2010. augusztus 14., szombat

Elven tanácsadóimtól


Elven tanácsadóimtól


FROM MY ELVEN GUIDES
2010, július 29.
© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
www.tikele.com.au; takeli[kukac]takeli.com
Magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/

Legdrágább Szív Fények, méltányoljuk az üdvözlést, mely szokás szerinti számotokra: az egyik, akit a legbarátságosabbnak és legkedvesebbnek találunk számotokra az Emberi világból, aki egyszer szintén Elven volt, a legnagyobbrészt, vagy valamikor, valahol, ti is Elvenek voltatok. Ezekben a szavakban a Fény Családjaként elismerve, mely az Elven fajból való, ahogyan még viselitek az Emberi megtapasztalásotok fátylait és színeit most.

Én, Uritaté (Oo-ri-ta-tay) Szívem társával, Iliaté-vel (Il-ee-ah-tay) most beszélnénk: arról, hogy az Emberi Fény hogyan boldogul a nagy bizonytalanságok és számottevő megpróbáltatások ezen időszakában – a legtöbbetek, ha nem mindnyájatok esetében – ahogy a földi Emberi mivoltotok záró folyamatán mentek keresztül. Az Emberi Fényből sokan váltanak majd át arra, hogy újra felfedezzék Emberi azonosságukat, és keresztülmenjenek lecke terveiken más időszakokban és helyeken; legtöbbetek, akik megkapják ezt az átvitelt, nem így tesznek.

Titeket arra szántak, hogy elmozdítsátok magatokat a Szerelem Fényébe, ami most oly túlsúlyos Földeteken. Mi, a földi síkotokra szánt Tanácsadás [Útmutatás] és Szerelem világaiból, újra összpontosítjuk energiáinkat a legszorosabb kapcsolatban, hogy együtt a Szerelem nagyszerű kiterjedtségének szövetéből, mi együtt, hogy senki ne maradjon nem-Szeretve, azt válasszuk, hogy a Szerelem / Szeretet ilyen erejében érezzük magunkat, úgy, ahogyan azt mi ajánlanánk fel. Mindegyikőtöknek azt kell választani, hogy visszaviszitek magatokat saját nagyszerűbb tudatosságotok Világosságába. Néhányan Lélekként beszélnek róla: mi Nagyszerűbb Lényetekként határoznánk meg azt, ami a mindnyájatokban jelenlévő Teremtő Szerelmének a jelenléte. Mivel ez a Teremtés igaz Szív Fényében foglal helyet: mely részetek leggyakrabban, különösen a múltatokban, meglehetősen kívül esett földi síkotok élményeitől.

Most, jelenleg, a tér-idő kapcsolatban, minden az összpontosítás tárgyává válik, Szerelmetek hatalmának tudásában, hogy megváltoztassátok körülményeiteket azokkal, akik jobban összhangban vannak veletek a Szerelem kisugárzásában, amik vagytok, ahogy azt választjátok, hogy a félelem rezgése többé nincs jelen ösvényetek vezérlésében ebben az Emberi élményben. Azon energiák elengedésével, melyek nem az Emberi Önvalótok iránti Szerelemből valók, elmozdítjátok magatokat a Szerelem ezen szövetébe, vagy hullámába, mely most körülveszi bolygótokat, napról napra egyre inkább.

Más birodalmakból sokan vannak, akik részesei lennének ennek a folyamatnak veletek; ahogyan hajlandóak vagytok rájuk pillantani, és meglátni bennük a Szerelem rezgését, hogy többé ne aggódjatok fizikai kifejezéseik okán – nem így van ez az Emberi Fényben is? Azért, hogy többé ne érezzétek a különbséget a Teremtő Örömteli kifejezéseinek rezgései között, ezen számos formában és színben; amit éreztek csupán, az a Szerelem, mely mindnyájatokba beleszőtt, hogy Emberek, vagy mások legyenek, ebből, vagy abból a fajból, négy lábbal, vagy kettővel, tollasan, vagy prémesen, a vízi világból, vagy a szárazföldi világból, és így tovább. Ne féljetek a közöttetek lévő különbségektől: legyetek hajlandóak, hogy bírjátok saját Fényetek hatalmát, hogy megmutassa nektek Szerelmük szintjét. Legyetek könyörületesek azokkal, akik még nem találták meg saját Szeretetüket; Gyújtsatok fényt Szívetekben, és lássátok meg, hogy a Teremtő hogyan idézi elő önmagát bennetek, hogy megmutatkozzon nektek, és hogy ők – az elérhető számos lehetőség – a Nagyszerűbb Létezés Szerelme felé forduljanak, mely bennük és bennetek is olyannyira ragyog. Ahogy bírtok ezzel a bátorsággal, hajlandósággal, hogy az mindig beragyogja ösvényeteket, az irántuk – az Igazságuk iránt – érzett Szereteteket, ők lesznek azok, akik rálelnek önmagukra, és az oda elvezető saját ösvényükre.

Mi, akik az Elven világokból valóak vagyunk, megtartjuk számotokra belső tudásotok, saját Szerelmetek Igazságának Fényét, előttetek, hogy érzékeljétek önmagatokon belül az erőt, a nagyszerű örömöt, a Szerelem végtelenségét, mely Lényetek teljessége, kifejeződve az energiák elrendezésében [formációjában], melyet választottatok, hogy jelenleg ragaszkodjatok hozzá, hogy előmozdítsátok a tudást önmagatokban, a Szerelmetek iránti nagyszerű minőséget, mely most folyvást Utat mutat ösvényeteken.

Néhányan olyan életet választottatok, mely látszólag akadályokkal teleszórt; mások olyan életet, melyet összevetve ezzel, könnyebbnek tűnik: mindegyik rendelkezik az élmény, az Önvalónak való megmutatkozás, és Szépségetek önnön ajándékaival. Ha Igazságotokban lennétek, tudnátok ezt: minden a Teremtőt szolgálja, vágyuk szintjének és minőségének megfelelően – a választott ösvény nehézségei felett ne ítélkezzen senki; annak Szeretetében / Szerelmében csupán a Szerelem szintjét ítéljék meg; megvalósításának Örömét, és a Tiszteletet, mely titeket illet meg az Önvalóba való visszatéréskor, ennek az Emberi élmény-utazásnak a lezárása során.

Ebben a Fényben, Ti, a Földről, rendelkeztek azzal a páratlan lehetőséggel [potenciállal], hogy megfigyeljétek saját működő Szerelmeteket, ahogy minden nap kiváltjátok: hogy valóra váltsátok a bennetek lévő tudás rezgését, mely csupán ritkán történik meg, bármely planetáris életút során. Szerelmetek oly nagyszerű lesz, hogy megengedi számotokra a dimenziós tudatosság váltását, míg testi folyamatban vagytok, a leginkább Szerelemmel telített mintájában mindennek: ami az átmenet a harmadikból a negyedik Fénybe. El fogtok mozdulni a félelem szóródásán alapuló valóságból a Szerelem tudásába: onnan megtapasztalni Szerelmetek hatalmát, annak teljességét egy új, és mindig táguló utazásban, mely elvisz titeket közvetlenül magának a Teremtés Szerelmének mély és mélyreható teljességébe, a MINDEN AMI VAN-ba beleszőtt Önvaló megértésében.

Jelenleg, Önvalótoknak csupán a legszélét érintitek a MINDEN Fény Egységében lévő Szerelem Fényeként való megismerésben: legyen meg az Örömötök, hogy megválasztjátok az ösvényt, mely elvisz titeket a Szerelem / Szeretet ezen nagyszerű helyére. Ez az a hely, ahová elutaztok éjszakai utazásaitok során; most legyen ez az, ahol vagytok nappali utazásotok alkalmával, összekapcsoltságotok és Meditációtok időszakában, és Nagyszerűbb Lényetek el fog vinni oda titeket, hogy Szerelemként tapasztaljátok meg Önvalótokat. Vonzani fog titeket annak az útnak az elrendezése [formációja], mely ehhez húz titeket, aziránti szándékotokkal, hogy megtapasztaljátok azt.

Ekkor, ahogy a bennetek lévő Fény felé fordultok, hogy újra összpontosítsátok energiáitokat, annak a Szerelemnek a tudására, melyről beszélek, ami elvisz titeket az Igazságotok, Bizalmatok és Szenvedélyetek Tisztaságában a következő átmenetbe, Megvilágítva ösvényeteket, minden egyes lépésnél annak a Szerelemnek a nagyszerűségével, amiben mindig megtartottak titeket. Akik ezen az ösvényen járnak azok, akiket oly nagyon Tisztelünk: ti választottátok azt, hogy az Emberi Fény félelmeit felülmúljátok, hogy a SZERELEM rezgéseként mozduljatok el az Önvalótok megismerésébe. Ennek a Szerelemnek a kisugárzása, továbbadása okán az Emberi világnak: ti vagytok azok, akiknek a közvetítés [médiumság] gyógyító ösvényére kell összpontosítani, azokéra, akik az Istennő Fényben szolgálnak, és a szolgálat minden más ösvényére: Önvalótokat kinyilvánítva, vibrálóan, Szeretetteljesen, a Teremtő Szerelmének kifejezéseként, melyek igazán vagytok, melyet bármilyen módon felajánlotok a VILÁGMINDENSÉG és az Emberiség iránti Szerelem ajándékaként. Ebben a Szerelemben, teljesen elkészültetek: nem vagytok kimerülve, hiszen ki- és átáramlik rajtatokon keresztül, részetekről erőfeszítés nélkül: létezik, ott van, hogy döntésetek szerint világra jöjjön, Nagyszerűbb Lényetekként, mely veletek áramlik a Szerelemben … kisugározzátok, hiszen most részeteket képezi, oszthatatlanul. 

Igen, ez a Lélek ösvénye a Földön; vannak, akik már a Fény ezen elrendezésében [formációjában] vannak; és igen, ez számodra is létezik, hogy válaszd.
Ez belőletek jön elő, ahogy folytatjátok Örömötök, elfogadásotok, hajlandóságotok kifejezésre juttatását, hogy az előttetek álló összes ösvényt a Szerelemben járjátok.

És ez így van, hogy én, Uritaté, és én, Iliaté kifejezzük Hálánkat, Örömünket, hogy szolgálatotokra lehetünk; és hogy a közvetítőnk szolgálatára is lehetünk; hiszen akiről beszélünk, mindig az általa választott Szerelem ösvénye volt, mint ahogyan az, a legtöbbetek számára is.

Ismerünk Téged, Szeretünk Téged, Tisztelünk Téged a SZERELEM Világosságában.

~~~~~~~~~~~~~~
Takeli
~~~~~~~~~~~~~~

© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító

www.tikele.com.au;


A magyar nyelvű fordítás: Clarissa -  http://fenytevo.blogspot.com/

All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!] Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel, a tartalom teljes marad, és tartalmazza a szerzői jogi közlést.


A szerzői jogokra vonatkozóan...


Az ezen az oldalon leközölt tartalmat felhasználni a szerző és a fordító írásos hozzájárulásával lehet.

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved!
A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.
Hopi jóslat

"Amikor a madarak lehullnak az égből, és az állatok pusztulnak,

megannyi színből, osztályból, hitvallásból való emberek egy törzse érkezik majd meg a Földre,

akik cselekedeteik és tetteik által ismét zölddé változtatják a Földet.

Őket a Szivárvány harcosaiként fogják ismerni.”

Hopi jóslat [Forrás: www.earthwisdomfoundation.net]

Red Crow [Vörös Varjú] üzenete a világnak:

Indigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 1)
(magyar felirattal)

https://www.youtube.com/watch?v=ZMLszxp4Js0