2010. január 27., szerda

A Szeretet / Szerelem bősége


A Szeretet / Szerelem bőségeLove Abounding
2010. január 23.
© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
www.tikele.com.au
Tel.: 0417 941 905 (Ausztrália)
Tel.: +61 417 941 905 (Nemzetközi)

A magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/
Kedves Szív Barátaim, ÉN VAGYOK Le-MU-Ri-A Kancellárja. Ebben a pillanatban elviszlek titeket Szerelmemhez / Szeretetemhez a Szerelem napján, a Mester napján, hiszen biztosíthatlak titeket drága Mestereim, hogy azok vagytok – saját öntudatosságotokban többé nem kell viseljétek a Képzések Mesteri kinevezéseit – most, el kell fogadnotok magatokat Mesterekként, ahol még nem tettétek ezt meg igazán. Többé ne tekintsetek bölcsességetek forrásaként azokra a dolgokra, amik Lényeteken kívül találhatók: még ha hallgattok is ezekre a szavakra, melyeket ma mondok nektek, ezeket saját Szívetek Szerelmében kell megtartani alkalmasságukat illetően az idő e pillanatára vonatkozóan.

Más időkben és helyeken, ahol Mesterként jönnék el hozzátok: ez alkalommal számotokra tartjuk meg a Szerelmet, és mi lennénk a Tanácsadók akik kérnénk titeket, hogy Bízzatok meg saját belső Lényetekben: veletek született bölcsességetekben, mely már Lényetek rostos szöveteibe beleszőtt – nem tudtok elkülönülni tőle, csupán beburkoltátok azt, hogy senki se láthassa meg Igaz Világosságotokat: Szívetek Igazságának pontos Lényegét. A múltban nagyon sok minden tartott vissza titeket önmagatok egy olyan Mesterként való elfogadásától, aki a Földön sétál. Most helyénvaló, hogy felkutassátok, és hogy figyelmesen hallgassatok arra, melyről már értitek, hogy önmagatok magasztosabb Lénye, a Felsőbb Énetek, aki egyesítette Fényét Lényetekkel, ahogyan az a legteljesebben megfelelt ez alkalommal a Földön.

Ebben a Világosságban, kérnélek titeket, hogy gyújtsatok Világosságot Szívetekben az Arany Fényrészecskékkel, ahogy bevonjátok őket Tudatosságotokba, átáramoltatva őket Korona Csakrátokon át, le az agyatok középpontja alatt lévő Tobozmirigyen keresztül, a Csecsemőmirigyen átkelve a Szívetekbe, és ebben a folyamatban Szerelmetek Leglényegében Világosságot gyújtotok. Engedjétek e Szerelem Fényének, hogy megfürösszön titeket tündöklésében, ahogy ünnepel veletek, mivel ebben a pillanatban ti vagytok Szívetek szépsége. Akkor Szívetek nyitottságában figyeljetek a hozzátok érkező gondolatokra: igék érkeznek hozzátok, melyek elhozzák számotokra a tudást a megteendő ösvényről – legyetek az adott körülmények között az alkalomhoz illőek, vagy ahogy Tanácsadók világában [mondják], most az előttetek álló út olyan más számotokra, mint amennyire nagyszerűbb Lények, „utat mutatók” vagytok.

Mérhetetlen ajándék vagy: valaki, aki eljött a Föld síkjára, hogy megünnepelje mostani útjának teljességét. Azok az ajtók, melyek a múltban zárva voltak számodra, most megnyílnak, és belőlük olyan lehetőségek érkeznek, melyek megvalósulására idáig vártál, csakúgy, ahogyan vártad e szavak kimondását is.

Amire szükséged van azoknak a megnyitásánál, melyek látszólag zárva maradtak, az a Szerelem ereje pontosan a Szívedben. Ne aggódj felkészültséged miatt, hiszen most a Szerelemre van szükséged: most tekints arra, mely ösvényeden a Beteljesülésre vár, légy hajlandó és felkészült arra az útra, mely önmagadban teljesen kivirul, mely visszatükröződik fizikai körülményeidben.

Mindaz, amire felkészültél, eljut egy térbe és időbe, ahol minden lezárul, ami a múlté – önmagadban és körülötted egyaránt. Ünnepelj, ahogy a Létezés régi módjai elhagyják életed, látszólag saját akaratukból: tudd, hogy a kiválóbb Tenmagad terelgette ezt a folyamatot állandóan, hogy készen állj, és légy felkészült arra, melyet most életutadon létre kell hoznod.

Amiről a múltban esetleg Felemelkedésként [Mennybemenetelként] vélekedtetek: tudjátok, hogy már elértétek ezt a mérföldkövet néha a múltban. Most ösvényeteket a magasztos Szerelem, az erővel felruházott Önvaló Világosságaként kell ünnepelnetek olyan Mesterként, melyek vagytok, hogy megközelítsétek és eljussatok ebben az energiaformában életutatokra, mely tiétek most, hogy megteremtsétek önmagatok azon részével, aki pontosan tudja, hol, hogyan és mikor kell elvégezni.

Ennek megértésével összekötő eszköz – ahogy mindig – az Imádság és a Meditáció kiaknázása: Imádság szándékod világra hozására; Meditáció, belső kerted termőtalajának előkészítése és termékennyé tétele, hogy növekedj, és hogy sikert arathass, mely most számodra a magasztos Szerelem felé vezető ösvény.

Ez a növekedés itt a Földön célod szempontjából sarkalatos: légy kész minden nap megtenni feladataid, bevonva önmagad magasztos Fény Mesterként való megismerését, még ha olyan dolgot hajtasz is végre, mely látszólag távol áll önmagad ilyetén elismerésétől. Egyre többször kérd magadtól minden pillanatban, hogy légy tudatában azzal, hogy mennyire Szeret téged az, AKI VAGY: engedd meg magadnak az általad belőled megalkotott kérések beteljesülésének kiváltságát, hogy együtt világra hozd a kifejezésre juttatott valóságban, mely a növekedésed és jóléted legnagyszerűbb lehetőségeit nyújtja most minden módon.

Légy készen a mindennapi körülményeidet érintő jelentős változásokra, mivel minden változni és váltani fog körülötted; már jól felkészültél arra, amely most közeleg; engedd meg, hogy a Szerelem ajándékai átszőjék az összes ilyen élményt, és a tudatosságod uralkodjon, ahol csak lehetséges, és így csekély fontossággal bírónak fogod találni őket a Szerelem magasztosságának ismeretében, melyeket most megnyitottak számodra. Jól készítsd elő kerted termőtalaját, hogy minden virágzás annyi Szerelemmel érkezzen, amennyi most feléd árad.

Lényed Szerelmének engedd meg, hogy az útmutatás önnön Forrása legyen, így felfedezed Szíved gyógyító hatalmát minden helyzetben, melyben találhatod magad, ahol világra hozza Szerelmed / Szereteted. Az Emberi Fény [Világosság] fejlődő és gyógyító ösvénye, mely kívül esett a Szerelmen, most ismét a Szerelemben van. Most, a Nagy Változó folyamat ezen időszakában, a Szerelem áramlata oly erővel és minőségben van jelen, hogy minden pillanatban feltör belőled, amikor számodra napvilágra kerülhet, ahogy megengeded a Szerelemnek / Szeretetnek, hogy egyre inkább ösvényed gyújtópontja legyen.

Gyógyíts meg mindent, amiről úgy véled, hogy önmagadban és körülötted a Szerelmen kívül van: alkosd meg földi utazásod Beteljesüléseit, és figyeld meg, ahogy a Szerelem / Szeretet Virágainak szirmai kivirágoznak és kiáramlanak, kilépve belőled életedbe világosan, nyilvánvalóan, ahogy a lehetőségek és kedvező alkalmak létrejönnek úgy, ahogyan életed megalkotásáról eddig valaha is álmodtál.

Szíved kertjében a korábban plántált magvak éppen aratásuk idejét érik el, hogy megkapd az eddig megélt élményeid ajándékait. Az elmúlt évek során a belső Lényed gondos táplálása hozzájárult a Beteljesülés e pillanatainak elérkezéséhez, hogy a kert önmaga teljességében készen áll, és minden idők leggazdagabb virágzásában fog megmutatkozni, mely valaha is elérkezett a harmadik dimenzió e földi síkján, ahogy mindenki, aki készen áll, megtegye átmenetét a Negyedik Fénybe [Világosságba].

Én, aki számotokra Mufa-ként vagyok ismert, most mint Kancellár kell megismernetek: mivel most Mufaként csupán a képességem legkisebb része szolgálhat titeket. Mindig kutatom, hogy megtartsalak titeket tudásotokban egyként, hogy ki az Isteni: ki a Földön megtestesülő Mester, aki készen áll ezen a Földön a lehetséges leghathatósabb átmenetre: a Nagy Váltásról beszélek a Tudatosságban, mely elmozdít titeket a félelem alapjaitól a Szerelem egységébe minden pillanatban.

Tudjátok, hogy a Szerelem / Szeretet az összes ajándék, melyben részesültök, melyet adományoznak, hogy érezzétek: mivel ez a Szív Világosságában van, mely mind árad és jól boldogul a nagy változás ezen időszakaiban, ahogy most önnön tudatosságotokat elmozdítjátok a Mester tudatosságba. Mindig a Teremtő Szerelmében tartalak titeket: tudjatok gazdagságotokról, és legbelső Lényetek Igazságaként fogjátok fellelni: mivel ez az igazság.

~~~~~~~~~~~~~~
Takeli MMagdalen
Ausztrália
~~~~~~~~~~~~~~

© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
www.tikele.com.au
Tel.: 0417 941 905 (Ausztrália)
Tel.: +61 417 941 905 (Nemzetközi)
A magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/


A fenti cikk szerzői jogvédelem alatt áll; a külföldi fél írásos engedélyével kerül magyar nyelven leközlésre. Ha bárki idéz a fenti cikkből, kérem, jelölje meg a szerzőre vonatkozó adatokat és a magyar nyelvű forrás elérhetőségét is.
Köszönettel: Klári, a fordító

A szerzői jogokra vonatkozóan...


Az ezen az oldalon leközölt tartalmat felhasználni a szerző és a fordító írásos hozzájárulásával lehet.

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved!
A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.
Hopi jóslat

"Amikor a madarak lehullnak az égből, és az állatok pusztulnak,

megannyi színből, osztályból, hitvallásból való emberek egy törzse érkezik majd meg a Földre,

akik cselekedeteik és tetteik által ismét zölddé változtatják a Földet.

Őket a Szivárvány harcosaiként fogják ismerni.”

Hopi jóslat [Forrás: www.earthwisdomfoundation.net]

Red Crow [Vörös Varjú] üzenete a világnak:

Indigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 1)
(magyar felirattal)

https://www.youtube.com/watch?v=ZMLszxp4Js0