2011. január 26., szerda

A benső trón fénnyel telítése


A benső trón fénnyel telítése
IN-LIGHTENING THE THRONE WITHIN
2010. december 29.
© Takeli MMagdalen

Drága Szív Barátaim, ÉN VAGYOK Uriaté: Szeretetemmel üdvözöllek titeket, mindegyikőtöket!

Ez a nap az újdonság nagyságát jelöli az anyagi Föld síkján: egy tér-időt, amikor minden, ami a Szeretetből van, elmozdítja magát ismét a Szeretetbe, ahol erre felkészültek. Hiszen az, ami vagyok, azok közülünk, akik szolgálnak titeket a Földön, előidézték a Szeretet energiáját bennetek, hogy megtalálhassátok Szívetekben, és Eggyé váljatok Fényetekkel, azért, hogy félretegyétek bevett valóságotok általános félelem-alapú feldolgozását.

Épp e pillanatban most értetek vagyok, társ teremtve MINDENNEL, Ami Ti VAGYTOK, hogy tovább kiterjessze magát valóságotok mintázatába, és megengedje számotokra még jobban megtapasztalni azt, akik igazán vagytok. Látjátok, ez az az idő, mely a bennetek lévő Fénynek megengedi, hogy kifejezze magát egyre hathatósabban, mint előtte valaha is e Föld síkjára, e periódusában a tudatos tudatosság közelgő Változásának a valóság feldolgozásának magasabb állapotára.

Az élet legtöbbetek számára számos kihívást küldött, hogy szembesüljetek velük, és meggyógyítsátok magatokon belül. Nektek, akik azt választották, hogy ráébrednek Szeretetekre – saját Fényetek Szentségéért, az Anyaföldért, a Teremtőért – most a fizikai kihívások záró idejéhez kell elérkeznetek ezen a Földön, hogy ráébresszétek magatokat még mélyebben arra az útra, mely most kibontakozik egy olyan mértékben, ami sokkal nagyszerűbb Szeretetében számotokra, mint amiről esetleg kezdtetek elmélkedni. Miért van ez? A Teremtő, Végtelen Bölcsességében és a Szeretet Végtelenségében azt választotta, hogy egy kicsit meggyorsítja a programot azok számára, akik felkészültek, és jól felkészültek, ahogyan azt ti tettétek.

Utatokat ne Emberi szemetekkel és gondolataitokkal szemléljétek: kérlek, szánjatok rá egy pillanatot, hogy Lélek Fényetek távlatából tekintsetek rá; hiszen egyáltalán nem ítélkezik felettetek, és a legbüszkébb és Megtisztelt, hogy ezen utatokat felvállaltátok, oly magaslatokig, hogy megengedtétek azzá válását – a számos lecke tervet, melyen áthaladtatok példanélküli sebességgel; a gyógyító utakat, melyeket idáig felvállaltatok, és az elhatározás erejét magatokban, hogy tovább haladjatok ösvényeteken, épp a bennetek lévő Szeretet hatalmába.

Minden, amik VAGYTOK, a most megélendő hatalmas Hála ajándékai, hogy szerepeiteket oly jól játszottátok: leggyakrabban nagylelkűen; és mert személyesen megváltoztattátok az energiát, vagy ösvényetek rezgésszámát, most legyetek egy térben, ahol sok valóra váltható, szinte nagyon kevéssel. Arról beszélek, ami most tehető az Anyaföld szolgálatára, ahogy dolgozik, hogy az Új Földet világra hozza, melyről gyakran beszéltünk. Hiszen most ez az a kor az Anyaföldnek, hogy keresztülmenjen végső tisztító folyamatain, mely már történik, mégis tovább fogja fokozni a felkészülés okán, hogy elérje a Befejezést felkészültségben arra, mely végbemegy a rezgésszám eltolódásának folyamata során.

Amit tehettek, mindegyikőtök, aki megkapja, vagy elolvassa ezt a levelet, hogy megengeditek Fényeteknek minden nap, hogy egyre jobban megerősödjék bennetek: Szerető szavakat kell mondani e részeteknek; felvenni vele a kapcsolatot Imáitokban és Meditációitokban, a nyugalomban való létezésetek idején, és alvás-állapototokat megelőzően, ahogy most ez lenne irányotok azok számára, akik még nem teremtenek ily módon. Az, hogy ezt megengedjétek magatoknak, döntő ezekben az időkben: így fogjátok tudni, mit kell tenni, amikor a rezgés elkezd átfordulni erősebben ebbe az új irányba. Szintén így fogjátok megérteni tisztábban, mit kell tenni, hogy megsegítsétek nemcsak az Anyaföldet, hanem azokat az Embereket is, akikről gondolati tudatosságotokban tudomással bírtok; hiszen a fizikai világ távolsága ez időben nem fog számítani: a közöttetek lévő Szeretet mennyisége [kvantuma] az, ami ezeknek az embereknek az életében változást hoz az ilyen időben, és igazán, átfogóan teszi ezt.

Üljetek le Fény Trónusotokra meditációitok során az elkövetkezendő hónapokban: hiszen ti vagytok azok, akik eljöttetek, hogy a gyógyulás ezen útjának részesei legyetek most, akik a legnagyobbrészt, az Angyali Fény egy szintjéről vagytok, melyre a Szeretet Trónusaként hivatkoznak – azok, akik valaha is ragaszkodtak a Szeretet irányához, nagymértékben tekintet nélkül személyes következményekre. Nem így tettetek? Nem találtátok magatokat mást szolgálva, szinte nagyon sok elmélkedés nélkül, személyes kényelmetlenségek, vagy időnként igen, a nehézség ellenére néhányszor? Ti vagytok pontosan azok, akikről beszélek: a nagyszerű Angyali jelenlét a tudat e síkján: felsorakozva a szolgálat ösvényén, még nem szemléltétek ily módon ezt. Mindnyájatoknak, akik vagytok, most a készenlétben, Ünnepeljétek helyeteket a Föld síkján, hogy ráeszméljetek arra, hogy a Szerető rezgés ereje oly erővel ég, hogy a gyógyulás, melyet megtapasztalhattok, a lezáráshoz ér. Mindenki, aki a Szeretetből van, ösvényéről gyorsan ráébred, hogy most felszabadultatok, hogy a Szeretet hatalmában járjatok, melyet ezidáig nem tapasztaltatok a Földön ezen, vagy a számos többi életidő alkalmával.

Fényeim, lennétek oly drágák elkezdeni Megbízni magatokban, jobban, mint ahogyan ezidáig tettétek: miszerint az időben és földi élményetekben eddig a pontig Kalauzoltak titeket, pontosan amiatt a munka miatt, amit most fogtok teljesíteni: munka, mely hathatós hatásában az egészre. Hiszen azoktól ered, akik Fénnyel Telítették magukat: azoktól, akik megengedték a Szeretetnek [Szer_elemnek] hogy a Földön Vezérlő összpontosításuk legyen, megosztva azt számos módon, minden egyes napon most. Ez az, amit tenni kell, hogy LEGYEN: egy Szeretet orientált jelenlét, nekilátva annak az útnak, melyet erre az időre megválasztottatok. Ahogy ez a változás bekerít titeket az Emberi Fényben, vannak azok, akik ismerik a Szeretetet, akik hajlandóak megteremteni saját módjukon, melyet ők a saját megválasztott ajándékuknak tartanak az Emberiség számára.

Ó, nem szükséges, hogy oly nagyon lenyűgözőnek látszódjék az Emberi tudatosságban: lehetséges, hogy látszólag az anya, apa útjának egyszerű választása, akik teljes erejükkel törekednek gyermekük világra hozatalában, aki őket a legjobban fogja szolgálni a változás idejében: boldog magatartás, mely ragaszkodik ehhez a folyamathoz minden egyes körülményben, még ahogy a nehezebb döntési folyamatok elérik Befejezésüket valamely módon.

Az irányvonalak formálódnak, és már megformálódtak azoknak, akik most szolgálatotokra lehetnek, akik Emberi élményetek fátyla fölött lakoznak. Ami itt történik, az egy számítása, egyeztetése annak, aki a legjobban helyezett szolgálatának felajánlásához mindegyikőtök számára – még ahogy ti magatok számításba veszitek, hogy szolgálatotokat hogyan veszik figyelembe azok, akik azt választanák, hogy megtapasztalják őket a Földön – van egy nagy újra kiegyensúlyozás, mely most történik a Föld síkján. Az idő rövidül az egyensúlytalanságok kiigazítására, melyek kisebb következményekkel járnak az egész teljességében, mivel újra ki fogjátok egyensúlyozni saját energiáitokat, ahogy egyszerűen megengeditek magatoknak, hogy a Szeretet Szépsége és Hatalma Szeressen titeket, teljesen és egészen, mely saját Fényetek, a Szeretet jelenlétében, amely mindig is rendelkezésetekre állt, a Teremtő ajándékaként számotokra.

Más alkalmakkor elmondtam, hogy az átvitt értelmű vasút fékeit kiengedték: fokozza sebességét, és semmi sincs, ami miatt kisiklik, vagy elfordul a Szeretettől, melyet tartogattok a körülöttetek lévőknek, akik esetleg azt választották, hogy hátul maradnak, az első hullámot követve, hogy kivándoroljanak a negyedik sűrűség tudatosságába, ahogy ez az Elmozdulás a Tudatban kiformálódik a következő években … most az idő halad, gyorsabban, mint ahogy felfoghatnátok, így ismét sürgetlek titeket, hogy figyeljetek, a bennetek lévő legbenső hangra: a mély és feltétel nélküli Szeretet helyére, mely mindig jelen van számotokra, hogy vegyétek azt, amit a Szeretet ajándékaként kaptok, mely számotokra létezik, hogy most választhatjátok az összes korlátozástól való megszabadulás ösvényét, ösvényetek Tiszteletében az egész szolgálatában.

ÉN VAGYOK Uriaté, az Elven Fényből: megtartalak titeket a Teremtő Szeretet Fényében, melyet megláthattok Szépségetekben.

És ez így van.


~~~~~~~~~~~~~~
Takeli
~~~~~~~~~~~~~~

© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító

http://takeli.com
A magyar nyelvű fordítás: Clarissa -  http://fenytevo.blogspot.com/

All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!] Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel, a tartalom teljes marad, és tartalmazza a szerzői jogi közlést.


A szerzői jogokra vonatkozóan...


Az ezen az oldalon leközölt tartalmat felhasználni a szerző és a fordító írásos hozzájárulásával lehet.

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved!
A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.
Hopi jóslat

"Amikor a madarak lehullnak az égből, és az állatok pusztulnak,

megannyi színből, osztályból, hitvallásból való emberek egy törzse érkezik majd meg a Földre,

akik cselekedeteik és tetteik által ismét zölddé változtatják a Földet.

Őket a Szivárvány harcosaiként fogják ismerni.”

Hopi jóslat [Forrás: www.earthwisdomfoundation.net]

Red Crow [Vörös Varjú] üzenete a világnak:

Indigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 1)
(magyar felirattal)

https://www.youtube.com/watch?v=ZMLszxp4Js0