2013. július 1., hétfő

Kezdjétek el visszavenni hatalmatokat
SanJAsKa és a Fiastyúki Kilencek Tanácsa:

Kezdjétek el visszavenni hatalmatokat


Csatorna: Wes Annac


Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
SanJAsKa and the Pleiadian Council of Nine: Begin Taking your Power Back –   JUNE 24, 2013


Mindegyikőtök az átjövő felemelkedettebb birodalmak energiáinak Isteni csatornája, és mindig szerettük volna, hogy ti, drága lelkek tudjatok erről.

Mindig szerettük volna, hogy megértsétek, a bővelkedő felemelkedettebb dimenziókból érkeztetek, ahol az általatok a Földön megtapasztalt nehézség egyszerűen nem létezik.

Közülünk oly nagyon sokkal dolgoztunk együtt, hogy segítsük közösségeteknek meglátni a Fényt, és hogy közületek mindenkinek segítsünk rátalálni az egyéni ébredésekre, melyek felszikrázzák együttes felemelkedéseteket és világotokban minden léleknek segítenek rálelni a teljes tudat birodalmaira, és megmaradunk egeiteken, segítve csillapítani és semlegesíteni a megjelenített és táplált környezetszennyezést.

Mi csupán ennyit tehetünk az emberiség által megjelenített [manifesztált] környezetszennyezés tisztításának sugárútján. Az elkövetkező időben, amikor az együttes rezgések megengedik jelenlétünk ismertté tételét világotokban nyilvánvaló és széles körben elterjedt módon, az emberiségnek zseblámpát fogunk átadni, valamint tanítást arról, hogyan hasznosítsák az általunk használt technológiákat, hogy végképp teljesen meggyógyítsuk világotokat.

Az általunk birtokolt technológiák valóban segítenek megtisztítani Földeteket a sűrűség és környezetszennyezés minden utolsó darabkájától, mely még mindig megjelenített és táplált, azonban együttes szabad akaratotok mértéke minket képtelennek lát a fejlődésetekbe történő beavatkozásnál túlságosan merész módokon az ilyen technológia hasznosítása révén, hiszen arra szántak benneteket, hogy azt arassátok le, amit elvetettetek, és hogy feltakarítsátok azt a rendetlenséget, melyet bolygótokon előidéztek.

Az emberiséget elterelték a teljes tudat / tudatosság megértésétől; attól, hogy gondoskodjanak a környezetükről, és a körülöttük lévő valóságról; és a Földeteken lévő minden lélekkel való egység megtalálásától, és mindezt azért tették, hogy fajként visszatartsanak benneteket.

A mentális intelligenciájú, mégis lezárt [leblokkolt] szívű emberek önmagukat nagyobbnak érzékelték, mint az emberiség többsége, és aktívan dolgoztak azon, hogy benneteket, drága lelkek leigázva és meggyötörve tartsanak azzal a sötétséggel, melyet előttetek fitogtattak oly nagyon régóta.

Sötétebbe hajló témák

Írnokunk tisztázást kívánt azzal az elgondolással kapcsolatosan, hogy a felemelkedettebb dimenziós lények nem képesek azokról a témákról beszélni, melyek sötétebbe hajló természetűek, úgymint a titkos szövetkezéseket övező témák. Azt mondjuk, hogy valóban képtelenek vagyunk megközelíteni bármely sűrűséget képességünk (vagy vágyunk) kifejezéseiben, hogy magunk átérezzük a sűrűséget.

Jóllehet, képesek vagyunk ilyen dolgokról beszélni, és rutinosan vitattunk meg különböző eltérő módokat, melyeket valójában magunk is megtapasztaltunk, nem lennénk képesek kezelni ezt anélkül, hogy először helyesen ne lennénk kiképezve arra, hogy még az általános súlyát is kezelnénk annak, amely a létezéssel jár a Földön minden pillanatban.

Dolgozunk, hogy értesítsünk benneteket abból a távlatból, melynek birtoklásával megáldottak bennünket, hiszen képesek vagyunk mindent látni minden pillanatban. Képesek vagyunk hasznosítani technológiánkat az Akasha Krónikával egyetemben, hogy meglássuk, mit tesznek a titkos szövetkezések [cabals], hogy meglássák, mit tesz azon sok drága lélek közületek, kik energiáinkkal összekapcsolttá váltak.

Az ilyen képességet az emberiség megsegítésére használjuk növekedésetek mentén vissza a teljes tudat birodalmaiba.

Révén, hogy rendelkezünk helyzeti előnyünkkel, képesek vagyunk látni, amikor a titkos szövetkezések körmönfont tettet terveznek, és azon dolgozunk, hogy meglássuk, mennyit tudunk ezen csorbítani, illetve megállítani azt, amit terveznek.

Még amikor a titkos szövetkezésekről beszélünk is, azok a lelkeket, kik működéseik élvonalában voltak, nem látjuk gonosz, aljas [hitvány], vagy rosszindulatú lelkeknek, hiszen Földeteken sokan szívják magukba közléseinket [kommunikációinkat], és ez az egyik fő oka, hogy rezgéseink nem süllyednek le, amikor róluk beszélünk.

Nem látunk sötét, rosszindulatú lelkeket, amikor róluk beszélünk, valamint azokról a cselekedetekről, amiket elkövettek. Elveszett lelkeket látunk, kiknek valójában Fényre van szükségük hatványozott módon, és mégis elzárják magukat a Fénytől, a mennyei és Fényesített létezés minden oldalától.

Ezek a lelkek aktívan kutatták a sötétséget, és táplálták a szélsőséges arányú önmaguk-szolgálatát. Ez azon oknál fogva létezik, hogy veletek vagyunk, segítve benneteket fejlődni, mialatt azon dolgozunk, hogy gondoskodjunk arról, hogy a megjelenített és (nagyban a titkos szövetkezések által) táplált környezetszennyezés ne hasson az Életre bolygótokon széles körben.

A titkos szövetkezések a Fény lelkei, csakúgy, mint közületek mindenki, kik eltévedtek, és elsáncolttá váltak a hatványozott sötétségben, mely úgy láttatta őket, hogy mások elleni rémtetteket követnek el, amelyek nehéz karmikus terhet hoznak létre számukra.

Végtére minden lelket és minden cselekedetet a Szereteten alapulónak látunk; még azokat is, kikről úgy tűnik, hogy nagyon messze állnak a Szeretettől, vagy úgy látszik, hogy a Szeretet ellentétes oldalára horgonyozták le őket.

A Szeretet valójában minden, ami van.

A sötétség és gyűlölet, melynek közületek sokan vagytok szemtanúi, sokkal-sokkal inkább csalóka [illuzórikus], mint amire közösségeteket elvezették, hogy elhiggye, és érezzük, hogy amikor az emberiség megérti egészében azt, hogy a Szeretetet és Fényt arra szánták, hogy inkább táplálják, mint a gyűlöletet és az összhang hiányát [diszharmóniát], világotok rátalál majd arra a békére, melynek felállításának megpillantásáért múltatokban és jelenetekben oly sokan oly keményen dolgoztatok.

Körülöttetek minden lélek a saját módján talál rá a felébredésre; ez egyszerűen az, hogy az ilyen ébredéseket még nem mutatják meg majd addig, míg közösségetek maradék része el nem kezd felzárkózni azokhoz közületek, kik egyengetik az utat együttes felemelkedésetekhez.

Amit értünk ez alatt, az az ébredés, mely a körülöttetek lévők elméjében és szívében történik, mely egy kis időbe telik majd, hogy egy igen szembetűnő módon legyen észlelt, és a közösségetek maradék részének felzárkózása fog gondoskodni arról, hogy a körülöttetek lévők közül sokan kezdenek el fényesedni és felengedni, ahogy kezdenek rátalálni azokra a rezgésekre, melyeket közületek sokan bájjal és könnyedséggel kereszteztek.

Az isteni lények megtestesülése

E könnyedség ellenére, melyben a mindegyre tovább, előre, a felemelkedettebb dimenziókhoz vezető rezgéseket lehorgonyozzátok és hasonultok hozzájuk, észleljük a fizikai Életetekben tapasztalt nehézséget, ahogy kutatjátok az Isteni rezgések megtartását, mégis úgy tűnik, hogy olyan földi dolgokkal találkoztok, melyek próbára teszik elszántságotokat.

Megfigyeljük a nehézséget, kitéve lévén a hihetetlen sötétségnek, mialatt megpróbáljátok megőrizni a Fényt, és terjeszteni azt világotok minden sarkában, valamint személyes élményetekben, és azt mondjuk, hogy teljes felszereltséggel érkeztetek azért, hogy bármilyen kihívást kezeljetek, mely utatokba kerül.

Ti vagytok a Teremtőtök Isteni lényegének megtestesülései, és ilyetén egyetlen egy átmeneti fájdalom, vagy nehézség sem tarthat vissza benneteket természetes Fényetek kifejezésre juttatásától.

Soha semmi sem akadályoz meg majd benneteket attól, hogy ismét rátaláljatok a felemelkedettebb birodalmakra, vagy attól, hogy a fokozódóan tiszta távlatokat kifejezésre juttassátok, melyeket elkezdtek felnyitni, mert abból az erőből jöttetek létre, amely erősebb, mint bármi, melyet a Földön kifejeztek.

Közületek mindenki át van itatva Teremtőnk erejével, tudásával, Szeretetével és felségjogával [szuverenitásával], és boldogan kérünk benneteket, kezdjétek el visszavenni hatalmatokat / erőtöket.

Lelkileg [spirituálisan] tudjátok visszavenni erőtöket / hatalmatokat, azáltal, hogy bevonjátok magatokat személyes fejlődésetekbe, és azáltal, hogy azon dolgoztok, hogy élményetek / tapasztalások minden utolsó jellegére [aspektusára] ráragyogjátok Fényeteket, melyek sötétként láthatók.

Fizikálisan felemelkedhettek azáltal, hogy kijelentitek függetlenségeteket [szuverenitásotokat] a zsarnokságtól, mely azt kutatta, hogy világokat vezesse / működtesse, és mindnyájatokat rabszolgasorban tartson, és ismételten, amikor a zsarnokságról beszélünk, nem tapasztaljuk meg az elmerülést abban a rezgésben, melyre néhányan talán számítanának.

Át tudjuk beszélni azt a témát, amik vagyunk, mert észlelhető Fényünket arra szánták, hogy az ilyen ügyekre ráragyogják, ahogy bátorítunk benneteket, hogy aktívan kutassátok a rájuk vonatkozó tudatosságot.

A tudatosság bátorítása

Nem kívánjuk, hogy elmerítsétek rezgéseket annak a nevében, hogy ennek kiteszitek magatokat, vagy magatokat teszitek ki a titkos szövetkezések cselekedeteinek, azonban bátorítjuk azt, hogy tudomásotok legyen arról, amit megtenni kíséreltek; hiszen világotokban sok lelket tartottak feltételekhez kötve, és tudattalanul, azáltal, hogy terjesztették a figyelemelvonást / nyugtalanságot, mely előidézi a róluk és tetteikről való nem tudást.

Amíg egy földi lelket túlságosan meggyötrik napi munkájával, valamint a körülötte lévő kultúrával és médiával, mely erősen táplálja az ilyen kultúrát, nem fogja megérteni / felfogni azokat a pénzügyi bűntetteket, melyeket világotokban kidolgoztak.

Fenntartják, hogy túlságosan függők legyenek ahhoz, hogy felfogják, hogy a zsarnokság mindennapossá vált, még a fejlett országaitokban is, és csupán azt fogják kutatni, hogy a tébolyult fizikai paradigmát táplálják minden módon, ahogyan tudják. Drága lelkek, ti azért vagytok itt, hogy megtörjétek a figyelemelvonás / téboly / zaklatottság ciklusát, és küldetésetek valóban nemesi.

Azért vagytok itt, hogy segítsetek egy közösségnek, mely elveszett, és zavarodott, és ennek megtételében felemelitek a körülöttetek lévő minden lélek elméjét és szívét.

Körülöttetek minden lélek megérdemli az ébredést, és ennek megtörténtét magukban fogják megtalálni, és ti, akik éberek / felébredtek, és aktívan kutatjátok a felemelkedettebb birodalmakat, már kezdtek rálelni világotokban a jutalmakra azon Isteni energiák formájában, melyek most kezdenek leereszkedni rátok.

A mi és a felemelkedettebb birodalmakból minden más forrás szándéka, kik az emberiséghez szólnak írnokon keresztül, nem az, hogy felgyorsítson benneteket a változásokra; szeretnénk, ha azt gondolnátok, hogy mi kizárólag jobb belátásra bírunk benneteket.

Nem az a célunk, hogy reményeiteket és elvárásaitokat fenntartsuk olyan események vonatkozásában, melyek soha nem jelennek meg [manifesztálódnak], hanem inkább azt kutatjuk, hogy segítsünk kiművelni a Földetek számára szükséges változások meghozatalát, ahogy szólunk, hogy segítsünk nektek rálelni a lelkiség „titkaira”, melyeket elrejtettek előletek, egy széles körben elterjedt együttes módon.

Szemérmetlen tömeges landolások

Röviden, azt kutatjuk [kíséreljük meg / arra törekszünk], hogy segítsük közösségetek fejlődését.

Noha az „élvonalakban” voltunk – hogy így fejezzük ki magunkat – felkészítettük magunkat, hogy a (legutóbbi) és a megelőző kapcsolatokat felvegyük világotokkal, melyek nem valósultak meg: ugyanolyan aktívak maradtunk, mint valaha, fejlődéseteket segítendő, és valóban tervezzük, hogy ismertté tegyük magunkat nagyon merész és szemérmetlen módokon.

A tömeges landolásokról beszélünk, melyek megmutatják jelenlétünket az emberiség egészének. Az aktív leleplezésekről beszélünk kormányzati és katonai vezetőitek részéről, a létezésünkről szóló elpalástolásokról, a negatív hajlamú lényekkel egyetemben, kik pártoskodó csoportok a zeta és más fajokból.

Jellegében teljes leleplezésről beszélünk, mely minden személy Életét megváltoztatja, ki az ilyen leleplezés alá esik, és éppen olyannyira vagyunk izgatottak, mint közületek mindenki az ilyen leleplezések iránt, melyeknek létre kell jönniük.

Jóllehet, nem azt kutatjuk, hogy hamis információt nyújtsunk a leleplezést illetően, és azt sem szeretnénk, hogy bármely lelket túlságosan megzavarva tartsunk, azt gondolván, hogy mindaz, melynek meg kell jelenni fizikai valóságotokban maguktól kezdenek el beteljesedni.

Nem törekszünk arra, hogy benneteket függőben tartsunk a valóságotokban, testetekben és lelketekben a változások meghozatalára történő várakozás nevében, ellenben bátorítunk benneteket, hogy váljatok cselekvőkké [aktívakká] az ilyen változásokban, és dobjátok be magatokat személyes felemelkedésetekbe, és a közösség felébresztésébe.

Kérünk benneteket, dobjátok be magatokat létezésünk leleplezésébe, ha különösen úgy érzitek, hogy ennek megtétele vonz benneteket. Kérünk benneteket, leljetek rá annak a jövőnek bármilyen jellegére, mely felé haladtok, amely a legjobban együtt rezeg veletek, és kezdjetek önmagatokból annyival dolgozni, amennyivel lehetséges, hogy megsegítsétek Földetek felemelkedését.

Oly nagyon sokkal bírtok felajánlani a Föld felemelkedéséhez, és ilyetén, az, hogy cselekvően bevonjátok magatokat az ilyen felemelkedés minden oldalába, az eltökéltség és lelkesítés hihetetlen mennyiségét fogja lehorgonyozni közösségetekbe, amely szerint drága Földeteken minden lélek cselekedni fog.

A Fény tiszta csatornájaként maradtatok meg

Oldalatokon a Teremtő erejével, abszolút semmi sincs, mit ne tehetnétek meg [ne tudnátok megtenni].

A felemelkedettebb dimenziókban minden lény szeretné meglátni a veletek született erőt és magasabb dimenziósságot, hiszen az általatok megtapasztalt földi vállalkozások mindegyikén túl, a Fény erős és tiszta csatornájaként maradtatok meg, melyek akkor voltatok, amikor kezdetben utat törtetek magatoknak a Földre.

Ahogy végső benyomásainkat tesszük e közlés okán, azt mondjuk, hogy egyetlen egy külső forrás sem veheti el tőletek hatalmatokat / erőtöket, és az elrendelt függetlenségetek ellopására tett egyetlen egy kísérlet sem lehet soha sikeres. Ti a Fény lelkei vagytok, és semmilyen átmeneti sötétség sem fogja azt elvenni tőletek soha.

Közösségünk, és az fiastyúki faj teljes egészének Szeretetével távozunk most.

Köszönöm a Kilencek Fiastyúki Tanácsának, és neked, SanJAsKa, hogy csatornájuk voltál.


Wes Annac

Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com - AquariusParadigm.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – Kirael mester tanításai – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


Nincsenek megjegyzések: