2013. február 8., péntek

Romantika és valóság [1. rész]


Romantika és valóság


Romance and Reality - David Wilcock 13 January 2013 - © Copyright 2013 Divine CosmosVégül – egy jelentősebb új összefoglaló arról, hogy gondolataink az Egy Törvényéről, a negyedik sűrűség váltásról és a Felemelkedésről hogyan fejlődtek a maja naptár vég-dátum utáni világban.

Itt, megvitatjuk a "romantikát" a "valósággal" szemben arról, ami történt.A SZIVÁRVÁNY TEST

Több mint 180.000 dokumentált eset van "Szivárvány Testbe" átváltozott emberekről egyedül Tibetben és Indiában.

Ez a jelenség folytatódott egyenesen át a modern időkig.

Ahogy felfedem a "Forrás Mező Nyomozásokban" [The Source Field Investigations], szemtanú volt Tiso atya, ki megvizsgálta és tanulmányozta, a kínai katonaság tagjaival egyetemben a legutóbbi időkben.

Ezen esetek közül mindegyiknél egy hús-vér emberi lény alakult át "Fénytestté" – és szert tett arra a képességre, hogy e fizikai világ és a túlvilág között járjon.

Néhány esetben emberek egyidejűleg / hirtelen alakulnak át – spontán.

Jóllehet, számos más esetben testük fokozatosan vált át tiszta szivárványfénybe, mialatt egy lepelbe csomagolják őket – hét nap lefolyása alatt.


MAGASAN FEJLETT SPIRITUÁLIS MUNKA

Ezek az emberek változatlanul a magasan fejlett spirituális tanokat művelik. Semmi sem volt "esetleges" azzal kapcsolatosan, ami velük történt.

Meditáltak, elmélkedtek, és a tőlük telhető legjobbat megtették, hogy szeressenek, megbocsássanak, és elfogadják magukat és másokat – és hogy a Világegyetemet és a saját nagyszerűbb identitásukat Egy Végtelen Teremtőként lássák.

Elértek egy pontot, ahol mesteri fokra vitték azt, amit a létezés e szintjének itt nekünk tanítani kell. Mely megadja számukra az erőt / hatalmat, hogy elmozduljanak a "Felemelkedett" állapotba.

Ez egyáltalán nem az, ami akkor történik, amikor a legtöbb ember meghal.

Ez a "Fénytest" nem is ugyanaz, mint amivé természetesen válunk fizikai halálunkat követően. Ez szó szerint egy kvantumugrás az emberi fejlődésben.

Tiso atya komolyabban akarta tanulmányozni ezt a jelenséget.

Úgy érezte, hogy ez a tudás segíthetné az emberek életét és lelki [spirituális] ösvényét átalakítani a nyugati világban.


A FELEMELKEDÉS ŐSI TANÍTÁSAI

Világszerte több mint 30 különböző ősi kultúrának adták át pontosan ugyanazt az üzenetet.

Azt mondták nekik, hogy tanulmányozzanak egy 25.920 éves ciklust a Földön. Írtunk erről a legutóbbi cikkeinkben itt, a "divinecosmos.com" oldalon, David blogjában.

Ezt az üzenetet "kódolták" bele különböző ősi mondákba, jelképrendszert és technikai részleteket alkalmazva – beleértve a roppant sajátságos számokat.

Ezeket az üzeneteket oly módokon rejtették el, hogy maga a helyi nép nyilvánvalóan nem értette meg.

Ezek a kultúrák mindig embernek kinéző "Istenektől" kapták ezt az ismeretet [információt], akik rendkívüli képességekkel rendelkeztek – beleértve a telepátiát, telekinézist és a levitációt.

Következetesen azt mondták nekik, hogy e ciklus végén, egy energetikai váltás történik – mely megengedi számunkra, hogy kifejlesszük ugyanazokat a képességeket, melyekkel ezek a mester tanítók már rendelkeztek.

Ahelyett, hogy egy barlangban kellene meditálni 40 évig, a váltás automatikus, amikor ez a ciklus véget ér – feltéve, hogy készen áll az ember rá.

Erről az egész világra kiterjedt "kódolt" üzenetről először Graham Hancock klasszikusában, az „Istenek ujjlenyomataiban” [Fingerprints of the Gods] olvastam, miután 1995-ben diplomáztam a főiskolán.

Ez a fő jellegzetessége a saját elbeszélő kutatómunkámnak, a Forrás Mező Nyomozásoknak is.

A megkapó tudományos munka ellenére, mely ebbe a felfedezésbe belemerült, szinte alig kutatták – illetve még alig említették.

Videóimban és cikkeimben mostanáig sok éven keresztül különös figyelmet szenteltem ennek.


A TÖRTÉNELMI ADATOK ALÁTÁMASZTJÁK A 2012 IDŐ-ABLAKOT

A ciklus újraindulásának kezdetét, ahol átváltunk a Vízöntő korába, 2012. évére, vagy e körül várták a nyugati asztrológiában.

Minden "Állatöv Korszak" 2.160 év hosszú – hozzáadva a 25.920 év összességéhez.

Most épp beléptünk egy új Állatöv Korszakba – egy egészen új 25.920 éves ciklust kezdünk el.

A megfelelés e váltópont és a maja naptár között, az az Atlanti-óceán másik oldalán, egy állítólag elszigetelt területen, mindig elragadó.

A maja naptárban az új ciklus 2012. december 21-én, vagy e körül kezdődik.

Az ősi jövendölések tisztán jelezték, hogy ez egy Aranykort nyit meg.

Az Aranykor jövendölések nagyon lenyűgözők. Messze túlhaladják azt az elképzelést, hogy van olyan technológiánk, mint az okos telefon, és az Internet hozzáférés.

Ebben a világban kifejlesztjük az összes képességet, melyet valaha csupán az "Isteneknél" láttak előfordulni.


AZ EGY TÖRVÉNYÉNEK SOROZATA

Hat hónappal azután, hogy értesültem az egész világon elterjedt ilyen Aranykor jövendölés "kódolásról", egy idővonallal kiegészítve, Graham Hancock könyvében, elkezdtem olvasni az Egy Törvényének sorozatát.

Ez messze a legrészletesebb és legmegkapóbb csatornázott anyag volt, melyet valaha is találtam.

A legtöbb csatornázásról nem tűnik úgy, hogy hitelt érdemlő. Minden forrás rendelkezik saját hitregével, és együttesen, szertelenül ellentmondók.

Alapvetően, ki kell választani az embernek, kinek fog hinni, és figyelmen kívül kell hagyni a többit, az ember saját józan gondolkodása okán – ha akartok egyáltalán ezzel törődni.

Jóllehet, az Egy Törvénye sorozatot széttöredezték a specifikus tudományos adatpontok.

Ezeket az adatpontokat különböző dolgok erősítették meg, melyeket több mint 300 könyvben kutattam a megelőző három évben – és „eredeti felfedezéseknek” tekintették.


AZ "ARATÁS / SZÜRET" – A VILÁG ÁTALAKULÁSÁNAK EGY MÁSIK ELNEVEZÉSE

Az egész Egy Törvénye sorozat egy elgondolás köré épül, miszerint valami nagyon csodálatos történik meg velünk hamarosan – valami, amit „Aratásnak / Szüretnek” hívnak.

Ehhez átadtak egy idővonalat, mikor történik ez meg – hozzávetőleg 1981. után 30 évvel. Fel fogjuk fedezni pontosan, mit mondtak, sokkal részletesebben később.

Amikor elolvassátok az Egy Törvényének sorozatában betetőződő adattömeget, nagyon tisztának tűnik, hogy az „Aratás” egy világméretű eseményre vonatkozik.

Miután ez az esemény megtörténik, közülünk sokan lesznek képesek most elérni a Szivárvány Test állapotot – vagy ahogyan gyakran hívják, a „Felemelkedést”.


A SYBILLINE MISZTÉRIUM SZÖVEGEK IS NYÚJTOTTAK JÖVENDÖLÉST

A "Forrás Mező Nyomozásokban" [The Source Field Investigations] egy kiterjedt adattömeget mutatok be, megmutatva, hogy számos ősi jövendölés is ennek megtörténtét várja.

Ebben benne foglaltatnak a Sybilline Misztérium szövegek, melyekből idézték a "Novus Ordo Seclorum"-ot az Egyesült Államok Nagy Pecsétjében.

A Sybilline Misztérium Szöveget is megemlítem a "Forrás Mező Nyomozásokban" [The Source Field Investigations] videóban – mely jelenleg 812.291 megtekintéssel bír – amelyből a "Novus Ordo Seclorum"-ot kivonták.


TOVÁBBIAK A SYBILLINE SZÖVEGRŐL

Ezt a szöveget Sybil csatornázta Cumae-ból, egy szerfelett pontos médium, Krisztus előtt 539-ben, vagy a körül.

Hamarosan az egész római történelem legnagyszerűbb kincsének tekintették. A római kormány rejtve tartotta – teljes titoktartás alatt.

Ez a könyv tartalmazta az események kronologikus idővonalát, mely Rómával történik – beleértve a pontos idő ablakokat és titkos [kriptikus] leírásokat arról, ami meg fog történni.

Ez egy hatalmas biztonsági fenyegetést vetett fel, hiszen bárki, aki be akart törni Rómába, megsemmisítő hatékonysággal használhatta – tehát, ezt rendkívül titkosnak tekintették.

Mélyen Jupiter templomába temették el, felfegyverzett őrség többszörös szintjei mögött – az 51-es Övezet ősi megfelelőjében.


KÜLÖNLEGES SZÖVEG A SYBILLINE JÖVENDÖLÉSEKBŐL

A legjobb online forrás e szöveg okán – mely végül a „Virgil's Fourth Eclogue”-ban tűnt fel – a MIT oldalán jelenik meg az „Internet Classics Archive”-ban.

Íme néhány e jövendölés legerősebb elemeiből: http://classics.mit.edu/Virgil/eclogue.4.iv.html

Most az utolsó kor Cumae Sibyljének éneke szerint,
elérkezik, és elmúlik, és a körben járó évszázadok fenséges tekercse
újból elkezdődik:

„a körben járó évszázadok fenséges tekercse újból elkezdődik”-et lerövidítették "Novus Ordo Seclorum"-ra az US dolláron.

Ez egy világos hivatkozás a 25.920 éves ciklusra.

Lássuk csak, mi történik közvetlenül azután a rész után, ahonnan az észak-amerikai alkotmány megalkotói idéztek.


EGY ÚJ EMBERI NEMET KÜLDENEK LE A MENNYBŐL

Még érdekesebbé válik, ahogy onnan folytatódik – ahogy számunkra tűnik, miszerint rendelkezünk egy jóslattal a Földön hivatalosan magukat megismertető ET / angyali lényekről.

http://classics.mit.edu/Virgil/eclogue.4.iv.html

Az igazság visszatér, visszatér az öreg Szaturnusz uralma,
egy a mennyből leküldött emberek új nemével.

Csupán tedd meg a fiú születésénél,
kiben a vas megszűnik, az arany faj felemelkedik,

Az „Arany Faj” és az „Aranykor” egymással felcserélhető, ahogyan a Forrás Mező Nyomozásokban elmagyaráztam.

Ez világos utalásnak tűnik egy világméretű Fénytest típusú esemény bekövetkeztére.


MÉG TÖBB KIRÍVÓ JÖVENDÖLÉS ARRÓL, MIVÉ FOGUNK VÁLNI

Folytassuk egy másik pontból, röviddel ezután, és lássuk, mi történik:

http://classics.mit.edu/Virgil/eclogue.4.iv.html

„Ez a dicsőséges kor, O Pollio, elkezdődik majd,
és a hónapok nagy menetükbe lépnek.

Útmutatásotok alatt, a régi gonoszságunkból megmaradó
bármely csapást, egyszerre eltávolítják,
megszabadul majd a Föld a soha meg nem szűnő félelemtől.

Részesülni fog az istenek életében,
és a hősöket látja elvegyülni az istenekkel,
és magát közülük valónak látják, és atyja értékével
uralkodik békében a világon."


Ez egy nagyon pozitív esemény jóslata.

A Földet felszabadítják a soha meg nem szűnő félelemtől.

Az „Istenek” az emberiséggel vegyülnek.

Utána „részesülünk az istenek életében” és magunkat „közülük valónak” látjuk.

Egy pontos időkeretet is adnak arról, mikor történik ez majd meg – valahol a 25.920 éves ciklus végén.


TOVÁBBI UTALÁS A CIKLUS VÉGPONT KÖZELI BEFEJEZŐDÉSÉRE

Vergilius Negyedik Eklogájának közel a végén, mely közvetlenül idézett az összes római kincs e legnagyobbjából, egy másik szembetűnő hivatkozást látunk a 25.920 éves ciklusra.

Különösen egy utalást látunk a „világ kerek erejének tántorgására”.

Erről világosan úgy tűnik, hogy a Föld tengelyének lassú áramló mozgására utal, ahogy áthaladunk ezen a cikluson.

http://classics.mit.edu/Virgil/eclogue.4.iv.html

„Felveszed nagyságod, hiszen az idő közeleg,
istenek drága gyermeke, Jupiter nagyszerű ivadéka!

Látod, hogyan tántorog – a világ kerek ereje,
Föld, és széles óceán, és a barlang mélységes,
mindenkit, látod, az elkövetkező idő megigézett!”


AZ „ARATÁS” FEJTEGETÉSE AZ EGÉSZ SOROZATOT ÁTSZÖVI

Ugyanezt a küszöbön álló eseményt fejtegetik az egész Egy Törvénye sorozaton át mindvégig – a legelső résztől az utolsóig – és ezt "Aratásnak" hívják.

Világos, hogy a fő ok, amiért e magasabb szintű földön kívüliek [ET-k] itt vannak az, hogy megpróbáljanak segíteni olyan sok embert "lediplomázni", amennyit lehetséges ebben a fennkölt eseményben.

Az összes különféle "Isten", aki meglátogatta és civilizálta az ősi kultúrákat, és ezt a jövendölést mítoszaikba bekódolta, mind tagjai a "Bolygók Szövetségének az Egy Végtelen Teremtő Szolgálatában" – az Egy Törvénye kifejezései szerint.

Következésképpen, az ismeret, melyet Cumae Sybil-jébe ültettek, és végül az Egyesült Államok nagy pecsétjén végezte, nagyon valószínű, hogy egy pozitív, Szövetség üzenetként indult útnak.

A római kormány ezeket a szövegeket az egyetlen legértékesebb kincsének tekintette.

Érdekes, hogy bennük a számtalan pontos jövendölés ellenére, a rómaiak sosem voltak képesek saját előnyükre használni e jóslatokat .

Úgy gondolom, hogy a Szövetség elegendő "sistergést" tesz bele a könyvekbe, hogy felkeltse figyelmüket – és különösen szándékolták, hogy e jövendölés elérjen bennünket a modern időkben.


MI AZ A SZÖVETSÉG?

Az Egy Törvénye forrás közölte a Szövetség lényegi [mag] hitét a legelső mondatban, melyet valaha is közöltek Carla Rueckerten, a csatornán keresztüli.

1.0 A "Bolygók Szövetsége az Egy Végtelen Teremtő Szolgálatában" csupán egyetlen fontos állítással bír.

Ez az állítás, barátaim, ahogy tudjátok, "Minden dolog, minden az életből, minden a teremtésből egy alapgondolat része."

A Szövetség pontos tagságát a hatodik részben adják meg:

6.24 Egyik tagja vagyok a "Bolygók Szövetségének az Egy Végtelen Teremtő Szolgálatában".

Hozzávetőleg ötvenhárom civilizáció van ebben a Szövetségben, körülbelül ötszáz planetáris tudat / tudatosság komplexumot foglalva magába.

Ez a Szövetség tartalmazza a saját bolygójukról valókat, akik a ti harmadikétokon túli dimenziókat érték el.

Planetáris lényeket [entitásokat] tartalmaznak naprendszereteken belül, és magában foglalnak planetáris entitásokat más galaxisokból.

Ez egy igaz Szövetség, melyben tagjaik nem hasonlók, azonban a szolgálatban léptek szövetségre - az Egy Törvénye szerint.


Későbbiekben meglátjuk majd, mit értenek a "más galaxisokon". NEM értenek semmit sem a Tejút Galaxison kívül.

Ez a további összezavaró dolgok egyike, amivel vívódtam, amikor először olvastam erről az egészről 1996-ban.


EGY KVANTUM UGRÁS, MEGKÖZELÍTŐLEG 30 ÉVVEL 1981 UTÁN

Az Egy Törvénye sorozat különösen azt mondja, hogy lesz egy "kvantum ugrás", megváltoztatva a fizika alaptörvényeit, ahogyan azt most ismerjük - valamikor hozzávetőleg 30 évvel 1981 januárját követően.

6.16 Kérdező: Ennek a bolygónak mi a pozíciója abban az időben a ciklus előrehaladására vonatkozóan?

Ra: Én vagyok Ra. Ez a szféra ebben az időben a negyedik dimenziós rezgésben van. Anyaga meglehetősen összezavart, a társadalmi emlék összességének [komplexumának] következtében, mely tudatába / tudatosságába beágyazott.

Ez nem hozott létre könnyű átmenetet azokra a rezgésekre, melyek küszöbön állnak. Következésképpen, némi kényelmetlenséggel fog megérkezni.

6.17 Kérdező. Ez a kényelmetlenség bekövetkezik egy pár éven belül?

Ra: Én vagyok Ra. Ez a kényelmetlenség, vagy diszharmonikus rezgéses összesség [komplexum] elkezdődött a múltban sok évetekkel ezelőtt.

Folytatódni fog változatlanul egy hozzávetőleg három, óh, harminc [30] éves időtartamig, éveitek szerint.

6.18 Kérdező: E harminc éves időszakot követően, feltételezem, negyedik, vagy ötödik sűrűségű bolygó leszünk. Ez így helyes?

Ra: Én vagyok Ra. Ez így van.

6.19 Kérdező: Lehetséges megbecsülni azt, hogy a jelen népesség hány százaléka fogja lakni a negyedik sűrűségű bolygót?

Ra: Az aratás még nincs itt, így a becslés értelmetlen.


A MAJA NAPTÁR ÉS 2012. SOSEM KERÜLT MEGEMLÍTÉSRE

Sosem kerül közelebbi meghatározásra, mint ez. A maja naptár sosem említette. 2012 sosem került megemlítésre.

Szinte senki sem volt ezzel tisztában 1981-ben, beleértve az L/L Kutatás tagjait is - kik megalkották az Egy Törvénye sorozatot.

A dimenzióváltás ezen elgondolása tökéletesen illeszkedik Cumae Sybiljén keresztül átadott jóslatokhoz.

Elmagyarázza az Aranykor jóslatát is, melyet beleágyaztak több mint 30 ősi kultúra hitregéjébe [mitológiájába] - ahogyan Graham Hancock elterjesztette 1995-ben.


A MAJA NAPTÁR ÉS AZ IDŐCIKLUSOK

Csupán dőljünk hátra, és "várjuk a varázslatot", amint az összes ilyen ismerettel kapcsolatba lépünk? Én természetesen sosem tenném.

Elegendő anyag volt itt egy átfogó, tudományos nyomozás felhalmozásához – és hogy meglássuk, vajon e radikálisnak hangzó elgondolásokat tudományosan fel lehetne-e fedezni.

Az egyik kíváncsiságot felkeltő vezérfonal, melyet a korai napokban találtam, a maja naptár volt, az 5.125 évvel, mely szinte pontosan ennek a 25.920 éves ciklusnak az egyötöde.

Sok évet töltöttem el azzal, hogy eltűnődtem, hogyan működött, miért működött, és mi okozta ezt.


MINDEN MAJA NAPTÁRI CIKLUS PLANETÁRIS PÁLYÁKKAL EGYEZIK

Míg írtam a Forrás Mező Nyomozásokat, felfedeztem, hogy a maja naptár minden alciklusa irányt követ - 260 nap, 360 nap + 5, 7200 nap (19,7 év) és 144.000 nap (397,4 év) - és közvetlenül szinkronizálták naprendszerünk pályájával.

A 260 nap "tzolkin" ezen ősi ciklusokban a legszélesebben feltűnő Közép-Amerikában.

Robert Peden, egy ausztrál főiskolai professzor, úgy találta, hogy a 260 nap a lehető legkisebb szám, mely összekapcsolja a belső bolygók összes pályáját.

A maják a jövendölésnek egy egész rendszerét építették fel e köré – ahol egy 20 napos ciklust és ugyanakkor egy 13 napos ciklust követtek.

E ciklusokban minden nap egy sajátságos jelentéssel bír, hasonlóan az asztrológiához.

Az általunk megtapasztalt hatások változni fognak, ahogy e két ciklus kereszteződik az egész 260 napos időszakon át végig.


NAGYON FURCSA

A hagyományos csillagászok sosem hinnének abban, hogy egy ilyen ciklus létezne. A planetáris pályákról nem feltételezett, hogy oly pontosan összekapcsoltak legyenek, mint a fogaskerekek egy grandiózus kozmikus órában.

Hogyan bírhatna valami, mely látszólag ilyen összetett [komplex], mint a bolygók pályája, egy ilyen egyszerű közös nevezővel?

Peden ezt 1981-ben fedezte fel, és nem jelentette meg addig, míg ingyen online ki nem adta 2004. május 24-én.

Végül is, arra következtettem, hogy Naprendszerünkben semmi sem véletlen.

Minden, amit most látunk, egy roppant bonyolult rendszer eredménye, tökéletes egészen le a másodpercig, melyet még csupán kezdünk megérteni / felfogni.


A MAJA NAPTÁR ÉS A MÉRTANI VALÓSÁG

Így, ha a maja naptár ezeket az időciklusokat követi, melyek megfelelnek a planetáris pályáknak, először is ezek az időciklusok hogyan jutottak el oda?

Miért van szinte pontosan öt maja naptári ciklus egy 25.920 éves ciklusban?

Múlt nyártól kezdve, még mindig kutattam bizonyosfajta energetikai vázakat, melyek szó szerint hajtják ezeket a pályákat – és az összekapcsoltságukat.

Mondjuk, hogy ahelyett, hogy csupán vakon áthaladnánk az űrön, Napunk egy láthatatlan mátrixon halad át, valamifélén, mely valójában e ciklusokat hajtja – beleértve a 25.920 éves ciklust is.


EGY SZINTE LÁTHATATLAN "BARNA TÖRPECSILLAG" KÖRÜL KERINGÜNK

Múlt évben, épp mielőtt elindultam volna Új-Zélandra és Ausztráliába, ráébredtem arra, hogy Napunknak egy "barna törpe" társ csillagot kellet megkerülnie – ahogy bizonyos tudósok megvitatták.

A természetes erők, melyeket a barna törpe bocsát ki – melyet egy perc múlva megvitatunk majd – mindnyájunknak egy olyan szerkezetet nyújt, melyre szükségünk lenne e planetáris pályák hajtásához energetikailag, valamint azok összehangolására.

Napunk nagy pályája egy másik csillag körül – a modern világunkban a legtöbb ember számára ismeretlen – utána lesz olyanná, mint egy felhúzható óra főrugója, központi tengelye.


FELTŰNIK A MÉRTAN, AMIKOR A NAP PÁLYÁJÁT KISIMÍTJÁK KÖRRÉ

Mondjuk, a Nap egy másik csillag körül kering – mely nem elég fényes, hogy könnyen látható legyen.

Utána, mondjuk, hogy kikerekíthetjük ezt a pályát egy tökéletes körré, annak érdekében, hogy megmutassuk ezt "idealizált" formájában.

A maja naptári ciklus hossza majd egy tökéletes ötágú geometriává válik – a Napunk egy másik csillag körül kering egy 25.920 éves ciklusban.

Ez a geometria lehet talán a rejtett ok, amiért a maja naptár úgy működik, ahogy. Ez a főrugó – a központi tengely – a kozmikus órában.

Ez volt a nagy, hiányzó darab, mely helyesnek bizonyult az összes kutatásnál, melyet összeállítottam a Forrás Mező Nyomozásokban.

E munka bizonyos részei szintén feltűntek korábban az Isteni Kozmosz [Divine Cosmos] tudományos könyvben itt, ezen a weboldalon - megmutatva, hogy a geometria az összes valóságunk alapját képezi.


[Fordító megjegyzése: ... folyt. köv. ...]
© Copyright 2013 Divine Cosmos

Copyright © 2013 Divine Cosmos - David Wilcock - All Rights Reserved
Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Copyright 2013 Divine CosmosTranslated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


Nincsenek megjegyzések: