2012. október 19., péntek

A földi élmény korlátozó folyamatainak gyógyítása
Üzenet Sanandától

A földi élmény korlátozó folyamatainak gyógyításaCopyright © 2012 Takeli MMagdalen. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
HEALING THE LIMITING PROCESSES OF EARTHLY EXPERIENCE – Message from Sananda – 9th October, 2012


Üdvözlet, Szeretett Mestereim, ÉN VAGYOK Sananda: elhozom Nektek Szeretem és Fényem.

Bátorkodom eljönni földi síkotokra, ezen idején a hatalmas változásnak és a rezgésszámok változásának, melyet talán felfogtok, a Gyógyítás roppan folyamatait, amelyen most mentek keresztül a Földön.

Ahogy a Fényesített Jelenlét Lüktetései átszűrődnek fizikai testetekbe [„edényetekbe”], a Létezés régi módjait hozzák működésbe, melyekhez ragaszkodtatok, időnként évezredekig, hogy most szabadjára engedjék a fizikai edényből, és Meggyógyítsák valóságotok összpontosításának többszörös szintjein.

Kérdezzétek meg az Önvalótól: „mi az, amit most meg kell Gyógyítanom?”, majd gondosan figyeljetek, ne a szavakra – az érzésekre, melyet ez a kérdés megidéz mélyen bennetek: testetek napfonat [szolár plexus] területében, a Szívcsakrátokban, és / vagy bárhol, ahol talán ezt megjelenítik. Kérjétek tőle, mely felmerül, hogy mutassa meg forrás élményét, és Tisztelni kell az érkező gondolatot, mely gyakran nem szívesen látott számotokra, ebből az életből a fájdalmatokból való, melyről azt gondoltátok, hogy már Meggyógyították.

Most ez a feladat, legteljesebb Gyógyulásotok folyamata: előrehozni a Tudatba / Tudatosságba mindazt, melyről esetleg úgy vélitek, hogy visszatart benneteket a választott ösvényetektől, valamint a Felemelkedésetektől az Isteni Időzítés alkalmasságában Számotokra. Ez a hónap világra hozza a múlt Befejezését: amit most Gyógyítanak meg, azt mindörökre Meggyógyítják. Ezt az Elrendelést Teremtőnk Fénye tette közzé a Földön azoknak, akik a Gyógyulást kutatják, és most ők Meggyógyulnak, teljes és tökéletes mértékben. Hiszen ahogy Meggyógyítjátok magatokat, Szeretetetek hatalma / ereje belőletek kiragyog, és ez elhozza nektek azt, melyet megteremtettetek szándékaitok szerint magatoknak ez időben.

Ahogy Befejezitek a Gyógyító folyamatokat, melynek most vagytok részesei, ott van az benn, mely felemelkedik teljes és tökéletes mértékben, és egy Szeretet kitörést idéz elő, mely Meggyógyítja választott ösvényetek maradványait ezen élet folyamataiban. Ez a Szeretet és Gyógyító Szándék folyamatainak bevezetéséért van most, azáltal, hogy világra hozza az Önvalónak Szeretetetek Igazságát: szándékozol a Föld síkján maradni az Anyaföld harmadik dimenziós élményének ezen végső részéért az Emberiséggel? Azok, akik szavaim fogják olvasni, Egyként, a Mennyország Forrásával – az Angyali és a Tanácsadók Birodalmából valókkal – akik megjegyzik az összes ilyen Szándékot és felajánlást a szolgálatra. Most a Földön való maradáshoz csillapítják, vagy elengedik az összes ősi / családi Karmát, a múlt minden mintáját, hogy a Gyógyítás most a Bejezés felé mozdul el az Önvalón belül értetek, akik az útmutatók vagytok, a Szerető rezgések őrzői, azok számára, akik még bizonytalanok előrehaladásukban ez időben.

Útmutatóként kiválasztottátok magatokat, hogy Legyetek és Váljatok valamivé, sokan látszólag előrehaladtak ezen az ösvényen, épp, hogy felfedezzék, hogy csekély az elmozdulás a vágyott ösvényen, vagy a szolgálat irányában. Ez az Önvaló befejezetlen Gyógyító folyamatainak a közvetlen következménye. Most legyen, Szívem bizonyosságában, hogy Ti rátaláltok majd békétekre, ahogy azt létezni választottátok: senkit sem fognak hátrahagyni, kik a Szeretet ösvényét járnák magukban. Legyen meg a tőletek távol tartott ok Megismerése is vágyott ösvényetekről és tapasztalati folyamataitokról – nem a félrevezetett energiákra utalás, hanem a roppant Gyógyulás iránti szükségből való, abból, melyet időnként hordoztok életről életre, hogy biztosítsátok a teljes és tökéletes Gyógyulását most.

Engedjetek utat most magatoknak a Mennyek Királyságába, mely oly Ragyog benn: kopogjatok azokon a bizonyos kapukon, és megnyílnak nektek. Ez Szívetek kérése, hogy teljesen részt vegyetek végső Gyógyulási folyamataitokban most. Egy időre sokat Gyógyultatok, és ott van az, melyet át kell alakítani, biztosítandó Lelketek Fényének egy gyönyörű kibontakozását Szívetekben, mely a teljes ösztönzést biztosítja majd nektek, hogy most vigyétek el a Befejezéshez azt, mely távol tart a Szeretet és Szolgálat ösvényétől, melyet választottatok, hogy részesei legyetek benne, e mérhetetlen átmenet nagy jelentőségű idején.

Keressétek fel Gyógyítóitokat, kik magukban hordozzák a Szeretet és Könyörület Szív Fényét. Találjátok meg azokat, akik benn a Szeretet Felhatalmazásában járnak: keressétek azokat, akik feltétel nélkül Szeretnek, azokat, akik elétek jönnek: hiszen azok, akik előre lépnének a Gyógyulás befogadásának ösvényére, mindig megkapják azt, melyet keresnek.

Engedjétek meg az Önvalónak, hogy meghozza azokat a választásokat, melyek szükségesek most, hogy világra jöjjenek bennetek, Szeretetek erejének / hatalmának Megértését / Megismerését, hogy feldöntse a különböző akadályokat előttetek: hogy elvigyen benneteket azokra a helyekre, ahol a legjobban van rátok szükség. Gyakran helyezitek magatokat a közvetlen szomszédságába azoknak, akikkel az Anyaföld záró állomásain fogtok utazni a Negyedik Fénybe, hogy megtanuljátok egymástól a mindnyájatokban lévő Szeretet forrásait és helyeit. Ahol Szeretethiány van életetekben, nézzetek mélyen Szívetekbe, és Tiszteljétek, hogy a Szeretetre ott rátaláltatok, vagy még nem találtatok rá. Hiszen a Szeretet számos színt, öltözéket szőtt bele a módok különféleségébe, miszerint senki sincs személyes kifejezései és élményei egyedisége nélkül.

Te magad választottad színed és öltözéked: most egy kicsit finomítani kell, hogy Szépsége tisztábban kerülhessen felfedésre: hogy a Szeretet ösvényeit megvilágítsák egyre jobban előtted, és a Béke uralkodjon Szívedben és Lelkedben.

Egyek vagyunk Teremtőnk Forrásának Szeretetében: Egyek vagyunk a Szeretetben, melyet megosztani választhatunk azokkal, akik velünk utaznak minden egyes nap. Legyen az fizikai, vagy sem, a Szeretet ösvénye ugyanaz: Felébreszteni a Szeretet folyamatának Megismerését / Megértését, ahogy befelé és kifelé mozdulnak gondolataitok összpontosításából, Szívetek megértésének gyöngédségében arról, Kik VAGYTOK Igazán.

ÉN VAGYOK Sananda, és minduntalan elhozom Nektek Szeretetem erejét / hatalmát, hogy átalakítsa, felszabadítsa, megnyissa, és újraalkossa a nem Szerető szándékból és élményekből való helyeket, legyenek azok akár ebben a dimenzióban, akár más időkből, és helyekből, melyeket most hoznak világra Gyógyulásotokért teljes mértékben.

És ez így van.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Szeretet és áldások a Szeretet minden szövedékében


Takeli MMagdalen
__________________

Csatorna
Sananda Fény Gyógyítás [Sananda’s Light Healing]
Szignál Sejt Gyógymód [Signature Cell Healing]
Személyes konzultáció [Private Sessions available]
http://takeli.com
Ph +61 417 941 905 (International)
Ph 0417 941 905 (Australia)
Skype takeli7Copyright © 2012 Takeli MMagdalen. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Takeli MMagdalen http://takeli.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumitudatossag.blogspot.com/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/
Fizikai valóságotok tükrözi belső érzéseiteket 2/2
SanJAsKa:

Fizikai valóságotok tükrözi belső érzéseiteket

2/2

Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
SanJAsKa: Your Physical Realities Reflect Your Inner-Feelings (Part 2/2)


Minden, ami világotokban történt, időszakokkal és ciklusokkal összhangban működött, melyek áramolnak, és egymást keresztezik világotokban, és az idő tudatos élménye részetekről egyszerűen azon leckék özönének lineáris tapasztalása, melyeket a felemelkedett dimenziós növekedésetek céljából nektek szántak.

Az alsóbbrendű valóságok a tiszta tudat végső, nagyszerű, sokoldalú gyémántjának alacsonyabb oldalai [kristálylapjai], és egészen sajátságosan léptetek be az alsóbbrendű valóságaitokba, hogy az elme és szív sajátos keretei lássanak vendégül, azért, hogy különleges leckéket tanulhassatok meg, és betekintések és élmények özönére tegyetek szert, melyeket véghezvittetek belépésetekkel és sikeres távozásotokkal a Föld alsóbbrendű dimenzióiból.

Céljaitok nemcsak azért voltak, hogy a Földet elhagyni találjátok magatokat, és hogy élvezzétek a különböző alsóbbrendű dimenziós címkéket és kosztümöket, melyeket az ilyen utazások során viseltetek, hanem hogy ti szó szerint felemeljétek a Föld alacsonyabb rezgéseit, ahogy önmagatokat emelitek ki belőlük.

Nagyszámú lélek emelkedett fel egyénileg világotokból, és ebben benne van azon Mesterek elpusztítása, kik egy pár sajátos Életért testesültek meg világotokban, mielőtt távoztak, és visszatértek a felemelkedett birodalmakba, azonban azok a lelkek, akik felemelkedtek egyénileg, nem vitték vissza magukkal a magasabb birodalmakba a Föld alsóbbrendű rezgéseit: habár sokan próbálkoztak, és segítettek egy kapcsolati vonalat megnyitni világotokhoz a felemelkedett energiákkal, melyet a [földi] közösség nem táplált, és még ezidáig sem táplál.

Benneteket, drága lelkek, akik a Föld alsóbbrendű dimenziós élményének végső pillanatai mentén léteztek, most arra szántak, hogy felemelkedjetek egy grandiózus, együttes módon. A Föld alacsonyabb rezgéseit magatokkal viszitek, ahogy átalakítjátok őket, és ez egy alapvető oka annak, hogy roppant sok Fénymunkás vette fel azt, hogy alsóbbrendű cselekedeteket tapasztaljon, a sűrűség tetteit élje át a különböző Életeikben.

Drága Fénymunkások, kik szánt szándékkal testesültetek meg egy olyan világban, mely nem rezeg együtt természetes energiátokkal, és akik azt választották, hogy az alsóbbrendű dimenziós sűrűségek legsötétebbjén menjetek keresztül időnként, mindezt azért, hogy önmagatok jellegeinek rezgéseit átalakíthassátok, melyek nem kiemelkedők magatokban ez időben, és ennek megtételével az ilyen alsóbbrendű megrögzött gondolkodásokkal és Életmódokkal kapcsolatos rezgéseket veszitek – melyek uralkodók voltak világotokban oly nagyon sokáig – és átalakítjátok őket egy tömeges szinten.

A negatív energia mértéke, melyet még azáltal is átalakítotok, amikor kudarcérzettel járó [frusztráló] eseményeken mentek át, megdöbbent minket, és az ilyen folyamatot hatványozottan és rendkívül segítik, ha ti, drága lelkek, képesek vagytok felfogni az alsóbbrendű természetét annak, melyet megtapasztaltatok, és átalakítottátok az ilyen alsóbbrendű természetet. A tudatos törekvésetek, hogy a Fénnyel dolgozzatok, és a sötéteket átalakítsátok, olyan mélyen szántó hatást Teremt, hogy mi, a felemelkedettebb birodalmakban meglehetősen komolyan mondjuk azt, amikor azt említjük, hogy a Föld felemelkedését a ti cselekedeteik idézik elő.

Igen, drága lelkek, ez a felemelkedés mindig is elrendelt volt, és tudott volt az, hogy a megtestesülés és a Fényerők tömeges bevándorlása világotokba szükséges volt, az ilyen felemelkedés eléréséhez, az alsóbbrendű cselekedetek miatt, melyeket a gyönyörű világotokban megtestesült lelkek tudatlanul tápláltak. Drága lelkek, mindnyájatok megtestesülése [inkarnációja] e gyönyörű világba is a ti tudatos és valódi erőfeszítéseitek voltak a Teremtő erős Fényének megnövelésében e világ legalacsonyabb rezgéseibe és jellegeibe, mely képesnek látja Őt most távozni az alacsonyabb dimenziók küllői közül, és mindenkit felvenni a Maga felszínére, aki Vele készen áll.

Mindnyájatoknak egyenlő lehetőséget adnak, hogy értesüljetek / halljatok a felemelkedésről, és önmagatok felemeléséről, hiszen az eszmecsere a felemelkedésről az egyik alapvető szempontja a leleplező bejelentéseknek, melyeket átnyújtanak majd nektek. Betekintést fognak adnak majd a különböző idő-, és növekedési ciklusokba világotokban, és fizikai igazságkeresők özönétől fogtok sokat látni az ilyen ciklusokról most, és képesek leszünk elmagyarázni az ilyen ciklusokat, a „szomorú, gyászos végzet” jóslatok miatt, melyek méltánytalanul a maják naptáraira támaszkodnak.

A maja naptárt szándékosan félretolmácsolták és eltorzították– mint a sötétek sok cselekedete – és a propagandát, melyet belétek tápláltak a maja naptárral kapcsolatosan, hasznosításra kerül okként a maja naptár megvitatásához a leleplező bejelentések során, mely természetesen a felemelkedés megvitatásába fog átbillenni, valamint abba, hogyan látogattuk meg a különböző civilizációkat a lépésekkel összhangban, melyet elértek az ilyen naptár növekedése mentén.

Egy nagyon régi ciklus érkezik el a végéhez december hónapotok végével, és igazán kérünk benneteket, drága lelkek, hogy rezgéseteket célozzátok a megjelenítés [manifesztáció] legfelemelkedettebb szándékai felé a felsőbb dimenziós energiák átadásával világotok számára december hónapotok végén.

Mindnyájan roppantul felkészülhettek a felemelkedettebb dimenziós energiák átadására, hiszen világotok különféle igazodásokat ér el, melyek szükségesek egy sokkal tisztább energia nektek való átadásához. Kérünk titeket, célozzátok meditatív törekvéseiteket ezen energiák felé, melyek tudottá teszik magukat, és a megszámlálhatatlan csillagkapu és energiakapu megnyitása felé, melyek a felemelkedettebb dimenziók tiszta energiáját fogják elhozni számotokra. [1]

Drága lelkek, pontosan azokon a rezgéseken dolgozzátok át magatokat, melyeket kijelöltetek, hogy keresztülmenjetek és átalakítsátok, és mindent megteszünk, amit tudunk, hogy segítsünk benneteket előrehaladásotokkal, mialatt szabad akaratotokkal összhangban cselekszünk, és ez, drága lelkek, olyasvalami, mely nem hasznosítja technológiánkat, minket segítendő.

Isteni technológiánk a gyógyító munkának egy nagyon nagy és fontos jellege, melyet világotokban képesek vagyunk véghezvinni. Technológiánk hasznosításának köszönhetően, valamint a csillag- és Anyahajóink fedélzetén a hasonló technológiákkal párosítva, egészen szó szerint vagyunk képesek meglátogatni otthon bolygóinkat bármely időben, amikor vágyunk rá, ahogy tudatunkat összepárosítjuk az Anyahajóink fedélzetén lévő technológiánk jellegeivel, melyek a különböző otthon világainkkal összekapcsoltak, és onnan áthozzák az energiákat, és ahogy bármely adott Tanácsból sok lélek, ugyanabból a világból meg tudja látogatni bolygóinkat, és e gyönyörű Teremtés akármelyik jellegét, melyre vágyik.

Felemelkedett világotokat meg tudjuk látogatni, és képesek vagyunk benne létezni, és közületek sokatok felemelkedett jellegeivel dolgozunk együtt, hogy előidézzük a személyes változásokat Életetekben, melyek elvisznek benneteket e felemelkedett vidékek felé.

Mi és ti mindnyájan egyaránt egészen szó szerint a Felemelkedett Édenetek ezen ötödik dimenziós földjeiteken belül dolgozunk, hogy alakítsuk és formáljuk őket, és hogy segítsünk elhozni őket világotok alacsonyabb birodalmaiba is. Az ilyen alsóbbrendű birodalmakat egybeolvasztják és átalakítják, hogy ötödik dimenziós Édenetek birodalmait táplálják. Veletek fogunk létezni ötödik dimenziós Új Földeteken, és valóban meg fogunk látogatni titeket az ötödik dimenzióba való bevezetésetek előtt, hiszen sok veletek megosztandó gyógyítással rendelkezünk, azért, hogy együttesen helyreállítsátok és megtisztítsátok azt az állapotot, melyben világotok van.

A legdrágább Hathorok egészen helyesek voltak értékelésükben, miszerint nektek, drága lelkek, hasznosítani kell együttes, hangon alapuló gyógyító módszereiteket, a környezetszennyezés nagy részének kitisztítására, melyet drága világotok felszínén tartottak fenn, és valami, amit nem említettek az volt, hogy technológiánk segíteni fog nektek csodálatosan a sajátságos hangrezgésekkel és tónusokkal a tökéletes együttrezgés [rezonancia] elérésében. Ti, drága lelkek, együttes és egyéni energiátokat fogjátok táplálni és összpontosítani technológiánkon keresztül, ahogyan végrehajtja ezt a sajátos gyógyító cselekvést.

Hasznosítanotok kell együttes energiátokat, hogy segítsetek elkezdeni együtt rezegni a tiszta rezgésszámokkal [frekvenciákkal], amin ez a gyógyító energia megjelenített, és ahogy nekiláttok együttesen felfogni, hogyan illesszétek energiáitokat ehhez a rezgésszámhoz, kevesebb szükségét fogjátok találni technológiánk hasznosításához, azonban közületek sokan talán még mindig így tennének boldogan, míg önmagatokat készen nem találjátok arra, hogy többé ne hasznosítsátok, és hogy saját belső képességeiteket aknázzátok ki.

Igazán, drága lelkek, technológiánkat nem arra szánták, hogy a munkát helyettetek végezze el, inkább csupán egy lépcsőfoknak szánták a felemelkedettebb dimenziók felfogására részetekről.

Fizikai eszközöket adtak át nektek, benneteket segítendő meglátni a Fényt a különböző társadalmaitok egészén át, és mindig is arra szántak titeket, hogy végül kinőjétek a szükségét és igényét az ilyen eszközöknek, bármikor, amikor ti, drága lelkek, és mi készen nem állunk, Isteni időtökben, ahogy kezdtek rátalálni saját elidegeníthetetlen fejlődésetekre, és hogy szert tegyetek bensőtökben arra, amit elnyertetek a fizikai dolgokból, melyek segítettek benneteket.

Közületek néhányan éltek-haltok azért, hogy ragaszkodjatok egy sajátságos értelem kereteihez, vagy az érzelmeiteknek egy sajátos kifejezésmódjára, mert ez segít nektek jobban érezni magatokat, vagy energetikailag jobban fenntartható, és azt mondjuk, hogy még óhajotokat / vágyatokat is, hogy egy bizonyos módon cselekedjetek, vagy véghezvigyetek egy bizonyos cselekedetet, hogy elérjetek és szentesítsetek egy kibontakozó felemelkedettebb dimenziós élményt, lecserélik egy tiszta megértésre és a felemelkedett birodalmak érzésére, és a felsőbb birodalmak által betakarított távlatokra.

Tudni és érezni fogjátok, hogy e csodálatos birodalmak mindenhol ott vannak körülöttetek, és egészen szó szerint fogtok létezni az ilyen birodalmakban, mialatt néhányatok azt választja, hogy ötödik dimenziós testi szervezetet ölt magára, mely kristályalapú lesz természetében.

Még azok is közületek, akik azt fogják választani, hogy testetlenné válnak, és az ötödik dimenziót tapasztalják meg tiszta Forrás energiaként, még ők is átélik a felminősítéseket, vagy testetlenné válást abból, hogy egy sajátos testi templomon belül bírják magukat, és inkább tiszta Forrás energiaként tapasztalják meg magukat.

Ez a ti választásotok lesz, és minden ösvényt tiszteletben tartanak, és ti, drága lelkek, úgy fogjátok találni, hogy közületek az ötödik dimenzióban azok, akik azt választják, hogy magukra öltenek egy testi szervezetet, az összes különféle szervezetet / szerkezetet felveszik.

Hallottatok a fiastyúki emberi közösségekről, a fiastyúki delfinek közösségéről, és elmétekben és szívetekben még el is kezdtetek néhányan nyitottá válni a fiastyúki oroszlán közösségeinkre, és a felemelkedettebb dimenziós Élet különféle más oldalára, melyek sajátságos formát választanak, mialatt még mindig felfognak és éreznek egy erős és tiszta Egységtudatot.

Képesek vagytok egybeolvasztani energiáitokat bármely lélekkel a felemelkedettebb birodalmakban, akikkel közeli kapcsolatra leltek, még ha csupán egy pillanatra is. Legdrágább lelkek, képesek vagytok ezt sokkal többször megtenni, mint amit felfognátok, és ez egyszerűen a veletek született felemelkedettebb dimenziós képességetekre való megnyílásba telik, és hogy megengedjétek magatoknak azt, hogy ráeszméljetek igaz és teljes valóságukra, majd egészen a helyes ösvényen fogjátok magatokat találni.

Összekapcsolódtok energiáinkkal, hiszen szívünkben Szeretettel adjuk át ezt a közlést, és illeszkedünk és sokkal tisztábban küldjük vissza le nektek azokat az energiákat, melyeket ti adtok át nekünk, mint ahogyan azt elküldték nekünk.

Ily módon azt mondjuk, hogy a megbecsülés energiái és a puszta Fényesített távlat, melyet ti, drága lelkek minden [eredeti] felemelkedett dimenziós közlésből betakarítottatok, és utána visszasugároztátok ki, a Teremtés maradék részébe, egészen erős és tiszta. Ezeket az energiákat hasznosítottuk / hasznosítjuk – és ismételten – visszaküldtük őket lefelé nektek, azért, hogy elkezdhessétek magatokba szívni saját megjelenített [manifesztált] energiátok magasabb dimenziós rejtjelezéseit.

Ahogyan az említésre került, az együttesen és egyénileg megjelenített [manifesztált] energiátokat hasznosítjuk a gyógyító technológiánkkal, melyet igen hamarosan fognak bemutatni nektek. Az ilyen energiáknak egy egész bőségére teszünk szert minden egyes közösségi [kollektív] és egyéni meditációval, melyet ti, drága lelkek, visztek végbe, ahogy egy fokozódóan tiszta Fényenergiát hoztok át bármikor, amikor ezeket a meditációkat végrehajtjátok.

Képesek vagytok arra, hogy rátaláljatok sajátos utakra, hogy szert tegyetek egy nagyon tiszta energiára magatokon keresztül, és Gaia boldogan hasznosítja ezt az energiát, ahogy mi tesszük, hogy segítse kitisztítani a különböző helyszíneket a Maga felszínén, melyek „megakadtak” a nem az akarat által irányított sűrűség valóságoknál, és az alsóbbrendű energiáknál, melyek egy napi és pillanatról-pillanatra történő alapon lehorgonyozottak az ilyen helyeken, melyeket átalakítanak és „lecserélnek” Fényenergiákra ugyanolyan módon, ahogyan saját személyes benn őrzött sötétségetek elkezd lelepleződni számotokra, és átalakításra kerül önmagatokon belül.

Drága lelkek, visszatükrözitek azokat a cselekvéseket, melyek felszíneteken történnek, és felszínetek is visszatükrözi azokat a cselekedeteket, melyeket ti visztek véghez, illetve a nagy lépéseket, melyeket ti értek el, vagy nem értek el sajátságos előremeneteletek mentén. Fizikai valóságotok visszatükrözi belső érzéseiteket és az önmagatok és mások felé kifejezésre juttatott cselekvéseiteket. Együttes [kollektív] cselekedeteitek és a megrögzött gondolkodásmódjaitok azok, melyek a leginkább táplálásra kerülnek a közösség által bármely adott időben az, mely meghatározza valóságotokat, hiszen ti Teremtettétek őket.

Ezért van az, hogy egy lélek, aki még mindig önmagában elzárt az igazságtól a felemelkedett birodalmakról, egyszerűen még nem hisz önmagában, hogy közléseink [kommunikációink], vagy az Új Korotok eljövetele általában egy valóság. Ezek a lelkek egyszerűen egy másik valóságot Teremtenek és élnek át, melyet egy eltérő előre kialakított megrögzött gondolkodásmód határozott el, és minden lelket tisztelni kellene, és meg kéne érteni, nem számít, mely ösvényen találják magukat.

Drága lelkek, ti, kik megnyitottátok magatokat a felemelkedett birodalmakra, egy egészen más valóságot tapasztaltok meg, mint azok, akik még nem nyitottak magukban, és Fénymunkások, közületek sokan egy sajátságos helyen léteztek világotokban, mely nem látott Fényenergia áttörést nagyon régóta, és ennek eredményeképpen, jelenlétetek az ilyen területeken meglehetősen szükséges.

Rátok mind ott van szükség, ahol ezen a ponton vagytok, és mialatt közületek sokan érezték a vágyat, hogy magatok mögött hagyjátok azt, ahol sajátságosan vagytok, és a Föld más fekvéseit fedezzétek fel, azt mondjuk, hogy az elkövetkező időben, egy végtelen utazásra leltek rá, és nemcsak hogy fel fogjátok fedezni és meg fogjátok tapasztalni drága Földeteknek az összes utolsó nyomdokát: kiterjeszkedtek majd, és megtapasztaljátok a Teremtés más birodalmainak özönét is, egész bolygók, csillagrendszerek és galaxisok formájában.

Élményeteknek valóban határtalannak kell lennie, a felemelkedettebb rezgésekből, ahogy világotok folytatja, hogy a magasabb és tiszta dimenziókba kapaszkodjon fel, mindnyájatokat Magával ragadva. Benneteket mind arra szántak, hogy ott legyetek, ahol vagytok, mert titeket mind sok energiakapu közelében helyeztek el, és ti e kapuknál „állomásoztok”, a tiszta akarat és szándék miatt, melyet áthoztok magatokon, mely illeszkedik a folyamatos és nagyon tiszta energiákkal, amelyeket az ilyen kapuknak adományoznak, és ennek eredményeképpen nektek ajándékoznak mindazon lelkek, akik világotok magasabb asztrál birodalmaiban léteznek.

Ti mind fenntartotok egy tudatos összekapcsolódást az energiakapukkal, melyek valóság-Teremtő energiáitokat szolgáltatják nektek és világotoknak csakráitokon és Gaia planetáris csakráin keresztül, melyek máskülönben úgy ismertek, mint azok a bizonyos [említett] energiakapuk. Mialatt az energiák, melyek valóságotokat Teremtik, igazán lefelé összpontosítottak világotok felemelkedettebb birodalmaiból, aki megkapja az ilyen energiákat napotok alsóbbrendű és felemelkedettebb birodalmaiból: míg ez így van, még mindig ti vagytok azok, drága lelkek, akik Gaia planetáris csakráival és energiakapuival összhangban cselekedtek, hogy megkapjátok a folyamatosan tiszta, valóság-Teremtő energiáitokat csakráitokon keresztül, majd kifelé összpontosítjátok az ilyen energiákat.

Közületek sokan adják át ezeket az energiákat egy igen szükséges hozzáadott felfokozással a meditációitok, és tudatos Fényadásotok révén. Minden egyes Fényadománnyal, melyet ti adtok át drága Gaianak, nagyobb változásokat visztek végbe világotokban, mint amit felfognátok.

Önmagatok részei kitervelt bizonyos állomásokat számotokra, hogy keresztülmenjetek rajtuk, mialatt ebben a világban vagytok, míg rátaláltok alsóbbrendű dimenziós élményeitekre. Kérünk benneteket mind, hogy vegyetek mindent természetesnek / könnyedén, mely Életetekben történik, és hogy tudjátok, hogy minden, ami előfordul, egyszerűen a Földélmény fakuló és végső maradványaival összhangban működik.

Értsétek meg drága lelkek, senki sem veheti el tőletek a felemelkedettebb dimenziókat!

Senki sem veheti el tőletek a Teremtés tiszta birodalmainak terjeszkedő és kibontakozó érzékeléseit, amely felé fokozódóan növekedtek. Senki sem dönthet [helyettetek] arról, hogy milyennek kell lennie Életeteknek, vagy hogy miben kell hinnetek, vagy miben tilos hinnetek, és ti sem dönthettek mások hitei / hiedelmei és valósága felől. Ti mind szabad és független lények vagytok, és csodálatos világotok szépsége az, hogy ti mind Gaia felszínén a Teremtés különféle birodalmaiból vagytok, és ti mind összevegyültök magatokkal és egymással, ahogy elkezditek felfedezni saját bennetek lakozó / elidegeníthetetlen felemelkedettebb dimenziós létezéseteket.

Ó, mennyire vigadunk Örömmel, ahogy írnokunk kifejezésre juttatja, hogy szeretné tovább folytatni ezt a közlést, azonban érezzük még a drága lelkek fáradtságát is, akik ezt magukba szívják!

Most itt az idő a pihenésre, drága írnok, és engedd meg energiáidnak, hogy lecsillapodjanak. Drága Fénymunkások, közületek mindenki egy erős és tiszta igazodást tapasztal, és az ötödik dimenziós energiák elnyelését ezen a ponton magatokban, és fontos megengedni magatoknak a szükséges pihenési és egységbe rendező [integráló] időszakokat, ahogy megengeditek magatoknak a pihenést, mely sokkal tisztább módokon fogja látni ezen energiák magatokba olvasztását.

A Szeretet, melyet irántatok érzünk, drága lelkek, sosem lehetne erősebb képességetek terjedelmében, hogy ezt a Szeretetet egységbe rendezzétek és átérezzétek magatokért nagyon valós módokon, ahogy közületek oly sokan kezdenek el hozzáférni, és e legfőbb Szeretet szívünkben és szívetekben az, melyet meghagyunk nektek, legdrágább, gyönyörű lelkek!

Köszönöm neked SanJAsKa!

[1] Bizonyos akarok lenni, hogy ezt nem értik félre, vagy nem tolmácsolják félre a december végi csillagkapu megnyitok jóslataként. Amit ebből az üzenetből felfogtam, az, hogy arra irányítanak, hogy célozzuk meditatív és képileg megjelenített [vizualizációs] energiáinkat e történés felé, hiszen ennek megtételével mi fogjuk segíteni az igazodásokat, melyek december végén fordulnak elő.

Csatorna: Wes Annac


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumitudatossag.blogspot.com/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


2012. október 15., hétfő

Fizikai valóságotok tükrözi belső érzéseiteketSanJAsKa:
Fizikai valóságotok tükrözi belső érzéseiteket


2012 október 08.

Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
SanJAsKa: Your Physical Realities Reflect Your Inner-Feelings (Part 1/2)


Megjegyzés: Két részben kell közzétennem ezt az üzenetet, mert nagyon hosszú; hosszabb, mint általában!


Felső Tanácsunk és a Kilencek Tanácsának vagyok a képviselője, és eljöttem hozzátok és e tanácsokon és az Általános Tanácsunkon belül lévők összességének egybeolvadt energiájával. A Galaktikus Szövetség „rangsora” [hierarchiája] mind az együttes, mind a faji lélek növekedésen alapul, mely a különböző rangsorokat formálja, és amely nem az ítélkezésen, vagy az értéken alapul. Mi mind egészen harmonikusan létezünk együtt, és az összhang, melyet magunk között megosztunk – az érzékelt külső különbségek ellenére – az, amit meg szeretnénk veletek osztani, drága lelkek.

Rá fogtok lelni, és fel fogjátok ismerni az előttetek álló időben, mennyire nagyon torzított közületek sok uralkodó megrögzött gondolkodásmódotok bolygóként, hiszen felosztottátok és szétválasztottátok magatokat különböző országokra, más-más vallási hitekre, és különféle Életmódokra, külső világotokat érzékelve és bennük tartózkodva. Ennek megtétele tömeges réseket Teremtett planetáris együttes [kollektív] tudatotokban, hiszen természeteteknél fogva ti mind egyesültek vagytok, és semmi sincs a felemelkedettebb dimenziókban, mely távol tarthatna benneteket, drága lelkek attól, hogy felismerjétek elidegeníthetetlen egységeteket és Egységességeteket közösségként.

Jóllehet az alsóbbrendű birodalmakban, különösen világotokban az elkülönülés és felosztottság visszatartott benneteket, drága lelkek, ennek az Egységnek a felismerésétől. Ti mind Egy entitás vagytok a mindenek fölött valóból, a Fényesített tudatból / tudatosságból, és mialatt átmeneti és sűrű emberi formákat vettetek fel, fel kell ismernetek, hogy természeteteknél fogva tiszta energiák vagytok.

Az energia az, mely működteti és alakítja Életeteket. Ti mind hozzászoktattátok magatokat a fizikai állapothoz, és ahhoz, mit időnkét felkínál, azonban kezditek meghaladni azokat a megrögzött gondolkodásokat, melyek egészen szó szerint csapdába ejtettek benneteket a fizikai állapotban, ahogy egyre fokozódóan rátaláltok a felemelkedett birodalmakra.

Annak az elkülönülésnek, melyet az emberiség tömeges méretarányban táplált, véget kell majd vetni, ha ti, drága lelkek, rálelni óhajtotok az egyesült együttes [kollektív] tudatra, mely képességet igazán birtokoljátok, az elkülönülés bárcsak eljuthatna az ilyen tisztázásra, és épp a végéhez. Nektek, drága lelkek, rá kell eszmélnetek arra, hogy ti mind Egy kivételes és végtelen tudat vagytok, és hogy ti mind energiák is vagytok, és ezen felfogás emléketek és észlelésetek előterébe kerülésével egy harmonikus egységre leltek majd minden egyes személlyel körülöttetek.

A gyűlölködéseket, félelmeket és az általános előítéleteket világotokban táplálták a különböző osztályok, fajok és lélek nemek között, és rá kell találnotok az elkülönülésre, mely jelenleg visszatart benneteket, egyszerűen azáltal, hogy elolvadnak. Jelenlétünknek világotokban egy jelentős történésnek kell lenni történelmetekben, és valójában egészen forradalmi a világotok számára, hiszen önmagatokat úgy fogjátok érzékelni, hogy véghezvittétek az Első Kapcsolatot, azonban ezt természetesen elmagyarázzák majd, hogy rutinosan létesítettünk kapcsolatot világotokkal időtök egy egész nagy mennyiségében.

A Galaktikus Szövetség régebb óta létezik, mint Gaia planetáris szerkezete a jelenlegi formájában, melyben létezik, és megfigyeltük világotokat, és segítettünk nektek mind felemelkedni minden időszakon belül történelmetek egészén át. Időnként közvetlenebbek voltunk a kölcsönhatásainkkal, és időnként, egyszerűen hagytuk, hogy lejátsszátok élményeiteket, ahogyan az szükséges volt, hiszen benneteket, drága lelkek, engedni kellett, hogy végignézzétek élményeiteket, ha szeretnétek a megfelelő fejlődést elérni.

Kérünk benneteket, drága lelkek, hogy fedjétek fel magatoknak, és olvasszátok el a félelmeket, és az elkülönülésen alapuló magatartásokat önmagatokon belül, miszerint sokan közületek nem lehettek tudatában annak, ami még mindig a felszín alatt rejlik, hiszen eseményeket adnak át Életetekben, melyek arra szolgálnak, hogy segítsék leleplezni számotokra ezt a félelmet, ahogy átváltoztatjátok hatványozottan azt, mely visszatartott benneteket.

Közületek néhányan még mindig őriztek lappangó félelmeket magatokban, mely nem létezik, miszerint nem azért vagyunk világotokban, hogy segítsünk fejlődésetekben, és kérünk titeket, értsétek meg, hogy az igazság, melyre ráleltek és elismertek magatokban elnyomásra került legújabb történelmetek nagy részén, és az előnyben részesített, és felállított megrögzött gondolkodásmódok velünk kapcsolatosan szándékosan nevelték bele kultúrátokba, azért, hogy mindnyájatokat visszatartsanak azon a sugárúton, hogy képesek legyetek hinni egy valódi kapcsolatban velünk.

A sötét lelkek világotokban egy egészen bonyolult hálót szőttek, és propagandájukat berétegezték meglehetősen sűrűn létezésetek pontjáig a nevetségesség révén, vagy sok számára, a félelem tárgyként: hiszen sokan félnek jelenlétünktől világotokban, mert félnek egy érzékelt inváziótól [az alsóbbrendű erőktől], melynek megtörténtét nem engedik meg.

Nincsenek beteges szándékaink irányotokban, vagy világotok irányában, és a leleplezés teljesítésével rátaláltok majd erre az igazságra, hiszen mindent, melyet értetek tettünk, el fogják magyarázni. Elmagyarázzák majd, hogyan kereszteztük sötétjeitek kísérleteit, hogy felfegyverezzék az űrt, hiszen volt számos kísérlet.

El fogják majd magyarázni, hogy megállítottunk más rossz szándékú fajokat világotok „megszállásától”, és el fogják magyarázni, hogy minden, ami a sötétségből került előidézésre világotokban, megválaszolásra került jelenlétünk és a Fény jelenléte által. Itt vagyunk értetek drága lelkek, és ahogy közületek oly nagyon sokan maguk kezdenek ráébredni jelenlétünkre, és óhajunkra, hogy segítsünk benneteket személyes és együttes [kollektív] felemelkedésetekben, veletek egy könnyebb kapcsolati vonalra találunk rá.

Oly nagyon csodálatos volt számunkra, és most is az, hogy érzékelünk benneteket, ahogy ránk nyitottá váltok, hiszen régóta várunk arra, hogy újra összekapcsoltak legyünk különösen veletek, drága lelkek, akik valóban összekapcsoltak voltatok velünk azelőtt, azonban akik egyszerűen elfelejtették az ilyen élményt, ahogy a behelyezett feledékenység fátylai vezettek benneteket.

A fátylak, melyek alatt jelenleg működtök, szükségesek az alsóbbrendű dimenziók észleléséhez anélkül, hogy a felemelkedettebb birodalmaknak kitennének benneteket, addig, míg a megfelelő Létösvény nem működik, és valójában nem működik egyik entitás sem sötétséggel, vagy rossz szándékkal. Számos leleplezés lesz számotokra, drága lelkek, az előttetek álló időben, és az egyik nagy tévképzet az, hogy nekünk kell tisztítani, mely abból való lesz éppen, mennyi erővel bírtak az alsóbbrendű erők világotokban.

Ahogy a sötét lelkek világotokban, valamint az alsóbbrendű asztrál lények, akik őket alkalmazzák, sok drága tudattalan lelket vettek rá, hogy őket táplálják az előre megszabott megrögzött gondolkodásokkal, melyekre a sötétek vettek rá sokat világotokban, hogy elhiggyék – [szinte] minden találmány a sötétek részéről az általuk kiadott propaganda oldalára írható.

Az a tény, hogy a feledékenység egy fátyla alatt működtök, természetesen nem egy kísérlet az alsóbbrendű entitások [lények] részéről, hogy visszatartsanak benneteket drága lelkek, hanem inkább a fátylak, melyek alatt működtök szükségesek, azért, hogy ráeszmélhessetek az ilyen fátylak káprázati és lezárt természetére, ahogy dolgoztok, hogy elnyomjátok őket magatokban.

A sötét lelkeknek valójában csupán annyi hatalmat adnak, amennyivel ti, drága lelkek ruházzátok fel őket, és ha nem ruházzátok fel őket túl sok hatalommal, és szándékkal feléjük, akkor csupán tápláljátok őket és cselekedeteiket, és ezért van az, hogy bármely sugárutat igénybe vettek, melyen keresztül összpontosítani tudják a félreinformálásukat, olybéli próbálkozásban, hogy meggyőzzenek benneteket, drága lelkek, hogy ők irányítanak, és hogy a lelkek, akiket alkalmaznak, hatalmon vannak.

Írnokunk észrevette, hogy sok drága lélek világotokban még mindig megtapasztalja a vegyi csíkok [chemtrails] és környezetszennyezés megjelenítését egeiteken.

Azt mondjuk, hogy az együttesen megjelenített [manifesztált] Fénnyel dolgozunk bármely adott területen, hogy segítsünk megsemmisíteni ezeket a vegyi csíkokat folyamatosan, és különböző „állomások” vannak, melyeket vehetünk, hogy hasznosítsuk az együttes Fényt, hogy feloldjuk a megjelenített [manifesztált] környezetszennyezést bármely adott területen.

Világotokban minden terület megtapasztalja a vegyi csíkok kitisztítását egy s más fokig, azonban a Fényesített munka hatása, melyet képesek vagyunk véghezvinni a vegyi csíkok kitisztításának és a környezetszennyezés nagy részének vonatkozásában egeitekben általában – ismételten – azáltal meghatározott, mennyi, és milyen tiszta a Fény, melyet tőletek, drága lelkek kapunk.

A sötéteket hatalommal való felruházás, mellyel ők nem rendelkeznek, csupán a sötét törekvéseiket fogja segíteni, mely miatt kérünk titeket, drága lelkek, hogy lássátok meg, hogy még világotok területei is, melyeket a vegyi csíkokkal permeteznek be, még mindig átélik ezen csíkok tisztítását, azonban ha az együttes Fényesített energia még mindig tompa [bármely adott területen], mi csupán ennyi munkát vagyunk képesek véghezvinni.

Vannak világotoknak bizonyos területei, melyen véghez tudjuk vinni ezt a tisztítást, azonban még mindig hagynunk kell, hogy úgy tűnjön, mintha ott lennének [az együttes hit miatt, miszerint nem semlegesíthetők], és ennek megtételénél megengedjük nekik, hogy láthatók legyenek, a hatások legrosszabbjaitól való tisztítás alatt, melyet rátok mérhettek volna, drága lelkek.

Közületek sokan még mindig látjátok és észreveszitek őket, és még azt is, melyet szemügyre vesztek, keményen lecsökkentették negatív hatásaiban, melyet rátok gyakorolhattak volna, azon a Fényen alapulva, mely a területeken adott. Legdrágább lelkek, teljesen megállíthatjátok a vegyi csíkok [chemtrails] sikeres permetezését, és megállíthatjátok a hatásokat, melyeket rátok mérnek, ha egyszerűen ráirányítjátok együttes, illetve még egyéni Fényeteket is egeitekre, a csíkokra, és a lelkekre, akik érintettek a permetezésben.

Sokkal szélesebb szemléletmódot átadva: ti, drága lelkek, segíthettek a sötét energiák egészének a tömeges átváltoztatásában minden formában, melyet felvettek, azáltal, hogy együttes és egyéni Szereteteket ráirányítjátok a titkos szövetkezésekre [cabalra], és minden lélekre is, kiket a titkos szövetkezések alkalmaznak.

Célozzátok Szereteteket a bolygó azon emberei irányába, akik permetezik az adott szennyeződést egeiteken, és célozzátok Szereteteket az egekre, és magukra a csíkokra, és mi venni fogjuk az ilyen energiát hajóink fedélzetén, és összpontosítjuk technológiáinkon keresztül, mely utána az ilyen energiát kiküldi, hogy megsemmisítse a csíkokat, és az összes többi szennyeződést egeiteken, és talajotokon. Valójában találjatok rá magatokban, hogy elvégezzétek ezeket a Fényesített cselekedeteket, és ráleltek arra a változásra, melyre vágytok!

Drága lelkek, átmentek egy átmeneti, véges Föld élményen, és mialatt világotokban vagytok, azt tanítják nektek, hogy csupán véges [körülhatárolt] lények vagytok, egy véges természet miatt, amelyet környezetetek visszhangozza, és számotokra Teremtetett, hiszen hisztek bennük.

Először arra szántak, hogy legyen az illúziónak, saját gyártmányotoknak egy hologramja, hogy benne működjetek és körüljátsszátok, és hogy lassan Teremtsetek benne, gondolataitokon alapulva a körülöttetek lévő valóságotokról, és a sötét lelkek azt óhajtották, hogy legyen fortély abban, hogy rávegyenek benneteket Teremtésük előre megszabott valóságainak táplálására. Valóságotok valójában saját magatok egy Teremtménye, azonban egyszerűen rávettek benneteket, drága lelkek, hogy tápláljátok a hamis valóságokat, és elhiggyétek, hogy a hamis valóságok, melyeket tápláltatok, az egyedüli valóságok, amikor valójában nem azok.

A kulcs szempontja annak, hogy rávegyenek benneteket, drága lelkek arra, hogy folyamatosan tápláljatok egy alsóbbrendű dimenziós valóságot, az volt, hogy folyamatosan rábírtak benneteket a táplálására félelemnek, illetve a félelem táplálásának egyik jellege a titkos szövetkezések [cabals] cselekedeteinek táplálása azáltal, hogy sok dologgal felruházzátok őket, vagy az [alsóbbrendű] asztrál alkalmazottjaikat, mely egyszerűen nem az ő tettük.

A sötét lelkek óhajtják, hogy azt gondoljátok, és érezzétek, hogy ők vannak hatalmon, és tudják, hogy sok lélek felébredése magában foglalja azon cselekedetekre való ráébredést, melyeket a sötétek tettek, és ez az, ahol manipulálni szeretnék gondolataitokat, drága lelkek, hogy ebben gondolkodjatok, amiatt, amit tettek világotokkal, és amiatt, amire rávettek benneteket, hogy tápláljátok, miszerint világotok teljes „ellenőrzésében” vannak, és ez egyszerűen nem így van.

Rá kell találnotok egy kiterjeszkedett érzékelésre az előttünk álló időben, ahogy a leleplezések és a felfedésekből átadott igazságok megmutatják nektek, hogy a sötétek nem voltak olyan nagyon hatalmon, ahogy azt hiszitek, hiszen világotokban ez időben a Fény erői látják a sötét lelkek befolyását jelentősen csorbulni, ahogy közületek egyre többen kezditek érezni azon Fényenergiáknak a természetét, melyekkel csupán ideiglenesen veszítettétek el összekapcsoltságotokat.

Világotokban a sötét lelkekből még [a magukban őrzött] Fényt sem oltották ki teljesen, hanem egyszerűen elhomályosították, és átmenetileg átvették a sötét és sűrű energiák, melyek egészen szó szerint működtették a sötét lelkek Életét és tetteit.

Számotokra, drága ébredő lelkek ez időben meglehetősen egy egyesítő [integráló] időszak történik, és most kezditek el kiemelni fejeteket a hosszú, sötét és sűrű alagútból, mely csapdában tartott benneteket, és valóságotokra korlátozott, részetekről mindannak a táplálásával, mely elterelt benneteket az ilyen alagútból kifelé vezető tiszta ösvényről.

Most, hogy rátaláltok a kiterjeszkedett elme és szív beállításokra, melyek képesnek látnak most arra, hogy rátaláljatok saját utatokra kifelé ezekből az alagutakból és hogy rátaláljatok a csodálatos napsugárral tarkított felemelkedett völgyekre. Ahogy rájuk találtok távozásotokkal, arra is ráleltek, hogy önmagatok minden része, mely még nem egyesült [integrálódott] és nem változott át, hogy kibontakozó felemelkedettebb dimenziós önvalótokkal összhangban cselekedjen, most felszínre bukkan épp csupán ezen átváltoztatás miatt.

Önmagatok korábbi részei készen állnak, hogy egyesüljenek és átváltozzanak, és ez a folyamat együtt jár azzal, hogy pontosan annak tesznek ki, mely önmagatok ilyen részeinek alsóbbrendű jellegeit táplálta, azért, hogy szembenézhessetek az ilyen dolgokkal, szemtől szemben, és magatokat átváltozni találjátok, mely az előkészített és korlátozott állapotokban tartott oly nagyon sokáig.

Legdrágább lelkek, hihetetlenül nagy lépéseket tesztek most, és eléritek a végső pontokat, melyeket el kell érni, hogy az alsóbbrendű dimenziós élmények maradványait egységbe rendezni [integrálni] lássanak benneteket, melyeket előzőleg megbélyegeztetek, és túlságosan kemény volt számotokra, hogy felszínre bukkanjanak.

Mindnyájatokat eltereltek szándékolt ösvényetekről számos alkalommal az Életek özönén keresztül végig, és azt mondjuk, hogy nem számít a mérték, mely terjedelemben ösvényetekről lejöttetek, mindig is a teljes tudat ösvényén voltatok és még ott is vagytok: ez egyszerűen az, hogy meghoztátok a döntéseket, melyek benneteket eltérő kereszteződésekre vezetett el ezen ösvény mentén.

Eltérő Élet- és létezési stílusokat választottatok, és kipróbáltatok különböző eszmetanokat / világszemléleteket [ideológiákat] és megrögzött gondolkodásmódokat az Életek özöne alatt, hogy meglássátok, melyik rezeg együtt veletek a legjobban, mielőtt ráfordultatok volna az ösvényre, hogy átalakítsatok mindent, mely visszatartott benneteket [a felemelkedettebb birodalmaktól].

Arra szántak benneteket, hogy élvezzétek az alsóbbrendű dimenziós élményt, és hogy rátaláljatok a szépségre minden időszak minden Életében, hiszen még a legsötétebb időszakokban is világotokban volt néhány legszebb a felemelkedettebb dimenziós energiák szempontjából, melyet érezni lehetett, és hozzá lehetett férni, azonban ez egyszerűen nem volt az ilyen időkben.


Csatorna: Wes Annac

Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumitudatossag.blogspot.com/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


Vér telihold
Sződd a hálót!

"Vér telihold" október 29-30-án

Copyright © 2012 Robbyne. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Weave the Web – Blood Full Moon in October 29th/30th – 11 Oct 2012 – White Wolf Journeys – http://www.whitewolfjourneys.com/


Ahogy folytatjuk, hogy bolygónkon érezzük a magasabb rezgéses frekvenciák hatását, számos alkalommal érezhetjük azt, hogy eltévedtünk. Az energia emelkedik [felépül], hiszen három jelentősebb energetikai váltást fogunk megtapasztalni, az erőteljes teljes napfogyatkozást november 13-án, a szívet megnyitó szeretet igazodást 12:12:12 alkalmával, és az igen megjövendölt 12:12:21 galaktikus együttállását, a téli napfordulóval egy időben.

Sokan váltak elcsigázottá, és küszködnek, ahogy folytatják a mélyen elvetett érzelmi lenyomatok kitisztítását. Mi mind egy felfokozott sebességgel vetkőzzük le az érzelmi emlékek rétegeit egymás után. A nyugtalanság állapotában vagyunk, ahogy látjuk régi életünket és létezésünk régi módjait körülöttünk szétmorzsolódni. Mi épp nem illeszkedünk bele a régi valóságba, azonban zavarodottak vagyunk azt illetően, hogy az új ösvény mit hoz. Sokan éreznek egy megértést / megismerést, miszerint szükségük van lépni, vagy változtatni, azonban nem tiszta, hogy ez az elmozdulás hová viszi el őket. Októberben megtapasztalunk egy hathatós „vérholdat”. Az északi féltekén ez egy idő, amikor az éjszakák frissek és tiszták, és érezhettek egy változást az energiában körülöttetek. Ez az az idő, amikor a fátyol világunk és a lélek világa között elvékonyodik, a fátyol a legvékonyabb lévén a Sam Hein, vagy All Hollows Eve idején. Ezt az időt a jelentős lelki [spirituális] fejlődésre használhatjuk.

Figyeljetek oda az álmaitokban kapott üzenetekre, hiszen az álomidő aktívabbá válik, amikor a két éjszaka egyikéhez közelebb haladunk, amikor a fátyol a legvékonyabb. Készítsetek egy oltárt, hogy tiszteljétek őseiteket, és kérjétek meg őket, hogy mutassanak utat nektek, és védelmezzenek benneteket. Őseink tiszteletének, és ezen az éjjelen iránymutatásuk kérésének célja: azoktól, akik eltávoztak, és még mindig érdeklődnek világunk iránt, és gyakran kérik, hogy segítsék a szeretteiket, akik még mindig az emberi világban sétálnak. Ez egy éjszaka arra, hogy az ember megnyugtassa elméjét, és egy békésséget érezzen szívében azáltal, hogy csendben ül, és érzi annak a szerető ölelését, aki eltávozott a látatlan világba. Gyönyörű gondolatok és érzések fogadásával, a csodálatos zene hangjával őseink lelkeit meg lehet idézni. A japánoknak van egy hagyománya, amit Obon-ként ismernek, ahol az ősök lelkeit visszahívják, hogy töltsenek el időt a családdal – az ősökről gondoskodnak, és tisztelik őket. Habár ez az ünnep gyakran augusztus közepén történik meg Japánban, hasonló hagyományokat ünnepelnek más kultúrák a Vérhold ideje alatt. Gyakran kaphatunk iránymutatást szeretteinktől a döntésekkel kapcsolatosan, melyekkel talán küszködünk.

Készítsetek elő egy oltárt négy gyertyával. Két feketével és két fehérrel. Helyezzétek el a fehéreket kelet és dél irányában, és rakjátok a feketéket nyugat és észak irányában. Helyezzetek el egy almát az oltár közepén, és ha egy bizonyos szerettet szeretnétek tisztelni, aki eltávozott, rakjatok ki egy képet erről a személyről, vagy tárgyat tőle. Az alma az a gyümölcs, melyet az emberek világának ajándékoztak, azonban a látatlan világból ered, és szeretteitek jelenlétét hívhatja be számotokra.

Rakjatok egy tál fehér rózsaszirmot az oltár közepére. Menjetek ki, és ajánljátok fel a tál rózsaszirmot a teliholdnak. Még ha felhős is az ég, lehet érezni a hold erejét. Forduljatok keletre, és hívjátok a levegő elemeit, és egy pár szirmot ejtsetek le. Forduljatok délnek, hívjátok a tűz szellemét egy pár rózsaszirmot ledobva. Forduljatok nyugatnak, és hívjátok a víz elemeit [elementáljait] egy pár rózsaszirmot eldobva. Végül, forduljatok északnak, és hívjátok az ősöket, és az állati szövetségeseket, további pár szirmot leejtve. Vigyétek vissza be a tálat a megmaradó kevés szirommal, helyezzétek el középre, és gyújtsátok meg a gyertyákat. Üljetek le csendben, és érezzétek az ősök jelenlétét. Figyeljétek útmutatásukat, bármilyen üzenettel bírnak számotokra. Írjátok le az üzeneteket, bármik is legyenek azok.

Vegyétek a papírt, és felétek hajtogassátok össze. Amikor készen vagytok, zárjátok le a kört, azáltal, hogy köszönetet mondotok az ősöknek és a szeretteteknek, akik eljöttek ezen az éjjelen, hogy megtiszteljenek benneteket, és hogy utat mutatnak ösvényeteken. Legyetek örömtelik, hiszen a két világ egyesül, a látható és a látatlan. Helyezzétek el a papírt párnátok alá ezen az éjjelen, és fordítsatok figyelmet álmaitokra. Azok, akik rendelkeznek a 2012 Szertartáskönyvemmel, van egy különleges elvégzendő szertartás erre az éjjelre.

Csupán egy emlékeztető: a határidő, hogy egy személyes üzenetet kapjatok a 2013 Holdciklus és Szertartáskönyvemhez: 2012. október 20.

A rendeléshez vegyétek fel a kapcsolatot Guy-jal: guyseaman@hotmail.com


Ha szeretnél csatlakozni a „Sződd a Hálót” programjához, és meg szeretnéd kapni az elkövetkező eseményekről a friss információt, kérlek, vedd fel a kapcsolatot Robbyne-nal a www.whitewolfjourneys.com honlapon.


Copyright © 2012 Robbyne. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Robbyne http://www.whitewolfjourneys.com/

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumitudatossag.blogspot.com/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


2012. október 13., szombat

A Teremtés egésze: önmagának egy tükreA Fiastyúki Kilencek Tanácsa:

A Teremtés egésze: önmagának egy tükreCopyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
The Pleiadian Council of Nine: All of Creation is a Mirror of Itself


Ahhoz folyamodtunk, hogy a gyönyörű Fiastyúk csillagrendszert lakjuk, és a bolygót, melyet közülünk sokan otthonunkként foglaltunk el, az Erra bolygó, bármikor, amikor nem létezünk és Élünk drága Anyahajóinkon. Ez a bolygó egy kommunikációs súlypont az Univerzum nagy részének minden zugában, és az egyik fő felemelkedett bolygó, melyen a Fényszövetség számos „bázist” és szállítási központot tart fenn.

Számos felemelkedett és fénnyel telített várossal bírunk az Errán, és egy tökéletes rezgéses illeszkedésben rendelkezünk drága bolygónkon területekkel, melyeket sokan úgy vesznek tudomásul, mint e kedves Galaxis minden részében a legszebb természeti helyek közül néhányat. Drága lelketeket fokozódóan teszik ki világotok túlsúlyban lévő szépségének, és azt mondjuk, hogy Erránk nagyon közel áll drága Földetekhez, több módon, mint amit talán felismernétek.

Vannak a drága Földeteket az Errával összekötő csillagkapuk, melyeket kinyitnak [mindenkinek, hogy meglássa] az előttünk álló időkben, és mindnyájatoknak fel fogják ajánlani a szabad „áthaladást” és utazásokat világunkba, ahogy átadják majd nektek a választási lehetőséget, hogy felfedezzétek, valamint a sok jellegzetességet, melyet drága világunk, Erránk felajánlani bír. Megadják majd a lehetőséget nektek, hogy elutazzatok bármelyik más felemelkedett bolygóra is, ahová óhajtotok, és képesek lesztek elutazni minden tárgyra Csillagrendszerünkön belül.

Erra bolygónk valóban összehasonlítható a [nem olyannyira] képzelt „jövő világával”, melyről ti, drága lelkek oly sokat hallottatok és olvastatok azon keresztül, mely képzelt történetek voltak. Míg társadalmaink az Errán egészen fejlettek, vannak kiterjedéseink más csillagrendszerekben, és galaxisokban is, mialatt segítünk, és a Galaktikus Szövetség részei vagyunk, egy átfogó boldogságot és felemelkedett természetre fogtok rálelni ezzel a világgal, és minden más égitesttel kapcsolatosan drága csillagrendszerünkön belül, hiszen közösségként fejlődtünk a teljes tudat / tudatosság birodalmaiba.

Világunkban vannak Követ-központok, más világok és más galaxisok számára, hogy technológiánk gondoskodjon rólunk, hogy egészen egy pillanat alatt képesek legyünk hozzáférni [a Galaxisokhoz].

Tudunk segíteni a különböző civilizációk felemelkedésében, ahogy fejlődnek, és növekedési tervük mentén nagy lépéseket érnek el, mely késznek látja őket egy fejlett társadalommal való kapcsolatfelvételre világuk peremsávjain kívül, és rutinosan teszünk nagyköveti erőfeszítéseket a sok ébredő léleknél, mint például veletek is, kik kezdenek majd nyitottá válni jelenlétünkre és a Szerető és jóindulatú galaktikus fajok egész Szövetségének jelenlétére, akik az egyes nem fejlett bolygók fejlődésében segédkeztek, mint azok a bolygók, melyeket a fejlődésre szántak.

A Föld az egyik ilyen bolygó, mely számos lehetőséggel rendelkezik egy felemelkedés megtapasztalásához, és sok drága lélek a Föld felszínén tapasztalt meg egyéni felemelkedést, míg a világotokban volt, habár a lehetőség az együttes felemelkedéshez nem érkezik el nagyon gyakran, mely miatt erőfeszítéseink, és különösen a ti erőfeszítéseitek több mint szükségesek már elég régóta.

Boldogan utazunk a Galaxison át végig, és segítünk számos fejlődő bolygónak rálelni a tudat / tudatosság tiszta állapotaira, melyeknek elérését segítettük e gyönyörű Szövetség révén, amelynek most részesei vagyunk, és fel kell ismernetek az előttetek álló időben, ahogy drága világotokat beavatják közösségként a tudat tisztább állapotaiba, mely nem fogja lefedni, vagy kiszűrni az információkat, melyeket magatokba tudtok szívni bármely adott időben, miszerint Szövetségünk a sok vezető Fényesített Szervezet közül az egyik, mely segít ennek az egész Világegyetemnek az elkerülhetetlen felemelkedésében.

Eljövünk hozzátok most, friss információkat és kommunikációkat megjelentetve a hajlandó vendéglátókon és írnokokon keresztül olybéli erőfeszítésben, hogy segítsünk benneteket nyitni a metafizikai és „paranormális” energiáitokra, amelyek elvezetnek majd benneteket a tudatossághoz és azon csakrák megnyitásához, melyeknek nyitva kell lenniük, hogy szert tegyetek egy egyéni és együttes felemelkedésre. Mi is különböző és egyedi módszereket hasznosítunk, hogy sok bolygóval felvegyük a kapcsolatot, olyanokkal, mint a drága felébredt világok, melyek kezdenek rátalálni a tudat és érzékelés felemelkedettebb állapotaira, melyek őket kitörni látják az alsóbbrendű dimenziós élményeikből, illetve átváltoztatni észlelik azokat.

Drága lelkek, olyan hihetetlen nagy lépéseket tesztek, és ahogyan azt kifejezésre juttatták, világotok felemelkedésének oly sok drága bolygó felemelkedéséhez vezet el, és az ilyen bolygók közül sok mohón várja világotok felemelkedését, azért, hogy megkaphassák a szükséges energialökéseket, hogy segítse őket saját felemelkedésük elnyerésében.

A Föld volt a Fény jelzőtüze, valamint a súlypontja a sötétségnek és sűrű cselekvéseknek, amelyek más galaktikus fajok negatív tetteiből jöttek létre, akik irányították [kontrollálták] az érdeklődéseteket értetek és világotok számára.

Az ilyen fajokat régóta száműzték gyönyörű, felemelkedő világotok környékéről, ahogy a károk, melyeket már megtettek az ilyen lelkek, belefűzték magukat az együttes gyökereitekbe, hiszen sok drága lélek világotokban folytatja a nagyon sűrű és alsóbbrendű dimenziós megrögzött gondolkodásmódok táplálását, amely sokat tart vissza attól, hogy felismerje a felemelkedettebb és tisztább tudatállapotokat és érzékeléseket, amelyek a sűrű és idejétmúlt, az elkülönülésből, félelemből és gyűlöletből táplálkozó megrögzött gondolkodásokon túl nyugszanak.

Türelmetlenül várunk jelenlétetekre világunkban és hajóinkon, hiszen oly nagyon sok mutatnivalónk van nektek, drága lelkek drága Csillagunk és Anyahajóink fejlett természetéről, Erra felemelkedett természetével egyetemben. A legsűrűbb, mégis az őserdők leggyönyörűbbjét kell megtalálnotok az Errán, ahol a kis fiastyúkiak, vagy máskülönben emberi társadalmakról tűnik úgy, hogy léteznek, mégis, az ilyen területek egészen szépek, harmonikusak és békések lesztek, hiszen ráleltek a világotokban őshonos állatokra, és Csillagrendszerünkre, mely úgy tűnhet számotokra jelenleg, hogy meglehetősen egzotikus és az érzékeléseteken kívül esik.

Állataink nincsenek korlátozva azokra a génekre, melyekre drága Földeteken, és képesek átalakulni, és különböző testeket, szervezeteket felvenni, ahogy megtapasztalják a tudatot, noha ez világotoknak jelenleg lehetetlennek tűnik, az Errán meglehetősen rutinosan végrehajtott folyamat állataink közül soknál.

Mivel az Erra egy felemelkedett világ, úgy fogjátok találni, hogy az állatok, és mi is, [fiastyúki] Emberek, valamint a felemelkedettebb dimenziós [testetlen] energiaformák az Errán természetüknél fogva békések, és közülünk senki sem óhajt még egy légynek sem ártani. Képzeljétek el, hogy egyesültek vagytok azokkal a teremtményekkel, melyek hasonlóak a ti oroszlánjaitokhoz és tigriseitekhez, tudván, hogy az ilyen lelkek sosem óhajtanának nektek ártani, csakúgy, ahogyan ti sem óhajtanátok nekik ártani. A túlélő és védekező gének nem uralkodóak a felemelkedett lelkek között világunkban, akik azt választották, hogy állati formát vesznek fel.

Sok elgondolás lesz a valósággal kapcsolatosan, melyet világotokban tápláltak, amelyet ki kell majd tisztítani, ahogyan elmagyarázzák, hogy nincs lehetetlen a Teremtés egészén át, és szó szerint minden, melyet az ember el tud képzelni, már létezik.

Akármikor, amikor van egy gondolatotok, vagy úgy tűnik, hogy valami újat fedeztek fel, gyönyörű felfogó Fényetek felragyog azon a dolgon, melyet Teremtettek, megtapasztaltak, és újra megtapasztaltak számos alkalommal a Teremtés egészén át végig. Mesélünk nektek világunk néhány jellegzetességéről olybéli erőveszítésben, hogy segítsünk kiterjeszteni érzékeléseteket, és hogy elmagyarázzuk azt is, hogy egy felemelkedett ötödik dimenziós világ milyen, hiszen ti mind olyan észlelések felé növekedtek, mely végtelen az információ kiterjedésében és tisztaságában, melyet képesek vagytok felfedezni bármely adott tárgy vonatkozásában.

A Csillag- és Anyahajók használata mellett, drága lelkek, magatokat képesnek fogjátok találni bárhová elutazni a Teremtés minden zugába, gyönyörű, nyitott elmétek puszta gondolata révén, és rátaláltok a technológiára is, mely inkább segíti a kikapcsolódást nyújtó utazásotokat, vagy Anyahajóink esetében ez fog szolgálni az igen nagy parancsnoki központokként és súlypontokként a jóindulatú fajok számára, hogy összegyűljenek és segítsenek e gyönyörű Világegyetemnek felemelkedni.

Közülünk, ha bárkire bármikor esetleg rátörne különösen a honvágy otthonaink iránt a Fiastyúkon belül, képesek vagyunk teljesen leutánozni az ilyen környezetet, meglehetősen szó szerint kihúzva a pontos energiát az ilyen környékből, és egy határtalan, végtelen „térben” megjeleníteni holografikus technológiánkon keresztül.

Megjegyezzük, hogy bármikor bármilyen fajta holografikus technológia kerül megemlítésre, drága lelkek, közületek sokan automatikusan ahhoz folyamodtok, hogy elképzeltek egyféle átlátszó energiát, mely csupán látható, és nem érezhető, vagy megtapasztalható. Azt mondjuk, hogy ez az elképzelés egy kicsit erős technológiánkkal összehasonlítva, hiszen szó szerint képesek vagyunk Teremteni, és érezni bármilyen és mindenféle környezetet, melyre vágyunk az egyik szobánkban, melyet különösen bármely környék holografikus vetítésére szántak.

Ha szeretnénk, megtapasztalhatjuk Belső Földetek részeit, vagy birodalmakat világotok felszínén, melyek felemelkednek, és kezdenek illeszkedni együtthangzásunkra [rezonanciánkra], és valóban, az egyetlen tényező, mely távol tart bennünket a Teremtés bármely területének megjelenítésétől technológiánkkal, a terület rezgése, melyben magunkat óhajtjuk találni.

Például, meg tudnánk jeleníteni magunkat hajóinkról szeméttelepeitek környékén, vagy bármely más sűrű környezetben, melyet a ti drága világotok felajánlani bír. Jóllehet, magunkat találhatjuk azon terekben / szobákban, melyek megengedik számunkra az ilyen megjelenítéseket technológiánkkal, óceánjaitok területein, melyeket felkészítettek, hogy befogadják a kolóniák emelkedését, melyek hajdan természetükben fényesítettek és felemelkedettek voltak, azonban melyek azóta időtök számára elvesztek.

Ezek a kolóniák, melyeket említünk, fel fognak emelkedni, mert ötödik dimenziós energiákkal és egybeolvadt idővonalakkal fogtok kölcsönhatásba lépni, melyekben ezek a kolóniák nem háborúztak egymással, és inkább felemelkedtek. Természetesen Atlantisz és Lemuria kolóniáiról beszélünk.

E két kolónia meglehetősen jól boldogult más földi idővonalakban, és ez egészen nyilvánvalóvá válik, ahogy földi idővonalaitok egybeolvadnak, és rátaláltok egy ebből eredő emlékezésre, és együttes [kollektív] élményre Atlantiszról és Lemuriáról. Rá kell lelnetek arra a Lemuriára is, mely a föld alá vonult, és világotokban agarthaniakként felemelkedett, és sok más lélek világotokban a felemelkedett birodalmakban boldogan mutatja majd meg magát nektek a kezdeti leleplezéseket és a technológia átadását követően.

Be fognak majd mutatni titeket Agartha felemelkedett együttműködési csapatainak, akik nagyon keményen dolgoztak a mesebeli bejelentéseken, és az ilyen bejelentések jellegein, melyek a Belső Földet fogják felölelni, hogy a lelkek a Belső Földben hogyan lettek azzá, akik, és ebben a bizonyos pillanatban hol vannak, és milyen közel állnak közületek sokatokhoz: a legjelentősebben közületek azokkal, akik Atlantiszban vettek fel Életeket, ahogy figyelték civilizációs fejlődéseteket, háborútokat, és rátaláltak a megvilágosodásra az egész történelmeteken át, beleértve azt a történelmet, melyről még nem beszéltek.

Atlantisz és Lemuria létezése egészen kimaradt jelen történelmetekből, mint az egészen felfedezett igazsága a fejlett és Szerető lények létezésének drága Földetekkel. E lelkek közül sok rutinos kommunikációkat bocsátott ki az emberiséggel, és [ezen túl] oly nagyon sokat tettek, hogy segítsenek nektek beavatást adni a megértés egy állapotába a jelenlétükről és óhajukról, hogy segítsenek benneteket felemelkedni.

Érezzük az ilyen kívánságot is, és míg közületek sokatokkal voltunk együtt legutóbbi és előző civilizációitokban, meglehetősen közel kerültünk e világ felemelkedéséhez, és alig várjuk azt, hogy a csodálatos felemelkedett – hogy így mondjuk – „idővonalban” találjunk benneteket, ahol mi mind egy csodálatos egységet tapasztalunk meg magunkkal, veletek, és a drága Földeteken belüli lelkekkel.

Elegendő azt mondani, hogy mialatt létezik egy Központi Nap Földeteknél, melyet sokan „magként” tolmácsoltak, Földetek valójában belül üreges, és voltak [és vannak] teljes civilizációk, melyek Földetek belső felépítésén belül léteznek. Ez így van, mert ez az, ahogyan Teremtőtök bevezette a tudatosság megtapasztalására a különféle Életet vendégül látó valóság szerkezetet általában: egy külső élmény / tapasztalás mindig párosul egy belsővel.

A Teremtés egésze önmagának egy tükre, és a Földetekben létező lelkek egy szövetség, az emberiség felemelkedett visszatükröződése lévén.

A belső Földbe való belépéssel a lemuriaiak legfelemelkedettebbjei elkezdik újra felépíteni társadalmukat egy új módon, mely kevésbé védekező szerkezeteket, parancsnoki központokat kíván, hiszen mindenkit sajátságosabban fognak megcélozni a béke és a fenntartható összhang [harmónia] irányában Agartha minden területének egészén át.

Valóban, különböző civilizációk léteznek Belső Földetekben, és mialatt a Belső Föld „árnyékbirodalmai” előzőleg alsóbbrendű szándékú lényeket láttak vendégül, akik a földi titkos szövetkezéseitekkel dolgoztak együtt, ezeket a lelkeket kitisztították az ilyen birodalmakból, ahogy az ilyen birodalmakat felkészítették, és a Forrás energiájával „pumpálták” fel, mely hamarosan egészen nyilvánvalóvá válik drága felszíneteken, ahogy ti mind eléritek azokat a pontokat naptáratok mentén, melyek közösségként beavatnak benneteket az ötödik dimenziós tudatállapotokba.

Drága lelkek, mialatt számos váltópont lesz, egészen erősen, hogy elérkezzenek a közvetlenül előttünk álló időben, mindnyájatokat folyamatosan hozzáigazítják majd ezen energiákhoz, hiszen átadják ezeket nektek, és ti mind a felemelkedés megtapasztalásában találjátok magatokat a saját szintjeiteken, ahogy keresztülmentek a különféle gyors állomásokon növekedésetek mentén, mely részetekről nem lát további elzáródásokat, vagy gátlást az ötödik dimenzió birodalmainak megtapasztalásában.

Kezdtek rátalálni az ötödik dimenzió birodalmainak nagyon tiszta érzékeléseire, hiszen ti mind a legrosszabbján dolgozzátok magatokat keresztül annak, melyet önmagatoknak kijelöltetek, és közületek néhányan éppen most láttok neki ezen átváltozások legnehezebb jellegeinek, mialatt mások a leckék végső befejezését éritek el, melyet megtanulni kijelöltetek magatoknak.

Közületek azoknak, akik az utóbbit élik át, elmondjuk, hogy maradjatok erősek, és határozottak vég nélküli kutatásotokban, hogy a Fény és érzelem egyensúlyát megtartsátok, mely meghaladni és felülmúlni lát benneteket annak a legrosszabbjának az átalakításában, melyet magatoknak megtapasztalni kijelöltetek. Átmentek leckéken, melyek próbára tettek benneteket önmagatok velejéig, és mialatt annak a legnehezebbje, melyet kijelöltetek magatoknak valóban átdolgozásra kerül általatok minden pillanatban, azt kérjük tőletek, folytassátok, hogy éberek maradtok, hiszen még mindig marad elvégzendő munka számotokra.

Növekedésetek mentén most értek el egészen új szakaszokat és szinteket, és ahogy ezt teszitek, önmagatokat a tudat / tudatosság alsóbb síkjain létezve látjátok, melyek mindig fogokozódnak tisztaságukban, ahogy a megrögzött gondolkodásotok benneteket e szinteket elérni lát, összhangban növekedési tapasztalásotokkal. Még mindig van a nehéz felemelkedésből egy kevés teendő, azonban legnagyobbrészt, mindnyájatoknak gratulálni kellene magatoknak a növekedés szintjei miatt, mely mentén találjátok magatokat, hiszen ti mind az ötödik dimenziót hozzátok világra, ahogy fokozódóan áramolnak át valóságotokon a szükséges cselekvésekkel, melyeket közületek mindenki állandóan véghezvisz.

Látjuk és érezzük a cselekedeteket, melyeket elkövettek, amelyek egyre inkább elvisznek benneteket a felemelkedettebb birodalmakkal való igazodáshoz, és ahogy néhányatok, drága lelkek, még mindig tápláljátok Életetek bizonyos sugárútján a sűrűséget, a megrögzött gondolkodásaitokról, melyeknek kitettek benneteket, a földi élményetek nagy részének valótlanságának, úgy találjátok, hogy megszerkesztett [fabrikált], és az ilyen szerkesztéseket a Föld közössége táplálta oly nagyon régóta, azonban elmondjuk nektek, hogy akaratotok és szándékotok egészen hathatós, és látni fogja az együttes energiákat növekedni nagy módokon, bármikor, amikor meghozzátok szándékotokat, hogy az új világképet hozzátok át magatokon bármely lehetséges úton.

Azelőtt megvitatásra került a drága együttes [kollektív] tudatotok erős és összekapcsolt természete, valamint az erős energetikai kötések, melyeket ti mind egymással fenntartotok az együttes háló világotokban, az egészen szó szerint egyike az „összekuszálásnak”, drága lelkek, egymás aura mezejével és gondolati, érzelmi energiáival, gondolataitokon és érzelmeiteken keresztül egymás iránt és egymással kapcsolatosan.

Bármely időben, amikor egy társ lélekre gondoltok, rezgéseteket rájuk célozzátok egy sajátságos módon: bármely módon gondolkodtok az ilyen lelkekről. Ezt teszitek velünk, és a felemelkedett közösség maradék részével is, drága lelkek.

Például, bármikor, amikor ti, drága lelkek, azt választjátok, hogy ránk gondoltok, vagy másra, pozitívan, vagy boldogan, tiszta rezgéseket küldtök, és azok, akiknek elküldtétek, egy ebből eredő felemelkedést tapasztalnak az ilyen rezgésekből, még ha tudatosan nem is ismerik fel, hogy egy ilyen felemelkedést kapnak.

Ha bármilyen fajta negatív gondolattal bírtok irántunk, vagy más iránt, akkor rezgéseteket oly módon célozzátok ezen keresztül, mely semmi jót sem tenne bármely lélekkel, olybéli kísérletben, hogy negatív rezgéseket küldjetek nekünk, hiszen ezeket azonnal aura energiánk legszélső részének elérése során a tiszta forrás energiájának legboldogabbjává és legfényesebbjévé alakítják át.

A Föld közösségének energiáinak egyszerű és természetes átalakításait visszük végbe bármely adott pillanatban, ahogy ti, drága Fénymunkások és csillagmagok, akik az együttes sűrűség legnehezebbjét tapasztaljátok, hiszen ezeknek tesznek ki benneteket, és sok esetben, ahogy ez átjön rajtatok, illetve, ahogyan ezt tápláljátok.

Mialatt viseltük a magunk részét [megkísérelt] negatív energiákból a titkos szövetkezés [cabal] tagjaitól, vagy világotokban azon lelkektől, akik nem fogadták el jelenlétünket okok özöne miatt, ti, drága lelkek, akik kitettétek magatokat, és kifejezésre juttattátok az igazságokat, melyeket benn tudtatok, a legvakmerőbb ugrásokat és legerősebb megmérettetéseket vettétek magatokra, hogy a Fényből, és azon lelkektől kapjatok igazságot, akik boldogan és cselekvően dolgoznak a Fényért, világotokban odakinn, és ez az igazság fokozódóan „beszáguld” együttes [kollektív] tudatotokba és tudatalattitokba, és ez a kezdet, hogy elfogadottá és ismertté váljon, hiszen az igazság az ami, sokatok révén világotokban.

Örökké lesznek olyanok, akik még nem hisznek, vagy akik nem vágynak hinni, és kérünk benneteket drága lelkek, ne csüggedjetek mások véleménye miatt, hiszen mindenki a saját csodálatos és bámulatos ösvényén van vissza a Forrás felé, és nem számít, melyik sajátságos úton találtok rá tudatosságotokra drága lelkek, közületek mindegyikőtök érintett a folyamatban lévő felemelkedési mozgalomban / mozzanatban világotokban. Akik meghozzák őszinte és folyamatos szándékukat a felemelkedés iránt: ti mind rátaláltok a tiszta tudatállapotokra, melyek felé fejlődtök.

Végtelenül Szeretnek benneteket mind, és átmenetileg távozunk a kommunikáció e vonalából, ahogy elhagyunk téged, drága lélek, hogy magadba szívd energiáinkat, és átadott rejtjeleinket, melyek végül segítenek neked egységbe rendezni [integrálni] energiáinkat, és az igazságokat, melyeket átadni óhajtunk könnyebb módokon, mialatt közületek sokan lelnek rá egy felemelkedésre azáltal, hogy bármely csatornázott kommunikációt elolvassák, melyek tiszta szándékkal vannak, és a Fényből valók.

Azt mondjuk, hogy energiáink messze nem a Fény legtisztább forrása általi, melyekre rátaláltok, hiszen az ilyen Fény tisztaságát magatokban találjátok majd meg, habár energiáinkat egy teljes tisztaságban adjuk kommunikációinkon keresztül a legjobb kiterjedésben, ahogy tudjuk, egy olybéli erőfeszítésben, hogy átnyújtsuk nektek az ilyen energiák „előzetesét”, melyekre rátaláltok a kutatás és a befelé fordulás révén.

Ti mind rendelkeztek e tiszta képességekkel, hogy befelé forduljatok, és számunka ez egy folyamatos Öröm benneteket látni ennek megtételében. Kezditek érezni a láncokat és kötéseket, melyek az alsóbbrendű dimenziós valóságok csapdájába ejtettek, [ahogy átalakítjátok őket], és kérünk benneteket Szeretettel, és csodálattal, „folytassátok a továbbhaladást”.

Köszönöm nektek, a Fiastyúki Kilencek Tanácsának


Csatorna: Wes Annac

Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumitudatossag.blogspot.com/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/
2012. október 3., szerda

SanJAsKa 2012-08-30


SanJAsKa: 
Szeretet energiátok nagyon is valós és hatékony


2012. augusztus 30.

Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
SanJAsKa: Your Love Energy is Very Real and Potent


Mialatt Életeteken keresztülmentek, és átmentek az utolsó leckéken, melyeket magatoknak tűztetek ki, mielőtt emlékeztek felsőbb dimenziós Mennyországotokra – mely körülöttetek mindenütt létezik – mi magunk is sokat dolgoztunk, hogy előidézzük a fizikai megjelenítéseket [manifesztációkat], melyek látják belépéseteket a Mennyországba, előrehaladva olyan simán, amilyen simának tervezték.

Körülnézhettek esetleg gyönyörű világotokban jelenleg, és észrevehetitek, hogy nem tűnik úgy, hogy sok változást tettek, és hogy a leckék, melyeken átmentek, egy kicsit nehezebbek lehetnek, mint amit eredetileg előre éreztetek, azonban drága lelkek, ti jöttetek el erre a világra tanulni, és tudjátok meg, teljesítettétek!

Ti mind olyan leckéken mentek át, melyek megtörik fizikai és mentális burkaitokat, mialatt kiteszitek magatokat a Teremtés tiszta birodalmainak, mely az ilyen fátylak érzékelésén túl fekszenek. Számos fizikai történés bontakozik ki az utóbbi időkben világotokban, és minden esemény a maga csodálatos módján kifejezésre juttatja jövőtök eljövetelét.

Elmondanánk nektek, hogy a médiátokra figyeljetek oda, és különüljetek el tőle.

Egyszerűen azt mondjuk, hogy fél szemetek legyen a hírek történetein, melyek kezdenek átszivárogni, és melyek folytatódni fognak, míg a végső leleplező eseményt elő nem idézik. Szinte időtök egészében látjátok a kezdetet, és a csírájában lévő eszmecseréket minden főbb ország hírmédiáiban, és az ilyen történeteket, és kis leleplezéseket meglehetősen gondosan tervezték, azért, hogy ellenőrizhessétek a lelkek együttes [kollektív] energiáját, akik az ilyen programokat magukba szívják, hiszen mindnyájatokat egyre jobban kiteszik azon igazságoknak, melyek begyűjtik számotokra a képességeket a felsőbb birodalmak érzékeléséhez.

Az egész közösség fogja érzékelni a felsőbb birodalmakat, miután átmennek a leginkább sokkoló felinduláson, és azt mondjuk, hogy minden létrehozott leleplezés nemcsak meghatározza az együttes [kollektív] „szinteket”, és együttes készenléteteket a leginkább paradigma összezúzó leleplezések magatokba szívásához és felfogásához / megértéséhez, melyek lesznek, hanem e leleplezéseket minden egyes Fénymunkás a legteljesebben segíti, aki felszívja őket, és aki képes megérteni azt, hogy ezek a világotokban eljövendő óriási változások jelei.

Nincs energia, mely meg ne találná útját hozzátok, és jelenleg sok drága lélek tapasztalja meg az energia legrosszabbját, melyet megjelenítettek, és magukon belül tartogattak az élmények özönén keresztül az alsóbbrendű birodalmakon belül. Míg végső leckéiteket és leleplezéseiteket éritek el, megsemmisítjük a légkörötöknek okozott környezetszennyezést, és segítünk áttörni az imént említett fizikai burkokat, bármely módon, ahogy tudjuk.

Számos lélek van, még a világotokban az ébredők is, akik még most sem egészen kényelmesek a rólunk, mint Tanácsadókról és segítőkről való elképzelést illetően, sem pedig a segítségről, melyet általában nyújtunk. Sokat tettek ki hamis információknak és szív beállítottságnak velünk kapcsolatosan különböző sugárutakról, melyek legnagyobbrészt a félreinformáláson alapulnak, azonban a mindig túlsúlyban lévő ok, hogy nem vagyunk olyan széles körben elfogadottak, mint amilyenek lehettünk volna eddig a pontig, az a szónokiasság és a propaganda volt, melyet a titkos szövetkezések [cabal] ravaszul, és nem oly ravaszul idézett elő a földönkívüli kapcsolat elgondolásával kapcsolatosan.

Az 1940-es éveitekben meglehetősen rutinosan vettünk fel kapcsolatot számos lélekkel, akik a nyilvánosság elé álltak, és felfedték a kapcsolatokat, melyeket mi létesítettünk, és egy egész kultúra egészen gyorsan fejlődött ki az Egyesült Államokban a jóindulatú Galaktikus emberekkel való nagyon is valós kapcsolatok témáján alapulva.

Sokan nem ismerik fel, hogy ez így volt az ilyen időkben, és ez azért van, mert számos rögzített riportot, melyet olyan lelkek adtak világotokban, akikkel felvettük a kapcsolatot, betiltottak, és elérhető lesz a nagyközönség számára, és a televízió sugározni fogja a leleplezéssel létezésünkről és óhajunkról, hogy segítsünk nektek kifejlődni a gyönyörű Mesterek társadalmába, mellyé váltok.

Egy kultúra és szív beállítottság jött létre a személyes, a fizikaiban történt kapcsolatokból, melyet számos hajónkkal tettünk, és szeretnénk, ha minden lélek tudná, akikkel kapcsolatot létesítettünk, hogy itt vagyunk világotokban, hogy segítsünk elindítani benneteket a tudat / tudatosság tiszta állapotaiba, és segítsünk nektek megtalálni az ebből eredő egységet közösségként, azért, hogy kinőhessétek [az érzékelt] szükségességet, hogy háborúzzatok, és a szükségességet, hogy tápláljátok azt a sűrűséget, amely a háborút okozza.

Sok lélek, akivel felvettük a kapcsolatot, meglehetősen intelligens lett az általunk nekik átadott információ miatt, és mert a gyógyító energiáink körül voltak, melyeket mi adunk ki, még akkor is, míg megengedjük az ilyen lelkeknek, hogy érzékeljenek minket egy korlátozott, emberi formában inkább, mint amit természetesen felveszünk, azért, hogy az ilyen lelkek ne legyenek túlságosan elhalmozva jelenlétünktől.

Megengedtük, hogy érezzék ezt a gyógyító energiát, mialatt felvettük a fizikai kapcsolatot sok lélekkel világotokban bármely adott időszakban, azonban az előbb említésre került időszakban nyíltan és boldogan osztottunk meg számos igazságot és betekintést történelmetek jövőjébe, és a sajnálatos következményekbe, ha kultúrátok folytatná a sűrűség alsóbbrendű cselekvéseit. Az ilyen lelkeket értesítettük a világotokban kibontakozó forradalmi eseményekről is, mely időtök évtizedei során általában felemelkedésként volt ismert.

Ez nem egészen úgy volt, ahogyan lefestettük az ilyen eseményeket azoknak a lelkeknek, akikkel kapcsolatot létesítettünk, azonban legyetek biztosítottak, elmagyaráztuk együttes fejlődésetek természetét, és hogy ezt nem mi érjük el, hanem ti, ahogy közösségként egyesültök, és felismeritek Egységeteket, mialatt újjáépítitek világotokat.

Tudtuk, hogy valószínűleg segítenünk kell nektek a kezdeti „felszállást a földről” – úgyszólván – az együttes [kollektív] fejlődéseteknél, és ez ismételten az előre felkészített szív és elme megrögzött beállítottságai miatti, ránk vonatkozóan, vagy bármi más témára vonatkozóan, mely a fizikai állapoton kívüli, melyet a benevelt propaganda mesterkedése okozott irányunkban és a metafizikai valóság számos további sugárútja iránt.

A titkos szövetkezések [cabals] elkezdtek vetíteni televízió műsorokat [show-kat] és filmeket a főszerepben velünk, mint idegen támadókról, olybéli erőfeszítésben, hogy egy tudatalatti [és közvetlen] propagandával befolyásoljanak egy olyan közönséget, kik fokozódóan váltak nyitottá és tudatossá jelenlétünket illetően. A közösség többsége látta a televízió show-kat, filmeket és [hallotta] a rádió programokat, melyek az idegen invázió főszereplésével jöttek ki, és az érdeklődés egy természetes és képzelt eredményeképpen ez volt a kezdete egy általánosan elterjedt szinten a gyűjtésnek velünk, és különösen űrhajóinkkal kapcsolatosan.

A „Világok háborúja” [War of the Worlds] rádió sugárzása egy hasonló időkeretben, melyről beszéltünk, a sötét titkos szövetkezések számára egy korona teljesítmény volt tudat alatt és tudatosan is, befolyásolva nyilvánosságotokat, hogy féljenek tőlünk, és általában féljenek az idegen invázió eseményétől. Míg az újabb kori történelmeteken át végig a különböző háborúk hosszasan kiterveltek voltak, mielőtt bekövetkeztek, a más országoktól való támadástól a félelem segített soknak, hogy tudat alatt féljenek még a további észlelt „külső” támadástól a negatív szándékú földön kívüliektől.

Attól fogva, hogy fizikai kapcsolataink kezdtek [erősen] megindulni az 1940-es éveitek körüli időszakban az Egyesült Államokban, a titkos szövetkezések előkészítették propagandájukat, hogy belétek neveljék a félelmet tőlünk, és a hitetlenséget bennünk, melyet tízszeresen tápláltak és juttattak kifejezésre világotokban a mai napig azok a lelkek, akik nem emlékeznek előző Életeikre melyben szemtanúi voltak kapcsolatunknak világotok különböző civilizációival.

Sok tudatalatti félelmet és propagandát csepegtettek be velünk kapcsolatosan Atlantiszotok és Lemuriátok bukását követően is.

Mivel a felelősséget nekünk adták a rombolás kapcsán, nemzedékeken keresztül ezt mesélték, a két kolónia végső és átmeneti elvesztésének emlékezete előtt, hogy a sugár, melyet háborús erőfeszítésekben lőttek ki, annak a technológiának volt az eredménye, melyet mi Teremtettünk, és használtunk a két kolónia ellen, inkább, minthogy a kolóniák fokozódóan háborúztak egymással, és fejlett technológiát fejlesztettek ki az ilyen hadviselést segítendő.

Nagyon óvatosnak kellett lennünk a különböző civilizációkkal való kapcsolatunkkal, és különösen jelenlegi civilizációtokkal, e propaganda miatt, és amiatt a propaganda miatt, melyet társadalmatokban ma nyújtanak, melyet időtökből évtizedek óta adnak.

Lehetőséget láttunk a kapcsolatfelvételre az 1940-es éveitekben, míg azon lelkektől, akik megtapasztalták az ilyen kapcsolatokat, a dokumentumokat és magyarázatokat a mai napig betiltották, köztudomásúvá válik majd az előttünk álló közvetlen időszakban, miszerint világotok sokkal több kapcsolattal bírt velünk, mint amit a sok felébredt lélek jelenleg elképzelhetne.

Sokat tudat alatt arra tanítottak, hogy féljenek a földönkívüliek elképzeléséről, az idegen inváziótól való félelem miatt, és e félelemtől történő tudatalatti menekülés jellege volt a kigúnyolásunk, és a világotokban való jelenlétünk valamint azoknak a lelkeknek a kigúnyolása, akiket kitettek a velünk való kapcsolatnak, legyen az akár fizikális, akár telepatikus.

Olyan nagyon közel állunk az emberiséghez a propaganda és az ebből eredő félelem ellenére, a hitetlenség és az általános kigúnyolásunk ellenére egy közösség részéről, akik [lappangva] félnek jelenlétünktől világotokban, és egy titkos szövetkezés részéről, akik azt akarják, hogy a közösség féljen jelenlétünktől; mindez ellenére nagyon szoros energetikai pecséteket tartottunk fenn az emberiség közösségével, mely miatt megengedték nekünk, és felhatalmaztak bennünket, hogy fizikai és telepatikus kapcsolatokat létesítsünk világotokkal, és emiatt is van az, hogy mi leszünk azok, akiket meghatalmaznak, hogy nagyban segítsünk a leleplezésekben, és a technológia átadásában világotoknak, melyre nektek, és drága Gaianak igazán szüksége van, azért, hogy elkezdhessétek meggyógyítani az együttes [kollektív] sűrűséget, és az ebből eredő szennyezést, amelyet okozott.

A sötét lelkek meglehetősen szó szerint csapdába ejtettek benneteket, drága lelkek, tudat alatt Teremtésük fabrikált valóságában.

Elvették tőletek azt a technológiát, mely jogosan a tiéteknek kell lennie, mely mindig is jogosan a tiétek volt, és a nemzedékekre visszamenően régi propaganda módszereinek alkalmazása révén – melyet az Annunakik és a Zeta faj negatív klikkje tanított – ezt a hamis valóságot formálták és mintázták, azáltal, hogy a harmadik dimenziós megrögzött gondolkodásokat, szív beállítottságokat és géneket manipulálták az emberek, állatok és a világotokban létező minden más Teremtés formájának fizikai szerkezetein belül, melyet az ilyen manipuláció elérhet.

Amíg az emberi testben vagytok, addig vagytok bármilyen fajta korlátozás tárgyai, és a Nirvána birodalmaiba való távozás, vagy a felemelkedettebb dimenziós fejlődés meglelése során találtok rá a minden kötöttségtől mentes szabadság erős és igazi érzésére, ahogy úgy találjátok, hogy sosem volt szükségetek fizikai testre, hogy megtapasztaljátok a gyönyörű tudatot / tudatosságot.

A fizikai test egyszerűen azért volt szükséges, hogy az alsóbbrendű valóságokon belül létezzetek, és a sötét lelkek ezt kihasználták az emberi és állati gének csekély manipulálásával, azért, hogy bármikor, amikor fizikai szerkezetetekbe megtestesültök, akkor ne csupán a sötét lelkek és megnyilvánulási lehetőségeik által nyújtott propagandának legyetek kitéve: sokkal fogékonyabbak is vagytok erre a propagandára az előre beállított korlátozások miatt, melyből teljesen és szabadon kitörhettek, azáltal, hogy elkezditek begyűjteni a tudatosságot, és elkezdtek fejlődni.

Ez az, amit kifejezésre kellene juttatni, drága lelkek: a sötétek emberi és állati gén manipulációja csupán az emberek és az állatvilág szabad akaratával összhangban működik, és a tudatosság összegyűjtésével, és az ebből eredő felvilágosultság kinyilvánításával ti, drága lelkek, lesztek, és teljesen széttöritek a láncokat, melyeket a genetikai manipulációk segítettek, amelyeket a sötét lelkek csepegtettek bele az emberekbe és az állatokba jelen időtöket megelőzően generációkra, amiként sokan közületek megtestesültetek.

Elég hosszú ideje világotokban a tobozmirigy nem volt egy jellegzetesség testetekben, mert az annunakik rabszolga fajokat óhajtottak Teremteni, akik nem tudják összegyűjteni a tudatosságot egy olyan templomon belül, mely nem engedte meg nekik ennek megtételét. Ez a bizonyos pillanat az, hogy ez a cselekvés leállt működésével, a közösséggel összhangban, akik nagy lépést értek el az együttes növekedési tervetek mentén. Boldogan léptünk közbe, és adtuk hozzá a tobozmirigyet drága testetek más részeivel egyetemben, mely hozzáférést enged az összes csakrátokhoz, még azokhoz is, melyek még nem „online”-ok, azonban melyek „online”-ok lesznek oly nagyon rövidesen, ahogy ti mind eléritek a tisztább, nagyobb lépéseket egyéni és közösségi növekedésetek mentén.

Képesek vagytok felülmúlni bármely, drága lelketeket visszatartó módszert: legyen az fizikai, gondolati [mentális], vagy akár érzelmi, és ebben benne van az a képesség is, hogy felülmúljátok a minket illető propagandát, és sok külső tárgyat / témát melyet eléggé régóta jelenítenek meg [manifesztálnak] világotokban.

A sötétek arra használták a propagandát, hogy a közönséget tudat alatt meggyőzzék, és elvezessenek oly nagyon sok ügybe, melynél azt akarták, hogy visszatartsanak benneteket az ilyen sugárutakon, azért, hogy ne tudjátok összegyűjteni a tudatosságot, mely benneteket az általuk, a saját együttesen megjelenített és a szabad akaraton alapult sűrűség segítségével belétek ültetett láncok és korlátozások széttörésében lát.

A sok felébredt lélek ellenére, akiket kitettek a propagandának rólunk a filmeken és televízió műsorokon keresztül, mely csupán a negatív fajokat festi le sértő szándékokkal, olybéli erőfeszítéssel, hogy ilyen Fényben mutassanak be bennünket – csupán a jó szándékú és Szerető Galaktikus fajok fognak kapcsolatot létesíteni világotokkal.

Filmjeitekben és tévéműsoraitokban bemutatott negatív fajok típusai nagyon ritkák és nagy távolságokban vannak, azonban az ilyen fajok még mindig léteznek, és valóban óhajtották kihasználni világotokat forrásai miatt, kiváló példa erre az annunakik.

Jóllehet, negatív szándékokkal semmilyen fajnak sincs megengedve, hogy megközelítse világotokat, mert ez mérhetetlenül ellene van az együttes szabad akaratnak és az emberiség Élet tervének, ahogy ki vagytok téve az ilyen negatív akaratnak oly közel együttes felemelkedéseteknél. Kérdünk benneteket, drága lelkek, lenne ennek bármilyen értelme?

Ahogyan ezt elmagyarázzák majd éppen, hogy az emberiség nagy részének gondolatait és érzelmeit hogyan irányították [kontrollálták] – ahogy az emberiség táplálta az ilyen irányítást – és egy eredő együttes kitörésre fogtok rálelni az ilyen irányítás [kontroll] alól egyszer s mindenkorra, ahogy egy tiszta és megértett kapcsolatra találtok velünk, valamint ahogy elkezditek felfogni óhajunkat is, hogy segítsünk benneteket a tudat tiszta állapotainak elérésében.

Meg kell látnotok, és éreznetek kell azt, ahogyan a sötét lelkek oly nagyon óhajtottak benneteket lent tartani, és visszatartani azáltal, hogy kiagyalták valóságaitokat, és a közösség nagy részét rávették, hogy felsorakozzon az ilyen hamis tanok [doktrínák], torzítások és puszta hazugságok alá valóságotokkal kapcsolatosan.

Drága lelkek, észre fogjátok venni, hogyan irányították [kontrollálták] főáramlat megnyilvánulásaitokat, és azok, akik ezeket követik, valójában milyennek tűnnek. Észre fogjátok venni a zaklatottságot Életetek minden sugárútján felsőbb dimenziós növekedésetekből és megértésetekből / felfogásotokból, és azt mondjuk, hogy ezeket a sűrű energiákat a televíziótokon és mozivásznaitokon adták át egészen szó szerint arra szánva, hogy kitekerjék aura energiáitokat és fejlődő felsőbb dimenziós önvalótokat, mialatt befedik csakráitokat üledékkel / hulladékkal, mely természetében asztrál és mentális.

Elmétek különböző nyomdokain keresztül végig folyamatosan ismétlitek a jellegeit egy televízió műsornak, vagy filmnek [vagy hirdetésnek], melyet megnéztetek, illetve ha még kitettek a meghallgatásának is, és ez az energia miatti, melyet átadnak a televízió, sőt még a rádió frekvenciáin keresztül is, melyen szándékosan játsszák zenéteket: ez az energia arra szolgál, hogy beleszúrjon csakráitokba, főleg tobozmirigyetekbe, mialatt megtölti elméteket nyugtalansággal [eltereléssel / elmezavarral] és fecsegéssel, amely által sokkal nehezebb közületek sok számára áttörni az ilyen mentális korlátokon, és rátalálni egy ebből eredő nyugalomra, mely az egyensúlyhoz, felvilágosultsághoz [megvilágosodáshoz] és felemelkedéshez vezet majd el.

Világotokban a sötét lelkek nem akarják látni együttes felemelkedéseteket lejátszódni, és azt feltételezik magukról, hogy okosabbak nálatok, és nagyon okos módokon hozakodnak elő, hogy megpróbálják az emberiséget az előre megszabott és előre Teremtett dobozokon és létezési külsőségeken / héjakon / burkokon belül megtartani. Most, hogy áttöritek e burkokat egészen bámulatosan, egy könnyebb képességre lelünk rá, hogy az emberiséggel és az emberiségen keresztül kommunikáljunk, e lelkek meglehetősen riadtak.

E jövőről nem érzékelték azt, hogy bekövetkezik, ahogy ők csupán a saját jövőjükben hittek, mely még az ilyen jövőbe tekintéshez a fejlett technológiájuk is azt monda nekik, hogy ez nem következik be. Még midig, kitalálják, és feltételezik magukról, hogy képesek életbe léptetni a legfondorlatosabb terveket, melyeket nemzedékekkel előttük vérvonalukban kijelöltek számukra, és ismételten, egészen megdöbbentek az emberiség gyors felébredésén, mely valójában régebben bekövetkezett, mint az 1960-as éveitek.

A sötét lelkek feltételezték, hogy a propagandájuk beavatkozásával és az alacsonyabb rezgést megjelenítő készülékeik megalkotásával, melyeket arra szánnának, és szántak, hogy teletöltsék az emberiség fejét és szívét tudatalatti fecsegéssel, melyet nehéz áttörni, azt feltételezték, hogy ez visszafojtja az emberiséget, és ehelyett most sokan magukat találják visszafojtva a Fényaura buborékban, mely [most és a jövőben] sokukat látja többé nem együttrezgőnek azon tervekkel, melyekben sokuk előzőleg önmagukból mindenüket belefektették.

A sötét fejek a leginkább ellenállók e Fény energiának, azonban mindazonáltal folytatjuk, hogy küldjük a [Felemelkedett Mesterek] terveinek ezen energiáját nekik, és ti drága lelkek, meglehetősen jól segíthettek ebben a folyamatban.

Ha ti, drága lelkek óhajtjátok, szeretnénk, ha rutinosan gyakorolnátok, és erőfeszítéseket tennétek arra, hogy megáldjátok az titkos szövetkezés tagjait, és fejeit világotokban a legerősebb és legtisztább Fény energiákkal, melyeket összegyűjthettek bármely adott időben. Boldogan vesszük tudomásul, amikor közületek nagyon sokan horgonyozzátok le a Szeretetet magatokban, és drága Gaia-ban, és kérünk titeket, hogy irányítsátok ezt az általatok csodálatosan kibocsátott Szeretet energiát a sötét lelkekre világotokban, mert e lelkeket és családokat sötét útjaikra erőltették, és mindegyiknek meglehetősen erősen szüksége van erre a Szeretet energiára.

Ez az energia nagyon valós és hatásos, és arra fog szolgálni, hogy nagyon fontos hatással legyen a sötét lelkekre világotokban, akiknek ezeket elkülditek. Ha szeretnétek magatokra a Fény harcosaiként gondolni, akkor képzeljétek el ezt a Fény és Szeretet energiát, ahogy a kardot és pajzsot fogjátok fel, mert ezen energia adományozásával olyan tiszta formában, ahogyan össze tudjátok gyűjteni a sötét lelkeknek, ez fogja őket teljesen feloldozni, és ez fogja szintén látni energiáinkat őket elérni a legkönnyebb és legtisztább módokon.

Cselekedeteink [és a ti cselekedeteitek], hogy e lelkeknek Szeretetet adjatok, azzal vegyítve, hogy megbocsátást nyújtotok e lelkeknek, ez fogja látni azt a jövőt egészen jól megvalósulni, melyet ti mind megjelenni vártatok.

Ez az egyetlen hatásos választási lehetőség arra, hogy segítsétek előidézni a változást világotokban, mely javasolt volt. Mint mindig, nagyon fontos az, hogy ti, drága lelkek tegyétek a dolgotokat magatok, mely szükséges ahhoz, hogy meglássátok a sötét fejek gyökértelenné tételét, akiknek cselekedetei saját személyesen fenntartott és mélyen megtartott sűrűségeitek gyökerestől való kitépését tükrözi.

Az átfogó tervben a sötét lelkeket csupán a meglehetősen kiegyensúlyozatlan karmikus negatív energia mércéjeként szolgálónak szándékozták, melyet ti, drága lelkek jelenítettetek meg [manifesztáltatok] magatoknak bőségesen, habár az ilyen lelkek alábecsülték az abból a kapzsiságból [pénzsóvárságból] való kitörés nehézségét, melyről tudták, hogy magukra vállalják azáltal, hogy eljátsszák a legnagyobb „visszaélő” szerepét világotokban, melyet valaha is betöltöttek, mindezt egy olybéli erőfeszítésben, hogy rávegyék a közösséget arra, hogy felismerjék saját megjelenített [manifesztált] sűrűségüket, és ennek eredményeképpen ezen átdolgozzák magukat.

Ezen a sugárúton, meglehetősen sikeresek voltak, hiszen sok lélek most ébred rá cselekedeteikre, és kezdik megérteni azt, hogy tetteiket készségesen és kelletlenül táplálta, és elfogadta az emberiség nagy része. Ezek a lelkek maguk mind dolgoztak azzal, hogy leblokkolják tudásukat és emlékezetüket együttes felemelkedésetekről, és képességetekről, hogy kitörjetek a fizikai állapotból, és sokkal tisztább birodalmakba fejlődjetek ki, azonban az eredeti szándéka megtestesülésüknek az volt, hogy segítsenek benneteket felismerni / felfogni a legrosszabbat abból, amit ti követtetek el oly nagyon hosszú ideig.

Sok lélek fogja nehéznek találni megérteni / felfogni azt, hogy még a jelenleg legsötétebb szívű cabal [titkos szövetkezés] fejek is valójában azért testesültek meg világotokban, hogy pozitív célokkal és szándékokkal töltsék be azokat a pozíciókat, melyeket betöltenek. Van egy erős igény, hogy megbocsássatok az ilyen lelkeknek, azért, hogy felismerjétek saját belső és mélyen őrzött elme és szív beállítottságotokat, mely okozta és folytatta e lelkek cselekedeteinek és puszta szándékainak táplálását.

Ezért fejezzük azt ki nektek, hogy szándékaik eredetileg pozitívak voltak, ellenben tisztán eltértek attól, melynek megtételére kijelölték őket, ahogy úgy találták, hogy a pénz és hatalom eléri őket. Az a bizonyos kulcs és döntő jellege annak, hogy e sötét lelkeknek annyi és olyan tiszta Fényt küldjetek, amennyit, és amilyent tudtok az, hogy képesek legyetek megbocsátani e lelkeknek teljesen és tisztán, és hogy többé ne őrizzetek fájdalmakat és gyűlöletet / irtózást magatokban e lelkekkel szemben, hiszen ti csupán őket fogjátok táplálni, amikor az ilyen érzelmeket őrzitek magatokban.

Játszadoztak az erőszakkal és gyűlölettel, valamint a sóvárgással / testi vággyal médiátokban, és ez nyilvánvaló mindenki részére, aki nem közvetlenül fogékony az ilyen propagandára. A sok drága felébredt lélek is még mindig nehézséget talál abban, hogy áttörjön a bűbájon, mellyel a titkos szövetkezések babonázták meg a közösséget a különböző eltérő sugárutakon, és sokan nem értik meg a puszta művet, melyet a titkos szövetkezések helyeztek bele az előre megszabott Életetek minden jellegének hajszolásába, mialatt megpróbálnak megtartani benneteket az ilyen Életekben, inkább, minthogy kikísérjenek benneteket együttes [kollektív] fejlődésetekre.

E lelkek többé nem fognak energiát, vagy hajlandóságot találni arra, hogy az ilyen tetteket véghezvigyék, hiszen ők szó szerint önmagukat „lecsapolva / kimerítve” fogják találni a Fényenergiák révén, melyet kapni fognak.

Ez azért van, mert mialatt ezek a Fényenergiák a legteljesebben felemelik még az átlag „fel nem ébredt” lelkeket is, jelenleg a sötét lelkek erősen nem rezegnek együtt a tiszta [Fény] energiákkal, és ennek eredményeképpen egy egész egyensúlyhiányt fognak találni a fizikai, gondolati [mentális] és asztál testükön belül, mely valószínűleg sokukat egyszerűen világotokat elhagyni fogja látni, a puszta természet miatt, melyben nem lennének képesek kezelni a testükön keresztüli energiák kiegyensúlyozatlan áramlását.

A sötét fejek közül sokan, és még sok névleges vezető is már megtapasztalja ezt, hiszen küldik nekik ezt a Fényt, és mialatt önmaguk egészével próbálnak ennek ellenállni, úgy találják, hogy valahogyan átjön, és egy ebből eredő nehézségre lelnek abban, hogy folytassák világotok elnyomásának [rabszolgasorba/rabigába döntésének] terveit, és hogy távol tartsanak benneteket a felemelkedés megvalósításától / felfogásától.

Ahogy nem szeretnénk kiégetni drága írnokunkat, ideiglenesen lezárjuk a kommunikációnak e vonalát, és elhagyunk benneteket mind, hogy tűnődjetek el azon, amit átadtak ebben a kommunikációban. Kutassatok magatokban, és kérdezzétek meg magatokat: hogyan éreztek a titkos szövetkezéssel kapcsolatosan ebben a pillanatban? Közületek sokan szeretnék, ha tevékenységük fékcsikorgatással megállna, ahová most mennek, és kérdünk benneteket: hogyan fogtok érezni, ha meghalljátok a legrosszabbakat abból, amit a titkos szövetkezések tettek? Képesek lesztek a megbocsátásra lelni, és megbocsátást érezni?

Érezzük, hogy közületek már sokan tudják a választ erre a kérdésre, mialatt közületek sokan feltételeznek egy s más módot az ilyen kérdéseket illetően. Néhányan közületek azt hiszik, hogy sosem lesztek képesek megbocsátani az ilyen lelkeknek azért, amit tettek, azonban felemelkedést kell találnotok az elkövetkező időszakban, mely látni fog benneteket megbocsátani az ilyen lelkeknek, ha legalább egyszerűen hogy szolgáljátok őket felemelkedésükben. Közületek néhányan nagyon bizonyosak vagytok abban, hogy képesek lesztek megbocsátásra lelni e lelkekkel kapcsolatosan, azonban még nem fogtátok fel az alsóbbrendű természet nagy részét, melyben az alsóbbrendű erőkkel dolgoztak, hogy fenntartsák az irányítást [kontrollt] világotokban.

Kérünk benneteket, egyszerűen elmélkedjetek el az egyensúlyon, hogy képesek lesztek alkalmazni a közvetlen sokatmondó időszakban előttetek, ahogy elkezdtek egy felvilágosodásra / megvilágosodásra találni, mely közületek mindenkit képesnek fog látni elérni a megbocsátás és Szeretet legfőbb és felemelő energiáit, melyhez mindig is hozzá tudtatok férni, hiszen az ilyen energiák régóta lélek szerkezetetek részei voltak.

Köszönöm SanJAsKa


Csatorna: Wes Annac

Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.comTranslated into Hungarian by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumitudatossag.blogspot.com/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/