2013. június 4., kedd

Tibet ragyogó fényeTibet ragyogó fényeRobbyne Fehér Farkas

Copyright © 2013 Robbyne. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Weave the Web – The Shining Light of Tibet – May 29, 2013  – White Wolf Journeys – http://www.whitewolfjourneys.com/

Sződd a hálót!

Fehér Farkas utazásai


Végül megérkeztünk Tibetbe, és mindnyájan éreztük a magaslat hatását. Olyan volt, mintha egy felhőben sétáltunk volna. Nem csoda, hogy ezt hívják a világ tetejének. Első éjszakám Tibetben egy nyughatatlan kutatás volt. A WESAK telihold és fogyatkozás előtt voltunk két éjszakával, mely Tibetbe jövetelünk fő célja volt. Az egész éjszakát valamilyen álomidő állapotban töltöttem, viszont igen csekély alvással. Úgy tűnt, hogy minden gondolaton, minden érzelmen átmegyek, melyet valaha is átéltem emberi megtestesülésemben. Energiahullámok siettek át rajtam, mintha kiperdülnék a kozmoszba. Mindenhol voltam, mindent láttam, melyről lelkem emléket őrzött. Láttam mindent, mely ezeken a földeken történt – csatákat és erőszakot. Habár ez egy felemelkedett lelki központ volt azok számára, kik a buddhista hitet követték, csoportunk sokkal többért volt itt. Magába a földbe beíródott múlt és az emberi faj örökségének meggyógyításáért voltunk itt.

Van egy csodálatos író, tanító és a régi tudás őrzője, kit Barry Brailsford-nak hívnak, aki Új-Zélandban lakik, egy férfi, aki iránt a legnagyobb tisztelettel és csodálattal adózom. 1998-ban volt egy nagyszerű lehetőségem ezzel a bölcsesség őrzővel találkozni Castle Hill-ben, az egyik leghathatósabb élő kő egyetemen a világban, melyet Új-Zéland déli szigetén alapítottak. Olyan erős ennek a misztikus helynek az energiája, hogy a Dalai Láma ezt egy olyan helyként írta le, ahol egyesül a Mennyország és Föld. Tudtam, hogy Tibet területei és az Új-Zélandból valók ugyanazon a Sárkányvonalon fekszenek. Barry megosztotta velem akkor, hogy lelkem abból a Fehér törzsből való, mely Tibetből érkezett Új-Zélandra, és a Waitaha nemzet részévé vált. Szavai borzongást okoztak gerincemen, ahogy tudtam, hogy ennek igaznak kell lennie. Barry akkor nem tudta, azonban ő volt az a szikra, mely felizzított egy utat, mely hamarosan 15 évvel később tetőzött Tibetben, hiszen azt is mondta akkor nekem, hogy „egy napon azokkal fogod járni a Marae-t, akik Tibetből jöttek”.

Ennek az útnak a bámulatos része az volt, hogy kezdetben azt az útmutatást kaptam, hogy legyek a Castle Hill-en a WESAK telihold végett ez év májusában. Minden alkalommal, amikor megpróbáltam repülőjegyet vásárolni Christchurch-be, a számítógépem lefagyott, és gondjaim támadtak a szállás biztosításával. Igen világossá vált, hogy ösvényemet átirányították, így feladtam. Megtudtam, hogy az élet a változás tárgyát képezi, és minden holdciklusnál újra kell értékelnünk, vajon álmunk még mindig ugyanaz, vagy sem. Arra is szükségünk van, hogy megbízzunk minden időzítésében. Csupán miután megérkeztem Kínába volt az, hogy az üzenet világossá vált, hogy valójában Tibetben kellett lennem a WESAK teliholdnál. Számomra itt volt az idő, hogy a Marae-t járjam, és működésbe hozzam a sárkány energiát magamban, és azokban is, akik hozzám csatlakoznak. Ismét véletlen találkozás a másik véletlen találkozás után, az aranyszálak hálóját követve, mely akkor kezdődött, amikor vállamat megsértettem, és beleestem a bőröndömbe, mely elvezetett engem Mr. Wu-hoz és Ji Hong-hoz, kik ezt az ösvényt megnyitották.

A kulcsok, melyeket MingZi apja őrzött, minden kaput megnyitottak, és most magam Tibetben találtam, emlékezve a 15 évvel ezelőtti találkozásomra Barry-val. Mosolyogtam, ahogy arra gondoltam, hogy az isteni lélek minden bizonnyal hatalmas humorérzékkel bír, bevezetve ezt az utazást oly módon, ahogy elkezdődött, és csupán a bizalmon keresztüli az, hogy most magam a háló szövésében találtam, számtalan találkozáson keresztül, hogy az andara kristályt és az obszidián kőlényt szent földekre vigyem.

Még egy másik csodálatos lélekkel találkoztunk, a fő kormányhivatalnokkal, aki a leginkább bámulatba ejtő élményeket alkotta meg a lelki zarándokaink csoportjának. Eljöttünk imádkozni a békéért és az egységért, és valóban átölelt minket Tibet szelleme / lelkülete. A második éjszakán megszerveztek csoportunk számára egy lehetőséget, hogy belépjünk a szentélybe, ahol egy nagyon különleges Buddha volt.

Ezt a különleges Buddhát Sakyamuni-ként ábrázolják, abban a pillanatban, amikor Indiából a herceg megvilágosodott, és Buddha első kifejezésévé vált. Őt a Tizenkét éves Buddhának hívják, és pontosan a tizenkét éves Buddha alakjában és méretében alkották meg. A herceg hozta el Tibetbe, és maga Buddha áldotta meg. Itt, mindegyikőnknek a Fő Láma adott áldást. Mindnyájunknak volt lehetősége útmutatást kérni az utunk során a megvilágosodást kutatva. Megengedték, hogy Buddha mellett hagyjuk személyes szent tárgyainkat, a kristály éneklő tálakat, az EB-t és az andara kristályt. 24 órára szent tárgyaink ebben a szentélyben lesznek, ahogy a Llamak folytatják az imádkozást állhatatosan az elkövetkező 24 órán át a WESAK teliholdra való felkészülésben.

Az a szeretet, melyet ebben a szentélyben éreztem, megnyitotta szívem, és könnyekre fakasztott. Az  isteni rendeltetés [sors] hozta létre ezeket a véletlen találkozásokat ismét, és több, mint hálás voltam. Szívemben tudtam, hogy egy magasabb cél okán voltunk itt, és ismét kértem, vezessenek, hogy én legyek a fény edénye, hogy lehorgonyozzam ezrek imáit a világ körül, akik velünk fognak imádkozni.

Azon az éjjelen távoztunk a templomból, és visszatértünk a hotelba. Habár nem voltak végtelen álmain, melyekről úgy tűnt, hogy átperdítenek az egyik kaputól a másikig, folytattam, hogy további látomásaim legyenek, valamint egy másik nyughatatlan éjszaka. 4:00-kor keltem fel, hogy meglássam a teliholdat teljes fennköltségében, átragyogva az ablakon pontosan a harmadik szemembe. Ismételten nagy várakozást éreztem azzal kapcsolatosan, mely ezen a napon fog történni. A fogyatkozás időzítése órákon belüli volt, és tudtam, hogy a Potala Palace-ban leszünk a szertartás elvégzése végett. A hivatalnok, kivel találkoztunk, egy ösvény megnyitását  szervezte meg, illetve adnak majd személyes időt nekünk a szertartáshoz.

Csatlakozz hozzánk holnap, ahogy megünnepeljük a WESAK teliholdat, és megtapasztalunk egy további istenien levezényelt találkozást, mely megengedi számunkra a háló szövését az obszidián kőlénnyel, az EB-vel és az andara kristállyal.

Szeretet, szivárványok, aranyfény és bátorság, hogy legyetek mindaz, melynek létezéséért megszülettetek, Tibetből,

Robbyne

Ha szeretnél csatlakozni a „Sződd a Hálót” programjához, és meg szeretnéd kapni az elkövetkező eseményekről a friss információt, kérlek, vedd fel a kapcsolatot Robbyne-nal a www.whitewolfjourneys.com honlapon.


Copyright © 2013 Robbyne. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Robbyne http://www.whitewolfjourneys.com/

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


A szerzői jogokra vonatkozóan...


Az ezen az oldalon leközölt tartalmat felhasználni a szerző és a fordító írásos hozzájárulásával lehet.

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved!
A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.
Hopi jóslat

"Amikor a madarak lehullnak az égből, és az állatok pusztulnak,

megannyi színből, osztályból, hitvallásból való emberek egy törzse érkezik majd meg a Földre,

akik cselekedeteik és tetteik által ismét zölddé változtatják a Földet.

Őket a Szivárvány harcosaiként fogják ismerni.”

Hopi jóslat [Forrás: www.earthwisdomfoundation.net]

Red Crow [Vörös Varjú] üzenete a világnak:

Indigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 1)
(magyar felirattal)

https://www.youtube.com/watch?v=ZMLszxp4Js0