2010. június 26., szombat

A Mesteri Önvaló a SzeretetbenA Mesteri Önvaló a Szeretetben


Mastery of the Self in Love – by The Chancellor of Le-MU-Ri-A


24th June 2010,
© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
www.tikele.com.au
Tel.: 0417 941 905 (Ausztrália)
Tel.: +61 417 941 905 (Nemzetközi)
A magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/

Üdvözlet, drága Fény Valóim, Áldásom, Szeretetem és gyógyításom küldöm nektek: hiszen e Földön az átmenet és az összes Fény behangolásának időszakában oly sokat kell beállítani saját Fényetek Lényegeiben [Esszenciáiban].

Az Energiák nagyszerűségei vagytok, akik önmagukat testes folyamat fizikai formációjaként ismerik, akiket ennek elme tudatossága irányít; amikor Igazából, ti sokkal többek vagytok ennél. Ez a ti nagyszerűségetek, ami most önmagatokon belül pályára áll – nem tapasztaltátok meg a régóta tartogatott tervek gondolatainak ösztönzéseit, melyek türelmesen várják megvalósulásukat? Most van itt az idő a bennetek lévő Mester számára, hogy nekilóduljon, és mélyről előhozza belőletek a nagyszerű Szeretet / Szerelem idejének tudását. Ebben beszélek Le-MU-Ri-A-ról; amikor ezen szavakat olvassátok, felemelkedik belőletek ennek az időnek és helynek az igaz tudása, melynek most el kell újra jönnie a Föld síkjára rezgési kinyilvánításában.

Saját Szív Fényetek Magja – mely most ébred fel bennetek- kér titeket, hogy engedjétek el a hiány, a meg nem felelés, a hirtelen és hosszan tartó harag, stb. régi gondolatmintáit; hiszen míg a napi tudatosságotokban a hiány tudásának nagy ereje létezik, és ezzel együtt jár, Szerelmetek Igazsága ez: a Szerelem oly nagy hatalommal bír, hogy nem lehet eltörölni évszázadokon keresztül, az időkön keresztül ezen a Földön, ahol ragaszkodtatok a yin-yang élmény látszólagos korlátozásaihoz. Az időt minden mércét meghaladva, így szolgáltátok: most, előttetek, bennetek és körülöttetek sebesen áramolva létezik a nagy átmenet pillanata: ebben a nagyszerűségben mondom, hogy ezt a Tudatosságban történő Nagy Változásként kell ismerni.

A Fény haladó hullámai most hirtelen érintkezésbe lépnek veletek valamilyen formán a szokványos folyamatban, előkészítve e bolygó tudatosságát a következő átmenetére, amikor minden, ami képes rá, újra összpontosít saját Fényére az energia új formációjában: összpontosítva önmagán belül a Fény nagyszerűségét a bennetek lévő minden részecskére, a „Minden Ami Van”-ra. Ami most bennetek történik az, hogy erre az új összpontosítási módra a sejtes energia felkészül: tehát, a tompaság, fejfájás, és az általánosan fellépő fájdalmak tünetei léphetnek fel, ahogy megengeditek frekvenciátoknak, hogy igazodjon, hogy jobban tisztában legyen önmagával önmaga élményének új formájában. Ez történik bennetek, függetlenül tudatosságotoktól, Szerelmetek szintjétől, hajlandóságotoktól, hogy a Lélek ösvényét járjátok. Mindez a Szerelemről szól értetek, e Nagy Változás Emberi élményében, és az Önvaló élményében, hogy másképpen értse meg saját képességét a Szeretetért és a Fény nagyszerűségéért, ami most szövődik át a sejt tudatosságotokba.

Mivel ez az a Szerelem, mely mindig is Vezérli ezt a folyamatot: a nagyszerű és mindent körülölelő Szerelme Teremtőtöknek; és minden Fény és Mesteri birodalomnak. Titeket nem másban, mint a nagyrabecsülés és Tisztelet nagyszerűségében tartanak meg, hiszen azt választjátok, hogy megtapasztaltok most egy új életmódot, mely a legteljesebb felkészültség az új, és választott ösvényetek számára, melyet felfedezhettek önmagatoknak, hogy ebbe elmozdítsátok magatokat. Ez a Szerelem nagyszerűsége, mely megengedi Önmaga energiájának felerősítését, hogy számtalan módon jusson kifejezésre, hirtelen váltásokat és változásokat hozva el Létezésetek módozataiban, abban, amit esetleg tesztek, hogyan létezzetek a körülöttetek lévőkkel.

Minden, amik vagytok, a most egyedülálló pillanatával övezett: hogy elmozdítsátok magatokat teljesen a Változó Tudatosság ezen időszakán olyan lenyűgözően, ahogy úgy találhatjátok, hogy megteszitek – ezzel a számos vágyra utalok, amikkel esetleg bírtok a Véghezvitel / Befejezés egyik, vagy másik formájában, mely titeket mindig a nagyszerűbb Szerelembe visz el. Az ellentettség [polaritás] ellentéte azoknak, akik ilyen módon teremtenének, felkínálja a pillanatot, hogy megengedjétek az utazásotoknak, hogy felajánlja számukra az idő kiterjesztését, melyet lehet, hogy kutatnak, hogy teljesen megértsék az új világ ajándékait, mely még megmaradt a tudatosság polaritásának végletein alapulva.

Közülünk azok, akik most titeket Kalauzolunk, mindig a Fényetekre való új újra összpontosítást választjuk, hogy biztosítsuk felkészültségeteket a változás időszakára, amely már közel van. Ebbe már beleszőttek vagytok, olyan teljesen, hogy szó szerint ti vagytok az igazi kulcs elemek az egész folyamatban. Valódi tudatosságotok, tudatállapototok, hajlandóságotok, hogy megengedjétek másoknak, hogy megválasszák saját felismerésüket minden nap életútjukkal kapcsolatosan az, ami elviszi ezt a harmadik dimenziós tudatosságot a kevésbé sűrű új formájába. Ahogy beszéltek, kigondoljátok azokat a gondolatokat, amik a Szerelemből jönnek, az Önvaló, és mások irányába, az új gondolatmátrixhoz adjátok hozzá azt, ami kormányozni fogja valódi létezéseteket a Negyedik Fény birodalmában, és azon túl.

Fel kell ismerni, hogy hol van a Szív Fényének Igazsága, és hol győzi le a félelem az utat. Tudni fogjátok, ha az a félelem, ahol valamilyen módon a hiány túlsúlyos erős tudatossága fellelhető, ami a pillanat gondolata: egy másik pillanatban valóságotokat ki lehetne nyilvánítani, vagy meg lehetne érteni sokkal ragyogóbban Szerelemként, melyet belevisznek. Ahol a Szerelem / Szeretet az Útmutató tényező, a Szerelem / Szeretet mindig győzedelmeskedik, nem számít, hogy a jelenlegi pillanatban milyennek tűnik az életút. Át fog váltani egy új megértésbe, amely teljesen megsemmisíti, vagy szabadjára engedi a régi Létezési módokat, ahogy a Szerelem tudása az élményben jelen van.

Ez a Változás valódi lényege barátaim: megengedett mindenkinek, aki a Szerelemből való, hogy visszatérjen ismét a Szerelembe, mely fellelhető bennetek, és körülöttetek. Tehát, Földetek, a fizikális Édesanyátok, aki elhozta saját Légyegébe a Szerelem Fényét oly hathatósan, aki Szívéhez a legközelebb tart meg mindnyájatokat, akik a Szerelemből valóak, kijelölt energetikai vállalkozásaitokon keresztül, hogy új gondolatokat gondoljatok, melyek a Szerelemből emelkednek ki, saját tudatosságának igazi kifejezéseképp, akik ti vagytok.

Ez nem egy hierarchikus energia, amiről beszélek: ti vagytok a Teremtő Szerelmének valódi Lényege, beleszőve az Emberi Mivolt formájába: szintúgy ti vagytok a planetáris létezés Lényege, amit Anyaföldként ismernek. Ahogy nem vagytok részekre különíthetők a Tudatosság Változásától, míg testben léteztek a Földön, nem vagytok külön részre oszthatók az Édesanya rezgésétől, ami megengedi sejtjeiteknek, hogy egy testbe formálódjon, és az egészség és jólét rezgésében legyen fenntartva, ha Szeretettel-telített természetű gondolatokat gondoltok állandóan. Nem hordoz ellenszenvet az iránt, amit az Emberek teremtettek testi folyamataiban: csupán Szerelmet hordoz, ami az Emberi élmény összessége, ami saját teremtéseinek energia helyreigazításainak helyére hatol. Mindig az egyensúlyt keresi most: találjátok meg az egyensúlyt saját Szíveteken belül mindig, és véghez fogjátok vinni a gyógyulás utazását, melyet lehet, hogy meg akartok tenni ebben a dimenzióban, és azon túl.

Az egyensúly egy korlátozó tényező a yin-yang élményben; engedjétek meg saját Szíveteknek, hogy naponta viruljon, ahogy megtartjátok magatokat Teremtőtök Szerelmében, a Szerelem szövetében, ami az Istennő Fény, és a Krisztus Tudatosság átalakító energiáinak hatalmában van: kutassátok fel ezeket napi Meditációitokban: szólítsátok meg őket Imáitokban, ahogy Szívetekben beszélnétek velük, és figyeljétek, ahogy a korábban zárt ajtók saját életutatokon megnyílnak előttetek.

Így mozdítsátok át magatokat a Tudatosságban történő Változáson: Szívetekben az elégséges Szerelemmel, engedjétek meg annak kifejezésre juttatását mindennapjaitok során; a szánalomban, amivel esetleg bírtok azok iránt, akiknek szerényebb körülményeik vannak, mint nektek; osztozzatok velük a Szeretetben, és azokkal, akikkel átéreznétek Szeretetetek szépségét minden egyes napon.

Éljétek életeteket úgy, mintha minden napot a legteljesebb szépségében kellene megtapasztalni, ami valójában: minden nap egy egészen új kezdet energiáitok újra egyensúlyozásában, annak az elrendeződésében, ami lehetséges gondolataitok hatalmán keresztül, abban a Szerelemben, amit bevonnátok abba az utazásba, melynek részesei vagytok – feloszthatatlanul, megnyilvánulva, és elérve azt, melyet megengednétek magatoknak, hogy teremtve legyen Fény mintáitokon keresztül most a Földön, hogy minden átmeneti élmény lezárásra kerüljön, és a Szeretet / Szerelem kerekedjen felül / uralkodjon.

És ez így van.

~~~~~~~~~~~~~~
Takeli MMagdalen
Ausztrália
~~~~~~~~~~~~~~

© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
www.tikele.com.au

A magyar nyelvű fordítás: Clarissa -  http://fenytevo.blogspot.com/

All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!] Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel, a tartalom teljes marad, és tartalmazza a szerzői jogi közlést.

A szerzői jogokra vonatkozóan...


Az ezen az oldalon leközölt tartalmat felhasználni a szerző és a fordító írásos hozzájárulásával lehet.

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved!
A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.
Hopi jóslat

"Amikor a madarak lehullnak az égből, és az állatok pusztulnak,

megannyi színből, osztályból, hitvallásból való emberek egy törzse érkezik majd meg a Földre,

akik cselekedeteik és tetteik által ismét zölddé változtatják a Földet.

Őket a Szivárvány harcosaiként fogják ismerni.”

Hopi jóslat [Forrás: www.earthwisdomfoundation.net]

Red Crow [Vörös Varjú] üzenete a világnak:

Indigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 1)
(magyar felirattal)

https://www.youtube.com/watch?v=ZMLszxp4Js0