2012. december 5., szerda

Hathorok - 2012-11-26


A Föld Nap Asztrál síkjainak Hathorjai:

A személyes előrehaladás elérése hatással van a közösségre és a Fényenergiák felszabadítására


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
The Hathors of Earths Solar Astral Planes: Reaching Personal Strides, Affecting the Collective and Unleashing the Light Energies


Az energiák érvényesülése [feljavítása] és az előrehaladás a Föld közössége révén folyamatosan kerül elérésre, és mi itt vagyunk, előttetek mind, hogy egy másik boldog energetikai felminősítést nyújtsunk át. Csupán nektek megmutatandó jó híreink vannak, azonban, mint mindig, a tisztítás legnehezebbjén mentek [mentetek] keresztül, melynek megtörténte szükséges volt mind önmagatokban, mind külső világotokban.

A tisztítás természetes eredményeiként megtapasztalandó előnyök, valamint az általatok közösségként és egyénként végrehajtott tisztítás egyszerűen példa nélküli lesz.

A tiszta, pozitív változás köre, melyet minden egyes pillanatban Teremtetek, igen hatványozott lehet, ha ti, drága lelkek csupán megengednétek, hogy legyen, ahogy csupán meghozhatjátok a döntést, valamint a személyes változásokat életbe léptetitek Életetekben, melyről tudjátok, hogy javatokra válik, illetve a Föld közösségének egészének javát is szolgálja.

Most éritek el azokat a nagy előrehaladásokat, melyekben érezhetitek az energetikai, érzelmi és fizikai hatásait azoknak a kölcsönhatásoknak, melyeket másokra gyakoroltok, valamint minden egyes gondolatnak, érzésnek, vagy érzelemnek, melyet magatokon hoztok át, és boldogan jelentjük, hogy még mindig folyamatosan záporozzák rátok a tiszta energiákat, melyek valóban fokozódnak körükben és tisztaságukban az ilyen energiák minden aktív felszívásával, melyet magatokban visztek véghez.

Belső Önvalótoknak oly sok jellege van, mely „túlórázik”, hogy meglássa drága lelketeket annyira mentesnek minden kötöttségtől, amennyire lehetséges, a tudat tiszta állapotainak elérésében, azáltal, hogy átmentek a különböző leckéken, melyek arra szolgálnak, hogy önmagatok néhai múltjaira rávilágítsanak és azokat átalakítsák, melyek örökké visszatartottak, ha ez megengedett volt. Ahogy drága lelketek meghozza a tudatos döntéseket, hogy a legjobban ismert változásokat életbe léptesse magatokban, mely látni fog benneteket jobban együttrezegni és illeszkedni a folyamatosan tiszta valóságokhoz, elkezdtek ezekre rátalálni, illetve elkezditek ezeket átérezni magatokon belül, teljesen és egészen kiszabadítjátok magatokat bármilyen lehetséges korlátozástól, mely visszatart benneteket.

Különböző dolgokat adtatok magatoknak, melyeket elétek raktak Föld élményetek során, és átmenetileg megengedtétek élményeteknek, hogy lefátyolozza látásotokat, azonban kérdünk benneteket: az általatok megtalált tudat birodalmai nem voltak oly nagyon tiszták? Nem találtatok rá birodalmakra legvadabb álmaitokon túl, és annak körén is túl, melyet lehetségesnek képzeltetek?

Drága lelkek, mindegyikőtöket kérünk, pillantsatok rá Életetekre, és a nagyon valós, mégis észrevehetően metafizikai élményekre, melyben sokan közületek kezdtek részesülni, hiszen valóban, ha az egyén rezgései megcéloznak egy bizonyos irányt, a felemelkedettebb dimenziós és lelki [spirituális] megerősítések vég nélküliek lesznek. Nevetünk, és örömmel mulatozunk, amikor közületek sokan folyamatosan veszik észre kibontakozó felemelkedettebb dimenziós élményeitek jeleit, és utána felötlik az érzés, hogy valahogyan „őrültek” vagytok, mert egy egészen új valóságot vesztek észre, és mert tudatosan befogadjátok a folyamatos megerősítéseket az ilyen valóságról, ahogy felfedezitek és Teremtitek azt.

Nevetünk, és örömmel mulatunk az ilyen kifejezésen, vagy szívbéli beállításon, mert közületek sokan, amikor kezdenek felébredni, és kezdik teljesebben és tisztábban felfogni / megérteni a felemelkedettebb birodalmak elgondolásait [koncepcióit], még mindig átmenetileg megengeditek magatoknak, hogy megfeledkezzetek egy pár kulcs és alap jellegéről valóságotoknak: lévén az, melyet ti Teremtetek minden egyes gondolattal, szándékkal, és megjelenítéssel, melyet magatokon hoztok át.

Minden, melyet tesztek, megtaláltok és felfedeztek magatokban a Megteremtését szolgálja valóságotoknak, valamint a teljes tudat síkjainak, mely felé vonzódtok [gravitáltok], amelyet szó szerint behúznak aura mezőtökbe rezgésetek által, mert [azt] ráirányítjátok a felemelkedettebb birodalmakra, és ilyetén természetesen vonzzátok magatokhoz az ilyen birodalmakat.

Ha a korlátozás valóságait vonzzátok magatokhoz, akkor behozzátok magatokba az elválaszthatatlan rezgéseket, melyek az ilyen valóságokat hajtják, és e rezgéseken alapulva fogtok Teremteni, ahogy ezek lesznek a kiemelkedő rezgések létezésetek körében [szférájában].

Amit éreztek és áthoztok magatokon, az fogja meghatározni azt a valóságot, melyet Teremtetek ezen elválaszthatatlan rezgések miatt, és közületek sokan kezdik el érezni a nagyon valós energia áthelyezéseket, melyek megtörténnek, bármikor, amikor átváltjátok magatokat az egyensúlytalanság egy állapotára. A Forrás valóságai egyszerűen idejükre várnak, hogy teljesen megérkezzenek világotokba, és folytatjuk bátorításotokat, drága lelkek, teljes szívvel, hogy tegyetek erőfeszítéseket, hogy átérezzétek ezeket a rezgéseket: azért, hogy kisugározzátok őket, áthozzátok őket magatokon, hiszen ennek megtételével egy nagyon tiszta valóságot Teremtetek, és fogtok Teremteni.

A hamarosan esedékes feladatotok egy felemelkedett Éden Teremtése bolygótokon, melynek létezését mindig is szándékozták, hogy egy felemelkedett Éden legyen, azonban melynek közössége egyszerűen sokkal tovább tett a jogaiba helyezett szabad akarat törvényei szerint, elterjedten a harmadik dimenziós élménnyel, melyet azt eredetileg előrebocsátották. Az együttes egyensúlytalanságot azonban most kezditek el kitisztítani és átváltoztatni, ahogy minden egyes drága megtestesült Fénymunkás és csillagmag rátalál a valaha erős és uralkodó befolyására, mely lecsökkentett a földi élményetek minden egyes pillanatában.

Munkánk együtt jár az energiák leküldésével, mely valóságotokat Teremti folyamatos tisztaságban, és minden egyes alkalommal ezeket az energiákat leszállítják, és ennek megtétele részünkről az Isteni elrendelés eredménye, melyet az előző közléseinkben megvitattunk.

Mielőtt az ilyen elrendeléseket meghozták, azzal bíztak meg bennünket, hogy fenntartsuk valóságotokat, azt a bizonyos energetikai keretet, mely valóságotokat formálja, azáltal, hogy az energia átviteleket bízták gondjainkra az összes különböző földi birodalmon át mindenütt, azon energiákét, melyek valóságaitokat és tudatos élményeteket Teremtik és fenntartják. Nem szeretnénk, hogy úgy tűnjön, mintha kizárólag mi Teremtenénk valóságotokat, hiszen mi csupán segítünk nektek, drága lelkek egy olyan folyamatban, mely a tiétek teljesen.

Megkapjuk azokat az energiákat, melyek valóságotokat Teremtik, és segítünk átadni felemelkedéseteket nektek, és mialatt sajátságos lenyomatunkat rajtahagyjuk ezeken az energiákon, ti vagytok azok a lelkek, akik veszitek őket, és hatványozottan kiterjesztitek a Fényesített alapon, melyet begyűjtöttek magukba, és melyet ti gyűjtöttetek össze, ezen energiákért, a puszta felszívásukkal és a rajtuk történő kiterjeszkedéssel bámulatos és csodálatos utakon, melyen ezek a drága lelkek vannak ez időben.

Az általatok véghezvitt munka oly nagyon szükséges volt [és most is az] drága Földetek miatt, mert Ő valóban küszködik, amikor felhívták a Fény Erőinek tömeges vándorlásait, melyet tízszeresen válaszoltak meg minden egyes Fénymunkás és Fényhordozó jelenlétével, akik a Föld felemelkedését egészen simán látják lejátszódni.

Cselekedeteitek a miénkkel összhangban működnek, abban, hogy egy biztos kapcsolatot tartotok fenn közülünk sok lélekkel, és lelkek közösségével, kik segítenek áthozni azokat az energiákat, melyek valóságotokat Teremtik és fenntartják, melyek – ismételten – segítenek nektek drága lelkek felemelkedni ez időben.

Ezt az energiát, melyet csakráitokon keresztül adományoznak, és melyet hasznosítanak valóságotok szerkezetének Teremtésénél, valamint körülöttetek azon valóság szerkezeteknél, melyet Teremtenek ugyanazon energiával a különböző egyéni templomokon keresztül: ez mindig is ugyanaz az energia volt, mely valóságotokat Teremti és fenntartja, és mialatt az emberiség közösségként különböző jellegzetességeket mutatott a különféle nemzedékeken és földi történelmetek időszakain át mindvégig, az energiák mindig ugyanazok voltak, és a sűrűség volt az, mely a Föld, illetve a magja körül felépült, ugyanaz a felemelkedettebb dimenziós Forrás energia, mely átalakítható saját elválaszthatatlan és egyedi kapcsolatára való emlékezésre a Forrás tiszta energiáira, melyek mindig is voltak [és vannak].

Amit alapjában véve megpróbálunk közölni az, hogy a sötétség minden maradványa, melyet körülöttetek találhattok, átlátszó és megváltoztatható energia, melyre Fényesített hatást gyakorolhattok, függetlenül a sűrűséget övező helyzettől, melyet megkíséreltek átváltoztatni.

Ebben természetesen benne van az az energia, melyet magatokból felbukkanni találtok átvizsgálásra és átváltoztatásra, és drága lelkek, már régóta alakítjátok át a negatív energia tömegét, mely felemelkedett felszíni tudatotokra, a megfelelő elismerésért [beismerésért], elengedésért és átváltoztatásért.

Az azok [azon cselekvések] mögötti energiák, melyeket tesztek, nem csupán személyes, egyedi, vagy egyedülálló energiák, hanem inkább amit magatokon áthoztok, és egy tömeges léptékben Teremtetek a puszta szándékotokkal, hogy átalakítsátok önmagatok alsóbbrendű és néhai részeit személyes felemelkedésetekért: a vízfodrozó hatások, melyeket Teremtenek, ahogy ezt megteszitek olyan nagyra, és olyan együttes léptékbe növekednek [erősödnek], hogy nem túlzunk, amikor azt mondjuk nektek, hogy amit tesztek, az hatással van az együttes felemelkedési tervre minden pozitív módon.

Közületek mindenki, aki magába szívja ezt a közlést, és mindnyájatok, aki nem, a legerősebb és legtisztább hatásokat gyakoroljátok a közösségre, ahogy átmentek a leckéken, melyek arra szolgálnak, hogy letörjék annak az alapvető természetét, melyet igaznak és helyesnek hisztek élményetek körén belül.

Elvezetnek oda, hogy feladjatok sokat a [tehetetlen] kudarcérzetből [frusztrációból], melyet esetleg magatokban találtok, és az ilyen kudarcérzet alapulhat azon a hiten, hogy ami veletek történik a kudarcérzet idején, az valahogyan igazságtalan [méltánytalan / tisztességtelen], vagy nem arra szánták, hogy veletek történjen meg egy s más oknál fogva.

Természetesen nem az adott tragikus eseményekről beszélünk, melyet talán megjelenítetek az egyén Életében, esetekről beszélünk személyes Életetekben, melyről úgy tűnik, hogy próbára teszi ego éneteket, türelmeteket, képességeteket, hogy egy nyugodt, Szerető középpontban maradjatok, annak ellenére, amit kudarcérzettel előforduló eseményként észleltek. Természetesen, drága lelkek, pompásan haladtok előre a mindig uralkodó ego én felfedésének és átalakításának leckéi mentén, és reméljük, segítünk körvonalazni néhányat abból, melyen átmentek, és segítünk nektek drága lelkek elérni a tisztaság és megértés / felfogás azon pillanatát, melyre távlatunkat szánták, szándékozták és remélték – nektek elérni és visszaszerezni segítendő magatokban.

Az ok, mely miatt átadjuk benyomásainkat, közléseinket és sajátságos távlatunkat nektek, drága lelkek az, hogy a sokatokkal az álomképben folytatott tanácskozás [konzultáció] után, úgy érezzük, hogy rendelkezünk valami páratlannal, nektek és felemelkedéseteknek felajánlandó, és mialatt semmilyen módon nem játszunk oly közeli és közvetlen szerepet, mint amit drága lelkek, ti játszotok a sötétség egy világába történő megtestesülésetekkel, még mindig reméljük, hogy átadjuk nektek azt, melyet hasznos távlatként lehet tekinteni.

Oly nagyon boldogok és megtiszteltek vagyunk, hogy tudunk segíteni és segédkezni nektek drága lelkek, bármely módon, melyben tudunk, és ahogyan korábban megjegyeztük, veletek leszünk álomképetekben, hogy személyes útmutatást, Szeretetet és társaságot nyújtsunk nektek.

Olyan birodalmakban helyezkedünk el, ahol képesek vagyunk sokkal többet látni, érzékelni és érezni Földetekről és kibontakozó felemelkedési folyamatotokról, mint amit talán jelenleg megértenének közületek sokan, akik még mindig saját egyéni korlátainak gátjain [belül] észlelnek.

Az az energia munka, mely valóságotok Teremtésének alapját formálja, sokkal fontosabb valóságotok Teremtésében és fenntartásában, mint amit a főáramlat tudósaitok közül sokan tudnak, vagy kijelentettek nyilvánosan, és mi is, a Galaktikus testvériségetek, valóban veletek leszünk, hogy felajánljuk távlatainkat, és hogy megmutassuk nektek, drága lelkek az energia és különösen a hangrezgésszámok igaz és hathatós / erős hatásait.

Egész fejlett technológiák alapulnak a hangrezgésszámokon és a hangrezgésszámokból kiáradó energiákon, és rá fogtok lelni arra, hogy az energia ereje messze túlhaladja azt, melyet elismertek, vagy megértettek jelenlegi társadalmatokban.

Volt egy pár Fényesített lélek jelen társadalmatokban, ki megértette a hatékonyságát / hatásait az ingyen / szabad energiának, a hangrezgésszámoknak, és hatásoknak, melyeket gyakorolhatnak valóságotokra, azonban a leginkább Fényesített és jól értesült tanításokat természetesen elfojtották világotokban oly nagyon régóta. Társadalmatok, ahogy ma áll, egészen hangszerelt valóban, és meg kellene érteni, hogy azok a lelkek, kik hangszerelik társadalmatokat, ahogy ma látjátok, nem számítottak rá, hogy a felemelkedő Fénnyel kell foglalkozniuk, mely jelenleg előfordul.

A sötét lelkek eredeti megkísérelt terve volt a világuralmuknak az 1990-es éveitek végére történő ismertté tétele. Jóllehet, egy nagyon fontos egyezményt írtak alá, ahogy közületek, drága lelkek sokan tudjátok, valamint elmondták nektek, és a kulcs [negatív földönkívüli] fajok, akik világotokban a titkos szövetkezéseket [cabals] hajtották, megadták magukat a Fény oldalának, és segítik a Fényt és a Galaktikus testvériségeteket, különösen azóta, azért, hogy világotokban a tisztségükből [pozíciójukból] kiszabadítsák a sötét lelkeket.

Amit jelenleg láttok, az egy teljesen hangszerelt és képlékeny / mű társadalom, mely értéktelen / tartalmatlan hiteken és szívbéli beállítottságokon alapul egy olyan valóságot illetően, melyet egy pár befolyásos, mégis magán lélek kigondolt, és elhatározott, hogy ezek legyenek a [hangtalan] követendő kinyilvánítások a különböző társadalmakban, melyek kezdenek tudatosságot nyerni.

Világotokban az 1960-as és hetvenes évek egy ébredés felszabadításának bizonyult, melyet a titkos szövetkezések fejei nem vártak semmilyen módon, és ti, drága lelkek, az ilyen időkben bebizonyítottátok – és számos más alkalomkor történelmetek egészén át, melyről nem hallottatok – hogy a Fényenergiákat egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni, amikor az Anchara egyezményt aláírták, és a kulcs negatív klikk csatlakozott a Fény oldalára, titkos szövetkezéseitek sokféleképpen válaszoltak, azonban végtére megmutatták nekik azt, amit megmutattak nekik ezen jelen időben, sokkal hatványozottabb módokon, mely ismételten, az, amit mutattak nekik a hatvanas és hetvenes éveitekben is: hogy a Fényt egyszerűen nem lehet semmibe venni, és tudatni fogja magát a készséges csatornák milliárdjain keresztül, kik elkezdenek emlékezni Fényesített és Isteni természetükre.

Ti mind a Fényenergiák csatornái vagytok, akik kezdenek „világra jönni” magatokon keresztül és magatokban, és ahogy rátaláltok e Fényenergiákra fokozódó tisztaságban, melyek a gyökereitekben és magotokban vagytok, rátaláltok az igaz távlatotokra, melyről úgy tűnik, hogy átvált és változik, roppant nagy és hatványozott módokon.

A geopolitikai és fizikai ügyekről világotokban talán úgy tűnik, hogy meghatározzák annak a kimenetelét, ahogyan az események lejátszódnak és megjelennek, azonban elmondjuk nektek, hogy minden tudatos gondolatotok és szándékotok, valamint képi megjelenítésetek [vizualizációtok] is valóban dönt arról, ahogyan az események világotokban lejátszódnak.

Az a szerep, melyet jelenleg betöltünk, teljes megértésre kerül drága lelkek, mindegyikőtök részéről az elkövetkező időkben, és ismételten tudomást szereztek az energiamunka valóságáról és az energiamunka végrehajtásának fontosságáról, hogy kitisztításra kerüljön az az állapot, melyben világotok volt [és most is van]. Noha ti mind állhatatosan egységesítitek [integráljátok] az energiákat, melyeket segítünk nektek magatokba szívni, folytatjátok önmagatok olyan részeivel való szembesülést, mely megpróbálna meggyőzni benneteket, hogy energiamunkátok és szükséges átalakulásaitok, melyeket ez időben visztek végbe, valahogyan nem valósak, és nem segítenek benneteket felemelkedési folyamatotokban.

Ami az összes ügyet illeti, kérünk benneteket, drága lelkek, hogy teljesítsétek be és adjatok hangot hiteteknek, és hogy tudjátok, mindaz, amin átmentek, és mellyel ez időben összetalálkozva találjátok magatokat, az nemcsak szükséges, valós és hasznos számotokra és mindenkinek körülöttetek: amit tesztek, az kihatással van a világszínpadon az ügyekre, és hatással van az együttes [kollektív] tudatra egy tömeges léptékben, és a hatásokra, melyeket magatokra gyakoroltok és mindenki másra, annak Kozmikus körében.

Ezt a kifejezést használjuk, abbéli próbálkozásban, hogy leírjuk a hatások nagyon nagy természetét, melyet magatokra gyakoroltok, és a körülöttetek lévőkre, és az egész planetáris együttes [kollektív] tudatra, mert érezzük a fontosságot, hogy drága lelkek, ti mind érezzétek a felhelyezett fátylaitok alól való kikukucskálást egy pillanatra, és lássuk a tömeges hatásokat, melyeket tesztek, még akkor is, ha ez csupán azáltal elért, hogy befogadjátok azt a távlatot, hogy megfigyelünk benneteket drága lelkek, ahogy erős Fényesített fodrozódásokat Teremtetek a Föld együttes [kollektív] tudatában minden egyes csodával, melyet magatokon hoztok át, anélkül, hogy még fel is fognátok, hogyan viszitek véghez őket!

Abszolút semmi sincs, mely megakadályozhatna benneteket abban, hogy ráeszméljetek az elidegeníthetetlen [veletek született] és tiszta Fényre, melyet érezhettek, és hozzáférhettek magatokban, mely ismételten, ti vagytok. Valóban folyamatosan fogják elmondani nektek, hogy a Forrás Fényesített és Isteni energiái vagytok, mert drága lelkek, használhatnátok a figyelmeztetést az önmagatoknak a sötétségnek és sűrűségnek történő folyamatos kitételének távlatainál, melyek megtanítanának benneteket arra, hogy önmagatok egyik jellege [szempontja] okán se tekintsetek magatokba, hanem inkább higgyétek el, hogy csupán véges és korlátozott lények vagytok, akiknek kizárólag kifelé kell [muszáj] tekinteni, hogy rátaláljatok a boldogság, a fennmaradás, vagy beteljesülés bármely jellegére magatokban.

A nagyon kiagyalt [„legyártott”] társadalmatok, ahogy ma áll, egészen hamis [tartalmatlan] hitekre és hazugságokra építették fel, melyeket sok lélek, aki megfeledkezett elidegeníthetetlen és tiszta kapcsolatáról Isteni önvalójával, hozzácsatolta magát, és megengedte, hogy magába egységesítse, és valóságként Teremtse meg.

Mint mindig, az energiák, melyeket magatokon keresztül áthoztok valóságotokat Teremtik, valóban folytatják azt, hogy tisztábbak legyenek: nem csupán minden egyes alkalommal, melyet nekik adtok, és hisztek nekünk, hogy sokkal, sokkal jobban fogadjátok magatokba, mint egy „időben” [valaha] másodpercenként: ez az energia folytatni fogja, hogy „felpumpálják” tisztaságában minden pompás és hathatós kapuval, melyen át kell haladnotok, amelyeket Naptárotokban tüntettek fel.

Van még sok más dátum hogy áthaladjatok rajtuk: melyek közül néhányról kevesebbet hallottatok, és energiát fog követelni, hogy egy kicsit megnövekedjen tisztaságában, és felerősítsék a leckéket, melyeket tanultok, amelyek arra szolgálnak, hogy önmagatok azon részeit rombolja le és alakítsa át, kit nem vihettek magatokkal az ötödik dimenzió birodalmaiba, önmagatok ezen részeinek sűrű és idejétmúlt természete miatt.

Nem mutatunk rá a [fontos] dátumokra úgy, mint a fizikai megjelenítések [manifesztációk] egyikére, egyszerűen átnyújtunk egy energetikai távlatot és egy távlatot, hogy gondjaitokra legyenek bízva azok az energiák, melyeket leszállítanak valóságotokba, és noha még mindig van sok a december energiáival kapcsolatosan, arra vezetnek bennünket, hogy ne juttassuk ezt kifejezésre a csatornákon keresztül az ilyen információ érzékeny természete miatt: szívünkben boldogsággal mondhatjuk, hogy bolygótok a Forrás tiszta energiáival töltődik meg csordultig, és ti mind érezni és tapasztalni fogjátok az eredményeit a felemelkedettebb birodalmak és a felsőbb birodalmak alapvető jellegeinek lehorgonyzása érdekében tett saját cselekedeteiteknek, hogy elkezdtétek teljesebben megalapítani, és táplálni világotokban. [1]

Drága lelkek, ti oly nagyon sok változást Teremtetek meg, és minden egyes fizikai tettel, melyet ti visztek véghez, a közösséget segítitek oly módokon, hogy képesek lesznek sokkal könnyebben magukba szívni a végső és elkerülhetetlen leleplezéseket, melyek értetek lesznek, drága lelkek.

Ez az alapozás miatt lesz, melyet közületek sokan fektetnek le érintettségetekkel a különböző fontos dolgokban, melyek elhozzák világotokba a felemelkedettebb birodalmakat, és gratulálunk közületek mindegyikőtöknek, a legteljesebben tiszta boldogsággal, Szeretettel és örömmel szívünkben, mert régóta Teremtitek meg azt a változást, melynek megpillantását óhajtottátok, és egyszerűen vártátok a végső megjelenítéseket, melyek világotokat egy csordultig telt felemelkedettebb dimenziós Galaktikus bolygóként látja.

Köszönöm a Föld Nap Asztrál Síkjai Hathorjainak!

[1] Arra alapozva, amit itt mondtak, éreztem hitem újbóli kifejtésének fontosságát, hogy felemelkedésünk egy fokozatos folyamat.

Nem próbálom meg elnyomni azt, amit Hathorok mondanak itt, azonban tudom, hogy félretolmácsolt lehet arra a véleményre, hogy minden decemberben fog történni. Maradok annál a véleménynél, hogy ez egy fokozatos folyamat, és sokkal bonyolultabb [komplikáltabb], minthogy egy nap, vagy egy hónap bevezetne mindent. Ez az én véleményem, és talán nem a tiétek [vagy lehet, hogy nem az övék], azonban, hé, ez rendben van! Bárhogyan is, felemelkedünk!

Wes Annac


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/
Nincsenek megjegyzések: