2013. szeptember 19., csütörtök

A gondolat és szándék hatása az anyagra


Gondolatok kontrollálásra 
[az anyag felett] – 
Princeton tudósai és orosz tudósok felfedik az emberi aura és szándék titkait


Copyright © 2013 Joe Martino. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Mind Over Matter: Princeton & Russian Scientist Reveal The Secrets of Human Aura & Intentions
September 5, 2013 by Joe Martino -  http://www.collective-evolution.com


Az emberi energiamezőt tanulmányozó orosz tudós azt állítja, hogy az emberek meg tudják változtatni a világot, egyszerűen azáltal, hogy saját energiájukat használják. Noha ez az elgondolás nem új, nem túl sokan szántak rá időt, hogy tudományosan hozzáfogjanak az ilyen elgondolások bebizonyításához – habár a kvantumfizika területe erősen fényt derített a témára az évek során. Dr. Konstantin Korotkov, a Szentpétervári Állami Technikai Egyetem fizika professzora állítja, hogy amikor pozitív és negatív gondolatokat gondolunk, mindegyik más-más hatást gyakorol a minket övező környezetre.

„Mi fejlesztjük ki azt az elgondolást, hogy tudatunk az anyagi világ része, és hogy tudatunkkal közvetlenül hathatunk világunkra” – mondta Dr. Konstantin Korotkov.

Emberi szemmel nem könnyen láthatjuk meg az energiát, következésképpen a láthatatlan energia világát az elmének nehéz lehet megragadni tudományos mérések nélkül, hogy igazolja, mi történik. Lehetséges, pontosan ez az oka annak, hogy a valóságunkra ható tudat tanulmányozása virtuálisan érintetlen volt oly nagyon sokáig. Annak érdekében, hogy hidat verjünk a fizikai és a látatlan világ közé, bioelektrofotográfiának [bioelectrophotography] nevezett technikát alkalmazó tudományos kísérleteket végeztek el. E kísérletek során fel kell tételezni, hogy az emberi test és tudat állandóan energiát bocsát ki. Ezt a feltevést követve, a bioelektrofotográfia célja ezen energiamezőket a test körüli fényként láthatóként felvenni. A metafizikai világban ezt az energia-kibocsátást a személy aurájaként ismerik, és gyakran hivatkoznak rá a mi energiamezőnkként.

Princeton kutatás

Dr. Korotkov nem az egyetlen, aki tanulmányozza az emberi elme, gondolat és energia hatásait a minket övező környezetre. A Princeton Műszaki Tudományok Anomáliákat Kutató Laboratóriuma [The Princeton Engineering Anomalies Research (PEAR) Laboratory] szintén megpróbálja felölelni a tárgyat, és arra következtetett, az elme valójában rendelkezik egy kifinomult képességgel, hogy hatást gyakoroljon a Véletlen Esemény Generátorként [Random Event Generators (REGs)] ismert kimeneti készülékre.

Egy tervezet [projekt], mely kezdetben akkor indult el, amikor egy diák szerette volna tanulmányozni az emberi elme és szándék hatásait a [minket] övező környezetre, szigorú tesztelő laboratóriumhoz fordult, ahol Dr. Robert Jahn és laboráns asszisztense sok órát töltött el kísérletek lefolytatásával annak megállapítása érdekében, hogy vajon az elme gyakorol-e hatást fizikai világunkra, vagy sem. Jahn és asszisztense képesek voltak meghatározni, hogy az emberi elme kölcsönhatásban áll a gépekkel, melyek egy olyan kapcsolatot mutattak, ami természetében nem fizikai. Az elme képes volt hatni a gépre, és megváltoztatni az eredményeit oly módokon, melyek a megmagyarázhatón túliak voltak. Lényegében a tudat hatást gyakorolt a fizikai világra.

Annak érdekében, hogy meghatározzák az elme szándékának hatásait a fizikai világra, számos gépet építettek, melyeket véletlen szám generátornak hívtak. A gép alapvetően pénzdarabok feldobását utánozza, és rögzíti az eredményeket az idő alatt. A gép 200 dobást végzett el, és egy 100-as átlag középértéket mutatott, úgy ahogyan az ember azt elvárná. Érintetlenül hagyva, a gép folytatta az eredmények bemutatását, mely egy 50 / 50 esélyt sugallt a fej vagy írás mutatásánál. Érdekes eredmények jöttek ki akkor, amikor az emberi szándék kezdett el kölcsönhatásba lépni a géppel. Ami valaha egy véletlenszerű 50 /50 esély volt a fej, vagy írás felmutatásánál, elkezdett eltérni az elvárástól, ahogy a megfigyelő azt kezdte szándékozni, hogy a számok magasabbak, vagy alacsonyabbak legyenek. Noha az elme hatásai a gépek felett nem voltak nagyok, ez elegendő volt ahhoz, hogy a kortárs fizika képtelen legyen megmagyarázni, pontosan mi is történik. Lehetséges, hogy itt van az, ahová a kvantumvilág fényt deríthet?

Az emberiségre e kutatás feltételes következtetései meglehetősen lenyűgözők, miszerint ez elérhetné a világbéke, az egészséges élet és öröm megteremtésének birodalmait. Ha a szándékok és gondolatok képesek valamire oly módon kihatni, ahogyan azt fent bemutatták, miért nem fedezik fel annak határait, hogy ez milyen messze képes eljutni? Hiszem, hogy valóságunkat mi teremtjük a gondolatainkkal és szándékainkkal, és érzem, a tudomány kezdi ezt megerősíteni, és időben fel fogjuk ismerni elménk és szándékunk valódi hatalmát / erejét.

A következő videó egy nagyon tömör áttekintés a Princeton Egyetem, Princeton Műszaki Tudományok Anomáliákat Kutató Laboratóriumától [The Princeton Engineering Anomalies Research (PEAR) Laboratory of Princeton University], kik kutatása az elme-anyag kölcsönhatásában formálja meg a Psyleron Technológia [Psyleron Technology] alapját.

Kapcsolódó videók:
http://vimeo.com/4359545
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=B6NIUV24vcQ


Copyright © 2013 Joe Martino. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Mind Over Matter: Princeton & Russian Scientist Reveal The Secrets of Human Aura & Intentions
September 5, 2013 by Joe Martino -  http://www.collective-evolution.com
Forrás: http://www.collective-evolution.com/2013/09/05/mind-over-matter-princeton-russian-scientist-reveal-the-secrets-of-human-aura-intentions/
Források / Sources: https://www.princeton.edu/~pear/


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


2013. augusztus 22., csütörtök

Asztrológia


Planetáris információ frissítése


Robbyne, Fehér Farkas

Sződd a hálót!

Fehér Farkas utazásai

Copyright © 2013 Robbyne. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Weave the Web – Planetary Update: August 2013  – August 5, 2013 – White Wolf Journeys – http://www.whitewolfjourneys.com/


Ha világotok felpörgött, és magatokat robbanékony helyzetekben találtátok az elmúlt két hétben, érzelmek sorát átérezve, és bizonytalan talajon állva, akkor érzitek a Nagy Szextil együttállás legutóbbi hatását, mely július 29-én történt meg. A hat bolygó hihetetlen ilyen igazodásához felvezetve, mely egy hatágú Dávid csillagot alkotott, az energia nem csekélyebb volt, mint vad és durva. Arra tervezték, hogy mindent felhozzon mindenkiben. Emlékezzetek, még mindig az összes bölcsesség feldolgozásában vagyunk, melyet a Szaturnusz – mely a karma bolygója – illetve a Merkúr legutóbbi retrográd ciklusával adtak át nekünk. Ez a nagy szextil égitest elrendezés ugyanaz az együttállás, amely a Harmonikus Összhang [konkordancia] idején tűnt fel 2003 novemberében.

Az asztrológiai Dávid csillag egy ritka és egyedi együttállás, mely megnyitja az emberek tudatának kapuját. Megalkot egy energiát szívünk megnyitásához, megengedve számunkra azt, hogy fogékonyabbá váljunk. Ez egy lehetőséget biztosít számunkra, hogy tudatára ébredjünk annak, kiket és miket engedünk be szent helyünkre, illetve hogy mit választunk. Két háromszög – egy lefelé mutat, a másik pedig felfelé – képviseli a férfi és női isteni egységet, logikus gondolkodó elménk egységesül az isteni tudó szívünkkel. Amikor a két Nagy Hármas összeszövődik ezen együttálláson belül, az eredmény a nagy feszültséggel teli [stresszes] jellegek [aspektusok] egyesülése [kombinációja]. Az együttállás nyomást gyakorol ránk, hajtva minket, hogy azonnali változtatást hozzunk azért, hogy egy nyitást hozzunk létre a harmonikusabb energiák számára. Csupán amikor kitisztítottuk a torlódást okozó [megakadt] energiát, akkor tud az átalakító energiaáramlás áthaladni rajtunk a vágyott álmainkhoz.

Ahol ellenálltunk, a változás most a legfőbb elsőbbséget élvezővé vált. A leckék még inkább kihívóak lesznek, ha nem adjuk meg magunkat. NINCS TÖBB kifogás, nincs többé a múlt megismétlése.

Egy másik tiszta figyelmeztetés érkezik el ezzel az együttállással. Hagyjátok abba azt, hogy ugyanarról a régi történetről beszéltek hangosan, különben természetesen megismétlitek azt. SENKI MÁS HIBÁJA, csupán a tiétek, ha folytatjátok ugyanannak a régi játszmának a lejátszását, és vártok valamire, hogy megváltozzon. Ha úgy érzitek, valaki folytatja azt, hogy kihasználjon benneteket, HAGYJÁTOK ABBA, hogy magatokat egy olyan helyzetbe hozzátok, ahol megengeditek nekik ezt. Ha úgy érzitek, valaki bírál benneteket, emlékezzetek: tanuljatok egymástól. Szívünkre vehetjük a kritikus szavakat, viszont emlékezhetünk arra, hogy saját szavaink is valakit erővel ruházhatnak fel, vagy elerőtleníthetik, így szavainkat majd gondosabban választjuk meg a következő párbeszédben, amibe belebocsátkozunk.

Minél jobban [szavakkal] hangot adtok feszélyezettségeteknek egy helyzetet, vagy személyt illetően, amit nem értetek meg / nem fogtok fel az, hogy ezen szavak rezgései létrehozzák ugyanannak a dolognak a megismétlését, amiről panaszkodtok. Ezekkel az energiákkal nem könnyű dolgozni, viszont az egyik jelentős kulcs, ami segít: hagyjátok a múltat a MÚLTBAN. Ma egy új nap van. Összpontosítsatok arra, amit meg akartok teremteni, és nem arra, ami a múltban történt. Abban a pillanatban, amikor ismét meglátogatjátok a múlt vétkét, vagy sérelmét, mellyel bírtok, most hozza el ezt az energiát a közvetlen „most”-ba.

Személyes élményem: összpontosítsunk arra, amit ma tudunk megtenni, hogy több örömöt hozzunk el életünkbe. Minden nap rendelkeztek egy lehetőséggel, hogy megalkossátok saját boldogságotokat, vagy tehetetlen kudarcérzeteteket [frusztrációtokat]. Megadták nekünk ezt a választást, tehát válasszatok bölcsen. Azokban a pillanatokban, amikor nem pörgök, azt választom, hogy azokat a személyeket vizsgáljam meg, akiknek IGENIS megengedtem, hogy az összhang hiányát [diszharmóniát] hozzák létre, hiszen angyalaim támogatnak engem utamon a változások meghozatala érdekében. Felhatalmazva engem ennek megtételére azáltal, hogy megteremtsem pontosan azt a helyzetet, melyet választanom kell a változtatáshoz.

Mindnyájan rendelkezünk ezekkel az angyalokkal életünkben, néhányan többel, mint mások, mindazonáltal őket az Isten / Istennő küldte, hogy támogassa növekedésünket, ha más szemmel tekintünk rájuk. Azok a személyek ezek az angyalok, kik felbosszantanak [irritálnak] minket, csalódást okoznak nekünk, elárulnak bennünket és megsértenek minket.

Ezen a napon találjatok rá a varázslatra, és használjátok a legutóbbi együttállás energiáit, hogy támogassa terjeszkedéseteket és növekedéseteket.

Szeretet és szivárványok a Shasta-hegyről,

Robbyne


Ha szeretnél csatlakozni a „Sződd a Hálót” programjához, és meg szeretnéd kapni az elkövetkező eseményekről a friss információt, kérlek, vedd fel a kapcsolatot Robbyne-nal a www.whitewolfjourneys.com honlapon.


Copyright © 2013 Robbyne. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Robbyne http://www.whitewolfjourneys.com/


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


2013. augusztus 5., hétfő

Hathorok


Hathorok a Föld Napjának asztrál síkjairól:

 

Álomidő [alatti] összejövetelek, negyedik dimenziós tudat / tudatosság és a Mennyország kézzelfoghatósága
Csatornázta: Wes Annac

Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
The Hathors of Earth’s Solar Astral Planes: Dreamtime Assemblies, Fourth-Dimensional Consciousness and Heaven’s Tangibility –  July 16, 2013


Az emberiség fejlődik, hogy megértse működésben a valóságaitokat Teremtő és fenntartó mély energetikát [energiagazdálkodást].

A különböző tisztább tudat birodalmai, melyek felé növekedtek, magatokban felfedezitek, hogy mindent a Szeretet ugyanazon energiájából állítottak össze, mely valóságaitokat formálja és segít nektek a tudatotok sajátságos dimenzióját érzékelni.

Oly nagyon régóta vagytok a harmadik dimenziós tudathoz / tudatossághoz igazítva.

Most, hogy együttesen nagy mértékben léptetek be a negyedik dimenzióba a nagyon nagy felemelkedésre vonatkozó eseményt illetően, mely a 2012-es év végén következett be, az egész népesség kezd felébredni a saját módján a lelkiség [spiritualitás] birodalmainak létezésére jelenlegi felfogásotokon / tudatotokon túl, és világotokban a hatalmon lévő és befolyásos kevesek bűneire.

Az ébredő közösség segített lehorgonyozni a hatványozott és roppantul tiszta energiát világotok felszínére és a Föld együttes [kollektív] tudatába, a legnagyobb fokú felébredésetekre való előkészületben és felemelkedésben az ötödik dimenzió birodalmaiba.

Ennek megtétele során segítettek előkészíteni közösségeteket a felfedésekre, melyek magukban fognak lelepleződni, saját létezésükre és a tudat tisztább dimenzióinak valóságára vonatkozóan, melyekre önmagukból rácsatlakozhatnak.

A személyes folyamatotokban való segítség

A felemelkedettebb dimenziókban egyetlen egy forrás sem bátorít arra, hogy bárki is aktívan rögzítse magát egy külső forráshoz, annak érdekében, hogy ez egy felemelkedettebb dimenziós megértést nyújtson teljesen az egyénnek, viszont nem törekszünk arra, hogy segítséget nyújtsunk külső valóságotokban energiáink és kilátásaink felajánlásával az általunk átadott kommunikációkon keresztül.

Azért dolgozunk, hogy segítsünk nektek felébredni a kommunikációk kibocsátása révén, melyeket arra szántak, hogy segítséget nyújtsanak nektek egy folyamatban, mely számotokra személyes, és melyet csupán általatok lehet teljesen megérteni és áttekinteni.

Ismervén a szabad akaratotok törvényének kiterjedését, és hogy csupán ti tudjátok elhatározni azt az irányt, mely felé ösvényetek halad, vagy tanít benneteket a legmélyebb és legszélesebb értelemben saját belső birodalmaitokról és a felemelkedettebb dimenziókról, mely felé növekedtek; ezt tudván, mi csupán azt kutatjuk, hogy segítsünk és felemeljünk inkább, minthogy megkíséreljük figyelmeteket hozzánk rögzítve tartani.

A magasabb dimenziókban a lények nem tapasztalnak meg olyan ego által vezérelt vágyat, hogy ez látható, hallható, vagy megtapasztalható legyen, és csupán azt kutatjuk, hogy a Teremtő tiszta Szeretetét ajánljuk fel bármely léleknek, evilágian, vagy másképpen, annak, ki rácsatlakozik energiáinkra és arra a Szeretetre, melyről beszélünk.

Törekszünk arra, hogy segítséget nyújtsunk nektek kioldani a nagyszerűbb megértéseket / felfogásokat magatokról és azokról a módokról, mely valóságaitokat működtette és működtetni fogja az Új Földön, mely felé növekedtek és melyet építetek, ahogy ti, Fénymunkások tettétek az alvás [állapototok] birodalmaiban, dolgoztatok az új világnézet felépítésén és azt a Földeteken egészen gyümölcsözően látjátok megjelenni.

Kommunikációnk az általunk az emberigének nyújtott segítség egyik oldala, és aktívan dolgozunk többségetekkel alvásotok birodalmaiban Új Földetek kibontakozásának különböző jellegein, és mindegyikőtök felébredésén egyénileg.

Álomidő [alatti] általános összejövetelek

Lehetséges, hogy adott azt mondani, mindegyikőtökkel találkozunk alvásotok birodalmaiban minden éjjel, valamilyen általános összejövetelként, mely alvásotok birodalmaiban történik meg, amely a Föld felemelkedésében érintett minden lelket magába foglalja.

Drága ébredő Fénymunkások, közületek mindegyikőtök részt vesz ezeken az álomállapot találkozásokon, ahogyan teszi ezt világotokban minden ébredő lélek.

Szolgálatot teljesítünk: drága Galaktikus és angyali testvériségetek velünk van, valamint mindnyájatokkal: a Teremtés különböző eltérő ranglétrájáról lények tízezrei, kik mind egyesültek a Teremtőnek és a Földnek tett szolgálatért, részt vesznek ezeken a találkozókon, és higgyetek drága lelkek – mindnyájunk számára sok megbeszélnivaló van.

Amikor részt veszünk ezeken a találkozókon, különféle eltérő ügyekben gyűlünk össze. Megvitatjuk Földetek felemelkedését, és a közösség felébredését időben a felemelkedésetek legimpozánsabb jellegei érdekében.

Célunk az, hogy segítsük felemelni közösségetek elméjét és szívét egy nagyon gyors időkeretben, hiszen vannak elkövetkező események jövőtökben, melyek energetikai természetűek, amelyek az egész népességnek mutatják majd meg az emberiség érzékelésén túli metafizikai birodalmak jelenlétét.

A terv közösségetek számára egy hosszú ráeszméltség az ilyen események valóságára, valamint a mennyei birodalmakra, melyek ezeket hajtják, addigra, amikorra ezek elindulnak. Ennek erejéig, mi és ti mind oly nagyon keményen dolgoztunk a sötétség megtisztításában Földetek együttes [kollektív] tudatából, a népességetek felébredésével egyetemben.

A béke szükségének megértése

Azok a leleplezések, melyek külső valóságotokban válnak köztudomásúvá, a megtörténő széleskörű felébredés nagy eredménye. Az emberiség megnyílik arra, melyet világotokban vittek végbe az átlagember ellen, és ahogyan így tesztek, felemelkedtek majd, és egy olyan társadalmat Teremtetek, mely minden drága lélek szükségleteihez és eszményéhez igazodik.

Széleskörű módon fogjátok megérteni a béke és gazdagság felállításának szükségét.

Körülöttetek minden lélek rátalál majd a szívében és elméjében történő legfőbb ébredésekre, melyek segítik őket intellektuálisan felfogni a tízezernyi felemelkedettebb dimenziós változásokat, melyek elérkeznek, és amelyek természetes folyományai lesznek együttes felemelkedési folyamatotoknak.

Egy másik dimenzióban léteztek

Kérünk benneteket drága lelkek, hatoljatok a mélyére annak a ténynek, ebben a bizonyos pillanatban, hogy egy attól eltérő dimenzióban léteztek, melyhez hozzászoktatok. Nagymértékben hozzászoktatok a harmadik dimenzióban való létezéshez, habár közületek sokan valójában fél lábbal számos más világban voltak.

Közösségetek nagy része túlnyomóan a harmadik dimenzióban létezett oly nagyon régóta.

Mialatt együttes [kollektív] tudatotok oldalai [aspektusai] még mindig a harmadik dimenzióban gyökereznek – melyekkel mi dolgozunk és ti dolgoztok – az együttes energiák elérték a negyedik dimenziós küszöböt, mely szükséges a sötét és az önmaga szolgálatán alapuló energiák leleplezésének tömegéhez, valamint a cselekvésekhez, melyeket világotokban űztek, hogy nyilvánosságra kerüljenek.

Egy negyedik dimenziós tudat, és különösen egy negyedik dimenziós együttes [kollektív] tudat, nagyon gyorsan ragyogtat Fényt önmaga jellegeire [aspektusaira], melyek készen állnak áthaladni a tisztább birodalmakba és megértésekbe.

Ez azért van, mert a negyedik dimenzióba való belépéskor, különösen egy közösségi [kollektív] értelemben, a Fény és megvilágítás [expozíció] előidézésének, valamint az egyensúly megtalálásának a vágya sokkal erősebbé gyarapodik, mint ami a harmadikban volt.

A vágy, hogy valóban felölelje az ember a metafizikai észleléseket, az egyén elkezdi önmagában növekedni találni, előidézve egy aktív megvilágítását minden rejtett [szunnyadó / látens] sötétségnek, vagy negatívan elhajló energiának, melynek szüksége van a felfedésre és megértésre.

Ahogy megpróbáljuk hangsúlyozni a kommunikáció e részén át mindvégig, ez az ember negyedik dimenzióba való belépésének természetes folyománya – mely a sötétség nagy megvilágításából való – és amelyet felnagyít az együttes [kollektív] értelem.

Felnagyított együttes élmények

Együttes [kollektív] felemelkedés nem történik nagyon gyakran, és ilyetén, amit számos közlésünkben tárgyalunk, felerősítve látható annak egészére vonatkozóan, ahogyan azt együttesen tapasztaljátok meg.

Élményeitek valóban felerősítettek lesznek, és közületek azok, kik dolgoztak a felemelkedésetek, valamint a tudatos felfogásotokon túli birodalmak megértésén / felfogásán az idő előtt, hogy szándékosan aktiváltuk volna közösségetek többi részét, azért, hogy ti, egyénekként tapasztalhassátok meg azt, melyet nekik kell megtapasztalni, és jobban legyetek képesek segítséget nyújtani minden embernek Földeteken, hogy ezen ők maguk menjenek ezen át.

Célunk valóban minden személynek drága Földeteken az, hogy tudjanak fejlődni, és bizonyosak vagyunk a mi képességeinkben és a ti képességeitekben, hogy ezt valóra váltjuk.

Ezt ily módon mondjuk, mert a mi és a ti képességetek, hogy segítsük egész világotokat felemelkedni, az általunk a Földnek átadott szolgálat mennyiségéből, illetve azon Fény mennyiségéből jön létre, melyet közösen megláthatunk belépni együttes tudatotokba, illetve átváltoztatni az alsóbbrendű hajlamú energiák tömegét, mely máskülönben egy egész bolygónyi lelket tartana vissza fejlődésétől.

Azok a lelkek, kiket titkos szövetkezéseknek [cabals] hívtok, valamint azok az alsóbbrendű asztrális lények, kik őket és befolyásukat táplálták, azt akarták, hogy együttesen lássanak benneteket a sötétséget táplálni azért, hogy messze távol tartsanak benneteket az előre, a felemelkedettebb dimenziók felé vezető tiszta és mennyei energiáktól.

Jóllehet, nagymértékben bebizonyítottátok magatoknak, hogy képesek vagytok kitörni az alsóbbrendű bűbájából az illúziónak, mellyel megbabonáztak benneteket.

Az érzékelhető mennyország

A Föld élmény fátylai alatt testesültetek meg olybéli erőfeszítéssel, hogy felemeljétek a közösséget, és ezért említettük fenn azt meg, hogy közületek azok, kik idő előtt reagálnak felemelkedésetekre, már felveszik azokat a kilátásokat, amelyeket már elnyertetek, és azon dolgoznak, hogy felébresszék közösségeteket miattuk.

Éppúgy, ahogy megkértünk benneteket, hatoljatok a mélyére annak az elképzelésnek, hogy a tudat egy másik dimenziójában léteztek ebben a pillanatban, kérünk benneteket, tűnődjetek el azon az elgondoláson, hogy önmagatok egészével dolgoztok azért, hogy felébresszetek minden lelket legdrágább Földeteken, kik tudatára ébrednek felemelkedésüknek.

Világotokban minden lélek megérti majd, hogy amit mennyországként láttak, az egy nagyon kézzelfogható hely, amelybe az egyén el tud utazni azáltal, hogy aktívan elismeri és önmaga teljességével elhiszi, hogy valós, valamint a megfelelő belső kutatás végrehajtásával, mely nagymértékben megnyitja az embert ezekre a birodalmakra.

A belső kutatás a legjobb és egyetlen mód az egyénnek, hogy alaposan megismerje a felemelkedettebb dimenziókat, mely felé növekedtek.

Bátorítunk benneteket, hogy tegyetek lépéseket, hogy földi templomotokat egészségesen és tisztán tartsátok. Bátorítunk, hogy végezzetek testmozgást drága fejlődő testetekért, igyatok tiszta és áldott vizet is, és magatokat olyan aktívnak és beteljesedettnek lássátok az egyéni személyes létezésében, amennyire lehetséges.

Kutatjuk, hogy segítsünk nektek kifejleszteni a teljességet magatokban azáltal, hogy létrehozzátok a boldogságot és megelégedettséget földi élményetekkel kapcsolatosan, mely felemel benneteket, ahogy visszafelé növekedtek a tudat felemelkedettebb dimenzióiba, oda, ahonnan a Földre jöttetek.

Mialatt közösségetek egy része világotokban őshonosként létezik a Földön, a lelkek többsége különféle más birodalmakból érkezett; néhányuk a Föld felemelkedéséért. Néhány egyszerűen azért érkeztek, hogy energetikai teret tartsanak, és távol maradjanak a nyilvánosság körétől, még az ébredő Fénymunkásoktól is, mégis egy szorgalmas és nemesi tettet visznek végbe a Föld felemelkedése érdekében.

Sok tanulnivalótok van

Mások azt választják, hogy aktívan segítsenek a Föld felemelkedésében, azáltal, hogy felajánlják magukat a közvetlen szolgálatban, és segítenek felemelni másokat körülöttük, akik hasonló megértések felleléséhez érkeztek el, mint ők. Ha ti, drága lelkek kipuhatolnátok a hasonlóságokat az általatok személyesen őrzött hitekkel kapcsolatosan magatok közt, meglehetősen meglepettek lennétek.

Azt mondjuk, hogy meglepődnétek, azonban a felemelkedettebb dimenziók növekvő felfogásaival közületek sokan kezdtek el szaporodni – azt mondhatnánk, hogy talán nem lennétek.

Mialatt a lélek birodalmainak felfogása részetekről roppantul gyarapodik, még ebben a bizonyos pillanatban is, még mindig oly nagyon sok tanulnivalótok van e birodalmakat illetően. Oly nagyon sok van számotokra átérezni, a felemelkedettebb dimenziókban való létezés élményének teljes és tiszta megértése előtt.

A felemelkedettebb dimenziókban való létezésben az egyén azokká [a dimenziókká] válik. Az ember megérti Isteniségét, és azt, honnan származik, az elképzelhető legmélyebb szinten, és az egyén az általa folyamatosan átérzett Szeretetet terjeszti a tudat minden oldalára [aspektusára] maga körül.

Ezért mi, a felemelkedettebb dimenziókban törekszünk arra, hogy segítsünk benneteket az alsóbbrendű dimenziókban felemelni vissza azokba a tudatállapotokba, melyekben történő létezéssel megáldottak bennünket: hiszen még ezen birodalmak átérzése is oly nagyon örömteli és üdvözült, hogy kutatjuk, hogy annyi lelket lássunk, amennyit lehetséges ezt érezni.

Igazán megérdemlitek, hogy érezzétek a tudat üdvözült állapotait, melybe visszanövekedtek közösségként, és ezért állomásozunk Földetek tisztább fokain, segítve nektek fejlődni azáltal, hogy csökkentjük a valóságaitokat Teremtő és fenntartó energiák torzított természetét, mielőtt visszaküldjük őket számotokra le, hogy magatokba szívjátok és hasznosítsátok.

Oldalakat tudnánk megtölteni

Számtalan közlést alkalmaztunk, hogy megvitassuk azokat a folyamatokat, melyekre hivatkoztunk, mindazonáltal kutatjuk, hogy segítsünk nektek azt megérteni nagyszerűbb módokon. Ez az oka e folyamat szinte állandó megvitatásának, hiszen ráleltek majd arra, hogy ez nagyon fontos az együttes fejlődésetekhez.

Egészen élvezzük, hogy az emberiséghez szólunk, és megvitatjuk szerepünket a valóságaitokat fenntartó energiák torzított természetének csökkentésében, minden alkalommal, amikor leküldjük ezeket az energiákat, és valóban oldalakat tudnánk megtölteni annak a taglalásával, amit teszünk, és amerre az emberiség tart egy fejlődési [evolúciós] értelemben.

Ennek ellenére, végső benyomásainkat tesszük e kommunikáció okán ezernyi felébredt lélek túlcsorduló Szeretetével.

Érezzétek ezt a Szeretetet kommunikációnkból kicsordulni és szíveteket elárasztani. Aktívan ismerjétek fel és szívjátok magatokba ezt a tiszta Szeretet energiát, ahogy testeken és lelketeken mindenhol végig áramolni érzitek, és tudjátok, hogy ez valósabb, mint bármi más, melyet fizikai valóságotokban megtapasztaltatok, és ismételten, amit megtapasztaltatok, az végtére ebből az energiából előidézett.

Köszönöm a Hathoroknak a Föld Napjának asztrál síkjaiból!


Wes Annac

Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com – AquariusChannelings.com – AquariusParadigm.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – Kirael mester tanításai – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


2013. július 25., csütörtök

Néha az élet más ösvényre juttat el benneteketNéha az élet más ösvényre juttat el benneteket


Robbyne, Fehér Farkas

Sződd a hálót!

Fehér Farkas utazásai

Copyright © 2013 Robbyne. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Weave the Web – Sometimes life takes you down a different path  – July 20, 2013 – White Wolf Journeys – http://www.whitewolfjourneys.com/


Amikor ragaszkodtok valamihez, vagy valakihez, amit / akit szükséges elengednetek, amikor teljesen megadjátok magatokat, elkezdtek egy másik ösvényre elmozdulni, egy új álomhoz. A változás csupán akkor történik meg, amikor végül kifogytok a kifogásokból. Tegyétek meg az első lépést!

Egy nap megértitek majd, miért nem elégedtetek meg azzal, amiről úgy gondoltátok, megérdemlitek. 20-val a Merkúr egyenesen halad, vizsgáljátok meg, mire van szükségetek elengedni, milyen mintákat kell megváltoztatni, milyen terheket kell leráznotok [levetkőznötök / levedlenetek], és milyen káprázatok / áltatások [illúziók] voltak történetetek részei. Amint egy bolygó egyenesen halad, számos héten keresztül érezzük annak a hatását, amit árnyékként ismerünk. Miután a bolygó mindent felhozott a tudat / tudatosság szintjére, amire szükségünk van tudni, most sok hetünk van, melyben megtesszük a szükséges cselekedeteket, vagy válaszokat az ihletett gondolatokra és üzenetekre [válaszul], melyeket a lélek küldött nekünk. Ez az az idő, amikor munkánk valóban elkezdődik.

Ott állva, ahol ma ÉN VAGYOK: sok elhullajtott könny, sok álmatlan éjszaka áll mögöttem az elmúlt évek elteltével, illetve később a sok szívfájdalom [bánat], melyeken életem okán eltöprengek ebben a pillanatban, mind... mind olyan tökéletes érzést kelt bennem. Most értem, szívem miért tört darabokra, amikor a kapcsolatok nem működtek, és ez azért volt, hogy megnyissam szívem férjem megtalálásához, akiért minden nap hálás vagyok. (Néhanap semmi mást nem látunk egymás szemében, csupán azt, hogy senki sincs, ki megértene és támogatna engem úgy, ahogyan ő, különösen akkor, amikor PMS-ben [planetáris mozgás szindrómában] szenvedek, a Merkúr retrográd folytán.) Itt állva értem, hogy életemben a veszteségeket hogyan pótolták olyan dolgok, melyeket sosem gondoltam lehetségesnek. Értem, amikor fiatalabb voltam, miért nem kaptam meg azt a tökéletes munkát, melyről úgy gondoltam, boldoggá tenne. Ma, amikor életemről elmélkedem, oly hálás VAGYOK ÉN, hogy nem kaptam meg. Lévén, hogy kértek, adjak fel mindent, amiről úgy gondoltam, azzá kell válnom, aki ma ÉN VAGYOK, mely elvezetett engem egy élethez, mely kalandokban és a szabadság érzésében gazdag, amelyről sosem tudtam, hogy megtapasztalhatom.

Azzal, hogy a Merkúr egyenesen halad, eltöprengtem azokon a hibákon, melyeket a múltban követtem el, azokon a választásokon, melyeket választottam, és boldogtalanságot okozott életemben, viszont a bölcsességen / bölcseleteken is, melyeket utam minden részéből nyertem. Ott állva, ahol ma ÉN VAGYOK: valamit másképpen tettem volna? – kérdeztem magamtól. Nem, minden leckére, minden szívfájdalomra, minden darabokra tört álmomra szükségem volt, hogy egy más ösvényre taszítson azért, hogy meg tudjam köszönni az Istennek és az Istennőnek, hogy nem adta meg azt, amiről úgy gondoltam, megérdemlem, amivel hajlandó lettem volna beérni, hiszen sokkal többet érdemeltem meg.

Nem számít, hogy életed a jelen pillanatban milyennek érződik, tartsatok ki, lélegezzétek be az új nap lényegét [esszenciáját], hozzátok meg azokat a változásokat, melyeket szükséges, és soha ne elégedjetek meg azzal, amiről úgy gondoljátok, megérdemlitek. Ez a Merkúr retrográd szépsége. Ha az élet egy másik ösvényre taszít benneteket, mint amiről azt gondoltátok, akarjátok, bízzatok a Világegyetemben, hogy álmaitokon túl lök titeket. Ahogy a Merkúr egyenesen halad, megünnepeljük a teliholdat két nappal később 22-én. A befejezés egy ideje, egy idő, hogy lelketek történelmének utolsó oldalát olvassátok el, és egy új fejezetet kezdjetek el.

Egy tökéletes éjjel értékes energiátok szétnyitásához / eloldozásához bármilyen személytől, vagy helyzettől, mely nincs összhangban veletek. Ahhoz, hogy segítsen benneteket ebben a folyamatban, választhatjátok a SZÉTNYITÓ /FELOLDOZÓ SZERTARTÁST, melyet a következőkben listázok.

[A fordító megjegyzése: Ismételten elnézést kérek a késedelmes fordításért. Mivel a telihold már elmúlt, ezért a szertartás leiratának fordítása véleményem szerint okafogyottá vált. Ha valaki mégis érdeklődik a részletek iránt, kérem vegye fel velem a kapcsolatot az univerzumi.tudatossag [ kukac ] gmail.com e-mail címen.]

Fényetek ragyogjon fényesen a szeretet kifejezéseként!

Szeretet és szivárványok: RobbyneHa szeretnél csatlakozni a „Sződd a Hálót” programjához, és meg szeretnéd kapni az elkövetkező eseményekről a friss információt, kérlek, vedd fel a kapcsolatot Robbyne-nal a www.whitewolfjourneys.com honlapon.


Copyright © 2013 Robbyne. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Robbyne http://www.whitewolfjourneys.com/


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


2013. július 23., kedd

Hitetlenséget illetően...


Felemelkedett Mesterek és a fiastyúkiak:

Hitetlenséget illetően...

Csatornázta: Wes Annac

Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
The Ascended Masters and the Pleiadians: Addressing Disbelief –  July 11, 2013


A Fiastyúki Felső Tanács és a Mesterek közösségének egybeolvadt, bőséges energiáival beszélünk mindnyájatokhoz. Mestereink közössége beszél ennek a közlésnek előterében ebben a pillanatban, azonban az átjövő benyomások a miéink is, drága fiastyúki másainkkal egyetemben.

Szeretnénk szavakat intézni a néhányotokban lévő hitetlenséget illetően, hogy Galaktikus lények létezhetnek velünk, Mesterekkel, vagy az angyali lényekkel együtt. Az emberiségnek nagyon sokat kell megtudni rólunk, a különböző felemelkedettebb dimenziókban létező lelkekről, mely felé közösségként növekedtek.

Oly nagyon sok tanulnivalótok van a tízezernyi felemelkedett lényről, közösségről és civilizációról, kik ezekben a túlcsorduló felemelkedettebb dimenziókban léteznek, és mi és oly sokan mások örömet okozóan leszünk világotokban az elkövetkező közvetlen időkben, hogy segítsünk nektek meglátni a fejlődésetekben segítő lények változatosságát.

Az emberiség oly nagyon sokat fog tanulni, hogy a világotokban a lelkek többsége által beiktatott korlátozások többé-kevésbé el fognak fogyni.

Elfogulatlan megértés

A tudományos-fantasztikus megrögzött gondolkodásmódokat, amelyek sok elképzelést, vagy témát mutattak be, és oly hihetetlenek világotokban, felváltja majd egy elfogulatlan megértés, miszerint szinte mindent fontos számotokra tudni, mely eltitkolt volt tőletek, és egy átadott kitalált megrögzött gondolkodásmód volt.

Az emberiséget arra programozták, hogy olyan elképzelések ellen forduljon, melyek segítenek majd fejlődésetekben, és ezt segítette a média úgy, ahogyan azt felállították világotokban ma. A jóindulatú bolygótok felemelkedésében segítő Galaktikus lények elképzelését elsorvasztották a rettenetes képzelt idegen támadók elképzeléseivé, vagy „perem” elgondolásnak tartják.

Valóban sajnálatos, hiszen ezek a lények oly nagyon közeliek világotokhoz, és oly nagyon sok megtanítandó van az emberiség közösségének a fejlett technológia módjairól, valamint a Galaxisotok és a világegyetemetek mechanikájának megértéséről.

Számos felemelkedett civilizáció van éppen kozmikus „hátsókertetekben”: Földeteken kívül állomásozva, és türelmetlenül várva róluk a megértéseteket, és hiteteket jelenlétük valóságában.

Ezek a lények oly nagyon sok Szeretettel és könyörülettel, bölcsességgel és együttérzéssel bírnak, hogy megosszák ezeket az emberiséggel, viszont jelenlétüket letagadták és nevetségesség / gúny tárgyává tették. Ezt nem zavaró, vagy negatív módon mondjuk, ez egyszerűen a tényállás világotokban a Galaktikus testvéreiteket illetően.

Részben azért szólunk ezekről a dolgokról, hogy segítsünk mindegyikőtöknek rájuk ragyogtatni érző / a lényeget meglátó Fényeteket, hiszen azt kutatjuk, hogy segítsünk nektek megérteni / felfogni Galaktikus testvériségetek jelenlétének valóságát, bolygótok iránti érdeklődésükkel egyetemben oly nagyon régóta, illetve vágyukat, hogy segítsenek nektek kifejlődni egy tisztább tudatállapotba.

A Fiastyúki Felső Tanács most e közlés előterébe szeretne lépni, és hálásan állunk félre, hogy megengedjük nekik, hogy előlépjenek és képviseljék magukat.

A fiastyúkiak beszélnek

Mérhetetlen nagyrabecsüléssel megilletve a drága Felemelkedett Mestereket, mi vagyunk a Fiastyúki Felső Tanács. Jelen voltunk e közlés alatt, hozzáadva energiáinkat, és a betekintések darabkáit abba, amit a drága Felemelkedett Mesterek nyújtottak.

Valóban hatalmas Szeretettel viseltetünk bolygótok iránt, és mindegyikőtök iránt, ki ezt a kommunikációt magába szívja, és a tény valóban meglepő, hogy képesek vagytok [voltatok] áttörni az imént említett belétek nevelt korlátokat, és rátalálni egy hitre jelenlétünk valóságában.

A földi élmény sok lelket a korlátokat táplálva tartott, ahogy a drága Felemelkedett Mesterek említették, hiszen egy feltételhez kötött társadalomban nőttetek fel, és sok esetben a valóságról az elképzeléseiteket betáplálták közösségetekbe a főáramlat médián keresztül.

Amikor egy éber lélek körülnéz valóságotokban, sok dolgot láthat, melyekről úgy tűnik, szinte arra tervezték, hogy visszatartsák őket, és tovább folytassák a lelkileg [spirituálisan] elsorvasztott tudatállapotok táplálását.

Mi, a drága Felemelkedett Mesterek és más lények és közösségek özöne magunkat oly nagyon összpontosítottuk az emberiség fejlődésére, és arra, hogy rávegyünk benneteket fejlődésetek megértésére a színfalak mögül, és írnokokat és csatornákat hasznosítottunk szinte vég nélkül, hogy segítsünk értesíteni benneteket felemelkedésetekről a tisztább tudatállapotokra.

Még számos ébredő lélek is, ki talán hisz, vagy nyitottá válhatna jelenlétünk valóságát illetően bolygótok körül, még mindig nem nyitott arra az elképzelésre, hogy az emberiséggel való kommunikációt választanánk.

Kísérletek a béke bevezetésére

Néhány lélek elsáncolta magát a főáramlat világnézetben [ideológiában] és nézőpontokban világotokban, feltételezve rólunk azt, hogy csupán hivatalos kapcsolatokat kísérlünk meg felvenni fejlett kormányokkal, ha valóban igaziak vagyunk, nem tudván, hogy már találkoztunk kormányaitokkal és megkíséreltünk segítséget nyújtani a világbéke és gazdagság előidézésében világotokban mindenkiért, számos alkalommal.

Sokszor utasítottak el minket, így magunkra vállaltuk azt, hogy segítséget nyújtsunk fejlődésetekben azáltal, hogy annyi olyan felébredt földi lélekkel vettük fel a kapcsolatot, amennyivel lehetséges, ki képes rátalálni egy nyílt és biztos kapcsolatra energiáinkkal és benyomásainkkal.

Az a mód, melyben kommunikálunk az emberiséggel, fajként szükséges a fejlődésetekhez és növekedésetekhez.

Valóban világotokban leszünk, amikor az elnyomás és a létezésünk körüli titkosság fátylain átlát a teljes emberiség, azonban egyelőre növekedésetekben vagytok, azáltal, hogy segítünk nektek kiterjeszteni csatornáitokat, energiáink és benyomásaink nektek való felajánlásának formájában.

Valóban fontosnak látjuk kommunikációnkat az emberiséggel az átfogó küldetésünknél, és energiáink átadásának legnagyobb szempontja számotokra, hogy magatokba szívjátok, éppen ez: az energiacsere. Kutatjuk, hogy segítsünk nektek elérni egy tisztább tudatállapotot, és ennek erejéig, az általunk átadott energiák, amelyek benyomásaink, és a kommunikációink, melyekbe beágyazottak ezek, egy energetikai „segítő kezet” nyújtanak.

Energetikai értelemben az általunk kibocsátott benyomások, ahogy írnokunk befogadja az ilyen benyomásokat a szíven keresztül, és belőlük gondolati [mentális] tolmácsolást alkot, a tiszta Forrás energiájának nagy tömegű túlcsorduló mennyiségével bír számotokra, hogy magatokba szívjátok, mely hatványozottan fog segíteni nektek felkutatni és rátalálni a felemelkedettebb dimenziókra magatokban.

Aktívan csatornáztok minket, és a különböző más felemelkedett lény és közösségből valók aktívan csatornázzák energiáinkat magukon keresztül amikor így tesznek, mely miatt régóta mondtuk, hogy rálelhettek egy kapcsolatra velünk, és e kapcsolat szerint cselekedtek, ha igazán óhajtjátok.

Azok a lelkek, kik közléseinket olvassák, energiáinkkal elidőzve maradnak, melyek körülöttük keringenek, és segítenek csakráik megtisztításában.

Az energia ott marad, ahová betáplálják, és ilyetén, energiáink és benyomásaink mindegyikőtökben benne maradnak, kik magukba szívják kommunikációinkat. Egészen őszintén, sosem kellett volna magatokba szívni tőlünk kommunikációt ismét, ezen, vagy bármely más írnokon keresztül, miután ha csupán egyszer is elolvassátok üzeneteinket.

A kommunikáció elolvasásának és energiáink magatokba szívásának végeztével, arra a bizonyos időkeretre, benyomásaink képesek lesznek hozzátok ragadni oly módon, mely benneteket képesnek fog látni aktívan felvenni őket, és magatokon átcsatornázni – ha óhajtjátok – anélkül, hogy valaha is el kellene olvasnotok bármely más csatornázott kommunikációt.

Természetesen nem kedvetlenítünk el benneteket attól, hogy magatokba szívjátok a csatornázott kommunikációkat, azonban mi, és oly sokan mások teljes szívünkkel bátorítjuk a tisztánlátást [megkülönböztető képességet, különbségtételt] minden egyes átadott csatornázásnál.

Ti vagytok a szabad és független Föld polgárai

A tisztánlátás egy csodálatos dolog valóban, és részben azért beszélünk a különbségtételről, hogy bátorítsunk benneteket a főáramlat megrögzött gondolkodásoktól való elszakadástól, mely társadalmatok oly sok területét illeti: hogy legyetek velük kapcsolatosan tisztán látók!

Szeretnénk segíteni nektek megérteni / felfogni azokat a torzításokat, melyek valóságotokban történtek: nem azért, hogy érzelmeiteket, vagy kedveteket szegjük, amikor rájuk gondoltok, hanem hogy felismerjétek őket azért amik, és hogy dolgozzatok a felemelkedésen, fizikailag és a lelkiségben [spirituálisan], és hogy kikiáltsátok függetlenségeteket a hamis valóságtól, melyet olybéli erőfeszítésben alkottak meg, hogy folyamatosan megzavarják és megbékítsék az emberiséget.

Ti vagytok a szabad és független [szuverén] Föld polgárai, és ez több mint nyilvánvalóvá válik, amikor a Földetek helyreállítási munkájának tömegét elkezdi az emberiség végrehajtani.

Mi és oly sokan mások, veletek leszünk, hogy segítő kezet nyújtsunk, és hogy megosszuk érző technológiáinkat, hogy segítsünk nektek végrehajtani oly sokat abból, melyet szükséges megtenni, viszonylag könnyen. A legnagyobbrészt az oldalvonalról fogunk figyelni, ahogy helyreállítjátok drága Földeteket, hiszen mindig is erre szántak benneteket.

Földeteken néhány lélek, amikor létezésünk lehetőségéről gondolkodik világotok körül, talán befogad egy megrögzött gondolkodást, azt feltételezve, hogy fejlődéseteket mi magunk kísérelnénk meg irányítani, vagy megsértenénk közösségi szabad akarat mértéketeket, egy elárasztó jelenléttel, azonban valójában nem törekszünk ilyen dolgok megtételére.

Oly nagyon régóta dolgozunk a szabad akarat peremsávjai alatt, melyeket számunkra kimértek, hiszen az emberiséget arra szánták, hogy megtapasztaljon mindent, melyet magatoknak Teremtettetek, és pontosan ebben a pillanatban aktívan felismerjük és tisztítjuk a sötétség befolyását a világotokból.

Ez annak a felismerésének formájában jön létre, amit sötétségnek észleltek, ami az: csupán a Fény energiájának egy árnyékos változata.

Ti mind Fényesítettek vagytok

Minden a Fényenergia végső összesűrítése, és ebben benne vannak azok, akik másokat bántanak világotokban egy nagy tömegű erőfeszítésben, hogy táplálják a torzított tudatállapotokat, melyekről azt tanították, hogy mennyországként higgyétek el.

Azokról a lelkekről beszélünk, akikre titkos szövetkezésekként [cabals] hivatkoztok – az illuminátusokról – különféle címék vannak ezen egyénekre. Azt is kutatták, hogy táplálják a negyedik sűrűség-negativitás birodalmait egy széles körben elterjedt áldozat és nehézség / megpróbáltatás révén, és feltételezték magukról, hogy teljhatalmúak és a tisztább tudatból valók, mint a Föld általános lakossága.

Jelenleg nagyon nehéz módokon tanulnak, miszerint nem különböznek a világotok többi lelkétől. Ti mind Fényesített lelkek vagytok lényegetekben [magotokban], még azok is, kikről úgy tűnik, kioltották Fényüket annak érdekében, hogy egy bukott angyalnak dolgozzanak, aki visszatért a Fény oldalára.

A luciferianizmust az elkövetkező időkben közösségetek egy hitrendszerként fogja felfogni, mely felhevítette a titkos szövetkezéseket arra, amit tettek. Mi örökké azt fogjuk bátorítani, hogy bocsássatok meg a titkos szövetkezéseknek, a titkos szövetkezések fejeinek, amikor mindenről értesültök, amit tettek, hiszen a bosszúszomjas megrögzött gondolkodásmódok csupán az alsóbbrendű tudatállapotokat fogják táplálni, melyekről tudjuk, hogy ti mind oly nagyon készen álltok kinőni és átalakítani.

Most ezt a templomot átfordítjuk a drága Felemelkedett mesterek felé e kommunikáció befejezésére. Mindegyikőtöknek felajánljuk Szeretetünket minden pillanatban, és veletek leszünk jóval e közlés kibocsátását követően, ahogyan azt fent kifejezésre juttattuk.

Szeretetünk tiszta ötödik dimenziós természetű, és itt van számotokra, hogy cselekvően felvegyétek és kifejezzétek bármelyik és minden pillanatban.

A Felemelkedett Mesterek következtetése

Kifejezzük a legtisztább hálánkat a drága fiastyúkiaknak, energiáik és ezen üzenet okán átadott információ miatt.

Bízunk benne, hogy érzitek a tiszta energiákat, ahogy kezdenek leereszkedni rátok most, és ahogy érzitek ezeket az energiákat, tudjuk, hogy a nehézségekről egy megértéssel / felfogással küldik le, melyek számos ébredő lelket zártak el az üdvözült tudatállapotok megtalálásától.

Értetek is itt vagyunk, hogy vigaszt és útmutatást ajánljunk fel minden pillanatban. Ahogy végső benyomásainkat tesszük e kommunikáció okán, mi, a drága fiastyúkiakkal egyetemben kifejezzük, hogy a rólunk, és a teljes tudat birodalmairól az észlelésetek csupán jobban növekszik / gyarapodik, mint amennyire már megnövekedett, innen kifelé.

Érezzétek azt a Szeretetet, melyet nektek ajánlunk fel, most és minden pillanatban, mert tiszta szándékkal és céllal küldjük nektek. Az elmétek, szívetek és minden csakrátok megnyitásának szándékával küldjük el nektek, még azoknak is, kiknek elképzelésük sincs arról, hogy bírják.

Rendelkeztek vele használatra készen, oly sok kötelékkel a felemelkedettebb dimenziókhoz és hozzánk. Ismerjétek fel képességeteket, hogy felvegyétek benyomásainkat és kommunikáljatok a felemelkedettebb dimenziókkal és hogy bennük létezzetek, hiszen diadalmas visszatéréseteket viszitek véghez e birodalmakba az érzékelt földi magányban eltöltött létidők után.

Köszönöm nagyon a Felemelkedett Mestereknek és a Fiastyúki Felső Tanácsnak! A Föld szárazföldi legénységének őszinte nagyrabecsülését bírjátok.


Wes Annac

Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com – AquariusChannelings.com – AquariusParadigm.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – Kirael mester tanításai – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


2013. július 15., hétfő

Indriel Arkangyal


Indriel Arkangyal:

A tökéletesség odabenn lakozik

Csatornázta: Wes Annac

Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Archangel Indriel: Perfection Lives Within –  July 4, 2013


Érezzétek a túláradó Szeretetet, melyet felajánlani bírok mindnyájatok számára, drága gyermekeim.

Érezzétek a túláradó Szeretetét a felemelkedettebb dimenzióknak, ahonnan a Földre jöttetek, hiszen erősebbek, mint amit jelenleg kipuhatolnátok. Kiterjesztitek e Szeretet érzékelését, és meg fogjátok érteni a kellő időben, miért fejezi ki oly sok felemelkedettebb dimenziós lélek ezt túláradó módon, amit mi választunk meg.

Ma drága gyermekeim szeretnénk létezésetek Szeretetét megosztani veletek. Szeretnénk benneteket a jelenlegi észleléseteken túl tudatára ébreszteni a roppant nagy metafizikai síkoknak, és szeretnénk, ha meglátnátok, hogy a Szeretet áthullámzik az összes ilyen birodalmon.

Így vagyunk képesek a lelkiség birodalmaiban veletek beszélni, drága gyermekek: a puszta tény miatt, hogy a mi birodalmainkat és a tiéteket egymásba fonták. Valóban, birodalmaink keresztezik a tiéteket, és azok a kapcsolatok, melyeket képesek vagyunk veletek fenntartani oly nagyon erősek és tiszták.

Szerettük volna, ha tudnátok, hogy a tudatos megértéseteken túli birodalmakban nincs küzdelem, fájdalom, vagy félelem.

A felölelt szeretet

Nem lehet nehézség, szívet tépő fájdalom, vagy megpróbáltatás ezekben a felemelkedettebb dimenziókban, mert a Szeretetet megértik és felölelik, ahogy átterjed a végtelen, korlátlan tudat / tudatosság hatalmas síkjain át végig mindenhol, amelyek e felemelkedettebb dimenziók.

Oly nagyon szeretnénk, ha átéreznétek a túlcsorduló Szeretetet, melyek a mi valóságunk és a ti valóságotok szövetét alkotják, még ha csupán egy pillanatra is, vágyatok miatt, hogy érezzétek ezt a Szeretetet annak tisztaságának minden darabkájában.

Megérdemlitek a megértést, melyből Teremtett benneteket, és Örökkévalón Szeret a minden létezés lelki és fizikai Forrása, és megérdemlitek, hogy tudjátok, miszerint az emberiség képét [elképzelését] erről a Forrásról hatványozottan besározták.

Az Isten Szeretetét feloldozták értetek, drága lelkek, és magától értetődik, hogy nem tévedhettek Teremtőtök szemében.

Ó, milyen nehéz idő, hogy néhányan nem fognak ítélkezni azok fölött, kikről úgy érzékelik, mások, vagy rosszabbak náluk. Milyen nehéz lehet egész közösségetek számára meglátni, hogy a Forrás Szereti még azokat is, kiknek a társadalom hátat fordított.

A Forrás nem törődik azokkal a hibákkal, melyekről magatok úgy észlelitek, hogy önmagatok újra felfedezésének útja mentén elkövettetek, mert a Forrás tudja, hogy végül mindenki visszatér Királyságába.

Mindenki rátalál majd a Forrás túlcsorduló rezgéseire a saját módján, és ez okból van az, hogy az ítélkezés nem tényező létezésünkben.

Nincs ítélkezés

Egyikőtök felett sem ítélkezünk, és valójában jobban Szeretünk, mint ahogyan azt esetleg kipuhatolnátok, amiatt, melyet hibáitoknak, vagy botlásaitoknak érzékeltek. Érezzük a legerősebb beleélést [empátiát] és részvétet küzdelmeitek miatt, mely alá megtestesültetek, és szeretnénk, ha kinyitnátok lehetőségeteket, szabad, minden kötöttségtől mentes és lelki lényekként.

Valóban szabad lények vagytok, és létezéseteket mindig is arra szánták, hogy visszatükrözze a veletek született / istenadta szabadságotokat lelki lényekként, kik emberi élményen mennek keresztül.

Mindig is arra szántak, hogy ismét felfedezzétek azt a Szeretetet, melyről oly nagyon sokat beszélünk, és melynek tudását mindig szándékozták számotokra, mely formálja a hidat a ti birodalmaitok és a mi birodalmaink között.

Az alacsonyabb rezgések, ahogy ti látjátok őket, a tapasztalás magasabb birodalmaiból származtatott, és ezekben a birodalmakban semmi sem mehet látatlanul, vagy ismeretlenül. Azoknak a cselekedetei, kik egymást megsértették, mely felett ismételten nem ítélkezünk sem mi, sem Teremtőnk, mindazonáltal megfigyelt [monitorozott] és megértett a felemelkedettebb dimenziókban.

Amit oly sok lélek fogalmazott „felelősségre vonhatóságnak” azokat illetően, akik igazságtalanságot követtek el általános közösségetekkel szemben, valóban bekövetkezik. Jóllehet, ez nem oly módon következik be, melyet oly sok földi lélek elvárná.

Kívánjuk az emberiségnek a felfedések előidézését a titkos szövetkezésekről [cabals], ahogy ti nevezitek őket, az ellenetek elkövetett tetteik miatti megbélyegzés, vagy ítélkezés nélkül.

Szeretnénk rátalálni az ébredő emberiségben a megbocsátásra, hiszen az általunk említett lelkek keservesen eltévedtek ösvényükön, és ugyanazt a lehetőséget érdemlik meg, mint bárki más, hogy ismét ráleljenek a Fényre, melytől készségesen / önkéntesen elfordították magukat.

Az összhang és együttműködés megtanulása

Mivel a Szeretet létezésetek szövete, lényeges, hogy a Szeretet kifejezésre kerüljön a tudat minden egyéni oldalán Földeteken. Sürgető a felemelkedési tervetek számára, hogy az emberiség megtanulja az összhang [harmónia] és együttműködés módjait inkább, mint a küzdelmet, igazságtalanságot és elkülönülést. Döntő számotokra megérteni / felfogni a béke és megbocsátás módjait inkább, mint az ellentétből és bosszúból valókat.

Amikor érzékelő Fényeteket ragyogtatni tudjátok mindenre, melyet az alsóbbrendű dimenziós élmény hajt oly nagyon régóta, képesek vagytok azon dolgozni, hogy átváltoztassatok bármit, melyről úgy érzitek, talán visszatart benneteket, ahogy felfogjátok magatokat már tökéletesként, annak ellenére, amit hibáitoknak érzékeltek.

Igen, sok földi lélek marad távol a „tökéletes” fogalmától, és értjük, közületek sokan, kik ezt a közlést magukba szívják, nem a tökéletességet kutatják, hanem inkább a lelki egyensúlyt és kiegyensúlyozottságot. Szeretnénk, ha tudnátok, hogy ennek ellenére, már tökéletesek vagytok, és mindig is azok voltatok Teremtőtök szemében.

Már tökéletesek vagytok

Nem szükséges számotokra azt kutatni, hogy tökéletesek legyetek, hiszen lényegetekben [magotokban] már azok vagytok.

Ezért van az, hogy közületek sokan választjátok azt, hogy nem törekedtek a tökéletességre: mert nem kézzelfogható dolog ezt elnyerni. Inkább, a tökéletesség olyan dolog, mely odabenn Él: szívetekben, és sosem vehető el tőletek.

Még ahogy önmagatokat úgy érzékelitek, hogy élményetek mentén vétkeztek / tévedésbe estek, amikor felismertek egy botlást, igyekeztek kijavítani, mert határtalan tökéletességetekhez igazodva cselekedtek.

Az Isteni Te, ki figyeli élményeitek lejátszását egy csendes nézőpontból, finoman kalauzolva, gyengéden oldalba lökve benneteket, amikor azt kutatjátok, hogy igazodjatok Isteni Önvalótokhoz, meg fogjátok érteni lényetek tiszta tökéletességét.

Meg fogjátok érteni azt a Szeretetet, melyet megválasztunk számotokra kifejezésre juttatni, és érezni fogjátok a veletek született tökéletességet ennek lényegében.

Oly nagyon sokat fognak kinyitni / felfedni és megérteni, és az érzékelésben a gyönyörű fellendüléseket „letöltitek” magatokba, ahogy folytatjátok kutatásotokat a tisztább tudatállapotok elérése érdekében, képesnek fogjátok találni magatokat arra, hogy növekvő megértésetek / felfogásotok minden oldalát élvezzétek.

Amit értünk ez alatt az, hogy élvezni fogjátok az új, felemelkedettebb megértéseket / felfogásokat, és felfedezitek majd önmagatokat és a körülöttetek lévő világot. Már nagy mértékben teljesítettétek ezt, bár egy kissé megjegyezzük, az utolsó [végső / döntő] szennyeződés darabkák még mindig kutatják azt, hogy kitisztításra kerüljenek néhány ébredő lélek elméjéből és szívéből.

Tovább haladtok folyamataitokban olyan derekasan / hősiesen, ahogy valaha is, és rátok tekintünk, és mosolygunk tökéletességeteken és életerőtökön, melynek kimutatását folytatjátok, megjegyezzük a látszólagos elkülönültség érzését a körülöttetek lévőktől, vagy a felemelkedettebb dimenzióktól, melynek átérzésére néhányan közületek hajlamosak vagytok.

A csalóka [illuzórikus] alsóbbrendű érzelmek

Néhányan közületek átmentek az elveszettség, levertség [depresszió], vagy a magányosság átérzésének élményein. A bánat, vagy szomorúság idején szeretnénk benneteket vigasztalni, hiszen segítünk nektek megérteni / felfogni az ilyen érzések csalóka [illuzórikus] természetét.

Amit értünk ez alatt: kutatjuk, hogy segítséget nyújtsunk nektek, és értesítsünk [informáljunk] benneteket, amikor úgy érzitek, nehéz, vontatott érzelmek hatnak az alsóbbrendű dimenziókra, melyek rátok is hatnak, noha kutatjuk, hogy informáljunk benneteket arról, hogy az okok, melyek miatt magatokat abban találjátok, hogy egyetértetek abban, hogy az ilyen érzelmek olyan csalókák [illuzórikusak], mint az a valóság, melyet magatok körül találtok.

A dolgok, melyek elmétekben és szívetekben felbukkannak és meggyőznek bennetek arról, hogy önmagatokkal, vagy jelenlegi élményetekkel kapcsolatosan rosszul érezzétek magatokat, nem csupán csalókák [illuzórikusak], hanem alsóbbrendű elmétek jellegei által vezéreltek olybéli erőfeszítésben, hogy sokkal jobban alkalmazzátok azt, melyet akkor tesztek, amikor rossz a közérzetetek, vagy lehangoltak [depressziósak] vagytok.

Noha a nyomás [stressz] valóban az embert arra készteti, hogy elveszítse összpontosítását [fókuszát] és koncentrációját, pontosan a megpróbáltatás [stressz], a tehetetlen kudarcérzet [frusztráció], vagy szomorúság érzése az ember agyában hasonló egy magas ópiumos állapothoz.

Ami gyönyörű az emberi porhüvellyel kapcsolatosan az, hogy a felemelkedettebb dimenziós energiák és érzékelések természetes fellendítését tapasztalhatjátok a pozitivitás alkalmazása által, azonban néhány lelket körülzártak olyan érzések, melyeket hajt az egyedüllét érzése, vagy máskülönben a körülöttük lévő valósággal való békétlenség érzete.

Itt vagyunk, hogy segítsünk mindnyájatoknak megküzdeni az ilyen problémákkal jelenleg, hogy felfogjátok létezésetek Isteniségét és tökéletességét, és tudjuk, hogy rátaláltok arra a megértésre, hogy valójában soha semmi sem volt, ami miatt aggódnotok kellett volna.

A Forrás a ti oldalatokon áll, és a felemelkedettebb dimenziók túlcsorduló energiái tisztaságukban csupán növekednek, ahogy leereszkednek valóságotokra, és a fejlődő elmék és szívek elnyelik őket.

Csakráitok megnyitása és a lecke megtanulása

Csakráitok hihetetlenül megnyílnak, és ilyen általános kijelentéseket tehetünk meg mindegyikőtöket illetően, mialatt tartsátok észben, hogy mindegyikőtök egy egyén, és egyéni élményeken mentek át.

Néhányan közületek küszködtök bizonyos csakrák megnyitásával, és leckéket adnak át nektek az ilyen csakrák megnyitását illetően, melyeket arra szántak, hogy képesek legyetek magatokat meglátni a nagyobb megértések egységesítésére [integrálására], melyek szükségesek számotokra a teljes megnyitásukhoz.

A lecketanulás volt a Föld élmény témája, a Teremtés minden más oldalából valókkal egyetemben.

Arra szántak benneteket, hogy a Föld élményt megtanuljátok és kinőjétek, ahogy kutatjátok annak sokkal jobb megértését, és most, hogy közületek sokan nyertek el nagyszerű bepillantásokat a Föld belső működésébe, magatokat és körülöttetek mindent készen álltok felemelni a létezés áldottabb állapotába.

Közületek sokan kutatják azt, hogy átváltoztassátok valóságotok csalóka [illuzórikus] természetét, ahogy jelenleg áll, és mialatt egyéni késztetésetek megkívánt és nagyra értékelt, egy egész közösséget vesz [igénybe] a széles körben elterjedt változások végrehajtása Földetek számára, mely teljesítésre kerül majd.

A felemelkedettebb dimenziós segítség

A csatornázott beszámolók követelik / állítják, hogy a Föld azon kevés bolygók egyike, melynek szüksége van széleskörű segítségre a Teremtés minden szegletéből, mely valóban igaz, azonban számos más alsóbbrendű dimenziós bolygó kap általános segítséget és támogatást a Galaktikus Szövetségtől, tőlünk angyaloktól, arkangyaloktól és felemelkedett mesterektől, és a Fény Erőinek más oldalainak özönétől.

Kutatjuk, hogy minden lelket segítsük önmagát megérteni a lehető legnagyszerűbb módokon, és ahogy végső benyomásainkat tesszük e közlés okán, kérünk benneteket, tápláljátok a gyarapodó észleléseiteket, melyeket kitártok / kioldotok.

Bizonyára nem mi vagyunk az első lelkek, akik ezen az írnokon keresztül ilyet kérnek, és garantálhatjuk, hogy nem mi leszünk az utolsók. Táplálva azt, amit magatokban gyarapodni találtok, valóban jól fog látni benneteket útjaitokon, és most Szeretetünkkel távozunk.

Köszönöm neked Indriel Arkangyal!


Wes Annac

Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com – AquariusChannelings.com – AquariusParadigm.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – Kirael mester tanításai – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


Hogyan szeretsz

Hogyan szeretsz majd?


Robbyne, Fehér Farkas

Sződd a hálót!

Fehér Farkas utazásai

Copyright © 2013 Robbyne. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Weave the Web – How Are you Going to Love  – July 9, 2013 – White Wolf Journeys – http://www.whitewolfjourneys.com/


A Rotopounamu tó az a szent tó, mely a smaragdzöld követ őrzi a déli féltekén, és a hathatós vízi sárkány otthona. Jóval azt megelőzően, hogy a területet Aotearoa-ként ismerték, a hosszú fehér felhők területeként, és jóval azelőtt, hogy az Új-Zélandként ismert országgá vált, e föld az ősi Lemuria része volt. A föld szent a Waitaha, a sárkányvonalak őrzői számára. Ez a terület egy gyengédebb és békésebb világ emlékét őrzi. Ez a nővér örvény Avalon szent vizeihez közvetlenül összekapcsolt az északi féltekén, Glastonbury-ben, Angliában.

E misztikus smaragdzöld tavat a Föld pörgő vízörvényeként azonosítják, mely hívta lelkem, miután a sárkány Tibet titokzatos tavában beszélt szívemhez. 18 gyönyörű lélek érezte szintén a kavargást szívében, és csatlakozott hozzánk, hogy imádkozzunk az egységért, és énekeljünk a tó sárkány szelleméhez. Az ősi misztikusok énekeket, hangokat és szertartásokat alkalmaztak, hogy nyitva tartsák a Föld csakráját, vagy örvényét. Mivel egyre több ember éber és emlékszik e régi szertartási módokra, tisztelve Nagy Föld anyánkat az ősi Föld vallás gyakorlása révén, mely mindenkihez tartozik, kiemelkedő változás történhet. A kapcsolat a Föld és köztünk, emberek közt kölcsönös. Közvetlenül és finoman hatunk egymásra. Amikor összegyűlünk egy szertartás megtartásához és a látatlan világ tisztelésére, mindegyikőnk mélyrehatóan meghatódott és megváltozott. Amikor az ember közel áll egy működő örvényhez, energiával tölti fel az, hogy a dolgokat úgy látja, amilyenek valójában, multidimenziósan és az isteni forrással összekapcsoltan.

Gyerekkorom óta álmodtam erről a földről, nem Új-Zélandként, hanem amikor Mu szíve, és Lemuria civilizációja volt. Itt van az, ahol szívem a leginkább otthon érzi magát a Földön, és ahol lelkem szárnyal. Ez azért van, mert ez a föld egy nagyon-nagyon régi lenyomatot őriz, azt, amikor világunk összhangban és egységben élt. Égtem a vágytól, hogy ezeken a földeken sétáljak és emlékezzek. Ezért VAGYOK ÉN itt. Ez az a föld, mely dalra fakasztja szívem. A régi szövetség az emberi és a látatlan világ között, az ősi sárkány rejtjel tudatomban égett, és vezércsillagomként szolgált még a kétely és kihívás idején is.

Számos gyönyörű lélek gyűlt össze, hogy megtisztítsa és gyógyítsa magát, ahogy válaszoltak Waitaha és a csillaglények hívására. Eljöttünk, hogy egyként álljunk együtt, hogy létrehozzuk a fény egy pillérjét annak érdekében, hogy beleszőtt legyen abba a finom hálóba, mely a Föld anyát övezi. Ezen a különleges napon egy hathatós lélek csatlakozott, Te Keru Pounamou, ki a Waitaha bölcsességét hordozta, és megnyitotta a kaput csoportunknak a látatlan világba való belépéshez.

Ahogy a vizek szélén álltunk, mi mind beleegyeztünk erőnk visszanyerésébe, valamint hogy a szépség ösvényén járjunk. Megosztottuk az obszidián kőlényt, a sámánok kövét, útmutatást és bölcsességet kérve, megosztottuk a gyönyörű andara kristályt, a feltétel nélküli szeretet kövét, és mi mind imáinkat, a béke és egység látomását helyeztük bele a kőbe, majd betettük azt a smaragdzöld tóba.

Végül egy csodaszép tiszta kvarckristály szívet adtunk tovább, melyet működésbe hozott mindegyikőnk személyes fénye, hogy csatlakozzunk egymáshoz. Imádkoztunk a békéért, imádkoztunk a kozmikus háló gyógyulásáért, ahol az erőszak és sötétség még mindig létezik, imádkoztunk önmagunk gyógyulásáért, hogy elengedjük az igaztalanságot és a gondolati [mentális] gyötrődést, mely hozzákötött minket a káprázat földi tapasztalásához, imádkoztunk vezetőinkért, hogy helyesen válasszanak, és helyesen döntsenek globális közösségünkért. Imádkoztunk azért, hogy véget érjen az ítélkezés és elkülönülés, és imádkoztunk a nagyobb tisztaságért, hogy előre lépjünk igazságunkban.

Amikor imáinkat befejeztük, a Waitaha bölcsesség őrző, Te Kuru Pounamou, útnak eresztette a követ a szent tóba, ajándékunkat vissza a látatlan világnak. Ki-ki megígérte azon a napon, hogy nyílt szívvel szeret, ítélkezéstől mentesen, és hogy a fény kifejezésre juttatásaként éli az életet. Megidéztük a sárkány szellemét, és a tónak énekeltünk a kristálytálakkal. Mind az obszidián kőlényt, mind az andara kristályt, a feltétel nélküli szeretet lemuriai kövét behelyeztük a Sárkány Szellem tavába. A Sárkány Szellem tavából Tibetből az északi féltekéről a vizet, Morgaine barlangjának vizével egyetemben, Avalon Chalice forrásából, az Európából ajándékozott vizet a kilenc szent helyről mind behelyeztük a Rotopounamu tóba. Az egység és gyógyulás imáját őrző élő vizeket sok földről. A forgó vízörvényből gyűjtöttünk vizet, melyet most lelki utunkra viszünk, a tündérek elvarázsolt földjeire Írországba, Skóciába és Avalon látatlan világába szeptemberben. [Az úttal kapcsolatos bővebb információ megtalálható Fehér Farkas honlapján, ha valaki szeretne csatlakozni.]

Csoportunkból sokan folytatták sétájukat az igéző erdőn keresztül, melyről úgy tűnt, minden lépéssel felélénkül. Éppúgy, ahogy énekeltünk a tónak, és az erdő szellemeihez, az erdő átölelt mindegyikőnket, és visszaénekelt. Egy misztikus köd kezdett a tó körül mozogni, éppen úgy, ahogyan Avalonban tette. A sárkány éber volt, az erdő lényei örömteliek voltak. Ez valóban egy jelentős nap volt, ahogy az emberi és a látatlan világ közötti szövetséget elismerték és újra felállították.

Minden nap megválasztjuk, vajon feltétel nélkül fogunk-e szeretni, minden nap megválasztjuk, hogyan fogunk élni. Minden nap el kell köteleznünk magunkat annak, hogy a szépség ösvényén járunk, hogy meghalljuk szívünk halk hangját. Nem számít, mik a kihívásaitok és küzdelmeitek, mindnyájunknak a tőlünk telhető legjobbat kell megtennünk, hogy ragaszkodjunk hitünkhöz, és hogy a fény kifejezései legyünk, felébresztendő azokat, akik éppen most moccannak, ahogy megkezdik útjukat hazafelé. Mi vagyunk a változás, mi vagyunk a fény.

Mivel a Szaturnusz a karma bolygója, most kezd előrefelé haladni, az újhold idején, kötelezzétek el magatokat e szavak kimondása által:

„Drága Isten / drága Istennő... Mutasd meg Nekem, hol akarod, hogy legyek... Add meg nekem azokat a kimondandó szavakat, melyek erővel töltenek fel, bátorítanak, gyógyítanak, és másoknak reményt hoznak... Segíts nekem, hogy megtudjam, mikor vagyok saját utamon kívül... Mutasd meg nekem... Vezess engem... Kész VAGYOK ÉN előrehaladni...”

Szeretet és szivárványok: RobbyneHa szeretnél csatlakozni a „Sződd a Hálót” programjához, és meg szeretnéd kapni az elkövetkező eseményekről a friss információt, kérlek, vedd fel a kapcsolatot Robbyne-nal a www.whitewolfjourneys.com honlapon.


Copyright © 2013 Robbyne. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Robbyne http://www.whitewolfjourneys.com/

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


2013. július 11., csütörtök

ET-Első Kapcsolat Rádió


A Fiastyúki Felső Tanács megszólítja az 
ET-First Contact Radio [ET-Első Kapcsolat Rádió] hallgatóit


Csatorna: Wes Annac


Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
The Pleiadian High Council Addresses the Listeners of ET-First Contact Radio –  July 4, 2013

Thursday July 4th: Wes Annac on ET-First Contact Radio Show
 To listen go to: http://www.bbsradio.com/bbs_talk_radio_station1.php
-Channeled through Wes Annac-


A következő egy a Fiastyúki Felső Tanács által átadott üzenet, melyet hangosan olvasok fel a Maarten Host „ET- Első Kapcsolat” rádió show-jában. A Fiastyúki Felső Tanács a hallgatókhoz intéz szavakat, és magához a show házigazdájához is.
A legtisztább rend melegségével, üdvözlünk, mi vagyunk a Fiastyúki Felső Tanács, és boldogan szólunk ezen írnokon keresztül, kutatva, hogy segítsük aktiválni a felébredéseket mindnyájatok elméjében és szívében, ki magába szívja most szavainkat és energiáinkat.

Ennek a drága rádió show-nak a házigazdája kifejezte izgatottságát, hogy velünk és írnokunkkal találkozik, mi viszont gyengéden oldalba löktük írnokunkat afelé, hogy egy közvetlen kapcsolatot hozzon át, drága Maartenért és a kedves hallgatókért, kik ráhangolódtak energiáink és írnokunk energiájának közvetlen átérzése érdekében.

Közületek mindenkit végtelenül Szeretnek a teljes tudat birodalmaiban, és meg fogjátok érteni ezt a kapcsolatot, amint megnyíltok rá közösségként és egyénileg, jobban, mint amit lehetőség szerint kipuhatolnátok.

Közösségi módon kell rátalálnotok felemelkedésetekre, azonban közületek már oly sokan emelkedtetek fel, és jöttetek vissza a Föld felszínére, és drága lelkek, ti, akikről beszélünk, útmutatók és hídépítők döntő szerepét fogjátok játszani a tudat / tudatosság tisztább alsóbb birodalmaihoz.

Közületek néhányan tízezernyi élményt és Életet vettetek fel a Föld felszínén, és kutattátok, hogy felébresszétek a földi népet minden Életen át, melyben rátaláltatok saját személyes ébredéseitekre.

Megtanultátok a Föld élmény legmélyebb mechanikáját, és a tízezernyi Életen át általatok kapott földi kiképzéssel most a béke és gazdagság / bőség világ-hídépítőiként és beharangozóiként álltok: melyre az emberiség Aranykoraként hivatkoztak.

Aranykorotokat mindig is arra szánták, hogy bekövetkezzen drága lelkek, és tőletek mindig is azt szándékozták, hogy létrehozzátok. Mindig is arra szántak titeket, hogy utat mutassatok népetek maradék részének, kik valóban ráébredté válnak a zsarnokság cselekedeteire és a lélek birodalmainak létezésére.

Mindig is arra szántak, hogy segítsétek tovább előrevezetni ezeket a lelkeket a teljes tudat / tudatosság birodalmaiba, és nagy részben sikert értetek el feladataitokban e ponton. Mégis még mindig kérjük mindnyájatokat, folytassátok bátor küldetéseiteket, és ha tudjátok, illetve amikor tudjátok, szárnyaljátok túl a mennyiségét a szolgálatnak, melyet nyújtani megválasztottatok a Föld felszínének.

Boldogan kérünk meg benneteket, hogy „adjatok magatokból mindent”, mialatt a Földön léteztek, ahogy azon dolgoztok, hogy lecsatornázzátok a tudat felemelkedettebb dimenzióit, melyből mindnyájan jöttetek.

Ugyanilyen formában kérünk benneteket, ne hajtsátok túl magatokat: találjatok rá egy egészséges egyensúlyra, hogy élvezzétek földi élményeteket, ahogy bejárjátok. Földi élményeteket valóban arra szánták, hogy élvezzék, és tudjuk, hogy érzitek a társuló szabadságot, egyszerűen azáltal, hogy megengeditek, hogy az ember létezése Legyen, és hogy megtanuljátok élvezni Életetek minden oldalát a Földön.

Boldogan emlékeztetünk benneteket, hogy minden, amit megtapasztaltok földi életetek során, egy nagyon Isteni és elrendelt ok miatt történik, és saját életeteket és élményeiteket olyan irányokba kormányoztátok, mely a legjobban szándékozott növekedésetek érdekében. Megszámlálhatatlan segítség került átadásra számotokra általunk és személyes lelki [spirituális] tanácsadóitok által küldetésetek minden oldalával, és hogy felfedezzétek a felemelkedettebb dimenziókat, ahogy kiszélesítitek megértéseteket arról, mi lehetséges világotokban és mi nem.

Mielőtt végső benyomásainkat tesszük e kommunikáció okán, egy rövid megjegyzést teszünk a nyílt segítségről, melyet világotoknak fogunk nyújtani az elkövetkező időkben.

Nem szeretnénk hivatkozni időre a jövőben, mivel nem szándékozzuk, hogy előretekintsetek, vagy ábrándokba merítsétek magatokat inkább, minthogy a szükséges munkát elvégeznétek bolygótokért, hogy elérjétek azt a pontot, hogy képesek legyetek meglátni a felfedezendő létezést, azonban bizonyosan szeretnénk értesíteni benneteket jövőtökről és arról a szerepről, melyet játszani fogunk.

A landolásokat követve, melyeket hivatalosan fogunk megtenni világotokban, amely hamarosan megtörténik a létezésünkről szóló széles körben elterjedt leleplezéseket követően, megtanítjuk nektek megérteni a nagyobb energiákat működésben, a valóságotokat Teremtve és fenntartva.

A drága Hathorok segítségével fogjuk ezt megtenni, kik velünk együtt szólnak hozzátok, és akiknek az energiái a miéinkbe beleszőttek ebben a közlésben, hogy felfogjátok azt az energetikát, mely valóságaitokat hajtja, hogy hasznosításra kerüljenek azok a technológiák, melyeket bolygótok végleges helyreállításáért boldogan ajánlunk fel, melyeket szinte egy évszázada fojtanak el / titkolnak el jelenlegi társadalmatokban.

Mialatt a Fényesített szándékú cégek valóban ingyenes energia technológiát ajánlanak majd fel, amikor kezdetben áttör ez felszíneteken, miután jelenlétünket tudatják, széles körben elterjesztjük ezt a technológiát mi magunk, és megtanítjuk nektek, hogyan hasznosítsátok, és nem lesz szükség cégekre, hogy felügyeljék ennek gyártását, hiszen ez olyan lesz, mint egy növény, melyet minden emberi lény képes termeszteni, aki megérti / felfogja, hogyan kell növeszteni és felépíteni.

Technológiánkat mindenki széles körben fogja megérteni, és főáramlat tudósaitok „felpofozzák majd magukat” azért, mert nagymértékben kinevették az ingyenes energiát, és annak lehetőségét [potenciálját] az emberiség felé.

Ahogy végső benyomásainkat tesszük e kommunikáció okán, a Szeretet hullámát küldjük közületek mindenki számára, ki magába szívja a rádió show-t, melyet arra szántak, hogy segítsen az emberiségnek megérteni létezésünk valóságát, mely okán oly nagyon hálásak vagyunk a show házigazdájának: kifejezzük, hogy a velünk való közvetlen kapcsolat, melyre közületek oly sokan találtok rá, csupán felvesz [titeket], ahogy képesnek találjátok magatokat arra, hogy közel legyetek energiáinkhoz.

Együtt vagyunk mindegyikőtökkel, és legdrágább Maartennel, aki biztosított izgatottságáról, hogy velünk találkozik:
Már találkoztatok velünk, és találkoztok velünk minden pillanatban, azonban tekintettel fizikai találkozásunkra világotok felszínén – mi ugyanolyan izgatottak vagyunk, mint ti, hogy közvetlen közelségetekben legyünk, és belemeredjetek a Galaktikus lelkek emberi szemébe, kik sokkal járultak hozzá a bolygó felemelkedéséhez és a népesség felébresztéséhez.

A nyilvánosság felébresztésében mindegyikőtök munkája sokkal jobban nagyra értékelt részünkről a felemelkedettebb birodalmakban, mint ahogy még tudnátok, azonban a kellő időben elérkeztek oda, hogy megértsétek / felfogjátok erőfeszítéseitek fontosságát, és óriási méltánylásunkat ezek miatt.

Köszönöm a Fiastyúki Felső Tanácsnak!

Wes Annac

Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com - AquariusParadigm.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – Kirael mester tanításai – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/

2013. július 9., kedd

Energetikai előrejelzés Lee Harris-tól
2013. júliusi energia előrejelzés


July 2013 Energy Forecast With Lee Harris © 2013 Conscious Life News. All Rights Reserved – by Lee Harris – July 4th, 2013 -  leeharrisenergy.com/blog

Forrás: Conscious Life News / leeharrisenergy.com/blog


Helló és üdvözlet a júliusi energia előrejelzésben

[felvétel leirata]

Energetikailag sok minden folyik éppen most. Már hetek óta folyik sok minden, és a megállásnak egyetlen egy jele sem lesz e nyár során végig.

Energiahullámok, melyek mindenkiben lüktetnek, az embereket önmagukban mindenféle területekre lökik. A lehetőség a kiterjeszkedés, azonban néha a történet, mely elkíséri azt, ami a kiterjeszkedéseteket megelőzi, az a nehézség, félelem, és szélsőséges félelem, mely felbukkant az embereknél az elmúlt pár hét során egy egészen új szinten.

Ha elgondolkodtok azon, hogyan működünk energiarendszerként, mi történik, ha szívünkben, vagy elménkben történik egy nyitás, azonnal elkezd hatni az összes más területre. Ez azért van, mert sosem vagyunk egy befejezett festmény [vászon]. A sámánok az életről úgy beszélnek, mint egy útról egy spirális ösvényen, és „Z” is gyakran beszél a mindnyájunkban lévő spirális energiákról.

Így néha nem érzitek úgy, mintha önmagatok csúcsán lennétek, vagy ti lennétek felsőbb énetek, azonban ami történni hajlamos azokban a pillanatokban az, hogy egyszerűen valahová máshová haladtok magatokban, önmagatoknak egy területére, mely talán egy kicsit tömörebb [szorosabb]. És ez gyakran egy nyitásra válaszul történik, melyet épp most éltetek meg, vagy éltek meg.

Tudatos érdeklődés

Tehát itt van az, ahol az elme „ön-párbeszéde” az ítélkezés, vagy a megbecsülés kapcsán igen-igen kezd nyájassá válni, minél jobban megnyíltok. Ez a nyitás ajándéka, mert segít nektek oly tisztán meglátni az elme által korlátozott gondolatmintákat – melyekről tudom, sokat beszéltünk az elmúlt pár hónapban. Ellenben e nyitó energia miatt az, hogy közületek sokan léptek majd be éppen most egy gondolati összezavarodottságba. Az elme nem képes felfogni ezt az új létezési módot, hiszen nem hasonlít a múlthoz, ahol külső felépítéseket [struktúrákat] használt világunkban a dolgok megtapasztalásának egyik módjaként.

Tehát például, sok ember úgy hiszi, szükséges volt számukra, hogy megházasodjanak, vagy hogy életükben legyen egy társ, hogy megtapasztalják a nagy szerelmet és a bensőséges viszonyt. Ez igaz is, és nem is. Másrészről azt mondhatnátok, hogy a nagyszerű kapcsolat megengedi az embernek a biztonságot és annak megtartását, melyre szükségük van az igaz megnyíláshoz. Ellenben ezzel bírhattok egy taxisofőrrel bármely adott pillanatban, és igazából ez a valóság a jobb igazság a világunkban, melyre mi mind képesek vagyunk megnyílni.

Minket mind arra kényszerítenek, hogy megnyíljunk arra, hogy azt válasszuk, hogy megnyíljunk éppen most, így ami történik: az összes körülöttünk lévő szerkezet, mely valaha az az út volt, amire megnyíltunk, most szó szerint haldoklik, mert többé nem képes fenntartani magát. Ott voltak, hogy segítsenek nekünk megnyílni, és érezni, és most bolygóként egy olyan helyen vagyunk, ahol a megnyílás sebessége ádáz [vad]. Tehát ezek a felépítések kezdenek eltűnni, hiszen többé nem szükségesek.

Így sok ember aggódik azon dolgok miatt, melyeket most veszítenek el életükben, és ragaszkodni akarnak hozzá, hiszen azt hiszik, ha „ez” elmegy, nem lesznek képesek átérezni azt, amit „ez” jelenleg számukra okoz, és természetesen ez az elme egyik áltatása. Ez az az „ön-párbeszéd”, amiről beszélek.

Mivel egyszerűen hogyan tudhatná az elme, mit tartogat a jövő? Az elme mindig a múltra vonatkoztat, ahol a biztonság és terjeszkedés volt érintett.

Saját élményeim alapján, melyeken az elmúlt pár hónap során mentem keresztül, az energia előrejelzésekből sok téma bukkant felszínre nálam a hónapban (mert rám is hatottak). Ezen idők alatt gyakran emlékeztem: „ó, rendben, ez az, ami folyik”.

Mivel a testetekben, szívetekben és a világgal összefüggő útjaitokon a meghittség [intimitás] kezd felfokozódni, így néhány árnyék és félelem, melyet talán előzőleg nem tapasztaltatok, vagy láttatok, az is kezd felfokozódni. Tehát ezért lesz életbe vágó ebben a pillanatban, hogy napi szinten dolgozzatok testetekkel az egyensúly érdekében.

Így itt vagyok, egy kamera lencséjén át hozzátok beszélve éppen most, ezt az előrejelzést átadva, mely a jelenlegi hivatásom / szerepem része a világban. Azonban amit ennek átadása alatt tenni tudok az, hogy abba tudom hagyni épp a beszédet (hosszú szünet, Lee belenéz a kamerába), és ahogy abbahagyom a beszédet, még könnyebb számomra szívem megnyitása és testem érzékelése.

Nem azt mondom, hogy a szavak problémát jelentenek, vagy hogy nem tudjátok megnyitni szíveteket a szavakon keresztül. Mivel az igazság – társadalmunk oly nagy részében – a szív megnyílásának megtörténte, mert az emberek szavai másoknak engedélyt adnak az érzésre.

Tehát, például, néhány ember egy kapcsolatban mélyebbre fog hatolni a meghittségben [intimitásban], amikor meghallja, ahogy a másik azt mondja „szeretlek”. Ez nem egy rossz dolog, lehet csodálatos dolog is, azonban amit mondok az, hogy vizsgáljátok meg, hol és hogyan adtok engedélyt e hónap átérzéséhez. Vizsgáljátok meg, hol mondjátok „ó, most boldog lehetek, mert dolgozom.” Vizsgáljátok meg a munkát, vajon ugyanazt a boldogságot tudjátok bevonni, melyet éreztek, amikor nem dolgoztok munkahelyeteken.

Két dolog lesz, mely számotokra talán korlát lehet ebben:
1.) Mintáitok, saját viselkedési mintáitok, és az a mód, ahogyan munkátokon átmentek, és amit megtanultatok megtenni, hogy még mindig folytatódjon a show inkább, mint a hiteles / igaz jelenlét.
2.) Más emberek nyitottsági, vagy szembenállási szintjei.

Elmondhatjátok, hol vagytok – hogy így mondjuk – azáltal, hogy valakire túlságosan ráerőltetitek bensőséges viszonyotokat [intimitásotokat], vagy nyitottságotokat. Mivel oly módon fognak reagálni, mely meghökkent, visszarántják őket tőletek, vagy arra lesz szükség, hogy egy kicsit benneteket ellökjön.

Tehát például, ha túl sok vagyok valakinek egy szív szinten, vissza fognak húzódni. Ha találkozom valakivel, akivel azelőtt egyszer találkoztam, boldogan látom ismét (mert emlékszem rá), esetleg átölelem őt, és ennek gyakori megtétele során érezni fogom ennek a személynek a lendületét „ó, hmm” – utána megrázza kezem, vagy átölel, azonban épp egy kicsit megmerevedik. … vagy hátralép, mert ilyen nyitottságot nem várt, vagy nem állt készen rá.

Ez az, amit értek ez alatt, amikor egy bensőséges kapcsolat irányítójáról beszélek (lásd a júniusi előrejelzést). Mivel az igazság az, hogy közülünk mindenki jobban szeretne egy összekapcsolt világot. Mi mind inkább egy összekapcsolt élményt szeretnénk egymással.

Ellenben azt tanították nekünk, hogy osszuk fel ezt társadalmunkban. Mindnyájunknak megtanították bensőséges viszonyunk vázait a család kapcsolatainkkal, legjobb barátainkkal, szerelmünkkel, munkáltatóinkkal és az általunk alkalmazott emberekkel. Noha ez működik számotokra, bármilyen szerkezet / váz is legyen az, amit kezdtek felismerni az, hogy saját személyes vázaitok [kereteitek] kezdenek el eltűnni. Tehát ösztönözzétek magatokat, hogy felülmúljátok a biztonság régi vázait.

Ez meglehetősen rémisztő. … mert ha elkezditek eltávolítani a vázakat, ahol tudtátok, érezni biztonságos volt, hirtelen el kel mondanotok magatoknak, hogy mindig biztonságos érezni. Ez tud átlökni benneteket a lélek sötét éjszakáin, és ez képes átlökni benneteket egy hihetetlen boldogságba [elragadtatásba].

Ami előzőleg hajlamos volt megtörténni az, hogy szükségünk volt gyógyulási időre, hogy a meghittség e szintjei belépjenek testünkbe. Tehát, a közvetlenség után talán lesz egy pillanat, ahol azt mondjátok magatoknak: „túlságosan felélénkülten érzem magam, csupán arra van szükségem, hogy elidőzzek 10 percet, vagy egy napot odakint magamért”.

Amit javaslok az, hogy most legtöbbünk, különösen azok, kik ezt nézik [olvassák] és érdeklődnek, és az energetikát oly módon tapasztalják, ahogyan beszélek róla, valóban nincs szükség egy napig tartó felépülési folyamatra. Talán még a legutóbb, egy évvel ezelőtt is szükségetek volt erre, azonban amire rátaláltok most, az a saját mintáitok, vagy saját elmétek, ahogy mondja „keményen égettem hat napig, tehát most szükségem van felépülni, máskülönben az agyonhajszolás, vagy a túlhajtottság veszélyeztet.” Az energiahullámokkal kapcsolatos dolog, amit éppen most a bolygón használunk, nem csupán azért van itt, hogy megnyisson bennünket, hanem itt vannak, hogy felerősítsen és támogasson mindent, amit teszünk. Tehát tovább maradhattok nyitottak, mint előtte valaha is.

Igen, körülöttünk minden gyorsabban halad. Azonban azzal is összekapcsolódunk, ami körülöttünk történik energetikailag – nem különülünk el tőle. Így amikor túltesszük magunkat ennek a sebességnek a félelmén, és hozzászokunk ahhoz, ami a felgyorsult szinten folyik, felismerjük, hogy több kitartásunk van, mint amivel valaha is bírunk életünkben. Tehát, amit a körülöttetek lévő energiákra való megnyitás révén tehettek az, hogy elkezditek beengedni őket a testbe.
Alkalomadtán, mint ahogyan az általam épp leírt személy, aki kissé hátrahőkölt a nagy ölelésemtől, egyszer-egyszer mi fogunk visszatorpanni, és megállni. Mi fogjuk úgy érezni ezt a testben, vagy mi fogunk hallani egy történetet az elmében arról, amiért nem biztonságos éppen most megnyílni.

Ha megpróbáljátok és megvizsgáljátok életetek részleteit éppen most, és életetek történetét, valamint ami történik a vázszerkezetben, ígérem, ennek nem lesz semmi értelme. Ez folyik mindenkinél. Ha megpróbáljátok és hozzáfértek ahhoz, ami éppen most folytatódik értetek, csupán az „elmén” keresztül, akár kivált ez némi érzelmet belőletek (mely lehet jó, és lehet hasznos egy bizonyos fokig), akár nem, viszont összezavartak lesztek. Nem fogjátok megfoghatónak érezni. Nem lesz értelme. Ez önmagatok gondolati [mentális] része, mely nagyon-nagyon kicsi a kiterjeszkedésetek eredményeképpen. És ezért mondtam azt, ha éppen abbahagynám, hogy hozzátok szólok, és megállítanám a szavakat, szánnék rá egy pillanatot, hogy meglássam hogyan érzek. (Lee leáll, és belenéz a kamerába.) Ennek megtétele hogyan hat rám? Még mindig középpontosított vagyok a mindnyájatokkal való kölcsönhatásomban – melyet valóban kölcsönhatásként tapasztalok, még akkor is, ha benneteket egy kamera lencséje képvisel, valahogyan érezlek mindnyájatokat – mennyire érzem magam még mindig középpontosítva?

Középpontotok megtalálása egy tánc, és egy művészet egy jobb időszak igénye miatt, ez egy alapelv. Nem szeretem az alapelv szót, amikor az emberek ítélkezést, vagy súlyos jelentést fektetnek rá, azonban van egy igazság az önmagatok fegyelmezése körül, hogy legyen egy ellenőrzési rutin abban, ahogyan teszem. Hogyan teszem? Mit mond az elme erre az elképzelésre? Lehet, hogy „nos, nincs időm leellenőrizni azt, ahogyan teszem, mert oly sok ember van körülöttem nélkülözésben / oly sok dolog van, melyeket meg kell tennem”.
Igen, azonban ezek az emberek és dolgok azok, melyeknek középpontotokra van szüksége, nem káoszotokra. A világ éppen most zűrzavaros, és még egy ideig folytatni fogja, hogy ilyen legyen. Az embereket hirtelen megrázkódtatja [sokkolja], hogy körülöttük minden gyorsabban változik, mint amit elméjük felfoghatna, és gyorsabban, mint amit felfognának, hogy érzelmi testük mit kap majd, és hogy lépést tartson ezzel.

Ez azért van, mert sok éven át az érzelmi testet az „autó hátsó ülésére” rakták, és az elme vezetett. Nos, most az érzelmi [test] van a kormánykeréknél, ami nagyon rémisztő időnként. Mivel közületek azok, akik vezetnek, tudják, hogy nem akartok érzelmi állapotban vezetni. Érzelmeitek viszont tisztábbá válnak, így biztonságosabban vezettek egy érzékekből származó [szenzoros] módon.

Tehát ezért fontos éppen rendszeresen visszatérni magatokba, testetekbe, és lecsendesedni, mert ahogyan említettem, az ellenállás, hogy megnyissátok belsőbb érzéseket kétszeres lesz – legyenek azok akár a saját korlátaitok, akár a közösség korlátai.

Ha itt állnék, próbálva ezt az előrejelzést megtenni e kamera mögött 10 mérges, dühös emberrel, nagyon-nagyon nehéz lenne számomra úgy véghezvinni, ahogyan most. Mivel korlátaik és energiaszintjük nagyon erős lenne. Tehát megértve, hogy ez része energiátok mesteri fokra vitelének. Az önfejlesztés világában vagyunk, beleértve a csoportba jómagam is, mely átment ezen (hozzávetőleg 10-15 évvel ezelőtt saját személyes esetemben), egészen nehézkes és ítélkező nyelvet és szabályokat alkalmaztunk kiterjeszkedésünkhöz.

Tehát dolgokat, mint:
sérüléseid vannak;
ellenállással bírsz;
ítélkezel.

Ha igazán foglalkozol ezekkel az energiákkal, tudod, ezek nehezek. Tehát, ha utána nekilátsz hozzáadni ezeket a nehéz szavakat és energiákat folyamatodhoz, nagyon hasznos lehet, ha lenyeled az alsóbbrendű hiedelmeket magadról, a súlyosságot, és a durva energiákat. Ha ez rólad szól, a súlyos szavak önmagad irányába lehetnek pontosan azok a dolgok, melyek visszafelé katalizálják az eredeti energiát testedbe.

Azonban itt jön a lényeg, amikor menned kell, „tudod, mit, itt vagyok, egy néha ürült bolygón, ahol mindenféle dolog folyik. A Lélek elmondja nekem, és én a felsőbb énemen keresztül megértem / felfogom, hogy az a dolgom, hogy épp most itt legyek, ezt a tapasztalást átélve, és hogy mindnyájunknak az a dolga, hogy ezt a tapasztalást átélje.”

Engedjétek meg emberi önvalótoknak, hogy jóságos / kedves legyen hozzátok!

Amit fontos megérteni az, hogy élményetek része éppen most az egyesített ember és lélek. Így, lesznek pillanatok, amikor visszaejtenek emberi történetetekbe, és visszanéztek emberi élettörténeteken keresztül, nem azért mert ellenállásban vagytok, vagy gyógyítóként viselkedtek, ahogy néhány szeretnék gondolni, hanem mert mi mindnyájan azért jöttünk a Földre, hogy emberek legyünk, hogy egy földhöz kötött élményünk legyen emberi lényként, és ahogy továbbhaladunk, takarítunk magunk után. A vállatok feletti visszapillantás lehet e folyamat része. Ugyanúgy, mint amikor elhagytok egy lakást, és elköltöztök, ki kell magatok mögött takarítani – ez ugyanaz a folyamat.

Tehát, csupán alkalmazzátok útmutatóként ezt az elképzelést, ha önmagatokban gondolati ítélkezést csíptek nyakon. Folytatom, hogy erről az ítélkezésről beszéljek minden hónapban, mely meglep engem, azonban értem, hogy az ok, amiért erről beszélek, erősen tör fel az emberekben. Arra szintén meg kell próbálni rájönni: a gondolati összezavartság nem fog segíteni nektek. Mivel ahová megyünk, nem bír ugyanazokkal a paraméterekkel, és ugyanazokkal a szerkezetekkel [struktúrákkal], amin áthaladtunk az elmúlt 10-20 évben. Tehát, ha a jövőt elméteket használva próbáljátok meg megoldani, egy nagyon-nagyon korlátozott élményetek lesz arról, mi a jövőtök. Ha visszatértek szívetekhez, menjetek vissza lelketekhez, vissza testetekhez, és képesek lesztek átérezni a kiterjeszkedést. Ez a jövő átérzésének módja. Érdekes, hogy még e sok zűrzavarral [káosszal], melyről azt tapasztaljuk, hogy óriási, roppant nagy a gazdagság-energia éppen most bolygótokon, mely megengedi és katalizálja megnyílásotokat magasabb fokon, mint előtte valaha is.
Az egyik dolog, melyet az emberek hagyományosan tenni akartak, hogy energiájukat a cselekvésbe helyezték. Így tanítottak minket, és így mutatták meg nekünk azt, ahogyan az energia kering. Van valami más a létezésben. (Szünetet tart egy kis ideig, és belenéz a kamerába.) Ez volt a létezés
(nevetés) és most vissza a munkához.

Van valami az emberek haragjával kapcsolatban is a világ eseményei irányában éppen most, mely gyakran alapul azon, hogy „nem ezt érdemeltük meg, hogy merészelik?”. Ez nem segít abban, amit talán hívhatnátok „derekas küzdelemnek”. Tehát, azok az emberek, akik haragjukat tudatosan használják körös-körül, gyalázva azt, amit folyni látnak a világban, lévén ők a hangok afelé, ami egy nagyszerű dolog. Azonban amikor épp rájuk mutattok ujjatokkal, csupán leterítenek majd.

Amit ezzel a haraggal kapcsolatosan kell tekintenetek, az önmagatok azon része, mely nem volt képes kiterjeszkedni túl azon a leckén, melyen átmentetek. Mindnyájunknak vannak dolgaink életünkben, melyeket hihetetlen fájdalmasnak, vagy valószínűtlenül nehéznek találunk. Ellenben a nap végén még élünk, és igazán nem tudjuk, meddig. Közülünk bárki, bármelyik pillanatban – bumm! – mehetünk. Sokat beszélek erről, mert azért hívtak, hogy sokat beszéljek. Aminek a megértéséhez eljutottam az, hogy az egyik legnagyszerűbb kulcsa ennek: a felébredés / kijózanodás.

Ha képesek vagytok elkezdeni felfogni / megérteni azt, hogy ez az élet pillanatról pillanatra egy ajándék, segít nektek elválasztani magatokat néhány „címkézéstől” és ragaszkodástól, melyre megtanítottak, hogy gondoljátok, és hogy bírnotok kellene magatok körül életetekben, illetve hogy minek kellene megtörténni. Az élet egy kockajáték, egy jobb időszak igénye okán, és ez talán néhányotokat bosszant, hogy ezt mondtam. Mivel értem, hogy hiszitek, hogy van egy mód, mely irányítja életünk energiáját, és én is osztom ezt a véleményt. Azonban ezen irányon belül van egy véletlenszerűség, és lelki [spirituális] szimmetria életünkben, mely út túlmutat bármely emberi ego vágyon, vagy hiten arról, hogy az ember mit tehet meg, és mit nem.

Tehát a végső közlendő dolog, és néhányotoknak, kik haladnak: „nos, ez a lelki [spirituális] elképzelés az életről mind nagyon jól hangzik, azonban ez nem az az önzés időnként, miszerint van ez a kavarodás itt, és meg kell állítanunk, és a világ pusztulásra szánt, stb., stb.” Azok a dolgok, melyeket most láttok a világban, már évek, évek, évek óta folynak. A különbség az, hogy most egy olyan időszakban vagyunk, amikor napfényre kerülnek.

Így ez az, amit értek az alatt, hogy ha egyszer megláttok valami olyan dolgot, amit nem szerettek, ha ez mozgásba hoz [aktivál] benneteket, akkor az nagyszerű – sétáljatok annak irányába, hogy legyetek ott aktivisták – azonban ugyanakkor értsétek meg, hogy ezt nem tudjuk irányítani [kontrollálni], és nem kell emiatt bűnösnek éreznünk magunkat. Ezen alsóbbrendű energiák bármelyikét felhasználták abban, hogy ti legyetek a hangok (a harag, kétségbeesés, kudarcérzet [frusztráció]) megváltoztatásáért, mely nem segít nektek a derekas küzdelem megvívásában. Ez közületek azokra vonatkozik, kiket én szabadságharcosoknak hívnék a dolgok azon területén, mely folyik globálisan és az ökológiában. Ellenben a másik dolog ami igaz: az energetika. Ugyanúgy, ahogy nehéz lenne számomra, ha 10 mérges ember lenne a kamera mögött, és nem érezném őket, mialatt megpróbálnám, hogy kedvem legyen és átérezzem annak érdekében, hogy mindnyájatokkal kommunikáljak – ugyanez van az életben. Itt van az, ahol határaitok fontosak lesznek.

Sok pozitív energiát tudtok létrehozni. És a pozitív energia felnagyítja a sötétebb és sűrűbb energiákat, és arra készteti őket, hogy elkezdjenek felemelkedni. Emiatt az emberek ellenállókká válnak azzal szemben, aki túl sok számukra: ha túlságosan nyíltszívűek vagytok velük, ez nem a ti dolgotok, hogy mérgesek legyetek rájuk amiatt, hogy őszinték hozzátok. Azt mondják nektek (reakcióikon keresztül): „most nem tudok eljutni oda. Életemben nincs támogató rendszer, hogy amikor otthagylak téged, akkor folytatni tudom, hogy egységbe rendezzem ezt szívem megnyitásával. Tehát, épp le foglak szerelni, és egy kicsit még így teszek”. Higgyétek el, és ebben a pillanatban higgyetek nekik tudásuk korlátai miatt.

Mi mind azért vagyunk itt, hogy megéljük saját élményünket / tapasztalásunkat, azonban az egyik dolog, amiről „Z” mindig beszél, az saját fejlődési [evolúciós] spirálunk tökéletessége. Amikor megszabadultok az általatok személyesen hordozott sűrűségtől és az ítélkezéstől, azáltal hogy testeteket olyannyira igazodva tartjátok, ahogyan tudjátok, akárhogyan is működik ez számotokra, régi érzelmi / gondolati [mentális] ügyeiteket [problémáitokat] kitisztítva, melyek még mindig üldöznek, feloldódtok és megnyíltok. Szintén azáltal, hogy önmagatokat arra nevelitek, hogy ne fordítsatok figyelmet az elmére, és korlátozott gondolatait meglássátok, el kell kezdenetek eloldozni szorítását azzal kapcsolatosan, hogy mi a jövőtök iránya. Ezen a ponton, elérkeztek oda, hogy energiamezőtök és fejlődési [evolúciós] spirálotok ezen részében éljetek. Többé nem vagytok olyanok, mint egy az elme szeszélyeit követő fejetlen baromfi.

Időbe telik elérkezni ebbe a térbe, mert először elszigetelőnek érződik, különösen akkor, ha mások ebben nem találkoznak veletek. Azonban emiatt olyan fontos megválasztani, merre mentek. És választani és egybevetni ezt magatokkal minden pillanatban – „Hogyan érzem magam?” „Ki vagyok most?”

Tehát például, az én kihívásom, mialatt ezt az előrejelzést nyújtom számotokra, az lenne, ha ezt egybevetném magammal, és testem rettenetesen érezné magát, igazából valószínűleg el kellene épp csak sétálnom a kamerától, és azt mondani, „ezt nem teszem többé”. Most, ez nem érződik igaznak számomra épp most, viszont ha így érződne, ez az, amit követnem kell, és bíznom kellene benne anélkül, hogy tudnám, mit tartogat a jövő.

Amikor ennyire meg tudjátok magatokat adni annak, ami folyik, akkor annak a lehetősége, hogy életetek saját élménye nemcsak elkezd átjönni, hanem ez az energiarendszer, mely oly istenadta [intuitív] intelligens, sokkal intelligensebb, mint elmétek, elvisz majd bennünket a helyre, hogy energiánkat adományozza, és hogy adja és kicserélje energiánkat azokon a helyeken, ahol tőlünk elvárják, mely utána felemeli majd a világot, megnövelve a bolygó rezgését.

Nem mindig könnyű ez, és lesznek napok, amikor nem érzitek ezt nagyon kiemelkedőnek. Ellenben a legigazabb és legvalószínűbb magasság az, melyet éppen most érhettek el.

Tehát az oka annak, hogy oly sok omladozik odakinn az, hogy rábírjon benneteket a belsőhöz való igazodásra. Utána viszont amit közületek sokan találtok majd, és amikor a belsőhöz igazodtok, követni fogja a külső.

Tehát ez minden tőlem erre a hónapra. Szünetet tartok augusztusban az előrejelzésben, és egy pár más dologban, és átadom magam némi „helyrerakó” [reset] időnek, és utazom is.

Így ez az utolsó előrejelzés szeptemberig.

Ha szeretnétek folytatni, hogy belebocsátkoztok abba az útba, melyet tanítok, amit felajánlok, épp most indítottuk el a „Portál”-t [The Portal], mely egy igazán fantasztikus online tagsági csoport. Tartalmaz egy fórumot, havi felvételt tőlem – e hónapban, jelenleg, az „Álmok és Te” [‘Dreams and You’] – illetve videó és hangfelvétel részleteket, úgymint e hónapban Tom Lescher-től, a YouTube asztrológustól, és Wendy Kennedy-től, a csatornától. Egyedül a Portál tagoknak átadott tartalommal mindkettő részéről. … és végül, egy élő „kérdések és válaszok” résszel velem; mely megkapó az elsőnél, melyet az elmúlt hónapban végeztünk. Ez másfél óra velem, megválaszolva bármely kérdéseteket élőben online, valamint egy 45 perces „Z megválaszolja kérdéseiteket” – mely fantasztikus volt.

Tehát, ha csatlakozni akarsz a „Portál”-hoz, az összes részletet megtalálod itt – és itt van az, ahol leszek augusztusban, ha folytatni akarjátok a velem és energiamunkámmal való kapcsolatot, és ha nem, akkor találkozunk szeptemberben.

Angliába megyek egy pár hétre. Alig várom, hogy teljesítsem ezeket az eseményeket, tehát remélem, közületek néhányotokat látlak ott. Természetesen a Facebook oldalon vannak napi idézetek, így bírhattok napi lelkesítéssel [inspirációval]. Csupán keressetek rá a nevemre: „Lee Harris”.

Sok szeretettel mindenkinek, és legyen nagyszerű nyaratok!

Lee Harris
leeharrisenergy.com


Copyright © 2013 Lee Harris. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Lee Harris - leeharrisenergy.com/blog

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/