2013. március 25., hétfő

Romantika és valóság [2. rész]

Romantika és valóság [2. rész]


[A cikkben említett fotók a „Divine Cosmos” oldalon találhatók.]

Romance and Reality - David Wilcock 13 January 2013 - © Copyright 2013 Divine Cosmos


A GEOMETRIA HOGYAN ILLESZKEDIK A KÉPBE?

Már látjuk feltűnni a geometriát a különböző körülmények változatosságában a természettudományokban.

Rátalálunk az atommag szerkezetében, és az atomok nagyobb csoportjaiban is, melyet "mikrohalmazoknak" hívnak.

Szintén ezt látjuk a földrészek és hegyvonulatok alapjául szolgáló szerkezetekben a Földön, mely "globális rácsként" ismert.

Ráadásul feltűnik a planetáris pályák pontos elhelyezkedésében.

Egyszerűen elmulasztottam a "zárójelenetet", amikor a Forrás Mező Nyomozásokat írtam.

Nem eszméltem rá arra, amit Napunk valójában megtapasztal, ahogy áthalad az űrön.

Amint megfejtettem a rejtélyt, nagyon izgatott voltam.

Azzal a háttérrel, mellyel már bírtam, tudtam azonnal, hogy ez volt az utolsó kirakós-darab, melyre vártam.

Most, el szeretnélek vinni benneteket egy utazásra néhány adaton keresztül, melyet megtaláltok a Forrás Mező Nyomozásokban, melyek segítettek nekem ezt a tudást ismét felfedezni.


A PLANETÁRIS PÁLYÁK GEOMETRIÁJA

Habár ez nem olyan "népszerű" tudományos fogalom, már bebizonyíthatjuk, hogy Napunk mértani energiahullámokat kelt, mely szerkeszti és hajtja saját naprendszerünkben a bolygók pályáit.

A mértani távolságot a planetáris pályák között John Martineau bizonyította nem régen – a "Little Book of Coincidence in the Solar System" [Kis könyv az egybeesésről a Naprendszerben] könyvében.

Ez mind részleteiben kerül hangsúlyozásra a Forrás Mező könyvben.

Martineau a modern számítógépes technológiát használta, hogy kisimítsa a pályákat tökéletes körré – és utána összehasonlította a kapcsolatukat.

A planetáris pályák valószínűleg tökéletes köröknek tűnnének fel természetes állapotukban, kivéve azt, hogy a gáz, por és a galaxis gravitációs nyomása ellipszisbe nyomja őket – ahogy a Galaktikus Középpont körül keringünk.

Fontos: egy tökéletes kör egy tökéletes gömb egyenlítője is – ha kiterjeszted ezt egy háromdimenziós formába.


A MERKÚR ÉS A VÉNUSZ KÖZÖTTI TETRAÉDER

A legalapvetőbb, nyilvánvaló kapcsolat, melyet látunk, az a tetraéder. A kétdimenziós geometriában "síkban" jelenik meg, háromszögű kapcsolatként a Merkúr és a Vénusz között:

Annak érdekében, hogy megpillantsuk a tetraédert, amit tenni kell mindaz, hogy ezt a háromszöget egy piramis aljába fordítjuk – azáltal, hogy egy negyedik pontot adunk hozzá a közepe felett, és mindezt összekapcsoljuk.

Most rendelkezni fogtok egy négy oldalú piramissal, ahol minden oldal egy egyenlő oldalú háromszög.


A VÉNUSZ, A MARS ÉS A FÖLD

Íme egy diagram Martineau könyvéből, mely megmutatja a meglepően precíz geometriai kapcsolatot a Vénusz és a Mars pályái között, valamint a Föld és Mars között – amint az ember pályáikat kisimítja tökéletes körökké.

Ahogy a bolygók mozognak, ezek a geometriák velük együtt haladnak előre. A láthatatlan gravitációs nyomás áramlatnak köszönhetően minden bolygót mindig „odatapasztják” a geometria egyik szögéhez, ahogy az a Nap körül kering.

Ez egy nagyon fontos ponttá fog válni – ahogy hamarosan meglátjuk.


SOKKAL NAGYOBB DOLGOK MOZOGNAK, MINT CSUPÁN A BOLYGÓK

Most egy nagyon más nézettel rendelkezünk Naprendszerünk pályáiról – amint látjuk, hogy ez történik.

Ha csupán magukra a bolygókra pillant az ember, teljesen elveszítjük a mozgását e sokkal masszívabb geometriai energiamintázatoknak – mind egymásba illeszkedik, mint a hagyma rétegei.

Martineau könyve bebizonyítja e kapcsolatok létezését az egész Naprendszeren belül, nagyon magas pontossági szintekkel – általában 99,9 százalék hibátlanság körül.


A FÖLD ÉS A JUPITER

Egy másik példa a Föld és a Jupiter közötti kapcsolat, szintén tisztán modellezhető a geometriával.

A Föld pályája a belső kör, a Jupiter pályája a külső kör ebben az ábrában.

Emlékezzünk rá – az épp imént látott geometriák legtöbbje a belső Naprendszerben, mind beleillik a kis központi körbe.

Valójában, az összes belső bolygó valóban beleillik e minta közepébe, ha egy másik kört rajzolunk a kis kocka köré a bal oldalon.

E kocka körüli kör most a Mars pályájának pontos szélessége.

Valóban, itt egy nagyon pontos geometriai kapcsolatot látunk a Föld és a Jupiter pályái között.

Összeilleszthetünk akár kockákat, vagy tetraédereket, hogy meglássuk a mintát, ahogy Martineau tette itt – és ez matematikailag tökéletes.

Hasonló kapcsolat folytatódik tovább, ahogy haladunk a Szaturnuszon, Uránuszon és Plútón keresztül. Ahogy a bolygók előrehaladnak, ezek a geometriák lassan továbbfordulnak velük.

Bámulatos, hogy ez a felfedezés mostanáig elkerülte a főáramlat tudományt – különösen, amikor fontolóra vesszük, hogy ugyanez a geometria tűnik fel oly sok más helyen.


A PLÁTÓI SZILÁRD ANYAGOK

E geometriai minták mindegyike – akár az atommagban, mikrohalmazokban, a Globális Rácsban, akár a bolygók közti távolságokban – egy az öt „Plátói Szilárd Anyag”-ból.

Miért tűnnek fel ezek a minták oly rendszeresen a természetben? Öt évembe telt a válasz megtalálása.

Az egyik korai vezérfonal az volt, hogy a matematikusok tudták, ezek a formák több  „szimmetriával” bírnak, mint amit bármely más harmadik dimenziós geometria, melyet létrehozhatunk.


A REZGŐ FOLYADÉKOK GEOMETRIÁT ALKOTNAK

A Plátói Szilárd anyagok a legalapvetőbb „harmonikus” minták, melyek akkor tűnnek fel, amikor egy folyadékot rezegtetünk.

Ezt Dr. Hans Jenny fedezte fel, aki hasonló formákat látott feltűnni, amikor iszapos vizet rezegtetett.

A zavaros „sarat” a vízben apró homokszemcsék milliói formálták.

Normálisan ezek a finom homokszemcsék mindenhol elszórtan voltak, zavarossá téve a vizet.

Jóllehet, amint Dr. Jenny megrezegtette a vizet „tiszta” hangfrekvenciákkal, a szemcsék mind titokzatosan nagyon pontos geometriai alakokba formálódtak.

Ez szintén egy hatalmas, üres tiszta vizet hagyott a vízben közöttük: [fotó]

Ezek a formák szilárdan és stabilan maradtak, amíg folytatta ugyanazon hangfrekvencia lejátszását a vízben.

Amint Dr. Jenn megváltoztatta a rezgés frekvenciáját, más alakzatok tűntek fel.

Ezt a változásban láthatjátok a bal oldali képről, mely kockák sora harmadik dimenzióban, a jobb oldali képig.

Most két piramisszerű tetraédert látunk, egy hatágú Dávid csillag mintát formálva, amikor együtt nézik őket.


A KVANTUMMECHANIKA NAGY TITKA

A nagy titok az, hogy a „sötét anyag”, a „sötét energia”, a „kvantumhab”, stb. – az energia, melyről a legtöbb tudós most hiszi, hogy bizonyára az anyagot alkotja – folyadékszerű tulajdonságokkal bír.

Ezt az energiát hívom Forrás Mezőnek – és meggyőzően bizonyított, hogy gondolkodik.

A Forrás Mező – meglehetősen szó szerint – egy Egyetemes Elme energetikai megjelenítése [manifesztációja].

Ezen „egyetemes folyadék” rezgései geometriai mintázatokat alkotnak.

A folyadék bármely rezgése – bármely változás alapállapotában – az, melyet hívhatnánk gondolatnak.

Mi volt az „egyik [és] egyetlen fontos kijelentése” a Szövetségnek [Konföderációnak] az Egy Törvénye sorozat első részében?

1.0
1.0 A "Bolygók Szövetsége az Egy Végtelen Teremtő Szolgálatában" csupán egyetlen fontos állítással bír.

Ez az állítás, barátaim, ahogy tudjátok, "Minden dolog, minden az életből, minden a teremtésből egy alapgondolat része."


AZ „ELME” GEOMETRIAI REZGÉSEI ATOMOKAT ÉS MOLEKULÁKAT FORMÁLNAK

Kvantumszinten, a Forrás Mező – az Egyetemes Elme – ezen geometriai rezgései atomokká és molekulákká válnak.

Dr. Robert Moon, aki a Manhattan Projektben az atombomba kifejlesztésével megbízott kis csapat részese volt, ezt a geometriát az atommagban 1987-ben fedezte fel.

Dr. Moon számos különböző kvantumfizikai problémát oldott meg e modell kifejlesztésével.


NINCS RÉSZECSKE AZ ATOMBAN – CSUPÁN EGY REJTETT, FOLYADÉKSZERŰ ENERGIA ENERGETIKAI REZGÉSEI VANNAK

Moon modelljében nincsenek részecskék az atomban. Az atommagban minden proton egyszerűen egy geometriai forma egy szöge.

Például, az oxigénnek nyolc protonja van. Egy kockának nyolc csúcsa van – négy a négyzet tetején, és négy az alján.

Az atom magjában vannak „héjak” is – Moon új modelljében.


AZ ATOMMAG ÖSSZEILLESZTÉSE AZ ÚJ MODELLBEN

Ez a diagram valójában egy vasatom belsejének a metszete. E formák mindegyike, melyet láttok, el lesznek rejtve az atommag belsejében, rétegekben.

Van nyolc protonunk a közepén, egy kockát formálva. Önmagában, ez egy oxigén lenne. E kicsiny kockák belégzésétől függünk, pillanatról pillanatra, hogy életben maradjunk.

Majd van egy oktaéderünk melynek hat szöge van, és egy gyémánt alakzatot formál.

Adjuk hozzá ezt a hat csúcsot a nyolc csúcshoz a kockában, és lesz egy szilíciumunk 14 protonnal.

A szilícium a második legbőségesebben [jelenlévő] elem a Földön az oxigén után – Dr. Moon kutatása szerint.

Ez szintén igen alapvető a biológiai élet fennmaradásához.


MAJD KÖVETKEZŐLEG JÖN A VAS...

A következő formált „héj”, az ikozaéder, melynek 12 csúcsa van. Adjuk hozzá ezt a 12 csúcsot a létező 14-hez, és most van vasunk – a 26 protonnál.

A vas nagyon erős, természetesen előforduló mágneses mezőt teremt, ha atommagjai igazodnak.

Ez a vas atommagjaiban a szimmetria közvetlen eredményének tűnik.

Ha van egy vasszögünk, és megütjük egy mágnessel, ezeket a kicsiny ikozaéderereket sorba állíthatjuk észak-dél irányban.

Szögünk mágnessé válik.

UTÁNA VAN A PALLÁDIUMUNK

Annak érdekében, hogy meglássuk, hogy innen hová halad Moon modellje, egy másik héjat kell építenünk. Ez alkalommal, a dodekaéder formájában, melynek további 20 szöge van.

Ezen a ponton rendelkezünk a palládiummal, 46 protonnál. Vesszük a 26 protont a vasban, és hozzáadjuk a dodekaéder 20 szögéhez.

Technikailag, a palládium minden atommagja következésképpen három másik, a külső dodekaéder formán belül rejlő mintával bír – nevezetesen, ikozaéderrel, az oktaéderrel és a kockával.

A palládium nagyon érdekes, mert ha beledobod nehézhidrogén folyadékfürdőbe, sokkal több hőt kapunk, mint amit a jelenlegi fizikai törvények sejtetnék, hogy lehetséges.

A palládium a „hideg fúzió” varázs alkotóeleme.

Dr. Robert Moon-nak nyilvánvalóan sejtése sem volt arról, hogy ezt felfedezik 1987-ben.

Mindazonáltal, nem volt idegen számára a fúzió – mivel az Egyesült Államok kormányának legnagyobb titkait bízták rá a második világháború alatt.


EZ MIT JELENT?

Ez az új modell azt is elmagyarázza, ahogyan az atomok képesek egy időben feltűnni „hullámokként” és „részecskékként” is.

Csupán részecskékként tűnnek fel, mert folyadékszerű energiából alkották, mely rezeg.

Ha megmérjük a hullámszerű energiát, egy hullámot fogunk látni. Ha részecskét keresünk, akkor e geometriai szögek egyikét fogjuk látni – és rátalálunk egy protonra.

Végül is, ez azt jelenti, hogy minden, amit a Világegyetemben látunk, egy energia rezgés. Valójában semmi sem létezik szilárd tárgyként.

A rejtély még mélyebbé válik, amint látjuk, hogy megalkothatjuk saját geometriai rezgéseinket saját gondolatainkkal ebben a folyadékszerű energiában – melyet én Forrás Mezőnek hívok.

Használhatjátok ezt, hogy „mágnesessé tegyetek” bizonyos dolgokat magatoknak – úgymint a Vonzás Törvényében.

Ahogy haladóbbá váltok, alkalmazhatjátok ugyanezt az erőt tárgyak levitálásához elmétekkel – vagy még fizikai tárgyak manifesztálásához is pusztán a levegőből.


TI VAGYTOK A FORRÁS MEZŐ – TI VAGYTOK A VILÁGEGYETEM

Nagy mesterek, mint Jézus, képesek voltak ennek megtételére, mert megértették a nagy titkot: ŐK a Forrás Mező. A gondolatok dolgok.

Illetve, ahogyan az Orákulum fiatal tanítványa mondta Neonak a Mátrixban:

Orákulum tanítványa: Ne próbáld meg meggörbíteni a kanalat. Ez lehetetlen. Inkább... csupán próbáld meg felfogni az igazságot.

Neo: Milyen igazságot?

Tanítvány: Nincs kanál.

Neo: Nincs kanál?

Tanítvány: Majd meg fogod látni, hogy nem a kanál az, ami hajlik – csupán te magad.© Copyright 2013 Divine Cosmos

Copyright © 2013 Divine Cosmos - David Wilcock - All Rights Reserved
Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Copyright 2013 Divine CosmosTranslated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


Nincsenek megjegyzések: