2013. június 19., szerda

Váljatok az új [spirituális] forradalom előharcosaivá


SanJAsKa:

Váljatok az új [lelki] forradalom előharcosaivá


Csatorna: Wes Annac


Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
SanJAsKa: Become the Pioneers of the New Revolution –  June 17, 2013


Önmagatokat képesnek fogjátok találni, hogy felvegyétek azokat a rezgésszámokat és benyomásokat, melyeket mi sugárzunk ki – kik lelkek vagyunk a felemelkedettebb birodalmakban – meglehetősen könnyedén, ahogy növekedtek és kifejlesztitek multidimenziós érzékeléseiteket és képességeiteket. Egészen izgatottan várjuk azt az időt, amikor közületek minden egyes drága lélek fenntarthat egy aktív és biztos kapcsolatot energiáinkkal.

Oly nagyon izgatottan hívunk mindenkit egybe közületek, kik magatokat ráeszmélve találjátok létezésünk valóságára, valamint óhajunkra, hogy segítsük elrendelt felemelkedési folyamataitokat. Bárcsak kifejezhetnénk izgatottságunk minden utolsó darabkáját, hogy találkozzunk veletek a lehető legtisztább és legvalósabb módokon, melyet valóban felfogtok majd.

Épp, ahogy más lelkek a felemelkedettebb birodalmakban, közületek sokatokkal dolgoztunk egészen hatványozottan a múltban, és különösen azokkal közületek, kiket közléseink vonzanak; rezgéseitek a miéink kísérői voltak a múltban, ahogy együtt dolgoztunk különböző bolygók és civilizációk felemelésében.

Valóban ez a célja a Galaktikus Szövetségnek [Föderációnak], és pompásan róttuk ki magunkra a feladatot, hogy annyi bolygót és civilizációt segítsünk, amennyit lehetséges, hogy meglássák a Fényt. Különösképpen segítünk benneteket, drága lelkek, hogy segítséget nyújtsunk a Földnek a felemelkedési folyamatában.

Közületek azok küldetésének nagy szempontja, kik megtestesültetek a Földön, az volt, hogy aktívan nézzetek szembe és alakítsátok át a Föld együttes tudatának alacsonyabb dimenziósságát, és ezt bájjal és erővel tettétek meg. Az együttes rezgések, melyeket Földeteken minden lélek kisugároz, sokkal több Fényesített területet ér el, mint ahol voltak egészen régóta.

Ezt segítik a különböző energiakapuk megnyitása, melyek hatványozott planetáris csakrákként szolgálnak legdrágább Gaia számára, aki hasznosítja az ilyen (megnyitott kapukat), hogy segítséget nyújtson abban a tisztításban, melyet egeiteken végzünk szinte minden pillanatban.

Az a tisztítás, melyet talajotok, egeitek és vizeitek megtisztításáért végzünk, tudományos és természetében a gyógyításon alapul, és képesek vagyunk az ilyen tisztítást fejlett szinten elvégezni, összehasonlítva azzal, melyet ebben a pillanatban Földeteken végeznek, részünkről a tudomány és a lelkiség [spiritualitás] összeolvadásának szükségességének megértése miatt.

A tudomány és a lelkiség szétválasztása volt túlságosan sokáig az emberiség visszatartásának egyik legnagyobb szempontja.

A főáramlat tudomány világotokban azt választotta, hogy nagyban összpontosít a fizikai természetre, és felfedezésekre, valamint dolgok bizonyítására egy fizikai értelemben, inkább minthogy egy kis hitelt adnának annak, mely már régóta lelepleződött, és felfedezésre került a Forrás birodalmait és annak az energiának a birodalmait illetően, mely valóságotoknak hajtóerőként szolgál.

Arról az energiáról beszélünk, mely a gravitációt és az időt Teremti úgy, ahogy megtapasztaljátok őket: az energiát, mely fenntartja tudatos élményeteket valóságotok sajátságos oktávjában, melyben léteztek.

Ez a mindenható, lelkiség energiája, és elérhető, és hasznosulni lehet belőle az emberi templomon belül.

A csatornák napi megerősítései

Azzal, hogy hozzáfértek kapcsolatotokhoz a lélekkel, közületek néhányan rátaláltok a túláradó és izgatott lényekre a felemelkedettebb dimenziókból, úgymint ránk, és lelki tanácsadóitokra [vezetőitekre], akik buzgón beszállnak, hogy kapcsolatba lépjenek veletek. Őszinte buzgalommal bátorítunk mindenkit, aki épp kezd megnyílni csatornáikra, hogy naponta gyakorolják a megerősítéseket, hogy a legtisztább tudat / tudatosság és szándék lényeit engedjék meg velük lenni bármely és minden pillanatban.

Bízunk abban, hogy képesek vagytok elkezdeni felismerni, ha egy alsóbbrendű entitás próbál meg felemelkedettebb dimenziós entitásként pózolni, és megidézitek [hívjátok] bármely tanácsadótok egyikét, vagy Michael és Rafael arkangyalt a különleges gyógyító és tisztító energiáik miatt.

Ezek a lelkek, és oly sokan mások a felemelkedettebb birodalmakban, segíteni fognak nektek kivédeni bármely alsóbbrendű hajlamosságú lény befolyását, aki megpróbálna félrevezetni és összezavarni.

A minden egyes földi lélek elméjében és szívében történő felgyorsuló ébredés tömeges pozitív hatásokat vezet be fizikai valóságotokba, és mint minden más jó dolog, egy kicsit több időbe telik fizikai idő-felfogásotokban [időkoncepciótokban] a változások tömege miatt, melynek megjelenését és nyilvánvalóvá válását ti, az ébredő emberiség nagyban segítettétek.

A felemelkedettebb dimenziók elmozdulnak világotokba, ahogy növekedtek feléjük, valamint felénk ezekben, egy egészen gyors léptékben. Bízunk abban, hogy közületek sokan, kik ébrednek, már hosszú ideje érzik az idő felgyorsulását, ahogy folytatjátok a növekedést, tanulást és a tapasztalás felemelkedettebb dimenzióinak üdvözlését, ahol az idő nem tényező, és mint ilyen, elkezd hatványozottan felgyorsulni, mielőtt elenyészik.

A felemelkedettebb birodalmakkal való könnyed összekapcsolódás

A felemelkedettebb dimenziókkal való aktív kapcsolatok gyakorlásának és megerősítésének folytatása jól fog látni benneteket utatokon, hogy teljesen kifejlesszétek és megerősítsétek érzékeléseiteket, és az energiák, melyeket aktívan magatokba szívtok, csupán folytatni fogják fokozódásukat tisztaságukban és erősségükben, ahogy felveszitek őket, és egyre jobban magatokba szívjátok az ilyen energiákat.

Megjegyezzük, hogy közületek sokan veszitek észre – különösen ezen a ponton – hogy könnyedségetek és képességetek, hogy hozzáférjetek a felemelkedettebb dimenziókhoz és benyomásainkhoz, sokkal erősebbé válik, és arcunkon mosollyal és szívünkben Szeretettel mondhatjuk, hogy ti, drága lelkek kiérdemeltétek ezt a könnyedséget.

Kiérdemeltétek azt a gyümölcsöző képességet, hogy áthaladjatok a hatalmas asztrál tájakon, melyeknek elkezdhettek kinyílni, és természetesen kiérdemeltétek a jogot, hogy velünk kommunikáljatok a felemelkedettebb dimenziókban. Magunkból sokat ajánlunk fel Földetek felemelkedéséhez, és ilyetén magunkat egészen közel találtuk az ébredő és még fel nem ébredt emberiség energiáihoz egyaránt.

Mélységesen törődünk mindegyikőtökkel drága lelkek, és semmi mást nem akarunk, mint teljes ébredéseteket és fejlődéseteket a teljes tudat birodalmaiba, ahol elragadóan üdvözlünk majd benneteket.

Jóllehet nem értjük azt, hogy néhány lélek Földeteken, igazából közülük sokan, még mindig kényelmesen érzi magát a tapasztalás alsóbbrendű dimenzióiban, és folytatja azt, hogy túlsúlyban lévő legyen benne és körülötte tapasztalásuk nagy részében.

Ezt tiszteljük és méltányoljuk, bár mindig és örökké minden lélekkel együtt leszünk, aki elkezd rátalálni egy kapcsolatra, és a felemelkedettebb dimenziók iránti érdeklődésre. Örökké nagyon erős próbálkozásokat fogunk tenni, hogy kommunikáljunk és felvegyük a kapcsolatot veletek, és az egyidejűséget [szinkróniát] alkalmaztuk [alkalmazzuk], hogy kapcsolatot létesítsünk Földeteken az ébredő lelkekkel, kik észreveszik az általunk átadott jeleket, és cselekvően [aktívan] felveszik őket.

Kódolt egyidejűségen alapuló [szinkronikus] üzenetek

Mindenben van kódolt üzenet, melyet fizikai Életetekben tapasztaltok; az üzenetet fogadhatjátok, és a megfejtés segíteni fog benneteket fizikai élményeitek útja mentén, és segítséget nyújt a leckéknél, és a témáknál, melyek felbukkanása Életetekben folytatódik.

Tisztelünk és Szeretünk benneteket azon tény okán, hogy hatalmas és kiterjedt alsóbbrendű dimenziós leckéken mentek keresztül, melyekről észleljük, hogy elmétekben és szívetekben valóban egészen erősnek tűnnek, és tisztelünk benneteket folyamatos elkötelezettségetekért a Föld élmény iránt, és hogy átalakítjátok az alsóbbrendű rezgéseket, melyek mindent behálózva megmaradnak a Föld felszínén, amelyek nem erőfeszítéseitekért vannak.

Valóban igen nagy mértékben emlékeztetünk benneteket arra a jóra, melyet a Földön tesztek, és örökké így fogunk tenni, mert azt akarjuk, hogy megértsétek a legerősebb és legtisztább módokon, ahogy tudjátok, hogy egészen szó szerint mentettétek meg a Föld felszínét.

Magának a Földnek a lelkét mentettétek meg, aki fizikai pusztulást tapasztalt volna felszínén (az emberiség cselekedeteinek eredményeképpen), mely kiterjedt károsodást tett volna Lelkében és képességében, hogy a létezés Forrásához hozzáférhessen.

Gaia szakadatlanul köszöni meg nektek megtestesüléseteket az alsóbbrendű dimenziós Föld felszínén, és ha képesek lennétek érezni az általatok kibocsátott rezgések erejét és tisztaságát bármely és minden pillanatban, megértenétek túláradó lelkesedésünket, és azt óhajtanátok, hogy tudjatok az általatok véghezvitt jóról minden módon, ahogyan tudtok.

Magatokon keresztül rezgéseket csatornáztok egy szinte állandó módon, mely hatalmasan tiszta szerkezetében, és ismételten, ezek csupán fokozódni fognak tisztaságukban, ahogy üdvözöltök minden földi napot, és önmagatokat számos hasonló élményen keresztülmenni találjátok.

Különféle eltérő szerepek lejátszása

Megjegyezzük, hogy az „átlag napi Élet” a Földön hajlamos vesződségesnek, vagy vánszorgónak érződni időnként, és reméljük, üdvösséget [megmentést] vagyunk képes felajánlani a Föld élmény nehézségeiből minden pillanatban, amikor önmagatokat a mi energiáinkkal és benyomásainkkal összekapcsolva tudjátok találni.

Ez visszanyúlik a tényhez, hogy megérdemlitek azt, hogy képesek vagytok rátalálni a felemelkedettebb dimenziókra és ki tudjátok sugározni azok benyomásait, és közületek sokan értek el egy fejlett állapotot növekedésetek mentén, ahol most meg tudjátok idézni a segítség felemelkedettebb birodalmait minden törekvésben.

Valóban meg tudjátok ezt tenni, és itt leszünk közületek mindegyikőtökért, ki cselekvően [aktívan] keresi közléseinket, útmutatásainkat és tanácsunkat.

Még a velünk való kapcsolaton túl is hozzáférhettek a felemelkedettebb dimenziók számos jellegéhez, melyek a Föld élmény átmeneti nehézségétől menedéket nyújtanak. Birodalmak sokaságával kapcsolódhattok össze, mely áhítatban hagy benneteket, a puszta szépség és a belőlük kisugárzó erős öröm miatt.

Gyümölcsöző kísérleteket tehettek a sajátságos asztrál birodalmak, sőt még a földi birodalom elképzelésében [képi megjelenítésében], különböző időszakokban, melyekkel néhányotok jobban együtt rezeg, mint a jelenlegi. Számos élményetek volt az alsóbbrendű dimenziós Földön, és tömegével utaztatok át és tapasztaltátok meg e Föld minden utolsó szempontját, amelyet otthonotoknak hívtok.

Különféle eltérő szerepeket játszottatok, különféle eltérő társadalmakban léteztetek, különféle eltérő eszmények alatt, és minden élményből a Föld mechanizmusának fejlett megértésével jöttetek ki,  ahogyan élményeiteket véghezvitték minden egyes kultúrában és időszakban.

A látszólagos különbözőségek és félrevezető [illuzórikus] elkülönülés

Egy dolgot fogtok észrevenni a visszafelé történő felemelkedésetek során egy távlatába annak, hogy képesek vagytok látni és érezni drága Földetek minden időszakát, mely az a mechanizmus és szokásminta, amely jelenlegi társadalmatokba táplált, és táplált volt számos előző időszakban és civilizációban is. 

Valóban, azok a mechanizmusok, melyekről úgy tűnik, hogy oly nagyon felállított és uralkodó valóságotokban, annyira túlsúlyban lévő, amennyire, mert számos időszakon keresztül táplálták őket.

Drága lelkek, valamire rátaláltok az előbb említett felemelkedett távlatok elérésekor, amely a látszólagos különbözőségek ellenére, melyekről úgy gondoljátok, hogy bírtok ezekkel más-más országokban, vallásokban, és valóban, még más időszakokban is, úgy fogjátok találni, hogy ez az elkülönülés pusztán megtévesztő [illuzórikus], ahogy meglátjátok, minden kultúra és civilizáció az Élés és Létezés ugyanazon általános módjai alatt működött.

Közületek mindenki egyesült a lelkiség energiájának hálózatán keresztül, és saját valóságotokat Teremtitek meg, és amikor képesek vagytok azon dolgozni, hogy cselekvően [aktívan] fedezzétek fel ezt a kapcsolatot és kiépítsetek valami erőset és valósat ezen valóságotokban ennek eredményeképpen, a változás dagályát fogjátok Teremteni, mely grandiózus lesz valóban.

Közületek mindegyikőtöket bátorítunk, hogy olyan cselekvőkké váljatok, ahogy minden pillanatban lehetőleg képesnek érzitek magatokat, hogy segítsétek lehorgonyozni a felemelkedettebb dimenziókat világotokba, és annyi felemelkedettebb dimenziós igazságot és Szeretetet terjesszetek, amennyit tudtok. Közületek mindenkit felhívunk, kezdje el elvégezni a megkívánt munkát, hogy segítse az ötödik dimenziós birodalmak leereszkedését most magatokra, hiszen valóban, az embereknek motiváltnak kell lenniük, ha a változásnak és a lelki forradalom bekövetkezik.

Az erőszakmentes lelki forradalom

Valóban lelki forradalomról beszélünk, mely nem-erőszakos módon következik be, mégis hihetetlenül erős és ellentmondást nem tűrő módon. A felemelkedettebb dimenziók hatalmával és az összes számtalan lénnyel, ki ezekben a birodalmakban létezik, valóban semmi sincs, amit egy ösztönzött [motivált] és a lelkiségben felemelkedett emberiség ne lenne képes megtenni.

Ezért hívunk közületek mindenkit, hogy váljatok az új lelki forradalom előharcosaivá.

Itt az idő, hogy békésen kikiáltsátok függetlenségeteket és szuverenitásotokat attól a zsarnokságtól, mely Életetek és élményeitek irányítását [kontrollálását] kutatta, hiszen mindig is szabad és független [szuverén] lelki [spirituális] lények voltatok, és semmi sem veheti ezt el tőletek.

A hamis hiedelmek titkos szövetkezésekről [cabals], miszerint ők az igazi uralkodói Földeteknek, és bármely lelket visszatarthatnak, kit kiválasztanak, csupán hiedelem, és ezt majd megválaszolja a fokozódóan felébredő emberiség, mely felbecsüli magát könnyedén [kecsesen], mégis erővel.

Ahogy végső benyomásainkat tesszük meg e kommunikáció okán, teljes szívvel bátorítjuk a sugalmazás [inspiráció] és ösztönzés [motiváció] követését, melyeket közületek oly sokan kezdenek érezni. Annyit dolgozunk, amennyit tudunk, hogy segítsünk nektek felerősíteni az ilyen motivációt, és hogy felfokozzuk a lendületet, hogy életbe lépjen és kinyilatkoztatásra kerüljön világotokban a változás, és ezek ti lesztek, és megalapítjátok az Új Földet minden általatok tett erőfeszítéssel.

Értsétek meg / fogjátok fel együttes [kollektív] szándékotok erejét és tisztaságát, hogy előidézzétek és lehorgonyozzátok a valós és pozitív változást, hiszen célunk az, hogy késztessünk benneteket egy békés forradalom lángra lobbantására, és egy nagyszerű utópia felépítésében, mely a bővelkedő galaktikus jövőtök lesz.

Köszönöm neked SanJAsKa.


Wes Annac

Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com - AquariusParadigm.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – Kirael mester tanításai - http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/

Nincsenek megjegyzések: