2011. július 26., kedd

Isteni természetetek és személyiségetek


Isteni természetetek és személyiségetek
2011. július 17.

Csatornázta: Shelly Dressel
www.goddesslight.net
Your Divinity & Your Personality
Sunday, July 17, 2011
http://www.goddesslight.net/goddess-channels/your-divinity-your-personality.htm


Végül, ez a csatornázás elviszi az e havi (2011. júliusi) csatornázást az egymillió dollár megjelenítéséről [manifesztációjáról] a következő szintre. E csatornázás közben az Istennő minden egyes embert támogatott az önmagán belüli mélyebb kapcsolat megteremtésében. Ebből a kapcsolatból képes volt segíteni megmutatni, hogyan fogadjatok el többet abból, akik vagytok. Ez különböző módokon képes megjeleníteni [manifesztálni]. Néha ez a dolgok végrehajtásának / befejezésének a képességéről szól. Máskor ez egy belső tudatosság, mely túlhalad a sajátságos szavakon.

Ennek a csatornázásnak a túlnyomó része abból áll, hogy az Istennő segíti az embereket észrevenni, mi az isteni természetük, és mi a személyiségük. Ahogy ő a személyiségre hivatkozik, ez egészében az, ami titeket emberré tesz. Néhányan erre az egoként hivatkozhatnak. Amikor felépítetek egy a személyiségetekből eredő vágyakra alapozott életet, ez lekapcsoltnak, üresnek, és sekélyesnek érződhet. Amikor felismeritek, mi az isteni természetetek, és mi formálódik ki ebből, ennek az érzése a gazdagság, beteljesültség, elégedettség és kiteljesedettség lesz.

A legtöbb emberben ez egy vegyülék [kombináció]; a kulcs számotokra felismerni, hol található életetek, szándékotok és tudatosságotok túlnyomó részének a megalapozása. Abban is segített nektek, hogy megalkossatok a tudatosságotok folyamából egy igazodást az ÉN VAGYOK jelenléteteken át, azért, hogy többet tudhassatok arról, kik vagytok, és mivel bírtok, ami kihúz a múlt élményeinek jellegéből.

Következésképpen, amikor elérkezik bármi a megjelenítéshez életetekben, ez minél erősebb, annál összpontosítottabbak vagytok isteniségeteknek egy alapjára; minél nagyobbak a lehetőségeitek [potenciáljaitok] annál kiterjesztettebb a megnyilvánításotok [manifesztációtok].

Shelly

A csatornázás leirata:

Nama sika; venia benya ÉN VAGYOK az egyetlen, ÉN VAGYOK a teljesség.

Üdvözöllek titeket, szeretett családom! Kibocsátom szeretetem mindegyikőtökre. Rátok árasztom annak a lényegét, aki vagyok, azért, hogy érezhessétek igazodásotokat ahhoz, akik vagytok!

Oly öröm képesnek lenni eljönni, és megosztani veletek ezt az időt! Olyan érzés, mintha oly sok történés lenne itt, nem csupán az egész világban, hanem bennetek is!

Olyan érzés, mintha mindenki változna, és elmozdulna egy sokkal felgyorsultabb léptékben, [ahhoz képest,] mint ahogy a múltban. Ez a válasz a felemelkedési folyamatra, viszont ez a választásotokra is a válasz, melyet életetekben meghoztok.

Felhívok mindenkit, hogy ragadja meg a pillanatot, és hozza meg a döntést, hogy ellazultan érezze magát, hogy elengedjen bármit, ami esetleg körülötte van, és engedjétek meg magatoknak, hogy csupán erre a pillanatra gondoljatok! Csupán gondoljatok lélegzet nélkül tudatosságotokra, és szándékotokra, hogy elmenjetek oda, ahová ezek az energiák elvihetnek!

Egy kicsit mindig nagyra értékelem a beszédet a legelején, mint ez is, mert látlak titeket, ahogy elengeditek a feszültséget és a terheket, melyeket magatokkal cipeltek.

Tehát, most, ahogy készen álltok, meghívlak titeket, hogy vegyetek még egy mély lélegzetet, belélegezve le, lényetek középpontjába, majd ahogy kilélegeztek, tudatosan engedjétek el fizikai testeket! Engedjétek meg tudatosságotoknak felszabadulni oly módon, hogy elmozduljon a mágneses rács terébe.

Ahogy megérkezik ide, e térbe, engedjétek magatoknak érzékelni, mi ez. Ez egy olyan tér, ahol összekapcsolódtok felsőbb énetekkel. Ez az a tér, ahol hagyjátok, hogy isteniségetek nagyobb mértékben kacsolódjon hozzátok. Érezzétek ezt, és vonjátok be azt, ami számotokra létezik! Néhányan összefonódott ösvények észlelésével bírhatnak; néhányan a tiszta tudat terét érzékelhetik.

Ahogy készen álltok, meghívlak titeket, hogy engedjétek el a Föld mágneses vonzását! Felhívlak titeket, hogy engedjétek meg energiáitoknak kiterjeszkedni oly módon, hogy érezhessétek a kristályrács lényegét [esszenciáját]! Ahogy megengeditek magatoknak, hogy beleolvadjatok e térbe, nyíljatok meg a tudatban és energiában a különböző változások érzékelésének, ahogy átáramolnak ide. Néhányan esetleg bírhatnak az emelkedések [gradiensek] és az energia érzékelésével, mások esetleg csupán az egésznek egy energiaként való érzetével bírhatnak.

Meghívlak titeket, hogy változzatok még egyszer; ez alkalommal engedjétek meg magatoknak elmozdulni a lélek síkjának terébe! Nyúljatok ki istenségetekhez! Ahogy tudatotok áramlására történő megnyílás érzetével bírtok, hozzátok elő az ÉN VAGYOK jelenlétetekkel történő összekötés szándékát!

Ahogy ezt a lényeget érzitek, ahogy ez az energia belétek hatol, és körétek mozdul, engedjétek meg magatoknak megnyílni a sok, sok, sok szempont, oldal érzékelésének, mely összeállítja azt, akik vagytok. Ahogy megengeditek tudatosságotoknak ily módon elmozdulni, a még több eltérést [varianciát] fogadtok be, mely megalkotta azt, akik vagytok.

Én, az Istennő behatolok közétek. Kinyúlok, és mindegyikőtöket átölellek. Ahogy ezt teszem, a „Minden Ami Van” terébe találjátok magatokat elmozdulni. Ahogy megérkezünk ide, a „Minden, Ami Van”-ba, invitállak titeket, hogy engedjétek meg magatoknak repülni, úgy, mintha szabadon szárnyalnátok.

Mint ahogy tudjátok, ez a teremtés helye. Ez az a hely, ahol igazán azok lehettek, akik vagytok. Gyakorolhatjátok a különböző lehetőségeket! Tudomást szerezhettek nemcsak ennek az életnek a többféle szempontjáról, hanem arról is, ami összeállítja istenségeteket.

Ahogy összegyűlünk e téren belül, hallgatom a különféle közléseket, melyeket hozzám küldtök.

Sok minden van, amiről szeretnék beszélni veletek ezzel az estével kapcsolatosan. Legutóbb, amikor együtt dolgoztunk, munkálkodtunk azokon a lépéseken, mely elvisz titeket az egymillió dollár megjelenítéséhez [manifesztálásához]. Oly nagy móka és izgatottság volt e körül az élmény körül!

Néhány lépést átadtam nektek, melyeket követhettek. Dolgoztam energiátokkal, hogy segítsek elengedni bármit, ami az útban állhat, majd az egész este végére mindenkit az egészen a tíz-húsz millió dollár összegyűjtésének helyén láttam. Számos ember volt, aki elhatározta, hogy épp még nagyobbat gondol. A világért sem ez az egyetlen módja, hogy ezt megtegyétek, viszont ez az egyik.

Így, vissza akartam jönni, és újra felkeresni ezt az utat ma este. Felhívlak titeket, hogy vegyetek egy mély lélegzetet, és ahogyan ezt teszitek, nyúljatok ki, mintha átadnának nektek – esetleg egy csekket, egy átutalási megbízást, talán az egymillió dollárt készpénzben, és ahogy ezt beveszitek a kezetekbe, engedjétek meg magatoknak átérezni, bármi is az, hogy ez áthaladjon rajtatok.

Engedjétek meg magatoknak rácsatlakozni még mélyebben arra, hogy mi ez az élmény számotokra. Most a hatalmas többségetek nagyon kellemesen érzi magát ezzel a pénzösszeggel. Így, szeretném ezt egy pár más irányba vinni.

Az egyik dolog, amiről szeretnék veletek beszélni az, ami esetleg az isteni gondolatok, vagy isteni cselekedetek, ellentétben azokkal, melyek az egon alapulnak. Most, Shellyn keresztül, néha az egotokra személyiségetekként hivatkozunk. Ezek közül bármelyikről, ha beszélek, ezek felcserélhetőek szándékoznak lenni, mert amikor az egyén személyiségéről beszélünk, mindenki tudja, hogy felmerül egy érzés azzal kapcsolatosan, ami ezzel az egyénnel kapcsolatos. Amikor az egyén egojáról beszélünk, ez néha negatív jelentéssel, vagy korlátozott értelemmel társult.

Tehát azért a célért, amin dolgozunk, megszólítjuk személyiségeteket, vagy egotokat, mely azon részetek, ami emberi létetek.

Ahogy egy mély lélegzetet vesztek, és megengeditek összpontosításotoknak eljutni szívetek központjába, engedjétek meg magatoknak itt lenni, a „Minden, Ami Van” terében, és valójában igazán megismerni és érezni isteni természeteteket.

Most, a következő lépés okán néhányatoknak esetleg van egy különleges érzete, vagy elképzelése, míg mások csupán egy igen bizonytalan érzettel bírnak. Viszont szeretném tőletek, hogy bírjatok a megfordulás és az isteni természetetekre történő visszapillantás érzetével. Ahogy ezt teszitek, meghívlak titeket, hogy kövessétek energiáitokat, mintha a tudat áramlatán tennétek ezt, azért, hogy összekapcsolódhassatok az ÉN VAGYOK jelenlétetekkel.

Ahogy ezt teszitek, kérlek titeket, ismerjétek meg, hogy milyen lehetett néhány életidőtök. Ismételten, ez lehet egy általános tudás érzete, vagy lehet sajátos. Ha üresen tértek vissza, akkor vegyetek velem egy mély lélegzetet [mély lélegzet], és ahogy átlélegzem, kitisztítom az energiákat, és ösztönözlek titeket, hogy még egyszer pillantsatok efelé a tér felé, és legyetek nyitottak igazán átérezni az igazodást isteni természetetekhez!

Sokan közületek ezt egy „szeretet átmosó [hullámaként]” érzik. Ezt az „erő átmosó [zuhatagaként]” érzik. Láthatjátok, vagy érezhetitek más módokon. Fontos számotokra nyitva állni, és elismerni, elfogadni, kik vagytok mag létezésetekben.

Ahogy mérlegelitek a dolgokat mindennapi életetek során, tekintsétek magatokat életeteken átsétálóként. Nagyon tudatában vagytok az elemek jellegeivel, melyek isteni természetetekként belépnek. Ahogy életetekben néhány megvalósítást fontolgattok, lehet egy részetek, melynek van egy ilyen érzete: „teljesítettem, beteljesítettem célom, és elvégeztem.”

Meghívlak titeket, hogy menjetek el életetekben arra a helyre, amikor bírtatok ezzel az érzéssel. Ahogy ezt teszitek az idő e pillanatában, ahogy az igazodás e terében vagytok, nyíljatok meg, és néhányotok számára ez olyan érzés lehet, mintha egy pár réteget lehámoznátok, míg le nem értek mag lényetekhez, és amikor igazodtok ehhez a megvalósításhoz, engedjétek meg magatoknak, hogy érezzétek alapotok érzését, mely az isteni természetetek irányában volt, vagy személyiségeteken alapult. Sok számára ez a kettő keveréke, és gyakran nehéz megkülönböztetni az egyiket a másiktól.

Tehát, felhívlak titeket, hogy gondoljátok át ismét; lehet, hogy ez egy beteljesítés, viszont szemléljetek meg az életetekben egy időt, melyben sikeresek voltatok. Lehetséges, hogy győztetek egy játékban, esetleg egy díjat nyertetek. Ki tudja, mi lehet ez? Viszont mérlegeljetek egy időt, melyben méltányoltak teljesítményetekért, és ez jó érzés volt, azonban lehetséges, hogy valami hiányzott.

A kérdés itt ez: ez olyan érzés volt – bármit is kutattok – hogy ennek alapja személyiségeteken, vagy ego jellegeteken nyugodott, az isteni természetetekkel szemben állókén? Van egy különbség. Tudom, mindnyájatok közül hányan voltak nagyon elkötelezettek személyes útjuk iránt. Kiválasztottátok, mit hajszoltok, hogy [nektek] legyen. Kiválasztottátok, hogy egy nagyobb igazodást teremtetek isteni természetetekhez. Azt választottátok, hogy elmozdultok a felemelkedési folyamatba, bármilyen formában, mely nektek szánt.

Mérlegeljük a beteljesítést, melyet hajszoltok mindennapi életetek során. Gondoljatok magatokra az életben, ahogy éltek, és néhány dologra. Kezdjük azzal, amivel már rendelkeztek. Esetleg van sok dolog, legyen az akár anyagi, vagy önmagatokon kívül álló dolog, mellyel körülvettétek magatokat?

Hadd legyek nagyon világos legelőször is, miszerint abszolút semmi rossz nincs azzal, hogy sok anyagi dologgal bírtok magatok körül. Ez egy pompás módja számotokra megtapasztalni az életet; és higgyetek nekem, hogy mindenkinek ilyen sokkal kellene rendelkeznie bármiből, melyet birtokolni hajszolnak. Most, ahogy mondtam, jöjjünk vissza azokhoz a dolgokhoz, melyekkel rendelkeztek életetekben.

Ahogy néhányon eltűnődtök, ez a beteljesítés érzetét nyújtja, vagy a szív középpontjához, és isteni természetetekhez igazodik, ahogy fizikai lényetekben megnyilvánul? Most ezt mondhatjátok: „mindez ugyanilyen érzés”, és ez jó.

Folytassátok, hogy áthaladtok életeteken, esetleg néhány megvalósításra gondoltok, mellyel bírtok. Bírhattok ezekkel a dolgokkal esetleg úgy, hogy teljesítettétek, vagy megtapasztaltátok, és ezt megtettétek, mert lehet, hogy egy bizonyos rangot [státuszt] adott, illetve talán azt az állást nyújtotta, melyet kutattatok, egy otthont, melynek birtoklására vágytatok? Célom itt számotokra az, hogy mérlegeljétek a dolgokat, melyeket megjelenítettetek [manifesztáltatok], vagy melyeket akartatok, és amikor rácsatlakoztok ezekre az energiákra, érezhetitek a különbséget.

Ez egy igazodás hozzám, amikor az istenséggel való kapcsolatomban vagyok, és utána más dolgokhoz, melyeket elvégeztetek, vagy megvalósítottatok, és valahogyan tőletek lekapcsoltnak érződik. Olyan érzés, mint valami, amit teljesítettetek, és élveztétek, és épp az volt, amit akartatok, azonban otthagyott titeket az üresség érzetében, vagy esetleg az egyedüllét és magány érzésében. Bármikor, amikor valamit beteljesítettetek, melynek birtoklását hajszoltátok, és ez az üresség, magányosság, vagy lekapcsoltság érzéséhez vezetetett titeket, akkor elmozdultatok isteni természetetektől a személyiségetekbe.

Ahogy átgondoltok bármit, melynek birtoklását keresitek, ez valami, mely belső lényetekből örömtelivé és boldoggá tesz titeket, vagy valami, melyről úgy érzitek, hogy boldoggá tesz titeket, ha egyszer elértek oda? Néha nagyon nehéz kideríteni a különbséget.

Következésképpen meghívnálak titeket, kezdjétek el gyakorolni, hogy felteszitek magatoknak ezt a kérdést. „Azért akarom ezt a dolgot, mert ez az isteni természetemhez, a lelkem választásához igazodik?” Először a „nem tudom, nem tudom, nem tudom” választ kaphatjátok. Mindig megkaphatjátok ezt a választ. Az én érzetem az, hogy minél többet teszitek fel magatoknak ezt a kérdést a tudatosság tiszta szándékával, elkezdtek majd nagyon könnyen különbséget tenni: „ez az én isteni természetemen alapul, vagy ez az én egomon, és személyiségemen alapul?”

Úgy találhatjátok, hogy elkezdtek megalkotni egy még mélyebb igazodást isteni természetetekhez e gyakorlaton keresztül, még nagyobb anyagi dolgokat manifesztáltok életetekben.

Jöjjünk vissza ehhez az egymillió dollárhoz, melyről e hónap okán beszéltünk, a pénzről, értve ez alatt 2011. júliusát. Mivel itt vagytok isteni természeteteken belül, és ahogy összekapcsolódtok emberi önvalótokkal a Földön, meghívlak titeket, hogy ismét lépjetek be annak a pénznek a terébe, melyet nemrég nyújtottam át nektek.

Ezzel a nagyobb tisztasággal, milyen az érzés számotokra birtokolni ezt a pénzt a pénzeteken belül, a pénzetek mezején belül, ha-ha energiamezőtökön belül?

Megfigyelem, hogy közületek sokan bírnak korlátokkal e helyen, mert egy nagy pénzösszeg megjelenítése [manifesztálása] nem isteni, vagy ezt a pénzösszeget megjeleníteni anyagi, és ez negatív dolog.

Tehát, még ha részetekként is akarhatjátok, van egy másik részetek, mely ugyanolyan erősen behúzza a fékeket, és felhúzza a korlátokat. Így, lélegezzetek mélyen le önmagatokba, és ahogy ezt tesztek, legyen meg bármilyen ellenállás kitisztításának egy érzete, tisztítsátok ki a hiedelmeket, melyek többé nem értetek működnek, tisztítsatok ki bármilyen gátlást, elzáródást, mellyel rendelkezhettek.

Ha keresitek az ezen érték, vagy pénzösszeg közötti nagyobb igazodás megértését, akkor nyúljatok bele az ÉN VAGYOK jelenlétbe. Garantálhatom, hogy közületek mindenki egy s más ponton a tudat e folyamán át rendelkezett gazdagsággal, azt meghaladva, amit el tudtok képzelni.

Tehát, már teljesítettétek ezt. Már létrehoztátok, és számotokra elérhető támogató működésként [mechanizmusként]. Lélegezzetek mélyen, meghívva e támogatás áramlatát, behívva ennek az energiának az özönét, hogy felbukkanjon bennetek, megalkotva egy nagyszerűbb alapot önmagatokban.

Sebességet fogok váltani, és egy másik kérdést teszek fel. Volt valaha az életetekben olyan alkalom, melyen képesek voltatok meghökkenni dolgokon? Lehetséges, hogy ez egy alkotóképesség [kreativitás] volt bennetek, esetleg a felfogóképességetek [intelligenciátok] volt, vagy a szervezőképességetek, ki tudja, mi volt ez talán.

Azonban van valami életetekben, melyen eltűnődtetek, és esetleg ez akkor volt, amikor felnőttetek, és szüleitek mondták ezt, vagy esetleg ti magatok mondtátok ezt: „ó, rendben van, sokan képesek ezt megtenni”. Más szavakkal, leértékelitek képességeteket.

Lehetséges, hogy egy másik szóhasználat volt az, melyet önmagatokkal kapcsolatosan használtatok, vagy valaki alkalmazta veletek szemben ez: „egoista vagy, ha ezt gondolod”. És ismét, most használom az ego szót, mert mindenki tudja, mit jelent.

Itt, a „Minden, Ami Van” terében, meghívlak titeket, hogy tekintsetek bele szívetekbe, és gondolkozzatok el életetekben ezeken a dolgokon, ezeken az időkön, amikor igazán pompásak voltatok, ezeken az időkön, amikor bámulatosak voltatok energiáitokban. Gondolkozzatok el ezen, és felhívlak titeket, hogy legyetek teljesen őszinték magatokhoz, és fogadjátok el ezt; igen, ez ti vagytok, és igen, rendelkeztek ezzel a képességgel.

Ahogy napjaitokon keresztülhaladtok, és felteszitek magatoknak ezt a kérdést: „ez az az isteni természet, vagy ez az az ego, vagy személyiség?” Nevezetesen, amikor ezekhez a dolgokhoz eljut, vagy esetleg elér egy dologhoz, bármi legyen az, mely páratlan számotokra, és tudjátok, hogy ez tesz titeket különlegessé, akkor felhívlak titeket, hogy nyíljatok meg az áramlás egy érzetének, és érezzétek, ahogy átmos titeket, érezzétek, mit kell méltányolnotok belül.

Közületek sok emberben látom épp most, hogy szinte egy megkönnyebbülés elismerni ezt, mert ez olyan, mintha lenne bennetek valami, mely arra várt, hogy tudassa jelenlétét, mely arra várt, hogy figyelmeteket megragadja, mert akár szerények vagytok, akár nem akartok többet magatokból, tudomást sem vettetek róla, és elnyomtátok.

Ez a lehetőségetek, hogy megengedjétek a felbukkanását, hadd jöjjön ki [mély levegő], és hadd áradjon ki belőletek! Ismét, micsoda megkönnyebbülés ez! Ahogy rátok pillantok, közületek oly sokat látok belépni saját magába. Látom, ahogy elismeritek azt, akik vagytok, és elfogadjátok képességeteket. Ez nem mindig könnyű dolog számotokra megtenni. Néhányatok azt gondolhatja, hogy ez felelősségekkel jár, vagy velejárókat von maga után. Amit én hiszek, segíthet nektek életetek minden szempontjában az, hogy megnyíljatok, és fogadjátok el, mi ez, és önmagatokként fogadjátok el ezt.

Ahogy belül elfogadjátok ezt, valami olyan dolgot méltányoltok, melyet működésbe hoztok isteni természetekként, mielőtt beléptetek, és éltétek volna ezt az életet. Nem szükséges beszélni erről egyetlen léleknek sem. Ez a tiétek, ez személyes, ez ti vagytok, rólatok szól, értetek van, mert ez ti vagytok.

Ha összekapcsolódtok valamivel önmagatokkal, és ez üresnek érződik, és nem olyan érzés, mint a saját magatoké, meghívlak titeket, hogy tegyétek fel ezt a kérdést. „Ez ez az isteni természet, vagy ez a személyiség?”

Úgy találhatjátok, hogy néhány olyan dolog, melyet magatokra vettetek, a személyiségen alapult, mely szemben áll az isteni természettel, következésképpen elengedhetitek. Ha van önként magatokra vállalt kötelezettségetek, vagy cselekedetetek, felismerhetitek, hogy ez igazán nem az isteni természetetek támogatásának eszközeként van itt, így elengedhetitek.

Ahogy mérlegelitek azokat a cselekedeteket, melyeket megtettetek, vagy életetek szempontjait, melyeket esetleg azért éltek meg, mert valaki más ezt várja el tőletek, elengedhetitek. Most, ha van valami, amit valaki más vár el, és azt választjátok, hogy ezzel bírjatok, és felismeritek, hogy ez az isteni természetetekből fakad, akkor ez egy egészen más történet. Azonban, ha vannak tevékenységek, melyeket tesztek esetleg, magatokra vállalva azt az életet, melyet éltek, és ez valaki más választásán és vágyán alapul, ösztönözlek titeket, hogy engedjétek el ezt.

Ahogy birtokba veszitek azt, akik vagytok, növekedtek isteni természetetekben, és fejlődtök tudatosságotokban. Ahogy elfogadjátok ezt a személyt, melyre mindig is titkoltan gondoltatok, hogy ti vagytok, valamint önmagatokban ezeket a képességeket, melyre úgy gondoltatok: „igen, ez az a valami, amit képes vagyok megtenni”, és magatokra veszitek, önmagatokba olvasztjátok, és felismeritek, hogy „ez önmagam igazsága”, akkor érzitek, mennyit gyarapodtatok.

Néha nehéz lehet elengedni valaki más elvárásait irányotokban, azonban úgy fogjátok találni, hogy minél jobban összekapcsolódtatok isteni természetetekkel, annál jobban abból a térből fogjátok élni életeteket, melyben azokként tisztelitek magatokat, akik vagytok; akkor az összes többi dolog távol fog esni tőletek, és ezt sérülés [trauma] és nehézség nélkülinek fogjátok találni.

Különösen izgatott vagyok azzal kapcsolatosan, ami ma este megy végbe! Hiszek mindannyitokban, és hiszem, hogy ahogy beléptek oly nagyon teljesen isteni természetetekbe, hogy az öröm fog sugározni belőletek. Békében lesztek. Elégedettek lesztek mindazzal, ami életetekben történik. Ami pedig a millió dollárokat illeti, könnyű lesz kiterjeszkedni oly nagyon, vagy oly kevéssé, ahogy szeretnétek.

Ahogy élitek életeteket az elkövetkező több héten keresztül, ösztönözlek titeket, hogy tegyetek meg bármit, amire szükségetek van megtenni, hogy igazak lehessetek ahhoz, akik vagytok. Ha nem tudjátok, kik vagytok, akkor kezdjétek el kérdezgetni: „örömöt alkot meg szívemben, ahogy ezeket a lépéseket, vagy cselekedetet megteszem?” Másik kérdés, amit feltehettek magatoknak: „mi az, ami boldoggá tesz, amikor szándékozom megtenni?”

Az irány, hogy segítsek nektek rájönni, mi a lélek által vezérelt az, hogy ezeket a dolgokat kövessétek, melyek segítenek nektek boldognak, izgatottnak, elégedettnek, vagy kiterjeszkedettnek érezni magatokat.

Most pedig, ösztönözlek titeket, hogy nézzetek körül. Nézzetek körül, nemcsak itt a „Minden, Ami Van” terében, hanem nézzetek körül életetekben a Földön a „Minden, Ami Van” távlatából. Vannak dolgok, melyeket szeretnétek megváltoztatni? Tegyétek ezt most meg azzal a szándékkal, hogy könnyebb lesz számotokra ezt megtenni mindennapi életetek során.

Ahogy fontolóra vesztek mindent, ami történik, tegyétek fel magatoknak a kérdést: „Ez az én isteni természetem, vagy ez az én személyiségem?” Sokatokat látom körben szárnyalni, kiterjeszkedni, az energiákkal játszani, számos eltérő irányba elmozdulni.

Meghívlak mindannyitokat, hogy csoportként gyertek vissza. Ha kutatjátok az ide való visszatérést, hogy minden lehetséges módon játsszatok, tegyétek meg, viszont most, ahogy csoportként visszajöttök, nézzetek körül, mindegyikőtökre, és ahogy ezt teszitek, isteni természetetek szemével lássátok egymást.

~~ Ansaluia ~~ Ahogy eltűnődtök ezen a szón, kiterjesztitek saját isteni természeteteket; méltányoljátok isteniségeteket, és rápillantotok körülöttetek a többiekre, és isteni természetükként látjátok őket. Ez egy gyönyörű dolog! Ez az, ami vezeti az életet, vagy megengedi az életnek a növekedés folytatását.

Így, mindannyitok közül előjön mind a Föld, mind az új Föld hologramja. Ahogy fontolgatjátok, kik vagytok isteni természetetekből, és kik vagytok mindennapi életetekben, ösztönözlek titeket, hogy küldjétek el ezt az áramlást a hologramba. Ahogy ez az áramlás folytatja a lejövetelt, engedjétek meg magatoknak átérezni, vagy érzékelni a hatalommal felruházott energia elmozdulását, ahogy áthalad rajtatok. Maga a hologram fényt kezd el kisugározni. E fény némelyike színnel telt, a többi viszont csupán egy tiszta fehér fény.

Ahogy ezek a hologramok egyszer megtelítődtek, elkezdenek elmozdulni. Áthaladnak a téren, mely az új Földhöz igazodott, ki a kristályrácshoz, az új Föld felé, és a Földetek hologramja elmozdul lefelé, fizikai világotok energiájához. Elmozdul magának a Földnek a középpontjába. 

Összekapcsolódik a kristályokkal, mely a középpontot alkotja. Minden iránnyal összekapcsolódik az energiákban, és a Föld középpontjából elkezd sugározni, és ahogy sugárzik kifelé, feljön a Földön keresztül.

Oly módon jön fel, mely segít a kollektív tudat elmozdításában; feljön a Földből fizikai testetekbe is. Ösztönözlek titeket, ahogy érzitek ezt az energiát, ismerjétek fel, hogy ez ti vagytok! Ez ti vagytok isteni természetetekként! Ez a ti lényetek, telve annak a tudásával, akik vagytok, és a lehetőségeivel annak, akik vagytok, és ahová mehettek.

Hadd mosson át tieteket, majd küldjétek ki magatokból a közösségeteknek, az éterbe, a mágneses rácsba; ez egy energiamező megalkotásának egy másik eszköze, mely támogatni fog titeket.

Ahogy megengeditek tudatotoknak visszatérni, még egyszer a „Minden, Ami Van”-hoz, meghívlak titeket, hogy gondoljátok át, mennyire érzitek magatokat leföldeltnek. Tudjátok, hogy visszatérhettek ide bármikor, és gyakoroljátok annak a felismerését, mi az isteni természetetek, és mi a személyiségetek.

Vigyétek magatokkal mindazt, amik vagytok, és engedjétek meg magatoknak, hogy változzatok, azért, hogy visszatérhessetek a lélek síkjára. Ahogy e térbe jöttök, tekintsetek isteni természetetekre! Lehetséges, hogy még többet vesztek észre arról, akik vagytok. Engedjétek meg magatoknak változni! Lehetséges, hogy isteni természetetekből még nagyobb mennyiség van, mely itt marad e téren belül, viszont amennyi hozzátok igazodik, annyi fog veletek jönni.

Haladjatok át a kristályrács energiáin, érezzétek magatokat ebben a kristályos rezgésben úgy, mintha felnagyítanátok és megalkotnátok egy igazodást, mely segít nektek megnyilvánítani [manifesztálni] életetekben.

Átmozdultok ezen keresztül a mágneses rácsba. Ahogy áthaladtok a mágneses rácson, érzitek a Föld mágneses vonzását. Érzitek magatokat visszatérni fizikai testetekbe.

Engedjétek meg magatoknak kiterjeszkedni annyira, amennyire szükséges számotokra, azért, hogy áramoltathassátok tudatotokat, azért, hogy áramoltathassátok tudatosságotokat abban és a körül, akik épp most, ebben a pillanatban vagytok! Ahogy megengeditek magatoknak a beigazodást, egy pillanatra álljatok meg, és kérdezzétek meg magatokat: „íme, itt vagyok a Földön, fizikai testemben, mi az, ami az isteni természetemnek egyedi, vagy esetleg különleges, talán legnagyszerűbb kivetülése?” Engedjétek meg magatoknak elfogadni, hogy ez ti vagytok!

Engedjétek meg magatoknak elfogadni annak a végtelen nagyságát, akik lehettek, és ahogy megalkotjátok ezt az igazodást, mely egyre erősebbé válik bennetek, úgy fogjátok találni, hogy oly sok minden ölt testet [manifesztálódik] körülöttetek. Lehetséges, hogy egy fizikai útban nyilvánul meg, esetleg egy kapcsolatban, vagy a megnyugvás, béke és megelégedés megtalálásában. Legyetek nyitottak, és engedjétek meg mindennek, hogy belétek és körülöttetek áramoljon!

Mindenkinek köszönetet mondunk. Közületek azoktól, akik még mindig a sorban állnak, bocsánatot kérünk, hogy nem tudtunk segíteni nektek ezen az estén, vagy fogadni kérdéseiteket, viszont tudjátok, ha magatokba mélyültök, és ahogy folytatjátok a kiterjeszkedést oly módon, melyről beszéltünk, közületek sokan magatok fogtok rálelni a válaszokra, és valószínűleg már rendelkeztek néhány bepillantással, viszont bízzatok magatokban, bízzatok átalakításotokban, bízzatok ebben a mindig növekedő tudatosságban!

Tudjátok, hogy nem vagytok egyedül, hogy mindig összekapcsoltak vagytok, nemcsak saját isteni természetetekkel, hanem az angyalokkal, a tanácsadókkal, velem és a „Minden, Ami Van”-nal.

Mindig veletek vagyok!

Ansaluia


Shelly Dressel csatornázza a Teremtés Istennőjét, a forrásenergia női megjelenését, ingyenes telekonferencián, melyet minden hónap első és harmadik vasárnapján kínál fel. Minden jog fenntartva! Megoszthatjátok ezt az információt; csupán kérünk, hogy épen és változatlanul őrizzétek meg. További csatornázásokért és információért mind az Istennőről mind Shellyről kérlek, látogassátok meg weboldalunkat: www.goddesslight.net


A magyar nyelvű fordítás: Clarissa -  http://fenytevo.blogspot.com/

A szerzői jogokra vonatkozóan...


Az ezen az oldalon leközölt tartalmat felhasználni a szerző és a fordító írásos hozzájárulásával lehet.

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved!
A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.
Hopi jóslat

"Amikor a madarak lehullnak az égből, és az állatok pusztulnak,

megannyi színből, osztályból, hitvallásból való emberek egy törzse érkezik majd meg a Földre,

akik cselekedeteik és tetteik által ismét zölddé változtatják a Földet.

Őket a Szivárvány harcosaiként fogják ismerni.”

Hopi jóslat [Forrás: www.earthwisdomfoundation.net]

Red Crow [Vörös Varjú] üzenete a világnak:

Indigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 1)
(magyar felirattal)

https://www.youtube.com/watch?v=ZMLszxp4Js0