2011. január 27., csütörtök

Örömteli lélek


Örömteli lélek*

JOYOUS SPIRIT
2010. október 19.


Legdrágább Szív Fényeim, én, Uriaté, Szívem Iliaté jelenlétével együtt hozom el nektek Szeretetem, utazásotok e pillanatában, az átmenet és átalakítás hatalmas és kavargó idején. A lehetőségek az ilyen időkben a legerősebbek. Azok, akik készen állnak, és képesek részt venni ebben az energiában, tudnak és értenek valami egészen különlegest: most több teremtenivaló nincs más, mint ami a legdrágább szíveteknek megteremteni.

Mely kifejezésre juttatott egy szükséglet teljesítéséhez, ahol ez a szükséglet az Örömteli elégedettségre talál abban, amit kapott, és boldogul is; ami a kötelességből, hiányból, kötelezettségből és haszonból adódik egyedül, nem fogja meglelni a beteljesülés ösvényét többé oly könnyen.

Drága Fényeim, amit mondanék nektek az, hogy a Teremtő Fényének pompás ajándékai vagytok: Szeretetének valódi kifejezése, melyben némileg a harmadik Fény dimenziója áthatolható. Mivel hatott erre a tudat másik szintje – mely a pozitív gondolatok megnyilvánításának [manifesztációjának] igen hathatós útja, a Szeretet megjutalmazott minden lehetőségben; minden Fény hatalma Isteni megvalósítására összpontosított az Emberi tudatba azonnal. Most a negyedik Fényről beszélek, az elmozdulás dimenziós folyamatáról, nem a félelemből a harmadik dimenziós lehetőség Szeretetébe [irányul], hanem mely a Szeretetből a Fénybe, a negyedik valóságban. Multidimenziós feldolgozók vagytok, akik képesek társ teremteni a Szeretetben [Szer_elemben], már most, mely megörvendeztet titeket, hogy előidézitek ebben az új energiában: igen biztosítalak titeket erről.

Ami megtörténik, Szív Fényetek közepén, e napon, és minden nap, melyet választhattok, Szerető módon összpontosítani az Önvalóra valamilyen minőségében, egy terjeszkedő folyamat, mely valahogyan rokon a selyemhernyógubóban a lárva átalakításával pillangóvá, mely a legszabadabban szárnyal.

A most megtörténő átmenet nem egy logikus folyamat: nincs linearitás, vagy lépésről lépésre haladó folyamat – csupán az, mely folyamatosan emlékeztet az Önvalóra, amelyek ti vagytok a változás és gyógyulás jelentősebb folyamatában, és mint ilyen, saját jó-létetekre kell tekintenetek, még ha mások szolgálatára is vagytok az idő nagy részében.

Ez a gubó kora, amikor a gubón kívül van minden, amely semmitmondónak tűnik, és leggyakrabban ok a félelemre, hiszen nem érthető meg oly könnyen még, ahogy vélekedhettetek erről a korról. A test sejtjein belüli mitokondrium feljavításának folyamatának személyes megtapasztalása; a DNS szálak átalakítása a harmadik és negyedik DNS szálak mágneses töltésének felöleléséhez; a gondolat és érzelmi feldolgozó minták elmozdulása abba, mely boldogul a Szeretet alapú és mindent felölelő Szeretet Valóság Rendszerének Tisztaságában, tovább tart, mint amelyet legtöbbetek kényelmesnek érez ez alkalommal. Így, egy kis veszteségben találjátok magatokat, ahogy előre haladtok az ösvényen bármilyen következetes módon, ahogy az gyakran tűnik számotokra. Halljuk gondolataitokat; ezekben a pillanatokban felajánljuk számotokra Részvétünket és Szeretetünket – mi, akik vagyunk Tanácsadóitok, Emelkedettebb Létezőitek; és mi mindig, haladéktalanul megtartunk titeket saját Szívünk Szeretetének Fényében.

Kutatjuk nektek, hogy azokká váljatok, akik igazán vagytok: minden egyes pillanatban a MINDEN Ami Van Örömteli megbecsülésének Szeretetének és megértésének fényűző rezgési mintáivá; hiszen számotokra ismert lesz, ahogy kezditek teljesen felfogni a Szeretet mélységeit és végleteit melyben mindig is megtartottak titeket: hiszen ti vagytok a Teremtés Leglényege az Emberi megértésben – ahogy ez áll most tudatosságotokban.

Mi tehető meg e folyamat megkönnyítésére ez alkalommal a gubóban, hogy legyen ez a lehetőség gazdagsága, mely jelen van és elérhető számotokra most? Legelsősorban az, hogy a Szeretetben legyetek: energizáljátok Szívetek útját, minden elképzelhető folyamatban, melyhez elvihetitek egyéni módotokban. Nálatok van a kulcs a gubóhoz, épp itt, a kezetekben: ezt hívják képzeletnek: adottságotok valóságotok megteremtéséhez.

Mi lenne, ha most meg kellene teremteni saját ösvényetek leggyönyörűbb megértését az Életben: azt, amiben ti vagytok, nem azokként, akik számos lehetőséget elmulasztottak: inkább, azokként, akik egyenesen megállnak a Szeretet végtelenségében, mely hozzáférhető számotokra, ahogy ebben a dimenziós Elmozdulásban haladtok, ösvényetek minden részét megjárva a leggyönyörűbb megértésben, melyet megélhettetek.

Kezdjétek el most elfoglalni helyeteket a Szív Köreiben: hasonlóan gondolkodó Emberek összejövetelein, akik megkönnyítik egymás megnyílását az új lehetőségekre, amely Szerető módon formálódott. Figyeljétek meg a lehetőségeket a Szeretet magjaiként, melyeket Szívetekbe ültettek el: új életerővel izzanak; vagy ez egy egészen más gondolat talán, mely ösztönzést biztosít a gondolataitok átváltozásához egy jobban vibráló valóságba. Táplálni kell ezeket az új gondolatokat, bármikor merülnek fel, ahogyan egy újszülött Emberi Fény energiát, kezeljétek őket gondoskodással és gyöngéden, bátorítva őket ahogy növekednek, és elvezetnek titeket a Létezés új módjaiba, új folyamatokba és tervekbe, melyeket magukban hordoznak a Szeretet, Igazság, Bizalom és Szenvedély hatalmában, mely megfogant egy teljes és termékeny növekedésben.

Én, Uriaté, előidéztem számotokra legteljesebb mértékben a Fényt, melyet kifejeztünk nektek, akik a Föld Elven szöveteiből vagytok: legyetek vidámak, mert ez az átmenet ideje, ami beteljesíti magát, áramoljatok vele, vagy látszólag vele szemben – megtörténik a negyedik dimenziós folyamat valóságának Emberi tudatosság felemelkedése, mely mindenki számára, aki részt vesz benne, a jutalomból, jólétből [prosperitásból] sokat fog elhozni. Ragaszkodjatok az átmenet természetének megértésének összpontosításaihoz; válasszátok az új magok és új ösvények felfedezését, mely világra hozza Bennetek a Vidámság Fényét: ez most a ti minőségetek, hogy részesei legyetek valóság összpontosításotok e síkján, ahogy táplálunk titeket Szeretetünkkel:

Mi vagyunk Uriaté és Iliaté, az Elven valóság rendszerből.

És ez így van.


~~~~~~~~~~~~~~
Takeli
~~~~~~~~~~~~~~

© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
http://takeli.com

Magyar nyelvű fordítás: Clarissa
http://fenytevo.blogspot.com/


© Takeli MMagdalen http://takeli.com
All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!] Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel, a tartalom teljes marad, és tartalmazza a szerzői jogi közlést.


A szerzői jogokra vonatkozóan...


Az ezen az oldalon leközölt tartalmat felhasználni a szerző és a fordító írásos hozzájárulásával lehet.

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved!
A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.
Hopi jóslat

"Amikor a madarak lehullnak az égből, és az állatok pusztulnak,

megannyi színből, osztályból, hitvallásból való emberek egy törzse érkezik majd meg a Földre,

akik cselekedeteik és tetteik által ismét zölddé változtatják a Földet.

Őket a Szivárvány harcosaiként fogják ismerni.”

Hopi jóslat [Forrás: www.earthwisdomfoundation.net]

Red Crow [Vörös Varjú] üzenete a világnak:

Indigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 1)
(magyar felirattal)

https://www.youtube.com/watch?v=ZMLszxp4Js0