2013. június 11., kedd

Ráleltek majd arra a Mesteri mivoltra, melyről ismertek vagyunk


Felemelkedett mesterek:

Ráleltek majd arra a Mesteri mivoltra, melyről ismertek vagyunk


Csatorna: Wes Annac


Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
The Ascended Masters: You’ll Find the Mastery We’re Known For -  May 30, 2013


Minden leckét, melyet nektek adnak, végső soron arra terveztek, hogy segítséget nyújtsanak nektek rálelni a felemelkedettebb birodalmakból való érzelmekre, szív beállításokra és megértésre, és kérünk benneteket, a Teremtő könnyedségével és kegyével kezeljétek magatokat és a körülöttetek lévőket; és sokatok kezdi el azt, hogy fokozott könnyedséggel vagytok képesek rátalálni erre.

Ez azon tiszta energiák miatti, melyek a felemelkedéseteket hozzák el – amelyeket felszívtok és hozzájuk hasonultok buzgón, mégis keggyel – rárögzül távlatotokra, és segít nektek megérteni és meglátni a végtelen és ragyogó Most minden egyes pillanatának Isteni természetét.

A Most és a Most energiáját fokozódóan érti meg / fogja fel az ébredő lelkek sokasága, és a mentális vágy a harcra, lázadásra, vagy a vita szikrájára egy olyan vágyból származik, hogy ne tapasztalják meg a Most pillanatának végtelen nyugalmát.

Az ego nagyon keményen küzd majd a lelkiség [spiritualitás] és megértés bevezetése ellen, mivel az alsóbbrendű, mentális elme boldogult a nem-tudatosságban, mely átmenetileg oltalmazta elméteket és szíveteket.

Az elme önző [egoista] jellegei [aspektusai] valóban eltűnnek, azonban elmétek mindig is szövetségesetek és segítőtök lesz. Az elmét arra szánták, hogy a szívvel működjön együtt, és dolgozhattok elmétekkel szív-központotokból személyes Életetekben olyan események megjelenítésében, melynek megtapasztalására szeretnétek képesek lenni.

A megjelenítés [manifesztáció] kellékei

Nem az önző [egoista] vágyakról beszélünk, ami egy önös vágy táplálását illeti, hogy csupán az alsóbbrendű elme bizonyos megbontását tápláljátok az egységnek, amely visszatart benneteket örökké, ha ez engedélyezett. Bízunk bennetek drága lelkek, hogy elkezditek meglátni azt, amikor az alsóbbrendű elme megpróbál felülkerekedni, hiszen most jogosan véget vethettek bármiféle negatív hatásnak, mellyel felettetek bírna.

Úgy fogjátok találni, hogy az elme egy nagyszerű szövetséges az elkövetkező időkben, ahogy fent említettük, és ismételten, az elme lehet nagyon is segítő, amikor egy kiegyensúlyozott helyzetből dolgoztok, és mikor a szívvel dolgoztok a megjelenítés érdekében.

A gazdagság / bőség valóban egy kellék / szükségesség, azonban nem szándékozzuk azt mondani, hogy a sok pénz, vagy az anyagi javak birtoklása megkívánt növekedésetekhez lélekként, illetve a túlélésetekhez az alacsonyabb dimenziókban. [1]

Valóban nem azok, és megengedve magatoknak, hogy túl mélyre essetek az ego agóniájába, az anyagiasság valójában arra szolgál, hogy az egyén lélek-fejlődését egészen hatványozottan megállítsa.

Mindig növekedtek és tanultok, és növekedéseteket lélekként nem lehet teljesen megállítani, azonban az anyagiasság, és az ego táplálása szolgálhat arra, hogy lelketek növekedését szinte csikorgó vészfék megálláshoz vigye, és így tette számos földi léleknél, kik még nem értik meg azt, hogy van valami a vagyon, anyagiasság és a földi javakon túl.

A fogyasztói társadalom csupán az anyagiasságot és az önzést [egoizmust] bátorította, és ezért van az, hogy a felébredés megtörténte az emberiség elméjében és szívében fontosabb, mint valaha volt. Itt az idő az emberiségnek, hogy megtudja, vannak gyümölcsöző, végtelen birodalmak éppen a tudatos távlatotokon túl, arra várva, hogy rácsatlakozzatok és érzékeljétek.

Fényetek rávilágítása a titokra és a velünk való kapcsolatra

Az ébredés, melyről úgy találjátok, hogy magatokban történik, csupán azért van, hogy növekedjen erősségében [intenzitásában], és ilyetén az általatok tanult leckéket, és a tapasztalt növekedést fokozódó erősségű módokon tervezik meg, melyek megkísérlik feltörni a személyesen őrzött titkosság és elfojtás [elnyomás] világnézetét [paradigmáját], mely óriási méreteket ölt.

Nem azokról a titkokról és hazugságokról beszélünk, melyet a világ színpadán követtek el, hanem inkább az egyes emberi személyek lelkeiben elzárva tartott titkokról és érzelmekről, kiknek elkeseredetten kell az, hogy a felszínre kerüljenek és elengedjék őket.

Itt az idő elrendelt Fényeteknek, hogy létezésetek minden utolsó jellegére [aspektusára] ráragyogjon, melyet előzőleg elfedtek, hiszen a Fény energiái egy mindig befelé forduláshoz vezetnek el, a felemelkedettebb dimenziók felé, melyek készen állnak a felfedésére mindannak, melyek nem rezegnek együtt tisztaságukkal.

Kérünk benneteket, hogy kíséreljétek meg átérezni a hozzátok szóló Mesterek energiáit, hiszen mi valóban itt vagyunk közületek mindenkiért amiatt, hogy rácsatlakozzatok energiáinkra, és ennek eredményeképpen gyümölcsöző közléseket és útmutatást hozzon napvilágra.

Mindig is veletek voltunk, és mialatt a lelkek különböző vallásokban merültetek el, önmagatokat nem méltónak érezve egy szilárd és állandó kapcsolatra velünk, mi valóban itt vagyunk, veletek, és közületek mindegyikőtökért, és már régóta várunk benneteket, hogy rácsatlakozzatok erre a ráeszmélésre, és hogy világra hozzátok az ebből eredő kapcsolatot velünk.

Mindig is itt voltunk közületek mindenkiért, és amikor ez megérthető, a magányosság, és az Istenitől való elkülönülés, melyet oly sok lélek érzett, maga ezt káprázatként [illúzióként] és szükségtelenként fogja fel.

Azt mondjuk, hogy a magányosság és az elhagyatottság érzései szükségtelenek, mert Teremtőnk Szeretetét érezni lehet, és el lehet érni mindegyikőtök elméjében és szívében. Teremtőnk benyomásait és energiáit őrizzük mindenben, melyet teszünk, minden kölcsönhatásban, melynek bírásával megáldottak.

A nyilvánosság lenyugtatása

Teremtőnk mindenható energiájának hatalmas mennyiségével itatjuk át ezt a közlést, és minden kommunikációt velünk, és energiáinkkal egy igen valós és tartós kapcsolat fellelésének elfogadása kezdődik el sok lélekkel.

Világotokban az emberek, kik előzőleg azt feltételezték magukról, hogy véges emberi lények, rálelnek személyes Isteni természetük megértésére, viszont csupán a felfedések özönének beköszöntével, melyek fejeteket felkavarják, és megnyitják elméteket és szíveteket az igazságokra, melyeket sok lélek előzőleg elzárt tőletek; számíthatunk az együttes energiaszintek mélyrepülésére egy pillanatra.

Mások beszéltek a potenciális nehézségről, mely begyűjthető egy nagyon kis időszakra, amikor a kezdeti kinyilatkozások elkezdenek felszínre bukkanni, mely a nagyközönséget a leginkább felzaklathatja.

Csakúgy, mint mások, emlékeztetni fogunk benneteket, hogy azért vagytok a Földön, hogy a nyugalom irányfényeiként és Fényeiként lépjetek fel, mindenkiért, kik talán kezdetben mérgesek lehetnek, illetve valójában dühöngők, még a tiszta hangszerelés miatt is, melyet társadalmatok alapított / állított fel úgy, ahogyan azt ma látjátok.

Azoknak a lelkeknek, kiket szándékosan tartottak vissza a titkos szövetkezések a kapzsiság és áldozat érdekében, és kik hatalmas nyomorúságot élnek át ennek eredményeképpen, bőséget adnak, mielőtt ezt átadják drága világotok számottevően virágzóbb részeinek.

Ha az Egyesült Államokban és a fejlődő országokban a lelkek valóban érezni tudnák az éhezést és a hiányt, melyet világotok túl sok területére kényszerítettek rá, minden tőlük telhetőt meg akarnának tenni, hogy segítsék azokat a lelkeket, kiket ilyen helyzetbe kényszerítettek.

Áldó szegénység által sújtott lelkek

Megismételjük, hogy minden lélek ott van, ahol egy sajátságos és elrendelt cél okán van, azonban a kényszerített szenvedés készen áll arra, hogy véget érjen, és a hatványozottan negatív és romboló rezgések, melyek megjelenítésre kerültek, készek arra, hogy azokat meggyógyítsák, inkább, minthogy táplálásuk folytatódjon.

Közületek mindenkit kérünk, küldje el áldó és Fényesített energiáiból a legtisztábbakat azon lelkek felé világotok területein, kik az ilyen szegénységet és nehézséget tapasztalják, hiszen a titkos szövetkezések minden lelket, kik nincsenek közvetlenül családjukban, a szélsőséges hiány és nehézség helyzeteibe akarták helyezni, miszerint lelkek a különböző fejletlen és „harmadik világ” országaiban már régen készen állnak önmagukat felszabadítani.

Valóság élményeteket szabályozták [kondicionálták] oly sok módon, és a figyelemelvonást használták arra, hogy a lelkeket a fejlett országokban megtartsák abban, hogy ne legyen tudomásuk azoknak a helyzetéről, kik tömeges nehézséget és szegénységet tapasztalnak.

Biztosak vagyunk abban, hogy közületek mindenki, aki ezt olvassa, képes áttörni a figyelemelvonás és önteltség burkait [kagylóhéjait], melyek máskülönben hatalmas hatásokkal bírnának rátok, mivel lényeges a ráhangolódásotok a Fény energiáira, a tudatosságotok és részvétetek összegyűjtése, ha segíteni akartok közösségeteknek elmozdulni a független jövőbe, melyről úgy érezzük, oly nagyon készen álltok oda elmozdulni.

Közületek sokan vagytok a Földön, hogy útmutatóként cselekedjetek: hidakként az elkövetkező új világ számára.

Több különböző módja a csatornázásnak

A Földön léteztek, lehorgonyozva olyan sok felemelkedettebb dimenziós energiát, amennyit lehetőleg tudtok mindennapi élményetek közepette. A lelkek világotok minden zugában különféle eltérő eszközeihez / módjaihoz folyamodtak a felemelkedettebb birodalmak energiáinak csatornázására, valamint önmagukon keresztüli [áthozatalára] egész közösségetekért, hogy annak javára legyen.

Néhány lélek, ki aktívan csatornáz különböző eltérő felemelkedett lényt, kik energiáinkra és közléseink felvételére várnak, néhányuk zenét és a kifejezés más formáit alkalmazzák, vagy művészetet, hogy mérhetetlenül tiszta energiákat és rezgéseket csatornázzanak magukon keresztül mások számára körülöttük, hogy ezekből hasznosuljanak.

Mindegyikőtök sajátságos és szükséges szerepet játszik a Föld felemelkedésében, és azt mondani, hogy minden, melyet tesztek szükséges, egy hatalmas csökkentése [a tények jelentőségének].

Ahogy utolsó benyomásainkat tesszük e közlés okán, kifejezzük, hogy rá fogtok lelni arra a Mesteri mivoltra, melyről ismertek vagyunk, ahogy felfedezitek, miszerint azon képességetek, hogy Mesteri fokra visztek minden nektek átadott leckét, valójában sokkal erősebb, mint amit elhinni engedtetek magatoknak.

A káprázat [illúzió] korlátja többé nem tart benneteket bilincsben a tudattalanság birodalmaihoz, és mint mindig, örökké előrevezetünk benneteket azokba az érzékelésekbe, melyeket már egészen régóta nem éreztetek, melyeket viszont mégis oly nagyon ismerősnek fogjátok érezni.

Köszönöm a Felemelkedett Mestereknek!

Wes Annac

[1] Az üzenet e részét átolvasva, megkérdeztem a Felemelkedett Mestereket, vajon biztosítanának-e egy kicsit jobb tisztázást a bőség szükségességével kapcsolatosan. A válaszuk ez volt:

„Amikor a bőség / gazdagság szükségességére utalunk, személyes, lelki [spirituális] gazdagságról és függetlenségről [szuverenitásról] beszélünk, melyet minden lélek megérdemel és igényel a vele született isteniség és lelki képesség megértésének / felfogásának ösvénye mentén. A felszíni [külső] gazdagság, mely megjelent [manifesztált] az egyén fizikai valóságában az elegendő tőke formájában, hogy túlélje mindennapi Létét, a felvilágosodottság és személyes, lelki gazdagság eredményeképpen érkezik el.”

Tehát, úgy tűnik, épp, ahogy mondták, nem a pénzügyi gazdagságról beszéltek az utalt részben, hanem inkább a lelki gazdagságról és függetlenségről [szuverenitásról].


Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com - AquariusParadigm.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – Kirael mester tanításai - http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


Nincsenek megjegyzések: