2012. december 10., hétfő

Sződd a hálót 12-12-12

Sződd a hálót!

2012. december 02.

Felkészülés 12:12:12-re
Copyright © 2012 Robbyne. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Weave the Web – Preparing for the 12.12.12 – 2 Dec 2012 – White Wolf Journeys – http://www.whitewolfjourneys.com/


A Merkúr most egyenesen [halad] és épp most mentünk át 2012 utolsó fogyatkozás-időszakán, beleértve a teljes napfogyatkozást november 13-án, és a holdfogyatkozást november 28-án. A fogyatkozások nemcsak gravitációs hatással bírnak testünkre és Föld bolygónkra, hanem hatást gyakorolnak az együttes [kollektív] tudatra, megvilágítva a kristályrácsot, mely a kozmikus pókhálót alkotja.

A fogyatkozásról úgy tűnik, hogy megállítja az időt, az energiát és a mozgást. Ahol egyszer létezett fényszűrés a Föld aurájában az állatöv elemi erőin keresztül, hirtelen van a sötétség, a nemlétezés [a semmi], és a Naptól, vagy Holdtól egy átmeneti „betáplálási” hiány, mely arra szolgál, hogy tudatunkat közelebb vigye a Nap, vagy Hold időszak energiájához, következésképpen felerősíti azt. Világunk változik, és egyénileg mi is változunk. Mindent felgyorsulva és letörve / lerombolva / megrendülve érzünk. Ezen utolsó pár hét sok számára hatalmas veszteségérzetet hozott. Szerettek távoznak, kapcsolatok érnek véget, álmok és vágyak vesznek el a zűrzavaros energia elmozdulásokban / váltásokban, mely ráeszmélés arra, hogy valahogyan elveszítettük a kapcsolatunkat az isteni forrással, és ez egy sürgető érzés, hogy ismét összekapcsolódjunk [vele]. Régi bizonytalanságok és félelmek bukkantak fel átvizsgálásra. Ez mindnyájunkat annak a megkérdőjelezésében hagyott, hogy hová tartunk, és mi az ittlétünk célja. Egy idő életünk irányának újraértékelésére, és a szükséges hozzáigazítások meghozatalára.

A nagyon megjövendölt 12:12:12 napokra van, és az energia gyorsuló lépésben halad. Számos tolmácsolás létezik azt illetően, amit ez a nap képvisel, és csupán egy pár nap múlta itt van 12:12:21. A számok lelki jelentésének köze van az energetikai rezgéshez. Minden dolognak, beleértve a számokat is, sajátságos rezgéses rezgésszámai [frekvenciái] vannak az Egyetemes, vagy Isteni erőben, és ez az, ami lelki [spirituális] erőt / hatalmat ad a számoknak. A Világegyetem néha üzeneteket küld nekünk azáltal, hogy ismétlődő alapon különös számokat hoz el tudatosságunkba. Ahogy bármely jelkép típusa, ezen üzenetek jelentésének tolmácsolása nagyban függ az üzenetet fogadó személytől. A számok a világegyetemünk nyelve, egy természetfeletti tervezet / formatervezés, melynek megértését az emberek kutatják. Ma, Püthagorasz számelmélete [számmisztikája] széles körben alkalmazott mind a régi, mind az új összefüggésében, mely a varázslattal kapcsolatos.

Amikor a 12:12:12-t lebontjuk, ez a 3:3:3-at alkotja. Megérkezésem első éjjelén Balin, pontosan 3 óra 33 perckor ébredtem fel. Ez a rezgéses rezgésszám az, melyet a buddhista szerzetesek kántálása megalkot, amikor Buddhát hívják elő. Egy Mester Tanítót, aki az emberi világot a könyörületre, megbocsátásra, feltétel nélküli szeretetre és egységre tanította. A Bika csillagképben a telihold idején minden évben Buddha visszatér és egy nagyon különleges szent napot ünnepelnek, mely minden emberhez, minden törzs minden nemzetéhez tartozik. Ez Wesak-ként ismert, a mennyei vizektől való megtisztulásként, melyet az emberi világnak előidéztek, ahogy a Mester Tanítók a szent Wesak-völgyben csatlakoztak egymáshoz. Ez itt volt Balin, ahová engem elvezettek a Wesak telihold idején májusban, és a világ minden sarkáról való lelkekből egy csodálatos összejövetel gyűlt össze, hogy azon az éjjelen az egység körét megtartsák és imádkozzanak a békéért.

Néhány nappal ezt követően, egy napfelkelténél találtam magam Bali északi partjának vizeinél, kérve egy jelet a lélektől, azt illetően, hol kell lennem 12:12:12 okán. Az üzenet másodperceken belül nagyon tiszta volt, ahogy három nemes tengeri angyal, delfinek szökkentek fel a hajóm mellett.

A tiszta útmutatást követve, visszatértem Balira, és egy másik lélek összejövetel fog bekövetkezni 12:12:12 napján. Ismételten, ez egy a világ minden tájáról való lelkek összejövetele, kiket hívtak, hogy csatlakozzanak egymáshoz egy szent körben, és mindenki közületek, aki olvassa e szavakat, ennek a hathatós időnek a részese. Bali smaragdzöld szigete rendelkezik egy szépséggel és tisztasággal, mely megnyitja az emberek szívét a szeretetre történő emlékezésre. Itt megtalálható a belső béke mély érzete, azonban az ember hitét gyakran teszik próbára.

A 12:12:12 egy idő, amikor lelkek milliói a világ minden táján csatlakoznak / összefognak, vagy egyéni szertartást tartanak, hogy másokhoz csatlakozzanak. Ez a visszhangzó [rezonáns] újramintázás ideje, ahol a szív teljesen nyitott. Egy idő, hogy csendben legyünk azon fényrezgésszám befogadásához, mely tovább kinyithatja tudatosságunkat, és megalkothatja a szentháromságot bennünk. Saját bölcsesség központunk igazodása a tudó szívvel, kiegyensúlyozva hatalmi / erő központunkkal. Ez a nap hatalmas váltást idézhet elő tudatosságunkban, hiszen minden Mester Tanító összegyűlik majd, hogy ezt a váltást támogassa. A látatlan világból mindenki visszatér majd, hogy támogassa az emberi világot, ahogy a lepecsételt kapuk [portálok] ismét megnyílnak.

A sárkányok és mondai lények visszatérnek, azonban csupán a nyitott szeműek és tiszta szívűek fogják érezni és látni őket. Közülünk mindenki kap útmutatást ezen a napon, és majd egy igazodást érez megtörténni, felkészítve minket a következő fő elmozdulásra / váltásra, az igen megjövendölt 12:12:21 napjára.

A sárkány-energia működésbe hozatalához magatokban, e pompás napon szánjatok erre 12 percet, és lépjetek be a csendbe / nyugalomba. Érezzétek az ibolyafény lángot megnövekedni gyökércsakrátokban, mely a gerincoszlop alapjánál helyezkedik el. Lélegezzétek be a szeretet Aloha lélegzetét. Harmincszor lélegezzetek lassan, látván az ibolyafény hullámot felétek elmozdulni. A kilégzéssel engedjétek el a lélegzetet, valamint az összes félelmet, aggodalmat, kételyt, haragot és szorongást. Amikor befejeztétek a harminc légzést, adjatok hálát, és mondjatok köszönetet életutatokért, és ismerjétek el ennek az élménynek a jóságát és gazdagságát.

Ahogy az ibolyaszínű láng növekszik bennetek, felemelkedik teremtő középpontotokon keresztül, a napfonaton át [solar plexus-on, az erőközpontunkon át], a szívcsakrán, a torokcsakrán át a bölcsesség központunkba, és végül fel, a fejtetőn és koronacsakrán keresztül. Felfelé folyik, megnyitva égi lélek csillagunkat, összekötve minket az isteni forrással. Folytassátok a légzést, és az égi kapukból kifolyó mennyei fényt vonjátok be, koronacsakrátok tetejébe nyílva. Amikor érzitek a szentháromságot magatokban igazodva, kérjetek tisztaságot, és célt / elhatározást, ezen szavakat alkalmazva: „MUTASD MEG NEKEM… VEZESS ENGEM… KÉSZEN ÁLLOK A SZERETET EGY KIFEJEZÉSEKÉNT TOVÁBBHALADNI. KÉSZEN ÁLLOK, ELKÖTELEZETT VAGYOK SORSOM BETELJESÍTÉSÉRE.

Újra hozzátok létre a szövetséget, mely hajdan létezett az emberi világ és a látatlan világ között, azáltal, hogy megteremtitek és tisztelitek az összes elemet. Készítsetek elő egy oltárt illatos [tömjén] füstölővel, egy bíborszínű gyertyával (ha nem találtok bíborszínűt, használhattok fehéret), egy tál vizet és egy tiszta kvarckristályt. Gyújtsátok meg az illatos [tömjén] füstölőt, és küldjétek el imátokat a szent füstön keresztül az isteni forráshoz, a szent szelek őrzőit tisztelve. Gyújtsatok meg egy gyertyát, és ismerjétek el, hogy ti vagytok a fény lángja, elkötelezve [magatokat], hogy a hit őrzői legyetek, és az örökkévaló lángot égve tartjátok, tisztelitek a látatlan világból valókat, kik a lángot égve tartják az emberi világban. Tartsátok a tál vizet szívetek felett, és küldjetek szeretet gondolatokat. Ajánljátok fel a vizet vissza a Föld anyának, tisztelve azokat, akik védelmezik a szent vizeket. (Ha városban laktok, akkor ajánljátok fel vissza egy növénynek.) Tartsátok a tiszta kristályt szívetek felett, és ismerjétek el a kő lényeket, bármilyen bölcsességet, vagy útmutatást kérve, hogy azt helyezzék bele tudatotokba. Helyezzétek a kristályt harmadik szemetekhez, és érezzétek az energiaátvitelt. Ti vagytok az ötödik elem, a szeretet magjának hordozói. Érezzetek egy fényhúrt, mely összeköt benneteket lelkek millióival a világkörül, és képzeljétek el [vizualizáljátok] a szeretet küldését.

Felemelkedett varázslatot viszünk végbe ezen a napon Balin, és az elemekkel dolgozunk a különböző szertartásokon keresztül, elküldve a smaragdzöld sziget rezgését mindenkinek a lelki családunkból. Nem számít, hol vagytok, vagy mit tesztek ezen a napon, míg szántok rá időt, hogy középpontosítsátok és kiegyensúlyozzátok magatokat, újra elkötelezve magatokat célotok iránt, és hogy részei legyetek a szeretet hullámának, melyet ezen a napon küldenek majd, felébresztendő azokat, akik még mindig alszanak.

Ez egy erős napja a felkészülésnek a 12:12:21 napjára és a napfordulóra. További részleteket fogok küldeni erre az eseményre vonatkozóan, amikor visszatérek Baliról. Ha bárki érdeklődik aziránt, hogy csatlakozzon hozzánk erre a nagyszerű igazodásra, Dél-Kaliforniában leszek, a Dana Point-nál.

Kívánok nektek varázslatot, és smaragdzöld fényt, ahogy egyesítjük szívünket, hogy elősegítsük a változást szeretett Föld csillagunkon, és magunkban.

Szeretet, szivárványok és elragadtatás Baliról,

Robbyne


Ha szeretnél csatlakozni a „Sződd a Hálót” programjához, és meg szeretnéd kapni az elkövetkező eseményekről a friss információt, kérlek, vedd fel a kapcsolatot Robbyne-nal a www.whitewolfjourneys.com honlapon.


Copyright © 2012 Robbyne. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Robbyne http://www.whitewolfjourneys.com/

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


A szerzői jogokra vonatkozóan...


Az ezen az oldalon leközölt tartalmat felhasználni a szerző és a fordító írásos hozzájárulásával lehet.

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved!
A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.
Hopi jóslat

"Amikor a madarak lehullnak az égből, és az állatok pusztulnak,

megannyi színből, osztályból, hitvallásból való emberek egy törzse érkezik majd meg a Földre,

akik cselekedeteik és tetteik által ismét zölddé változtatják a Földet.

Őket a Szivárvány harcosaiként fogják ismerni.”

Hopi jóslat [Forrás: www.earthwisdomfoundation.net]

Red Crow [Vörös Varjú] üzenete a világnak:

Indigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 1)
(magyar felirattal)

https://www.youtube.com/watch?v=ZMLszxp4Js0