2012. augusztus 28., kedd

Sződd a hálót - 2012 augusztus 31

Hiszel a varázslatban?
Erőteljes hatások a közelgő Vénusz teliholddal


Copyright © 2012 Robbyne. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Weave the Web – Do You Believe In Magick – Powerful Influences with the upcoming Venus Full Moon – August 25, 2012 – White Wolf Journeys – http://www.whitewolfjourneys.com/

Ha megteszitek, akkor használjátok a Vénusz telihold hatalmát / erejét, hogy csodát tegyetek!

Augusztus 31. péntek
A múltban sokat osztottam meg a Vénusz tranzittal kapcsolatosan, mely ez év júniusában történt meg, amikor a Vénusz áthaladt a Nap képe előtt. A Vénusz az Istennő energiát képviseli, és világra hozza a szépség, alkotóképesség, szenvedély, egyensúly, romantika és szeretet / szerelem minőségeit.

Az egyiptomiaknál jelképe az [egyiptomi] füles kereszt, melyet az Életadóként ismertek. Ez időben, amikor hatása olyannyira szükséges, magunkat felruházhatjuk ezekkel a minőségekkel. Egyenlő fontossággal, a Nap roppant nukleáris és spirituális ereje látja el „üzemanyaggal” életünket kívülről belülről. Sok ősi kultúra hitte, hogy a Nap minden Lélek forrása. Ő a Naprendszerünk szíve és uralkodója, fényt és láthatatlan erőt adva. A Vénusz telihold idején visszatérek Avalonba egy csodálatos, a lelkiség útján járó [spirituális] zarándok csoporttal, akik csatlakoznak hozzám, ahogy együtt beleszőjük ezeket a vénuszi minőségeket a kozmikus pókhálóba a szertartáson és rituálén keresztül.

2003 óta nem tértem vissza Avalonba, vagy Gastonbury-be, amikor az andara kristályt először vitték el ezekre a szent földekre, és bemutatták egy szertartáson a 33 fős első csoporttal, kik feleltek az Istennő hívására, és megtapasztalták az andara varázslatát. Azóta micsoda hihetetlen út volt, hiszen részesültem abban a kiváltságban és alázatban, hogy elvigyem az Anya Andara kristályt minden földrészre. Szertartások százaiban álltam azon éjszaka óta, hogy megosszam az andara szépségét emberek ezreivel a világ minden táján. Minden lépés egy áldás volt, és a remény és a feltétlen [abszolút] tudás érzését nyújtotta számomra, miszerint mi, emberi fajként előrehaladunk. Ahogy csoportunk összegyűlik e legbámulatosabb időben, 21 andara kristályt fognak elvinni mind Anglia, mind Skócia szent helyeire, útjuk megtétele előtt, hogy a Fény oltalmazóival legyenek a világ körül november 13-i a teljes napfogyatkozás, a 12:12:12 és a 12:12:21 galaktikus igazodása okán. Ez olyan, mintha a szeretet kövét helyeznék el a Földanya stratégiai pontjaira, hogy a kozmikus rácsozatot szeretettel töltsék.

Épp most vittem ezeket a nagyon különleges kőlényeket a Shasta-hegyre, ahol mindegyiket megáldották a Telosból folyó vizekkel. A Sárkányvonalat, mely összeköti a Shasta-hegyet és Glastonbury-t [Angliában], erővel töltik majd fel az imádsággal és az összpontosított szándékkal. Amikor visszatérek Amerikába, ismét beleszövöm majd az ibolyaszínű lángot a rejtelmes hegybe, mely generátor kristályként szolgál azon föld számára, ahol én leszek október hó okán.

2003-ban a Harmonikus Összhang idején, egy égi együttállás történt meg, újraegyesítve az isteni férfiasságot és az isteni nőiességet abban, mely a „Kard és Kehely házasságaként” [egyesüléseként] volt ismert. Következő [augusztus 31.-én] pénteken a Vénusz telihold idején ez a működőképessé tétel [aktiváció] történik majd meg mindegyikőnkben, hiszen világunk felgyorsult, és egy még magasabb rezgésszámon rezeg. A Földön minden szent hely igazodik majd a Nap napenergiájához és a Földanya Istennő energiájához. Ennyire jelentős ez az idő földi fejlődésünkben [evolúciónkban].

Egy varázslat ideje ez, ha hiszitek. Kezdjétek el a napot a Nap megszületésének tiszteletével, és fejezzétek be az estét egy szívből jövő ünnepléssel, ahogy összegyűlünk a világ minden tájáról a Vénusz telihold alatti szertartásban. A Nap és a vénuszi energiák egyesülnek, és mindnyájunkat egy szertelen szeretettel, összhanggal [harmóniával], szépséggel és könyörülettel áldanak meg. Ez egy lehetőség megnyílni a szeretet / szerelem felemelkedettebb energiájának. Bolygónk csupán két rezgéssel működik: a szeretettel, vagy a félelemmel és elkülönüléssel. Mivel a szeretet / szerelem a leghatalmasabb gyógyító és átalakító, ez időben számos szinten létezik egy csodálatos lehetőség a pozitív változások érdekében.

Ez egy sarkalatos pillanat egy nagyszabású [monumentális] évben, melyben megnyílunk a tudat / tudatosság és egy „új világ” születésének magasabb szintjeinek következő hullámára. A szándék kitűzése az összes kapcsolatért lesz felerősítve ezekben az energiákban. Kapcsolat, mellyel bírtok önmagatokkal, otthonotokkal, társaitokkal, családotokkal, munkátokkal, egészségetekkel és szolgálatotokkal.

Az andara kristályt hazahozván Avalonba a e telihold idején, a szeretet útja, és az, melyben mi mind osztozhatunk, ahogy együtt szőjük a hálót. Mindegyikőnk kiemelkedő közreműködő a változásokban, lévén, hogy a saját módunkon mi maguk vagyunk a változások. Senki sem nagyszerűbb és senki sem kevesebb a másiknál. Folytatni fogjuk, hogy legyen sok lehetőségünk kitisztítani a múltat, és elsöpörni azt a káprázatot [illúziót], mely előidézi számunkra, hogy a félelem és ítélkezés szemén keresztül lássuk a világot. Minél több időt töltünk el azzal, hogy a szeretet szemén keresztül szemléljünk, annál jobban vagyunk felhatalmazva a varázslattal, mellyel mindnyájunk rendelkezik, viszont pusztán megfeledkeztünk róla.

Ezen az éjszakán hozzatok létre egy a Vénusz Istennőnek felajánlott oltárt. Helyezzetek el oltárotokon egy fehér és egy vörös rózsát, egy fehér és egy vörös gyertyával. Közületek azok, akiknek van andara kristályuk, helyezzétek el azt egy rózsaszirmos tál vízbe. Időzzetek el, hogy csendben / nyugalomban legyetek, és hálával fogadjátok el / ismerjétek el utatokat, még a nehéz leckék miatt is, melyek utazásotok részei. Adjatok hálát azoknak az egyéneknek, akik a legnagyobb tanítóitok voltak, általában ők azok, akikről úgy érezzük, hogy a legnagyobb fájdalmat, vagy kihívást okozták számunkra. Az az igazság, hogy lehetőséget adtak nekünk, hogy Mesteri fokra vigyük a feltétel nélküli szeretetet, könyörületet és megbocsátást. Hívjátok az Istennőt, hogy védje meg kapcsolataitokat, házasságotokat, és családotokat a külső hatásoktól, és tegyetek erőfeszítést arra, hogy szeretettel elismerjétek őket. Hozzátok vissza a romantikát erre az estére, és azok, akik új társat keresnek, ez egy erőteljes éjszaka, hogy Vénuszhoz folyamodjunk, hogy megnyissa szívünket és felnyissa szemünket, és hogy szeretet / szerelem legyen. Gyújtsátok meg a gyertyákat, és érezzétek a nap erejét egyesülni a vízből a vénuszi energiával. Tartsátok a tál vizet a szívetek fölé, és mondjátok a következőt: „Isteni Anya / Atya, Isten és Istennő, vigyetek el engem oda, ahová akarjátok, hogy eljussak. Hadd találkozzak azzal, akivel akarjátok, hogy találkozzak! Mondjátok el nekem, mit szeretnétek tőlem, hogy mondjak! Tartsatok meg utatokon! Mutassátok meg nekem… Mutassatok utat… Készen állok továbblépni!”

Azok, akik a fejükben aggodalommal és kétellyel megrekedve találják magukat, ez egy erőteljes éjszaka, hogy a gondolkodó elmét a tudó szívvel újra összekapcsolják, azáltal, hogy emlékeznek arra, bármit adunk az energiának, hatalommal / erővel ruházzuk fel, így energiáitokat adjátok mindannak, melyet megteremteni vágytok és térjetek vissza a varázslathoz! Hagyjátok a tál vizet a holdfényben, és következő reggel örömmel és hálával ajánljátok fel vissza a Földanyának. Ha hisztek, csodákat fogtok megtörténni látni mindenhol körülöttetek!

Azok, akik rendelkeznek a „2012 holdciklus és szertartáskönyvemmel” számos szertartást találtok a könyv hátsó részében, melyeket ezen az éjjelen lehet elvégezni.

[Előrendeléseket felveszek a 2013 holdciklus és szertartáskönyvemhez szeptemberben. Azok, akik előre rendelnek, egy személyes üzenetet fognak kapni, ahogyan azt minden évben megteszem. Meglehetősen gyorsan kiárusítottuk [tavaly], így bátorítalak benneteket, hogy rendeljétek meg előre. Lesz egy szertartáskönyv az északi félteke és lesz egy a déli félteke spirituális családjából valók számára, és elérhetők lesznek mind angolul, mind németül. A szertartás és ünneplés egy kombinációja lesz, sok kultúrából és az első vallás, a Föld vallás tanításaiból, valamint lesznek eszközök, hogyan dolgozzatok annak a 2013. év energiájával, mely az emberiséget megajándékozza. Mivel sokan szeretik ezt karácsonyi ajándékként átadni, legyártatom a könyveket, hogy december 15-én készen álljanak a postázásra. A könyvek megrendelhetők: http://www.whitewolfjourneys.com/]

Nyissátok fel szíveteket a Vénusz teliholdnak, és érezzétek magatokat összekapcsolódni az Istenivel!

Szeretet, varázslat és holdfény: Robbyne


Copyright © 2012 Robbyne. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Robbyne http://www.whitewolfjourneys.com/Translated into Hungarian by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumitudatossag.blogspot.com/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/A szerzői jogokra vonatkozóan...


Az ezen az oldalon leközölt tartalmat felhasználni a szerző és a fordító írásos hozzájárulásával lehet.

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved!
A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.
Hopi jóslat

"Amikor a madarak lehullnak az égből, és az állatok pusztulnak,

megannyi színből, osztályból, hitvallásból való emberek egy törzse érkezik majd meg a Földre,

akik cselekedeteik és tetteik által ismét zölddé változtatják a Földet.

Őket a Szivárvány harcosaiként fogják ismerni.”

Hopi jóslat [Forrás: www.earthwisdomfoundation.net]

Red Crow [Vörös Varjú] üzenete a világnak:

Indigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 1)
(magyar felirattal)

https://www.youtube.com/watch?v=ZMLszxp4Js0