2010. május 31., hétfő

A Szerelem Fényében


A Szerelem Fényében

In the Light of Love...
24th May, 2010‏
© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
www.tikele.com.au
Tel.: 0417 941 905 (Ausztrália)
Tel.: +61 417 941 905 (Nemzetközi)

A magyar fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/


Drága Szív Fényeim, ÉN VAGYOK a Teremtés hangja, aki e Föld síkján Ra Mu-ként ismert: megtartalak titeket Fényemben, ahogy üdvözlöm ezt a lehetőséget, hogy szolgálatotokra lehetek ezen üzenet formájában.

A hetedik Fény tanácsadója vagyok: egyetlen energiaformációhoz sem ragaszkodom, kizárólag a Teremtő Szerelméhez. Eljöttem a Földre a Változás és ideiglenes összpontosítás idején, hogy biztosítsam a Fényt, melyet meg kell alkotnotok és önmagának át kell adnotok a vágyott lehetőségeinek maximumán, hogy a Szerelem utazása feltáruljon a Föld bolygón a lehető legteljesebb mértékben.

Most van itt az ideje, hogy a múlt minden mintáját elengedjétek: hogy félrerakjatok mindent, ami a Szerelmen kívül esik az Önvalótok összpontosításán belül. Ennek megtételére, most olyan teljesen, ahogyan tudtok, rá kell hangolódnotok önmagatokon belül a nagyszerűség ösvényére, mely jelen van Emberi élményeteken belül.

Mindenki, aki eljött ez idő tájt a Földre, rendelkezik a kérdéses Lény potenciál helyzetének feltárásával: vár tudásotokra, saját Szeretetetek nagyszerűségére azok felé, akik szintén a Szeretetben jönnének el hozzátok.

Mi, akik Kalauzolunk és terelgetünk titeket ezen élet utazása során, Emberi élményként érzékeltek gondolat rendszereitekben, ahogy utatok valóság alapjai, melyek most mutatkoznak meg nektek, amelyek saját elképzeléseitek kinyilvánításai rólatok, akik eljöttetek ide azért, hogy azzá váljatok, akik lehettek; valamint azokról, melyeket velünk meg kell alkotnotok, most, hogy a Tudatosságban a Nagy Változás elégségesen halad előre, azért, hogy létrehozza befejezést azon ösvényeitek számára, melyek nem a Szeretetből valóak.

Mindaz, amik vagytok – az Isteni Fény egy edénye: Jellege [aspektusa] egy tudatosság szintnek, mely mostanáig nem volt képes nagymértékben egyesülni tudatosságotokkal, mivel az a Szerelemben működik, és a Szerelem egyedül: félelemnek nincs része útjában, semmilyen formában. A tudatos tudat e szintjének Jellegeiként, megkaptátok azt a feladatot, hogy energiáitokat megemeljétek egy olyan szintre, mely engedélyezett, amely a legszorosabb lehetséges összekapcsolódás energiáitok ezen részéhez, melyről jórészt nem vagytok tisztában, azok által visszatartva, akik a Fény Igazságát titokban tartották.

Most, az idő a kezetekben van, hogy megkezdjétek a végső lépések megtételét, mely lezárja a harmadik dimenziós létezés valóság összpontosításaitokat: ez igazán egy szilárd lehetőség, hogy Fényetek oly másképpen fog rezegni a többi Emberhez képest, akik megmaradnak a harmadik dimenzió sűrűségében, hogy szó szerint nem fognak érzékelni titeket másként, mint egy elhaladó gondolatként tudatosságukban léteteket illetően velük ugyanabban a szobában.

Ez az, amit választanátok? Azt mondom nektek, hogy ez az igazi oka létezéseteknek: ezért erőlködtetek oly sokáig, hogy ragaszkodjatok a Szerelemhez, amikor mások a környezetetekben nem tették. Ez a harsonaszó hívja a nagyszerű Michael Arkangyalt, aki kér titeket, hogy ébredjetek rá belső tudásotokra, saját Isteni Önvalótokra teljes Lényetek részeként, mely most képes megtenni azokat a lépéseket, melyeket meg kell tennie, hiszen ennek a Földnek újra kell rendeznie magát új dimenziós valóságába.

Igazából, azt kell mondani az Önvalónak: rá kell, hogy ébredjek most teljes lehetőségemre [potenciálomra], a rendelkezésemre álló energia minden formájában: meg kell tennem azokat a lépéseket, melyet meg kell tennem, hiszen a Lelkemben lévő Fény ösztönöz, hogy az Emberi Fény szolgálatára legyek olyan rezgések megtartásán keresztül, melyek az enyémek, hogy ez alkalommal elhozzam a Földre. Hajlandónak kell lennem, hogy Kalauzoljanak [tanácsokkal], hogy megosszam utam azokkal, akiknek szüksége van az én gyógyítói tehetségemre, belső tudásomra, ahogy az utazásomhoz helyénvaló a Szerelem rezgésében most ezen a bolygón. Mivel én egy vagyok, aki megértette ezeket a dolgokat, melyek mások számára érthetetlenek; át kell tennem tudásom saját Isteni Önvalóm tudatosságába, és a szolgálat nagy vágyában meg kell kérdeznem, hová vigyem el azt, hogy beteljesítsem Isteni lehetőségeimet most a Szerelem Kegyelmében.

Azt is kell mondani: egy Isteni Lélek VAGYOK ÉN, aki a sűrűségben utazik, annak érdekében, hogy megtaláljam és felfedezzem saját kívánalmaim beteljesítését, hogy megtaláljam az Örömöt / Boldogságot mindennapi élményeimben; ahogy kiterjeszkedem az energia és élmény új formációiba, hogy elhozzam élményeim ajándékait a legnagyszerűbb Világosságba / Fénybe. Ez, ahogyan én megértem az, amit én választottam, hogy beteljesítem és megtegyem, hogy teljesen felfedezzem ezen ajándékok kiterjedését, hogy bírjak a Szerelem Világosságával, mely mélyen átszőtt bennük leglényegük magjáig. Az Egység utazásom kinyúlik a világűr Lényeihez, akik összhangban vannak a Szerelemmel saját vágyam Örömével, hogy szolgálhassak a Tudatosságban e Változás során, amit választhatok ösvényemként, hogy megnyissam Szívem oly teljesen Isteni Lényem Szerelmére, hogy ne találhassak haragot, helyet a szenvedésnek, vagy ne leljek rá összpontosítás hiányára többé.

Válasszatok jól, drága Szíveim, amire összpontosítanátok energiáitokat ez idő tájt: legyetek tudatosak, a Lélek ösvényének egyszerűségén felül, amely mindig újra összpontosítja magát bennetek, és ragaszkodjatok ahhoz a pályához, melyet önmagatoknak választottatok megtapasztalni a Változó energiák következő szakasza alatt, mely mindig rendelkezik Szerelemmel, ahogyan kalauzoló ösztönzésed is, amely nem a múlt félelem alapú éles reakciója. Legyen a Szerelem most a gyújtópontotok [fókuszotok], mindenben, melyet minden nap tesztek, vagy létrehoztok: Szeressétek magatokat, valamint saját szükségleteiteket és kívánalmaitokat; tanúsítsatok Szerelmet mindazok iránt, akikkel bármilyen formában törődtök; szintén Szeressétek azokat, akik mellettetek haladnak, akár látottak, akár látatlanok ők; és legfőképpen, tanúsítsatok Szerelmet az iránt, akit ti Gaiaként ismertek, és nagyszerűbb energiája, az Anyaföld iránt.

Fedezzétek fel magatokban a Szerelem magjait még egyszer: tápláljátok őket; tápláljátok őket vigyázó, figyelmes összpontosításotokkal, félretéve mindent, ami a hiányból, vagy a félelem alapú energiákból való – nem azért, hogy bíráljátok az önvalót, vagy türelmetlenek legyetek vele bármilyen minőségben: egyszerűen rendezzétek újra energiáitokat, mozduljatok ismét el a Szerelembe. Találjátok meg az ösvényt, melyek az alapkövek, amelyre építkeztek az eljövendő időkben: a mély lélegzet, az arany Fény részecskék belélegzése, az Imádság alkalmazása, hogy a Szívből szóljatok; a fáradhatatlan gondolatminták csendjének helye, hogy belső megértésetekkel hallgassátok meg azt, hogy mi az, ami helyénvaló bármely adott körülmény során, mely leggyakrabban nem szavakban érkezik, hanem érzelmekben, melyet megtapasztaltok az ilyen pillanatokban. Élvezzétek a természet bőséges szépségét, bárhol is leltek rá arra: ünnepeljetek mindent, mely ajándék nektek a Teremtő Fényéből ezekben az időkben. Érezzétek a Szerelem hangjainak szépségét, mely átrezeg energiamintáitokon, amikor megkéritek Útmutatóitokat / Tanácsadóitokat, nagyszerűbb Lényeiteket, hogy hozzák el Fényüket nektek ily módon: mivel minden, ami a Fényből való Fényként ünnepli önmagát, akármikor van lehetőség az ilyen kiterjesztésre, hiszen rendelkezik a lehetőséggel [potenciállal], hogy kiterjeszkedjen ezekben a különleges és mélyreható pillanataiban a mély összekapcsolódásnak, Szív Fény a Szív Fénynek – akár Lélek Önvaló, Tanácsadóitok, vagy más Emberek.

Ezzel az állítással fejezném be: mindazok, amik vagytok, ünnepeljetek az átmeneti energiák minden pillanatában, mely behangol titeket a nagyszerűbb Szerelemre, bármilyen formában. Létezik az erős és állhatatos vágy mindazon által, akik vagytok, hogy azok legyetek, akikké válhattok: ne engedjétek, hogy a félelem távolt tartson titeket választott ösvényetektől, ahogy újra összpontosítotok és mindig visszatértek, a mindnyájatokban lévő Szerelem Szív Fényéhez.

ÉN VAGYOK Ra Mu, a hetedik valóság összpontosításból; én igazán áldott vagyok, hogy olyan szolgálatotokra lehetek, amilyenné egyszer válhatok: járjatok az egymás iránti nagyszerű Szeretettel, és ünnepeljetek Mindent, Ami Öröm és Béke, a Fényetekben lévő ösvényetek mintázatának beteljesítéseként.

És ez így van.

~~~~~~~~~~~~~~
Takeli MMagdalen
Ausztrália
~~~~~~~~~~~~~~

© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
www.tikele.com.au

A magyar nyelvű fordítás: Clarissa -  http://fenytevo.blogspot.com/

All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!] Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel, a tartalom teljes marad, és tartalmazza a szerzői jogi közlést.


A szerzői jogokra vonatkozóan...


Az ezen az oldalon leközölt tartalmat felhasználni a szerző és a fordító írásos hozzájárulásával lehet.

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved!
A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.
Hopi jóslat

"Amikor a madarak lehullnak az égből, és az állatok pusztulnak,

megannyi színből, osztályból, hitvallásból való emberek egy törzse érkezik majd meg a Földre,

akik cselekedeteik és tetteik által ismét zölddé változtatják a Földet.

Őket a Szivárvány harcosaiként fogják ismerni.”

Hopi jóslat [Forrás: www.earthwisdomfoundation.net]

Red Crow [Vörös Varjú] üzenete a világnak:

Indigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 1)
(magyar felirattal)

https://www.youtube.com/watch?v=ZMLszxp4Js0