2013. június 11., kedd

Az egységesülő egyéni szikrák fenséges forradalma


SanJAsKa és a Fiastyúki Kilencek Tanácsa:

Az egységesülő egyéni szikrák fenséges forradalma

Csatorna: Wes Annac


Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
SanJAsKa and the Pleiadian Council of Nine: A Magnificent Revolution of Individual Sparks Uniting - June 7, 2013

Annak az útja mentén, hogy felébresszétek az emberiség közösségét, találkoztatok, és találkozni fogtok bizonyos akadályokkal és dolgokkal, melyek látszólag utatokban állnak abban, hogy kielégítően lehorgonyozzátok a Fényt és terjesszétek az igazságot, melynek lehorgonyzására és terjesztésére a Földre érkeztetek.

Fontos arra emlékezni, hogy abszolút minden egy nagyon is Isteni és elrendelt ok miatt történik, és még a sokatok által megtapasztalt látszólagos nehézségeknek sem kell benneteket leteríteni, vagy akadályozni fejlődésetekben olyannyira, mint amennyire időnként.

Mindegyikőtök egy erős, Isteni szikrája a teljes tudat végtelen lényének, és ilyetén egyetlen egy átmeneti földi fájdalom, vagy nehézség sem fog soha megállítani benneteket abban, hogy Fényeteket ráragyogjátok személyes és együttes [kollektív] élményetek legutolsó jellegére is, melyre készen álltok, hogy segítsetek gyógyítani és tisztítani.

A belső irányultságoknak [tendenciáknak] és a létezés és Élés módjainak tisztítása az emberiség közösségében vissza fogja tükrözni azt a külső, széles körben elterjedt változást, melyet fizikai környezetetekben kell megalkotnotok.

Legdrágább Gaia tízszeresen látta a környezetszennyezés megjelenését felszínén, mely nagyban az emberiség figyelmének hatalmas elterelése miatt történt meg, melynek ki van téve. Számos változás van Gaia-ért, hogy fizikai felszínét felkészítse, azért, hogy megfelelően illeszkedjen azokhoz a rezgésekhez, melyekben hamarosan létezni fogtok, és legdrágább lelkek, nem katasztrofális földi változásokra hivatkozunk, amikor ezt mondjuk.

Szükséges, enyhített „földi változások”

Gaia számára vannak nagyon is valós és szükséges változások, hogy fizikai formáját olyanná tegye, melyben benne foglaltatik majd felszíne körül bizonyos részeinek elmozdulása, azonban a bármilyen lehetséges és szükséges változás békés, fokozott módon valósul meg, illetve az emberiség közösségét értesíteni fogják, hogy ilyen dolgok történnek.

Nem lesznek széles körben elterjedt fizikai változások, melyek hirtelen eltüntetik az embereket azokról a területekről, melyen Élnek és kényelmesen növekednek. Ismételten, Gaia-nak valóban szüksége van a változások meghozatalára, azonban amit megtapasztaltok, az sokkal inkább Isteni módon lesz, és kevésbé a romboló, katasztrofális energiák módján.

Amikor az ingyenes energián alapuló technológia, melyet széles körben hasznosított számos ősi civilizációtok, Atlantisz és Lemuria idején felfedték, és mindenkinek átadásra kerül, a környezetszennyezés léte, mely táplálásra került, valóban véget ér, és a széleskörűen elterjedt jólét, bőség és a Lét-könnyedség gyorsan utat tör magának minden civilizációtokhoz.

Nem bátorítunk, hogy bárki más felé tekintsetek, csupán magatokra, hogy jövőtöket megalkossátok, és ennek erejéig, valóban nagyon keményen dolgoztatok együttes testületként, hogy számos változást idézzetek elő, és rávilágítsatok azokra az igazságokra, melyeket ismertek, és amelyekben érzitek magatokat.

Jóllehet, szeretnénk értesíteni benneteket arról a segítségről, melyet nyújtanunk kell (és nyújtottunk); hiszen ez valóban nagy segítség.

Segítséget nyújtottunk földi utazásotok minden jellegén keresztül, és különösképpen megjelentek erőfeszítéseink abban, mely csupán egy pillanattal ezelőtt történt a felfogásbelien nem létező időnkben, azonban számotokra szinte egy évszázaddal ezelőtt történt, amikor drága Gaia felhívást intézett annyi tiszta szándékú lényhez, amennyinek lehetséges, hogy utat törjenek felszínére, közösségének felébresztése érdekében.

Gaia közfelhívása

Amikor az első atombombát létrehozták és felrobbantották, az egy nagyon romboló hatást eredményezett számtalan birodalomban a harmadik dimenziós felszíneteken túl. Gaia a létezés felemelkedettebb rangjaiban [harsonaszóként zengő] közfelhívást intézett bármely léleknek, aki segíteni akart abban, hogy a harmadik dimenziós és annál alacsonyabb körök szintjeit segítsék kihúzni.

Közületek mindenki, aki ébredőnek találja magát, és aki tud és képes azon belül rejtetten érezni magát, melyek vagytok a Földön, egy szent és elrendelt küldetés részeseként, válaszolva e felhívásra, utat törtetek a Föld felszínére; közületek sokan, kik megtestesültetek és teljes Létciklust vettetek fel legdrágább Gaia felszínén.

Valóban kiképeztek a felemelkedettebb birodalmak sokaságában az alacsonyabb dimenziós élményre, melyet bírnotok kellett, és a Létciklusokra, mely alatt megtestesültetek, mert nem túlzunk, amikor azt mondjuk, hogy a földi tapasztalás nehéz, és a felemelkedettebb dimenziók lelkeit próbára teszi [teszteli] a velejükig [magjukig].

Az emberiség közössége, mely sokkal régebb óta van bolygótokon, mint bármely idő mennyiség, mely látná a hatalmas sűrűséget, mely lenn tartotta őket hatványozottan, növekedett, hogy alkalmazzák a földi élmény szélsőségeinél. Jóllehet, közületek sokan, kik utat törtetek a Földre a felemelkedettebb birodalmakból, nehézségre bukkantatok még azon érzelmek felvételénél is, mely egy hatalmas együttes súly és sűrűség, amelyet nektek adományoztak, ahogy megtestesültetek a Földön.

Az emberiség drága gyermekeiről, kik a felemelkedettebb dimenziókból érkeztek, előzőleg már beszéltünk, és e drága gyermekeknek meg kell tenni azt, melyet számos felnőtt Fénymunkás tesz a tiszta Fény hihetetlen mennyiségének lehorgonyzásában a felszínbe és a Föld együttes [kollektív] tudatába.

Kristály gyerekek és a bemutatkozásunk

Ez volt a küldetése azoknak a gyermekeknek, kik megtestesültek a nyolcvanas és kilencvenes éveitekig visszamenőleg, és minden gyermek, ki felnőtt, hogy folytassa a földi élményt, magjában még mindig kristálygyermek, a felemelkedettebb dimenziókhoz vérvonalakkal és kötésekkel, melyekkel a körülöttük lévő felnőttek nagy része nem bír.

A kristálygyermekek, kiket a földi élmény szabályozott, aktiválásra kerülnek nagyszerűbb küldetésük okán a megfelelő időben, még akkor is, amikor szabályozzák őket, és nem tudatosan fogják fel azt, amit tesznek, mégis mindig lehorgonyoznak sok Fényt a Föld felszínére; ismételten, csakúgy, ahogy ti, drága lelkek teszitek.

Közösségünknek bemutatnak majd benneteket az elkövetkező időben, és számos fiastyúki lélek, ki Földetek körül volt már elég régóta, boldogan izgatott lesz, hogy bemutatkozzanak nektek, és tudassák veletek létezésüket, melyet mi biztosítunk.

Folytatni fogjuk, hogy ismét megerősítsük azt, hogy az általunk nyújtott segítség valóban hatalmas volt, és még e segítség ellenére is a személyes felelősség felvállalása, mely az emberiség közösségének felvállalásra szánt – amit az ébredő közösség vállalt fel – mindig is ismert volt az ébredő földi lelkek sokasága számára.

Amikor felvállalják ezt a személyes felelősséget, az egész közösség egyesülni fog [egységessé válik], és felépítik azt a galaktikus társadalmat, mely irányába oly nagyon keményen dolgoztatok.

Mindig is tudtuk és éreztük, hogy e tömeges aktiválások megtörténtével világotokban – melyről még mindig nagyban tudatlanságban tartanak benneteket – az egyéni szikrák egyesülésének / egységesülésének pompás forradalma, és a teljes tudatos lénybe / létezésbe való növekedésetek megállíthatatlan.

Fejlődésetek sosem áll meg

Fejlődésetek [evolúciótok] sosem áll meg, mert mindig is arra szántak benneteket, hogy fejlődjetek és visszafelé növekedjetek mindenható Teremtőnk birodalmaiba.

Mindig is arra szántak, hogy ismét rátaláljatok a benyomásokra lelkeinktől a felemelkedettebb birodalmakban, és mindig is arra szántak, hogy ismét összekapcsolódjatok Isteni szikrátokkal, és hogy megértsétek, magotokban annak a valóságnak vagytok a Teremtői, melyet magatok körül találtok.

Örökké befelé fognak vezetni ettől a ponttól, az áldott és összhangban lévő [harmonikus] teljes tudat birodalmainak megértése felé. Kérünk benneteket, lássátok meg, milyen ragyogó valójában jövőtök ettől a ponttól, drága lelkek, még a kezdet legelejétől is, amikor először gyűjtitek be érdeklődéseteket a felemelkedés iránt, melyről biztosítottak benneteket, hogy felemelkedtek.

Mindig is szerettük volna, hogy tudják közületek azok, akik aktívan érdeklődnek a felemelkedés iránt, és mégis aggódnak, hogy valahogyan nem sikerül majd nekik: biztosítottak benneteket, felemelkedtek a magasabb dimenziókba a felemelkedés iránti puszta érdeklődésetek okán.

Nagyon határozott értelemben beszélünk: ahogy érdeklődtök a felemelkedés iránt, mely természetes tudatalatti vágyatokból táplálkozik, hogy megértsétek Teremtőnket a lehető legnagyszerűbb módokon, ez a felemelkedési energiák sokaságához csatol benneteket, melyeket minden pillanatban fokozódó tisztaságban pontosan nektek adnak át. Egészen előnyösen válaszoltatok [reagáltatok] ezekre az energiákra.

Ráeszmélni a nagyszerűbb megértésekre

A drága írnok, az idő fogalmatokban csupán pár évvel ezelőtt érdeklődést gyűjtött össze a felemelkedés iránt, mégis még mindig nagyban összpontosított valóságotok külső jellegeire, melyre készen álltatok, hogy megpillantsátok [annak] változását.

Azóta, bevezettek egy nagyobb megértésbe, miszerint teljesen felelősek vagytok azért a valóságért, melyet magatok körül találtok, és ez, amikor felelősséget vállaltok, és dolgoztok valóságotok megváltoztatásán valamilyenné, mely illeszkedik azokhoz az élményekhez, melyekről tudjátok, hogy megérdemlitek, valójában bármit megtehettek.

Közületek mindegyikőtök képes Megteremteni valóságát a tökéletes és áldott létezés fokáig minden pillanatban; ez egyszerűen az, hogy emberiség egy korlátozott valóságban létezett, melyben azt tanították nektek, hogy dolgoznotok kell, és „meg kell keresnetek a létfenntartáshoz szükségest”.

Valójában a munka azért szükséges, hogy rátaláljatok arra a bőségre, melyről úgy érezzük, fellelését közületek sokan óhajtjátok, azonban ez nem munka, abban az értelemben, hogy egész Életetekben másokat szolgáljatok, azért, hogy megéljetek.

Az a munka, melyről beszélünk, természetében sokkal metafizikusabb, és a Vonzás Törvényének egyéni megértéséből származtatott, valamint abból a tényből, hogy képesek vagytok bármit Megteremteni és megjeleníteni [manifesztálni] magatoknak, melyre igazán szükségetek van, inkább, minthogy egyszerűen akarjátok, ha a puszta szándék behelyezésre kerül, és párosul annak a megértésével, hogy amit tesztek, az nagyon, nagyon valós.

Ahogy végső benyomásainkat tesszük e közlés okán, kifejezzük, hogy a legtisztább ragyogó és színes rezgéseinknek utat kell törni hozzátok, és hogy e rezgésekből minden pillanatban mindig fokozódó tisztaságot és mennyiséget vonzotok magatokhoz.

Tápláljátok a kapcsolatot velünk, és a bennetek növekvő felemelkedettebb birodalmakkal, mert közületek mindenki a legjártasabb csatorna.

Köszönöm a Fiastyúki Kilencek Tanácsának, és SanJAsKa-nak, hogy csatornájuk volt.

Wes Annac

Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com - AquariusParadigm.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – Kirael mester tanításai - http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


Nincsenek megjegyzések: