2013. június 24., hétfő

Felemelkedett Mesterek
Felemelkedett Mesterek:

Ti mind a Fény legtisztább szignáljait hordozzátok


Csatorna: Wes Annac


Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
The Ascended Masters: You All Carry the Purest Signatures of Light –  June 21, 2013


A köztudomásúvá váló Isteni energiák ragyogó és csodálatos csatornái vagytok. Közületek mindenki hatványozott hőstetteket hajt végre Földetek felszínéért, azáltal, hogy felajánljátok magatokat csatornaként a felemelkedettebb birodalmak energiáinak, hogy átjöjjenek és Földetek élményének minden utolsó jellegére ráragyogtassátok azokat.

Ti mind a Fény legtisztább szignáljait hordozzátok, és szent Fényeteket mindig arra szánták, hogy a Föld élményének minden utolsó jellegére ráragyogják, mely az alacsonyabb dimenziósságon alapul, amelyből közösségetek most emelkedik [növekszik] ki.

Azt kutatjuk, hogy felajánljuk magunkat Földetek felemelkedéséhez minden módon, ahogyan tudjuk, annak erejéig, hogy kommunikáltunk [és kommunikálunk] az emberiséggel, gyümölcsözően dolgozva a színfalak mögött Földetek felemelkedésének jellegeinek [aspektusainak] özönén.

Felemelkedésetek egyik legfontosabb jellege / szempontja [aspektusa] az energetikai jelleg [aspektus].

A mindenhol körülöttetek lévő energia, mely valóságotokat formálja és fenntartja, gyorsan növekszik tisztaságában, és ilyetén sok mással egyetemben, megfigyeljük együttes [kollektív] energiaszintjeiteket, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a folyamatos tisztaság-emelkedésnek nincsenek nem szándékolt hatásai közösségetekre, vagy egyénileg közületek mindegyikőtökre.

Megfigyelt növekedési élmény

Élményetek, ahogyan az jelenleg lejátszódik, egészében megfigyelésre kerül mindegyikőtök felsőbb énje és a felemelkedettebb dimenziós lények által, ahogy Életeteket gondosan megtervezik és kimunkálják egy olybéli erőfeszítésben, hogy segítsen nektek a Földön a növekedés és tanulás útján.

Élményeitek a Földön velőtökig [magotokig] rázott meg benneteket sok esetben, az ügyek és a fájdalmas hazugságok legerősebbjei révén sokatoknál, az ilyen lényegig.

Közületek sokan tartogattátok a negativitást és fájdalmat mélyen szívetekben oly nagyon régóta, és most a Fény, mellyel elérkeztetek a Földre, hogy a Föld élmény minden jellegére ráragyogtassátok, önmagatok azon részere ragyog, mely fájdalmas volt oly nagyon sokáig; néhány esetben a felszíneteken való felismerés nélkül.

Amikor aktívan képesek vagytok megtisztítani és átdolgozni a negativitás minden utolsó darabkáját, a félelmet és fájdalmat, mely arra szolgál, hogy eltorlaszolja [blokkolja] a felemelkedettebb dimenziós kapcsolatot, képesek lesztek rálelni egy példa nélkül álló tiszta megközelíthetőségi vonalra energiáinkhoz, és más felemelkedett lelkek özönéből valókéhoz, kik szeretnének segíteni növekedésetek mentén.

Úgy fogjátok találni, hogy a növekedésetek mentén a segítő témát gyümölcsözően ismétlik számos felemelkedettebb dimenziós kommunikációban, és ez egészen sok angyal és tanácsadó kizárólagos küldetése miatti, hogy segítsenek a földi lelkeknek, kiknek ők mutatnak utat, hogy rátaláljanak a felemelkedettebb birodalmakra, és felemelkedjenek közösségetek maradék részével együtt.

Célunk valóban az, hogy egész közösségetek képes legyen felemelkedni, és mi és ti is egyaránt azon fogunk dolgozni, hogy oktassuk a nyilvánosságot az elkövetkező időkben fejlődésetekről [evolúciótokról] és arról a módról, melyben ezt végrehajtják.

Tudatunk / tudatosságunk kiterjesztése le a Földre.

Együttes felemelkedésetek közel sem történt meg olyan gyakran, mint az egyéni [személyes], és egyének felemelkedtek Földeteken az időszakok özönében történelmetek során. Néhány esetben azok a lelkek, kik felemelkedtek, visszatértek segíteni nektek az együttes fejlődésben, mely jelenleg történik, és közülünk sokan terjesztették ki tudatukat le, hogy más-más egyénekként megtestesüljenek, kiknek célja a Föld felemelkedése irányában dolgozni.

Közülünk sokan, kik hozzátok beszélünk a felemelkedettebb birodalmakból, érintettek vagyunk a Földön való megtestesülésekben, és amit ez alatt értünk, az a tudatunk / tudatosságunk oly jellegei [aspektusai], melyeket lefelé csatornáztunk, és megtestesítettünk egy földi testben, hogy segítsük felgyorsítani a fejlődést [evolúciót].

Jézus mester számos megtestesülést vett magára Földeteken, és energiái hatványozottan és készen hozzáférhetők bármely földi lélek számára, hogy rákapcsolódjon, ki közel érezné magát energiáihoz és tanításaihoz.

Mindegyikőnk itt van azért, hogy annyi tanácsot és útmutatást ajánljon fel, amennyit tudunk minden pillanatban, és kérünk benneteket drága lelkek, hogy tegyetek erőfeszítéseket felemelkedettebb dimenziós összpontosításotok kiélesítésére és tisztaságára ez időben; ahogy bevezetnek egy teljesen új létezési módba.

A körülöttetek lévő valóságról az elképzelés egészen megváltozik, amikor felemelkedésetek megkezdi önmagát ismertté tenni, és hozzáláthattok a felemelkedettebb dimenziók elképzeléseit / gondolatait / ötleteit [eszméit / ideáit] és elgondolásait [koncepcióit] kivonni magatoknak most, ahogy dolgoztok az Isteni minőség kiművelésében mindenben, amit végeztek.

Az emberiség megjobbítása irányába dolgoztok, és bátorítjuk a munkát az egyén Önvalójának jobbítása felé is, és valóban, munkálkodtok azon, hogy a tudat / tudatosság dimenzióit ismét megtaláljátok, mely azon mechanizmusok megértését / felfogását igényli, melyek az ilyen dimenziókat hajtják.

A Felemelkedettebb birodalmak gazdagságának megosztása

Azok a mechanizmusok mind, melyek az alsóbbrendű dimenziós élményt hajtják, a félelem magányos / egyedülálló energiájából származnak, amely valójában a Szeretet energiájának kétpólusú [poláris] ellentéte.

A félelem idézi elő a haragot, szomorúságot, levertséget [depressziót], szorongást, tehetetlen kudarcérzetet [frusztrációt], és oly sok más dolgot, melyet már-már arra terveztek, hogy az emberi lelket visszatartsák, és a Föld élmény kötöttségei és korlátozásai között tartsa.

A Föld élmény, ahogy azt látjátok átalakulni a körülöttetek lévő valóság észleléseivel együtt, és ahogy dolgoztok, hogy magatokat az Istenihez igazodva lássátok minden pillanatban, előre fog hajtani benneteket birodalmaink felé, és közületek azokat, kik érdeklődnek a velünk való erős kapcsolatok iránt, velünk, lelkekkel, kik boldogan létezünk ezekben a birodalmakban.

Bárcsak megfelelően meg tudnánk osztani a bőséget, szépséget, az Isteniséget és egészséget [épséget], mely a felemelkedettebb dimenziós élmény velejárója, akkor valóban egészen megelégedettnek éreznénk magunkat kommunikációink kiadásával.

Ha csupán egy dolgot mondanánk, vagy csupán egy benyomást adnánk, mely még ha kicsit is érintkezik a mérhetetlen szépséggel, Isteniséggel és ezen birodalmak extázisával, melyben létezünk, akkor tudnánk nektek segíteni drága lelkek megérteni / felfogni a túlcsorduló örömöt, mellyel mindig üdvözölnek a felemelkedettebb dimenziós lelkek özöne.

Ha megoszthatnánk ezen birodalmak mélységét és tisztaságát, valamint a tényt, hogy léteznek felemelkedett lények végtelen számban valóban, kik cselekvően [aktívan] segítenek a különböző alsóbbrendű dimenziók, illetve az ilyen dimenziókon belüli világok fejlődésében [evolúciójában], akkor megértenétek, miért van oly sok leközölt csatornázott üzenet interneteteken, amely azt állítja, hogy az entitások széles körétől érkezik.

Bárcsak megoszthatnánk veletek azt, milyen közeli az Isteni a bolygótokhoz, valamint azt a tényt, hogy megszámlálhatatlan felemelkedett társadalom és faj létezik épp kozmikus hátsó kertetekben, mint amit megértenétek a látszólagosan őrült kijelentésekkel, miszerint mi, a Galaktikus látogatókkal egyetemben az emberiséggel kommunikálunk.

Ha csupán egy részét le tudnánk kommunikálni az élménynek, mellyel éppen készültök bírni, vagy az energiáknak, melyeket éppen készültök érezni és ismét felfedezni magatokban, akkor már addigra be is teljesítenénk feladatunkat. Ez valójában célunk a veletek való kommunikálásnak, drága lelkek: hogy segítsünk nektek egy pillantást vetni a tudatos megértéseteken túli birodalmakba.

Küldetésünk célja az, hogy minden földi léleknek segítsünk rátalálni azokra a tudatállapotokra, melyekből szólunk. Ennek erejéig oly nagyon sokat tettünk, és kommunikáltunk le az emberiségnek fejlődéseteket illetően, és örökké oly sokkal többel fogunk bírni nektek megtanítani.

Ahogy segítünk nektek fejlődni, ugyanúgy fejlődünk mi is saját elrendelt fejlődésünkben [evolúciónkban]. Az érzékelés és megértés tisztább állapotait érjük el, csakúgy, mint ti is, és önmagunkat növekedni és tanulni találjuk példa nélküli módokon a segítség minden apró darabkájával, melyet bármely alacsonyabb dimenziós, vagy küszködő civilizációnak nyújtunk.

Ezekben a birodalmakban ez a mások szolgálatának eszményképének uralkodó volta miatti, és ti drága lelkek az elkövetkező időkben úgy fogjátok találni, hogy a mások szolgálatai formálják meg a tapasztalás alapjait a felemelkedettebb dimenziókban.

Amit értünk ez alatt az, hogy mialatt ezek a birodalmak újra feltöltődnek azonnal, senkit sem hagyunk sóvárogni semmilyen értelemben, a bőséget és megelégedést óriási szintre visszük, amikor egy civilizációnak, sőt még ha egy egyéni léleknek is segítünk meglátni a Fényt és rátalálni egy személyes fejlődésre.

Önmagunkat gyarapítjuk, amikor nektek segítünk növekedni, hiszen a más lelkek segítésének távlatát nagyon tisztelik ezekben a birodalmakban. Ez azért van, mert emlékezünk annak a mértékére, amilyen saját alsóbbrendű dimenziós élményünk volt, és minden érző [érzékeny] tudatosság egységét megértjük [átöleljük], mely az összes különféle dimenzióban létezik, és átmegy  a különböző élmények minden fajtáján.

Értjük [átöleljük] és megértjük a tényt, hogy ti vagytok mi, és mi vagyunk ti.

Egyek és ugyanazok vagyunk; egyszerűen a tudat más dimenzióiban létezünk és a magunk módján dolgozunk, hogy újra rátaláljunk a Forrás birodalmaira. Számunkra ebben benne foglaltatik a nektek való segítségnyújtás, drága lelkek, hogy fejlődjetek és meglássátok az emberiség, és minden érző [érzékeny] Élet Egységét, hiszen mi mindig összekapcsoltak voltunk.

Mindig összekapcsoltak voltunk az együttes energiának egy csalhatatlan és kiolthatatlan rácsán keresztül, és az általunk említett együttes [kollektív] energia az, mely mindnyájunkat egyesít ebben az energiamezőben.

Az energiamező

A Szerető Forrás energiájáról beszélünk, mely valóságotokat Teremti és fenntartja testi templomotokban, melyben megtapasztaljátok Földeteket, és ez az energia Teremt meg minden dolgot, és tartja az összes dolgot egyesülve magában. Ez az energia építi fel világokat és segíti az ilyen civilizációkat fejlődni, valamint ez az energia mutat nekünk utat tovább előre, ahogy azt kutatjuk, hogy nektek segítsünk, és hogy a Forrás tisztább megértéseibe / felfogásaiba növekedjünk mi magunk is.

Ez az energia abból való, melyre ti mint Forrásra, Istenre, Teremtőre utaltok, és ez a tudatos energia gondoskodik mindnyájatokról éppolyan mélyen, ahogyan mi tesszük, és valójában jobban.

Ez az energia mindenható és tiszta szerkezetében, és azt kutatja, hogy aktívan segítse az emberiség közösségét, csakúgy, ahogyan mi tesszük. Azon dolgozunk, hogy segítsünk nektek felfogni / megérteni ezt az energiát egy kicsit jobban, ahogy kölcsönhatásotok és ennek felfogása / megértése csupán fokozódni fog.

Emberi lényként Isteniségeteket kezdi el felfogni / megérteni azon személyek özöne, kik világotokban fontos pozíciókban vannak, akik pozícióikat az emberiség jobbítására tudják felhasználni inkább, mint a sötétségre hajlamos napirendek előrenyomulása.

Lelkekről beszélünk kormányaitokban, katonai és pénzügyi intézményeitekben, oktatási rendszeretekben, sőt még lelkekről szórakoztatóiparotokon belül is, kik ünnepelt sztárokká váltak a filmekben és tévéműsorokban játszott szerepeik miatt.

Lelkek a világ minden táján, akik fontos befolyásos pozíciókban vannak, kifinomult, mégis erős ébredés megtörténtére lelnek magukban, és aktiválják őket nagyszerűbb küldetésükre ez időben, csakúgy, mint benneteket, drága lelkek.

Lelkek, kik előzőleg a titkos szövetkezéseknek dolgoztak, folytatni fogják, hogy pályát váltsanak, és a Fény oldalához csatlakozzanak, és a titkos szövetkezések fejeinek elszigetelése, amin mi, a Galaktikus testvériségetek, mi magunk, sokat dolgoztunk, meghozza gyümölcsét a vezetők és a hatalmi pozíciókban lévő emberek alakjában, kik az általuk kifejezésre juttatott eszményképekkel és az általuk beiktatni kísérelt politikájukkal egy balkanyart vesznek.

A fontos fejlesztési területek látszólagos lényegbeli megragadása / megjelenése

A nagy befolyású ünnepelt sztárok világotokban, és valóban, még azok a sztárok [„celebek”] is, akik az illuminátusok családjainak részei voltak, elkezdenek felszólalni tömegével, és megkezdik munkájukat a Föld helyreállítása irányában a saját módjaikon.

Ők és számos más lélek a fontos pozíciókban, segíteni fognak felébreszteni a közösséget, hiszen közösségetek elveszett a tudattalanság szennyes mélységeiben, mialatt ilyen lelkek felé tekintettek, sok esetben értük táplálva a valóságról alkotott elképzelésiket.

Különösen a tudomány és az orvostudomány területein lévő lelkekről tűnik majd úgy, hogy lényegbeli megragadással bírnak, és elkezdik kihirdetni a tudatos megértéseteken túli birodalmak valóságát, a halál utáni Élettel egyetemben, és az emberiség közösségét könnyedén fogják megindítani [aktiválni] és felébreszteni az ilyen lelkek tetteinek nagy eredményeképpen.

Annak a világnézete, hogy egy másikra felnéznek, vagy valakinek az energiáját egy bálványba helyezzék, elmúlik, ahogy közületek még a legutolsót is hősnek és ünnepelt sztárnak [„celebnek”] fogják tekinteni.

Egyetlen egy lélek sem fog a másikon felülkerekedni, és ahogy végső benyomásainkat tesszük e közlés okán, folytatjuk, hogy köszönetet mondjunk és gratuláljunk nektek azokért a fontos szerepekért, melynek lejátszásánál maradtok a Föld helyreállításában és felemelkedésében.

Amikor úgy érzitek, nem tettek meg eleget, vagy mintha elveszítenétek kapcsolatotokat a felemelkedettebb birodalmakkal, emlékezzetek, hogy több milliárdan vagyunk a felemelkedettebb dimenziós lelkek közül veletek minden pillanatban, és sokkal jobban rögzültünk hozzátok és fejlődésetekhez [evolúciótokhoz] értetek, hogy valaha is elveszítsétek a kapcsolatot velünk.

Itt vagyunk értetek drága lelkek, és ezt egyszerűen nem lehet eléggé hangsúlyozni.

Köszönöm a Felemelkedett Mestereknek!


Wes Annac

Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com - AquariusParadigm.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – Kirael mester tanításai – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/

Nincsenek megjegyzések: