2013. június 7., péntek

Szeress mélyen és feltétel nélkül – ez a legfontosabb dolog melyet tehetsz


Szeress mélyen és feltétel nélkül – 
ez a legfontosabb dolog, melyet tehetsz


Robbyne, Fehér Farkas

Sződd a hálót!

Fehér Farkas utazásai

Copyright © 2013 Robbyne. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!] Weave the Web – Love Deeply and Unconditionally; It is the Most Important Thing You Can Do  – June 7, 2013  – White Wolf Journeys – http://www.whitewolfjourneys.com/


Bámulatba ejtő utazásunk Tibetbe a befejezéséhez érkezik, ez az utolsó nap, mely a legnagyobb hatással lesz rám. Habár ez egy elképesztő út, melyet szavakkal nehezen lehetne leírni – nem a Szent Llámától való áldás volt; nem a nagy templomokba való bejutás, vagy a lehetőség, hogy kincs relikviák előtt álljak. Számomra, ami lelkemre mindig a legnagyobb hatást gyakorolta az volt, hogy a természetben legyek, és a látatlan világgal kommunikáljak. A kormányhivatalnok, a gyönyörű nyílt szívével, változtatott repülőjáratán, hogy egy nappal tovább maradjon, azért, hogy személyesen elvigyen minket a szent tóhoz, melyről azt mondják, a Sárkány Lélek otthona.

Buddha, amikor a Földön járt, tisztázta, hogy ő NEM Isten. Azt tanította követőinek, hogy mindenki, aki a megvilágosodást akarja, rátalálhat, ha felkészült a feltétel nélküli szolgálat nyújtására a szenvedés idején, azonban mindig maradjanak hitükben erősek. Azt mondják, hogy utolsó szavai ezek voltak: „menjetek, és állhatatosan dolgozzatok magatok megmentésén”.

Ahol vallásaink kudarcot vallottak (mindegyiknél) az a hiedelem, hogy az embernek kell egy közvetítő, hogy Istenivel kommunikáljon. Minden vallás megszerkesztette az istenimádás ösvényét, azért, hogy az embernek egy bizonyos napon egy bizonyos épületben kelljen kommunikálni az Istenivel. Mindig tiszteltem és becsben tartottam minden hit Mestereinek tanításait, és hálás vagyok minden élményért és lehetőségért, melyet személyes utazásom nyújtott nekem. Jóllehet mindig azt választottam, hogy követem az egyetemes hit ösvényét. Ennek a hitnek az alapjáról úgy hiszem, hogy minden lelki hit őse, mely mindenkihez tartozik, amelyet Föld Vallásként ismernek.

Közel húsz éve már, hogy keresem igazságom, mely megáldotta utam Tibetbe, megerősítést nyújtva számomra, hogy megtalálható az isteni forrás mindenhol mindenben, azonban a legerősebb / leghathatósabb kapcsolat a természet világának tisztaságában lelhető fel.

Első éjszakám Tibetben, amikor úgy tűnt, ajtókat lépek át ajtók után, utolsó látomásomban tetőzött a minden létidő újbóli meglátogatásakor, az emberiség elkülönülés, ítélkezés és erőszak örökségének újbóli átvizsgálásakor. Ebben a látomásban a szent hegy tetejére szálltam, mintha egy isteni találkozóra hívtak volna. A megérkezés pillanataiban éreztem, Buddha vakító fehér fényben tűnik fel. Egy mondatot hallottam, ahogy Buddha szólt: „menj, és oszd meg igaz tanításaim”. Utána feltöltve éreztem magam a tiszta szeretet lényegével [esszenciájával]. Most ismertem fel, hogy ez az isteni forrás Buddha formájában jelent meg.

Szívem meghallgatásával a következő üzenet érkezett el tudatomba.

Azok a kérdések, melyeket mindnyájan kutatunk, a vágy, hogy a szeretet kifejezésre juttatásai legyünk, és hogy szeressenek, az eszközök, melyekre szükségünk van teljes lehetőségünk [potenciálunk] eléréséhez, a gyógyír, melyre szükségünk van testi templomunk gyógyításához, a szentség nyugalma, hogy kitisztítsuk elménket az egotól és kételytől, a látatlan világban található. Isteni jogunk, azaz mindenkinek isteni joga, hogy megtapasztalja a szépséget és gyógyítást, melyet a természet ajánl fel. Felelősségünk is, hogy tiszteljük és védelmezzük a Föld anyát. Összpontosításunkra van szükség ehhez. Meg kell tanulnunk szeretni oly mélyen, hogy képesek legyünk a különbözőségeken túllátni, és tisztelni egymást. Tanulnunk kell azoknak a példáiból, kik elkötelezettek, hogy a szépség ösvényét járják, és ezt naponta gyakorolják. Amikor másokkal találkozunk, akik nélkülözik az egységességet [integritást], vagy kedvességet, meg kell vizsgálnunk magunkat, és látnunk kell, hogyan lehetünk ennek a szeretetnek még nagyobb kifejezései. Mindenki egy tükör-kivetülése annak, melynek létét mi választottuk. Azok, akik fájdalmat, haragot okoznak, pusztán emlékeztetők számunkra, hogy törekedjünk az egyensúlyban történő haladásra a részvét és megbocsátás szívével. Ez egy életnyi időre szóló gyakorlat, mely elfogadást, megengedést és toleranciát igényel.

Most, ahogy a szent tónál találtam magam, Tibet hegyeinek magasában, magamhoz hívtam a sárkány lelket, az ősöket, a Mesterek igaz tanításainak őrzőit. Most megértettem, miért vezettek el engem, hogy jómagam a szent hegy egyik őrzője legyek a Shasta-hegyen, és hogy az útmutatás miért volt olyan erős, hogy ezen ősi földről szőjem a hálót most vissza Új-Zélandra, és utána Írország, Skócia és Avalon bűbájos földjeire.

Ahogy az andara kristályt, a szeretet kövét és az átalakulás obszidián kőlényét elhelyeztem a szent tóba, azonnal éreztem a sárkány lelkét körém tekeredni. Ahogy szemet hunytam az emberi világnak, közvetlenül a sárkány szemeibe néztem, és tisztán hallottam a sárkányt szólni: „folytasd az átjárók megnyitását a látatlan világból az emberi világba!” Tudtam, karnyújtásnyira van a bűbáj világa. Egy világ, mely nyújthat számunkra bepillantást, az élethez, szépséghez, gyógyuláshoz és varázslathoz szenvedélyt. Csupán a régi szövetséget kell tisztelnünk világunk és a látatlan világ között. Rá kell találnunk magunkban az igazságra, vissza kell követelnünk erőnket az isteni kifejezésként, és újra fel kell állítanunk hitünket, hogy kövessük az útmutatást, mely elérhető, amikor a tudó szívünkre hallgatunk. Üzenetek jöhetnek a szent vizekből, a növényi lényektől, a kőlényektől, a hegy szellemeitől és a hitregék lényeitől. Csupán meg kell hallgatunk őket.

Beléptem a tóba, és belehelyeztem felajánlásom [áldozati] virágait, melyek az oltáron voltak előző éjjel, ahogy megünnepeltük a WESAK-ot, és imádkoztunk a béke és fény visszatéréséért az emberi világba. Megváltoztam. Mindnyájan megváltoztunk.

Azok, akik meg szeretnék tapasztalni mindazt, melyet a látatlan világ felajánlani bír, hogy támogassa utazásotokat, egyéni sámáni utazás sorozatait hozom létre, amikor visszatérek a Shasta-hegyre augusztusban, majd újra októberben. Azok, kiket hív az utazás Írország, Skócia és Avalon bűbájos helyire, még tudunk biztosítani további pár helyet a szeptemberi utazáshoz.

Hálámat nyújtom mindannak, mellyel a természet ajándékozott meg engem azon a napon, gyűjtöttem vizet a szent tóból, hogy a hálót átszőjük Új-Zélandra, ahová elvezettek a világ vízörvényének működésbe hozatalára [aktiválására] a Rotopounamou-tóban. Azok, akik érdeklődnének, hogy csatlakozzanak ezen utazás koordinálásának folyamatához, a részleteket rövidesen elküldöm.

Mélyen szeretek mindent, amit tesztek, és mindazt, mely ösvényetekhez köt benneteket.

Szeretet és szivárványok,

Robbyne

Ha szeretnél csatlakozni a „Sződd a Hálót” programjához, és meg szeretnéd kapni az elkövetkező eseményekről a friss információt, kérlek, vedd fel a kapcsolatot Robbyne-nal a www.whitewolfjourneys.com honlapon.


Copyright © 2013 Robbyne. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Robbyne http://www.whitewolfjourneys.com/

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


  

A szerzői jogokra vonatkozóan...


Az ezen az oldalon leközölt tartalmat felhasználni a szerző és a fordító írásos hozzájárulásával lehet.

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved!
A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.
Hopi jóslat

"Amikor a madarak lehullnak az égből, és az állatok pusztulnak,

megannyi színből, osztályból, hitvallásból való emberek egy törzse érkezik majd meg a Földre,

akik cselekedeteik és tetteik által ismét zölddé változtatják a Földet.

Őket a Szivárvány harcosaiként fogják ismerni.”

Hopi jóslat [Forrás: www.earthwisdomfoundation.net]

Red Crow [Vörös Varjú] üzenete a világnak:

Indigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 1)
(magyar felirattal)

https://www.youtube.com/watch?v=ZMLszxp4Js0