2010. február 22., hétfő

Áldás bőséggel


Áldás bőséggel


BLESSINGS ABOUND – 18th February, 2010.
© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
www.tikele.com.au
Tel.: 0417 941 905 (Ausztrália)
Tel.: +61 417 941 905 (Nemzetközi)

A magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/

Üdvözlet drága Szívek, ÉN VAGYOK a Kancellár … mindig megtartva titeket Teremtőnk Szeretetében / Szerelmében, saját utatok Teremtőjeként, amik vagytok. Ezen a napon szólok hozzátok, másokra is összpontosítva: azokra, akik egy ideje Takelivel utaznak a többi üzenettel. Most összehangolódunk, hogy elhozzuk számára azon tehetségének az elismerését, hogy felfog és fogad megannyi forrásból; hiszen most sok minden változik nemcsak érte, hanem másokért is.

Az energiának a félelemből ismét a Szeretetbe / Szerelembe történő nagy váltásainak ezen ideje alatt fennáll az arra való hajlam, hogy elfogadjátok, hogy a Létezés régi módjai mellett tartanak meg titeket: ez nem így van. Ez a múlté, amit most félre kell tenni, és összpontosításotok [fókuszotok] átváltott annak a megértésére, amire áhítoztatok, ezen élet kalandjában, mivel még befejezetlen maradt.
Lehet, hogy valamikor a múltban írtál magadnak egy listát arról, mit kéne beteljesíteni utad során: most nézd meg ezt a listát, és ismerd fel, melyik az, melyről még nem gondolkodtál, hogy végrehajtod.

Annak az oka, hogy a befejezetlenség nem lényeges, csupán a következők vonatkozásában igaz: ez az, ami visszatart titeket attól az érzéstől, hogy szert tettetek mindenre, amit meg kellett tapasztalnotok ebben a harmadik dimenziós összpontosításban [fókuszban]? A válasz lehet, hogy némiképp meglep titeket; mivel azok, akik Kalauzoltak [1] titeket, arra várnak, hogy elvigyenek most annak a lehetőségeibe, hogy a régóta megtartott vágyakozásaitok beteljesüljenek. Keressétek az ilyen eseteket, és zárjátok le őket egy olyan formában történő beteljesítésükön keresztül, melyről úgy érzitek, megfelelő számotokra, illetve lehetséges az is, hogy érvénytelenítenetek kell őket, mivel érdektelenek már számotokra. Bizonyosodjatok meg arról, hogy beteljesítitek e kéréseket, melyeket más időben kértetek a Lélektől; gyakran lehetséges, hogy egy élményt későbbre tesznek, mert lehet, hogy nagyobb érettséget igényel, illetve esetleg bizonyos kapcsolatot kell létrehozni másokkal, a beteljesedés elérésének érdekében, vagy valami ilyen kívánalom van a részetekről.

Most, azoknak a rezgése, akik a Szeretetből / Szerelemből közelítenek mindennapjaik során olyan gyakran, ahogy lehetséges, és azok, akik azt választják, hogy megmaradnak a nagyon is harmadik dimenziós keretek között, elkezdenek egyre inkább elkülönülni; és hamarosan úgy tűnik majd, hogy két valóság működik a Földön, ami valójában a tökéletes Igazsága ennek. Lehet, hogy úgy érzitek, mintha időnként megrekednétek e két világ között; mégis, azok, akik visszatérítik szándékukat, hogy Embertársaik Szeretetteljes szolgálatára legyenek, ösvényüket kevésbé fogják erőt próbálónak találni, inkább nagyszerű örömnek és beteljesedésnek találják majd, mivel Szeretetük mutatja meg most saját boldogságukhoz vezető utat. Kivezet titeket a sötétségből, a küszködés és az anyagi síkon való fejlődés látszólagos hiányának birodalmából egy olyan helyre, ahol Harmóniában fogjátok magatokat találni Lelketek valóságával, mely ösvényetekre összpontosít. Számos ajándékot fedeztek fel, melyet megkaptok tudatosságotok kiterjesztésében a Létezés azon bizonyos nehézkes helyein; és e megvalósítások visznek el titeket a emelkedett belső Harmónia és Vidámság helyére, mivel ösvényetek iránti legmélyebb vágyaitok kerülnek tudatosságotok gyújtópontjába, és megnyilvánulnak ösvényetekben, hiszen készen álltok, hogy kézzelfoghatóvá váljanak számotokra.

A káprázat, melyet most tartotok meg, az az élet a harmadik dimenzióban: az Igazságban, Bizalmatokban, Szenvedélyetekben a magokat elvetették a Negyedik Fénybe való kiterjesztésetek következő szakaszáért. Tekintsétek meg azt, amik vagytok legmélyebben, a legbelsőbb Lényetekben: Szívetek közepén, ahogy megalkotjátok magatoknak a szertartását, hogy elfogadjátok azt a régóta dédelgetett álmot, melyet az elmúlt időkben Szívetekben Szeretettel szemléltetek.

Ez most a teremtés pillanata számotokra: bölcsen és jól válasszatok, mi az, amit megalkottok vibráló valóságként: az, amiről beszéltek a Fény Csarnokaiban, ahogy minden éjjel visszatértek oda, hogy megünnepeljétek a napi kalandokat, és a következő napi lehetőségeiteket előidézzétek. Legyetek tudatában az előttetek álló kedvező lehetőségek [potenciálok] pillanataival, és válasszátok azt, hogy megengeditek a Szeretetnek / Szerelemnek, hogy előidézze őket számotokra. Ahol visszatorpannátok abban, hogy gyorsan hatással legyetek rájuk, engedjétek el a félelmet, és tekintsetek mélyebb Lényetekbe – ne azon gondolatokba, melyekhez hozzászoktattak titeket, hogy ilyen dolgokról gondolkozzatok, hanem az érzelmekbe, melyeket éreztek, ahogy fontolgatjátok, hogy az ilyen lépés hová vezetne titeket.

Pillanatnyilag ezen a Földön a Szerelem olyan fényesen ragyog mindnyájatokért, azért, hogy legyetek hajlandóak megszabadulni a múlt korlátozott gondolatmintáitól, a félelem és korlátozás világától, és hogy újra összpontosítsátok magatokat az Önvaló Isteniként való megismerésébe: az Önvaló, mint Teremtő – többé nem gyakorlat gyanánt, inkább megszabadulva attól az áltató [illuzórikus] élménytől, mely azt éreztette veletek, mintha keveset tehetnétek, vagy valósíthatnátok meg mindennapjaitok során másként, mint a nagyon is megszervezett és előre elrendelt módok és módszerek.

Gondoltatok már önmagatokra, hogy lehetőségeikben korlátlanokként mit alkotnátok meg? Ezt a látványt tartsátok meg, és engedjétek meg, hogy megnyilvánuljon számotokra, ahogy az egyik lépést a másik után teszitek annak megvalósítása felé. El kell engednetek megannyi színlelést, melyhez még ragaszkodtok, amely még lehet, hogy megszokott tudatosságotokon kívül esik, mely elhatárol titeket az ily módon történő azonnali teremtéstől: lépésről lépésre, a félelemtől való megszabadulás, a Szeretet / Szerelem állapotába való elmozdulás utazása most valósul meg. Mivel mindenki rendelkezik saját Oltalmazó Fénnyel: Lelketek Leglényegének kinyilvánítása e Föld síkján – mely most felveszi saját Világosságát, Fényét auramezejébe – egybeolvasztja önmagát tudatosságotokba, olyannyira, amennyire jelenleg ez előidézhető számotokra. Más szavakkal, egyesítitek legmagasztosabb Létezéseteket / Felsőbb Éneteket / Lélek Fényeteket azzal, melyet most ismertek ezen valóság összpontosításban. Amit megalkot bennetek, az egy sokkal nagyszerűbb tudatosság, mely most megvalósítható, mivel félreteszitek a szabályait annak, hogy milyen az élet, amelyhez valaha is ragaszkodtatok a múltban, és amely megmutatkozik most a mindennapi életetek során; példák arra, hogyan választhattok, hogy az új módokon és megértések szerint döntsetek, melyek a korlátozott gondolkodás teljes hiányán alapul, és amely elvisz titeket a Szív egészen új kalandjaira – amelyekre az elmúlt időkben olyannyira áhítoztatok és jelenleg is vágyakoztok.

Legyetek hajlandóak merészek lenni, és kipróbálni a Létezés új módjait, és mindig kérjétek Meditációitok során, Alvás-állapot Programozásaitok [2] alkalmával, és Imáitokban, hogy megszabaduljatok mindentől, mely többé nem szolgál titeket, és engedjétek meg saját Világosságotok hatalmának, hogy kivirágozzon bennetek, Áldást Áldásra halmozva, a legnagyszerűbb bőségben, gazdagságban, ahogy érzékelnétek, felfognátok őket … igazán, saját energiáitokat, a Szerelemben alkalmazva – teremteni úgy, ahogy Kedvetek Lelnétek oly nagyon, hogy most teremtetek.

És ez így van.

~~~~~~~~~~~~~~
Takeli MMagdalen
Ausztrália
~~~~~~~~~~~~~~© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
www.tikele.com.au


A magyar nyelvű fordítás: Clarissa -  http://fenytevo.blogspot.com/

All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!] Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel, a tartalom teljes marad, és tartalmazza a szerzői jogi közlést.

A szerzői jogokra vonatkozóan...


Az ezen az oldalon leközölt tartalmat felhasználni a szerző és a fordító írásos hozzájárulásával lehet.

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved!
A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.
Hopi jóslat

"Amikor a madarak lehullnak az égből, és az állatok pusztulnak,

megannyi színből, osztályból, hitvallásból való emberek egy törzse érkezik majd meg a Földre,

akik cselekedeteik és tetteik által ismét zölddé változtatják a Földet.

Őket a Szivárvány harcosaiként fogják ismerni.”

Hopi jóslat [Forrás: www.earthwisdomfoundation.net]

Red Crow [Vörös Varjú] üzenete a világnak:

Indigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 1)
(magyar felirattal)

https://www.youtube.com/watch?v=ZMLszxp4Js0