2012. június 21., csütörtök

Az Egység KöreKét döntés, melyet meg kell hoznotok, mielőtt lelki sebeiteket meg tudjátok gyógyítani

2012. június 13.

Messages from the light: The two decisions you must make before you can heal your psychological wounds
Forrás: http://nesaraaustralia.wordpress.com


Gautama, Buddha vagyok a Buddhasághoz vezető ösvény minden igaz szerzetesének Koronájában. Valóban, kevesebb tűzijátékkal jövök el ismét, viszont nem csekélyebb szeretettel.[*] Eljövök megbizonyosodni arról, hogy valóban megértitek Buddha és az Anya közötti kapcsolat tanítását. Valóban, a kulcs a lélektanotok gyógyulásához és a múlton való felülkerekedéshez – és a múlthoz történő minden kapcsolódás legyőzéséhez – az a megértés, hogy nem tudtok felülkerekedni az emberi tudaton/tudatosságon az emberi tudat/tudatosság alkalmazásával.

Szeretteim, látjátok, az anyagi világegyetemben minden az Anya-g fényéből teremtetett. Bármely gondotok az Anya-g fényének helytelen minősítéséből jött létre, avégett, mert a fény felvett egy olyan formát, mely nem igazodik az Atya tökéletes törvényeivel, a szeretet tökéletes törvényeivel, mely minden élet növekedését biztosítja. Következésképpen, a tökéletlen forma, a tökéletlen megjelenítés [manifesztáció], nem csupán benneteket korlátoz, hanem minden életet.

Szeretteim, hajdan az Anya fény egy olyan formát vett fel, mely a szeretet szintje alatt rezeg, és nincs orvosság az anyagi világegyetemben, mely teljesen meggyógyítja ezt a problémát. Valóban sok gyógyító módszer van, mely segíthet nektek továbblépni az ösvényen a gyógyulás felé, azonban nincs végleges orvosság, nincs bölcsek köve, nincs varázspálca, mely eltünteti a tökéletlen állapotokat csupán az anyagi világegyetemben található erők alkalmazásával.

Az egyetlen módja annak, hogy megszabaduljatok múltatoktól az, hogy a bennetek lévő Isten erőhöz / hatalomhoz nyúltok, az Atya Isten erejéhez. Ez az, melyet én Buddha természetnek hívok, amikor az a megtiszteltetés ért, hogy a tanításokat útnak indítottam, melyek az alapjává váltak annak, amit most a buddhista vallásként láttok. Ti, ma ezeket az Atya Istenként ismeritek, az Atya terjeszkedő erejeként, vagy az ÉN VAGYOK Jelenlétetekként.

Két döntést kell meghoznotok, hogy meggyógyítsanak

Szeretteim, csupán az ÉN VAGYOK Jelenlét ereje / hatalma, az Atya ereje, a Buddha ereje képes valóban felszabadítani az Anya fényt a tökéletlen mátrixból, és következésképpen a lélektani sebeitekből kigyógyítani benneteket. Mégis, annak érdekében, hogy ezt az erőt az alacsonyabb lényetekbe elhozzák, hajlandónak kell lennetek feladni kötődéseteket sebeitekhez, sérüléseitekhez, fájdalmatokhoz. Tehát ez egy kettős cselekvés, és megkívánja tőletek, hogy két döntést hozzatok meg. El kell határoznotok, hogy hajlandók vagyok önmagatokat hozzáigazítanotok az Atya akaratához. Ez az, amit Szűz Mária kinyilvánított, amikor azt mondta az angyalnak: „legyen meg a te akaratod, ne az enyém”. Ez az, amit Jézus mondott, amikor kérte az Atyát, hogy vegye el tőle a kelyhet: „legyen meg a te akaratod, ne az enyém”.

Azonban meg kell értenetek, hogy ez a ti saját felsőbb akaratotok, és nem egy olyan akarat, mely idegen tőletek, vagy mely a korlátozásotokra, vagy megszorításotokra törekszik. Ellenkezőleg, saját felsőbb akaratotok csupán azt kutatja, hogy felszabadítson benneteket, hogy mindazok legyetek, melyek vagytok. Ekképpen annak érdekében, hogy engedelmeskedjetek, és megadjátok magatokat saját felsőbb akaratotoknak, hajlandónak kell lennetek a bukott angyalok hazugságát nélkülözni, miszerint az Isten akarata ellentétes a tiétekkel, korlátozza szabad akaratotokat, vagy elveszi tőletek a szabad akaratotokat. Ez egy hazugság, melyet a Föld fejlődésére raktak rá eonokonra, és valóban, ez egy hazugság, melyet e napon és e korban kétségbe kell vonnotok, és ki kell nőnötök.

Mivel amikor valóban megadjátok magatokat saját lényetek felsőbb akaratának, akkor engedhető szabadjára a fény, és akkor száll alá alakotokba. A gyógyulás azonban nem teljes a leszálló fény révén, hiszen szintén hajlandónak kell lennetek elengednetek kötődéseteket fájdalmatokhoz, sérelmetekhez, a haragotok érzéséhez, vagy az azoknak való nem-megbocsátáshoz, akik megbántottak, sőt, még az Istennek, vagy a magatoknak való nem-megbocsátásotokhoz is.

Ezt utána a legjobban akkor lehet teljesíteni, amikor megértitek az ego-t, és megértitek, hogy e kicsiny doboz kelepcéjében akar tartani benneteket, ahol olyan összpontosítottak vagytok önmagatokra, saját fájdalmatokra, saját szükségleteitekre, hogy az élet többi része számára már nincsenek gondolataitok. Ezért, igazán, a legjobb mód magatok meggyógyítására az, hogy törekedtek mások gyógyítására, és hogy adjatok másoknak.

Szeretett szíveim, amikor újra hozzáigazítjátok magatokat az Atya akaratához, fényét vonjátok le, és utána – ugyanakkor – hajlandóak vagytok másokat szolgálni, akkor fogjátok a nyolcas alakú áramlást felállítani. Ahogy ez az áramlás folytatódik, ez szó szerint kihúz mindnyájatokat a tökéletlen állapotokból és energiákból, azért, hogy fokozatosan meggyógyítsanak. Ahogy gyógyítanak, a fény erőssége növekedni fog. Több fényt tudtok megtartani, és ahogy több fényt adtok ki, Isten megsokszorozza azt, amit adtok, az akarat megsokszorozza adottságaitokat. Következésképpen, számára, hogy többel rendelkezik, többet tesznek hozzá, míg minden élet fel nem emelkedik.

A felemelkedés nagyszerűbb megértése

Szeretteim, ez majd egy tanítás, mely lényeges saját gyógyulásotokhoz, a planetáris gyógyuláshoz, azonban szintén lényeges azért, amiről beszélnék nektek ebben az eszmecserében, nevezetesen, hogyan tudjátok megalapozni az Maitreya Egységének Körét [Szféráját], egyesülve az Egység igaz Lelkiségében. Szeretett szíveim, az idő kezdetétől, ezen a bolygón meg fogjátok látni, hogy a leginkább lelki [spirituális] mozgalmak, vagy szervezetek beszéltek annak a szükségességéről, hogy az emberek összegyűljenek, hívják ezt akár ezt közösségnek, Buddha Sangha-nak, Isten Testének [Testületének], Krisztus Testének [Testületének], vagy egy sajátságos egyháznak, illetve vallásnak.

Szeretett szíveim, miért olyan fontos az emberek számára, hogy összegyűljenek [összetalálkozzanak / egyesüljenek]? Nos, ahogy épp elmagyaráztam, valójában számotokra, hogy személyesen meggyógyítsanak, felül kell kerekednetek a magatokra történő összpontosításon, és kutatni kell, hogy szolgáljatok minden életet, és gyógyítsatok másokat. … és mi a jobb és kézenfekvőbb módja ennek megtételének, mint hogy az emberek összetalálkozzanak lelki [spirituális] környezetben, szervezetben, vagy mozgalomban, azért, hogy egymásnak segítsetek gyógyulni és növekedni. Így, ez egy cél – a saját gyógyulásotok.

Mégis, van egy nagyszerűbb cél, melyet sok ember nem értett meg, mely valójában nem volt felismerhető a jelen korig. Szeretteim, látjátok, amikor visszapillantotok írott történelmetekre, meg fogjátok látni, hogy a vallás az egyén megmentésére összpontosított. A felemelkedett mesterek tanításai sok éve beszélnek a felemelkedésről, egyszerre csak egy egyén felemelkedésére összpontosítva. Valóban az egyéni felemelkedésetek egy olyan folyamat, melyet egyedül jártok. Mégis létezik a felemelkedés folyamatának egy nagyszerűbb megértése.

Szeretteim, értitek, az elmúlt korokban – melyekben adott volt a Föld bolygó sűrűsége, és az emberiség tudatának sűrűsége – nem volt lehetséges felemelni az egész bolygót egy magasabb rezgésre. Következésképpen egyszerre egy személy felemelésére voltunk összpontosítva, azért, hogy a Mennybe felemelkedett egyének megformáljanak egy mágnest a Mennyben, mely felhúzza az emberiség többi részét, hívva őket, hogy jöjjenek feljebb. Ez az, amit Jézus juttatott kifejezésre, amikor azt mondta: „és én, ha felemelnek, az összes embert felemelem magamhoz.” Szeretteim, így, még a Halak Korában is szükséges volt összpontosítani azoknak a megsegítésére, akik készen álltak elérni egyéni felemelkedésüket.

A Vízöntő Korában van egy felemelkedettebb cél, mely elérhető, ha elég ember veszi figyelembe az egység tanításait, és életét annak szenteli, hogy megjelenítse ezt az egységet itt e földi életben. Hiszen látjátok szeretteim, amikor befelé fordultok, és létrehozzátok a nyolcas alakú áramlást, melyet korábban leírtam, akkor nyitjátok meg a Mennyek zsilipjeit. Amikor utána végrehajtjátok az Omega működést, akkor húzhatjátok le a fény Alfa működését, és használhatjátok itt lenn, egy vízszintes [horizontális] egység felépítésére – ahogyan elmagyaráztam a gondolatformában a 2006-os évre – ahol rendelkeztetek a függőleges [vertikális] nyolcas alakú áramlással köztetek, a megtestesülésben, és felsőbb Önvalótok és fenn a Felemelkedett Seregek között, mégis szintén felépítitek a vízszintes [horizontális] nyolcas alakú áramlást itt lenn [e földi életben].

Szeretteim, ha az embereknek egy kritikus tömege fogja felépíteni a függőleges [vertikális] és vízszintes [horizontális] nyolcas alakú áramlást – egyesülve az Egység Körében [Szférájában] – utána nem lesz szükséges számotokra felemelkedni a Földről, hiszen ti együtt képesek vagytok felemelni a Földet, azért, hogy a Földet megtisztítsák majd, és megelevenítse Isten Királyságát, melyet mi Szent Germain Aranykorának is hívunk. Látjátok, szeretteim, egy közösségben az egyesülés, úgymint az Egység Körében, valóban egy lényeges lépés e bolygó fejlődésében, az emberiség tudatának / tudatosságának felemelésében. Következésképpen szükséges megértenetek sok dolgot az egyesülés folyamatát illetően, és kétségtelenül át fogjuk adni nektek a tanításokat, melyek segítenek nektek majd ebben.

Megbizonyosodás arról, hogy egy spirituális szervezetben való érintettségetek nem válik lelki [spirituális] növekedésetek akadályává

Hogyan mozduljunk el az ösvény következő szintjére

Még azért is eljöttem ma, hogy egy különleges tanítást adjak nektek, mely nem csupán az embereket illeti, akik a Hegycsúcs Világítótoronyban vannak, hanem azokat is, akik bármilyen spirituális szervezetben vannak egy bizonyos ideje, és akár csalódottságukban elhagyták azt a szervezetet, akár egy bizonyos ürességet, vagy békétlenséget éreztek, mintha ideje lenne továbblépni. Ezt azért van, mert amikor egy bizonyos ideje a lelkiség [spiritualitás] ösvényén vagytok – és saját személyes gyógyulásotokra és növekedésetekre összpontosítottatok – elértek majd egy kritikus pontot – melyet mind Jézus, mind Szűz Mária [Anya Mária] elmagyarázott a weboldalon Szűz Mária új könyvében [Mother Mary’s new book] – ahol egyszerűen nem növekedhettek tovább azáltal, hogy személyes növekedésetekre összpontosítotok.

Az egyetlen mód számotokra e ponton túlnőni az, hogy átirányítjátok összpontosításotokat és törekedtek mások megsegítésére. Szeretteim, sok őszinte spirituális tanítvány számára ez egy nagyon nehéz kihívás, mert saját növekedésükre összpontosítottak már oly nagyon régóta. Közülük sokan összpontosítottak egy különleges megközelítésre – a bolygó megmentésére, vagy a felemelkedett mesterek szolgálatára. Majd amikor egy megközelítésre összpontosítottatok hosszú ideig, jóformán elkerülhetetlen, hogy az egotoknak sikerül felemelni bizonyos falakat elmétek köré, mely egy bizonyos ridegséget okoz. Elkényelmesedetté váltok a szemléletmódotokkal, és most nehézzé válik elengedni azt az érzést, hogy elértetek egy bizonyos érettséget az ösvényen, melyben kiismeritek magatokat, melyben komfortérzetetek van, talán még biztonságérzetetek is.

Ez olyasvalami, melyet e bolygón található minden vallási, vagy spirituális szervezetben láttok. Értitek, szeretteim, hogy sok ember fáradhatatlanul és nagy buzgalommal szolgált, hosszú ideje, és elérték a vezetésnek egy pozícióját. … és most – hirtelen – egy bizonyos kényelem [komfort], vagy ridegség belép, és egyszerre csak az egonak sikerül meggyőzni az embereket, hogy fontosabb saját jelen pozícióikat fenntartani a külső szervezetben, mint ismét elkövetni maguk azt, hogy megtegyék a következő lépést a lelkiség ösvényén, azért, hogy egy egészen új szintre emelkedhessenek fel.

Annak veszélyei, hogy elkényelmesedünk egy ösvényen

Szeretteim, ez valójában az, amiért Jézus azt mondta, hogy az elsőkből lesznek az utolsók, és az utolsókból az elsők. Hiszen szeretteim, mi történik, amikor azok, akik a legtapasztaltabbak, akik vezető pozíciót értek el, rideggé váltak az ösvényük megközelítésében, vagy egy bizonyos tanítás, vagy szervezet megközelítésében? Nos, el fogom mondani nektek, mi történik. Fejlődésük megáll.

Mégis vannak azok, akik nem voltak oly sokáig a szervezetben, és nem váltak merevvé, és még mindig a növekedés mellett elkötelezettek. Így, ők a tanítást, vagy a szervezetet a növekedésre használják, és itt érkezik el az elkerülhetetlen pont, ahol elkezdik túlnőni azoknak a lelki [spirituális] tudásának szintjét, akik a vezető pozíciókban vannak. Szeretteim, így, ami szükségszerűen történni fog az, hogy a vezető pozíciókban lévők hirtelen fenyegetve érzik magukat azok részéről, akikről úgy vélik, hogy alattuk vannak abban a rangsorban, melyet ők létesítettek elméjükben.

Hirtelen felismerik, hogy ezek az újonnan érkezettek, ezek a felkapaszkodottak, többet akarnak, mint csupán passzívan követni a vezetőket. Néhány esetben igaz, hogy azok, akik kevésbé tapasztaltak, teljesíteni akarják egojuk vágyait, vagy talán sóvárognak a vezető pozícióban lévők hatalma után. Így ekképpen valóban nem méltók a tisztségekre.

Mégis, el kell mondanom nektek, hogy gyakorlatilag minden érdem minden szervezetében van egy bizonyos embercsoport, aki elkezdi kinőni az egot, és megjeleníteni Krisztusságát, és ilyetén elkerülhetetlen és megállíthatatlan vágyakozást éreznek e Krisztusság kinyilvánítására. Majd így, ők valóban azok, akik méltók a vezető pozíciókra, vagy a szervezet keretein belül más módokon kifejezni Krisztusságukat. Ha a vezető pozíciókban lévők egyenlően elkötelezettek lennének a Krisztusságuk kinyilvánítására és megjelenítésére, nem lenne összeütközés. Hiszen mindenki valóban megtalálná békéjét utána, és képes lenne kifejezésre juttatni Krisztusi megvalósítását és Isteni fényességét. Ami viszont elkerülhetetlenül történik az, hogy azok a vezetők, akik elveszítették a növekedés iránti elkötelezettségüket, fenyegetve érzik magukat, így arra törekednek, hogy visszatartsák azokat, akik a Krisztusságban növekednek.

A lelki [spirituális] szervezetekben a legnagyobb probléma

Szeretteim, bármely lelki [spirituális] szervezet legnagyobb tragédiája ez – amikor ez a folyamat megérik, és az elkerülhetetlen szembesítés megtörténik. Szeretett szíveim, oly sok forgatókönyv játszotta le magát a korszakokon át, hogy ha mesélnem kéne róluk nektek, szó szerint felkavarodna a gyomrotok. Úgy éreznétek, mintha kedvetek lenne hányni az undortól, látván, az egonak – újból meg újból – hogyan sikerült előidézni az őszinte lelki [spirituális] keresők részéről azt, hogy belépjenek a kettősség azon játszmájába, hogy megpróbálják bebizonyítani azt, kinek van igaza, és kinek az egoja jobb, mint a másiké.

Szeretett szíveim, ez folyik oly nagyon régóta, hogy számunkra, a Felemelkedett Seregekből, ez egyszerűen elég. Azt mondtuk: „ami sok, az sok”. Itt az idő számunkra, hogy megalapítsunk egy szervezetet, egy mozgalmat ezen a bolygón, ahol ezek az ego játszmák többé nem pusztíthatják el a szervezetet, vagy nem tehetik tönkre azokat, akik őszintén követik az ösvényt. Következésképpen, kérjük közületek azokat, akik nyitottak erre az új döntésre, azok, akik nyitottak Maitreya Egységének Körére, hogy kötelezzék el magukat ezen ego játszmák legyőzésére, először önmagukban, és utána mások megsegítésére törekedve, hogy legyőzzék ezeket önmagukban is.

Szeretett szíveim, komolyan beszélek most, hiszen valóban az Atya erejeként érkeztem, Buddha erejeként, hogy elvigyelek titeket saját lényetek felsőbb akaratához való igazodáshoz, és rábírjalak benneteket, hogy meglássátok, ti is belefáradtatok ezekbe az ego játszmákba. Számos elmúlt előző életben voltatok érintettek lelki [spirituális] mozgalmakban. Őszinte erőfeszítéseteket tettetek, csak azért, hogy a végén meglássátok, hogy erőfeszítéseiteket meghiúsítják, és gyöngyeiteket disznók elé szórják, ahol felfalják azok, akiket olyannyira elragadtak az ego játszmák, hogy ezeket nem engedték el.

Ti is elértétek azt a pontot, ahol azt mondtátok: „ami sok, az sok!” – és ezért vagytok ott, ahol vagytok ma a tudatosságban / tudatban. Mégis tudom, hogy vannak köztetek néhányan, akik még nem nyitottak a tanításokra, melyeket átadunk, mert túlságosan megsebesítettek [megsértettek], túlságosan elnyomtak. Ti engedtétek meg magatoknak személyesen, hogy befogadjátok ezeket a sérüléseket, hogy összekapcsolttá váljatok velük, azért, hogy ne legyetek hajlandók őket elengedni. Nem vagytok hajlandóak újra hozzáigazítani magatokat az Atya felsőbb akaratához, ki azt mondja: „gyermekem, ideje hazatérni! Ideje abbahagyni a játékot a homokozóban! Ideje abbahagyni azt, hogy a fejed a homokba dugod, ellenben ideje onnan kihúzni a fejed, biztosan megállni a lábadon, és annak lenni, aki vagy! Jöjj fel magasabbra! Engedd el azokat a régi sérelmeket, engedd el a régi sebeket, és ismerd fel, hogy mások azért bántottak, mert az ego csapdába ejtett, és te engedted meg magadnak, hogy megsebezve érezd magad, mert az ego csapdájába estél bele!”

És így, az egyetlen megoldás az, amikor az ember ezen ego játszmából kilép. Szeretett szíveim, felhívlak benneteket, hogy legyetek azok, akik kilépnek az ego játszmájából, és újra elkötelezik magukat az igaz ösvény mellett, az Egység ösvénye mellett. Szeretett szíveim, ez igazán az, aminek megtörténtének megpillantására vágyunk az elkövetkező években. Maitreya ezért adta az Egység Körének elrendelését, melyről el kell mondanom nektek, hogy egy lenyűgöző elrendelés, amikor mérlegelitek, mi folyik ezen a bolygón ebben a bizonyos pillanatban, oly sok területen, ahol megengedik az ego játszmák elburjánzását addig a pontig, ahol az emberek hajlandóak emberek millióit legyilkolni, annak érdekében, hogy bebizonyítsák, hogy az ő vallásuk, vagy az ő ideológiájuk a helyes.

Egy különleges adományt ajánlok fel nektek

Szeretett szíveim, ti vagytok a legjobb reménységei e helyzet megfordításának, az Egység Körének megalapításához, mely példaként szolgálhat mindazok számára, akik vágyakoznak meglátni ezt a bolygót kiemelkedni a kettősség ego játszmáiból és megjeleníteni [manifesztálni] Isten Királyságát, Buddha Sangha-ját, az Egység Körét, Isten Testének, Krisztus Testének egységét. Én Guatama, rendelkezem, tegyetek erőfeszítéseteket, hogy gyűljetek össze erre az összejövetelre. Mindenkinek rendelem, akik ráébrednek majd Maitreya Egységének Körére történő felhívására mind most, mind a jövőben. Gratulálok nektek ahhoz, hogy eljutottatok a felismerés azon pontjára, hogy valóban vár rátok egy nagyszerűbb küldetés, mely nem jellemző egyik sajátságos vallásra sem, hanem meghaladja az összes külső vallást. Hiszen valójában bármely vallás, vagy nem-vallás tagját egyenlően üdvözlik Maitreya Egységének Körében – amikor elkötelezik magukat az egység ösvénye mellett.

Ily módon, én, Gautama, eljöttem felajánlani egy adományt közületek azok számára, akik itt vannak. Ha hajlandóak vagytok megengedni nekem, le fogom horgonyozni a Buddha Békéjének egy bizonyos darabját koronacsakrátokban, ahol ott fog maradni, míg elkötelezettek vagytok a kötődéseiteken való felülkerekedés ösvénye mellett. Következésképpen, bármikor, amikor úgy érzitek, hogy egy nehéz helyzettel álltok szemben, vagy egy bajos sebbel saját lélektanotokban, kérlek benneteket, képzeljétek el, hogy úgy ültök, mint Buddha a koronacsakrátokban, hogy a koronycsakrátok lótuszvirágként megnyílik, és hogy látjátok jelenlétem leszállni rátok, azért, hogy a Buddha bennem, és a Buddha természet, mely bennetek van, Eggyé váljon. Ez fog számotokra békét, és kiigazítást adni az ÉN VAGYOK Jelenlétetekhez.

Ily módon, szeretett szíveim, elmegyek, hogy e tanácskozás ezen részét lepecsételjem Kolumbiában, ahol közületek oly sokan mutattak ki hajlandóságot a továbblépésre, egy hajlandóságot Krisztusságotok, Isteni Erőtök / Hatalmatok kinyilvánítására, ahol közületek oly sokan vagytok közelebb Krisztusságotok – sőt, még néhányatoknál Buddhaságotok – megjelenítéséhez, és csupán arra van szükségetek, hogy megfordítsátok a tudat tárcsáját, és felismerjétek büszkeség, vagy az ego nagyravágyása nélkül megvalósításotokat, egyszerűen az Atya valószerűségében [realizmusában], aki, amikor megnyitjátok magatokat a lehetőségnek, hogy méltók lehessetek erre, valóban ezt fogja mondani nektek: „íme az én szeretett fiam / lányom, akiben örömömet lelem.”

Ekképpen, én, Guatama, megerősítelek [lepecsétellek] benneteket az Alfa és az Omega szeretetében. Megerősítelek [lepecsétellek] benneteket az Atya, a Fiú, a Szentlélek és az Isteni Anya nevében, és megerősítelek benneteket Buddha Békéjében.

[taps]

[*] Gautama egész tollbamondása során, Szilveszter estéjén szerte a völgyben tűzijátékok robbantak.


Copyright © 2012 NESARA AUSTRALIA All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
http://nesaraaustralia.wordpress.com
Forrás: http://nesaraaustralia.wordpress.com/2012/06/13/topic-the-two-decisions-you-must-make-before-you-can-heal-your-psychological-wounds/

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Fényvilág Press
http://fenyvilag.blogspot.com/

2012. június 11., hétfő

Felemelkedés


Felemelkedés – Mi ez, és hogyan jutsz el oda?

2012. június 6.

Ascension – What is it and how do you get there?
Copyright © 2012 Gil Alan All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]


Teljes munkaidős hivatást űzni, és bűvészkedni a mindennapi élet felelősségeivel, mialatt megpróbáljuk a felemelkedés lelki ösvényét járni, egyáltalán nem szükséges, hogy erőpróbát jelentő legyen. A felemelkedés pusztán egy váltás a tudatban. Ez egy nagyszerűbb tudatosság elérésének lépésről-lépésre történő folyamata, mely elér egy állomást, és az új tudatosság minden állomása a felemelkedés egy másik szintje, vagy jellege.

Nincs olyan dolog, mint a nagy kozmikus ugrás a teljes nirvánába, vagy a végső tudatosságba – ez egy téveszme. … és ha úgy gondoljátok, ismertek bárkit, aki valójában elérte a tudatosságnak a végső állapotát, akkor kérlek, hívjatok fel, mert rendelkezem egy bámulatos elsőrendű ingatlannal egy futóhomok sivatag nagy medencéjében, mely tökéletes lenne számotokra az otthonépítésre… és el tudnám adni nektek, valóban olcsón! Igen, vannak idők, amikor talán megtapasztaljátok a tudat nagyobb ugrásait egy új tudatosságba, azonban egészében a felemelkedés a növekedés és megértés fokozatos folyamata.

Magának az életnek az élése a felemelkedés egy természetes folyamata, akár tudatosan keresitek a felemelkedést, akár nem. Minden kapcsolat, mellyel találkoztok, minden kihívás, mellyel foglalkoztok, minden elképzelés, melyet fontolóra vesztek, minden út, melyet átutaztok, önmagatoknak egy nagyszerűbb tudatosságára visz el benneteket, önmagatokon belül egy térbe, valamint egy térbe körülöttetek.

Nem kell összpontosítanotok arra, hogy lelkiekké [spirituálissá] váljatok, már azok vagytok eredetetek igazi természete révén. Lelki lények vagytok, akiknek emberi tapasztalásuk van. Nem próbálhattok meg azzá válni, melyek már vagytok, hiszen nincs sehová se eljutni… ti már ott vagytok! A felemelkedés nem arról szól, hogy lelkiekké [spirituálissá] váljatok, ez a tudatállapototok kiterjesztéséről szól a tudatosság nagyszerűbb szintjein keresztül.

Ezen a bolygón mindenki fel fog emelkedni a tudatosság különféle új szintjeire létélményük során, nem számít milyen hosszú, vagy rövid ideig vannak itt esetleg – ez elkerülhetetlen. Magának az életnek az igaz természete fog megváltoztatni benneteket. Minden emberi lény belép a felemelkedés folytonos folyamatába pontosan a fogantatástól a halálig, hiszen állandóan változtok pillanatról pillanatra, fizikálisan, mentálisan és érzelmileg.

Tudom, hogy talán rácsodálkoztok azokra az emberekre, akikről úgy tűnik, sosem változnak, növekednek, vagy akikről esetleg úgy látszik, hogy rosszabbá válnak valójában, azonban emlékezzetek erre… amit láttok a felszínen, az sosem a teljessége mindannak, ami a bensőből kiszivárog bármely adott személyből ezen a bolygón. A külső megtévesztő, és a feltételezés elvakító!

Mivel a szabad akarat uralkodik mindenek felett a tudatos intelligencia dimenzióin át mindenütt, ezen a bolygón minden személy választás révén van itt, hogy megtapasztalja az ellentettséget egy s más formában. Még azok is, akikre talán úgy tekintünk, hogy az önpusztítás lefelé haladó ösvényét választották, vagy elképzelhetetlen szélsőségeket űznek, mint a tömeges népirtás népszerűsítése, mindenki el fog érkezni a felemelkedés némely formájának megtapasztalásához, mielőtt távozik folyó életéből.

A tapasztalás nézete szerint – minden tapasztalás érvényes. Van valami megtanulandó minden tapasztalásból, legyen ez az élmény akár rossznak, vagy jónak ítélt. Tehát egy szélesebb látószögből, az ellentétesség bármilyen fokát, vagy formáját tapasztalják meg, van egy nagyszerűbb elérendő tudatosság minden élmény minden jellegében, minden érintett számára.

Ahol nagyobb irányítást érhettek el felemelkedési folyamatotok felett, egyszerűen a választás által, hogy tudatosabban vagytok tudatában életeteknek, és mindennek, amit érint. Oly sok különféle mód van tudatosságotok kiterjesztésének, és jóformán bármit tesztek, hozzáadódik a felemelkedésetekhez. Át fogom adni viszont nektek a tudatosság tíz területét, hogy arra összpontosítsatok, melyekről úgy találtam, hogy rendkívül fontosak saját kiterjeszkedésem számára.

A tudatosság tíz területe a nagyobb fejlesztés / kiterjesztés céljából

1.) Önvizsgálat [lelkiismeret-vizsgálat]

Az önvizsgálat egy igen hathatós folyamat, mely nagyobb bepillantást és kiterjeszkedést enged meg a visszatükröződésen [elmélkedésen] keresztül. A visszatükröződés az elmében történik, ahogy megszemléljük magunkat és megvizsgáljuk élményeinket a gondolat fényén át. Majd amikor megengedjük gondolatainknak, hogy az az igazság vezesse, mely szívünkön belül nyugszik, nagyobb tisztasággal fogunk látni.

Sok ember húzódozik az önvizsgálattól, mert túl fájdalmasnak találják az igazságot meglátni. Az igazság elfojtásából megtapasztalt szenvedés azonban sosem ér véget –szét fog tépni benneteket és az önszeretetetek alapját fogja szétrombolni sok szinten. Minden egyénnek számos jellege van… átválthatjuk és megváltoztathatjuk a távlatainkat, és választhatjuk azt, hogy az önvaló bármely jellegét megtestesítjük, melyet meg akarunk tapasztalni. Így, semmi szükség sincs félni attól, hogy önmagunkba tekintsünk egy mélyebb szinten, mert bármit találunk, ami talán nincs tetszésünkre, mindig változhatunk.

Az önvizsgálat művészete mindig elvezet benneteket egy nagyszerűbb távlatba személyes választásaitoknál, és segít nektek nagyobb felelősséget vállalni saját életetekért.

2.) A hiedelmek elengedése

Mivel a valóság természete képlékeny, a személyes hiedelmek oly korlátozók és félrevezetők lehetnek. A hit csupán az adott hit határain és szerkezetén belül érvényes teljesen. Ha egyszer kinyíltatok más távlatokra, a hit csupán egy lehetőséggé válik, következésképpen többé nem örök érvényű [abszolút]. Csupán akkor marad abszolút, ha azt választjátok, hogy kizárjátok az összes többi lehetőséget… és ez csupán egy választás.

Semmi rossz sincs az elgondolások [ideák] és hitek felfedezésével, mindnyájunknak fel kéne annyit fedezni, amennyit lehetséges, azonban túlságosan ragaszkodni bármely egyetlen hithez, vagy hitrendszerhez, valóban lelassítja kiterjeszkedéseteket egy nagyobb tudatosságba. Amikor erősen hozzákapcsolódtok egy bizonyos hitrendszerhez, annak az egy sajátságos távlat „dobozába zárttá” váltok, mely lekorlátozza majd azt, amit a világegyetem képes számotokra elhozni, és ahogyan ezt elhozzák számotokra – így, miért vesztek magatokra korlátozásokat? Még ha jobban hajlotok az egyik távlat irányába, mint a másikba, engedjétek meg magatoknak, hogy nyitottak maradjatok a lehetőség birodalmára, és ez mindig a jobbat fogja szolgálni.

3.) Hallgassatok szívetekre!

Szívetek a belső iránytű, mely elvezet benneteket oda, ahol szükséges lennetek. Amikor megtanultok bízni szívetek bölcsességében, túl az úgynevezett „racionális gondolkodás” korlátozásain, mindig nagyszerűbb tisztaságot és kiterjeszkedett tudatosságot fogtok találni. Az emberi elme a túl sok szükségtelen gondolat révén gyakran összezavart és felkavart, hogy bízzon érvelésében, hiszen észlelése gondolataira korlátozódik – azonban a szív mindig belemélyed a mély belső igazságba, mely igazodik lelketek hívásához és kiterjeszkedett tudatosságához.

Amikor a szívetekből jöttök, mindig a lehető legmagasabb rezgésben lesztek pillanatnyilag. Ez fog elvezetni benneteket a lehető legjobb választás meghozatalához minden helyzetben.

4.) A távlatok megosztása másokkal

Élményeitek és elgondolásaitok [ideáitok] megosztása másokkal egy mélyreható bepillantást ajánlhat fel. Sokszor gondoltam azt, hogy egy helyzetbe, vagy elgondolásba tiszta betekintéssel bírok, és miután saját szellemi meglátásomat megosztottam másokkal, ráeszméltem, hogy éleslátásom egyáltalán nem volt olyan tiszta, vagy lehetséges, hogy saját távlatomra korlátozódott. A további kilátások mindig nagyobb bepillantást ajánlanak fel, mert a valóság természete az, hogy minden távlat valós a végtelen lehetőség birodalmában.

5.) Kövessétek álmaitokat!

Elindulni egy úton álmaitokat követve, az egyik legfontosabb dolog, amit valaha is tenni fogtok. Senki sem lehet teljesen beteljesült álmai követése nélkül, mert álmaitok és szenvedélyetek lelketek hívása. Válaszolnotok kell [muszáj] a lélek hívására, annak érdekében, hogy elérjetek bármilyen jelentőségteljes személyes beteljesedést, máskülönben mindig azzal az érzéssel, vagy benyomással fogtok élni, hogy valami hiányzik.

Tehát, bármi is legyen álmotok esetleg, akár cselekvőleg végzitek álmaitok megélését, vagy csupán azon a fokon, ahol megfontoljátok őket, osszátok meg őket másokkal. Álmaitok megosztása másokkal egy biztonságos teret enged meg másoknak, hogy ők is megosszák álmaikat. Ha egyszer megosztottátok álmaitokat, elkezditek az álmaitokért a folyamatot birtokolni – és ez fog elvinni benneteket az első pár lépés megtételének küszöbére, hogy egy új úton induljatok útnak.

Amikor a világ nagyobb része van teli olyan emberekkel, akik szenvedélyesen dolgoznak álmaik követésén… bámulatos dolgok fognak történni. Egy ihletett világban fogtok élni – és ezzel bármi lehetséges! Beszéljetek a felemelkedésről!

6.) A természet elemei

Egy másik nagyszerű mód a felemelkedési folyamat fellendítésére a természet elemeivel / erőforrásaival történő kapcsolat létesítése. Gyakran természetesnek vesszük a hihetetlen sokoldalúságot a természet hatalmas pompájában, melyet megosztunk ezzel a bolygóval és a világegyetemmel. A levegő, melyet belélegeztek, a víz, melyet megisztok, a nap, melyben sütkéreztek, az étel, melyet megesztek, a növények, melyek óvnak, a csillagok és bolygók, melyeknek látványába belemerültök, a természet mindezen elemei sokkal többet nyújthatnak nektek, mint aminek esetleg tudatában vagytok.

A puszta cselekedete annak, hogy kinn vagytok a természetben, fog segíteni magatokat leföldelni és lelketeket táplálni – azonban ezt még tovább vihetitek el. Van tudatos intelligencia a természet minden elemében, és a természet tudata a legnagyszerűbb bölcsesség némelyikét őrzi, melyet valaha is megtapasztalhattok majd… Tehát, beszéljetek az elemekhez… Tegyetek fel kérdéseket… és figyeljetek! Az elemekben nincs emberi ego, és hozzáadott távlatokra tehettek szert az életről, mely talán sosem lépett be tudatotokba azelőtt.

A következő alkalommal, amikor kinn vagytok, egy tudatos törekvést tegyetek meg, hogy kölcsönösen hassatok az elemekre… fogadjátok be mindet egyszerre, mintha egy szimfónia egyéni hangszereit élveznétek az egység hangján keresztül, vagy összpontosítsatok minden egyes elem egyedi szépségére külön-külön, mintha a legjobb barátotokkal vacsoráznátok. Álljatok kinn csendben és legyetek alázatosak a szél bölcsessége előtt, engedjétek meg, hogy átmosson, és megihlessen benneteket!

7.) Meditáció

A napi meditáció össze fog kapcsolni benneteket önmagatok legmélyebb és legtisztább jellegével, mely az egyszerű „VAN”. Nincs más gyakorlat, melyet ismernék ebben a fizikai dimenzióban, mely olyan varázslatos átalakító élményt ajánlana fel számotokra. A meditáció az alappillére a belső béke, gyógyulás és az önszeretet fejlesztésének eléréséhez.

A meditáció csendes minősége tiszteli a fogékonyság művészetét, és lehetővé teszi, hogy meghalljuk a világegyetemet, ahogy hozzánk szól, válaszol kérdéseinkre, vagy velünk ül csöndben.

A meditáción keresztül beléptek a nyugalomba és csendbe, mely szükséges, hogy hozzáférjetek a forrás energiáitokkal való kapcsolatotokhoz, ahogy összekapcsolódtok a felsőbb tudatotok végtelen és kiterjeszkedett tudatosságához. Erről a helyről az energia világítótornyaivá válhattok, és megtapasztalhattok egy fennkölt utazást a rendkívülin túl.

8.) Boldogság, öröm és vidámság

A boldogság nem egy sors, ez egy választás. Azt választva, hogy élvezzétek életetek minden jellegét, nem csupán saját erőtökön belüli, hanem ez elengedhetetlen kiterjeszkedésetekhez és jólétetekhez [jó egészségetekhez]. A mókázás és hogy örömtelik vagytok, felszabadítja lelketeket. Felszabadítja annak a mag energiáját, akik valójában vagytok, és megengedi lelketeknek (akik ti vagytok), hogy megtapasztalja ugyanazt az örömöt és szabadságot, melyet természetesen megtapasztal tiszta egységes, nem fizikai állapotában a testen [a fizikálison] keresztül.

Amikor boldogok és örömtelik vagytok, valódi lelki természetetekkel vagytok teljes igazodásban, tudatos intelligenciaként. Amikor annak a végtelen részéhez igazodtok, akik vagytok, meg fogjátok látni, milyen nevetséges valójában az összes aggodalmatok, ahogy az élet szépségének és fájdalmának látszólagos ellentmondását [paradoxonját] az egyenlőség kristálytiszta fényén keresztül pillantjátok meg. Erről a helyről ápolhatjátok és méltányolhatjátok mindkettőt egyenlő értékben.

9. Szolgálat

Szolgálatra lenni nem követeli meg azt, hogy időtöket egy bizonyos jótékonysági szervezetnek szenteljétek, habár ez feltétlenül egy nagylelkű felajánlás. Az, hogy szolgáltok, arra nem olyasvalamiként kellene gondolni, hogy hébe-hóba tesztek valamit, vagy itt-ott egy korlátozott időtartam erejéig. A szolgálat a „létezés egy módja”, egy életfilozófia, egy magatartásmód vezérelv. Ez önmagatoknak egy elkötelezettsége, hogy mindig a jóindulat egy helyéről vezéreljenek ok nélkül minden helyzetben.

Amikor nyílt szívvel ajánljátok fel szolgálatotokat másoknak, akkor van, amikor a szeretet igaz ereje lép mozgásba. Másoknak segíteni, hogy elérjék azt, amit akarnak, mindig közelebb visz benneteket ahhoz, amit ti akartok, hiszen az indítóok nélküli adás a tiszta jóindulatnak egy cselekedete, mely hihetetlen messze ágazó hatással bír. Ha semmi más okból kifolyólag nem szolgáltok, minthogy szolgáljatok, felfokozzátok szereteteket és önmagatok nagyra becsülését, mely eredményei azt, hogy megengeditek magatoknak, hogy bírjatok azzal, amit akartok életetekben. Ahogy a példa által vezetnek benneteket, segíteni fogtok másoknak belépni önmaguk nagyrabecsülésének és szeretetének áramlatába.

10.) Önszeretet

Amikor mindent kimondtak és megtettek, csupán egy dolog van, ami igazán számít… a SZERETET! Ez az egyetemes nyelv, mely mindent összetart. A szeretet a létező legmagasabban rezgő rezgésszám. Ez matematika annak legtisztább formájában. Ez örök érvényű [abszolút], és semmi sem képes átjárni, lerombolni, vagy széttörni. Nem gyengíthető el – nem pusztítható el. A szeretet minden, ami van – semmi sem létezik nélküle.

Önmagatok feltétel nélküli szeretete az önmegvalósítás végső formája. Nem sokan fogják valaha is elérni ezt teljesen, és ez rendben van, azonban ez a legfontosabb dolog, melyért törekedhetünk ebben az életben. És itt van, miért:

Az Önszeretetetek alapja a tisztaság látó [optikai] és érzelmi lencséje, melyen át szemlélitek a világot. Az ÖNMAGATOK iránt őrzött SZERETET alkotja meg rálátásotokat a világról, és iránytűvé válik, mely vezérel benneteket, hogy az összes választásotokat meghozzátok pillanatról pillanatra, mely megformálja életetek átfogó képét.

Ha gondotok van az Önszeretet egy erősebb alapozásának kifejlesztésével, akkor mindig megnyílhattok ennek, egyszerűen azáltal, hogy összpontosítotok a fent felsorolt tudatosság minden más területére. Ha egyszer azt választottátok, hogy életetek bármely távlatából tudatosabban tudatossá váltok, egy bizonyos ponton az Önszeretetnek egy nagyszerűbb tudatosságába váltotok majd át, mely elkerülhetetlen.

A távlaton keresztül elért bepillantás, és minél több távlatot vagytok képesek átlátni, annál nagyobb lesz tudatosságotok mindenről, melyet megtapasztaltok.

A felemelkedés folyamatáról nem szükséges úgy gondolkodni, mint egy elkülönült összpontosításról, vagy minden mástól eltávolított feladatról, mely mindennapi életeteket betölti, így, miért ne dolgoznátok ezzel? A kulcs e természetes folyamat áramlatán belüli munkához az azon keresztüli választás, hogy tudatosabban tudatára ébredjünk az élet olyan sok eltérő jellegére, amennyire lehetséges – ez ilyen egyszerű!

Válasszátok azt, hogy tudatosak vagytok, ahogy áthaladtok az életen. Kezdjetek hozzá az élményeitek és cselekedeteitek önvizsgálatához. Osszátok meg élményeiteket másokkal, és legyetek nyitottak a felajánlott új távlatokra. Beszéljetek a természethez, és hallgassatok bölcsességére. Kövessétek álmaitokat bármibe is kerül. Tanuljatok meg a szív bölcsességéből élni, inkább, minthogy az elme korlátozásaiból. Valamint a legfontosabban, műveljétek az Önszeretetet, és szeressétek magatokat azért a hihetetlen bátor lelki [spirituális] lényért, akik vagytok. Alkalmazzatok annyi módszert, amennyit tudtok, hogy egy nagyszerűbb távlatot érhessetek el.

Az egyetlen dolog, melyet megoszthatok veletek az, melyet saját személyes felemelkedési utamon át tanultam meg, miszerint, amikor elértek egy pontot, mikor felismeritek az egyetlen állandó igazságot, mely a végtelen lehetőségből való – és mindennel, melyet ezidáig megtanultatok, még mindig semmit sem tudtok… akkor és csakis akkor kezdtek el egyáltalán bármilyen jelentőségteljes fejlődést véghezvinni.

Nem érthetitek meg, vagy nem tapasztalhatjátok meg a végtelent a véges helyéről. Míg a kettősségben vagytok egy emberi élményt élő lelki lényként, nem számít, milyen hatalmassá, vagy naggyá válik tudatosságotok kiterjeszkedése, csupán egy megtapasztalt tudatossággal fogtok bírni egy olyan szinten, mely hasonló egy kis csésze víz kilapátolásához a hihetetlenül hatalmas óceánból.

Tehát, legyetek hálásak a csésze vízért, legyetek boldogok minden elképzelés [idea] felfedezésével és cseréjével, mókázzatok annyit, amennyi lehetséges, és élvezzétek életeteket! Felemelkedésetek már folyamatban van… és nincs megállás!


Copyright © 2012 Gil Alan All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Forrás: http://consciouslifenews.com/ascension/1129452/

Többet olvashatsz Gil-ről a weboldalán:  Gil Alan – Channeled Guidance [http://gilalan.com/]
Vedd fel a kapcsolatot Gil-lel a Facebook-on:  Gil’s Facebook
Vedd fel a kapcsolatot Gil-lel a Twitter-en:  Gil’s Twitter


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa [All Rights Reserved / Minden jog fenntartva!]
Fényvilág Press
http://fenyvilag.blogspot.com/