2012. október 13., szombat

A Teremtés egésze: önmagának egy tükreA Fiastyúki Kilencek Tanácsa:

A Teremtés egésze: önmagának egy tükreCopyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
The Pleiadian Council of Nine: All of Creation is a Mirror of Itself


Ahhoz folyamodtunk, hogy a gyönyörű Fiastyúk csillagrendszert lakjuk, és a bolygót, melyet közülünk sokan otthonunkként foglaltunk el, az Erra bolygó, bármikor, amikor nem létezünk és Élünk drága Anyahajóinkon. Ez a bolygó egy kommunikációs súlypont az Univerzum nagy részének minden zugában, és az egyik fő felemelkedett bolygó, melyen a Fényszövetség számos „bázist” és szállítási központot tart fenn.

Számos felemelkedett és fénnyel telített várossal bírunk az Errán, és egy tökéletes rezgéses illeszkedésben rendelkezünk drága bolygónkon területekkel, melyeket sokan úgy vesznek tudomásul, mint e kedves Galaxis minden részében a legszebb természeti helyek közül néhányat. Drága lelketeket fokozódóan teszik ki világotok túlsúlyban lévő szépségének, és azt mondjuk, hogy Erránk nagyon közel áll drága Földetekhez, több módon, mint amit talán felismernétek.

Vannak a drága Földeteket az Errával összekötő csillagkapuk, melyeket kinyitnak [mindenkinek, hogy meglássa] az előttünk álló időkben, és mindnyájatoknak fel fogják ajánlani a szabad „áthaladást” és utazásokat világunkba, ahogy átadják majd nektek a választási lehetőséget, hogy felfedezzétek, valamint a sok jellegzetességet, melyet drága világunk, Erránk felajánlani bír. Megadják majd a lehetőséget nektek, hogy elutazzatok bármelyik más felemelkedett bolygóra is, ahová óhajtotok, és képesek lesztek elutazni minden tárgyra Csillagrendszerünkön belül.

Erra bolygónk valóban összehasonlítható a [nem olyannyira] képzelt „jövő világával”, melyről ti, drága lelkek oly sokat hallottatok és olvastatok azon keresztül, mely képzelt történetek voltak. Míg társadalmaink az Errán egészen fejlettek, vannak kiterjedéseink más csillagrendszerekben, és galaxisokban is, mialatt segítünk, és a Galaktikus Szövetség részei vagyunk, egy átfogó boldogságot és felemelkedett természetre fogtok rálelni ezzel a világgal, és minden más égitesttel kapcsolatosan drága csillagrendszerünkön belül, hiszen közösségként fejlődtünk a teljes tudat / tudatosság birodalmaiba.

Világunkban vannak Követ-központok, más világok és más galaxisok számára, hogy technológiánk gondoskodjon rólunk, hogy egészen egy pillanat alatt képesek legyünk hozzáférni [a Galaxisokhoz].

Tudunk segíteni a különböző civilizációk felemelkedésében, ahogy fejlődnek, és növekedési tervük mentén nagy lépéseket érnek el, mely késznek látja őket egy fejlett társadalommal való kapcsolatfelvételre világuk peremsávjain kívül, és rutinosan teszünk nagyköveti erőfeszítéseket a sok ébredő léleknél, mint például veletek is, kik kezdenek majd nyitottá válni jelenlétünkre és a Szerető és jóindulatú galaktikus fajok egész Szövetségének jelenlétére, akik az egyes nem fejlett bolygók fejlődésében segédkeztek, mint azok a bolygók, melyeket a fejlődésre szántak.

A Föld az egyik ilyen bolygó, mely számos lehetőséggel rendelkezik egy felemelkedés megtapasztalásához, és sok drága lélek a Föld felszínén tapasztalt meg egyéni felemelkedést, míg a világotokban volt, habár a lehetőség az együttes felemelkedéshez nem érkezik el nagyon gyakran, mely miatt erőfeszítéseink, és különösen a ti erőfeszítéseitek több mint szükségesek már elég régóta.

Boldogan utazunk a Galaxison át végig, és segítünk számos fejlődő bolygónak rálelni a tudat / tudatosság tiszta állapotaira, melyeknek elérését segítettük e gyönyörű Szövetség révén, amelynek most részesei vagyunk, és fel kell ismernetek az előttetek álló időben, ahogy drága világotokat beavatják közösségként a tudat tisztább állapotaiba, mely nem fogja lefedni, vagy kiszűrni az információkat, melyeket magatokba tudtok szívni bármely adott időben, miszerint Szövetségünk a sok vezető Fényesített Szervezet közül az egyik, mely segít ennek az egész Világegyetemnek az elkerülhetetlen felemelkedésében.

Eljövünk hozzátok most, friss információkat és kommunikációkat megjelentetve a hajlandó vendéglátókon és írnokokon keresztül olybéli erőfeszítésben, hogy segítsünk benneteket nyitni a metafizikai és „paranormális” energiáitokra, amelyek elvezetnek majd benneteket a tudatossághoz és azon csakrák megnyitásához, melyeknek nyitva kell lenniük, hogy szert tegyetek egy egyéni és együttes felemelkedésre. Mi is különböző és egyedi módszereket hasznosítunk, hogy sok bolygóval felvegyük a kapcsolatot, olyanokkal, mint a drága felébredt világok, melyek kezdenek rátalálni a tudat és érzékelés felemelkedettebb állapotaira, melyek őket kitörni látják az alsóbbrendű dimenziós élményeikből, illetve átváltoztatni észlelik azokat.

Drága lelkek, olyan hihetetlen nagy lépéseket tesztek, és ahogyan azt kifejezésre juttatták, világotok felemelkedésének oly sok drága bolygó felemelkedéséhez vezet el, és az ilyen bolygók közül sok mohón várja világotok felemelkedését, azért, hogy megkaphassák a szükséges energialökéseket, hogy segítse őket saját felemelkedésük elnyerésében.

A Föld volt a Fény jelzőtüze, valamint a súlypontja a sötétségnek és sűrű cselekvéseknek, amelyek más galaktikus fajok negatív tetteiből jöttek létre, akik irányították [kontrollálták] az érdeklődéseteket értetek és világotok számára.

Az ilyen fajokat régóta száműzték gyönyörű, felemelkedő világotok környékéről, ahogy a károk, melyeket már megtettek az ilyen lelkek, belefűzték magukat az együttes gyökereitekbe, hiszen sok drága lélek világotokban folytatja a nagyon sűrű és alsóbbrendű dimenziós megrögzött gondolkodásmódok táplálását, amely sokat tart vissza attól, hogy felismerje a felemelkedettebb és tisztább tudatállapotokat és érzékeléseket, amelyek a sűrű és idejétmúlt, az elkülönülésből, félelemből és gyűlöletből táplálkozó megrögzött gondolkodásokon túl nyugszanak.

Türelmetlenül várunk jelenlétetekre világunkban és hajóinkon, hiszen oly nagyon sok mutatnivalónk van nektek, drága lelkek drága Csillagunk és Anyahajóink fejlett természetéről, Erra felemelkedett természetével egyetemben. A legsűrűbb, mégis az őserdők leggyönyörűbbjét kell megtalálnotok az Errán, ahol a kis fiastyúkiak, vagy máskülönben emberi társadalmakról tűnik úgy, hogy léteznek, mégis, az ilyen területek egészen szépek, harmonikusak és békések lesztek, hiszen ráleltek a világotokban őshonos állatokra, és Csillagrendszerünkre, mely úgy tűnhet számotokra jelenleg, hogy meglehetősen egzotikus és az érzékeléseteken kívül esik.

Állataink nincsenek korlátozva azokra a génekre, melyekre drága Földeteken, és képesek átalakulni, és különböző testeket, szervezeteket felvenni, ahogy megtapasztalják a tudatot, noha ez világotoknak jelenleg lehetetlennek tűnik, az Errán meglehetősen rutinosan végrehajtott folyamat állataink közül soknál.

Mivel az Erra egy felemelkedett világ, úgy fogjátok találni, hogy az állatok, és mi is, [fiastyúki] Emberek, valamint a felemelkedettebb dimenziós [testetlen] energiaformák az Errán természetüknél fogva békések, és közülünk senki sem óhajt még egy légynek sem ártani. Képzeljétek el, hogy egyesültek vagytok azokkal a teremtményekkel, melyek hasonlóak a ti oroszlánjaitokhoz és tigriseitekhez, tudván, hogy az ilyen lelkek sosem óhajtanának nektek ártani, csakúgy, ahogyan ti sem óhajtanátok nekik ártani. A túlélő és védekező gének nem uralkodóak a felemelkedett lelkek között világunkban, akik azt választották, hogy állati formát vesznek fel.

Sok elgondolás lesz a valósággal kapcsolatosan, melyet világotokban tápláltak, amelyet ki kell majd tisztítani, ahogyan elmagyarázzák, hogy nincs lehetetlen a Teremtés egészén át, és szó szerint minden, melyet az ember el tud képzelni, már létezik.

Akármikor, amikor van egy gondolatotok, vagy úgy tűnik, hogy valami újat fedeztek fel, gyönyörű felfogó Fényetek felragyog azon a dolgon, melyet Teremtettek, megtapasztaltak, és újra megtapasztaltak számos alkalommal a Teremtés egészén át végig. Mesélünk nektek világunk néhány jellegzetességéről olybéli erőveszítésben, hogy segítsünk kiterjeszteni érzékeléseteket, és hogy elmagyarázzuk azt is, hogy egy felemelkedett ötödik dimenziós világ milyen, hiszen ti mind olyan észlelések felé növekedtek, mely végtelen az információ kiterjedésében és tisztaságában, melyet képesek vagytok felfedezni bármely adott tárgy vonatkozásában.

A Csillag- és Anyahajók használata mellett, drága lelkek, magatokat képesnek fogjátok találni bárhová elutazni a Teremtés minden zugába, gyönyörű, nyitott elmétek puszta gondolata révén, és rátaláltok a technológiára is, mely inkább segíti a kikapcsolódást nyújtó utazásotokat, vagy Anyahajóink esetében ez fog szolgálni az igen nagy parancsnoki központokként és súlypontokként a jóindulatú fajok számára, hogy összegyűljenek és segítsenek e gyönyörű Világegyetemnek felemelkedni.

Közülünk, ha bárkire bármikor esetleg rátörne különösen a honvágy otthonaink iránt a Fiastyúkon belül, képesek vagyunk teljesen leutánozni az ilyen környezetet, meglehetősen szó szerint kihúzva a pontos energiát az ilyen környékből, és egy határtalan, végtelen „térben” megjeleníteni holografikus technológiánkon keresztül.

Megjegyezzük, hogy bármikor bármilyen fajta holografikus technológia kerül megemlítésre, drága lelkek, közületek sokan automatikusan ahhoz folyamodtok, hogy elképzeltek egyféle átlátszó energiát, mely csupán látható, és nem érezhető, vagy megtapasztalható. Azt mondjuk, hogy ez az elképzelés egy kicsit erős technológiánkkal összehasonlítva, hiszen szó szerint képesek vagyunk Teremteni, és érezni bármilyen és mindenféle környezetet, melyre vágyunk az egyik szobánkban, melyet különösen bármely környék holografikus vetítésére szántak.

Ha szeretnénk, megtapasztalhatjuk Belső Földetek részeit, vagy birodalmakat világotok felszínén, melyek felemelkednek, és kezdenek illeszkedni együtthangzásunkra [rezonanciánkra], és valóban, az egyetlen tényező, mely távol tart bennünket a Teremtés bármely területének megjelenítésétől technológiánkkal, a terület rezgése, melyben magunkat óhajtjuk találni.

Például, meg tudnánk jeleníteni magunkat hajóinkról szeméttelepeitek környékén, vagy bármely más sűrű környezetben, melyet a ti drága világotok felajánlani bír. Jóllehet, magunkat találhatjuk azon terekben / szobákban, melyek megengedik számunkra az ilyen megjelenítéseket technológiánkkal, óceánjaitok területein, melyeket felkészítettek, hogy befogadják a kolóniák emelkedését, melyek hajdan természetükben fényesítettek és felemelkedettek voltak, azonban melyek azóta időtök számára elvesztek.

Ezek a kolóniák, melyeket említünk, fel fognak emelkedni, mert ötödik dimenziós energiákkal és egybeolvadt idővonalakkal fogtok kölcsönhatásba lépni, melyekben ezek a kolóniák nem háborúztak egymással, és inkább felemelkedtek. Természetesen Atlantisz és Lemuria kolóniáiról beszélünk.

E két kolónia meglehetősen jól boldogult más földi idővonalakban, és ez egészen nyilvánvalóvá válik, ahogy földi idővonalaitok egybeolvadnak, és rátaláltok egy ebből eredő emlékezésre, és együttes [kollektív] élményre Atlantiszról és Lemuriáról. Rá kell lelnetek arra a Lemuriára is, mely a föld alá vonult, és világotokban agarthaniakként felemelkedett, és sok más lélek világotokban a felemelkedett birodalmakban boldogan mutatja majd meg magát nektek a kezdeti leleplezéseket és a technológia átadását követően.

Be fognak majd mutatni titeket Agartha felemelkedett együttműködési csapatainak, akik nagyon keményen dolgoztak a mesebeli bejelentéseken, és az ilyen bejelentések jellegein, melyek a Belső Földet fogják felölelni, hogy a lelkek a Belső Földben hogyan lettek azzá, akik, és ebben a bizonyos pillanatban hol vannak, és milyen közel állnak közületek sokatokhoz: a legjelentősebben közületek azokkal, akik Atlantiszban vettek fel Életeket, ahogy figyelték civilizációs fejlődéseteket, háborútokat, és rátaláltak a megvilágosodásra az egész történelmeteken át, beleértve azt a történelmet, melyről még nem beszéltek.

Atlantisz és Lemuria létezése egészen kimaradt jelen történelmetekből, mint az egészen felfedezett igazsága a fejlett és Szerető lények létezésének drága Földetekkel. E lelkek közül sok rutinos kommunikációkat bocsátott ki az emberiséggel, és [ezen túl] oly nagyon sokat tettek, hogy segítsenek nektek beavatást adni a megértés egy állapotába a jelenlétükről és óhajukról, hogy segítsenek benneteket felemelkedni.

Érezzük az ilyen kívánságot is, és míg közületek sokatokkal voltunk együtt legutóbbi és előző civilizációitokban, meglehetősen közel kerültünk e világ felemelkedéséhez, és alig várjuk azt, hogy a csodálatos felemelkedett – hogy így mondjuk – „idővonalban” találjunk benneteket, ahol mi mind egy csodálatos egységet tapasztalunk meg magunkkal, veletek, és a drága Földeteken belüli lelkekkel.

Elegendő azt mondani, hogy mialatt létezik egy Központi Nap Földeteknél, melyet sokan „magként” tolmácsoltak, Földetek valójában belül üreges, és voltak [és vannak] teljes civilizációk, melyek Földetek belső felépítésén belül léteznek. Ez így van, mert ez az, ahogyan Teremtőtök bevezette a tudatosság megtapasztalására a különféle Életet vendégül látó valóság szerkezetet általában: egy külső élmény / tapasztalás mindig párosul egy belsővel.

A Teremtés egésze önmagának egy tükre, és a Földetekben létező lelkek egy szövetség, az emberiség felemelkedett visszatükröződése lévén.

A belső Földbe való belépéssel a lemuriaiak legfelemelkedettebbjei elkezdik újra felépíteni társadalmukat egy új módon, mely kevésbé védekező szerkezeteket, parancsnoki központokat kíván, hiszen mindenkit sajátságosabban fognak megcélozni a béke és a fenntartható összhang [harmónia] irányában Agartha minden területének egészén át.

Valóban, különböző civilizációk léteznek Belső Földetekben, és mialatt a Belső Föld „árnyékbirodalmai” előzőleg alsóbbrendű szándékú lényeket láttak vendégül, akik a földi titkos szövetkezéseitekkel dolgoztak együtt, ezeket a lelkeket kitisztították az ilyen birodalmakból, ahogy az ilyen birodalmakat felkészítették, és a Forrás energiájával „pumpálták” fel, mely hamarosan egészen nyilvánvalóvá válik drága felszíneteken, ahogy ti mind eléritek azokat a pontokat naptáratok mentén, melyek közösségként beavatnak benneteket az ötödik dimenziós tudatállapotokba.

Drága lelkek, mialatt számos váltópont lesz, egészen erősen, hogy elérkezzenek a közvetlenül előttünk álló időben, mindnyájatokat folyamatosan hozzáigazítják majd ezen energiákhoz, hiszen átadják ezeket nektek, és ti mind a felemelkedés megtapasztalásában találjátok magatokat a saját szintjeiteken, ahogy keresztülmentek a különféle gyors állomásokon növekedésetek mentén, mely részetekről nem lát további elzáródásokat, vagy gátlást az ötödik dimenzió birodalmainak megtapasztalásában.

Kezdtek rátalálni az ötödik dimenzió birodalmainak nagyon tiszta érzékeléseire, hiszen ti mind a legrosszabbján dolgozzátok magatokat keresztül annak, melyet önmagatoknak kijelöltetek, és közületek néhányan éppen most láttok neki ezen átváltozások legnehezebb jellegeinek, mialatt mások a leckék végső befejezését éritek el, melyet megtanulni kijelöltetek magatoknak.

Közületek azoknak, akik az utóbbit élik át, elmondjuk, hogy maradjatok erősek, és határozottak vég nélküli kutatásotokban, hogy a Fény és érzelem egyensúlyát megtartsátok, mely meghaladni és felülmúlni lát benneteket annak a legrosszabbjának az átalakításában, melyet magatoknak megtapasztalni kijelöltetek. Átmentek leckéken, melyek próbára tettek benneteket önmagatok velejéig, és mialatt annak a legnehezebbje, melyet kijelöltetek magatoknak valóban átdolgozásra kerül általatok minden pillanatban, azt kérjük tőletek, folytassátok, hogy éberek maradtok, hiszen még mindig marad elvégzendő munka számotokra.

Növekedésetek mentén most értek el egészen új szakaszokat és szinteket, és ahogy ezt teszitek, önmagatokat a tudat / tudatosság alsóbb síkjain létezve látjátok, melyek mindig fogokozódnak tisztaságukban, ahogy a megrögzött gondolkodásotok benneteket e szinteket elérni lát, összhangban növekedési tapasztalásotokkal. Még mindig van a nehéz felemelkedésből egy kevés teendő, azonban legnagyobbrészt, mindnyájatoknak gratulálni kellene magatoknak a növekedés szintjei miatt, mely mentén találjátok magatokat, hiszen ti mind az ötödik dimenziót hozzátok világra, ahogy fokozódóan áramolnak át valóságotokon a szükséges cselekvésekkel, melyeket közületek mindenki állandóan véghezvisz.

Látjuk és érezzük a cselekedeteket, melyeket elkövettek, amelyek egyre inkább elvisznek benneteket a felemelkedettebb birodalmakkal való igazodáshoz, és ahogy néhányatok, drága lelkek, még mindig tápláljátok Életetek bizonyos sugárútján a sűrűséget, a megrögzött gondolkodásaitokról, melyeknek kitettek benneteket, a földi élményetek nagy részének valótlanságának, úgy találjátok, hogy megszerkesztett [fabrikált], és az ilyen szerkesztéseket a Föld közössége táplálta oly nagyon régóta, azonban elmondjuk nektek, hogy akaratotok és szándékotok egészen hathatós, és látni fogja az együttes energiákat növekedni nagy módokon, bármikor, amikor meghozzátok szándékotokat, hogy az új világképet hozzátok át magatokon bármely lehetséges úton.

Azelőtt megvitatásra került a drága együttes [kollektív] tudatotok erős és összekapcsolt természete, valamint az erős energetikai kötések, melyeket ti mind egymással fenntartotok az együttes háló világotokban, az egészen szó szerint egyike az „összekuszálásnak”, drága lelkek, egymás aura mezejével és gondolati, érzelmi energiáival, gondolataitokon és érzelmeiteken keresztül egymás iránt és egymással kapcsolatosan.

Bármely időben, amikor egy társ lélekre gondoltok, rezgéseteket rájuk célozzátok egy sajátságos módon: bármely módon gondolkodtok az ilyen lelkekről. Ezt teszitek velünk, és a felemelkedett közösség maradék részével is, drága lelkek.

Például, bármikor, amikor ti, drága lelkek, azt választjátok, hogy ránk gondoltok, vagy másra, pozitívan, vagy boldogan, tiszta rezgéseket küldtök, és azok, akiknek elküldtétek, egy ebből eredő felemelkedést tapasztalnak az ilyen rezgésekből, még ha tudatosan nem is ismerik fel, hogy egy ilyen felemelkedést kapnak.

Ha bármilyen fajta negatív gondolattal bírtok irántunk, vagy más iránt, akkor rezgéseteket oly módon célozzátok ezen keresztül, mely semmi jót sem tenne bármely lélekkel, olybéli kísérletben, hogy negatív rezgéseket küldjetek nekünk, hiszen ezeket azonnal aura energiánk legszélső részének elérése során a tiszta forrás energiájának legboldogabbjává és legfényesebbjévé alakítják át.

A Föld közösségének energiáinak egyszerű és természetes átalakításait visszük végbe bármely adott pillanatban, ahogy ti, drága Fénymunkások és csillagmagok, akik az együttes sűrűség legnehezebbjét tapasztaljátok, hiszen ezeknek tesznek ki benneteket, és sok esetben, ahogy ez átjön rajtatok, illetve, ahogyan ezt tápláljátok.

Mialatt viseltük a magunk részét [megkísérelt] negatív energiákból a titkos szövetkezés [cabal] tagjaitól, vagy világotokban azon lelkektől, akik nem fogadták el jelenlétünket okok özöne miatt, ti, drága lelkek, akik kitettétek magatokat, és kifejezésre juttattátok az igazságokat, melyeket benn tudtatok, a legvakmerőbb ugrásokat és legerősebb megmérettetéseket vettétek magatokra, hogy a Fényből, és azon lelkektől kapjatok igazságot, akik boldogan és cselekvően dolgoznak a Fényért, világotokban odakinn, és ez az igazság fokozódóan „beszáguld” együttes [kollektív] tudatotokba és tudatalattitokba, és ez a kezdet, hogy elfogadottá és ismertté váljon, hiszen az igazság az ami, sokatok révén világotokban.

Örökké lesznek olyanok, akik még nem hisznek, vagy akik nem vágynak hinni, és kérünk benneteket drága lelkek, ne csüggedjetek mások véleménye miatt, hiszen mindenki a saját csodálatos és bámulatos ösvényén van vissza a Forrás felé, és nem számít, melyik sajátságos úton találtok rá tudatosságotokra drága lelkek, közületek mindegyikőtök érintett a folyamatban lévő felemelkedési mozgalomban / mozzanatban világotokban. Akik meghozzák őszinte és folyamatos szándékukat a felemelkedés iránt: ti mind rátaláltok a tiszta tudatállapotokra, melyek felé fejlődtök.

Végtelenül Szeretnek benneteket mind, és átmenetileg távozunk a kommunikáció e vonalából, ahogy elhagyunk téged, drága lélek, hogy magadba szívd energiáinkat, és átadott rejtjeleinket, melyek végül segítenek neked egységbe rendezni [integrálni] energiáinkat, és az igazságokat, melyeket átadni óhajtunk könnyebb módokon, mialatt közületek sokan lelnek rá egy felemelkedésre azáltal, hogy bármely csatornázott kommunikációt elolvassák, melyek tiszta szándékkal vannak, és a Fényből valók.

Azt mondjuk, hogy energiáink messze nem a Fény legtisztább forrása általi, melyekre rátaláltok, hiszen az ilyen Fény tisztaságát magatokban találjátok majd meg, habár energiáinkat egy teljes tisztaságban adjuk kommunikációinkon keresztül a legjobb kiterjedésben, ahogy tudjuk, egy olybéli erőfeszítésben, hogy átnyújtsuk nektek az ilyen energiák „előzetesét”, melyekre rátaláltok a kutatás és a befelé fordulás révén.

Ti mind rendelkeztek e tiszta képességekkel, hogy befelé forduljatok, és számunka ez egy folyamatos Öröm benneteket látni ennek megtételében. Kezditek érezni a láncokat és kötéseket, melyek az alsóbbrendű dimenziós valóságok csapdájába ejtettek, [ahogy átalakítjátok őket], és kérünk benneteket Szeretettel, és csodálattal, „folytassátok a továbbhaladást”.

Köszönöm nektek, a Fiastyúki Kilencek Tanácsának


Csatorna: Wes Annac

Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumitudatossag.blogspot.com/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/
A szerzői jogokra vonatkozóan...


Az ezen az oldalon leközölt tartalmat felhasználni a szerző és a fordító írásos hozzájárulásával lehet.

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved!
A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.
Hopi jóslat

"Amikor a madarak lehullnak az égből, és az állatok pusztulnak,

megannyi színből, osztályból, hitvallásból való emberek egy törzse érkezik majd meg a Földre,

akik cselekedeteik és tetteik által ismét zölddé változtatják a Földet.

Őket a Szivárvány harcosaiként fogják ismerni.”

Hopi jóslat [Forrás: www.earthwisdomfoundation.net]

Red Crow [Vörös Varjú] üzenete a világnak:

Indigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 1)
(magyar felirattal)

https://www.youtube.com/watch?v=ZMLszxp4Js0