2011. március 7., hétfő

Ébredés szeretetben
Ébredés szeretetben
2011. február 17.

AWAKENING IN LOVE
© Takeli MMagdalen, http://takeli.com


Drága Szív Barátaim, ÉN VAGYOK Uriaté, a Fény Elven Szöveteiből, Felébredve erre az új energiára, mely átalakítja világotokat, ahogy beszélünk.

Szeretet ösvényetek ébred fel bennetek: ösztönözve titeket, hogy tudatosabban, nyíltabban juttassátok kifejezésre magatokat, egy olyan formában, mely jobban Szeretet orientált számotokra, és a körülöttetek lévők számára.

Bízzatok, hogy segítenek nektek ebben a folyamatban: mi a Fény Birodalmaiból minden követ megmozgatunk, hogy most a tömegtudat felébredésének folyamata Békés és jól végrehajtott legyen.

Ennek hatását elkezditek meglátni, a különbözések Békésebb megoldásában az egyik legingatagabb helyen e Földön: a Közel-Kelet területén. Azok, akik az 1980-as évek közepétől kezdtek el megtestesülni ott, itt vannak veletek, hogy saját energia mintáikban változást hozzanak, az egész javára. Szívesen veszik támogatásokat, mivel választhatjátok, hogy beleveszitek őket Imádságaitokba, és Fényt küldtök nekik Meditációitokban, és így tovább. Ösvényüket gyorsan követik a többiek; mivel most a tömegtudatba a Szeretet energiája vetült, mely nem tűri el azokat a választásokat, melyeket a Szereteten kívülről hoznak meg.

Szükséges a földieknek, hogy a Szeretet ösvényének felvételét válasszák: ez a Felébredés, a legteljesebb mértékben.

Önmagatokban lép be a gyújtópontba, ahogy a Szeretetben álltok, a számotokra elérhető ajándékok átvételével, ahogy kijelentitek hajlandóságotokat azok befogadására.

Ha például, elképzelnétek magatokat a feltétel nélküli Szeretetben megfürdetve, mely a Mennyekből lefelé, és az Anyaföldből felfelé sugárzik rátok, vagy a legkedvesebb Tanácsadó energia összpontosításának rezgésén keresztül, magatokat annak megtapasztalásában fogjátok találni, melyet kértetek.

Hiszen, látjátok, a Föld többé nem úgy működik, ahogyan hajdan (lassú a megnyilvánulásban, hatalmas erőfeszítést igényelve céljaitok eléréséhez). Most, választhatjátok, hogy a Megnyilvánítás [Manifesztáció] Mesterei legyetek ezen egyszerű Alapelvek felismerésén keresztül: kikutatni, és felfedezni saját Igazságotokat, annak, aminek véghezvitelét választanátok; világra hozni Bizalmatokat, miszerint Vezető Összpontosításaitok útján keresztül segítenek nektek a lehető legteljesebb mértékben; és végül, kiváltani Szenvedélyeteket, hogy létrehozzátok a Szeretet Megértését / Megismerését, azért, hogy választott utatok a lehető legjobban bontakozzon ki – ebben a bizonyos pillanatban már teljesen kibontakozik számotokra bizonyos módon, ahogy aktiváljátok ebbéli Bizalmatok megismerését tudatosságotokon belül.

Ezen Alapelvek megértésében legyetek, hiszen ezek lesznek a gyógyulás, Fényetek átalakítási ösvényének alapozásai egy formában, mely majdnem készen áll, valamint hajlandó és képes a zűrzavar ezen időszakán és a személyes és összetett körülmények változásán áthaladni a legnagyszerűbb nyugalomban / könnyedségben, Örömben és nagy Gazdagságban.

Közületek azok, akik csillag alapú kapcsolattal rendelkeztek, úgy fogjátok találni, hogy szolgálatra hívnak titeket; másokat, hogy a nagy Cetféle Fénnyel beszéljetek; még inkább, hogy a Szerető szándék látható rezgései legyetek azok számára, akik mindennap a közeletekben vannak, velük együtt dolgoztok, Szerető szándékotok saját rezgésének részeként mélyen összekapcsolva saját Iránymutató Fényeitekkel.

Ne féljetek, hogy kisodródtok az útról – ez teljes lehetetlenség, minden Fényben, legyenek azok akár a Mennyekből, vagy a Földről magáról. Az Anyaföld most tudja, a legjobban hogyan igazítsa magát, biztosítandó, hogy a változás rezgésszámai a legelőnyösebbek legyenek sokak számára, akik együtt lesznek vele a változás utolsó előtti okozata során e planetáris test rezgésszámában, melyen laktok, és számotokra is, akik tudatában vannak azzal, ami történik. Ez egy gyönyörű kora az átmenetnek a nagyszerű Harmóniába, Békébe, ahogy csupán elkezdhetitek felfogni most, és hogy kitartsatok mindig és szeretetre méltóan a Szeretet hatalmában, előidézendő azt, ami szükséges, hogy Megszülessen, hívószavatokra.

Kisebbségben lesznek azok, akik félnek az eljövendő változásoktól; azok lesznek többségben, akik üdvözlik – mindig is ez volt a szándék planetáris energiátok okán. Nem megadatott ellenetek a hangszerelés ereje a hatalmasok által bolygótokon és azon túl. Mégis, éppúgy, a változás energiája rajtatok áll, és ti most úgy fogjátok találni magatokat, hogy ebben megy végbe, a legnagyobb mértékben – többé nem elhallgatva, félreértve, és így tovább – tanácsotokat el fogják ismerni, az adomány miatt, mely a legigazabb, és azok számára lesz, akik beszélnek veletek erről.

Mi, az Elven fényből; minden Birodalomból és a magas fokon álló felébredés birodalmaiból a Földeteken fogunk járni, ahogy szükséges megmutatni nektek Szeretetünket. Azok, akik megőrizték összpontosításukat a negyedik és ötödik dimenzió magasabb energiáiban, és lehetségesen a hatodik Fény mestereire, a lehető legnagyobb szolgálatára lesznek mindnyájatoknak.

Nem lesz szükséges hatnunk rátok hatalmunkkal: Szerető gondolat folyamataink saját Lényeteken belül az összpontosításba került, mely nagyon elegendő. Nem fogunk kockáztatni, vagy megrémíteni: egyetlen szándékunk a gyógyítás, és hogy megosszuk veletek Örömünket, hogy végül elfoglaljátok helyeteket a Galaktikus Birodalomban, melynek mindig is a legkülönlegesebb és leglényegesebb része voltatok. Ezt eltitkolták előletek, és ezt a legteljesebb mértékben kell felfedni az Emberiség számára, közvetlen kérésére közületek azok részéről, akik nagy Szeretettel és felkészüléssel várták jövetelünket.

Akik Szeretetünkön kívül maradnak, meghagyjuk nektek, hogy osztozzatok velük megértésünkben Szépségükről, teljes érdemükről, hogy foglalják el helyüket közöttetek. Ha nem engednék meg Szeretetünknek, hogy teljesen szolgálatukra legyen, kijelölt tanárok lesznek, és így tovább, akik megosztják velük megértésüket arról, mi a helyénvaló ösvényüknek a leggyönyörűbb és legteljesebb mértékű kibontakoztatásához. Ne aggódjatok családtagjaitokért, hiszen ti lesztek számukra a legnagyobb ajándék; ez lesz Szeretetük mércéje, mely tudatosságotokon kívüli, amely Elvezet majd titeket hozzájuk, és őket hozzátok, ahol szükséges.

Már felkészültetek, és vártátok ezt az időt a tervezés és tapasztalás számtalan évszázada során, oly módokon, mely kiterjeszti és támogatja az egészet e jelentős korban: aligha szándékozzátok, hogy kevesebb legyen, mint ami most számotokra, a legteljesebben megengedve számotokra ezt az élményt, hogy befogadjátok a Szeretetet, hogy megtapasztaljátok a mindnyájatokban most kibontakozó új ösvény Szépségét, mely most már számotokra folyamatban van.

Ragaszkodjatok megértésetekhez, hogy ti vagytok most az útmutatók; osszátok meg egymás közt tapasztalataitokat és azt, amire ráleltetek, ahogy örömötökre lenne, és Tiszteljétek egymást a lehető legteljesebb mértékben, hiszen ez a bennetek lévő Szeretet és Felébredés útja. Ahogy felvettétek más birodalmakból valókkal a kapcsolatot, engedjétek magatoknak érezni, legelsősorban, a Szeretetet, melyet felajánlanak nektek; legyen az, ami számotokra most létezik: a teljes Tisztelete annak az ösvénynek, melyre ráléptetek, hogy megérkezzetek ebbe a pillanatba; és a mély kapcsolat megértésére, melyet megosztotok, amely tudatalatti tudatosságotokban volt megőrizve, a Felébredésetek folyamatának pontos pillanatáig, mely világra hozza ezt számotokra.

Én, Uriaté, az Elven Fényből, Gratulálok, és Ünneplek veletek, a Legbékésebb Átmenethez a Galaktikus Tudatosságba, mely a Szeretetből formálódott; hiszen a félelem többé nem tart vasmarokkal titeket a régi utakhoz, mely többé nem szolgál titeket; illetve azoknak, akik növekedésetek és fejlődésetek részei a Föld Emberi Szöveteként.

Én, Kedvesemmel, Iliatéval megtartunk titeket, és mindenkit, aki a Szeretetben szolgál titeket, Lélek Lényegetek, a Teremtő Szeretetének Isteni Fényében, a Felemelkedés folyamatában, melyet mind a Szeretet Istennő Szövetei, mind a hathatós gyógyulás és a Krisztus Tudat átalakító energiája mozdít elő, mely oly csodaszépen ragyog mindannyitokban most.

És ez így van.

~~~~~~~~~~~~~~
Takeli
~~~~~~~~~~~~~~

© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító

http://takeli.com
A magyar nyelvű fordítás: Clarissa -  http://fenytevo.blogspot.com/

All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!] Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel, a tartalom teljes marad, és tartalmazza a szerzői jogi közlést.


A szerzői jogokra vonatkozóan...


Az ezen az oldalon leközölt tartalmat felhasználni a szerző és a fordító írásos hozzájárulásával lehet.

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved!
A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.
Hopi jóslat

"Amikor a madarak lehullnak az égből, és az állatok pusztulnak,

megannyi színből, osztályból, hitvallásból való emberek egy törzse érkezik majd meg a Földre,

akik cselekedeteik és tetteik által ismét zölddé változtatják a Földet.

Őket a Szivárvány harcosaiként fogják ismerni.”

Hopi jóslat [Forrás: www.earthwisdomfoundation.net]

Red Crow [Vörös Varjú] üzenete a világnak:

Indigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 1)
(magyar felirattal)

https://www.youtube.com/watch?v=ZMLszxp4Js0