2012. november 23., péntek

Üzenet Takeli MMagdalentől és napi üzenet SanandátólÜzenet 2012. november 17-i üzenet
Takeli MMagdalentől és napi üzenet Sanandától


Copyright © 2012 Takeli MMagdalen. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
MESSAGE FOR 17th November, 2012
From Takeli MMagdalen & Daily Message from Sananda


Legdrágább Szív Barátok, arra sarkalltak, hogy magamtól írjam meg az e havi üzenetet … ez egy nagy jelentőségű kor a Földön lenni, nem kérdés, tudom, mindenki érzi ezt, és azon tűnődöm, mi fog itt történni, és a többi… Elvégre 2012 decembere a sarkunkban van, és időnként hatalmas napenergia beözönlésekkel bírunk, valamint más hullámokkal a fogyatkozásokból, és így tovább, és saját Felsőbb Énünk, és mások, megállás nélkül dolgoznak velünk, hogy felkészültté tegyenek arra, ami előttünk áll.

A legutóbbi időben, úgy gondoltam, hogy távozom abban, aminek a Felemelkedők első hullámának kellene lennie, hogy segédkezzek a negyedik dimenziós világ előkészítésében azok számára, akik ezután érkeznének… a terv ismét változott, most a legvalószínűbb formába, ahogy az Anyaföld a Felemelkedési folyamatra magának átadott egy nagyon különleges ajándékot.

Átnyújtom a magam verzióját a történetről, és arról, aminek meg kell történnie a Földön ebben a bámulatos időben a bolygón… ez elég hosszú, habár sokkal több van, mely elmondható számos oldaláról [megközelítve]. :) Sananda gyönyörű napi üzenetével fejeződik majd be, közületek azok számára, akik feliratkoztak rá is. :)

Valószínűleg bizonyos szinten tudatában vagytok azzal, hogy Földünket – hogy úgy mondjam – régen eltérítették azon ET fajok, akik csupán hatalommal és uralommal, leigázással bírtak, hiszen céljuk volt sok bolygón átvenni a hatalmat, sőt még más Galaxisokon is. Uralkodásuk olyan elterjedtté vált a Földön, hogy nehéz szétválasztani, hogy a Földön mit választanánk, hogy újból működtesse társadalmainkat, és mi volt belénk nevelve az elmúlt évszázadokban.

Tudom, hogy mindez egy kicsit összeesküvés elméletnek hangzik, és ahogyan ezt bemutatják a hatalmak, amelyek ezt gyengítették [gyengítik]. Még mindig a Földön élünk, a gazdasági rendszer rabjaiként, bátorítva, hogy forduljunk el a Lélektől, belső Igazságunktól a fizikai szempontból orientált [igazodó], vagy az elme-tompító időtöltések javára, melyek magukban bizonyos értékeket terjesztenek, és mindenkit bátorítanak, hogy legyenek a „szomszédok őrzői”, és ne lépjenek túlságosan messze ki a normákból. Folytathatnám, azonban nem ezért írok. Meglehetősen könnyedén felfedezhetitek, ha kutattok a legutóbbi csatornázott üzenetekben, David Wilcock, David Icke anyagában, az Avatár, a Thrive filmekben, a Mátrix sorozatban, és számos más forrásban.

Összpontosításom mindig az volt, hogy a Szívből hozzam elő az Igazságot, felfedezve az ember saját belső Szenvedélyét, onnan érkezve a Szerető Társteremtésben önmagunk Lélek részével. Ez az, ami mindig is arra Vezetett bennünket, hogy legyünk hathatósak [hatalommal felruházottak], és hogy oly módokon éljünk, melyek összehangzók [harmonikusak], együttműködők, senkit sem bántók, és különösen magunkat nem bántók, ahogyan azt tanították nekünk, hogy gyakran tegyünk így. Nehéz adni egy üres kútból, ahogy a szólás mondja. Amikor az ember a feltétel nélküli Szeretetből ad, nagyon kevés szóban forgó erőfeszítéssel nagyon sok változik, hiszen akkor az életadó és megfiatalító energiák természetes áramlatában vagyunk.

Mindenesetre, visszatérve a Felemelkedésem / Felemelkedésünk történetére. :) Sok galaktikus barátunk segít bennünket, a származásunk [szerinti] genetikai családunk, és mások, a Felemelkedett Mesterekkel, Útmutató Összpontosításokkal, az Angyali Birodalmakkal, és még többel. Miért volt a Föld oly jól figyelemmel kísért? Mert egy nagyon sajátságos síkkal bírt egészében… Ő az információ hatalmas mennyiségeinek Élő Könyvtára, mely nem csupán a saját nagyszerűbb történelmünkre vonatkozik, hanem a Galaxisunkéra, és azon túlira is. Ő a fajok befogadója sok forrásból, megengedve itt a játszmák eljátszását, oly módokon, melyeket az egész javára szántak, amelyet bámulatosan teljesített, természeti forrásainak és energiáinak a roppant zavaró hatása és pusztítása ellenére. … és – egy széljegyzet – a Vízi Világ Gyönyörű Cetféle testvériségünk oly sokat őrzött meg ebből az információból tudatosságukban, emiatt és voltak könyörtelenül vadászva és legyilkolva.

Az uralkodó ET [földönkívüli] erők által okozott egyensúlytalanság olyan naggyá vált, hogy azok, akik a Szeretetből érkeztek, beléptek, és helyreállították az egyensúlyt: ezt most elvégezték, a legsikeresebben. Az Androméda Tanácsról beszélek, mely a Fiastyúki rendszer, és legközelebbi Galaktikus szomszédjaink népeiből áll, saját Tejút Galaxisunkból, valamint az Androméda Galaxisból is: e vonatkozásban mások is fáradhatatlanul dolgoztak, hogy megengedjék számunkra, a Föld Emberiségeként, hogy elfoglaljuk helyünket közöttük, ahogyan az mindig is szándékolt volt, amikor az idő átmenetünkre elérkezik.

Voltak tenger- és földalatti bázisok, melyek folyamatosan adtak sugárzásokat, félelmet idézve elő az Emberekben, illetve volt sok más tudatalatti [tudatküszöb alatti] irányítási intézkedések is az implantátumokon és más eszközökön keresztül. Ezeket a bázisokat kitisztították, és azokat, akik ott tartózkodtak, elvitték az andromédai fő bioszférájának fedélzetére az Emberiség elleni háborús bűneik miatti tárgyalásra. Mialatt Emberi és félig Emberi alakmásaik még mindig dolgoznak, a kígyó fejét levágták – hogy így fogalmazzak – és az Emberiség megteszi a többit, a jóindulatú Galaktikus erők által megsegítve, amikor szükséges.

Médiánk, egészségügyi, oktatási, pénzügyi, gazdasági és minden rendszerünk azon szükségességen alapult, hogy irányítsanak egy néptömeget, melyet túlságosan elfoglaltan és túlfeszítetten [stresszesen] / éhínségben tartottak, illetve abszolút szegénységben, vagy szigorú gondolatrendszerekben, hogy mélyebben gondolkodjanak dolgokról, vagy hogy kapcsolatot létesítsenek saját Lélek Fényük Szépségével. Ez fog most változni, és már változik, ahogy az embereket felszabadítják, hogy saját maguk határozzanak arról, hogyan választanának, hogy éljenek, stb. Ez nem egy másik nekünk előírt rendszerről szól ebben a formában – messze távol áll tőle. Mégis, azokat a folyamatokat, melyek a félelemből, gyűlöletből, uralkodásból erednek, be kell szüntetni: hiszen ott van az örökség azoktól, kik a vezetői ülésben voltak oly nagyon sokáig. Az Emberiség a maga természetes állapotában Szerető, együttműködő, és másokról gondoskodó.

Az Anyaföldnek átadtak egy nagyon sajátságos fejlődési folyamat ajándékát, mely általában csupán a csillagokban található. Nem, nem fog szétrobbanni, vagy bármi ilyesmi: jóllehet, akkor neki, és rajta mindenkinek negyedik dimenzióssá kell válni a közeljövőben. Régi hír… nos, nem egészen.

Számos terv létezett az Emberiség kiszabadítására a szélsőséges kétsarkos jellegből [polaritásból], melyet az iránytó ET [földönkívüli] fajok okoztak, és természetesen a Föld velük. E különböző szándékok közül sokhoz a kulcs máshol, a Tejút galaxisunkban egy Földszerű bolygó formációja és előkészítése volt. Ez a nagy bolygó készen áll a népesség számára, őseredeti, nincs rajta ember, és egy Édenkert, érintetlen, romlatlan, készen áll a harmadik dimenziós tapasztalásra.

Mivel az Anyaföld többé nem helye a harmadik dimenziós életnek, ez a bolygó most új otthonná válik azok számára, akik azt választják, hogy folytatnak egy harmadik dimenziós életet, uralkodástól és az átható múlttól való félelemtől szabadon – nem csupán a Földről valók számára, hanem a Galaxisunkban a többi három bolygóról valók számára, akik, mint a Föld, harmadik dimenziós emberszerű [humanoid] népességgel bírnak, kiket ugyanazon uralkodó ET-k [földönkívüliek] igáztak le (habár nem olyan mértékben, mint a Földön), és most ebből kiszabadították őket. Ez egy gyönyörű lehetőség mindenki számára, hogy megtanuljanak Szeretetben és Békében élni együtt.

Maga a Föld, a december 21-22-i napfordulótól kezdve, magasan töltött részecskék óriási rezgéseit [lüktetéseit / impulzusait] fogja kapni, melyek a kérgén keresztül bejutnak magjába, mely plazmából van, és apropó, nem folyékony vas. Ezek a részecskék megkezdik fizikai testének fizikai átalakításának folyamatát harmadik dimenziós energiából egy negyedik dimenziós formából valóvá. Mely jelenti azt, hogy sokkal derültebb és ragyogóbb lesz megjelenésében az űrből, és a Szeretet lesz az a rezgés, mely minden folyamatot Irányít rajta. Ez a folyamat időt vesz igénybe, lehet, hogy egy évet, talán kettőt… és bármi is marad a Föld fedélzetén, negyedik dimenzióssá válik.

Azok, akik a felemelkedettebb negyedik dimenziós energiák közepén vannak, hihetetlen képességekkel rendelkeznek, amikor harmadik dimenziós szemmel tekintenek rájuk. Tudnak teleportálni, tudják gondolataikat azonnal megjeleníteni [manifesztálni], és testük finomabb felépítésből való, kristály rezgésszámon alapulva inkább, mint biológiai sűrűségen. Az emberek Szívében Szeretetnek kell lenni [muszáj], valamint átfogó tudatosságnak, úgy, hogy ne okozzon olyat, mely másoknak ártana annak megjelenítésében, mely örömükre szolgál. Nincs helye a hamisságnak, vagy bármiféle hazugságnak, hiszen mindenki látja és érzékelheti a másik energiáját, és amit szándékoznak, az teljesen telepatikus, melyet mi médiuminak hívunk… és bármely esetben, nincs vágy arra, hogy egy olyan folyamatban legyenek, mely nem a Szeretetből érkezik különben. Az egyén sokkal közelebbi kapcsolatban van Teremtőnkkel, többé nem a tőle való elkülönültségben szerepel. Mesébe illő az egyén lehetőségeinek felfedezésére oly módokon, mely hihetetlenül nehéz a Földön, amikor egy harmadik dimenziós megrögzött gondolkodásmódból érkezünk, és nagyon jó időtöltés ennek megtétele, a Föld gyönyörű paradicsomában, megújult alakjában, közeli érintkezéssel [kommunikációval] Galaktikus barátainkkal és a Felemelkedettebb Lélek Birodalmakkal – kívánság szerint.

Következésképpen, nincs mindenkinek a kedvére a Földön negyedik dimenzióssá válni – talán túlságosan megerőltetőnek találják, vagy azt választanák, hogy az életet egy olyan formában Élvezzék, mely ismerős számukra, amely mégis a kalandok sokaságát kínálja egy új bolygón másokkal, hasonló planetáris tapasztalásokkal.

Galaktikus barátaink megkezdik a kapcsolatfelvételt, és pszichikai megjelenéseken keresztül kezdenek majd kommunikálni azokkal, akik készen állnak elfogadni őket a következőkben, noha, [csupán akkor,] amikor az uralkodó erőket teljesen útnak nem eresztették a Földről. Készen állnak ennek megtételére egy bizonyos fokig… mégsem annak a helyzetéről való, hogy „mi tudjuk a legjobban”, hanem ez a „mit választotok? - hiszen ez a ti tapasztalásotok most.”

Feladatunk, hogy megosszuk azt, amit tudunk a körülöttünk lévőkkel, oly módokon, mely a saját utazásaink és jövőnk megválasztásának szabadságának ajándékait ajánlja fel, és hogy társ-teremtsünk új rendszereket, melyek nagyon eltérő értékeken alapulnak, ahol lehetséges. Már látjuk ezt olyan helyeken, mint Izland, mely bankárjait börtönbe vetette, és felfrissítik kormányukat valamint más rendszereket a népet szolgálandó. Radikális változás áll a küszöbön… nosza, legyünk részesei ennek, és válasszuk magunkért azt, amit igazán tenni akarunk az elkövetkező időkben, ebben a „most” pillanatban.

Ami áthidalhatatlannak látszik, nem az: ez egy szilárd / állandó fejlődés, Szerető darabkájáról darabkájára, melyet mi rakunk a helyére értetek egy nagyon Szerető Teremtő által, Önmaga részein keresztül, melyek a Galaktikus szomszédságunk és barátaink, a Felemelkedettebb Birodalmak, és legfőképpen annak a részén keresztül, mely mi vagyunk, a Föld népei. Sokat készítettek elő, hogy ezt az Átmenetet a leginkább Szeretőn és gyakorlati módokon igazgassa.

Az Anyaföld képtelen elviselni többé szubsztanciáinak [anyagainak] legyengítő kivonását, és a szélsőséges [környezet] szennyezést mindenféle módon – pontosan a túlélése van életveszélyben. Szeretetének őszintén alaposságában adott nekünk… most nekünk kell támogatnunk őt. Megtehetjük ezt azáltal, hogy készen állunk azokra a változásokra, melyek elkövetkeznek, elengedve azt, mely többé nem szolgál [minket] az érzelmi és gondolati csomagunkban, valamint azon választások meghozatalában, mely az egészet szolgálja.

Fénymunkásokként segítséget nyújthatunk azáltal is, hogy Fényt hozunk neki fizikai kérgének szintjén – szüksége van testének a fizikai kérgébe áramoltatott Szeretetünkre, elengedve a feszültségeket, és az ott tárolt negatív energiát, mely szintén csillapítja a viharokat és földrengéseket, stb., melyet megtapasztaltunk, habár legnagyobbrészt mérhetetlenül nem bejelentett a médiában.

Én, Sananda, mindig készen állok arra, hogy Veletek legyek, ahogy áthaladtok a változás és Gyógyító Átalakulás e folyamatain. Föld Édesanyátok testének ezen Átmeneti folyamatainak nagy részét megkönnyítem, csakúgy, ahogyan teszem a tiétekkel is.

Mi, kik a Szeretetből vagyunk, most előlépünk, a legteljesebb mértékben, hogy Útmutató Összpontosításként rátaláljatok a Szeretetre Szívetekben és elmétekben: a múltból való félelem idejére, és dicsőséges új utazások várnak Rátok. Mindent megteszünk, amit tudunk, hogy biztosítsuk az átmenet folyamatának zökkenőmentességét.

Kérünk benneteket, engedjétek meg Szeretetünknek, hogy Veletek Legyen, ott, ahol félelem van: melyet felfedeztek, az a Szívetek Szépsége, és mindebből, melyet Most Teremtetek a Szeretetekben.

ÉN VAGYOK Sananda… és ez így van.

Küldök nektek Szeretetet és Áldásokat a Szeretet Minden Szövetében.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Takeli MMagdalen
__________________

Csatorna
Sananda Fény Gyógyítás [Sananda’s Light Healing]
Szignál Sejt Gyógymód [Signature Cell Healing]
Személyes konzultáció [Private Sessions available]
http://takeli.com
Ph +61 417 941 905 (International)
Ph 0417 941 905 (Australia)
Skype takeli7Copyright © 2012 Takeli MMagdalen. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Takeli MMagdalen http://takeli.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/
A szerzői jogokra vonatkozóan...


Az ezen az oldalon leközölt tartalmat felhasználni a szerző és a fordító írásos hozzájárulásával lehet.

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved!
A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.
Hopi jóslat

"Amikor a madarak lehullnak az égből, és az állatok pusztulnak,

megannyi színből, osztályból, hitvallásból való emberek egy törzse érkezik majd meg a Földre,

akik cselekedeteik és tetteik által ismét zölddé változtatják a Földet.

Őket a Szivárvány harcosaiként fogják ismerni.”

Hopi jóslat [Forrás: www.earthwisdomfoundation.net]

Red Crow [Vörös Varjú] üzenete a világnak:

Indigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 1)
(magyar felirattal)

https://www.youtube.com/watch?v=ZMLszxp4Js0