2013. július 23., kedd

Hitetlenséget illetően...


Felemelkedett Mesterek és a fiastyúkiak:

Hitetlenséget illetően...

Csatornázta: Wes Annac

Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
The Ascended Masters and the Pleiadians: Addressing Disbelief –  July 11, 2013


A Fiastyúki Felső Tanács és a Mesterek közösségének egybeolvadt, bőséges energiáival beszélünk mindnyájatokhoz. Mestereink közössége beszél ennek a közlésnek előterében ebben a pillanatban, azonban az átjövő benyomások a miéink is, drága fiastyúki másainkkal egyetemben.

Szeretnénk szavakat intézni a néhányotokban lévő hitetlenséget illetően, hogy Galaktikus lények létezhetnek velünk, Mesterekkel, vagy az angyali lényekkel együtt. Az emberiségnek nagyon sokat kell megtudni rólunk, a különböző felemelkedettebb dimenziókban létező lelkekről, mely felé közösségként növekedtek.

Oly nagyon sok tanulnivalótok van a tízezernyi felemelkedett lényről, közösségről és civilizációról, kik ezekben a túlcsorduló felemelkedettebb dimenziókban léteznek, és mi és oly sokan mások örömet okozóan leszünk világotokban az elkövetkező közvetlen időkben, hogy segítsünk nektek meglátni a fejlődésetekben segítő lények változatosságát.

Az emberiség oly nagyon sokat fog tanulni, hogy a világotokban a lelkek többsége által beiktatott korlátozások többé-kevésbé el fognak fogyni.

Elfogulatlan megértés

A tudományos-fantasztikus megrögzött gondolkodásmódokat, amelyek sok elképzelést, vagy témát mutattak be, és oly hihetetlenek világotokban, felváltja majd egy elfogulatlan megértés, miszerint szinte mindent fontos számotokra tudni, mely eltitkolt volt tőletek, és egy átadott kitalált megrögzött gondolkodásmód volt.

Az emberiséget arra programozták, hogy olyan elképzelések ellen forduljon, melyek segítenek majd fejlődésetekben, és ezt segítette a média úgy, ahogyan azt felállították világotokban ma. A jóindulatú bolygótok felemelkedésében segítő Galaktikus lények elképzelését elsorvasztották a rettenetes képzelt idegen támadók elképzeléseivé, vagy „perem” elgondolásnak tartják.

Valóban sajnálatos, hiszen ezek a lények oly nagyon közeliek világotokhoz, és oly nagyon sok megtanítandó van az emberiség közösségének a fejlett technológia módjairól, valamint a Galaxisotok és a világegyetemetek mechanikájának megértéséről.

Számos felemelkedett civilizáció van éppen kozmikus „hátsókertetekben”: Földeteken kívül állomásozva, és türelmetlenül várva róluk a megértéseteket, és hiteteket jelenlétük valóságában.

Ezek a lények oly nagyon sok Szeretettel és könyörülettel, bölcsességgel és együttérzéssel bírnak, hogy megosszák ezeket az emberiséggel, viszont jelenlétüket letagadták és nevetségesség / gúny tárgyává tették. Ezt nem zavaró, vagy negatív módon mondjuk, ez egyszerűen a tényállás világotokban a Galaktikus testvéreiteket illetően.

Részben azért szólunk ezekről a dolgokról, hogy segítsünk mindegyikőtöknek rájuk ragyogtatni érző / a lényeget meglátó Fényeteket, hiszen azt kutatjuk, hogy segítsünk nektek megérteni / felfogni Galaktikus testvériségetek jelenlétének valóságát, bolygótok iránti érdeklődésükkel egyetemben oly nagyon régóta, illetve vágyukat, hogy segítsenek nektek kifejlődni egy tisztább tudatállapotba.

A Fiastyúki Felső Tanács most e közlés előterébe szeretne lépni, és hálásan állunk félre, hogy megengedjük nekik, hogy előlépjenek és képviseljék magukat.

A fiastyúkiak beszélnek

Mérhetetlen nagyrabecsüléssel megilletve a drága Felemelkedett Mestereket, mi vagyunk a Fiastyúki Felső Tanács. Jelen voltunk e közlés alatt, hozzáadva energiáinkat, és a betekintések darabkáit abba, amit a drága Felemelkedett Mesterek nyújtottak.

Valóban hatalmas Szeretettel viseltetünk bolygótok iránt, és mindegyikőtök iránt, ki ezt a kommunikációt magába szívja, és a tény valóban meglepő, hogy képesek vagytok [voltatok] áttörni az imént említett belétek nevelt korlátokat, és rátalálni egy hitre jelenlétünk valóságában.

A földi élmény sok lelket a korlátokat táplálva tartott, ahogy a drága Felemelkedett Mesterek említették, hiszen egy feltételhez kötött társadalomban nőttetek fel, és sok esetben a valóságról az elképzeléseiteket betáplálták közösségetekbe a főáramlat médián keresztül.

Amikor egy éber lélek körülnéz valóságotokban, sok dolgot láthat, melyekről úgy tűnik, szinte arra tervezték, hogy visszatartsák őket, és tovább folytassák a lelkileg [spirituálisan] elsorvasztott tudatállapotok táplálását.

Mi, a drága Felemelkedett Mesterek és más lények és közösségek özöne magunkat oly nagyon összpontosítottuk az emberiség fejlődésére, és arra, hogy rávegyünk benneteket fejlődésetek megértésére a színfalak mögül, és írnokokat és csatornákat hasznosítottunk szinte vég nélkül, hogy segítsünk értesíteni benneteket felemelkedésetekről a tisztább tudatállapotokra.

Még számos ébredő lélek is, ki talán hisz, vagy nyitottá válhatna jelenlétünk valóságát illetően bolygótok körül, még mindig nem nyitott arra az elképzelésre, hogy az emberiséggel való kommunikációt választanánk.

Kísérletek a béke bevezetésére

Néhány lélek elsáncolta magát a főáramlat világnézetben [ideológiában] és nézőpontokban világotokban, feltételezve rólunk azt, hogy csupán hivatalos kapcsolatokat kísérlünk meg felvenni fejlett kormányokkal, ha valóban igaziak vagyunk, nem tudván, hogy már találkoztunk kormányaitokkal és megkíséreltünk segítséget nyújtani a világbéke és gazdagság előidézésében világotokban mindenkiért, számos alkalommal.

Sokszor utasítottak el minket, így magunkra vállaltuk azt, hogy segítséget nyújtsunk fejlődésetekben azáltal, hogy annyi olyan felébredt földi lélekkel vettük fel a kapcsolatot, amennyivel lehetséges, ki képes rátalálni egy nyílt és biztos kapcsolatra energiáinkkal és benyomásainkkal.

Az a mód, melyben kommunikálunk az emberiséggel, fajként szükséges a fejlődésetekhez és növekedésetekhez.

Valóban világotokban leszünk, amikor az elnyomás és a létezésünk körüli titkosság fátylain átlát a teljes emberiség, azonban egyelőre növekedésetekben vagytok, azáltal, hogy segítünk nektek kiterjeszteni csatornáitokat, energiáink és benyomásaink nektek való felajánlásának formájában.

Valóban fontosnak látjuk kommunikációnkat az emberiséggel az átfogó küldetésünknél, és energiáink átadásának legnagyobb szempontja számotokra, hogy magatokba szívjátok, éppen ez: az energiacsere. Kutatjuk, hogy segítsünk nektek elérni egy tisztább tudatállapotot, és ennek erejéig, az általunk átadott energiák, amelyek benyomásaink, és a kommunikációink, melyekbe beágyazottak ezek, egy energetikai „segítő kezet” nyújtanak.

Energetikai értelemben az általunk kibocsátott benyomások, ahogy írnokunk befogadja az ilyen benyomásokat a szíven keresztül, és belőlük gondolati [mentális] tolmácsolást alkot, a tiszta Forrás energiájának nagy tömegű túlcsorduló mennyiségével bír számotokra, hogy magatokba szívjátok, mely hatványozottan fog segíteni nektek felkutatni és rátalálni a felemelkedettebb dimenziókra magatokban.

Aktívan csatornáztok minket, és a különböző más felemelkedett lény és közösségből valók aktívan csatornázzák energiáinkat magukon keresztül amikor így tesznek, mely miatt régóta mondtuk, hogy rálelhettek egy kapcsolatra velünk, és e kapcsolat szerint cselekedtek, ha igazán óhajtjátok.

Azok a lelkek, kik közléseinket olvassák, energiáinkkal elidőzve maradnak, melyek körülöttük keringenek, és segítenek csakráik megtisztításában.

Az energia ott marad, ahová betáplálják, és ilyetén, energiáink és benyomásaink mindegyikőtökben benne maradnak, kik magukba szívják kommunikációinkat. Egészen őszintén, sosem kellett volna magatokba szívni tőlünk kommunikációt ismét, ezen, vagy bármely más írnokon keresztül, miután ha csupán egyszer is elolvassátok üzeneteinket.

A kommunikáció elolvasásának és energiáink magatokba szívásának végeztével, arra a bizonyos időkeretre, benyomásaink képesek lesznek hozzátok ragadni oly módon, mely benneteket képesnek fog látni aktívan felvenni őket, és magatokon átcsatornázni – ha óhajtjátok – anélkül, hogy valaha is el kellene olvasnotok bármely más csatornázott kommunikációt.

Természetesen nem kedvetlenítünk el benneteket attól, hogy magatokba szívjátok a csatornázott kommunikációkat, azonban mi, és oly sokan mások teljes szívünkkel bátorítjuk a tisztánlátást [megkülönböztető képességet, különbségtételt] minden egyes átadott csatornázásnál.

Ti vagytok a szabad és független Föld polgárai

A tisztánlátás egy csodálatos dolog valóban, és részben azért beszélünk a különbségtételről, hogy bátorítsunk benneteket a főáramlat megrögzött gondolkodásoktól való elszakadástól, mely társadalmatok oly sok területét illeti: hogy legyetek velük kapcsolatosan tisztán látók!

Szeretnénk segíteni nektek megérteni / felfogni azokat a torzításokat, melyek valóságotokban történtek: nem azért, hogy érzelmeiteket, vagy kedveteket szegjük, amikor rájuk gondoltok, hanem hogy felismerjétek őket azért amik, és hogy dolgozzatok a felemelkedésen, fizikailag és a lelkiségben [spirituálisan], és hogy kikiáltsátok függetlenségeteket a hamis valóságtól, melyet olybéli erőfeszítésben alkottak meg, hogy folyamatosan megzavarják és megbékítsék az emberiséget.

Ti vagytok a szabad és független [szuverén] Föld polgárai, és ez több mint nyilvánvalóvá válik, amikor a Földetek helyreállítási munkájának tömegét elkezdi az emberiség végrehajtani.

Mi és oly sokan mások, veletek leszünk, hogy segítő kezet nyújtsunk, és hogy megosszuk érző technológiáinkat, hogy segítsünk nektek végrehajtani oly sokat abból, melyet szükséges megtenni, viszonylag könnyen. A legnagyobbrészt az oldalvonalról fogunk figyelni, ahogy helyreállítjátok drága Földeteket, hiszen mindig is erre szántak benneteket.

Földeteken néhány lélek, amikor létezésünk lehetőségéről gondolkodik világotok körül, talán befogad egy megrögzött gondolkodást, azt feltételezve, hogy fejlődéseteket mi magunk kísérelnénk meg irányítani, vagy megsértenénk közösségi szabad akarat mértéketeket, egy elárasztó jelenléttel, azonban valójában nem törekszünk ilyen dolgok megtételére.

Oly nagyon régóta dolgozunk a szabad akarat peremsávjai alatt, melyeket számunkra kimértek, hiszen az emberiséget arra szánták, hogy megtapasztaljon mindent, melyet magatoknak Teremtettetek, és pontosan ebben a pillanatban aktívan felismerjük és tisztítjuk a sötétség befolyását a világotokból.

Ez annak a felismerésének formájában jön létre, amit sötétségnek észleltek, ami az: csupán a Fény energiájának egy árnyékos változata.

Ti mind Fényesítettek vagytok

Minden a Fényenergia végső összesűrítése, és ebben benne vannak azok, akik másokat bántanak világotokban egy nagy tömegű erőfeszítésben, hogy táplálják a torzított tudatállapotokat, melyekről azt tanították, hogy mennyországként higgyétek el.

Azokról a lelkekről beszélünk, akikre titkos szövetkezésekként [cabals] hivatkoztok – az illuminátusokról – különféle címék vannak ezen egyénekre. Azt is kutatták, hogy táplálják a negyedik sűrűség-negativitás birodalmait egy széles körben elterjedt áldozat és nehézség / megpróbáltatás révén, és feltételezték magukról, hogy teljhatalmúak és a tisztább tudatból valók, mint a Föld általános lakossága.

Jelenleg nagyon nehéz módokon tanulnak, miszerint nem különböznek a világotok többi lelkétől. Ti mind Fényesített lelkek vagytok lényegetekben [magotokban], még azok is, kikről úgy tűnik, kioltották Fényüket annak érdekében, hogy egy bukott angyalnak dolgozzanak, aki visszatért a Fény oldalára.

A luciferianizmust az elkövetkező időkben közösségetek egy hitrendszerként fogja felfogni, mely felhevítette a titkos szövetkezéseket arra, amit tettek. Mi örökké azt fogjuk bátorítani, hogy bocsássatok meg a titkos szövetkezéseknek, a titkos szövetkezések fejeinek, amikor mindenről értesültök, amit tettek, hiszen a bosszúszomjas megrögzött gondolkodásmódok csupán az alsóbbrendű tudatállapotokat fogják táplálni, melyekről tudjuk, hogy ti mind oly nagyon készen álltok kinőni és átalakítani.

Most ezt a templomot átfordítjuk a drága Felemelkedett mesterek felé e kommunikáció befejezésére. Mindegyikőtöknek felajánljuk Szeretetünket minden pillanatban, és veletek leszünk jóval e közlés kibocsátását követően, ahogyan azt fent kifejezésre juttattuk.

Szeretetünk tiszta ötödik dimenziós természetű, és itt van számotokra, hogy cselekvően felvegyétek és kifejezzétek bármelyik és minden pillanatban.

A Felemelkedett Mesterek következtetése

Kifejezzük a legtisztább hálánkat a drága fiastyúkiaknak, energiáik és ezen üzenet okán átadott információ miatt.

Bízunk benne, hogy érzitek a tiszta energiákat, ahogy kezdenek leereszkedni rátok most, és ahogy érzitek ezeket az energiákat, tudjuk, hogy a nehézségekről egy megértéssel / felfogással küldik le, melyek számos ébredő lelket zártak el az üdvözült tudatállapotok megtalálásától.

Értetek is itt vagyunk, hogy vigaszt és útmutatást ajánljunk fel minden pillanatban. Ahogy végső benyomásainkat tesszük e kommunikáció okán, mi, a drága fiastyúkiakkal egyetemben kifejezzük, hogy a rólunk, és a teljes tudat birodalmairól az észlelésetek csupán jobban növekszik / gyarapodik, mint amennyire már megnövekedett, innen kifelé.

Érezzétek azt a Szeretetet, melyet nektek ajánlunk fel, most és minden pillanatban, mert tiszta szándékkal és céllal küldjük nektek. Az elmétek, szívetek és minden csakrátok megnyitásának szándékával küldjük el nektek, még azoknak is, kiknek elképzelésük sincs arról, hogy bírják.

Rendelkeztek vele használatra készen, oly sok kötelékkel a felemelkedettebb dimenziókhoz és hozzánk. Ismerjétek fel képességeteket, hogy felvegyétek benyomásainkat és kommunikáljatok a felemelkedettebb dimenziókkal és hogy bennük létezzetek, hiszen diadalmas visszatéréseteket viszitek véghez e birodalmakba az érzékelt földi magányban eltöltött létidők után.

Köszönöm nagyon a Felemelkedett Mestereknek és a Fiastyúki Felső Tanácsnak! A Föld szárazföldi legénységének őszinte nagyrabecsülését bírjátok.


Wes Annac

Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com – AquariusChannelings.com – AquariusParadigm.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – Kirael mester tanításai – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


Nincsenek megjegyzések: