyedik dimenzióba: portálon, mely a Föld.

Mivel a Föld újból a Szerelem összefüggő erejévé válik, ahogyan Lemuria időszakában volt; azok az emberek, akik áthaladnak (a Negyedik Világosságba), belső megértésükben tudni fogják, hogyan gondoskodjanak [a Föld] szükségleteiről; hogyan teremtsenek vele társként; a növények birodalma az Emberi Világosságot szolgáló megértés élő, rezgő szövete: ez az ő útjuk; ahogyan a kristályok és az ásványok birodalmáé is; az állatok szövetéé is, a madaraké, és így tovább – mely megmarad, hiszen nem lesznek sokan először, akik ezt az átmenetet megteszik. Azért voltak a Földön, hogy kifejezésre juttassák energiájukat; hogy az Emberiség megérthesse Fényük adományát.

A Delfin és Bálna tudathoz tartozók közül is a legtöbbjük azt választja majd, hogy távoznak, hiszen már a legteljesebb mértékben megtették útjukat. Néhányan elég kíváncsiak lesznek, hogy jelen maradjanak a Negyedik Világosságban egy időre, mielőtt ők is megteszik útjukat.

Az óceánok nem maradnak üresen; hiszen ti is úgy találjátok majd, hogy lehettek a Víz Lényei, amit választotok, ahogy megemelitek megértésetek szintjét a negyedik tartomány szintjein keresztül. A magasabb szintről valók már lényegében rendelkeznek ezzel a minőséggel; másoknak dolgozni kell ezen egy kicsit.

Van javaslatod azzal kapcsolatosan, hogyan dolgozzunk ezen; és megengedett számunkra, hogy tudjuk, hogy mely négy ponton és mely szinten vagyunk?

Mindegyikőtök megelégedettnek fogja találni magát besorolásával, igazán biztosíthatlak titeket efelől. Mivel nem lesz olyan magas, hogy az nagy kihívást jelentene számotokra; mégis, a Szerelemben való teremtési képességetek ajándékának megértése lesz, melyet megalkottatok abban az élményben, melyben a leginkább Örömtelien fogjátok felfedezni, hogy részesei vagytok – ezt bizonyosan állítom.

Ahol a tanítási szerepet kell választanotok, inkább a portál belsejében lesz; ahol azt kell választanotok, hogy azokat segítitek, akik még mindig a félelem útját járják, mégis rendelkeznek azzal a képességgel, hogy véghezvigyék átmenetüket, és itt dolgoznátok kívül.

Változatosabban?

Ó, jobban szolgálni: több, mint amire vágyhattok, hogy létrehozzátok a leggyönyörűbb ösvényt, melyet utatokként kimunkálhattok.

Behatóbban foglalkoznál azzal a kettősséggel, melyet az interneten találtam, hogy néhány portál jó, és néhány nem – ez igaz? Néhány portál nem jó … olyan, mint egy bevégzés … mint egy csapda – az, ahonnan nem jöhetünk vissza, mely nem vezet sehová?

Vannak azok a hasadékok az energiában, melyek időről időre ezredévről ezredévre jelen vannak; bizonyos folyamatok révén hátrahagyva, melyeket nem gyógyítottak meg a Beteljesülésbe, Befejezésbe. Az én megértésem az, hogy ezek azok közül valók, melyekről beszélsz, ebben a formában: az energia bevégződése, mely elvisz olyan helyekre, melyet lehet, hogy nem értetek meg, tehát nehéznek találnátok a visszatérést teljes mértékben e Föld dimenziójában járt utatokhoz. Ezekről olyanokként fogtok tudni, melyeknek nincs stabilitásuk: nem tűnnek teljesen kereknek; a legegyenlőtlenebb és leginkább be nem teljesült módon rezegnek az érzékelési tudatosságotokhoz, ahogy azt választjátok, hogy megvizsgáljátok őket a legbelsőbb tudatosságotokkal, hogy Kalauzoljon titeket a számotokra való alkalmasság szerint. Kevés van belőlük nagy távolságokban, és a legtöbbel egyáltalán nem találkoztok.

Ami ezen a Földön megtörténik, az a rezgésszám változása, és vannak helyek a Földön, ahol a Negyedik Fény nagyon közelről érinti a harmadik dimenziót; és igazán, ez inkább ahhoz hasonló, mint keresztülsétálni valamiféle kapualjon, ahol hirtelen érzékeiteket felfokozzák, és valóságotok jobban vibrálónak érződik: a nap ragyogóbb, a falevelek zöldebbek, a virágok vibrálóbbak és illatosabbak, és így tovább; valamint érzitek a VILÁGMINDENSÉG Egységét. A yin és a yang többé nem uralkodó; egyszerűen gyakoroljátok a pillanat szenvedélyét, hogy teremtsetek, felfedezzetek, tapasztaljatok, és leginkább, hogy szolgáljatok. Ebben a szolgálatban van egy nagyfokú vágy, hogy még szebbé szépítsétek, magasztaljátok, Szeressétek azt, ami már létezik, hogy mindenki még jobban megtapasztalhassa ezt a Szépséget. Ennélfogva, az átmenet utazása újból elkezdődik; és végül, az Ötödik Fényben találjátok magatokat, ahol a Szerelem minden, ami ott VAN, hogy ennek részesei legyetek, hogy erre összpontosítsatok.

Az a portál / kapu, melyen átsétáltok az ilyen alkalmakkor, időnként megnyílik és bezárul, amikor úgy ítéli meg, hogy a hely rezgésszáma elégséges ahhoz, hogy megengedje, hogy érezhetővé tegye jelenlétét, ha akarjátok: a portál / kapu a tudatosság egy formája is, és rendelkezik saját úttal, hogy teremtsen.

Amiről beszélek, az nem annyira közvetlenül a Negyedik Fénybe tartó portál, mert ez átmenet idejének tetőfokán lesz: ezek inkább olyanok, mint az ablakok, ahol kinézhettek, és csupán ti tapasztaltok meg egy kicsit a Negyedik valóságból, melyhez jelenleg csupán meditatív energiákon és álmaitokon keresztül férhettek hozzá. Képesek lesztek erősebben érezni őket tágra nyílt szemmel, és kezetekkel, nagyon funkcionálisan, mondhatom. Visszatérésetek alkalmával, lehet, hogy vágyakoztok arra, hogy ismét meglátogassátok, mégis nem szükségszerű ott lenni oly gyakran; inkább egységesíteni kell, és az általatok befogadott megértésetekből megosztani élményeteket másokkal, hogy ők is megértsék, mi történik, és ne féljenek a Negyedik valóság összpontosításba történő utazástól.

Azzal az egy megértéssel fejezném be most, melyet szeretnék elhozni mindegyikőtöknek: az Önvalón belül kell „hangszerelni” a megértését, megismerését a Szerelem hatalmának, melyek ti vagytok, hogy átváltsátok valóságotokat abba az összpontosításba, ahol az adományok könnyebben érkeznek; az egyidejűségben [szinkronicitásban] bővelkedve, a Szerelem Világossága bennetek olyan vibrálóan tartja meg magát, melyben nem akadályozhatjátok meg, hogy olyan bevételeitek legyenek, hogy megalkossátok azt az utat, melyet választotok, hogy létezzen.

Egyetlen lépéssel kezdődik: hogy megalkossátok a mozdulatlanságban / nyugalomban eltöltött ülések idejét; utatok legbelsőbb Lényével való kapcsolat idejét. Ahogy ekkor hozzátok szól, nektek nagyon meghatározott szerepetek van ösvényeteken, ahol követnetek kell azt, ami adott: hogy többé ne féljetek a Teremtés élén való utazástól; mely most a valóság igazán; és engedjétek meg magatoknak, hogy Megbékéléssé / Engeszteléssé váljatok legteljesebb Fényetek Szépségében.

Igazán a legnagyobb Megtiszteltetés itt lenni Szeretettel és Hálával; szeretetteljes búcsút intek nektek, addig, míg ismét nem találkozunk, ebben a tudatosságban;

És ez így van.

~~~~~~~~~~~~~~
Takeli
~~~~~~~~~~~~~~


[1] Mitokondrium: az élő sejt légzésében és anyagcseréjében részt vevő energiatermelő sejtszervecske. Forrás: Idegen szavak szótára


© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
Kailua, Honolulu Hawaii
http://takeli.com; takeli[at]takeli.com
Private Sessions available
Telefon: +1 808 397 9926
Magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/


A cikk szabadon továbbítható, azonban ha bárki továbbítja, vagy felteszi internetes oldalára, kérem, jelölje meg a szerzőt, elérhetőségeit és a magyar nyelvű fordítás forrását is.

Takeli angol nyelvű hírlevelére a következő e-mail címen lehet jelentkezni:
takeli[kukac]takeli.com (Takeli szereti tudni, hogy honnan, ki veszi fel vele a kapcsolatot, ezért kérem, mindenki, aki feliratkozik Takeli hírlevelére, egy pár sort írjon magáról – angolul.)

2010. augusztus 24., kedd

Az egység üzenete


Az egység üzenete

2010. augusztus 18.
MESSAGE OF ONENESS
© Takeli MMagdalen
Kailua, Honolulu Hawaii
http://takeli.co; takeli[at]takeli.com
Magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/


Üdvözlet és Szeretet nektek, drága Fény Barátaim. ÉN VAGYOK Uriate (Oo-Ri-Ah-Tay), és Szívem Fényének társával, Iliate-vel (Il-Ee-Ah-Tay) elhozzuk számotokra Örömünket Egységünk okán ezen hathatós időszakában a változásnak és az energia átalakulásnak – energiának, mely többé nem szolgál titeket, és az egészet.

Te vagy a Fény Szentségének Áldott Edénye: vagy a Teremtő igaz jellege, amiről remélted, hogy az vagy a leglehangoltabb pillanataidban. Te vagy mindaz, amit felajánlok neked: Magának a Teremtőnek Áldott Fénye, aki felemelkedett e Föld síkján, elhozva összpontosításod, és utad most e roppant nagy változás lehetőségéhez, hogy egy legyél a nagyszerű hatalommal felruházottsággal és Szerelemmel.

Nem kérdezted magadtól újból és újból, „miért járom ezt az ösvényt, amiről látszólag azt írják, hogy egy a nagyszerű Szeretettel, amikor én magam gyakran nem érem el azt, hogy megtaláljam önmagamban?”

Szemet kell hunyni a hiányosságok felett, magadnál és másoknál is: válasszátok azt, hogy csupán rózsaszín szemüvegen keresztül nézelődtök, hogy érzékeljétek a Szépséget mindenben, ami elérhető számotokra.

A Létezés ilyetén módjában kívül vagytok a valóságon? Ó, igazán… ez egy új valóság, a negyedik dimenzióból és azon túl való, hogy most az ilyen Létezési mód részesei legyetek. Próbáljátok fel ezt a szemüveget, mely megmutatja nektek a Szereteten alapuló világot … lássátok meg a Szeretetet mindenben, ami megközelít titeket, a változás előfutáraként, az energia teljes átalakításának működéseként, ami most van igazán. Lássátok meg a jót is utatok minden legapróbb részében, legyen az szemetekben terjedelmes, vagy csekély; és fel fogjátok fedezni, hogy amit lelki szemeitekkel láttok, amit érzékeltek, egyre inkább valóságotokká válik.

Kikerültök a káosz világából, és ráléptek a bennetek lévő Béke ösvényére ebben az egyszerű folyamatban: ezentúl tilos élnetek a Létezés erősen fegyelmezett módjaival, hogy elérjétek vágyott Lelki [Spirituális] fejlődéseteket – mely elérkezik hozzátok, szinte csupán annyi erőfeszítéssel, hogy akarjátok félretenni az önkritikát, vagy mások kritizálását gondolati folyamataitokban, és válasszátok azt, hogy csodáltok valamit, egyáltalán akármit, a maga helyén tudatosságotokban, ahogy a negativitás rezgése megjelenik számotokra.

Amit meg kell gyógyítani, felhívja magára a figyelmeteket; mégis rá fogtok lelni arra, ami a közmondás szerinti „vihar a teáscsészében” – nagyon kevéske abból, mely a bennetek lévő ilyen félelemből eredt, megmarad, hiszen Nagyszerűbb Lényetek dolgozik veletek szorgalmasan, hogy ami a múlté, azt most elengedjétek a Beteljesülés / Befejezés lenyűgöző folyamatában. Mindaz, ami tőletek megkívánt az, hogy azt tegyétek, amit szeretnétek; olvassátok el azt, amit számotokra alkottak meg, lássátok meg azt, ami azért van, hogy meglássátok, és engedjétek meg, hogy világotok átalakításának összpontosítása legyen minden, hogy világotok olyanná váljon, amilyenné akarjátok, olyan simán és nyugalommal, könnyedséggel telített ösvényen, amennyire lehetséges megalkotni veletek, és számotokra.

Ti vagytok életetek ösvényének döntőbírói és felbujtói, ösztönzői: mi itt vagyunk, hogy segítsünk nektek mindennek a megértésében, amire képesek vagytok, és ez sokkal több, mint amiről úgy találnátok, hogy most hozzájárultok … apránként hozzá fogtok szokni, hogy világotokat újra rendezzétek, Létezésetek módjain, melyek jobban szolgálnak titeket, amik felkészítenek titeket a részetekről páratlan közreműködéshez az átmenet időszakaiban, mely most történik meg, és folytatódni fog, hogy beburkoljon titeket folyamataiban is.

Keressétek meg belső bölcsességetek ismeretét a mindennapi meditációtok alkalmazásán keresztül, még ha az tíz perces is. A gondolataitok ezen összpontosításának folyamatában, mely nem helyzetetekre irányul, hanem Fényetek szépségére, Tiszteletetekként és mély kapcsolatotokként azon részetekhez, mely a Föld fátylain túl lakozik, felajánlva számotokra Szeretetének ajándékát, és egy nagyszerűbb megértését annak, aminek lennie kell utazásotoknak a vele való kapcsolatotok pillanatában. Ez az, amit hangszereltetek szándékotokon keresztül, hogy kapcsolatba lépjetek önmagatok e részével, és hajlandóságotokkal, hogy csendben, és nyugalommal telítve üljetek a Létezés állapotában. Számotokra és általatok ez könnyebben megvalósítható, mint ahogyan azt feltételezitek, hiszen Nagyszerűbb Lényetek több mint hajlandó, hogy segítsen titeket a bölcsesség és az irántatok érzett Szerelemre / Szeretetre való gyújtóponthoz [fókuszhoz] kapcsolódás e folyamatában, amit lehet, megoszt veletek a pillanatban. Tegyétek ezt meg olyan gyakran, ahogyan óhajtjátok: ezen részetek nem un meg titeket; megkér titeket, hogy Befejezzetek néhány folyamatot, vagy mást, azt megelőzően, hogy felajánlja számotokra folyamatotokban a következő lépést, amikor úgy találjátok magatokat, hogy egy bizonyos üzenetet kaptok meg ismételten, melyet elhozott számotokra gondolataitokon, illetve testetekben az érzelmeken keresztül, vagy annak a megértésén át, hogy mit lehetne tenni.

Az az idő, amit a hallgatás, Fényetek Szerelméhez való összekapcsoltság ezen állapotában eltöltötök, mindig nagyszerű jutalmakat hoz el majd nektek; hiszen el fogtok érkezni ahhoz a felismeréshez, hogy újra meg újra, amit hallotok, az értékes, és amikor ezt megszívlelitek, még akkor is, ha időnként egy kicsit furcsának tűnik, az elkövetkező időszakban nagyszerűbb lehetőségeket fog nyújtani, mint amiről Lényed kiinduló körülményeiben azt gondoltad, hogy lehetséges.

Emlékezzetek, amit kérnek tőletek, az mindig a Szerelemből érkezik: semmilyen sérelem állapotára nem kellene gondolnotok a többi Lény iránt ez irányban, újra összpontosítva magatokat a Szeretetben, újra meg újra, míg a Szeretet erősségében nem találjátok magatokat, mely körülvesz, és megtölt titeket, hogy elborítson, mielőtt úgy cselekednétek, ahogy elhozták számotokra. Tudni fogtok valamit, ami helyénvaló, amikor ebben a beteljesülésben boldognak érzitek magatokat, ahogy elképzelnétek magatokat, hogy véghezvittétek – legyen ez most az önmagatok iránti Igazság próbatétele.

Mindaz, Amik VAGYTOK, az mindig az egésznek egy része … többé nincs elkülönültség, mely egyszer megengedte létezésetek e formáját, még ebben a dimenzióban. Ahogy utazásotok Befejezése / Véghezvitele felé mozdultok el ezen a síkon, biztosan beállítjátok a helyére azt, ami másokat is szolgál, a hasonlóan gondolkodók gondolatainak hatalmán keresztül, hogy felhalmozódjanak az Éteri Fényben. Az is lehet, hogy azt választjátok, hogy felhasználjátok az ilyen hasonlóan gondolkodóktól eredő gondolatok rezgését, gondolataitokat ahhoz összehangolva, aki a Földeteken sétáló egyik nagyszerű Mester volt – Jézus mester, Buddha, Lady Kwan Yin Istennő Fénye, vagy Mária energiája, és mások, akikkel rokonságot éreztek. Ebben az összehangolásban a Szeretet által telített utazásból eredő az, ahogy ti Tisztelitek őket, ők is Tisztelni fognak titeket: ezt az egyensúlyt teremtik meg életetek ösvényén, és az övékén; szintén a Szeretetet vinnéd el a Teremtőhöz; hiszen a Szeretetet választottátok, és a Teremtő Tiszteletét, és sok valósult meg a Szeretet ösvényein, és mindennapi életetek során, jóval túlmutatva megismeréseteken, vagy megértéseteken ez idő tájt.

Válasszátok a Szeretetet / Szerelmet, hogy utatok legyen … a Szeretetet összekapcsoltságotokban a legteljesebb Lélek Fényetekhez; a Szeretetet abban, amit másokkal megosztanátok, legyenek azok Látottak, vagy Látatlanok … és boldoguljatok most megválasztott ösvényeteken, hiszen mi a Lélek Fényből vagyunk itt, hogy biztosítsuk nektek a Befejezéseket, mely megengedett számotokra, hogy elfogadjátok, a legteljesebb mértékben a Fény összes ajándékát, mely a tiétek, a lehető legnagyszerűbb Ünneplésében annak, Akik Ti Igazán VAGYTOK.

És ez így van. ÉN VAGYOK Uriate az Elven Fényből; ÉN VAGYOK Iliate, szintén az Elven szövetből: legyetek Áldottak a Szerelem Gazdagságában, annak minden formájában, ahogy telnek a napok. :) 


~~~~~~~~~~~~~~
Takeli
~~~~~~~~~~~~~~
Mindig, minden nap járjatok a Szeretetben. Mahalo :)

© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
Kailua, Honolulu Hawaii
http://takeli.co; takeli[at]takeli.com
Magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/


A cikk szabadon továbbítható, azonban ha bárki továbbítja, vagy felteszi internetes oldalára, kérem, jelölje meg a szerzőt, elérhetőségeit és a magyar nyelvű fordítás forrását is.

Takeli angol nyelvű hírlevelére a következő e-mail címen lehet jelentkezni:
takeli[kukac]takeli.com (Takeli szereti tudni, hogy honnan, ki veszi fel vele a kapcsolatot, ezért kérem, mindenki, aki feliratkozik Takeli hírlevelére, egy pár sort írjon magáról – angolul.)

2010. augusztus 14., szombat

Elven tanácsadóimtól


Elven tanácsadóimtól

FROM MY ELVEN GUIDES
2010, július 29.
© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
www.tikele.com.au; takeli[kukac]takeli.com
Magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/

Legdrágább Szív Fények, méltányoljuk az üdvözlést, mely szokás szerinti számotokra: az egyik, akit a legbarátságosabbnak és legkedvesebbnek találunk számotokra az Emberi világból, aki egyszer szintén Elven volt, a legnagyobbrészt, vagy valamikor, valahol, ti is Elvenek voltatok. Ezekben a szavakban a Fény Családjaként elismerve, mely az Elven fajból való, ahogyan még viselitek az Emberi megtapasztalásotok fátylait és színeit most.

Én, Uritaté (Oo-ri-ta-tay) Szívem társával, Iliaté-vel (Il-ee-ah-tay) most beszélnénk: arról, hogy az Emberi Fény hogyan boldogul a nagy bizonytalanságok és számottevő megpróbáltatások ezen időszakában – a legtöbbetek, ha nem mindnyájatok esetében – ahogy a földi Emberi mivoltotok záró folyamatán mentek keresztül. Az Emberi Fényből sokan váltanak majd át arra, hogy újra felfedezzék Emberi azonosságukat, és keresztülmenjenek lecke terveiken más időszakokban és helyeken; legtöbbetek, akik megkapják ezt az átvitelt, nem így tesznek.

Titeket arra szántak, hogy elmozdítsátok magatokat a Szerelem Fényébe, ami most oly túlsúlyos Földeteken. Mi, a földi síkotokra szánt Tanácsadás [Útmutatás] és Szerelem világaiból, újra összpontosítjuk energiáinkat a legszorosabb kapcsolatban, hogy együtt a Szerelem nagyszerű kiterjedtségének szövetéből, mi együtt, hogy senki ne maradjon nem-Szeretve, azt válasszuk, hogy a Szerelem / Szeretet ilyen erejében érezzük magunkat, úgy, ahogyan azt mi ajánlanánk fel. Mindegyikőtöknek azt kell választani, hogy visszaviszitek magatokat saját nagyszerűbb tudatosságotok Világosságába. Néhányan Lélekként beszélnek róla: mi Nagyszerűbb Lényetekként határoznánk meg azt, ami a mindnyájatokban jelenlévő Teremtő Szerelmének a jelenléte. Mivel ez a Teremtés igaz Szív Fényében foglal helyet: mely részetek leggyakrabban, különösen a múltatokban, meglehetősen kívül esett földi síkotok élményeitől.

Most, jelenleg, a tér-idő kapcsolatban, minden az összpontosítás tárgyává válik, Szerelmetek hatalmának tudásában, hogy megváltoztassátok körülményeiteket azokkal, akik jobban összhangban vannak veletek a Szerelem kisugárzásában, amik vagytok, ahogy azt választjátok, hogy a félelem rezgése többé nincs jelen ösvényetek vezérlésében ebben az Emberi élményben. Azon energiák elengedésével, melyek nem az Emberi Önvalótok iránti Szerelemből valók, elmozdítjátok magatokat a Szerelem ezen szövetébe, vagy hullámába, mely most körülveszi bolygótokat, napról napra egyre inkább.

Más birodalmakból sokan vannak, akik részesei lennének ennek a folyamatnak veletek; ahogyan hajlandóak vagytok rájuk pillantani, és meglátni bennük a Szerelem rezgését, hogy többé ne aggódjatok fizikai kifejezéseik okán – nem így van ez az Emberi Fényben is? Azért, hogy többé ne érezzétek a különbséget a Teremtő Örömteli kifejezéseinek rezgései között, ezen számos formában és színben; amit éreztek csupán, az a Szerelem, mely mindnyájatokba beleszőtt, hogy Emberek, vagy mások legyenek, ebből, vagy abból a fajból, négy lábbal, vagy kettővel, tollasan, vagy prémesen, a vízi világból, vagy a szárazföldi világból, és így tovább. Ne féljetek a közöttetek lévő különbségektől: legyetek hajlandóak, hogy bírjátok saját Fényetek hatalmát, hogy megmutassa nektek Szerelmük szintjét. Legyetek könyörületesek azokkal, akik még nem találták meg saját Szeretetüket; Gyújtsatok fényt Szívetekben, és lássátok meg, hogy a Teremtő hogyan idézi elő önmagát bennetek, hogy megmutatkozzon nektek, és hogy ők – az elérhető számos lehetőség – a Nagyszerűbb Létezés Szerelme felé forduljanak, mely bennük és bennetek is olyannyira ragyog. Ahogy bírtok ezzel a bátorsággal, hajlandósággal, hogy az mindig beragyogja ösvényeteket, az irántuk – az Igazságuk iránt – érzett Szereteteket, ők lesznek azok, akik rálelnek önmagukra, és az oda elvezető saját ösvényükre.

Mi, akik az Elven világokból valóak vagyunk, megtartjuk számotokra belső tudásotok, saját Szerelmetek Igazságának Fényét, előttetek, hogy érzékeljétek önmagatokon belül az erőt, a nagyszerű örömöt, a Szerelem végtelenségét, mely Lényetek teljessége, kifejeződve az energiák elrendezésében [formációjában], melyet választottatok, hogy jelenleg ragaszkodjatok hozzá, hogy előmozdítsátok a tudást önmagatokban, a Szerelmetek iránti nagyszerű minőséget, mely most folyvást Utat mutat ösvényeteken.

Néhányan olyan életet választottatok, mely látszólag akadályokkal teleszórt; mások olyan életet, melyet összevetve ezzel, könnyebbnek tűnik: mindegyik rendelkezik az élmény, az Önvalónak való megmutatkozás, és Szépségetek önnön ajándékaival. Ha Igazságotokban lennétek, tudnátok ezt: minden a Teremtőt szolgálja, vágyuk szintjének és minőségének megfelelően – a választott ösvény nehézségei felett ne ítélkezzen senki; annak Szeretetében / Szerelmében csupán a Szerelem szintjét ítéljék meg; megvalósításának Örömét, és a Tiszteletet, mely titeket illet meg az Önvalóba való visszatéréskor, ennek az Emberi élmény-utazásnak a lezárása során.

Ebben a Fényben, Ti, a Földről, rendelkeztek azzal a páratlan lehetőséggel [potenciállal], hogy megfigyeljétek saját működő Szerelmeteket, ahogy minden nap kiváltjátok: hogy valóra váltsátok a bennetek lévő tudás rezgését, mely csupán ritkán történik meg, bármely planetáris életút során. Szerelmetek oly nagyszerű lesz, hogy megengedi számotokra a dimenziós tudatosság váltását, míg testi folyamatban vagytok, a leginkább Szerelemmel telített mintájában mindennek: ami az átmenet a harmadikból a negyedik Fénybe. El fogtok mozdulni a félelem szóródásán alapuló valóságból a Szerelem tudásába: onnan megtapasztalni Szerelmetek hatalmát, annak teljességét egy új, és mindig táguló utazásban, mely elvisz titeket közvetlenül magának a Teremtés Szerelmének mély és mélyreható teljességébe, a MINDEN AMI VAN-ba beleszőtt Önvaló megértésében.

Jelenleg, Önvalótoknak csupán a legszélét érintitek a MINDEN Fény Egységében lévő Szerelem Fényeként való megismerésben: legyen meg az Örömötök, hogy megválasztjátok az ösvényt, mely elvisz titeket a Szerelem / Szeretet ezen nagyszerű helyére. Ez az a hely, ahová elutaztok éjszakai utazásaitok során; most legyen ez az, ahol vagytok nappali utazásotok alkalmával, összekapcsoltságotok és Meditációtok időszakában, és Nagyszerűbb Lényetek el fog vinni oda titeket, hogy Szerelemként tapasztaljátok meg Önvalótokat. Vonzani fog titeket annak az útnak az elrendezése [formációja], mely ehhez húz titeket, aziránti szándékotokkal, hogy megtapasztaljátok azt.

Ekkor, ahogy a bennetek lévő Fény felé fordultok, hogy újra összpontosítsátok energiáitokat, annak a Szerelemnek a tudására, melyről beszélek, ami elvisz titeket az Igazságotok, Bizalmatok és Szenvedélyetek Tisztaságában a következő átmenetbe, Megvilágítva ösvényeteket, minden egyes lépésnél annak a Szerelemnek a nagyszerűségével, amiben mindig megtartottak titeket. Akik ezen az ösvényen járnak azok, akiket oly nagyon Tisztelünk: ti választottátok azt, hogy az Emberi Fény félelmeit felülmúljátok, hogy a SZERELEM rezgéseként mozduljatok el az Önvalótok megismerésébe. Ennek a Szerelemnek a kisugárzása, továbbadása okán az Emberi világnak: ti vagytok azok, akiknek a közvetítés [médiumság] gyógyító ösvényére kell összpontosítani, azokéra, akik az Istennő Fényben szolgálnak, és a szolgálat minden más ösvényére: Önvalótokat kinyilvánítva, vibrálóan, Szeretetteljesen, a Teremtő Szerelmének kifejezéseként, melyek igazán vagytok, melyet bármilyen módon felajánlotok a VILÁGMINDENSÉG és az Emberiség iránti Szerelem ajándékaként. Ebben a Szerelemben, teljesen elkészültetek: nem vagytok kimerülve, hiszen ki- és átáramlik rajtatokon keresztül, részetekről erőfeszítés nélkül: létezik, ott van, hogy döntésetek szerint világra jöjjön, Nagyszerűbb Lényetekként, mely veletek áramlik a Szerelemben … kisugározzátok, hiszen most részeteket képezi, oszthatatlanul. 

Igen, ez a Lélek ösvénye a Földön; vannak, akik már a Fény ezen elrendezésében [formációjában] vannak; és igen, ez számodra is létezik, hogy válaszd.
Ez belőletek jön elő, ahogy folytatjátok Örömötök, elfogadásotok, hajlandóságotok kifejezésre juttatását, hogy az előttetek álló összes ösvényt a Szerelemben járjátok.

És ez így van, hogy én, Uritaté, és én, Iliaté kifejezzük Hálánkat, Örömünket, hogy szolgálatotokra lehetünk; és hogy a közvetítőnk szolgálatára is lehetünk; hiszen akiről beszélünk, mindig az általa választott Szerelem ösvénye volt, mint ahogyan az, a legtöbbetek számára is.

Ismerünk Téged, Szeretünk Téged, Tisztelünk Téged a SZERELEM Világosságában.

~~~~~~~~~~~~~~
Takeli
~~~~~~~~~~~~~~

© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
www.tikele.com.au;
Magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/


Ha bárki idéz a fenti cikkből, felteszi internetes oldalára, vagy e-mail levélben továbbítja, kérem, jelölje meg a szerzőt, weboldalának elérhetőségét és a magyar nyelvű fordítás forrását is.

Takeli angol nyelvű hírlevelére a következő e-mail címen lehet jelentkezni:
takeli[kukac]takeli.com (Takeli szereti tudni, hogy honnan, ki veszi fel vele a kapcsolatot, ezért kérem, mindenki, aki feliratkozik Takeli hírlevelére, egy pár sort írjon magáról – angolul.)

2010. június 26., szombat

A Mesteri Önvaló a SzeretetbenA Mesteri Önvaló a Szeretetben

Mastery of the Self in Love – by The Chancellor of Le-MU-Ri-A
24th June 2010,
© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
www.tikele.com.au
Tel.: 0417 941 905 (Ausztrália)
Tel.: +61 417 941 905 (Nemzetközi)
A magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/

Üdvözlet, drága Fény Valóim, Áldásom, Szeretetem és gyógyításom küldöm nektek: hiszen e Földön az átmenet és az összes Fény behangolásának időszakában oly sokat kell beállítani saját Fényetek Lényegeiben [Esszenciáiban].

Az Energiák nagyszerűségei vagytok, akik önmagukat testes folyamat fizikai formációjaként ismerik, akiket ennek elme tudatossága irányít; amikor Igazából, ti sokkal többek vagytok ennél. Ez a ti nagyszerűségetek, ami most önmagatokon belül pályára áll – nem tapasztaltátok meg a régóta tartogatott tervek gondolatainak ösztönzéseit, melyek türelmesen várják megvalósulásukat? Most van itt az idő a bennetek lévő Mester számára, hogy nekilóduljon, és mélyről előhozza belőletek a nagyszerű Szeretet / Szerelem idejének tudását. Ebben beszélek Le-MU-Ri-A-ról; amikor ezen szavakat olvassátok, felemelkedik belőletek ennek az időnek és helynek az igaz tudása, melynek most el kell újra jönnie a Föld síkjára rezgési kinyilvánításában.

Saját Szív Fényetek Magja – mely most ébred fel bennetek- kér titeket, hogy engedjétek el a hiány, a meg nem felelés, a hirtelen és hosszan tartó harag, stb. régi gondolatmintáit; hiszen míg a napi tudatosságotokban a hiány tudásának nagy ereje létezik, és ezzel együtt jár, Szerelmetek Igazsága ez: a Szerelem oly nagy hatalommal bír, hogy nem lehet eltörölni évszázadokon keresztül, az időkön keresztül ezen a Földön, ahol ragaszkodtatok a yin-yang élmény látszólagos korlátozásaihoz. Az időt minden mércét meghaladva, így szolgáltátok: most, előttetek, bennetek és körülöttetek sebesen áramolva létezik a nagy átmenet pillanata: ebben a nagyszerűségben mondom, hogy ezt a Tudatosságban történő Nagy Változásként kell ismerni.

A Fény haladó hullámai most hirtelen érintkezésbe lépnek veletek valamilyen formán a szokványos folyamatban, előkészítve e bolygó tudatosságát a következő átmenetére, amikor minden, ami képes rá, újra összpontosít saját Fényére az energia új formációjában: összpontosítva önmagán belül a Fény nagyszerűségét a bennetek lévő minden részecskére, a „Minden Ami Van”-ra. Ami most bennetek történik az, hogy erre az új összpontosítási módra a sejtes energia felkészül: tehát, a tompaság, fejfájás, és az általánosan fellépő fájdalmak tünetei léphetnek fel, ahogy megengeditek frekvenciátoknak, hogy igazodjon, hogy jobban tisztában legyen önmagával önmaga élményének új formájában. Ez történik bennetek, függetlenül tudatosságotoktól, Szerelmetek szintjétől, hajlandóságotoktól, hogy a Lélek ösvényét járjátok. Mindez a Szerelemről szól értetek, e Nagy Változás Emberi élményében, és az Önvaló élményében, hogy másképpen értse meg saját képességét a Szeretetért és a Fény nagyszerűségéért, ami most szövődik át a sejt tudatosságotokba.

Mivel ez az a Szerelem, mely mindig is Vezérli ezt a folyamatot: a nagyszerű és mindent körülölelő Szerelme Teremtőtöknek; és minden Fény és Mesteri birodalomnak. Titeket nem másban, mint a nagyrabecsülés és Tisztelet nagyszerűségében tartanak meg, hiszen azt választjátok, hogy megtapasztaltok most egy új életmódot, mely a legteljesebb felkészültség az új, és választott ösvényetek számára, melyet felfedezhettek önmagatoknak, hogy ebbe elmozdítsátok magatokat. Ez a Szerelem nagyszerűsége, mely megengedi Önmaga energiájának felerősítését, hogy számtalan módon jusson kifejezésre, hirtelen váltásokat és változásokat hozva el Létezésetek módozataiban, abban, amit esetleg tesztek, hogyan létezzetek a körülöttetek lévőkkel.

Minden, amik vagytok, a most egyedülálló pillanatával övezett: hogy elmozdítsátok magatokat teljesen a Változó Tudatosság ezen időszakán olyan lenyűgözően, ahogy úgy találhatjátok, hogy megteszitek – ezzel a számos vágyra utalok, amikkel esetleg bírtok a Véghezvitel / Befejezés egyik, vagy másik formájában, mely titeket mindig a nagyszerűbb Szerelembe visz el. Az ellentettség [polaritás] ellentéte azoknak, akik ilyen módon teremtenének, felkínálja a pillanatot, hogy megengedjétek az utazásotoknak, hogy felajánlja számukra az idő kiterjesztését, melyet lehet, hogy kutatnak, hogy teljesen megértsék az új világ ajándékait, mely még megmaradt a tudatosság polaritásának végletein alapulva.

Közülünk azok, akik most titeket Kalauzolunk, mindig a Fényetekre való új újra összpontosítást választjuk, hogy biztosítsuk felkészültségeteket a változás időszakára, amely már közel van. Ebbe már beleszőttek vagytok, olyan teljesen, hogy szó szerint ti vagytok az igazi kulcs elemek az egész folyamatban. Valódi tudatosságotok, tudatállapototok, hajlandóságotok, hogy megengedjétek másoknak, hogy megválasszák saját felismerésüket minden nap életútjukkal kapcsolatosan az, ami elviszi ezt a harmadik dimenziós tudatosságot a kevésbé sűrű új formájába. Ahogy beszéltek, kigondoljátok azokat a gondolatokat, amik a Szerelemből jönnek, az Önvaló, és mások irányába, az új gondolatmátrixhoz adjátok hozzá azt, ami kormányozni fogja valódi létezéseteket a Negyedik Fény birodalmában, és azon túl.

Fel kell ismerni, hogy hol van a Szív Fényének Igazsága, és hol győzi le a félelem az utat. Tudni fogjátok, ha az a félelem, ahol valamilyen módon a hiány túlsúlyos erős tudatossága fellelhető, ami a pillanat gondolata: egy másik pillanatban valóságotokat ki lehetne nyilvánítani, vagy meg lehetne érteni sokkal ragyogóbban Szerelemként, melyet belevisznek. Ahol a Szerelem / Szeretet az Útmutató tényező, a Szerelem / Szeretet mindig győzedelmeskedik, nem számít, hogy a jelenlegi pillanatban milyennek tűnik az életút. Át fog váltani egy új megértésbe, amely teljesen megsemmisíti, vagy szabadjára engedi a régi Létezési módokat, ahogy a Szerelem tudása az élményben jelen van.

Ez a Változás valódi lényege barátaim: megengedett mindenkinek, aki a Szerelemből való, hogy visszatérjen ismét a Szerelembe, mely fellelhető bennetek, és körülöttetek. Tehát, Földetek, a fizikális Édesanyátok, aki elhozta saját Légyegébe a Szerelem Fényét oly hathatósan, aki Szívéhez a legközelebb tart meg mindnyájatokat, akik a Szerelemből valóak, kijelölt energetikai vállalkozásaitokon keresztül, hogy új gondolatokat gondoljatok, melyek a Szerelemből emelkednek ki, saját tudatosságának igazi kifejezéseképp, akik ti vagytok.

Ez nem egy hierarchikus energia, amiről beszélek: ti vagytok a Teremtő Szerelmének valódi Lényege, beleszőve az Emberi Mivolt formájába: szintúgy ti vagytok a planetáris létezés Lényege, amit Anyaföldként ismernek. Ahogy nem vagytok részekre különíthetők a Tudatosság Változásától, míg testben léteztek a Földön, nem vagytok külön részre oszthatók az Édesanya rezgésétől, ami megengedi sejtjeiteknek, hogy egy testbe formálódjon, és az egészség és jólét rezgésében legyen fenntartva, ha Szeretettel-telített természetű gondolatokat gondoltok állandóan. Nem hordoz ellenszenvet az iránt, amit az Emberek teremtettek testi folyamataiban: csupán Szerelmet hordoz, ami az Emberi élmény összessége, ami saját teremtéseinek energia helyreigazításainak helyére hatol. Mindig az egyensúlyt keresi most: találjátok meg az egyensúlyt saját Szíveteken belül mindig, és véghez fogjátok vinni a gyógyulás utazását, melyet lehet, hogy meg akartok tenni ebben a dimenzióban, és azon túl.

Az egyensúly egy korlátozó tényező a yin-yang élményben; engedjétek meg saját Szíveteknek, hogy naponta viruljon, ahogy megtartjátok magatokat Teremtőtök Szerelmében, a Szerelem szövetében, ami az Istennő Fény, és a Krisztus Tudatosság átalakító energiáinak hatalmában van: kutassátok fel ezeket napi Meditációitokban: szólítsátok meg őket Imáitokban, ahogy Szívetekben beszélnétek velük, és figyeljétek, ahogy a korábban zárt ajtók saját életutatokon megnyílnak előttetek.

Így mozdítsátok át magatokat a Tudatosságban történő Változáson: Szívetekben az elégséges Szerelemmel, engedjétek meg annak kifejezésre juttatását mindennapjaitok során; a szánalomban, amivel esetleg bírtok azok iránt, akiknek szerényebb körülményeik vannak, mint nektek; osztozzatok velük a Szeretetben, és azokkal, akikkel átéreznétek Szeretetetek szépségét minden egyes napon.

Éljétek életeteket úgy, mintha minden napot a legteljesebb szépségében kellene megtapasztalni, ami valójában: minden nap egy egészen új kezdet energiáitok újra egyensúlyozásában, annak az elrendeződésében, ami lehetséges gondolataitok hatalmán keresztül, abban a Szerelemben, amit bevonnátok abba az utazásba, melynek részesei vagytok – feloszthatatlanul, megnyilvánulva, és elérve azt, melyet megengednétek magatoknak, hogy teremtve legyen Fény mintáitokon keresztül most a Földön, hogy minden átmeneti élmény lezárásra kerüljön, és a Szeretet / Szerelem kerekedjen felül / uralkodjon.

És ez így van.

~~~~~~~~~~~~~~
Takeli MMagdalen
Ausztrália
~~~~~~~~~~~~~~

© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
www.tikele.com.au
Tel.: 0417 941 905 (Ausztrália)
Tel.: +61 417 941 905 (Nemzetközi)
A magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/Ha bárki idéz a fenti cikkből, vagy e-mail levélben továbbítja, kérem, jelölje meg a szerzőt, weboldalának elérhetőségét és a magyar nyelvű fordítás forrását is.
Üdv: Klári, a fordító

2010. június 25., péntek

A Szerelem - Szeretet tánca


A Szerelem / Szeretet tánca:
A Szív Fény gyógyító útja


The Dance of Love: A Healing Journey of the Heart Light
2010. június 8.
© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
www.tikele.com.au
Tel.: 0417 941 905 (Ausztrália)
Tel.: +61 417 941 905 (Nemzetközi)
A magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/


Áldás rátok, drága Szíveim, ÉN VAGYOK RaMu… A hatodik Fény Mestere vagyok, annak a káprázatnak a fátylain túl, mely időnként felhőbe burkolja az Emberi utazást. Eljöttem ma, hogy megmutassam nektek a Szerelem ösvényét, amivel a legjobban megérthetitek saját tapasztalásotokat oly módon, ami érthető számotokra, és amellyel megérthető az a csodaszép folyamat, ami valóban az.

Ami történik ez alkalommal Földeteken, az a Létezés módjainak és fogalmainak folyamatos felfedése [fátylaktól való megtisztulása], melyek nem a Szereteten alapulnak: látjátok ezt a politikusoknál, és életútjuknál, bármerre, bármilyen fajta megtévesztés történt, amiről fellebbent a fátyol azoknál, akikre potenciálisan ez vonatkozott.

Saját utatokon, mely még nem tiszta számotokra, vagy még nem látható az új szemetekkel – szemekkel, melyeket az a Szerelem köt csupán le, melyet megpillant – az élmények, vagy gondolatok megértése, ami ott van, folytatni fogja, hogy újra fogalmazza önmagát, míg a kiegyensúlyozottság állapotára rá nem leltek önmagatokon belül, annak megfigyelőjeként, vagy befogadójaként.

Pontosan így, vannak a Tanácsadás világára való rátekintésnek olyan módjai, melyek nem a Fény Igazságán alapulnak, hiszen ezek a tévesen érzékelt képzetei arról, ami valójában, hogy kapcsolatban álljanak a Lélekkel. Ez az abszolút Igazságban van, és minden a Szerelemről szól: egy olyan Szerelem ez, mely megengedi számotokra felfedezni azt, ami lehetséges a harmadik Fény, vagy dimenzió fizikai birodalmában. Ily módon, megtanulhatjátok újra fogalmazni, újra meghatározni önmagatok számára, hogy mit tapasztaljatok meg, mely kellemes számotokra: mi az, amiről esetleg úgy döntöttetek, hogy előtérbe kerüljön, hogy valamilyen formában másképpen értsék meg, mint ahogy esetleg lehetőségetek volt a múltban megérteni.

Mi, a Lélek Fényében, felajánljuk nektek, az Emberi Fénynek, hogy megtapasztaljátok a velünk való mély összekapcsolódást, a harmadik Fény fátylainak elengedésének ezen idejében, hathatósabban, mint ahogy eddig lehetséges volt számotokra megtapasztalni az elmúlt években. Ez azért van, mert oly nagy a Fény erőssége a bolygón; Gaiaként, és Anyaföldként velünk dolgoznak, hogy felkészítsenek titeket az elkövetkezendő lehetőségekre ezen átmeneti folyamatban, hogy mindenki elmozduljon a negyedik Fénybe, aki készen áll erre az Isteni Forrás, a Teremtő – ami mindnyájatokon átszőtt – megfelelő időzítésekor. Közületek azok, akik elolvassák ezeket az oldalakat, és azok, akik nem: nincs jelentősége ennek a tudásnak egyáltalán; hiszen ez nagy részben az Emberi tudatosság szintjét túlhaladva működik. Ez elérhető számotokra, ahogy valóságotokat erre ráhangoljátok: ez a tömeg tudatosság, ha akarjátok, töltve a Fény arany szálaival, melyek azoknak az energia mintázataiból érkezik, akik elnyerték a negyedik DNS szálukat, mely benne van a Szerelem tudásában. Ez nem összekeverendő a mágneses szálakkal, ahogy azt a múltban meghatározták: négy DNS szál fizikai képviseletével fogtok bírni, két kétszeres spirállal, ami a tudományos világ mikroszkópjai alatt látható lesz, ahogy hajlandóak lesznek elengedni téves nézeteiket, és meglátni őket fizikai szemükkel oly tisztán, ahogy most érzékelik az eredeti spirál párt, ami a DNS szálak megalapozó párját alkotják mindegyikőtök sejtes testében, azok számára, akik elhozták ezeket a szálakat a fizikai testükbe.

A saját Isteni természetetek tudásának megerősítésének folyamatában ezen két extra szál rezgése kinyilvánítódik a tudatosságotok számára az életutakban történő számos változás és átalakulás formájában, ahogy ti meghatároznátok, azzal ellentétben, ahogy esetleg látszódott számotokra a múlt élményeiben. Most az út, bármilyen múltbéli vétek helyreigazítása, bármilyen módon, ami számotokra kényelmes, azért, hogy érezzétek ezeknek az időknek és életutaknak a gyógyulását bárkivel kapcsolatosan, aki esetleg elhozta számotokra ezeket a megtapasztalásokat – még azok számára is, akiknél nagy sérülés történt a fizikai, vagy más testben – szükséges megbocsátónak lenni, mindkét önvalónak és másnak, a Fény Igazságáért, hogy belülről, mélyről kinyilvánításra kerüljön, ahol valahogyan rejtve maradt számotokra, értetek, hogy készen álljatok a gyógyulás e szintjére, mely most mindenben megtörténik.

A múlt sérelmeinek és félelmeinek gyógyulásának e folyamatában nincs lehetőség az elkerülésre, kitérésre: ez a kulcs a Menny Királyságához, hogy így mondjam; ahhoz a Királysághoz, mely az Önvalón belül, mélyen lakik, amit esetleg csupán megpillantottatok, vagy időt fordítottatok, hogy mélyebben megértsétek, ahogy elmozdítottátok magatokat azon az ösvényen, melyen megalkottátok azt, ami megengedett volt számotokra megtanulni, nemcsak a korlátokat, és a hiányt, hanem az eredmény szintjét is, amit esetleg megvalósítottatok saját Lényetekért, Lélek Fényetek szemszögéből.

Ez a negyedik eleme a négy testes rendszernek: nem elkülönült tőletek egyáltalán. Bizonyos értelemben agyatok központi részében lakozik, a jobb agyféltekében, legyetek akár bal-, vagy jobbkezesek. Bár, ha agyatok ezen a területen sérült lenne, a rendeltetése az energia ezen formájának nem semmisülne meg, ebben az esetben újra összpontosítaná magát fizikai szinaptikus összekapcsoltságotok más agyi területébe, biztosítva önmagatok legteljesebb megértését az átmenet ezen idejében. Úgy találhatjátok magatokat, hogy elsajátítjátok a valóságotok új érzékelési módozatait, ugyanolyan módon, ahogy felkészítettétek magatokat, ha képesek voltatok hasznosítani agyatokat a hagyományos fizikai módon. Ezért mondom nektek, ez egy beszédmód, ráadásul, ha az agysebészek felnyitnák az agyat, hogy megnézzék az agyat, nem érzékelnék a gondolatok, impulzusok, érzelmi energiák, fizikai érzetek átvitelének szintjét, mely elhozható a tudatos tudatotok számára részetekként, ami az Örökkévaló Lélek: a Fény negyedik teste, amit lehet, hogy a Lélek Önvalótokként ismertek. Ez az a test, ami egyre erősebben gyakorol hatást tudatosságotokra minden nap, melyek most következnek, egy meghatározott folyamatban, mely elvisz titeket a Tudatosságban történő Nagy Változásra való felkészültségetek állapotába, melynek meg kell történnie a következő néhány éven belül – lehetséges, hogy ez hosszabb idő, lehet. Mégis, megtörténik, meg fog történni; és azok számára, akik erre felkészültek, az egyik leghathatósabban megindító élménye lesz a Szerelemnek és Gyógyulásnak, melyről valaha is tudtatok. Azok számára, akik a Tudatosság Nagy Változásáról nem tudnak, az ugyanúgy megtörténik; bár, a félelem szintje, melyet ebbe áthoznak, meghatározza tapasztalásukat az új dimenziós valóságba való átmenet e pillanatában. A Teremtő mindenkit jogos helyzetébe fog elvinni: a tapasztalás helyére, mely tökéletes annak a Fénynek, melyet elértetek addigra, a Világegyetemen keresztüli különböző utazásaitok során, és különösen ez alkalommal, akik vagytok / voltatok idáig / lesztek a Földön.

Tehát, felkészítitek most magatokat egy félelem nélküli életre. Megváltoztatjátok a megértéseteket arról, melyről úgy vélitek, hogy lehetséges, élményetek szempontjából most e Földön: választva azt, melyet annyira szeretnétek megalkotni; hogy elhagyjátok félelmeiteket, ebbe a teremtésbe, melyet ti hangszereltek, vagy elértek. Esetleg választhatjátok azt, hogy megmaradtok jelenlegi körülményeitek között, és élvezitek azt, ami ott elérhető számotokra – a lehetőségek korlátlanok, ami azt illeti, amit most megalkothattok, ahogy megtanuljátok elengedni az összes félelmet, melyet eddig hordoztatok, hogy azok feloldódjanak a Szerelem erős rezgéseiben, melyek a Tudatosság Nagy Változásának ideje alatt jelen vannak.

Ez a Szerelemből érkezik el ebben az időben, nektek egy félreérthetetlen módon megmutatva önmagát, hiszen rendelkezik azzal a lehetőséggel, hogy olyan teljesen feloldódjon, ahogy lehetséges, bármilyen volt a természete. Ha úgy találnátok magatokat, hogy meg akartok gyógyítani egy bizonyos kapcsolatot, és a másik hasonló térben van, tekints rá a körülmények megértésére részedről, és hozz annyi Szerelmet az utazás egészébe, mindnyájatokért, amit találhatsz, hogy elhozd. Ez fogja szolgálni azt, hogy elengedj bármilyen energiakötést / megtartást, ami nem engedte meg a vágyott gyógyulás felemelkedését számodra, és számukra.

Készüljetek a gyógyító utazásotokra, és legfőképpen, elsődlegesen: ez lenne az én kérésem felétek; nem számít a Fény szintje, melyen találjátok magatokat, hogy elértétek, van egy Emberi részetek, melynek még mindig vannak feloldani való ügyei, addig az ideig, amíg elhagyjátok ezt a síkot; hiszen, ahol a magatok részéről nincs többé semmilyen kívánalom az ilyen gyógyulási folyamat iránt, ezt magatokra vállaltátok másokért, kikről gondoskodtok. Legyetek biztosak, a gyógyítás / gyógyulás egyetlen pillanata sem hiábavaló, vagy túlzott: a szükség erre olyan mély, hogy biztosítsátok a Szeretet Fényeit az ösvény számára mindenkiért, annak a teljességnek a megéléséhez, melyek lehetnek, a Teremtő Szerelmének Szépségének teljes tudásáért, és a hatalomért, melyet megtartanak, hogy átváltsanak ebbe az új élménybe, ahol csupán a Szerelem / Szeretet uralkodik, és a félelem többé nem része az útnak.

Mindig azt kapjátok, melyre készen álltok; és ez a Szerelem Fényében van, ami növekedés, mely most számotokra lehetséges, ezekben az energiákban, mely érintkezésbe lép veletek, Gaia átalakításának folyamatának részeként, amik vagytok. Ne féljetek az átmenet egymást követő pillanataiban, mely kiterjeszkedik az általatok érzékelt korlátokon, egy végtelen elrendezésben: mindig ti vagytok, az Emberek, akik igazán Irányítjátok folyamatotokat; hiszen ez a múló tudatosság gondolataiban, érzelmeiben, pillanataiban van benne, annak a tudatosságnak, mely iránt vágyódtok, és ez okozza élményetek természetét, hogy felvegye azokat az energia formációkat, melyeket megtaláltok magatokban, a legnagyobb részt. Időnként, meg kell érteni, hogy ösvényetek megválasztásában, ahogy ezidáig tettétek, hajlandóságotok, hogy utazzatok a Teremtőért ilyen módon, sokkal nagyobb jutalmat hoz majd el nektek, amit esetleg előre látnátok, hogy a tiétek, akkor, amikor elmentek erről a földi síkról.

Ahol ezt állították az előző nyilatkozatainkban, ez a gyógyulás többé nem megkövetelt; meg kell érteni ezt, ahogy eljöttök a küszködés és hiány sűrűségének, nehézségének harmadik dimenziós rezgéseiből. Amiről most szó volt az, hogy lássatok neki ennek az átmeneti folyamatnak olyan teljesen, ahogy esetleg az általatok kijelölt, ami megfelelő fejlődéseteknek, és a rezgésnek, melynek részesei vagytok; utatok többé nem a sűrűség és félelem-alapú energiák harmadik rezgésében van, és erősen elmozdultok a Létezés egy olyan módjába, mely a Szerelemből és erővel / hatalommal felruházottságból való, ami a negyedik Fény frekvenciája. Ez az elengedéssel megvalósított, ebben az időben a Földön való jelenlétetek új megértésében, mindennek, mely többé nem szolgálja az Emberiséget, vagy igazán a saját Fényeteket. Ahogy hajlandóak vagytok elengedni a régi mintázatokat és Létezési módokat, melyben a Szerelmen kívül vagytok, megerősítitek a Szerelem mintáját minden dimenziós összpontosításban most.

Mindegyikőtöket megtartalak a Teremtő Szerelmében; mely Gaiaé, és a nagyszerű Anyaföldé, aki az ő Lélek Fénye, aki számotokra Gaiaként ismert. Téged is megtartalak Felszentelt Fényed saját részecske-gyógyulásának szépségében és hatalmában; valamint a Szerelem Istennő szöveteinek teljes csodájában, összes Fényük színében.

És ez így van: ÉN VAGYOK RaMu


~~~~~~~~~~~~~~
Takeli MMagdalen
Ausztrália
~~~~~~~~~~~~~~

© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
www.tikele.com.au
Tel.: 0417 941 905 (Ausztrália)
Tel.: +61 417 941 905 (Nemzetközi)
A magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/


Ha bárki idéz a fenti cikkből, vagy e-mail levélben továbbítja, kérem, jelölje meg a szerzőt, weboldalának elérhetőségét és a magyar nyelvű fordítás forrását is.
Üdv: Klári, a fordító

2010. május 31., hétfő

A Szerelem Fényében


A Szerelem Fényében

In the Light of Love...
24th May, 2010‏
© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
www.tikele.com.au
Tel.: 0417 941 905 (Ausztrália)
Tel.: +61 417 941 905 (Nemzetközi)

A magyar fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/


Drága Szív Fényeim, ÉN VAGYOK a Teremtés hangja, aki e Föld síkján Ra Mu-ként ismert: megtartalak titeket Fényemben, ahogy üdvözlöm ezt a lehetőséget, hogy szolgálatotokra lehetek ezen üzenet formájában.

A hetedik Fény tanácsadója vagyok: egyetlen energiaformációhoz sem ragaszkodom, kizárólag a Teremtő Szerelméhez. Eljöttem a Földre a Változás és ideiglenes összpontosítás idején, hogy biztosítsam a Fényt, melyet meg kell alkotnotok és önmagának át kell adnotok a vágyott lehetőségeinek maximumán, hogy a Szerelem utazása feltáruljon a Föld bolygón a lehető legteljesebb mértékben.

Most van itt az ideje, hogy a múlt minden mintáját elengedjétek: hogy félrerakjatok mindent, ami a Szerelmen kívül esik az Önvalótok összpontosításán belül. Ennek megtételére, most olyan teljesen, ahogyan tudtok, rá kell hangolódnotok önmagatokon belül a nagyszerűség ösvényére, mely jelen van Emberi élményeteken belül.

Mindenki, aki eljött ez idő tájt a Földre, rendelkezik a kérdéses Lény potenciál helyzetének feltárásával: vár tudásotokra, saját Szeretetetek nagyszerűségére azok felé, akik szintén a Szeretetben jönnének el hozzátok.

Mi, akik Kalauzolunk és terelgetünk titeket ezen élet utazása során, Emberi élményként érzékeltek gondolat rendszereitekben, ahogy utatok valóság alapjai, melyek most mutatkoznak meg nektek, amelyek saját elképzeléseitek kinyilvánításai rólatok, akik eljöttetek ide azért, hogy azzá váljatok, akik lehettek; valamint azokról, melyeket velünk meg kell alkotnotok, most, hogy a Tudatosságban a Nagy Változás elégségesen halad előre, azért, hogy létrehozza befejezést azon ösvényeitek számára, melyek nem a Szeretetből valóak.

Mindaz, amik vagytok – az Isteni Fény egy edénye: Jellege [aspektusa] egy tudatosság szintnek, mely mostanáig nem volt képes nagymértékben egyesülni tudatosságotokkal, mivel az a Szerelemben működik, és a Szerelem egyedül: félelemnek nincs része útjában, semmilyen formában. A tudatos tudat e szintjének Jellegeiként, megkaptátok azt a feladatot, hogy energiáitokat megemeljétek egy olyan szintre, mely engedélyezett, amely a legszorosabb lehetséges összekapcsolódás energiáitok ezen részéhez, melyről jórészt nem vagytok tisztában, azok által visszatartva, akik a Fény Igazságát titokban tartották.

Most, az idő a kezetekben van, hogy megkezdjétek a végső lépések megtételét, mely lezárja a harmadik dimenziós létezés valóság összpontosításaitokat: ez igazán egy szilárd lehetőség, hogy Fényetek oly másképpen fog rezegni a többi Emberhez képest, akik megmaradnak a harmadik dimenzió sűrűségében, hogy szó szerint nem fognak érzékelni titeket másként, mint egy elhaladó gondolatként tudatosságukban léteteket illetően velük ugyanabban a szobában.

Ez az, amit választanátok? Azt mondom nektek, hogy ez az igazi oka létezéseteknek: ezért erőlködtetek oly sokáig, hogy ragaszkodjatok a Szerelemhez, amikor mások a környezetetekben nem tették. Ez a harsonaszó hívja a nagyszerű Michael Arkangyalt, aki kér titeket, hogy ébredjetek rá belső tudásotokra, saját Isteni Önvalótokra teljes Lényetek részeként, mely most képes megtenni azokat a lépéseket, melyeket meg kell tennie, hiszen ennek a Földnek újra kell rendeznie magát új dimenziós valóságába.

Igazából, azt kell mondani az Önvalónak: rá kell, hogy ébredjek most teljes lehetőségemre [potenciálomra], a rendelkezésemre álló energia minden formájában: meg kell tennem azokat a lépéseket, melyet meg kell tennem, hiszen a Lelkemben lévő Fény ösztönöz, hogy az Emberi Fény szolgálatára legyek olyan rezgések megtartásán keresztül, melyek az enyémek, hogy ez alkalommal elhozzam a Földre. Hajlandónak kell lennem, hogy Kalauzoljanak [tanácsokkal], hogy megosszam utam azokkal, akiknek szüksége van az én gyógyítói tehetségemre, belső tudásomra, ahogy az utazásomhoz helyénvaló a Szerelem rezgésében most ezen a bolygón. Mivel én egy vagyok, aki megértette ezeket a dolgokat, melyek mások számára érthetetlenek; át kell tennem tudásom saját Isteni Önvalóm tudatosságába, és a szolgálat nagy vágyában meg kell kérdeznem, hová vigyem el azt, hogy beteljesítsem Isteni lehetőségeimet most a Szerelem Kegyelmében.

Azt is kell mondani: egy Isteni Lélek VAGYOK ÉN, aki a sűrűségben utazik, annak érdekében, hogy megtaláljam és felfedezzem saját kívánalmaim beteljesítését, hogy megtaláljam az Örömöt / Boldogságot mindennapi élményeimben; ahogy kiterjeszkedem az energia és élmény új formációiba, hogy elhozzam élményeim ajándékait a legnagyszerűbb Világosságba / Fénybe. Ez, ahogyan én megértem az, amit én választottam, hogy beteljesítem és megtegyem, hogy teljesen felfedezzem ezen ajándékok kiterjedését, hogy bírjak a Szerelem Világosságával, mely mélyen átszőtt bennük leglényegük magjáig. Az Egység utazásom kinyúlik a világűr Lényeihez, akik összhangban vannak a Szerelemmel saját vágyam Örömével, hogy szolgálhassak a Tudatosságban e Változás során, amit választhatok ösvényemként, hogy megnyissam Szívem oly teljesen Isteni Lényem Szerelmére, hogy ne találhassak haragot, helyet a szenvedésnek, vagy ne leljek rá összpontosítás hiányára többé.

Válasszatok jól, drága Szíveim, amire összpontosítanátok energiáitokat ez idő tájt: legyetek tudatosak, a Lélek ösvényének egyszerűségén felül, amely mindig újra összpontosítja magát bennetek, és ragaszkodjatok ahhoz a pályához, melyet önmagatoknak választottatok megtapasztalni a Változó energiák következő szakasza alatt, mely mindig rendelkezik Szerelemmel, ahogyan kalauzoló ösztönzésed is, amely nem a múlt félelem alapú éles reakciója. Legyen a Szerelem most a gyújtópontotok [fókuszotok], mindenben, melyet minden nap tesztek, vagy létrehoztok: Szeressétek magatokat, valamint saját szükségleteiteket és kívánalmaitokat; tanúsítsatok Szerelmet mindazok iránt, akikkel bármilyen formában törődtök; szintén Szeressétek azokat, akik mellettetek haladnak, akár látottak, akár látatlanok ők; és legfőképpen, tanúsítsatok Szerelmet az iránt, akit ti Gaiaként ismertek, és nagyszerűbb energiája, az Anyaföld iránt.

Fedezzétek fel magatokban a Szerelem magjait még egyszer: tápláljátok őket; tápláljátok őket vigyázó, figyelmes összpontosításotokkal, félretéve mindent, ami a hiányból, vagy a félelem alapú energiákból való – nem azért, hogy bíráljátok az önvalót, vagy türelmetlenek legyetek vele bármilyen minőségben: egyszerűen rendezzétek újra energiáitokat, mozduljatok ismét el a Szerelembe. Találjátok meg az ösvényt, melyek az alapkövek, amelyre építkeztek az eljövendő időkben: a mély lélegzet, az arany Fény részecskék belélegzése, az Imádság alkalmazása, hogy a Szívből szóljatok; a fáradhatatlan gondolatminták csendjének helye, hogy belső megértésetekkel hallgassátok meg azt, hogy mi az, ami helyénvaló bármely adott körülmény során, mely leggyakrabban nem szavakban érkezik, hanem érzelmekben, melyet megtapasztaltok az ilyen pillanatokban. Élvezzétek a természet bőséges szépségét, bárhol is leltek rá arra: ünnepeljetek mindent, mely ajándék nektek a Teremtő Fényéből ezekben az időkben. Érezzétek a Szerelem hangjainak szépségét, mely átrezeg energiamintáitokon, amikor megkéritek Útmutatóitokat / Tanácsadóitokat, nagyszerűbb Lényeiteket, hogy hozzák el Fényüket nektek ily módon: mivel minden, ami a Fényből való Fényként ünnepli önmagát, akármikor van lehetőség az ilyen kiterjesztésre, hiszen rendelkezik a lehetőséggel [potenciállal], hogy kiterjeszkedjen ezekben a különleges és mélyreható pillanataiban a mély összekapcsolódásnak, Szív Fény a Szív Fénynek – akár Lélek Önvaló, Tanácsadóitok, vagy más Emberek.

Ezzel az állítással fejezném be: mindazok, amik vagytok, ünnepeljetek az átmeneti energiák minden pillanatában, mely behangol titeket a nagyszerűbb Szerelemre, bármilyen formában. Létezik az erős és állhatatos vágy mindazon által, akik vagytok, hogy azok legyetek, akikké válhattok: ne engedjétek, hogy a félelem távolt tartson titeket választott ösvényetektől, ahogy újra összpontosítotok és mindig visszatértek, a mindnyájatokban lévő Szerelem Szív Fényéhez.

ÉN VAGYOK Ra Mu, a hetedik valóság összpontosításból; én igazán áldott vagyok, hogy olyan szolgálatotokra lehetek, amilyenné egyszer válhatok: járjatok az egymás iránti nagyszerű Szeretettel, és ünnepeljetek Mindent, Ami Öröm és Béke, a Fényetekben lévő ösvényetek mintázatának beteljesítéseként.

És ez így van.

~~~~~~~~~~~~~~
Takeli MMagdalen
Ausztrália
~~~~~~~~~~~~~~

© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
www.tikele.com.au
Tel.: 0417 941 905 (Ausztrália)
Tel.: +61 417 941 905 (Nemzetközi)
A magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/


Ha bárki idéz a fenti cikkből, vagy e-mail levélben továbbítja, kérem, jelölje meg a szerzőt, weboldalának elérhetőségét és a magyar nyelvű fordítás forrását is.
Üdv: Klári, a fordító

2010. május 4., kedd

Látomás a valóságbaLátomás a valóságba

Visioning into Reality
2010. április 07.
© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
www.tikele.com.au
Tel.: 0417 941 905 (Ausztrália)
Tel.: +61 417 941 905 (Nemzetközi)

A magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/

Drága becses Szív Fényeim, Szeretettel köszöntelek titeket. ÉN VAGYOK Ramu, aki Takelivel utazik ez alkalommal.

E Föld síkján célom az ősi hitrendszerek elvetése a leghatalmasabb felkészülésében az új megértéseknek, amiket e Föld síkja eddig megtapasztalt az Emberi történelemben, ahogyan azt leírták történelemkönyveitekben idáig. A Tanácsadás Világából felkészítünk titeket a legnagyszerűbb tudati változásra, amit az Emberiség valaha is ismert: a harmadik Fény kettősség alapú rendszeréből a negyedik Fény egység alapú rendszerébe, és azon kevesek számára, akik készen állnak erre, az ötödik Fénybe, és azon túl. Ti itt, a Földön, az átmenet ezen mélyreható pillanatában, és a változó energiák korszakában, meg fogjátok tapasztalni az összes ilyen rezgést, ami számotokra előidéződik, minden lehetséges módon és körülményben.

Mindegyikőtök minden követ megmozgatna ebben a vállalkozásban. Ennélfogva, sok tennivaló van a változások okán személyes valóság teretekben, e felkészülési folyamat részeként életetekben, melyet bizonyít minden hirtelen változás módozata, ahogy élitek életeteket az idő e szakaszában, a számotokra fontos kapcsolatok vonatkozásában, munkával kapcsolatos dolgaitokban, és az időkben, egészségetekben. Gyakran aggasztónak fogjátok találni ezeket a változásokat: ami nem oly tisztán tudott az, hogy e tapasztalásoknak az ajándéka az, amit kutattatok, hogy a Véghezvitelhez, Beteljesüléshez vigyétek el, időről időre, utazásaitokban különböző idő és tér folytonosságban [kontinuumban]. Az Önvalónak gratulálni kell, és ünnepelni kell ezeket a felbukkanó új megértéseket, hogy életeteket hogyan fogjátok élni másképpen most, ahogy ösvényeteken felmerülnek, valamint ahogy ezek átszűrődnek tudatosságotokba. Hosszú ideje vártok e változások és váltások legtöbbjére tudatosságotokban, mely szó szerint átrezegteti tudatosságotokba a gondolati folyamataitok hatalmának egy új megértését, hogy személyes környezetetekben idézzen elő változásokat.

Az Emberi Fényben azt keresték, hogy azok lehessenek, akik rendelkeznek azzal a hatalommal, hogy úgy éljenek, ami örömet szerez nekik; kevéssé megértett, hogy ez az ajándék mindenki számára elérhető, nem számítanak személyes körülmények, a jelenlegi megértéssel, hogy ezt hogyan lehetne megvalósítani. Biztosított, hogy még a legmegszorítottabb körülmények is megváltoztathatók, a Teremtő akarata által, az egyetemes energia alapelveinek alkalmazásának közvetlen eredményeképpen bármelyik helyzetnél, melyben úgy találjátok magatokat, hogy vágyakoztok azok megváltoztatására.

Ezek az alapelvek azok, melyek a dimenziókban mindenütt minden élet valódi Szívében vannak. Meg kell érteni, hogy Minden Fény, Világosság Igazságát képviselik: a számotokra osztott élet időtartamát élitek, olyan teljesen és olyan vibrálóan az Örömteli és Szeretetteljes terjeszkedő ösvényen, ahogy az elérhető számotokra, hogy megalkossátok, ahogy felismeritek és igénybe veszitek Lényetek részének szolgálatait, ami meghaladja jelenleg a Föld síkján sokak összpontosítását a hagyományos, fizikailag orientált valóságra; hogy elfogadjátok, miszerint nem a Teremtő Szeretetétől / Szerelmétől elkülönülve léteztek élményetek bármelyik percében – nem számít, milyen mélyre mentek esetleg az elkülönülés összpontosításába [fókuszába], Ezeket az alapelveket a Fény tervezte, hogy Világítson és Kalauzoljon, Vezéreljen titeket, hogy felfedezzétek Szívetek Igazságát, és az Öröm iránti Szenvedély révén éljetek a terjeszkedő energiák bőséges, gazdag és minduntalan folyó utazásában.

A Teremtő, valódi természeténél fogva mindig teremt: ez a ti ösvényetek is, az Emberi Fényben, Szeretetének / Szerelmének igazi erejeként, amik ti vagytok. Lehet, hogy azt választjátok, hogy a Tudatos Teremtés Tíz Alapelvének [*] kiaknázásán keresztül értitek meg ösvényeteket, hogy megalkossátok önnön Fényetek tehetségességének tudását magatokban, az összpontosított Világosság egyéni elrendezéseként, amik vagytok itt a Földön ebben a jelentőségteljes időben, hogy bizonyos módon igazán változtassatok, ami összefoglalja saját Fényetek Lényegének egyedülálló jellegét.

Ti vagytok a Szeretet / Szerelem gondolata, ami megtestesült a Fény harmadik dimenziós kifejezéseként, a négy test rendszeren belül összpontosítva, amely hozzájárul számotokra, hogy kiaknázzátok a gondolati szövet erejét, hatalmát, hogy megváltoztassátok a fizikai valóságot körülöttetek, társteremtésben azzal, amit az érzelmi szövethez, és Lélek részetek megnyeréséhez rögzítettek ebben a folyamatban. Azok a gondolatok, melyek a Szereteten / Szerelmen alapulnak, mindig megtalálják Beteljesülésüket.

Egyszerűen kifejezve, a Tíz Alapelv a következő:

1. IGAZSÁG: Éljétek életeteket az Igazat szólva, és hogy Igazságotok legyetek ti; hogy felfedezzétek a csodaszép Igazságot minden helyzetben, amikor felkérnek, hogy beszéljetek Igazságotokról; és válasszátok azt, hogy mindig visszaléptek a mások felett való ítélkezéstől, hogy ne határozzatok mások ösvényéről az életben másképpen, csupán úgy, mintha a felügyeleted alatt lévő gyermekek lennének, szülői gyámolítóval, ahol a gyermek még nem képes meghozni döntését a Szeretetben / Szerelemben. Az Igazság a Szerelem: a Szeretet a Világosság legteljesebb elrendezésében [formációjában] az Igazság valódi rezgése: nem lehet más kezdőpont, mint hogy felismerjétek, hol vagytok a Szereteten kívül a Létezésetek módjával, ahol az Igazságon kívül vagytok.

2. BIZALOM: Ismerni, tudni és Szeretni az Egyetemes Szerelem hatalmát önmagatokban, ami a Teremtő Fénye: mely Örökkévaló és Végtelen. Alkalmazzátok a Bizalom erejét, hogy kiaknázzátok a Szeretet hathatós rezgését, hogy újra összpontosítsátok magatokat és ösvényeteket az Igazságban, ily módon [társ] teremtve utazásotokat Minden Fény áramlásával harmóniában, bármikor érnétek is el célotokat a legegyszerűbb módon. A Bizalom hídján kell lépkedni, ahol az ösvényt nehéznek találjátok, hogy ráleljetek Szívetekben, hogy Szeressetek, és hogy ott legyen a hajlandóság, hogy azon az ösvényen folytassátok utatokat, melyet választottatok. A Fény látatlan erőinek segítségét megnyerve, az Imádság hetedik alapelvét kiaknázva, mindig meg fogjátok találni magatokon belül a Bizalom megértését újra, ahol elveszítettétek az arra való összpontosításotokat.

3. SZENVEDÉLY: Megtalálni és megélni Igazságotokat oly módon, ami Örömmel telített, amely maga a gyönyörűség és boldogság, hogy ezen az ösvényen vagytok. Ez olyannyira elkötelezett az ösvény iránt, melyet felvettetek, hogy a kihívások és az apró csalódások okán találékonyabbá váltok inkább, minthogy azok eltántorítanának a vágyott kimeneteltől. Ahol ez a vágy a Szerelem ismeretén alapul, és azon a vágyon, hogy szolgálatára legyetek ennek a Szeretetnek, amely a Legfelemelkedettebb Jó, mely céljaitok Beteljesítésének szolgálatában áll, a Tanácsadás birodalmától megkapja a külön gondoskodást aktiválásában. Például, ha egy autó megvásárlása mellett döntötök, amely a szállítást biztosítja, és az autó vezetésének élményét nyújtja, valamint birtoklásának Örömét. Ez mind hozzájárul a teljes Öröm közös rezgéséhez. Ahogy boldognak találjátok magatokat a vásárlással, ez átáramlik a körülöttetek lévők utazásába is, ahogy kéred őket, hogy elvihesd őket autódon néha, és így tovább. Ahogy felfedezed a Szenvedély ösvényét, az beleszövi magát utadba, mely a felfedezés és egy olyan élet élménye iránti Hála, mely annak a Szenvedélyével telített, hogy azt kövessétek, mely a nagyszerű beteljesülést és Örömet hozza el minden nap, ahogy folytatjátok utatokat.

4. TISZTASÁG: Megérteni azt, amit meg akartok tapasztalni, és megalkotni ezt, e gondolat energiáknak, a Teremtő Szerelmének áramlásával, amely mindig jelen volt ösvényeteken, hozzájárulva a vágyott élmény vagy végeredmény lehető legteljesebb élményéhez. Ez az alapelv kér titeket, hogy Igazságotokkal nagyon legyetek tisztában; legyetek tudatában Igazságotok szintjével Szerelmetek hatalmában, hogy társ teremtsetek a Fény látatlan erőivel, amit kerestek, hogy elérjétek, vagy megtapasztaljátok, és tudomással bírjatok Szenvedélyetek hatalmáról, hogy ezen a bizonyos úton legyetek. Ahogy egyre nagyobb és nagyobb Tisztaságra tesztek szert abban, amit igazán szeretnétek utatok során bármilyen formában, a Szerelem társ teremt veletek, és a velejáró megértés tudatosságotokban hozzájárul gondolati folyamatotokban a változásokhoz, mely megengedi számotokra, hogy megkapjátok azt, melynek megteremtésére vágytatok. Ebben, Szerelmetek szintje az iránt, melynek megalkotásához választottatok mindenekfelett fontos: gondoskodjatok arról, hogy teljesen Szeretitek azt, amit létrehoznátok.

5. KOMMUNIKÁCIÓ: Engedjétek meg magatoknak, hogy Szenvedélyetekről beszéljetek, és osszátok meg azt másokkal az energiaátvitel olyan formájában, mely képessé teszi őket, hogy hajlandóak legyenek veled társ teremteni, ahol erre szükség van, hogy elérjétek célotok beteljesítését. Ez az energiaátvitel, amiről beszélek, a bennetek lévő Szeretet hatalma, mely a Szív Fényét vevőként köti le, hogy felismerje, vajon ez az ösvényük abban a pillanatban. Ha igen, rád hangolódnak, hogy biztosítsák célotok beteljesítését, vagy annak a megvalósulását, amely a vágyott élmény nyújtásához megkívánt, még akkor is, ha az csupán részleges formájú. Ekkor beszéltek Szívetek bennetek lévő Szeretetének / Szerelmének Fényéből, melyet megosztanátok, és fogadnátok tőlük, a Szeretet jelenlétének teljes tudatában a Kommunikáció egészében, ahogy Szenvedélyetek lángra lobban bennetek és bennük, így az együttműködés létrejön, amely hozzájárul ahhoz, ami több mint ami eredetileg szándékozott volt. Kommunikálni Fényetek Lélek részével, vagy a Szeretet / Szerelem látatlan erőivel, hogy készen álljatok a most kibontakozó utazásotok teljességére, az Imádság formájában (7. Alapelv).

6. VÉGHEZVITEL / BETELJESEDÉS / BEFEJEZÉS: Amikor egy ösvénybe belekezdetek annak a teljes vágyában, hogy megalkossatok valamit, bölcs dolog fontolóra venni annak Beteljesedését bizonyos módon, ami nem rombolja szét azután az utazás teljességét. Felajánlottatok a Teremtőnek egy bizonyos élményformát, melynek részesei vágytatok lenni; most lehet, hogy az akadály egy bizonyos fajtájánál, vagy a bennetek lévő Igazságnak egy új szinten való megértésekor megváltoztattátok megértéseteket, és egy másik ösvényt választottatok. Meg kell engedni néhány egyszerű „Beteljesedés Szertartásnak”, hogy bennetek megtörténjen, mint például az Imádság, ami előadja összpontosításotok változását teljes utatok egy új szintjére, ami mindenekelőtt elengedi teljesen Fény összpontosításotok előző formációját. Illetve, lehet, hogy egyszerűen félreteszitek a megválasztott élményt, azzal a szándékkal, hogy később visszatértek hozzá. Ebben az esetben a Fényösszpontosítás számára fontos, hogy ismerjétek fel, hogy amit ily módon befejezetlenül hagytatok, szilárdan tart titeket jelenlegi formációtokban, amíg egyszer, eléritek a végeredményt, melynek legteljesebb módon történő megélése mellett döntöttetek. Ez lehet, hogy életetekben a Szerelem hatalmának megértésének új módjainak elfogadásából ered.; például, ha nem fogadjátok el magatokat oly értékesnek, hogy elfogadjátok a vágyott élményt, önvalótok Szerelme lesz az örökös élményetek gyújtópontja bizonyos energiaformában, míg meg nem értitek, és hajlandóak nem vagytok befogadni önmagatok elismerését a Teremtő Szerelmének csodaszép Lényegeként, amik Örökkévalón vagytok, ezáltal lehetővé téve a vágyott élménynek, hogy teljesen kifejezésre juttassa [manifesztálja] magát életetekben.

7 IMÁDSÁG: Ez az első a 4 eszköz közül, melyet felajánlottak számotokra, hogy segítsen titeket e hathatós Fényerő folyamok – ezen alapelvek - használatának folyamatában. Az imának van beépített biztosítéka, mely fogadja ezt a Kommunikáció formát, és megengedi néhány folyamatnak, hogy ennek közvetlen következményeként mozgásba lépjen. Utána vissza kell térnetek a Bizalom alapelvéhez, hogy biztosítsa azt, hogy rendelkeztek a Teremtő Forrás Szerelmének ismeretével, bármilyen néven is ismert, ahogy vágytok annak megélésére, ebben a formában, melyet Imádságnak hívnak. Az Ima a Szívből való szólás folyamata, szándéka annak, amit társként meg kell teremtenetek. Vannak Hálaimák, ahol a Szerelem rezgése olyan mélyről jövő, ami biztosítja létrejöttét annak, melyhez a Szerelem ilyen erejével ragaszkodnak. Ebben utána a kulcs Imáitok tartalmának megnyilvánulása: ennyire a Szer elemben lenni, amivel az, amit meg kell alkotni, hogy a Világosság erői fel vannak hatalmazva, hogy szolgálatotokra legyenek oly módokon, mely hozzájárul a választott élményetek legteljesebb Beteljesüléséhez / kifejezésre juttatásához. Legyen az Imádság a legteljesebb lehetséges elképzelése és létrehozása e döntés teljességének, ahogy Igazságotok, Bizalmatok és Szenvedélyetek kinyilvánítása, és ebben a nagyszerű Tisztaságban, természete szerint, a Kommunikáció teljességét alkalmazva, hogy lényegét ekkor továbbítsátok a Teremtő Fényébe, azt választva, hogy véghezviszitek azt, ami Beteljesülést igényel, elhozva azt teljesen életutatokba, és a Fény összessége társ teremt veletek, hogy elhozza számotokra választásotokat.

8. MEDITÁCIÓ: A Szeretet Szívből jövő Imáját azonnal követve, engedjétek meg magatoknak, hogy a Tanácsadók ajándékát megkapjátok, melyet Imáitokra való közvetlen válaszként fogtok kapni. Vizsgáljátok meg jól a gondolatokat, melyet abban a pillanatban fogadtok, mivel a Szerelem, mely mindig Kalauzol titeket ösvényeteken, azokban az időkben sokat kínál számotokra, hogy megtaláljátok a Beteljesülést, melyet kutattok, a választott élményetek, vagy végeredményetek megjelenésének teljességében. Meg kell engedni, hogy papír és ceruza legyen a közeletekben, hogy rögzítsétek ennek a különleges időnek a gondolatait, mely követi az energia elengedését a Teremtő Világosságába, ami az Imádság; hiszen eljönnek hozzátok, ahogy lecsendesítitek elméteket, és egyszerűen megnyitjátok tudatosságotokat arra, ami lehetséges abban a pillanatban. Igazán, választhatjátok azt, hogy megengeditek a Tanácsadókkal való Kommunikáció ezen formájának, hogy bármely pillanatban megtörténjen: ez mindig a Világosság csodaszép ösvénye, hogy azt válasszátok, hogy társ teremtetek a Szerelem látatlan erőivel ily módon.

Az Imádság és a Meditáció együtt karöltve sétálnak, szorosabban összehangolva, mint ami előtte járt, más, mint Igazságotok, Bizalmatok és Szenvedélyetek Hármasságában élni. Mindig észre kell vennetek bármely helyzet Igazságát, annak elfogadása előtt, mivel ez ösvényetek: ez a két alapelv fog nagyban segíteni nektek, a nagy igaztalanságok közelgő időszakaiban, és tovább, hogy mindig tisztában legyetek azzal, hogy mi a Szerelem / Szeretet ezen a Földön. Bölcs dolog sokat alkalmazni őket; hiszen ebben a Világosságban a Szerelem legelőnyösebb ösvényén találjátok magatokat, mert utatok a legteljesebb mértékben bontakozik ki számotokra, a Szerelem nagyszerűségében, minden egyes pillanatban.

9. ALVÁS-ÁLLAPOT PROGRAMOZÁS: Ez az alapelv az alvás-állapotban eltöltött időszak kiaknázásán alapul, Fényetek nagyobb részével való utazáson az Emberi tudat fátylának másik oldalán, hogy a vágyott Véghezvitelt könnyebben létrehozzuk, mint ahogy jelenlegi gondolati összpontosításotokban megvalósítanátok. Alvás-állapototok előtt engedjétek meg magatoknak az Imádságban és Meditációban eltöltött idő kiváltságát, bármilyen rövidek legyenek, hogy elengedjétek a napi utazásotokat, melyre minden reggel ébredtek, hogy felkészüljetek a következőre, az Alvás-állapot Programozás alapelvének alkalmazásával, hogy megkéritek Felsőbb Éneteket és / vagy Tanácsadóitokat, hogy tegyék könnyebbé az előttetek álló feladat folyamatát. Ebben a folyamatban mindig meg kell kérnetek magatokat, hogy ami e kommunikációkból eredően történik, az legyen mindenki legfelemelkedettebb javára, melyben mások választott utazását nem romboljátok szét. Ezen alapelv kiaknázásával, fel fogjátok fedezni, hogy az életeteket többé nem lassú léptékben élitek: megkönnyítik és felfokozzák minden révén, melyhez elviszed, azáltal, hogy megnyered a Világosság látatlan erőit, hogy könnyítsék meg az utat számotokra. Ezt az alapelvet a maga teljességében kell alkalmazni, az Igazság legteljesebb tudatában, hogy Szenvedélyetekben nem sértitek meg mások választott ösvényét.

10. MESTERI BEFOLYÁSOLÁS: amikor ketten, vagy többen összegyűlnek a Szív Fény közelségében, hogy társ teremtsenek egy vágyott élményt, vagy végeredményt, az energia teljességében, annak beteljesüléséért, az nagyszerűbb, mint amit elhoztak az utazásra azok, akik elkülönülve cselekednek. A résztvevőknek olyan közel kell összehangolódniuk, amennyire ezt meg tudják valósítani a vágyott végeredmény iránti szándékban, nehogy a folyamat annak az egyénnek a rezgéséhez ragaszkodjon, aki a legkevésbé tart ki a vágyott ösvény mellett. Ahol e szándék az alapja tudatban, ahogy ez minden résztvevő Igazsága is, a Bizalom teljességében, ahogyan annak Beteljesülésének lehetősége a Kommunikáció Tisztaságának ismeretében, mely meghatározza a vágyott végeredményt, vagy élményt, a résztvevők Szenvedélyének révén hatalommal felruházva, akkor nagyon kevés dolog az, amit nem lehet megvalósítani az ilyen folyamatban. Ezen alapelv nagyszerű példája azoknak az ereje, akik a Béke egyszerű gondolatához ragaszkodtak, Ghandi követői között: nagyszerű Tiszta Kommunikáció volt abban, minek kellett megtörténnie, és mit kutattak; a Szenvedély megosztása révén hatalommal felruházva véghezvinni ezt a résztvevők személyes Igazságaként, és Bizalmukban a nehézség gondolatait megadásra kényszerítve ez megvalósítható volt. Sőt, a résztvevők részéről csekély hely volt a kétség számára, hiszen nem maradtak ott ilyen durva körülmények között. Elméjük egyetlen összpontosításba olvadt egybe: ez a Mesteri befolyásolás hatalma, annak legteljesebb lehetőségében a Földön, egy harmadik dimenziós folyamatban. Amikor az utazás részévé válik a Lélek, a Fény látatlan erőinek szolgálatba állítása, a Beteljesülés e szintje még tovább növekszik.

Engedjétek meg annak az elfogadását, amit itt állítottak, és a gyors változás és átalakulás ösvényén fedezitek fel magatokat, aminek egyetlen gyújtópontja van: biztosítani, hogy a Szerelem rezgése Szívetekben olyan vibráló legyen teljes valóságában, ahogy valaha is Vezérelt titeket élményetek legteljesebb lehetőségeibe, oly módon, hogy együtt sodródjatok a Szerelemmel, az Öröm bőségével, és harmadik dimenziós utazásaitok beteljesülésében, melybe beleszőtt játszi könnyedségű átmenetetek a negyedik Fénybe.

Ennek az időnek ez a leglényege, a változás korszaka, a megértések váltása: hogy felkészítsétek magatokat, és ebben a folyamatban megerősítsétek a mindenre kiterjedő Mesteri befolyásolást, hogy független Lények vagytok, az Istenségből születtetek, hogy a Szereteten / Szerelmen alapuló életet éljenek, hiszen ez ennek az igazi alapja, ahogy most átváltotok a negyedik Fényben lévő összpontosításra. Azt választva, hogy többé nem éltek félelemben, ezen alapelvek kiaknázásával, eltávolodtok egy a Szerelemtől távol élt élet tömeg tudatosságától, melyben a félelem olyan mélyen átszőtt mindenkibe, hogy minden részesének látszólag csekély választása van abban, hogy hogyan éljék életüket bármilyen irányban. Amikor ismeritek Igazságotokat, és azt, mit alkotnátok meg Szenvedélyetekkel, a Teremtő Szerelmébe vetett Bizalmatokban, kevés az, amit nem tudtok megvalósítani.

Tegyetek meg egy lépést a Szerelemben, és mi, a Tanácsadók Világából pontosan mellettetek fogunk sétálni, bátorítva titeket, hogy a Fényben való növekedés ösvényén járjatok, ahogyan azt létrehozzátok magatoknak, nagyobb tudással annak, ami igazán elvisz titeket az Öröm állapotába, ami fenntartja és megalkotja gyógyulásotokat megértésetek egy mélyebb szintjén, annak beteljesülésében.

Álmodjatok és idézzétek fel a képet, az álom teljességében, és mindenki veletek fog társ teremteni, hogy megmutassák nektek Szerelmetek erejét és hatalmát, hogy meglegyen választott ösvényetek.

Ramu VAGYOK ÉN: Legyetek áldottak a Teremtő Fényében; mivel én egy Szeráf vagyok, aki ma veletek beszélt.
És ez így van.

~~~~~~~~~~~~~~
Takeli MMagdalen
Ausztrália
~~~~~~~~~~~~~~

© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
www.tikele.com.au
Tel.: 0417 941 905 (Ausztrália)
Tel.: +61 417 941 905 (Nemzetközi)

A magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/

[*] A Tudatos Teremtés Tíz Alapelvéről cikkek és hanganyagok megtalálhatóak a www.kirael.com oldalon, melyet a Föld síkjára Kirael mester vezető hozott el közvetítőjén, Kahu Fred Sterlingen keresztül. A Tudatos Teremtés Tíz Alapelvéről szóló cikkek magyar fordításai a http://univerzumitudatossag.blogspot.com/ oldalon találhatók

A fenti cikk szerzői jogvédelem alatt áll; a külföldi fél írásos engedélyével kerül magyar nyelven leközlésre. Ha bárki idéz a fenti cikkből, kérem, jelölje meg a szerzőre vonatkozó adatokat és a magyar nyelvű forrás elérhetőségét is.
Köszönettel: Klári, a fordító

2010. február 22., hétfő

Áldás bőséggel


Áldás bőséggel


BLESSINGS ABOUND – 18th February, 2010.
© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
www.tikele.com.au
Tel.: 0417 941 905 (Ausztrália)
Tel.: +61 417 941 905 (Nemzetközi)

A magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/

Üdvözlet drága Szívek, ÉN VAGYOK a Kancellár … mindig megtartva titeket Teremtőnk Szeretetében / Szerelmében, saját utatok Teremtőjeként, amik vagytok. Ezen a napon szólok hozzátok, másokra is összpontosítva: azokra, akik egy ideje Takelivel utaznak a többi üzenettel. Most összehangolódunk, hogy elhozzuk számára azon tehetségének az elismerését, hogy felfog és fogad megannyi forrásból; hiszen most sok minden változik nemcsak érte, hanem másokért is.

Az energiának a félelemből ismét a Szeretetbe / Szerelembe történő nagy váltásainak ezen ideje alatt fennáll az arra való hajlam, hogy elfogadjátok, hogy a Létezés régi módjai mellett tartanak meg titeket: ez nem így van. Ez a múlté, amit most félre kell tenni, és összpontosításotok [fókuszotok] átváltott annak a megértésére, amire áhítoztatok, ezen élet kalandjában, mivel még befejezetlen maradt.
Lehet, hogy valamikor a múltban írtál magadnak egy listát arról, mit kéne beteljesíteni utad során: most nézd meg ezt a listát, és ismerd fel, melyik az, melyről még nem gondolkodtál, hogy végrehajtod.

Annak az oka, hogy a befejezetlenség nem lényeges, csupán a következők vonatkozásában igaz: ez az, ami visszatart titeket attól az érzéstől, hogy szert tettetek mindenre, amit meg kellett tapasztalnotok ebben a harmadik dimenziós összpontosításban [fókuszban]? A válasz lehet, hogy némiképp meglep titeket; mivel azok, akik Kalauzoltak [1] titeket, arra várnak, hogy elvigyenek most annak a lehetőségeibe, hogy a régóta megtartott vágyakozásaitok beteljesüljenek. Keressétek az ilyen eseteket, és zárjátok le őket egy olyan formában történő beteljesítésükön keresztül, melyről úgy érzitek, megfelelő számotokra, illetve lehetséges az is, hogy érvénytelenítenetek kell őket, mivel érdektelenek már számotokra. Bizonyosodjatok meg arról, hogy beteljesítitek e kéréseket, melyeket más időben kértetek a Lélektől; gyakran lehetséges, hogy egy élményt későbbre tesznek, mert lehet, hogy nagyobb érettséget igényel, illetve esetleg bizonyos kapcsolatot kell létrehozni másokkal, a beteljesedés elérésének érdekében, vagy valami ilyen kívánalom van a részetekről.

Most, azoknak a rezgése, akik a Szeretetből / Szerelemből közelítenek mindennapjaik során olyan gyakran, ahogy lehetséges, és azok, akik azt választják, hogy megmaradnak a nagyon is harmadik dimenziós keretek között, elkezdenek egyre inkább elkülönülni; és hamarosan úgy tűnik majd, hogy két valóság működik a Földön, ami valójában a tökéletes Igazsága ennek. Lehet, hogy úgy érzitek, mintha időnként megrekednétek e két világ között; mégis, azok, akik visszatérítik szándékukat, hogy Embertársaik Szeretetteljes szolgálatára legyenek, ösvényüket kevésbé fogják erőt próbálónak találni, inkább nagyszerű örömnek és beteljesedésnek találják majd, mivel Szeretetük mutatja meg most saját boldogságukhoz vezető utat. Kivezet titeket a sötétségből, a küszködés és az anyagi síkon való fejlődés látszólagos hiányának birodalmából egy olyan helyre, ahol Harmóniában fogjátok magatokat találni Lelketek valóságával, mely ösvényetekre összpontosít. Számos ajándékot fedeztek fel, melyet megkaptok tudatosságotok kiterjesztésében a Létezés azon bizonyos nehézkes helyein; és e megvalósítások visznek el titeket a emelkedett belső Harmónia és Vidámság helyére, mivel ösvényetek iránti legmélyebb vágyaitok kerülnek tudatosságotok gyújtópontjába, és megnyilvánulnak ösvényetekben, hiszen készen álltok, hogy kézzelfoghatóvá váljanak számotokra.

A káprázat, melyet most tartotok meg, az az élet a harmadik dimenzióban: az Igazságban, Bizalmatokban, Szenvedélyetekben a magokat elvetették a Negyedik Fénybe való kiterjesztésetek következő szakaszáért. Tekintsétek meg azt, amik vagytok legmélyebben, a legbelsőbb Lényetekben: Szívetek közepén, ahogy megalkotjátok magatoknak a szertartását, hogy elfogadjátok azt a régóta dédelgetett álmot, melyet az elmúlt időkben Szívetekben Szeretettel szemléltetek.

Ez most a teremtés pillanata számotokra: bölcsen és jól válasszatok, mi az, amit megalkottok vibráló valóságként: az, amiről beszéltek a Fény Csarnokaiban, ahogy minden éjjel visszatértek oda, hogy megünnepeljétek a napi kalandokat, és a következő napi lehetőségeiteket előidézzétek. Legyetek tudatában az előttetek álló kedvező lehetőségek [potenciálok] pillanataival, és válasszátok azt, hogy megengeditek a Szeretetnek / Szerelemnek, hogy előidézze őket számotokra. Ahol visszatorpannátok abban, hogy gyorsan hatással legyetek rájuk, engedjétek el a félelmet, és tekintsetek mélyebb Lényetekbe – ne azon gondolatokba, melyekhez hozzászoktattak titeket, hogy ilyen dolgokról gondolkozzatok, hanem az érzelmekbe, melyeket éreztek, ahogy fontolgatjátok, hogy az ilyen lépés hová vezetne titeket.

Pillanatnyilag ezen a Földön a Szerelem olyan fényesen ragyog mindnyájatokért, azért, hogy legyetek hajlandóak megszabadulni a múlt korlátozott gondolatmintáitól, a félelem és korlátozás világától, és hogy újra összpontosítsátok magatokat az Önvaló Isteniként való megismerésébe: az Önvaló, mint Teremtő – többé nem gyakorlat gyanánt, inkább megszabadulva attól az áltató [illuzórikus] élménytől, mely azt éreztette veletek, mintha keveset tehetnétek, vagy valósíthatnátok meg mindennapjaitok során másként, mint a nagyon is megszervezett és előre elrendelt módok és módszerek.

Gondoltatok már önmagatokra, hogy lehetőségeikben korlátlanokként mit alkotnátok meg? Ezt a látványt tartsátok meg, és engedjétek meg, hogy megnyilvánuljon számotokra, ahogy az egyik lépést a másik után teszitek annak megvalósítása felé. El kell engednetek megannyi színlelést, melyhez még ragaszkodtok, amely még lehet, hogy megszokott tudatosságotokon kívül esik, mely elhatárol titeket az ily módon történő azonnali teremtéstől: lépésről lépésre, a félelemtől való megszabadulás, a Szeretet / Szerelem állapotába való elmozdulás utazása most valósul meg. Mivel mindenki rendelkezik saját Oltalmazó Fénnyel: Lelketek Leglényegének kinyilvánítása e Föld síkján – mely most felveszi saját Világosságát, Fényét auramezejébe – egybeolvasztja önmagát tudatosságotokba, olyannyira, amennyire jelenleg ez előidézhető számotokra. Más szavakkal, egyesítitek legmagasztosabb Létezéseteket / Felsőbb Éneteket / Lélek Fényeteket azzal, melyet most ismertek ezen valóság összpontosításban. Amit megalkot bennetek, az egy sokkal nagyszerűbb tudatosság, mely most megvalósítható, mivel félreteszitek a szabályait annak, hogy milyen az élet, amelyhez valaha is ragaszkodtatok a múltban, és amely megmutatkozik most a mindennapi életetek során; példák arra, hogyan választhattok, hogy az új módokon és megértések szerint döntsetek, melyek a korlátozott gondolkodás teljes hiányán alapul, és amely elvisz titeket a Szív egészen új kalandjaira – amelyekre az elmúlt időkben olyannyira áhítoztatok és jelenleg is vágyakoztok.

Legyetek hajlandóak merészek lenni, és kipróbálni a Létezés új módjait, és mindig kérjétek Meditációitok során, Alvás-állapot Programozásaitok [2] alkalmával, és Imáitokban, hogy megszabaduljatok mindentől, mely többé nem szolgál titeket, és engedjétek meg saját Világosságotok hatalmának, hogy kivirágozzon bennetek, Áldást Áldásra halmozva, a legnagyszerűbb bőségben, gazdagságban, ahogy érzékelnétek, felfognátok őket … igazán, saját energiáitokat, a Szerelemben alkalmazva – teremteni úgy, ahogy Kedvetek Lelnétek oly nagyon, hogy most teremtetek.

És ez így van.

~~~~~~~~~~~~~~
Takeli MMagdalen
Ausztrália
~~~~~~~~~~~~~~© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
www.tikele.com.au
Tel.: 0417 941 905 (Ausztrália)
Tel.: +61 417 941 905 (Nemzetközi)
A magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/


A fenti cikk szerzői jogvédelem alatt áll; a külföldi fél írásos engedélyével kerül magyar nyelven leközlésre. Ha bárki idéz a fenti cikkből, vagy e-mail levélben továbbítja, kérem, jelölje meg a szerzőt, weboldalának elérhetőségét és a forrást is.
Köszönettel: Klári, a fordító

[1] A fordító megjegyzése: Az angol a „Guide” szót használja, mely az Országh nagyszótár szerint a „vezet, irányít, kalauzol” jelentéssel bír. Egy angol anyanyelvű kedves ismerősöm azonban kifejtette, hogy erre inkább a „terelgetés” lenne a megfelelő kifejezés magyarul a „vezet” ige helyett, mivel nem arról van szó, hogy valaki vezet, vagy irányít – akár akaratunk ellenére is – hanem inkább néha „oldalba löki” az illetőt, vagy tanácsaival terelgeti, kalauzolja, mint egy jó pásztor, ha letér az útról. Mivel számos forrás említi, hogy a szabad akarat még mindig érvényben van, és kérés nélkül nem avatkozhat be egy „Guide” sem az életünkbe, ezért csak akkor használom a „Vezető” szót, ha elkerülhetetlen.
[2] Az Alvás-állapot programozásról szóló ismeretekért lásd: Kirael mester tanításait a http://univerzumitudatossag.blogspot.com oldalon.