2013. július 3., szerda

Hathorok

A Föld-Nap asztrál síkjai Hathorjai:

Csökkenő energetikai torzítás, szent kapcsolatotok, és a Forrás Szeretete


Csatorna: Wes Annac


Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
The Hathors of Earth’s Solar Astral Planes: Decreasing Energetic Distortion, Your Sacred Connection and the Love of Source –  July 1, 2013A számtalan energetikai felminősítés folytatja megtörténtét az elméjében és szívében mindenkinek közületek, ki reagál a nektek átadott fokozódóan tiszta energiákra. Mi, mint sokan mások, bátorítjuk azt az aktív tudatosságot, melyet közületek sokan gyűjtenek be, mialatt felemelkedési energiáitokra rátaláltok, és magatokba szívjátok azokat.

Az általunk említett energiákat felfokozzák tisztaságukban minden pillanatban, amikor leküldik őket, hogy valóságotokat Teremtsék és fenntartsák, és ilyetén ezen energiák élénk felszívása közületek mindegyikőtök részéről alapvető azok felfogásához / megértéséhez.

Folytatni fogjuk, hogy átadjuk nektek a friss információkat a valóságotokba, testetekbe és lelketekbe utat törő energiákat illetően, hiszen ezt az energiát fel kell fogni / meg kell érteni az elkövetkező időkben fontosságuk, és döntő szerepük okán, melyet játszottak, és játszani fognak az emberiség fejlődésében [evolúciójában].

Ahogy számos alkalommal már megvitattuk, valóságotokat teremtő és fenntartó leküldött energiát a felemelkedettebb dimenziókban lévő lények felügyelik, mint mi, kik a valóság különféle eltérő oktávjaiban állomásoznak, és akik segítenek lecsatornázni az energiákat, hogy az alacsonyabb oktávjait fenntartsák a valóságoknak annál, mint amikben léteznek.

Valóságteremtő energia befogadása a Napból

Valóságotokat Teremtő és fenntartó energiákat kapunk a Napotokban lévő lényektől [entitásoktól], kik viszont ezeket az energiákat más felemelkedettebb dimenziós lelkektől kapják, akik számottevően tisztább birodalmakban helyezkednek el, mint amelyekben léteznek azok (akik ezeket az energiákat befogadják).

Az általunk említett energiákat birodalomról birodalomra adják tovább le, tisztaságukban lecsökkentve minden egyes lefelé történő csatornázással. A Napotok legalacsonyabb ranglétráján lévő lények [entitások] eltorzítják az energiákat, megteremtve földi valóságotokat, mielőtt elküldik nektek, azért, hogy az ilyen energiák birodalmainkhoz illeszkedjenek.

Mi pedig ugyanezt a feladatot teljesítjük be ezekkel az energiákkal, mielőtt elküldjük őket le, valóságaitokba. Mire elérnek benneteket, eléggé elhomályosítják őket tisztaságukban számotokra, hogy képesek legyetek ezeket felszívni, és megteremteni használatukat, a tudatotok / tudatosságotok sajátságos oktávjaiban.

Mindegyikőtök a tudat eltérő oktávjaiban létezik, és ilyetén ti mind magatokba szívjátok ezt az energiát – egyéni növekménnyel. Ahogy eredményesen mondtuk, megnöveltük a tisztaságát ezeknek az energiáknak, minden alkalommal, amikor ezeket valóságotokba küldték.

Amit ez a mi szemszögünkből jelent az, hogy ezeknek az energiáknak a tisztaságát egy kicsit kevésbé csorbítják minden alkalommal, amikor leküldjük testeteknek és lelketeknek, és drága lelkek, higgyétek el, ezt az energiát folyamatosan küldik lefelé.

Ez lényegében azt jelenti, hogy most folyamatosan csökkentjük a valóságotokat Teremtő és fenntartó energiák torzított természetét, abbéli erőfeszítésben, hogy segítsünk nektek igazodni a fokozódóan tiszta tudatállapotokhoz, mely felé közösségként kezdtek növekedni.

Az ilyen energiák torzított természetének élénk csökkentésével, minden alkalommal, amikor leküldik valóságaitokba, a ti időfelfogásotok szerint nem telik majd sok időbe, mielőtt e fokozódóan tiszta energiák hatásai kezdenek ismertek lenni.

Boldogan ajánljuk fel tanácsunkat és energiáinkat

Valóban, világos bármely nyíltszívű és elméjű embernek, aki kutatja a jeleit a világotokban kiváltott változásoknak, hogy fizikai valóságotok jelenleg a drága közösségeteknek átadott energiákat tükrözik vissza.

Körös-körül, fellépnek a Fényesített szándékú és napirendű lelkek, hogy megsegítsék az emberiség közösségét, és hogy segítsenek minden léleknek világotokban meglátni a Fényt.

Mindegyikőtök részéről a képesség ennek megtételéhez a nektek átadott energiák felszívása iránti élénk érdeklődésetek eredményeképpen jön létre, még ha tudat alatt is, amely hajtja az ebből eredő indítékát [motivációját], lendületét és megértését / felfogását mindennek, melynek megtétele szükséges bolygótokon.

Oly nagyon sok teendő van valóban, és az elkövetkező időkben, amikor Földetek tízezer Galaktikus faj és felemelkedett lény jelenlétét látja, kik boldogan ajánlják fel majd tanácsukat és energiáikat a Föld teljes helyreállításának irányába, mélyrehatóan magyarázzuk majd el az energiákat működésükben, segítve benneteket fejlődni és fenntartani tudatos élményeteket.

Amikor felemelkedtek azon dimenziók szerkezetének és harmóniáinak felfogásának / megértésének helyzetébe, melyekben léteztek, elcsodálkoztok majd a csodálatos mérnöki szerkesztésen, melyek az alacsonyabb dimenziósak voltak Teremtőnk részéről. Teremtőnk felügyelte teremtményeit, befészkelve a tudat / tudatosság birodalmaiba, amelyek a különböző felemelkedettebb dimenziókon belül nyugszanak, melyek felé növekedtek.

Amikor bármely lélek elhatározza, hogy bemerészkedik a Teremtés alacsonyabb dimenziós megjelenéseibe [aspektusaiba], egy szent, és örökké fenntartható kapcsolati szálat adnak a Teremtőhöz: a Forrás birodalmaihoz és az ember dimenziós leszármazásától függően, különféle más dimenziókhoz és tudati síkokhoz.

Adnak egy szikrát; egy lángot, melyen belül azt sosem lehet eloltani.

Természetesen világotokban néhány lélek, ki aktívan belekeveredett a sötétebbe hajló és önmaga szolgálatán alapuló működésekbe, ezt a lángjukat nagymértékben szinte majdnem kioltó módon végezték, azonban Teremtőnk Szeretete és az ember szent kapcsolata a Forrás birodalmaihoz sosem oltható ki teljesen.

A Forrás Szeretete kötetlen

Egy alacsonyabb dimenziós lélek elutasíthatja a Teremtő létezését, azonban a Teremtő Szeretete messze túlhalad bármilyen tartalmatlan fogalmon egy olyan Istenről, kit világotokra erőltettek évezreden át.

A Forrás tiszta szeretete kötetlen, mely kisugárzódik a tudat / tudatosság minden utolsó lényére, ki fenntartja az imént említett kapcsolatot, és örökké kifejezésre kerül majd minden utolsó jellegére, a Teremtésnek és tudatnak / tudatosságnak, melyet a Forrás hatalmas és mindenható szerkezetéből csatornáznak [ontanak] le.

Fontos minden léleknek a Teremtés minden birodalmában felismerni azt, hogy a Forrás Szeretete végtelen, és amikor az ember rácsatlakozik, és rátalál az ebből eredő féktelen kapcsolatra, akkor óriási előnyöket arat majd le. Ezt mutatták meg minden ébredő léleknek, ki felnyitotta magát, és csodálatos és áramló kapcsolatra lelt rá a felemelkedettebb dimenziókkal ennek eredményeképpen.

Fenntarthatjátok a legélénkebb kapcsolatokat a Forrás birodalmaival, és felfedezitek majd képességeteket ennek megtételére, ahogy azon dolgoztok, hogy felfedjétek és megértsétek a nagyszerűbb mechanizmusokat, működésben a valóságaitok Teremtésével.

Ismételten, veletek leszünk, hogy bepillantást nyújtsunk valóságotok Teremtésébe, alkalmazva az energia és hang rezgésszámait, valamint segíteni fogunk nektek megérteni, hogy a minden drága lélek által kiadott, összehangzó [harmonikus] energiákat felerősítik hatványozottan az együttes tudatban / tudatosságában.

Amit értünk ez alatt, az a jó rezgés, melyet mindegyikőtök kiad, hatást gyakorol világotok egész közösségére. Még a legutolsó emberre is hatnak azok az érzelmek, melyeket alkalmazásra választotok kalandos földi vállalkozásaitokon át.

Közületek azok, kik önmagukat a Földön egy Fényesített küldetés és ok miatt érzitek, felismerhetitek a fontosságát annak, hogy természetes középpontotokban maradjatok, amikor az ügyek ezt kívánják, hiszen középpontotokból rátalálhattok az áldott és boldog tudatállapotokra, melyek elvezetnek benneteket mindegyre előre tovább a felemelkedettebb birodalmakba, és hogy kifejezésre juttassátok a felsőbb birodalmak távlatait földi Életetek minden pillanatában.

Intelligens, fényesített lelkek

Ti vagytok a legintelligensebbek és Legfényesítettebbek a lelkek közül, és ezt nem azért mondjuk, hogy egotok kedvében járjunk. Azt kutatjuk, hogy a megértést kinyissuk bennetek, miszerint ti valóban egy nagyszerű cél okán vagytok a Földön, hiszen amikor ezt felismeritek, biztosak vagyunk abban, hogy közületek sokan kezdtek el majd dolgozni Földetek helyreállításán olyan sajátságos módokon, melyek megtételére magatokat képesnek találjátok.

Közületek azokat, kikről úgy tűnik, hogy a felemelkedési mozgalom útját egyengetik, vagy vezetik, és idő előtt aktiválták őket a felemelkedés-energiáitok, valamint a különböző lelkek világotokban, kik világosan azért testesültek meg, hogy a felemelkedettebb dimenziók Fényét terjesszék, kiképezték szerepükre előző Életeik és Földeteken tapasztalásaik özönén át.

Valóban, hatalmas többségetek vett magára gyümölcsöző megtestesüléseket a Földön, és amikor azt mondjuk, gyümölcsöző, több százat, sőt ezret értünk ez alatt néhányotoknál. Képesek voltatok olyan sok Életet felvenni, amennyi szükséges volt az alacsonyabb dimenziós földi ciklusotokban, hiszen azt szándékoztátok, hogy annyit tanultok, amennyit tudtok e drága bolygó minden jellegéből.

Belevontak a különböző kultúrákba, és tanultátok ezeket, melyek alatt megtestesültetek.

Közületek sokan érkeztetek minden fajból; minden időszakból; minden vallásból és hitrendszerből; minden társadalomból és civilizációból, melyek felvirágoztak és letűntek világotokban. Higgyétek el drága lelkek, sok volt.

A belső Föld és a felemelkedő energiák

Nem meséltek nektek a különféle társadalmakról, melyek léteztek, és léteznek világotokban, és az egyik legfontosabb feltárandó kijelentés [meglepetés] minden drága lélek számára az, hogy a felszínetek alatt létezik a belső Föld.

Emberek özöne dolgozott a múltban, hogy ezt az igazságot napvilágra hozzák, és belső Földetek létezését nagy mértékben fedték el a negatívan elhajló lények [entitások] megelőző jelenléte miatt a külső fokoknál, illetve legnagyobbrészt egy felemelkedett társadalom jelenléte miatt mélyebben felszínetek alatt.

Az emberiség majd értesül erről, és oly nagyon sok más dologról a felemelkedő energiák és az igazság iránti növekvő igény eredményeképpen bolygótokon, és közületek mindenki elkezdheti, hogy aktívvá válik a Fény világra hozásában, amelyet magatokban érezhettek.

Az emberiség egymással és a Teremtés egészével való egységének növekvő megértése közösségetek egészébe beiktatott új elmét és szívet eredményez majd.

Hozhatunk ilyen általános előrejelzést, mert az idő különböző más-más időszakaiban láthatjuk Földeteket, és ötödik dimenziós Földeteket megnézhetjük, mialatt egyidejűleg kommunikálunk veletek drága lelkek az idő sajátságos rezgésszámában.

Mialatt az idő egy lineáris irányát és elmozdulását tapasztaljátok meg az alacsonyabb dimenziós Föld élmény részeként, mi nem tapasztaljuk meg a Most végtelen pillanatának ilyen torzításait, és azt kutatjuk, hogy segítsük nektek megérteni annak a csalóka [illuzórikus] természetét, melyre ti időként hivatkoztok. Lévén csalóka, segített fenntartani tapasztalásaitokat egy valóságon belül, mely ugyanolyan csalóka a felemelkedettebb birodalmak küszöbén, amelyek felé növekedtek.

A Szeretet: egy jelentős téma

Ahogy végső benyomásainkat tesszük e közlés okán, kifejezzük szeretetünket közületek mindenki számára, ki folytatja azt, hogy önmagát a szolgálatnak szentelje. Talán észreveszitek, hogy a Szeretet volt az utóbbi időben az írnokon keresztül átjövő számos csatornázott kommunikáció témája, és ez azért van, mert mindenki közülünk, ki hozzátok szól, külön-külön kutatja, hogy részese legyen utatoknak azáltal, hogy a Szeretetre emlékeztet benneteket.

Noha oly nagyon sokat hallottatok róla, talán önmagatokat hozzászokva érezhetitek az erről való eszmecserékhez ezen a ponton, ennek az apró dolognak érzékelése részetekről, amit Szeretetnek hívnak, csupán az, hogy növekedjetek és növekedjetek.

Folytatni fogjuk, hogy veletek legyünk olyan gyümölcsözően, ahogyan eddig, hogy segítsünk nektek mindent felfogni / megérteni a felemelkedettebb dimenziókról, melyekre még nem voltatok képesek. Tekintsetek jövőtökre legdrágább lelkek, mert minden pillanatban tovább hív benneteket!

Köszönöm a Föld Nap asztrál síkjai Hathorjainak!


Wes Annac

Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com - AquariusParadigm.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – Kirael mester tanításai – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/

Nincsenek megjegyzések: