2012. december 20., csütörtök

Vízöntő csatornázások - 19 szám

Dear Tashi, many thanks for the picture!
Tibetan Calligraphy art by Tashi Mannox

Tashi Mannox - www.tashimannox.com 
http://inkessential.blogspot.hu/





Vízöntő csatornázások
– heti hírlevél 19. szám

[Előzetes]
2012-12-02

Csatornázott rövid hírek


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Preview: Aquarius Channelings Weekly Newsletter 19th Issue – The Channeled Bits


Ezen a héten a Fiastyúki Felső Tanács és a Föld Nap Asztrál Síkjainak Hathorjaitól fogunk anyagot megvitatni. Acclipthys Arany Tanácsát is meglátogatjuk, és Acclipthysban egy különleges helyre fogunk elutazni asztrál utazásunk során, és megválaszolom az egyik olvasó kérdését családtagjaink sorsáról, és különösen gyermekeink sorsáról, amikor a felemelkedés ideje eljön.

Erre a hétre kezdetként a Fiastyúki Felső Tanács emlékeztet minket, hogy velünk vannak, és hogy rendelkezünk a lehetőséggel, hogy tekintsünk túl az alsóbbrendű dimenziós élményen, és emelkedjünk fel.

„Testvéreitek vagyunk a csillagokból, és lélekben is, és sosem fogunk egyedül hagyni benneteket utatok mentén, nem számít az a kiterjedés, ahogy talán egyedül érzitek magatokat. Közületek mindegyikőtök ragyogó Isteni szikra, ki átmenetileg alacsonyabb dimenziós Föld élményen megy keresztül, és a sűrűség jellegeit tápláltátok, mely körülöttetek uralkodó volt, minden Életetek okán, amit megtapasztaltatok a Földön, azonban most, bírjátok a teljes esélyt és lehetőséget, hogy mindent magatok mögött hagyjatok, melyet a sűrűségből idéztek elő, amelyet sokatok most átalakítani kíván, és amelytől távol találjátok magatokat.

Fontos, hogy drága lelkek, megengedjétek magatoknak, hogy önmagatok azon részei felszínre bukkanjanak, melyek talán sokkolnak, vagy meglepnek benneteket, ahogy felhoztok eltemetett ügyeket: néhánynál sok előző Életben. Magatokkal könnyednek kell lennetek, és ne vegyétek Életeteket túlságosan komolyan, hiszen ha így tesztek, akkor talán magatokat a Föld élmény örvényében érezhetitek elragadva, és ezzel egyszerűen nem rendelkezhetünk, drága lelkek!” – A Fiastyúki Felső Tanács

Kértek minket, hogy önmagunkat, és a körülöttünk lévőket könnyedséggel kezeljük, ezen idők érzékeny és erős természete miatt, és emlékeztetnek minket, hogy hívhatjuk Galaktikus testvéreinket, ha szükséges.

„Ily módon mondjuk ezt, mert Fényetek oly nagyon szükséges a Földön ez időben. Rátaláltatok hatásos egyéni felébredéseitekre, mely benneteket jól lát ösvényeteken, hogy felismerjétek elidegeníthetetlen [veletek született] multidimenziós jellegeteket, és újra összekapcsoltságotokat felsőbb énetekkel, és kérünk benneteket, engedjétek meg magatoknak a kegyelmet / kecsességet és könnyedséget, melyről tudjátok, hogy szükségetek van egy olyan élmény mentén, mely benneteket a végső határaitokig és magotokig tesz próbára.

Ó, bárcsak kifejezhetnénk, milyen igazán és hőn Szeretett mindegyikőtök! Figyelünk benneteket ösvényetek mentén, és megpróbálunk közbelépni és segíteni, bármikor és bárhol lehetséges anélkül, hogy megzavarnánk szabad akaratotokat, és mint mindig, veletek leszünk, ha segítségül hívtok átalakulásotokban és a „felszínre bukkanásokban”.”

(…)

Azt mondták nekünk, hogy a körülöttünk lévők saját útjaikon emelkednek fel, és hogy fejlődésük része együtt járhat azzal, hogy elvezetik őket hozzánk egy s más módon, és hogy mi is átdolgozzuk magunkat önmagunk néhai jellegein azáltal, hogy hasonló dolgokra lelünk rá Életeink korábbi koraiból.

„Életetekben azok a lelkek, kiket valaha ismertetek, azonban kiktől messze fejlődtetek, saját egyéni ébredéseikre találnak saját módjaikon, és természetesen vonzódnak a Fényetek felé, és ez fog megjelenítésre kerülni Életetekben oly formában, hogy összefuttok az ilyen lelkekkel, vagy váratlanul velük találjátok magatokat.

Hasonló hajlammal, azok a dolgok, melyeket átváltoztattatok, azonban egy kicsiny, utolsó darabka áttekintést és átalakítást igényelnek, szintén személyes életetekbe érkeznek, és ezek a dolgok önmagatok néhai részének energetikai aláírását / szignálját hordozzák, mely megpróbálja, hogy véglegesen felülvizsgálják és visszaalakítsák a tiszta Forrás energiába, melyek mindnyájan valóban vagytok.”

Érdekes belefutni egy személybe vagy dologba a múltunkból, mert múltunk igazi elrendezései és feltételei jutnak eszünkbe, és utalunk arra, amit átélünk abban a bizonyos pillanatban, a múlt jellegeire, melyek emlékezetünk előterében vannak. Érdekes átgondolni, hogy régi gyerekkori barátaink felnőttek, és az Életet tapasztalják, csakúgy, mint mi, és amikor múltunk bármely jellegébe futunk bele, újra lángra lobbantanak ezek az emlékek. Van értelme annak, hogy ez egy tökéletes elrendezés legyen egy átváltoztatáshoz!

Közlésüket befejezendő erre a hétre, a Fiastyúki Felső Tanács üdvözölt minket, és emlékeztettek bennünket a benn őrzött Fényünk tévedhetetlenségére.

„Ismételten, felismeritek / elismeritek azt a sűrűséget, mely Életetekben uralkodó volt, és átváltoztatjátok ezt, ahogy erős felébredésekre leltek magatokon belül, melyek megtanítanak benneteket arra, hogy magatokba pillantsatok, és felsőbb énetekre világotokban és személyes Életetekben is, egy harmonikus Élet minden jellegéért.

Tisztelgünk előttetek folyamatos fejlődésetekért / előre haladásotokért, és az érintkezés ezen vonalából ideiglenesen távozunk, emlékeztetve benneteket, hogy Fényeteket sosem lehet elfelejteni, és sosem válhattok hűtlenné / sosem hagyhatjátok el a felemelkedettebb birodalmakat. Még ha ezt is teszitek, ez csupán ideiglenes lesz, és mindig rátaláltok a visszafelé vezető utatokra e dicsőséges birodalmakhoz.”

Köszönöm nektek, a Fiastyúki Felső Tanácsnak!

(…)

Ezen a héten a Föld Nap Asztrál Síkjainak Hathorjaitól is hallani fogunk. Eszmecseréjük kezdeteként, a Hathorok elmondják nekünk, hogy élményeink erősségének növekedése a legutóbbi „együttállások és kapu [portál] nyitások” eredménye.

„Azok az energiák, melyekhez igazodtok, megnövelik az erősségét földi élményeteknek, oly módokon, melyeket nem várnátok, és nem túlozzuk el az előforduló változás terjedelmét, amikor az ilyen terjedelemről / nagyságról beszélünk. Minden, amit kibontakozni láttok Életetekben a legutóbbi együttállások / igazodások és kapu / portál nyitások eredménye, melyekről folyamatosan fogtok hallani, hiszen a sokkal tisztább energiák folyamatosan utat törnek világotokba sokkal tisztább dózisokban, mint amit előzőleg elértetek.

Beszéltünk a valóságotokat Teremtő energia tisztaságáról, hogy felfokozták az ilyen energiákat minden egyes átadással testetekbe, lelketekbe és a csakráitokon keresztül, Gaia felemelkedésére való felkészülésben, számos alkalommal, és legutóbb beszéltünk az ilyen műveletek átmeneti szüneteltetéséről az ilyen kapuk megnyitására és kiterjeszkedésére való felkészülésben, melyeket most megnyitottak és kitágítottak, és újból áthozzák ezt az energiát fokozódóan tiszta növekedésben.” – a Föld Nap Asztrál Síkjainak Hathorjai.

Meséltek nekünk valóságunkat Teremtő energia tisztaságáról, ahogy áthalad csakráinkon, és szóltak a fontos igazodások és kapu nyitások vízfodrozó [hullámsorozat] hatásáról is, melyek fokozatosan érnek el minket, azonban egészen hirtelen történnek meg a felemelkedettebb birodalmakban.

„Ennek az energiának a tisztaságát felfokozzák és „felpumpálják” minden egyes alkalommal, amikor drága lelkek, megkapjátok azt, azonban a különbség most az, hogy sokkal, sokkal tisztább dózisokban kapjátok, és ez arra szolgál, hogy felfokozza a világotok körüli cselekvéseket, felkészülendő az elkövetkező eseményekre. Felemelkedéseteknek oly nagyon dicsőségesnek és fennköltnek kell lennie, noha ez lehet valóban egy fokozatosabb, mint ahogyan sokan érzékelték; hirtelen események fognak megtörténni e felemelkedettebb birodalmakon belül, és ezen események eredményei lesznek a kifelé ható hullámsorozat [vízfodrozás], és állandóan utat tör majd világotok felszínére.

Azt az energiát, melyet mindnyájan magatokba szívtok, tisztaságában felfokozták a legutóbbi portál és kapu nyitások miatt, és ti mind megtapasztaljátok a vízfodrozás [hullámsorozat] hatást, még most is e legutóbbi nyitásokból és kiterjeszkedésekből.”

(…)

Felemelkedésünk fokozatos természetéből sok ellenére, beszéltek a gyorsaságról, melyben a Föld felemelkedése lejátszódott, és beszéltek az átváltozási munkáról, melyet véghezviszünk mialatt megtapasztaljuk az alsóbbrendű dimenziókat.

„Felemelkedésetek nagyon gyors, és közösségeteket be kell vezetni a felemelkedettebb tudat / tudatosság birodalmaiba sokkal gyorsabban, mint amit általában megvalósítanak egy planetáris közösségnél, mely miatt találjátok magatokat a kettősségben és kétsarkosságban, olyannyira felfokozottan, amennyire az utóbbi időben volt, és azt kellene mondanunk, hogy ti mind hősies [lovas] katonák vagytok, akik oly nagyok sok Föld élményt vettetek magatokra, és változtattátok át az alsóbbrendű dimenziós maradványokból szinte az összes utolsó darabkáját is, amit felhalmoztatok sok földi utazásotok és kalandotok természetes eredményeként.

Közületek még azok is megtapasztaltak hasonló kalandokat és utazásokat, akik számottevően kevesebb Életet vettek magukra a Föld felszínén, mint azok, akik gyönyörű Földetek minden utolsó oldalát is felfedezték, és ez a Teremtő Szeretetével van szívünkben, hogy kérünk benneteket, drága lelkek, maradjatok olyan rugalmasak és erősek, mint amilyenek mindig is voltatok.”

Van közülünk néhány, aki csupán egy pár Életet volt itt, és vannak mások, akik ezerszer voltak itt, azonban mi mind egyesülten maradunk abban, hogy egy sűrű és összecsomózott [bonyolult] valóságot tapasztalunk, és Fénymunkások közösségeként segítünk kibogozni a sűrűség csomóit, melyek a Föld együttes [kollektív] tudatában felhalmozódtak és megakadtak. Mindnyájan rendelkezünk magunkban a felemelkedettebb birodalmak Fényével, és semmi sem állíthat meg minket ennek kifejezésre juttatásától.

Erre a hétre közlésük befejezéseként, a Hathorok bátorítanak Isteni önvalónk megtalálására és átérzésére, és elmesélik nekünk, milyen érzés lesz hozzáférni ahhoz a Szeretethez, mellyel benn rendelkezünk, egy tiszta módon, újból.

„Ismeritek saját erőtöket drága lelkek, és tudjátok, és érzitek magatokban, hogy tévedhetetlen Istenek vagytok, kik képesek bármely alsóbbrendű dimenziós élményt kezelni, melyeket átadnak nektek. Benneteket mind végtelenül, feltétel nélkül, és mérhetetlenül Szeretnek, és köszöntünk benneteket ezzel a Szeretettel, ahogy végső benyomásunkat meghozzuk e közlés [kommunikáció] okán.

Szeretetünket irántatok nem lehetne kifejezni eléggé, mert ez a felemelkedettebb birodalmak Szeretete, melyet nekünk adományoztak e birodalmakba történő belépésünkkel. Ez a Szeretet terjed szét, és fodrozódik ki mindenhová körülöttünk, és fel fogjátok ismerni ennek a Szeretetnek a mindenek fölött való mindenhatóságát, ahogy drága lelkek hozzáfértek ehhez, és magatokért átérzitek az elkövetkező időkben. Ez egy nagyon ismerős Szeretet lesz, és ismerni fogjátok [addigra], hogy ez mindig is bennetek volt.”

Köszönöm nektek, a Föld Nap Asztrál Síkjainak Hathorjainak. A legutóbbi igazodásokat és portál / kapu nyitásokat [és az ilyen dolgok eredményeit] összefoglalva, mely indokolja a felfokozott erősséget és érzékenységet, melyet közülünk néhányan megtapasztalunk jelenleg:

Az igazodások és kapu nyitások / kiterjeszkedések fontos eredményei meglehetősen hirtelen történnek a felemelkedett birodalmakban, azonban némi „időbe” telik, hogy ismertté tegyék magukat valóságunkban, és magunkba szívjuk a sok újabb igazodás / együttállásból való fodrozódás [hullámsorozat] hatást, ahogy felkészítjük magunkat az elkövetkezőkre. Minden, amin keresztülmegyünk és kifejezésre juttatunk ezen a Földön, visszatükröződik világszínpadon, és a Föld egy nagyon gyors felemelkedésen megy át azon megszokott természet ellenére, melyben a felemelkedések lejátszódnak.

Véghezvittük az átalakítási munka nagy részét, mely lehetségesnek látja a Föld gyors felemelkedését, és bátorítanak, hogy folytassuk a felemelkedett birodalmak és felsőbb énünk energiáinak átérzését, mert csupán egy kicsiny oldalát tapasztaltuk meg a Szeretet és Fény elképesztő tisztaságából, melyet át kell éreznünk, amikor ismét belépünk a felemelkedett birodalmakba.

Mindnyájan mondjunk köszönetet a Föld Nap Asztrál Síkjai Hathorjainak, valamint a Fiastyúki Felső Tanácsnak a friss információkért e héten!

Ezzel fejeződik be az e heti hírlevél csatornázott része.

Remélt, hogy ez a betekintés együttrezgett [veletek], és hasznos volt. Sok szeretet mindenkinek!

Wes Annac

[A fordító megjegyzése: A teljes tartalmú hírlevélre fel lehet iratkozni Wes honlapján havi 11,11 USD hozzájárulás megfizetése ellenében – angolul tudóknak.]


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


Nincsenek megjegyzések: