2013. június 17., hétfő

Ráeszmélés a környezetszennyezésre, fokozódó leleplezések és az energikus alkímia megértése
Csatornázott fiastyúki interjú:,

Ráeszmélés a környezetszennyezésre, fokozódó leleplezések és az energikus alkímia megértéseCsatorna: Wes Annac


Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Channeled Pleiadian Interview: Awakening to Pollution, Increasing Disclosures and Understanding Energetic Alchemy – June 11, 2013


Wes Annac: Helló ezen a gyönyörű estén, drága barátaim. Ami egy galaktikus lélekkel történt (nem annyira) a legutóbbi eszmecserében egy bizonyos rádió show-ban, szeretnék kérni némi információt a gyógyító és tisztító munkával kapcsolatosan, melyet az egekben visztek végbe.

Fiastyúki Felső Tanács: Több mint boldogan nyújtjuk át távlatunkat ez ügyben, legdrágább Wesley, hiszen valóban egészen aktívak vagyunk a kutatásunkban, hogy segítsük megtisztítani és csillapítani a környezetszennyezést, melyet még mindig széles körben táplálnak Földeteken.

Ahogy közületek sokan tudják, az egeitekre permetezett vegyi csíkok [chemtrails] enyhítésében dolgozunk, valamint segítünk azokat kitisztítani. Még azokon a területeken is, melyek a legsúlyosabban vegyszeres eget és sűrű csíkokat tapasztalják, álcázottan [titkon] felajánljuk segítségünket egy átfogó erőfeszítésben, hogy segítsük megtisztítani Gaia légkörének rezgéseit.

Dolgozunk azon, hogy segítsük megtisztítani Gaia-t, és segítsük kitisztítani az emberiség együttes [kollektív] tudatát, hiszen sok környezetszennyezést és alacsonyabb dimenziósságot tápláltak mindkét sugárúton, és valóban, nem tudjuk elvégezni ezt a munkát egyedül.

A vegyi csíkok és másfajta látható, észrevehető környezetszennyezést még mindig átadnak, azért, hogy a növekvő ébredő közösség felismerje az ilyen dolgokat, és dolgozzanak felfedésükön és véget vessenek nekik végképp.

Az emberiség felállított törvényeinek megfelelően történő cselekvés

Az emberiség felé tekintünk, hogy szert tegyen arra a tudatosságra és felvilágosodottságra, mely megkívánt drága együttes [kollektív] tudatotok rezgéseihez, hogy megfelelő engedélyt kapjunk, amikor az ilyen idők elérkeznek, és nyíltan leszállhassunk világotokba, és segítsünk nektek sokkal erősebb munkát véghezvinni, mint amit most végzünk.

Ahogyan már a múltban megvitattuk, oly sok tettet tudunk véghezvinni arra vonatkozóan, hogy segítsük megtisztítani legdrágább Gaia planetáris rezgéseit. Mialatt bírjuk a technológiát, hogy mi magunk vigyük véghez az összes tisztító munkát bolygótokon, még mindig a nem-beavatkozás Törvényének korlátain belül cselekszünk, mely az együttes vágyatokból táplálkozik, hogy megtapasztaljátok a szabad akaratot.

Wes: Sok köszönet a magyarázatért, drága barátok. Milyen fajta gyógyítást visztek végbe sajátságosan egeinken?

Fiastyúki Felső Tanács: Átlátszó és (az emberi szem számára) láthatatlan rezgéseket használunk, melyet érző technológiánkon keresztül csatornázunk, amely arra szolgál, hogy sok ártó vegyi csíkot csillapítsunk és semlegesítsünk, különösen a vegyi csíkok és a légköri szennyezés más formáiban, melyek máskülönben leömlenének a fizikai emberiségre és Gaia felszínére, ahol az ilyen dolgokból a környezetszennyezés beszivárogna [Gaia] talajába.

A titkos szövetkezések [cabals] meglehetősen nagy mértéket öltöttek, hogy szennyezzék egeiteket és a talajt.

Mi, mint közületek sokan, annyit dolgoztunk, amennyit helyzetünkből lehetséges, hogy segítsük az emberiség közösségét ráeszmélni arra az igazságtalanságra, melyet elkövettek ellenetek a légköri szennyezés és a környezetszennyezés formájában drága Gaia talaján, azonban ismételten, mi csupán ennyit tehetünk ennek az egésznek a vonatkozásában.

Amit képtelenek vagyunk megállítani a környezetszennyezésen keresztül az emberiség által táplált, környezeteteknek okozott kár vonatkozásában, sajnos szükséges volt megtapasztalni, az előbb említett szabad akarat miatt, és vágyatok okán, hogy megtapasztaljátok mindannak az eredményeit, melyet ti Teremtettetek, és ti eszközöltetek ki magatoknak.

A kegyelem törvénye és az ingyenes energia előnyei

Természetesen az emberiség már régóta a Kegyelem Törvénye alatt létezik, mely „nyársra tűzi” a potenciális negatív karma mennyiségét, amelyet egy egyén, vagy közösség megtapasztal cselekedeteik eredményeképpen, és ez nagyban e Törvény miatti, hogy képesek vagyunk annyira gyümölcsözően dolgozni egeiteken, amennyire tudunk.

Noha csak annyi létezik, amennyit képesek vagyunk megtenni, kérünk benneteket, higgyetek, amikor azt mondjuk, hogy valóban egészen sokat teljesítünk. Technológiákat használunk, melyet fejlettnek és egzotikusnak látnátok, amely sok gyógyító tisztító munkát végez el sokkal könnyebb módokon, mint a fizikai emberiség által tervezett eszközök.

Ami főáramlat tudományos megértéseteket illeti Életetek energiával történő ellátásának módját illetően, és amivel az ingyenes, tiszta energia bírhat jövőtök építésében, magát meglehetősen „nyársra tűzték”, és a leleplező bejelentések felé tekintünk, segítendő értesíteni az emberiséget az ingyenes energia erejéről és a számos, csodálatos fejlődésről [előrelépésről], melyet az emberiség egészének biztosít.

Valójában, oly nagyon sok jót várhattok, és annyit dolgozunk, amennyit lehetséges, segítendő biztosítani a jövőt, melyről már tudjuk, hogy a helyén van.

Wes: Van bármilyen észlelhető fejlődés a leleplezésekkel kapcsolatosan? Különösen, amit kérdezek az, hogy szeretném [kikérni] véleményed a legutóbbi leleplező töredékekről, melyeket a Szíriusz dokumentumfilm formájában hoztak napvilágra, leleplező meghallgatások, stb.

Fiastyúki Felső Tanács: Boldogan adujuk át perspektívánkat, legdrágább lélek.

Apró kiszivárogtatások a felélénkülő leleplezésekről

Mi és sokan mások idő-felfogásotokban már egészen régóta mondjuk nektek legdrágább lelkek, hogy a főáramlat médiátokon átjönnek a leleplezés apró kiszivárogtatásai, mely hamarosan kezd felélénkülni, illetve a folyamatos munka, melyet inkább az emberiség idéz elő, mint mi – hogy az igazat szóljuk.

Oly nagyon sokat tettek a leleplezés előidézése érdekében amennyit lehetett, oly módon, mely elfogadott főáramlatotok által. Mialatt főáramlat médiátok nagy része még mindig nevetéssel űzi el a legutóbbi civil meghallgatást a Leleplezésről [Citizen’s Hearing on Disclosure], a téma hamarosan az emberiség együttes tudatának előterében lesz, és többé nem a nevetség témájaként fogják látni.

Létezésünk elképzelését oly módon nyújtották át az emberiségnek, mely lealacsonyítja hitelességét, vagy a valószínűségét annak, hogy az emberiség Életet talál a miénkén túli más bolygókon, azonban igazán, mindnyájunknak igaza van itt veletek együtt, és mi mindig itt voltunk.

Mindig is akartuk, hogy tudjatok jelenlétünkről körülöttetek, és ez az eszmecsere visszakötődik hozzátok az előbb említésre került Szabad akarat Törvényéhez, mely benneteket képtelennek lát, hogy tudjatok rólunk, vagy felfogjatok minket, illetve létezésünket, ha épp nem akartok így tenni.

Jóllehet, az idő elérkezett a valódi és tiszta igazság okán minket illetően, hogy felszínre kerüljön főáramlat médiátokban.

Mialatt a civil meghallgatás [Citizen’s Hearing] részben a negatív földönkívüliek munkájára összpontosult, kik többé nem rendelkeznek szabad térrel [körrel] felszíneteken, melyet megtettek, amikor megcsonkították állataitokat: a maradó Fény jelenléte világotokban, és hogy az ilyen alsóbbrendű érdekek nem lesznek és nincsenek leosztva világotokban, hogy véghezvigyék tetteiket és áldozataikat.

A titkos szövetkezések segítették a negatív orientáltságú zétákat

Az illuminátusok, ahogy őket túlnyomóan elfogadottan ismeritek, drága állataitok csonkításaiban segítettek a zéta faj rosszindulatú klikkje részéről, azonban az ilyen negatív (zéta) csoport magas szintjeiből sok jelenleg az elszigetelés egy formáját tapasztalják, mely sokkal tisztább mint, amit a titkos szövetkezések fejei tapasztalnak.

Ezen világegyetem egészében a sötétség átfogó kitisztításának oly sok különböző oldalán dolgozunk.

A negatív hajlamú földönkívüli lelkek, kiknek előzőleg nagyobb szabadságot adtak világotokban a titkos szövetkezések [cabals], mint amit az emberiség talán kényelmesen elfogadna, napjaik a Nap alatt megfakultak, és közülük most sokan tapasztalják meg szívük meglágyítását, mely őket fokozódóan késznek fogja látni a Fény átölelésére, és a tudat / tudatosság felemelkedettebb ranglétrájára való feljutásra, ami a Világegyetem felemelkedését illeti.

Oly nagyon nagy fejlődést vittek végbe a fizikai megértéseteken / felfogásotokon túli birodalmakban, és még fizikai birodalmaitokban is, hogy a leleplezés kiszivárogtatásait és hullámait látjátok, melyről kijelentjük boldogan, hogy csupán kibővülnek.

Azok a kinyilatkozások, melyekre rátaláltok, „gyökerestől kitépők” lesznek valóban, és ahogy mi, és sokan mások a múltban, kérünk benneteket Szeretettel, készítsétek fel magatokat, és legyetek készek, hogy a leleplezések szökőárja talál majd el benneteket, mely valóban összezavarja elméteket.

Wes: Drága barát, sok köszönet a magyarázatért. Tovább fogok menni, és hagylak megszakítás nélkül beszélni, mielőtt ezt összefoglaljuk.

Fiastyúki Felső Tanács: Legdrágább Wesley, nagyrabecsüléssel és Szeretettel.

A fejlett észlelések táplálása és az energikus alkímia

Közületek oly sokan tanulják meg táplálni a fejlett észleléseket és megértéseket, melyeket magatokban felemelkedni találtok. Részetekről bírtok a folyamatos támogatással és bátorítással mindennel kapcsolatosan a felemelkedettebb birodalmakon belül, ahogy szembenéztek és „földien” megtapasztaljátok ezt, hiszen közületek sokan váltok egyre kevésbé késztetővé, ahogy megtanultok mindent felölelni, mely a Fényesített kilátásokat / távlatokat fogják létrehozni.

Oly nagyon sok tanulás és növekedés történik mindegyikőtökben, mialatt a világszínpad folytatja a puszta kettősség visszatükröződését, mely a Fény és a sötét energiák felerősödése a felkészülésében a sötétek teljes átváltoztatására. Kérünk benneteket, engedjétek meg előmeneteletek / fejlődésetek kibontakozását úgy, ahogy ezek akarják, ha úgy érzitek, mintha Életetekben az események rátok tornyosulnak, vagy túl nehéz számotokra a velük való bánás.

Minden, ami veletek történik, Istenien elrendelt, és egy szükséges ok miatt történik, és minden utolsó darabka nehézség és a velejáró alsóbbrendű érzelmek, melyeket talán érezhettek, elküldhető gyógyítóitoknak, kikkel hajóink fedélzetén bírunk, vagy legdrágább Gaia-nak, vagy egy tanácsadónak, kihez közel érzitek magatokat.

Az ötödik dimenzióba való növekedés során, illetve néhány tisztább fokára a negyedikbe, a lelkek elkezdik megtanulni és megérteni az alkímiát, és különösképpen az átalakulást.

Közületek sokan, drága ébredő lelkek a Földön, már elkezdtétek felfogni az átalakulást és annak fontosságát, amikor alsóbbrendű energiákkal találkozni találjátok magatokat, és az ebből eredő távlat, mely megpróbál benneteket „befűzni”, és átalakulás, valamint az energetikai és érzelmi alkímia valóban segítségetekre lehet, amikor úgy érzitek, mintha a nehézség túlságosan felhalmozódik.

Szent ibolyalánggal bírtok az oldalatokon, és szívetekben azzal a szeretettel, mely Teremtőtök Szeretete, amely segít és gyógyít benneteket bármely és minden törekvésnél. Egyszerűen csatornázzátok le a negatívság, vagy általatok érzett nehézség minden utolsó darabkáját a lélek birodalmaiba, és a végtelen számú lelkek egyikéhez e birodalmakból, kik elbűvölően gondoskodnak erről értetek.

Több milliárd felemelkedettebb dimenziós lélek

Kérünk benneteket, öleljétek fel a tényt, hogy milliárdnyi lélekkel bírtok a felemelkedettebb dimenziókból, és különböző magasabb dimenziós síkokról, aktívan rögzítve fejlődésetekhez és mindenhez, melyet a Földön tesztek ez időben.

Minden általatok véghezvitt cselekvést, az összes jó minden darabkáját, melyet tesztek, tudomásul veszi (jegyzi), és ünnepli több milliárdnyi lélek ezekben a ragyogó felemelkedettebb dimenziókban, és amikor utat törtök magatoknak vissza e birodalmakba, olyan diadalmasan, ahogyan fogjátok, igaz hősökként fognak beharangozni titeket, melyek ti mind vagytok.

Mindegyikőtök, ki magába szívja ezt a közlést egy hős a felemelkedettebb dimenziók szemében, a mi és a Teremtőnk szemében, mert beléptetek és kijöttetek egy élményből, mely megvakított milliárdnyi lelket birodalmában és észlelt korlátozásaiban / elnyomásában.

Igazán tudtátok, hogy helyzetetek és korlátozásotok, melyet magatokra raktatok, egészen nehéz lesz, és ismertétek, és felfogtátok / megértettétek a sajátságos kudarcérzetet [frusztrációt] és nehézséget, melyet közületek sokan tapasztaltok jelenleg, mielőtt utat törtetek volna magatoknak a Földre a felemelkedettebb dimenziókból.

Képesek voltatok kijönni élményetekből szárnyaló színekkel, és azon oknál fogva van, hogy valóban hősök vagytok, és hogy ilyetén fognak kezelni benneteket, ahogy utat nyittok magatoknak ezen birodalmakba.

Könyörület, együttérzés és megértés

Szeretnénk, ha felfognátok, hogy a könyörület, együttérzés és megértés az állandó hajtó tényezője a felemelkedettebb dimenziós élménynek.

Értjük és hangsúlyozzuk ezt élményetekkel, és a magatokra helyezett korlátozásokkal kapcsolatosan, és Szeretünk benneteket oly nagyon, az aktív kutatás okán, melyet véghezvisztek, hogy ismét rátaláljatok a tudat birodalmaira, melyben valaha léteztetek.

Szeretnénk, ha tudnátok, ahogy végső benyomásainkat tesszük e közlés okán, hogy a már megnyitott kapuk (portálok) a felemelkedettebb dimenziókba és hozzánk, lelkekhez a felemelkedettebb dimenziókból, csupán hatványozottan szélesedik. Észleseiteket jobban kiterjesztik, mint amit lehetőleg ismernétek, valamint utat mutat és folyamatosan szeret benneteket közülünk mindenki, kik örökké kinyilatkoztatják Szeretetünket és tiszteletünket azokért a körülményekért, mely alatt megtestesültetek.

Túláradó, színes rezgések kerülnek majd észlelésre és felfogásra / megértésre, ahogy megértek csakráitok kiterjeszkedésének előnyeire, és benyomásaink egészen tisztán fognak átjönni mindegyikőtökön az elrendelt képességeitek kifejlesztésével.

Wes: Köszönöm nektek, Fiastyúki Felső Tanács!

Wes Annac

Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com - AquariusParadigm.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – Kirael mester tanításai - http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/
Nincsenek megjegyzések: