2012. augusztus 21., kedd

Sződd a hálót - 2012-08-11A nagyszerűség egy választás – Érd el az aranyat!
Copyright © 2012 Robbyne. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Weave the Web – Greatness is a Choice – Achieve the Gold – 11 Aug 2012 – White Wolf Journeys – http://www.whitewolfjourneys.com/


„Ha terved egy évre szól, ültess rizst;
Ha terved 10 évre szól, ültess fákat;
Ha terved 100 évre szól, tanítsd a gyermekeket!”
   – Confucius


Tervem az élet megtapasztalása, a legteljesebben, valamint a tanítások megosztása, melyeket oly nagyon sok csodálatos lélek adott át nekem, ki a földön sétál, illetve az útmutatások megosztása, melyek azon Mester Tanítóktól érkeznek, kiket alázatosan szolgálok. Olyan bámulatos tudás, információ és eszköztár érhető el számunkra! Ebben a bizonyos pillanatban a legnagyszerűbb elmék sétálnak a földön. Egyedül az odafigyelésre van szükség, és hogy az általuk megosztott tanításokat foganatosítsuk. Ha megnyitjuk elménket és szívünket, és odafigyelünk arra, amit a világ ajánl fel számunkra, már meg is van a megoldás mindenre, mely nem működik.

Hiszem, hogy mindegyikőnk bír egy belső nagyszerűséggel. Ahogy figyelem az olimpikonokat a világ minden tájáról, ennek a nagyszerűségnek vagyok a szemtanúja. Azt választották, hogy ezt az atlétikai hősiességen keresztül juttatják kifejezésre, azonban ti hogyan fejezitek ki a tiéteket?

Ha visszautasítjuk azt, akik vagyunk, a kételyeink és bizonytalanságunk, a visszautasítástól való félelmeink miatt, vagy abbéli félelmünk miatt, hogy kigúnyolnak, a világot mulasztjuk el. Ha folytatjuk a kifogások gyártását, hogy miért nem tudunk változást hozni magunkon belül, és továbblépni, nem találhatjuk meg ezt a nagyszerűséget. Csupán arra van szükségünk, hogy megtaláljuk ezt a tehetséget, ezt az érzést benn, mely késztet bennünket, hogy jobbak legyünk annál, amik vagyunk, mely hajt minket, hogy szépséget vigyünk a világba, és hogy mi legyünk az a változás, melyet látni akarunk.

Ha elhiszitek, hogy képesek vagytok gyógyulni / gyógyítani, majd utána továbblépni, és e gyógyítóvá lenni. Ha hiszitek, hogy tudtok tanítani, akkor ezt magabiztosan tegyétek meg. Ha hiszitek, hogy képesek vagytok másokat ösztönözni [inspirálni], akkor nosza, hallassátok hangotokat! A nagyszerűséget nem kell egy karrier titulussal meghatározni, csupán arra van szüksége, hogy azáltal legyen meghatározva, ahogyan szépséget, összhangot, egyensúlyt és teremtőképességet [kreativitást] hozunk a világba. Ha hátradőlünk és panaszkodunk, ítélkezünk mások felett, mert másképpen viselkednek, a világot másképpen látják, mint mi, másképpen imádkoznak, az életet másképpen juttatják kifejezésre, messze eltérően választanak, mint mi: abban a pillanatban egy hatalmas mennyiségű energiát adunk ki, melyet ha másképpen csatornáznánk, a nagyszerűséghez hajtana előre minket. Ha összehasonlítjuk magunkat másokkal bármilyen más módon, minthogy a lehetőségüket [potenciáljukat] bennünk nyugodva látjuk, akkor nem éljük az életünket a nagyszerűségben.

Minden nap látom a nagyszerűséget az ösvényemet keresztező emberekben, úgymint a tanítványokban, ügyfelekben, barátokban, családban, sőt még idegenekben is. Igyekszem rálelni önmagamban a nagyszerűségre.

Engem is elbátortalanítottak, kudarcérzettel töltöttek el [frusztráltak], voltak olyan napjaim, amikor be akartam dobni a törölközőt, és feltenni a kérdést: ez valóban megéri? IGEN, megéri! Mindnyájunknak hinnie kell, hogy saját személyes nagyszerűségünkért iparkodunk. A nagyszerűség nem abban meghatározott, mennyi pénz csücsül a bankszámlánkon, milyen nagy a ház, melyben élünk, vagy mennyi dolgot birtoklunk.

A nagyszerűség az a bátorság, hogy felkeljünk minden reggel, és a remény érzetével kezdjük el napunkat, még akkor is, ha kihívásokon haladunk keresztül. Ez önmagunknak azt a buzdító beszédet nyújtja, miszerint, ha ez a bizonyos ösvény nem működik, korlátlan választás hozható még meg, a feladás helyett. A nagyszerűség az a tudás, hogy legalább megpróbáltátok. Amikor úgy érzitek magatokat, mint aki egy szánalmas partit tart, vagy valaki mást hibáztattok boldogtalanságotokért, a nagyszerűség az, hogy bírtok a bátorsággal, hogy összekapjátok magatokat, és belenézzetek a tükörbe. A nagyszerűség az, amikor felismeritek, hogy meglehetősen magányos azt a szánalmas partit megtartanotok egyedül, és hogy oly sokat mulasztotok el.

Ahelyett, hogy azt vizsgáljátok, mitek nincs, és összehasonlítjátok magatokat valaki mással, szemléljétek meg azt, amivel igenis bírtok!

A nagyszerűség a különbség aközött, hogy felébredtek, és ezt mondjátok magatoknak: „pfuj, fel kell kelnem, elmegyek arra a munkára, amit utálok, és azok körül a kellemetlen emberek körül vagyok, akik felbosszantanak [irritálnak] egem”… vagy aközött, hogy „oly hálás vagyok, hogy egy erős fizikai testem van, mely képes felkelni, ki ebből az ágyból, és valóban hálás vagyok, hogy van ez az ágyam, ami egy olyan helyen nyugszik, amit otthonnak hívok. Hálás vagyok, hogy van munkám, ahová elmehetek, mely ebben a pillanatban azt a lehetőséget nyújtja nekem, hogy kifejezzem a nagyszerűséget, és egy lehetőség, hogy mesteri fokra vigyem a szánalmat, megbocsátást és a feltétel nélküli szeretetet.”

Most, hogy a Merkúr teljesen előre haladó mozgásban van, válasszátok a nagyszerűséget, összpontosítsatok magatokra, és a változásokra, melyet meg kell hoznotok, és kevés időtök lesz észrevenni a tökéletlenségeket másokban. Amikor abbahagyjátok, hogy azokat a dolgokat keresitek, melyek bosszantanak [irritálnak] benneteket, mielőtt tudnátok, úgy fogjátok találni, hogy a nagyszerűségbe léptetek be. Így, tervezzetek a következő 100 évre azáltal, hogy ti vagytok a tanítók annak kifejezésre juttatásán keresztül, ahogyan életeteket élitek. Hiszen mindnyájunk számára ez egy mindennapi választás, hogy vajon a nagyszerűségben élünk, vagy sem.

Lássátok meg a nagyszerűséget körülöttetek, és egy nagyszerű életet fogtok élni!


Szeretet és aranyszivárványok: Robbyne


Robbyne
Fehér Farkas Utazásai – White Wolf Journeys
http://www.whitewolfjourneys.com/
Copyright © 2012 Robbyne. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumitudatossag.blogspot.com/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


A szerzői jogokra vonatkozóan...


Az ezen az oldalon leközölt tartalmat felhasználni a szerző és a fordító írásos hozzájárulásával lehet.

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved!
A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.
Hopi jóslat

"Amikor a madarak lehullnak az égből, és az állatok pusztulnak,

megannyi színből, osztályból, hitvallásból való emberek egy törzse érkezik majd meg a Földre,

akik cselekedeteik és tetteik által ismét zölddé változtatják a Földet.

Őket a Szivárvány harcosaiként fogják ismerni.”

Hopi jóslat [Forrás: www.earthwisdomfoundation.net]

Red Crow [Vörös Varjú] üzenete a világnak:

Indigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 1)
(magyar felirattal)

https://www.youtube.com/watch?v=ZMLszxp4Js0