2010. május 4., kedd

Látomás a valóságbaLátomás a valóságba

Visioning into Reality
2010. április 07.
© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
www.tikele.com.au
Tel.: 0417 941 905 (Ausztrália)
Tel.: +61 417 941 905 (Nemzetközi)

A magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/

Drága becses Szív Fényeim, Szeretettel köszöntelek titeket. ÉN VAGYOK Ramu, aki Takelivel utazik ez alkalommal.

E Föld síkján célom az ősi hitrendszerek elvetése a leghatalmasabb felkészülésében az új megértéseknek, amiket e Föld síkja eddig megtapasztalt az Emberi történelemben, ahogyan azt leírták történelemkönyveitekben idáig. A Tanácsadás Világából felkészítünk titeket a legnagyszerűbb tudati változásra, amit az Emberiség valaha is ismert: a harmadik Fény kettősség alapú rendszeréből a negyedik Fény egység alapú rendszerébe, és azon kevesek számára, akik készen állnak erre, az ötödik Fénybe, és azon túl. Ti itt, a Földön, az átmenet ezen mélyreható pillanatában, és a változó energiák korszakában, meg fogjátok tapasztalni az összes ilyen rezgést, ami számotokra előidéződik, minden lehetséges módon és körülményben.

Mindegyikőtök minden követ megmozgatna ebben a vállalkozásban. Ennélfogva, sok tennivaló van a változások okán személyes valóság teretekben, e felkészülési folyamat részeként életetekben, melyet bizonyít minden hirtelen változás módozata, ahogy élitek életeteket az idő e szakaszában, a számotokra fontos kapcsolatok vonatkozásában, munkával kapcsolatos dolgaitokban, és az időkben, egészségetekben. Gyakran aggasztónak fogjátok találni ezeket a változásokat: ami nem oly tisztán tudott az, hogy e tapasztalásoknak az ajándéka az, amit kutattatok, hogy a Véghezvitelhez, Beteljesüléshez vigyétek el, időről időre, utazásaitokban különböző idő és tér folytonosságban [kontinuumban]. Az Önvalónak gratulálni kell, és ünnepelni kell ezeket a felbukkanó új megértéseket, hogy életeteket hogyan fogjátok élni másképpen most, ahogy ösvényeteken felmerülnek, valamint ahogy ezek átszűrődnek tudatosságotokba. Hosszú ideje vártok e változások és váltások legtöbbjére tudatosságotokban, mely szó szerint átrezegteti tudatosságotokba a gondolati folyamataitok hatalmának egy új megértését, hogy személyes környezetetekben idézzen elő változásokat.

Az Emberi Fényben azt keresték, hogy azok lehessenek, akik rendelkeznek azzal a hatalommal, hogy úgy éljenek, ami örömet szerez nekik; kevéssé megértett, hogy ez az ajándék mindenki számára elérhető, nem számítanak személyes körülmények, a jelenlegi megértéssel, hogy ezt hogyan lehetne megvalósítani. Biztosított, hogy még a legmegszorítottabb körülmények is megváltoztathatók, a Teremtő akarata által, az egyetemes energia alapelveinek alkalmazásának közvetlen eredményeképpen bármelyik helyzetnél, melyben úgy találjátok magatokat, hogy vágyakoztok azok megváltoztatására.

Ezek az alapelvek azok, melyek a dimenziókban mindenütt minden élet valódi Szívében vannak. Meg kell érteni, hogy Minden Fény, Világosság Igazságát képviselik: a számotokra osztott élet időtartamát élitek, olyan teljesen és olyan vibrálóan az Örömteli és Szeretetteljes terjeszkedő ösvényen, ahogy az elérhető számotokra, hogy megalkossátok, ahogy felismeritek és igénybe veszitek Lényetek részének szolgálatait, ami meghaladja jelenleg a Föld síkján sokak összpontosítását a hagyományos, fizikailag orientált valóságra; hogy elfogadjátok, miszerint nem a Teremtő Szeretetétől / Szerelmétől elkülönülve léteztek élményetek bármelyik percében – nem számít, milyen mélyre mentek esetleg az elkülönülés összpontosításába [fókuszába], Ezeket az alapelveket a Fény tervezte, hogy Világítson és Kalauzoljon, Vezéreljen titeket, hogy felfedezzétek Szívetek Igazságát, és az Öröm iránti Szenvedély révén éljetek a terjeszkedő energiák bőséges, gazdag és minduntalan folyó utazásában.

A Teremtő, valódi természeténél fogva mindig teremt: ez a ti ösvényetek is, az Emberi Fényben, Szeretetének / Szerelmének igazi erejeként, amik ti vagytok. Lehet, hogy azt választjátok, hogy a Tudatos Teremtés Tíz Alapelvének [*] kiaknázásán keresztül értitek meg ösvényeteket, hogy megalkossátok önnön Fényetek tehetségességének tudását magatokban, az összpontosított Világosság egyéni elrendezéseként, amik vagytok itt a Földön ebben a jelentőségteljes időben, hogy bizonyos módon igazán változtassatok, ami összefoglalja saját Fényetek Lényegének egyedülálló jellegét.

Ti vagytok a Szeretet / Szerelem gondolata, ami megtestesült a Fény harmadik dimenziós kifejezéseként, a négy test rendszeren belül összpontosítva, amely hozzájárul számotokra, hogy kiaknázzátok a gondolati szövet erejét, hatalmát, hogy megváltoztassátok a fizikai valóságot körülöttetek, társteremtésben azzal, amit az érzelmi szövethez, és Lélek részetek megnyeréséhez rögzítettek ebben a folyamatban. Azok a gondolatok, melyek a Szereteten / Szerelmen alapulnak, mindig megtalálják Beteljesülésüket.

Egyszerűen kifejezve, a Tíz Alapelv a következő:

1. IGAZSÁG: Éljétek életeteket az Igazat szólva, és hogy Igazságotok legyetek ti; hogy felfedezzétek a csodaszép Igazságot minden helyzetben, amikor felkérnek, hogy beszéljetek Igazságotokról; és válasszátok azt, hogy mindig visszaléptek a mások felett való ítélkezéstől, hogy ne határozzatok mások ösvényéről az életben másképpen, csupán úgy, mintha a felügyeleted alatt lévő gyermekek lennének, szülői gyámolítóval, ahol a gyermek még nem képes meghozni döntését a Szeretetben / Szerelemben. Az Igazság a Szerelem: a Szeretet a Világosság legteljesebb elrendezésében [formációjában] az Igazság valódi rezgése: nem lehet más kezdőpont, mint hogy felismerjétek, hol vagytok a Szereteten kívül a Létezésetek módjával, ahol az Igazságon kívül vagytok.

2. BIZALOM: Ismerni, tudni és Szeretni az Egyetemes Szerelem hatalmát önmagatokban, ami a Teremtő Fénye: mely Örökkévaló és Végtelen. Alkalmazzátok a Bizalom erejét, hogy kiaknázzátok a Szeretet hathatós rezgését, hogy újra összpontosítsátok magatokat és ösvényeteket az Igazságban, ily módon [társ] teremtve utazásotokat Minden Fény áramlásával harmóniában, bármikor érnétek is el célotokat a legegyszerűbb módon. A Bizalom hídján kell lépkedni, ahol az ösvényt nehéznek találjátok, hogy ráleljetek Szívetekben, hogy Szeressetek, és hogy ott legyen a hajlandóság, hogy azon az ösvényen folytassátok utatokat, melyet választottatok. A Fény látatlan erőinek segítségét megnyerve, az Imádság hetedik alapelvét kiaknázva, mindig meg fogjátok találni magatokon belül a Bizalom megértését újra, ahol elveszítettétek az arra való összpontosításotokat.

3. SZENVEDÉLY: Megtalálni és megélni Igazságotokat oly módon, ami Örömmel telített, amely maga a gyönyörűség és boldogság, hogy ezen az ösvényen vagytok. Ez olyannyira elkötelezett az ösvény iránt, melyet felvettetek, hogy a kihívások és az apró csalódások okán találékonyabbá váltok inkább, minthogy azok eltántorítanának a vágyott kimeneteltől. Ahol ez a vágy a Szerelem ismeretén alapul, és azon a vágyon, hogy szolgálatára legyetek ennek a Szeretetnek, amely a Legfelemelkedettebb Jó, mely céljaitok Beteljesítésének szolgálatában áll, a Tanácsadás birodalmától megkapja a külön gondoskodást aktiválásában. Például, ha egy autó megvásárlása mellett döntötök, amely a szállítást biztosítja, és az autó vezetésének élményét nyújtja, valamint birtoklásának Örömét. Ez mind hozzájárul a teljes Öröm közös rezgéséhez. Ahogy boldognak találjátok magatokat a vásárlással, ez átáramlik a körülöttetek lévők utazásába is, ahogy kéred őket, hogy elvihesd őket autódon néha, és így tovább. Ahogy felfedezed a Szenvedély ösvényét, az beleszövi magát utadba, mely a felfedezés és egy olyan élet élménye iránti Hála, mely annak a Szenvedélyével telített, hogy azt kövessétek, mely a nagyszerű beteljesülést és Örömet hozza el minden nap, ahogy folytatjátok utatokat.

4. TISZTASÁG: Megérteni azt, amit meg akartok tapasztalni, és megalkotni ezt, e gondolat energiáknak, a Teremtő Szerelmének áramlásával, amely mindig jelen volt ösvényeteken, hozzájárulva a vágyott élmény vagy végeredmény lehető legteljesebb élményéhez. Ez az alapelv kér titeket, hogy Igazságotokkal nagyon legyetek tisztában; legyetek tudatában Igazságotok szintjével Szerelmetek hatalmában, hogy társ teremtsetek a Fény látatlan erőivel, amit kerestek, hogy elérjétek, vagy megtapasztaljátok, és tudomással bírjatok Szenvedélyetek hatalmáról, hogy ezen a bizonyos úton legyetek. Ahogy egyre nagyobb és nagyobb Tisztaságra tesztek szert abban, amit igazán szeretnétek utatok során bármilyen formában, a Szerelem társ teremt veletek, és a velejáró megértés tudatosságotokban hozzájárul gondolati folyamatotokban a változásokhoz, mely megengedi számotokra, hogy megkapjátok azt, melynek megteremtésére vágytatok. Ebben, Szerelmetek szintje az iránt, melynek megalkotásához választottatok mindenekfelett fontos: gondoskodjatok arról, hogy teljesen Szeretitek azt, amit létrehoznátok.

5. KOMMUNIKÁCIÓ: Engedjétek meg magatoknak, hogy Szenvedélyetekről beszéljetek, és osszátok meg azt másokkal az energiaátvitel olyan formájában, mely képessé teszi őket, hogy hajlandóak legyenek veled társ teremteni, ahol erre szükség van, hogy elérjétek célotok beteljesítését. Ez az energiaátvitel, amiről beszélek, a bennetek lévő Szeretet hatalma, mely a Szív Fényét vevőként köti le, hogy felismerje, vajon ez az ösvényük abban a pillanatban. Ha igen, rád hangolódnak, hogy biztosítsák célotok beteljesítését, vagy annak a megvalósulását, amely a vágyott élmény nyújtásához megkívánt, még akkor is, ha az csupán részleges formájú. Ekkor beszéltek Szívetek bennetek lévő Szeretetének / Szerelmének Fényéből, melyet megosztanátok, és fogadnátok tőlük, a Szeretet jelenlétének teljes tudatában a Kommunikáció egészében, ahogy Szenvedélyetek lángra lobban bennetek és bennük, így az együttműködés létrejön, amely hozzájárul ahhoz, ami több mint ami eredetileg szándékozott volt. Kommunikálni Fényetek Lélek részével, vagy a Szeretet / Szerelem látatlan erőivel, hogy készen álljatok a most kibontakozó utazásotok teljességére, az Imádság formájában (7. Alapelv).

6. VÉGHEZVITEL / BETELJESEDÉS / BEFEJEZÉS: Amikor egy ösvénybe belekezdetek annak a teljes vágyában, hogy megalkossatok valamit, bölcs dolog fontolóra venni annak Beteljesedését bizonyos módon, ami nem rombolja szét azután az utazás teljességét. Felajánlottatok a Teremtőnek egy bizonyos élményformát, melynek részesei vágytatok lenni; most lehet, hogy az akadály egy bizonyos fajtájánál, vagy a bennetek lévő Igazságnak egy új szinten való megértésekor megváltoztattátok megértéseteket, és egy másik ösvényt választottatok. Meg kell engedni néhány egyszerű „Beteljesedés Szertartásnak”, hogy bennetek megtörténjen, mint például az Imádság, ami előadja összpontosításotok változását teljes utatok egy új szintjére, ami mindenekelőtt elengedi teljesen Fény összpontosításotok előző formációját. Illetve, lehet, hogy egyszerűen félreteszitek a megválasztott élményt, azzal a szándékkal, hogy később visszatértek hozzá. Ebben az esetben a Fényösszpontosítás számára fontos, hogy ismerjétek fel, hogy amit ily módon befejezetlenül hagytatok, szilárdan tart titeket jelenlegi formációtokban, amíg egyszer, eléritek a végeredményt, melynek legteljesebb módon történő megélése mellett döntöttetek. Ez lehet, hogy életetekben a Szerelem hatalmának megértésének új módjainak elfogadásából ered.; például, ha nem fogadjátok el magatokat oly értékesnek, hogy elfogadjátok a vágyott élményt, önvalótok Szerelme lesz az örökös élményetek gyújtópontja bizonyos energiaformában, míg meg nem értitek, és hajlandóak nem vagytok befogadni önmagatok elismerését a Teremtő Szerelmének csodaszép Lényegeként, amik Örökkévalón vagytok, ezáltal lehetővé téve a vágyott élménynek, hogy teljesen kifejezésre juttassa [manifesztálja] magát életetekben.

7 IMÁDSÁG: Ez az első a 4 eszköz közül, melyet felajánlottak számotokra, hogy segítsen titeket e hathatós Fényerő folyamok – ezen alapelvek - használatának folyamatában. Az imának van beépített biztosítéka, mely fogadja ezt a Kommunikáció formát, és megengedi néhány folyamatnak, hogy ennek közvetlen következményeként mozgásba lépjen. Utána vissza kell térnetek a Bizalom alapelvéhez, hogy biztosítsa azt, hogy rendelkeztek a Teremtő Forrás Szerelmének ismeretével, bármilyen néven is ismert, ahogy vágytok annak megélésére, ebben a formában, melyet Imádságnak hívnak. Az Ima a Szívből való szólás folyamata, szándéka annak, amit társként meg kell teremtenetek. Vannak Hálaimák, ahol a Szerelem rezgése olyan mélyről jövő, ami biztosítja létrejöttét annak, melyhez a Szerelem ilyen erejével ragaszkodnak. Ebben utána a kulcs Imáitok tartalmának megnyilvánulása: ennyire a Szer elemben lenni, amivel az, amit meg kell alkotni, hogy a Világosság erői fel vannak hatalmazva, hogy szolgálatotokra legyenek oly módokon, mely hozzájárul a választott élményetek legteljesebb Beteljesüléséhez / kifejezésre juttatásához. Legyen az Imádság a legteljesebb lehetséges elképzelése és létrehozása e döntés teljességének, ahogy Igazságotok, Bizalmatok és Szenvedélyetek kinyilvánítása, és ebben a nagyszerű Tisztaságban, természete szerint, a Kommunikáció teljességét alkalmazva, hogy lényegét ekkor továbbítsátok a Teremtő Fényébe, azt választva, hogy véghezviszitek azt, ami Beteljesülést igényel, elhozva azt teljesen életutatokba, és a Fény összessége társ teremt veletek, hogy elhozza számotokra választásotokat.

8. MEDITÁCIÓ: A Szeretet Szívből jövő Imáját azonnal követve, engedjétek meg magatoknak, hogy a Tanácsadók ajándékát megkapjátok, melyet Imáitokra való közvetlen válaszként fogtok kapni. Vizsgáljátok meg jól a gondolatokat, melyet abban a pillanatban fogadtok, mivel a Szerelem, mely mindig Kalauzol titeket ösvényeteken, azokban az időkben sokat kínál számotokra, hogy megtaláljátok a Beteljesülést, melyet kutattok, a választott élményetek, vagy végeredményetek megjelenésének teljességében. Meg kell engedni, hogy papír és ceruza legyen a közeletekben, hogy rögzítsétek ennek a különleges időnek a gondolatait, mely követi az energia elengedését a Teremtő Világosságába, ami az Imádság; hiszen eljönnek hozzátok, ahogy lecsendesítitek elméteket, és egyszerűen megnyitjátok tudatosságotokat arra, ami lehetséges abban a pillanatban. Igazán, választhatjátok azt, hogy megengeditek a Tanácsadókkal való Kommunikáció ezen formájának, hogy bármely pillanatban megtörténjen: ez mindig a Világosság csodaszép ösvénye, hogy azt válasszátok, hogy társ teremtetek a Szerelem látatlan erőivel ily módon.

Az Imádság és a Meditáció együtt karöltve sétálnak, szorosabban összehangolva, mint ami előtte járt, más, mint Igazságotok, Bizalmatok és Szenvedélyetek Hármasságában élni. Mindig észre kell vennetek bármely helyzet Igazságát, annak elfogadása előtt, mivel ez ösvényetek: ez a két alapelv fog nagyban segíteni nektek, a nagy igaztalanságok közelgő időszakaiban, és tovább, hogy mindig tisztában legyetek azzal, hogy mi a Szerelem / Szeretet ezen a Földön. Bölcs dolog sokat alkalmazni őket; hiszen ebben a Világosságban a Szerelem legelőnyösebb ösvényén találjátok magatokat, mert utatok a legteljesebb mértékben bontakozik ki számotokra, a Szerelem nagyszerűségében, minden egyes pillanatban.

9. ALVÁS-ÁLLAPOT PROGRAMOZÁS: Ez az alapelv az alvás-állapotban eltöltött időszak kiaknázásán alapul, Fényetek nagyobb részével való utazáson az Emberi tudat fátylának másik oldalán, hogy a vágyott Véghezvitelt könnyebben létrehozzuk, mint ahogy jelenlegi gondolati összpontosításotokban megvalósítanátok. Alvás-állapototok előtt engedjétek meg magatoknak az Imádságban és Meditációban eltöltött idő kiváltságát, bármilyen rövidek legyenek, hogy elengedjétek a napi utazásotokat, melyre minden reggel ébredtek, hogy felkészüljetek a következőre, az Alvás-állapot Programozás alapelvének alkalmazásával, hogy megkéritek Felsőbb Éneteket és / vagy Tanácsadóitokat, hogy tegyék könnyebbé az előttetek álló feladat folyamatát. Ebben a folyamatban mindig meg kell kérnetek magatokat, hogy ami e kommunikációkból eredően történik, az legyen mindenki legfelemelkedettebb javára, melyben mások választott utazását nem romboljátok szét. Ezen alapelv kiaknázásával, fel fogjátok fedezni, hogy az életeteket többé nem lassú léptékben élitek: megkönnyítik és felfokozzák minden révén, melyhez elviszed, azáltal, hogy megnyered a Világosság látatlan erőit, hogy könnyítsék meg az utat számotokra. Ezt az alapelvet a maga teljességében kell alkalmazni, az Igazság legteljesebb tudatában, hogy Szenvedélyetekben nem sértitek meg mások választott ösvényét.

10. MESTERI BEFOLYÁSOLÁS: amikor ketten, vagy többen összegyűlnek a Szív Fény közelségében, hogy társ teremtsenek egy vágyott élményt, vagy végeredményt, az energia teljességében, annak beteljesüléséért, az nagyszerűbb, mint amit elhoztak az utazásra azok, akik elkülönülve cselekednek. A résztvevőknek olyan közel kell összehangolódniuk, amennyire ezt meg tudják valósítani a vágyott végeredmény iránti szándékban, nehogy a folyamat annak az egyénnek a rezgéséhez ragaszkodjon, aki a legkevésbé tart ki a vágyott ösvény mellett. Ahol e szándék az alapja tudatban, ahogy ez minden résztvevő Igazsága is, a Bizalom teljességében, ahogyan annak Beteljesülésének lehetősége a Kommunikáció Tisztaságának ismeretében, mely meghatározza a vágyott végeredményt, vagy élményt, a résztvevők Szenvedélyének révén hatalommal felruházva, akkor nagyon kevés dolog az, amit nem lehet megvalósítani az ilyen folyamatban. Ezen alapelv nagyszerű példája azoknak az ereje, akik a Béke egyszerű gondolatához ragaszkodtak, Ghandi követői között: nagyszerű Tiszta Kommunikáció volt abban, minek kellett megtörténnie, és mit kutattak; a Szenvedély megosztása révén hatalommal felruházva véghezvinni ezt a résztvevők személyes Igazságaként, és Bizalmukban a nehézség gondolatait megadásra kényszerítve ez megvalósítható volt. Sőt, a résztvevők részéről csekély hely volt a kétség számára, hiszen nem maradtak ott ilyen durva körülmények között. Elméjük egyetlen összpontosításba olvadt egybe: ez a Mesteri befolyásolás hatalma, annak legteljesebb lehetőségében a Földön, egy harmadik dimenziós folyamatban. Amikor az utazás részévé válik a Lélek, a Fény látatlan erőinek szolgálatba állítása, a Beteljesülés e szintje még tovább növekszik.

Engedjétek meg annak az elfogadását, amit itt állítottak, és a gyors változás és átalakulás ösvényén fedezitek fel magatokat, aminek egyetlen gyújtópontja van: biztosítani, hogy a Szerelem rezgése Szívetekben olyan vibráló legyen teljes valóságában, ahogy valaha is Vezérelt titeket élményetek legteljesebb lehetőségeibe, oly módon, hogy együtt sodródjatok a Szerelemmel, az Öröm bőségével, és harmadik dimenziós utazásaitok beteljesülésében, melybe beleszőtt játszi könnyedségű átmenetetek a negyedik Fénybe.

Ennek az időnek ez a leglényege, a változás korszaka, a megértések váltása: hogy felkészítsétek magatokat, és ebben a folyamatban megerősítsétek a mindenre kiterjedő Mesteri befolyásolást, hogy független Lények vagytok, az Istenségből születtetek, hogy a Szereteten / Szerelmen alapuló életet éljenek, hiszen ez ennek az igazi alapja, ahogy most átváltotok a negyedik Fényben lévő összpontosításra. Azt választva, hogy többé nem éltek félelemben, ezen alapelvek kiaknázásával, eltávolodtok egy a Szerelemtől távol élt élet tömeg tudatosságától, melyben a félelem olyan mélyen átszőtt mindenkibe, hogy minden részesének látszólag csekély választása van abban, hogy hogyan éljék életüket bármilyen irányban. Amikor ismeritek Igazságotokat, és azt, mit alkotnátok meg Szenvedélyetekkel, a Teremtő Szerelmébe vetett Bizalmatokban, kevés az, amit nem tudtok megvalósítani.

Tegyetek meg egy lépést a Szerelemben, és mi, a Tanácsadók Világából pontosan mellettetek fogunk sétálni, bátorítva titeket, hogy a Fényben való növekedés ösvényén járjatok, ahogyan azt létrehozzátok magatoknak, nagyobb tudással annak, ami igazán elvisz titeket az Öröm állapotába, ami fenntartja és megalkotja gyógyulásotokat megértésetek egy mélyebb szintjén, annak beteljesülésében.

Álmodjatok és idézzétek fel a képet, az álom teljességében, és mindenki veletek fog társ teremteni, hogy megmutassák nektek Szerelmetek erejét és hatalmát, hogy meglegyen választott ösvényetek.

Ramu VAGYOK ÉN: Legyetek áldottak a Teremtő Fényében; mivel én egy Szeráf vagyok, aki ma veletek beszélt.
És ez így van.

~~~~~~~~~~~~~~
Takeli MMagdalen
Ausztrália
~~~~~~~~~~~~~~

© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
www.tikele.com.au

A magyar nyelvű fordítás: Clarissa -  http://fenytevo.blogspot.com/

All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!] Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel, a tartalom teljes marad, és tartalmazza a szerzői jogi közlést.

A szerzői jogokra vonatkozóan...


Az ezen az oldalon leközölt tartalmat felhasználni a szerző és a fordító írásos hozzájárulásával lehet.

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved!
A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.
Hopi jóslat

"Amikor a madarak lehullnak az égből, és az állatok pusztulnak,

megannyi színből, osztályból, hitvallásból való emberek egy törzse érkezik majd meg a Földre,

akik cselekedeteik és tetteik által ismét zölddé változtatják a Földet.

Őket a Szivárvány harcosaiként fogják ismerni.”

Hopi jóslat [Forrás: www.earthwisdomfoundation.net]

Red Crow [Vörös Varjú] üzenete a világnak:

Indigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 1)
(magyar felirattal)

https://www.youtube.com/watch?v=ZMLszxp4Js0