2010. június 25., péntek

A Szerelem - Szeretet tánca


A Szerelem / Szeretet tánca:
A Szív Fény gyógyító útja


The Dance of Love: A Healing Journey of the Heart Light
2010. június 8.
© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
www.tikele.com.au
Tel.: 0417 941 905 (Ausztrália)
Tel.: +61 417 941 905 (Nemzetközi)
A magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/


Áldás rátok, drága Szíveim, ÉN VAGYOK RaMu… A hatodik Fény Mestere vagyok, annak a káprázatnak a fátylain túl, mely időnként felhőbe burkolja az Emberi utazást. Eljöttem ma, hogy megmutassam nektek a Szerelem ösvényét, amivel a legjobban megérthetitek saját tapasztalásotokat oly módon, ami érthető számotokra, és amellyel megérthető az a csodaszép folyamat, ami valóban az.

Ami történik ez alkalommal Földeteken, az a Létezés módjainak és fogalmainak folyamatos felfedése [fátylaktól való megtisztulása], melyek nem a Szereteten alapulnak: látjátok ezt a politikusoknál, és életútjuknál, bármerre, bármilyen fajta megtévesztés történt, amiről fellebbent a fátyol azoknál, akikre potenciálisan ez vonatkozott.

Saját utatokon, mely még nem tiszta számotokra, vagy még nem látható az új szemetekkel – szemekkel, melyeket az a Szerelem köt csupán le, melyet megpillant – az élmények, vagy gondolatok megértése, ami ott van, folytatni fogja, hogy újra fogalmazza önmagát, míg a kiegyensúlyozottság állapotára rá nem leltek önmagatokon belül, annak megfigyelőjeként, vagy befogadójaként.

Pontosan így, vannak a Tanácsadás világára való rátekintésnek olyan módjai, melyek nem a Fény Igazságán alapulnak, hiszen ezek a tévesen érzékelt képzetei arról, ami valójában, hogy kapcsolatban álljanak a Lélekkel. Ez az abszolút Igazságban van, és minden a Szerelemről szól: egy olyan Szerelem ez, mely megengedi számotokra felfedezni azt, ami lehetséges a harmadik Fény, vagy dimenzió fizikai birodalmában. Ily módon, megtanulhatjátok újra fogalmazni, újra meghatározni önmagatok számára, hogy mit tapasztaljatok meg, mely kellemes számotokra: mi az, amiről esetleg úgy döntöttetek, hogy előtérbe kerüljön, hogy valamilyen formában másképpen értsék meg, mint ahogy esetleg lehetőségetek volt a múltban megérteni.

Mi, a Lélek Fényében, felajánljuk nektek, az Emberi Fénynek, hogy megtapasztaljátok a velünk való mély összekapcsolódást, a harmadik Fény fátylainak elengedésének ezen idejében, hathatósabban, mint ahogy eddig lehetséges volt számotokra megtapasztalni az elmúlt években. Ez azért van, mert oly nagy a Fény erőssége a bolygón; Gaiaként, és Anyaföldként velünk dolgoznak, hogy felkészítsenek titeket az elkövetkezendő lehetőségekre ezen átmeneti folyamatban, hogy mindenki elmozduljon a negyedik Fénybe, aki készen áll erre az Isteni Forrás, a Teremtő – ami mindnyájatokon átszőtt – megfelelő időzítésekor. Közületek azok, akik elolvassák ezeket az oldalakat, és azok, akik nem: nincs jelentősége ennek a tudásnak egyáltalán; hiszen ez nagy részben az Emberi tudatosság szintjét túlhaladva működik. Ez elérhető számotokra, ahogy valóságotokat erre ráhangoljátok: ez a tömeg tudatosság, ha akarjátok, töltve a Fény arany szálaival, melyek azoknak az energia mintázataiból érkezik, akik elnyerték a negyedik DNS szálukat, mely benne van a Szerelem tudásában. Ez nem összekeverendő a mágneses szálakkal, ahogy azt a múltban meghatározták: négy DNS szál fizikai képviseletével fogtok bírni, két kétszeres spirállal, ami a tudományos világ mikroszkópjai alatt látható lesz, ahogy hajlandóak lesznek elengedni téves nézeteiket, és meglátni őket fizikai szemükkel oly tisztán, ahogy most érzékelik az eredeti spirál párt, ami a DNS szálak megalapozó párját alkotják mindegyikőtök sejtes testében, azok számára, akik elhozták ezeket a szálakat a fizikai testükbe.

A saját Isteni természetetek tudásának megerősítésének folyamatában ezen két extra szál rezgése kinyilvánítódik a tudatosságotok számára az életutakban történő számos változás és átalakulás formájában, ahogy ti meghatároznátok, azzal ellentétben, ahogy esetleg látszódott számotokra a múlt élményeiben. Most az út, bármilyen múltbéli vétek helyreigazítása, bármilyen módon, ami számotokra kényelmes, azért, hogy érezzétek ezeknek az időknek és életutaknak a gyógyulását bárkivel kapcsolatosan, aki esetleg elhozta számotokra ezeket a megtapasztalásokat – még azok számára is, akiknél nagy sérülés történt a fizikai, vagy más testben – szükséges megbocsátónak lenni, mindkét önvalónak és másnak, a Fény Igazságáért, hogy belülről, mélyről kinyilvánításra kerüljön, ahol valahogyan rejtve maradt számotokra, értetek, hogy készen álljatok a gyógyulás e szintjére, mely most mindenben megtörténik.

A múlt sérelmeinek és félelmeinek gyógyulásának e folyamatában nincs lehetőség az elkerülésre, kitérésre: ez a kulcs a Menny Királyságához, hogy így mondjam; ahhoz a Királysághoz, mely az Önvalón belül, mélyen lakik, amit esetleg csupán megpillantottatok, vagy időt fordítottatok, hogy mélyebben megértsétek, ahogy elmozdítottátok magatokat azon az ösvényen, melyen megalkottátok azt, ami megengedett volt számotokra megtanulni, nemcsak a korlátokat, és a hiányt, hanem az eredmény szintjét is, amit esetleg megvalósítottatok saját Lényetekért, Lélek Fényetek szemszögéből.

Ez a negyedik eleme a négy testes rendszernek: nem elkülönült tőletek egyáltalán. Bizonyos értelemben agyatok központi részében lakozik, a jobb agyféltekében, legyetek akár bal-, vagy jobbkezesek. Bár, ha agyatok ezen a területen sérült lenne, a rendeltetése az energia ezen formájának nem semmisülne meg, ebben az esetben újra összpontosítaná magát fizikai szinaptikus összekapcsoltságotok más agyi területébe, biztosítva önmagatok legteljesebb megértését az átmenet ezen idejében. Úgy találhatjátok magatokat, hogy elsajátítjátok a valóságotok új érzékelési módozatait, ugyanolyan módon, ahogy felkészítettétek magatokat, ha képesek voltatok hasznosítani agyatokat a hagyományos fizikai módon. Ezért mondom nektek, ez egy beszédmód, ráadásul, ha az agysebészek felnyitnák az agyat, hogy megnézzék az agyat, nem érzékelnék a gondolatok, impulzusok, érzelmi energiák, fizikai érzetek átvitelének szintjét, mely elhozható a tudatos tudatotok számára részetekként, ami az Örökkévaló Lélek: a Fény negyedik teste, amit lehet, hogy a Lélek Önvalótokként ismertek. Ez az a test, ami egyre erősebben gyakorol hatást tudatosságotokra minden nap, melyek most következnek, egy meghatározott folyamatban, mely elvisz titeket a Tudatosságban történő Nagy Változásra való felkészültségetek állapotába, melynek meg kell történnie a következő néhány éven belül – lehetséges, hogy ez hosszabb idő, lehet. Mégis, megtörténik, meg fog történni; és azok számára, akik erre felkészültek, az egyik leghathatósabban megindító élménye lesz a Szerelemnek és Gyógyulásnak, melyről valaha is tudtatok. Azok számára, akik a Tudatosság Nagy Változásáról nem tudnak, az ugyanúgy megtörténik; bár, a félelem szintje, melyet ebbe áthoznak, meghatározza tapasztalásukat az új dimenziós valóságba való átmenet e pillanatában. A Teremtő mindenkit jogos helyzetébe fog elvinni: a tapasztalás helyére, mely tökéletes annak a Fénynek, melyet elértetek addigra, a Világegyetemen keresztüli különböző utazásaitok során, és különösen ez alkalommal, akik vagytok / voltatok idáig / lesztek a Földön.

Tehát, felkészítitek most magatokat egy félelem nélküli életre. Megváltoztatjátok a megértéseteket arról, melyről úgy vélitek, hogy lehetséges, élményetek szempontjából most e Földön: választva azt, melyet annyira szeretnétek megalkotni; hogy elhagyjátok félelmeiteket, ebbe a teremtésbe, melyet ti hangszereltek, vagy elértek. Esetleg választhatjátok azt, hogy megmaradtok jelenlegi körülményeitek között, és élvezitek azt, ami ott elérhető számotokra – a lehetőségek korlátlanok, ami azt illeti, amit most megalkothattok, ahogy megtanuljátok elengedni az összes félelmet, melyet eddig hordoztatok, hogy azok feloldódjanak a Szerelem erős rezgéseiben, melyek a Tudatosság Nagy Változásának ideje alatt jelen vannak.

Ez a Szerelemből érkezik el ebben az időben, nektek egy félreérthetetlen módon megmutatva önmagát, hiszen rendelkezik azzal a lehetőséggel, hogy olyan teljesen feloldódjon, ahogy lehetséges, bármilyen volt a természete. Ha úgy találnátok magatokat, hogy meg akartok gyógyítani egy bizonyos kapcsolatot, és a másik hasonló térben van, tekints rá a körülmények megértésére részedről, és hozz annyi Szerelmet az utazás egészébe, mindnyájatokért, amit találhatsz, hogy elhozd. Ez fogja szolgálni azt, hogy elengedj bármilyen energiakötést / megtartást, ami nem engedte meg a vágyott gyógyulás felemelkedését számodra, és számukra.

Készüljetek a gyógyító utazásotokra, és legfőképpen, elsődlegesen: ez lenne az én kérésem felétek; nem számít a Fény szintje, melyen találjátok magatokat, hogy elértétek, van egy Emberi részetek, melynek még mindig vannak feloldani való ügyei, addig az ideig, amíg elhagyjátok ezt a síkot; hiszen, ahol a magatok részéről nincs többé semmilyen kívánalom az ilyen gyógyulási folyamat iránt, ezt magatokra vállaltátok másokért, kikről gondoskodtok. Legyetek biztosak, a gyógyítás / gyógyulás egyetlen pillanata sem hiábavaló, vagy túlzott: a szükség erre olyan mély, hogy biztosítsátok a Szeretet Fényeit az ösvény számára mindenkiért, annak a teljességnek a megéléséhez, melyek lehetnek, a Teremtő Szerelmének Szépségének teljes tudásáért, és a hatalomért, melyet megtartanak, hogy átváltsanak ebbe az új élménybe, ahol csupán a Szerelem / Szeretet uralkodik, és a félelem többé nem része az útnak.

Mindig azt kapjátok, melyre készen álltok; és ez a Szerelem Fényében van, ami növekedés, mely most számotokra lehetséges, ezekben az energiákban, mely érintkezésbe lép veletek, Gaia átalakításának folyamatának részeként, amik vagytok. Ne féljetek az átmenet egymást követő pillanataiban, mely kiterjeszkedik az általatok érzékelt korlátokon, egy végtelen elrendezésben: mindig ti vagytok, az Emberek, akik igazán Irányítjátok folyamatotokat; hiszen ez a múló tudatosság gondolataiban, érzelmeiben, pillanataiban van benne, annak a tudatosságnak, mely iránt vágyódtok, és ez okozza élményetek természetét, hogy felvegye azokat az energia formációkat, melyeket megtaláltok magatokban, a legnagyobb részt. Időnként, meg kell érteni, hogy ösvényetek megválasztásában, ahogy ezidáig tettétek, hajlandóságotok, hogy utazzatok a Teremtőért ilyen módon, sokkal nagyobb jutalmat hoz majd el nektek, amit esetleg előre látnátok, hogy a tiétek, akkor, amikor elmentek erről a földi síkról.

Ahol ezt állították az előző nyilatkozatainkban, ez a gyógyulás többé nem megkövetelt; meg kell érteni ezt, ahogy eljöttök a küszködés és hiány sűrűségének, nehézségének harmadik dimenziós rezgéseiből. Amiről most szó volt az, hogy lássatok neki ennek az átmeneti folyamatnak olyan teljesen, ahogy esetleg az általatok kijelölt, ami megfelelő fejlődéseteknek, és a rezgésnek, melynek részesei vagytok; utatok többé nem a sűrűség és félelem-alapú energiák harmadik rezgésében van, és erősen elmozdultok a Létezés egy olyan módjába, mely a Szerelemből és erővel / hatalommal felruházottságból való, ami a negyedik Fény frekvenciája. Ez az elengedéssel megvalósított, ebben az időben a Földön való jelenlétetek új megértésében, mindennek, mely többé nem szolgálja az Emberiséget, vagy igazán a saját Fényeteket. Ahogy hajlandóak vagytok elengedni a régi mintázatokat és Létezési módokat, melyben a Szerelmen kívül vagytok, megerősítitek a Szerelem mintáját minden dimenziós összpontosításban most.

Mindegyikőtöket megtartalak a Teremtő Szerelmében; mely Gaiaé, és a nagyszerű Anyaföldé, aki az ő Lélek Fénye, aki számotokra Gaiaként ismert. Téged is megtartalak Felszentelt Fényed saját részecske-gyógyulásának szépségében és hatalmában; valamint a Szerelem Istennő szöveteinek teljes csodájában, összes Fényük színében.

És ez így van: ÉN VAGYOK RaMu


~~~~~~~~~~~~~~
Takeli MMagdalen
Ausztrália
~~~~~~~~~~~~~~

© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító

www.tikele.com.au
A magyar nyelvű fordítás: Clarissa -  http://fenytevo.blogspot.com/

All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!] Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel, a tartalom teljes marad, és tartalmazza a szerzői jogi közlést.


A szerzői jogokra vonatkozóan...


Az ezen az oldalon leközölt tartalmat felhasználni a szerző és a fordító írásos hozzájárulásával lehet.

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved!
A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.
Hopi jóslat

"Amikor a madarak lehullnak az égből, és az állatok pusztulnak,

megannyi színből, osztályból, hitvallásból való emberek egy törzse érkezik majd meg a Földre,

akik cselekedeteik és tetteik által ismét zölddé változtatják a Földet.

Őket a Szivárvány harcosaiként fogják ismerni.”

Hopi jóslat [Forrás: www.earthwisdomfoundation.net]

Red Crow [Vörös Varjú] üzenete a világnak:

Indigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 1)
(magyar felirattal)

https://www.youtube.com/watch?v=ZMLszxp4Js0