2013. június 6., csütörtök

Amikor hiszel

Amikor hiszel


Robbyne, Fehér Farkas

Sződd a hálót!

Fehér Farkas utazásai

Copyright © 2013 Robbyne. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Weave the Web – When You Believe  – June 4, 2013  – White Wolf Journeys – http://www.whitewolfjourneys.com/


Évekkel ezelőtt két nagyszerű művész, Whitney Houston és Mariah Carey egy hathatós dalt énekelt együtt, melynek címe: „Amikor hiszel” [When You Believe]. Gyakran emlékeztem e dal szavaira, amikor utamon elveszve, vagy a szembekerülő kihívásokkal elhalmozva éreztem magam. Bármikor, amikor megkérdőjeleztem, vajon amit teszünk változást hozhat-e, ezek a szavak jutottak eszembe.

Megosztom a szavakat veletek, mivel úgy tűnt, hogy ez az ok, amiért magunkat itt, Tibetben találtuk a WESAK telihold idején.

Sok éjjelen át imádkoztunk, bizonyíték nélkül, amit meghallana bárki is.
Szívünkben a reményteli éneket alig értjük meg.
Habár tudjuk, sok félnivaló van, hegyeket mozgattunk meg, jóval azelőtt, hogy tudnánk, képesek vagyunk rá.
Lehetnek csodák, amikor hiszel.
Bár a remény törékeny – nehéz kiölni.
Ki tudja, milyen csodákat vagy képes elérni, amikor hiszel?
Nem mindig akkor történnek, amikor kéred őket, és könnyű átadni magad félelmeidnek. Azonban amikor hited elvakított, és nem látod utad tisztán az esőn keresztül, egy kicsiny, azonban állhatatosan makacs hang azt mondja: a remény nagyon közeli.
Ki tudja, milyen csodákat vagy képes elérni, amikor hiszel?


Tudtam, hogy mi mind a változások előidézésében szerepet játszunk. Közülünk senki sem tudná ezt egyedül megtenni, egymásra van szükségünk. Nem lenne ez nagy esemény, ezek a jóság kicsiny cselekedetei lennének. Ezrek folyamatos imája lenne. Minden személy a tőle telhető legjobbat teljesíti minden nap. Teljes szívemmel hittem, hogy ha csupán egy fény folytatja, hogy más szívét fénybe borítsa, beteljesítjük annak az álmát, hogy létrehozzunk együtt egy új világot. Még akkor is, ha a megjövendölt 12:12:21 elérkezett és elmúlt, talán úgy tűnik, hogy semmi sem változott külsőleg világunkban, valójában épp belefogtunk. Kína és Tibet ősi bölcsességet őrzött, nem csupán a templomokban, hanem a földben és a természetben. Imával, összpontosított szándékkal és szeretettel öleltek át, és beengedtek szent helyekre, hogy e fényt lehorgonyozzuk. Csodák történtek.

Ezen az igen különleges napon, e szent napon, mely minden hithez és minden valláshoz tartozik, WESAK-kor, csoportunk elutazott a Potala Palace-hoz Lhasa-ba, és vezető kormányhivatalnok átkísért minket. Számomra ez valahogyan a politika és a vallás közötti híd létrehozása volt; hidat építettünk kelet és nyugat között.

Nem számított, hogy MingZi-nek fordítania kellett, mert más kultúrából érkeztünk, és más nyelveken beszéltünk; csoda történt ezen a napon. A szeretet egyetemes nyelvét beszéltük.

Ugyanazokon a lépcsőkön lépkedtünk, melyeken a múlt Dalai Llámái jártak. Egy másik ajtó nyílt meg az arany kulccsal, melyet MingZi apja őrzött, és személyes bejutást engedélyeztek a fellegvár tetejére a szertatásra. Ahogy mindnyájan elképzeltük, hogy a fény felváltja azt a sötétséget, mely még mindig áthalad a Földön, megfogtuk egymás kezét és imádkoztunk.

Továbbadtuk az andara kristályt, és mindegyikőnk a szíve fölé tartotta, miközben MingZi elmagyarázta a kormányhivatalnoknak, hogy ez a feltétel nélküli szeretet köve, amit ezrek tartottak szívük fölé a világ minden táján, hogy imádkozzanak a békéért, imádkozzanak a megbocsátásért, és szeretet küldjenek a sárkány vonalaknak.

Szívem olyan örömmel telt meg, ahogy láttam, hogy a kormányhivatalnok az andara kristályt szíve fölé tartotta, és velünk imádkozott. Igaz volt, nem számít, hová utaztunk, mi mind ugyanazt a dolgot akartuk. Békét akartunk, meggyógyítani akartuk a múlt hibáit, és egy új álmot teremteni.

Elküldtük imáinkat az éneklő tálak hangján keresztül. Úgy tűnt, hogy magasabb rezgésszámon rezegnek, mint amit valaha is éreztem azelőtt. Tudtam, hogy valóban a szeretet hangját küldjük a kozmikus pókhálón keresztül.

Később, azon a napon visszatértünk Jokhang templomhoz, melyet a tibeti zarándokok végső zarándok úti céljának tartanak. A legfőbb Llama meghívta a mi lelki zarándok csoportunkat, hogy vegyünk részt a tűz szertartáson, ami csupán a WESAK telihold idején történik meg.

Ahogy beléptünk a templomba, a szertartás éppen elkezdődött. A szertartás után összegyűjtöttük a szent tárgyakat, melyek Buddhával voltak, valamint az imádkozó llámákkal az elmúlt 24 órában.

Sakyamuni első Buddha szobrát ritka kincsnek tartják. Amikor Sakyamuni élt, a „személy imádatának” elképzelését vitatta, és nem engedte meg önmaga képmását létrehozni. Élete során csupán három szobrot engedélyeztek megformálni. Az első egy alakmás róla nyolc éves korában; a második tizenkét éves korában mutatja őt, amikor még mindig India hercege volt; és a harmadik pedig felnőttként. A szobor, melyet a Jokhang templomban őriznek, a szobor Sakyamnuni-ról tizenkét éves korában. Van egy energia szeretetből, részvétből és erőből, melyet az ember befogadhat, ha nyitott szívvel áll e szent helyen.

Amikor a tűz szertartás véget ért, kivettem az andara kristályt erszényéből, és megosztottam ezt a legfőbb Llámával, az obszidián kőlénnyel egyetemben.

Mind a kormányhivatalnok, mind a magas rangú vallási vezető a szíve fölé tartotta az andara kristályt és az obszidián kőlényt, ahogy imádkoztunk a föld gyógyulásáért, illetve hogy szeretetet vigyünk a sárkányvonalakba.

A ragyogó telihold alatt ismét összegyűltünk, hogy befogadjuk az áldásokat, melyeket e nagyon különleges éjjel ajánlott fel Buddhától és minden Mester tanítótól minden hitből az égi vizeken keresztül. Éreztem a fények ezreit hozzánk csatlakozni, ahogy a világ minden tájáról valók elküldték imáikat.

Éppen éjfél után beestem az ágyba, szívemben tudván, hogy valami nagyszerű történt. Saját kicsiny módunkon Tibet földjeibe lehorgonyoztuk ezrek imáit. Szívből jövő hálával ismertem el közületek mindenkit, kik csatlakoztak hozzánk az imában és a szertartásban, hogy lehorgonyozzák a fényt és működésbe hozzák a sárkányvonalat.

Csatlakozz hozzánk holnap, utolsó napunkra e varázslatos földön, ahogy elutazunk a szent tóhoz, ahol a Sárkány Lelke él, és a Mesterek üzenetét felfedik.

Szeretet és szivárványok,

Robbyne

Ha szeretnél csatlakozni a „Sződd a Hálót” programjához, és meg szeretnéd kapni az elkövetkező eseményekről a friss információt, kérlek, vedd fel a kapcsolatot Robbyne-nal a www.whitewolfjourneys.com honlapon.


Copyright © 2013 Robbyne. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Robbyne http://www.whitewolfjourneys.com/

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/A szerzői jogokra vonatkozóan...


Az ezen az oldalon leközölt tartalmat felhasználni a szerző és a fordító írásos hozzájárulásával lehet.

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved!
A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.
Hopi jóslat

"Amikor a madarak lehullnak az égből, és az állatok pusztulnak,

megannyi színből, osztályból, hitvallásból való emberek egy törzse érkezik majd meg a Földre,

akik cselekedeteik és tetteik által ismét zölddé változtatják a Földet.

Őket a Szivárvány harcosaiként fogják ismerni.”

Hopi jóslat [Forrás: www.earthwisdomfoundation.net]

Red Crow [Vörös Varjú] üzenete a világnak:

Indigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 1)
(magyar felirattal)

https://www.youtube.com/watch?v=ZMLszxp4Js0