2012. december 20., csütörtök

Vízöntő csatornázások - 19 szám

Dear Tashi, many thanks for the picture!
Tibetan Calligraphy art by Tashi Mannox

Tashi Mannox - www.tashimannox.com 
http://inkessential.blogspot.hu/

Vízöntő csatornázások
– heti hírlevél 19. szám

[Előzetes]
2012-12-02

Csatornázott rövid hírek


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Preview: Aquarius Channelings Weekly Newsletter 19th Issue – The Channeled Bits


Ezen a héten a Fiastyúki Felső Tanács és a Föld Nap Asztrál Síkjainak Hathorjaitól fogunk anyagot megvitatni. Acclipthys Arany Tanácsát is meglátogatjuk, és Acclipthysban egy különleges helyre fogunk elutazni asztrál utazásunk során, és megválaszolom az egyik olvasó kérdését családtagjaink sorsáról, és különösen gyermekeink sorsáról, amikor a felemelkedés ideje eljön.

Erre a hétre kezdetként a Fiastyúki Felső Tanács emlékeztet minket, hogy velünk vannak, és hogy rendelkezünk a lehetőséggel, hogy tekintsünk túl az alsóbbrendű dimenziós élményen, és emelkedjünk fel.

„Testvéreitek vagyunk a csillagokból, és lélekben is, és sosem fogunk egyedül hagyni benneteket utatok mentén, nem számít az a kiterjedés, ahogy talán egyedül érzitek magatokat. Közületek mindegyikőtök ragyogó Isteni szikra, ki átmenetileg alacsonyabb dimenziós Föld élményen megy keresztül, és a sűrűség jellegeit tápláltátok, mely körülöttetek uralkodó volt, minden Életetek okán, amit megtapasztaltatok a Földön, azonban most, bírjátok a teljes esélyt és lehetőséget, hogy mindent magatok mögött hagyjatok, melyet a sűrűségből idéztek elő, amelyet sokatok most átalakítani kíván, és amelytől távol találjátok magatokat.

Fontos, hogy drága lelkek, megengedjétek magatoknak, hogy önmagatok azon részei felszínre bukkanjanak, melyek talán sokkolnak, vagy meglepnek benneteket, ahogy felhoztok eltemetett ügyeket: néhánynál sok előző Életben. Magatokkal könnyednek kell lennetek, és ne vegyétek Életeteket túlságosan komolyan, hiszen ha így tesztek, akkor talán magatokat a Föld élmény örvényében érezhetitek elragadva, és ezzel egyszerűen nem rendelkezhetünk, drága lelkek!” – A Fiastyúki Felső Tanács

Kértek minket, hogy önmagunkat, és a körülöttünk lévőket könnyedséggel kezeljük, ezen idők érzékeny és erős természete miatt, és emlékeztetnek minket, hogy hívhatjuk Galaktikus testvéreinket, ha szükséges.

„Ily módon mondjuk ezt, mert Fényetek oly nagyon szükséges a Földön ez időben. Rátaláltatok hatásos egyéni felébredéseitekre, mely benneteket jól lát ösvényeteken, hogy felismerjétek elidegeníthetetlen [veletek született] multidimenziós jellegeteket, és újra összekapcsoltságotokat felsőbb énetekkel, és kérünk benneteket, engedjétek meg magatoknak a kegyelmet / kecsességet és könnyedséget, melyről tudjátok, hogy szükségetek van egy olyan élmény mentén, mely benneteket a végső határaitokig és magotokig tesz próbára.

Ó, bárcsak kifejezhetnénk, milyen igazán és hőn Szeretett mindegyikőtök! Figyelünk benneteket ösvényetek mentén, és megpróbálunk közbelépni és segíteni, bármikor és bárhol lehetséges anélkül, hogy megzavarnánk szabad akaratotokat, és mint mindig, veletek leszünk, ha segítségül hívtok átalakulásotokban és a „felszínre bukkanásokban”.”

(…)

Azt mondták nekünk, hogy a körülöttünk lévők saját útjaikon emelkednek fel, és hogy fejlődésük része együtt járhat azzal, hogy elvezetik őket hozzánk egy s más módon, és hogy mi is átdolgozzuk magunkat önmagunk néhai jellegein azáltal, hogy hasonló dolgokra lelünk rá Életeink korábbi koraiból.

„Életetekben azok a lelkek, kiket valaha ismertetek, azonban kiktől messze fejlődtetek, saját egyéni ébredéseikre találnak saját módjaikon, és természetesen vonzódnak a Fényetek felé, és ez fog megjelenítésre kerülni Életetekben oly formában, hogy összefuttok az ilyen lelkekkel, vagy váratlanul velük találjátok magatokat.

Hasonló hajlammal, azok a dolgok, melyeket átváltoztattatok, azonban egy kicsiny, utolsó darabka áttekintést és átalakítást igényelnek, szintén személyes életetekbe érkeznek, és ezek a dolgok önmagatok néhai részének energetikai aláírását / szignálját hordozzák, mely megpróbálja, hogy véglegesen felülvizsgálják és visszaalakítsák a tiszta Forrás energiába, melyek mindnyájan valóban vagytok.”

Érdekes belefutni egy személybe vagy dologba a múltunkból, mert múltunk igazi elrendezései és feltételei jutnak eszünkbe, és utalunk arra, amit átélünk abban a bizonyos pillanatban, a múlt jellegeire, melyek emlékezetünk előterében vannak. Érdekes átgondolni, hogy régi gyerekkori barátaink felnőttek, és az Életet tapasztalják, csakúgy, mint mi, és amikor múltunk bármely jellegébe futunk bele, újra lángra lobbantanak ezek az emlékek. Van értelme annak, hogy ez egy tökéletes elrendezés legyen egy átváltoztatáshoz!

Közlésüket befejezendő erre a hétre, a Fiastyúki Felső Tanács üdvözölt minket, és emlékeztettek bennünket a benn őrzött Fényünk tévedhetetlenségére.

„Ismételten, felismeritek / elismeritek azt a sűrűséget, mely Életetekben uralkodó volt, és átváltoztatjátok ezt, ahogy erős felébredésekre leltek magatokon belül, melyek megtanítanak benneteket arra, hogy magatokba pillantsatok, és felsőbb énetekre világotokban és személyes Életetekben is, egy harmonikus Élet minden jellegéért.

Tisztelgünk előttetek folyamatos fejlődésetekért / előre haladásotokért, és az érintkezés ezen vonalából ideiglenesen távozunk, emlékeztetve benneteket, hogy Fényeteket sosem lehet elfelejteni, és sosem válhattok hűtlenné / sosem hagyhatjátok el a felemelkedettebb birodalmakat. Még ha ezt is teszitek, ez csupán ideiglenes lesz, és mindig rátaláltok a visszafelé vezető utatokra e dicsőséges birodalmakhoz.”

Köszönöm nektek, a Fiastyúki Felső Tanácsnak!

(…)

Ezen a héten a Föld Nap Asztrál Síkjainak Hathorjaitól is hallani fogunk. Eszmecseréjük kezdeteként, a Hathorok elmondják nekünk, hogy élményeink erősségének növekedése a legutóbbi „együttállások és kapu [portál] nyitások” eredménye.

„Azok az energiák, melyekhez igazodtok, megnövelik az erősségét földi élményeteknek, oly módokon, melyeket nem várnátok, és nem túlozzuk el az előforduló változás terjedelmét, amikor az ilyen terjedelemről / nagyságról beszélünk. Minden, amit kibontakozni láttok Életetekben a legutóbbi együttállások / igazodások és kapu / portál nyitások eredménye, melyekről folyamatosan fogtok hallani, hiszen a sokkal tisztább energiák folyamatosan utat törnek világotokba sokkal tisztább dózisokban, mint amit előzőleg elértetek.

Beszéltünk a valóságotokat Teremtő energia tisztaságáról, hogy felfokozták az ilyen energiákat minden egyes átadással testetekbe, lelketekbe és a csakráitokon keresztül, Gaia felemelkedésére való felkészülésben, számos alkalommal, és legutóbb beszéltünk az ilyen műveletek átmeneti szüneteltetéséről az ilyen kapuk megnyitására és kiterjeszkedésére való felkészülésben, melyeket most megnyitottak és kitágítottak, és újból áthozzák ezt az energiát fokozódóan tiszta növekedésben.” – a Föld Nap Asztrál Síkjainak Hathorjai.

Meséltek nekünk valóságunkat Teremtő energia tisztaságáról, ahogy áthalad csakráinkon, és szóltak a fontos igazodások és kapu nyitások vízfodrozó [hullámsorozat] hatásáról is, melyek fokozatosan érnek el minket, azonban egészen hirtelen történnek meg a felemelkedettebb birodalmakban.

„Ennek az energiának a tisztaságát felfokozzák és „felpumpálják” minden egyes alkalommal, amikor drága lelkek, megkapjátok azt, azonban a különbség most az, hogy sokkal, sokkal tisztább dózisokban kapjátok, és ez arra szolgál, hogy felfokozza a világotok körüli cselekvéseket, felkészülendő az elkövetkező eseményekre. Felemelkedéseteknek oly nagyon dicsőségesnek és fennköltnek kell lennie, noha ez lehet valóban egy fokozatosabb, mint ahogyan sokan érzékelték; hirtelen események fognak megtörténni e felemelkedettebb birodalmakon belül, és ezen események eredményei lesznek a kifelé ható hullámsorozat [vízfodrozás], és állandóan utat tör majd világotok felszínére.

Azt az energiát, melyet mindnyájan magatokba szívtok, tisztaságában felfokozták a legutóbbi portál és kapu nyitások miatt, és ti mind megtapasztaljátok a vízfodrozás [hullámsorozat] hatást, még most is e legutóbbi nyitásokból és kiterjeszkedésekből.”

(…)

Felemelkedésünk fokozatos természetéből sok ellenére, beszéltek a gyorsaságról, melyben a Föld felemelkedése lejátszódott, és beszéltek az átváltozási munkáról, melyet véghezviszünk mialatt megtapasztaljuk az alsóbbrendű dimenziókat.

„Felemelkedésetek nagyon gyors, és közösségeteket be kell vezetni a felemelkedettebb tudat / tudatosság birodalmaiba sokkal gyorsabban, mint amit általában megvalósítanak egy planetáris közösségnél, mely miatt találjátok magatokat a kettősségben és kétsarkosságban, olyannyira felfokozottan, amennyire az utóbbi időben volt, és azt kellene mondanunk, hogy ti mind hősies [lovas] katonák vagytok, akik oly nagyok sok Föld élményt vettetek magatokra, és változtattátok át az alsóbbrendű dimenziós maradványokból szinte az összes utolsó darabkáját is, amit felhalmoztatok sok földi utazásotok és kalandotok természetes eredményeként.

Közületek még azok is megtapasztaltak hasonló kalandokat és utazásokat, akik számottevően kevesebb Életet vettek magukra a Föld felszínén, mint azok, akik gyönyörű Földetek minden utolsó oldalát is felfedezték, és ez a Teremtő Szeretetével van szívünkben, hogy kérünk benneteket, drága lelkek, maradjatok olyan rugalmasak és erősek, mint amilyenek mindig is voltatok.”

Van közülünk néhány, aki csupán egy pár Életet volt itt, és vannak mások, akik ezerszer voltak itt, azonban mi mind egyesülten maradunk abban, hogy egy sűrű és összecsomózott [bonyolult] valóságot tapasztalunk, és Fénymunkások közösségeként segítünk kibogozni a sűrűség csomóit, melyek a Föld együttes [kollektív] tudatában felhalmozódtak és megakadtak. Mindnyájan rendelkezünk magunkban a felemelkedettebb birodalmak Fényével, és semmi sem állíthat meg minket ennek kifejezésre juttatásától.

Erre a hétre közlésük befejezéseként, a Hathorok bátorítanak Isteni önvalónk megtalálására és átérzésére, és elmesélik nekünk, milyen érzés lesz hozzáférni ahhoz a Szeretethez, mellyel benn rendelkezünk, egy tiszta módon, újból.

„Ismeritek saját erőtöket drága lelkek, és tudjátok, és érzitek magatokban, hogy tévedhetetlen Istenek vagytok, kik képesek bármely alsóbbrendű dimenziós élményt kezelni, melyeket átadnak nektek. Benneteket mind végtelenül, feltétel nélkül, és mérhetetlenül Szeretnek, és köszöntünk benneteket ezzel a Szeretettel, ahogy végső benyomásunkat meghozzuk e közlés [kommunikáció] okán.

Szeretetünket irántatok nem lehetne kifejezni eléggé, mert ez a felemelkedettebb birodalmak Szeretete, melyet nekünk adományoztak e birodalmakba történő belépésünkkel. Ez a Szeretet terjed szét, és fodrozódik ki mindenhová körülöttünk, és fel fogjátok ismerni ennek a Szeretetnek a mindenek fölött való mindenhatóságát, ahogy drága lelkek hozzáfértek ehhez, és magatokért átérzitek az elkövetkező időkben. Ez egy nagyon ismerős Szeretet lesz, és ismerni fogjátok [addigra], hogy ez mindig is bennetek volt.”

Köszönöm nektek, a Föld Nap Asztrál Síkjainak Hathorjainak. A legutóbbi igazodásokat és portál / kapu nyitásokat [és az ilyen dolgok eredményeit] összefoglalva, mely indokolja a felfokozott erősséget és érzékenységet, melyet közülünk néhányan megtapasztalunk jelenleg:

Az igazodások és kapu nyitások / kiterjeszkedések fontos eredményei meglehetősen hirtelen történnek a felemelkedett birodalmakban, azonban némi „időbe” telik, hogy ismertté tegyék magukat valóságunkban, és magunkba szívjuk a sok újabb igazodás / együttállásból való fodrozódás [hullámsorozat] hatást, ahogy felkészítjük magunkat az elkövetkezőkre. Minden, amin keresztülmegyünk és kifejezésre juttatunk ezen a Földön, visszatükröződik világszínpadon, és a Föld egy nagyon gyors felemelkedésen megy át azon megszokott természet ellenére, melyben a felemelkedések lejátszódnak.

Véghezvittük az átalakítási munka nagy részét, mely lehetségesnek látja a Föld gyors felemelkedését, és bátorítanak, hogy folytassuk a felemelkedett birodalmak és felsőbb énünk energiáinak átérzését, mert csupán egy kicsiny oldalát tapasztaltuk meg a Szeretet és Fény elképesztő tisztaságából, melyet át kell éreznünk, amikor ismét belépünk a felemelkedett birodalmakba.

Mindnyájan mondjunk köszönetet a Föld Nap Asztrál Síkjai Hathorjainak, valamint a Fiastyúki Felső Tanácsnak a friss információkért e héten!

Ezzel fejeződik be az e heti hírlevél csatornázott része.

Remélt, hogy ez a betekintés együttrezgett [veletek], és hasznos volt. Sok szeretet mindenkinek!

Wes Annac

[A fordító megjegyzése: A teljes tartalmú hírlevélre fel lehet iratkozni Wes honlapján havi 11,11 USD hozzájárulás megfizetése ellenében – angolul tudóknak.]


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


2012. december 10., hétfő

Sződd a hálót 12-12-12

Sződd a hálót!

2012. december 02.

Felkészülés 12:12:12-re
Copyright © 2012 Robbyne. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Weave the Web – Preparing for the 12.12.12 – 2 Dec 2012 – White Wolf Journeys – http://www.whitewolfjourneys.com/


A Merkúr most egyenesen [halad] és épp most mentünk át 2012 utolsó fogyatkozás-időszakán, beleértve a teljes napfogyatkozást november 13-án, és a holdfogyatkozást november 28-án. A fogyatkozások nemcsak gravitációs hatással bírnak testünkre és Föld bolygónkra, hanem hatást gyakorolnak az együttes [kollektív] tudatra, megvilágítva a kristályrácsot, mely a kozmikus pókhálót alkotja.

A fogyatkozásról úgy tűnik, hogy megállítja az időt, az energiát és a mozgást. Ahol egyszer létezett fényszűrés a Föld aurájában az állatöv elemi erőin keresztül, hirtelen van a sötétség, a nemlétezés [a semmi], és a Naptól, vagy Holdtól egy átmeneti „betáplálási” hiány, mely arra szolgál, hogy tudatunkat közelebb vigye a Nap, vagy Hold időszak energiájához, következésképpen felerősíti azt. Világunk változik, és egyénileg mi is változunk. Mindent felgyorsulva és letörve / lerombolva / megrendülve érzünk. Ezen utolsó pár hét sok számára hatalmas veszteségérzetet hozott. Szerettek távoznak, kapcsolatok érnek véget, álmok és vágyak vesznek el a zűrzavaros energia elmozdulásokban / váltásokban, mely ráeszmélés arra, hogy valahogyan elveszítettük a kapcsolatunkat az isteni forrással, és ez egy sürgető érzés, hogy ismét összekapcsolódjunk [vele]. Régi bizonytalanságok és félelmek bukkantak fel átvizsgálásra. Ez mindnyájunkat annak a megkérdőjelezésében hagyott, hogy hová tartunk, és mi az ittlétünk célja. Egy idő életünk irányának újraértékelésére, és a szükséges hozzáigazítások meghozatalára.

A nagyon megjövendölt 12:12:12 napokra van, és az energia gyorsuló lépésben halad. Számos tolmácsolás létezik azt illetően, amit ez a nap képvisel, és csupán egy pár nap múlta itt van 12:12:21. A számok lelki jelentésének köze van az energetikai rezgéshez. Minden dolognak, beleértve a számokat is, sajátságos rezgéses rezgésszámai [frekvenciái] vannak az Egyetemes, vagy Isteni erőben, és ez az, ami lelki [spirituális] erőt / hatalmat ad a számoknak. A Világegyetem néha üzeneteket küld nekünk azáltal, hogy ismétlődő alapon különös számokat hoz el tudatosságunkba. Ahogy bármely jelkép típusa, ezen üzenetek jelentésének tolmácsolása nagyban függ az üzenetet fogadó személytől. A számok a világegyetemünk nyelve, egy természetfeletti tervezet / formatervezés, melynek megértését az emberek kutatják. Ma, Püthagorasz számelmélete [számmisztikája] széles körben alkalmazott mind a régi, mind az új összefüggésében, mely a varázslattal kapcsolatos.

Amikor a 12:12:12-t lebontjuk, ez a 3:3:3-at alkotja. Megérkezésem első éjjelén Balin, pontosan 3 óra 33 perckor ébredtem fel. Ez a rezgéses rezgésszám az, melyet a buddhista szerzetesek kántálása megalkot, amikor Buddhát hívják elő. Egy Mester Tanítót, aki az emberi világot a könyörületre, megbocsátásra, feltétel nélküli szeretetre és egységre tanította. A Bika csillagképben a telihold idején minden évben Buddha visszatér és egy nagyon különleges szent napot ünnepelnek, mely minden emberhez, minden törzs minden nemzetéhez tartozik. Ez Wesak-ként ismert, a mennyei vizektől való megtisztulásként, melyet az emberi világnak előidéztek, ahogy a Mester Tanítók a szent Wesak-völgyben csatlakoztak egymáshoz. Ez itt volt Balin, ahová engem elvezettek a Wesak telihold idején májusban, és a világ minden sarkáról való lelkekből egy csodálatos összejövetel gyűlt össze, hogy azon az éjjelen az egység körét megtartsák és imádkozzanak a békéért.

Néhány nappal ezt követően, egy napfelkelténél találtam magam Bali északi partjának vizeinél, kérve egy jelet a lélektől, azt illetően, hol kell lennem 12:12:12 okán. Az üzenet másodperceken belül nagyon tiszta volt, ahogy három nemes tengeri angyal, delfinek szökkentek fel a hajóm mellett.

A tiszta útmutatást követve, visszatértem Balira, és egy másik lélek összejövetel fog bekövetkezni 12:12:12 napján. Ismételten, ez egy a világ minden tájáról való lelkek összejövetele, kiket hívtak, hogy csatlakozzanak egymáshoz egy szent körben, és mindenki közületek, aki olvassa e szavakat, ennek a hathatós időnek a részese. Bali smaragdzöld szigete rendelkezik egy szépséggel és tisztasággal, mely megnyitja az emberek szívét a szeretetre történő emlékezésre. Itt megtalálható a belső béke mély érzete, azonban az ember hitét gyakran teszik próbára.

A 12:12:12 egy idő, amikor lelkek milliói a világ minden táján csatlakoznak / összefognak, vagy egyéni szertartást tartanak, hogy másokhoz csatlakozzanak. Ez a visszhangzó [rezonáns] újramintázás ideje, ahol a szív teljesen nyitott. Egy idő, hogy csendben legyünk azon fényrezgésszám befogadásához, mely tovább kinyithatja tudatosságunkat, és megalkothatja a szentháromságot bennünk. Saját bölcsesség központunk igazodása a tudó szívvel, kiegyensúlyozva hatalmi / erő központunkkal. Ez a nap hatalmas váltást idézhet elő tudatosságunkban, hiszen minden Mester Tanító összegyűlik majd, hogy ezt a váltást támogassa. A látatlan világból mindenki visszatér majd, hogy támogassa az emberi világot, ahogy a lepecsételt kapuk [portálok] ismét megnyílnak.

A sárkányok és mondai lények visszatérnek, azonban csupán a nyitott szeműek és tiszta szívűek fogják érezni és látni őket. Közülünk mindenki kap útmutatást ezen a napon, és majd egy igazodást érez megtörténni, felkészítve minket a következő fő elmozdulásra / váltásra, az igen megjövendölt 12:12:21 napjára.

A sárkány-energia működésbe hozatalához magatokban, e pompás napon szánjatok erre 12 percet, és lépjetek be a csendbe / nyugalomba. Érezzétek az ibolyafény lángot megnövekedni gyökércsakrátokban, mely a gerincoszlop alapjánál helyezkedik el. Lélegezzétek be a szeretet Aloha lélegzetét. Harmincszor lélegezzetek lassan, látván az ibolyafény hullámot felétek elmozdulni. A kilégzéssel engedjétek el a lélegzetet, valamint az összes félelmet, aggodalmat, kételyt, haragot és szorongást. Amikor befejeztétek a harminc légzést, adjatok hálát, és mondjatok köszönetet életutatokért, és ismerjétek el ennek az élménynek a jóságát és gazdagságát.

Ahogy az ibolyaszínű láng növekszik bennetek, felemelkedik teremtő középpontotokon keresztül, a napfonaton át [solar plexus-on, az erőközpontunkon át], a szívcsakrán, a torokcsakrán át a bölcsesség központunkba, és végül fel, a fejtetőn és koronacsakrán keresztül. Felfelé folyik, megnyitva égi lélek csillagunkat, összekötve minket az isteni forrással. Folytassátok a légzést, és az égi kapukból kifolyó mennyei fényt vonjátok be, koronacsakrátok tetejébe nyílva. Amikor érzitek a szentháromságot magatokban igazodva, kérjetek tisztaságot, és célt / elhatározást, ezen szavakat alkalmazva: „MUTASD MEG NEKEM… VEZESS ENGEM… KÉSZEN ÁLLOK A SZERETET EGY KIFEJEZÉSEKÉNT TOVÁBBHALADNI. KÉSZEN ÁLLOK, ELKÖTELEZETT VAGYOK SORSOM BETELJESÍTÉSÉRE.

Újra hozzátok létre a szövetséget, mely hajdan létezett az emberi világ és a látatlan világ között, azáltal, hogy megteremtitek és tisztelitek az összes elemet. Készítsetek elő egy oltárt illatos [tömjén] füstölővel, egy bíborszínű gyertyával (ha nem találtok bíborszínűt, használhattok fehéret), egy tál vizet és egy tiszta kvarckristályt. Gyújtsátok meg az illatos [tömjén] füstölőt, és küldjétek el imátokat a szent füstön keresztül az isteni forráshoz, a szent szelek őrzőit tisztelve. Gyújtsatok meg egy gyertyát, és ismerjétek el, hogy ti vagytok a fény lángja, elkötelezve [magatokat], hogy a hit őrzői legyetek, és az örökkévaló lángot égve tartjátok, tisztelitek a látatlan világból valókat, kik a lángot égve tartják az emberi világban. Tartsátok a tál vizet szívetek felett, és küldjetek szeretet gondolatokat. Ajánljátok fel a vizet vissza a Föld anyának, tisztelve azokat, akik védelmezik a szent vizeket. (Ha városban laktok, akkor ajánljátok fel vissza egy növénynek.) Tartsátok a tiszta kristályt szívetek felett, és ismerjétek el a kő lényeket, bármilyen bölcsességet, vagy útmutatást kérve, hogy azt helyezzék bele tudatotokba. Helyezzétek a kristályt harmadik szemetekhez, és érezzétek az energiaátvitelt. Ti vagytok az ötödik elem, a szeretet magjának hordozói. Érezzetek egy fényhúrt, mely összeköt benneteket lelkek millióival a világkörül, és képzeljétek el [vizualizáljátok] a szeretet küldését.

Felemelkedett varázslatot viszünk végbe ezen a napon Balin, és az elemekkel dolgozunk a különböző szertartásokon keresztül, elküldve a smaragdzöld sziget rezgését mindenkinek a lelki családunkból. Nem számít, hol vagytok, vagy mit tesztek ezen a napon, míg szántok rá időt, hogy középpontosítsátok és kiegyensúlyozzátok magatokat, újra elkötelezve magatokat célotok iránt, és hogy részei legyetek a szeretet hullámának, melyet ezen a napon küldenek majd, felébresztendő azokat, akik még mindig alszanak.

Ez egy erős napja a felkészülésnek a 12:12:21 napjára és a napfordulóra. További részleteket fogok küldeni erre az eseményre vonatkozóan, amikor visszatérek Baliról. Ha bárki érdeklődik aziránt, hogy csatlakozzon hozzánk erre a nagyszerű igazodásra, Dél-Kaliforniában leszek, a Dana Point-nál.

Kívánok nektek varázslatot, és smaragdzöld fényt, ahogy egyesítjük szívünket, hogy elősegítsük a változást szeretett Föld csillagunkon, és magunkban.

Szeretet, szivárványok és elragadtatás Baliról,

Robbyne


Ha szeretnél csatlakozni a „Sződd a Hálót” programjához, és meg szeretnéd kapni az elkövetkező eseményekről a friss információt, kérlek, vedd fel a kapcsolatot Robbyne-nal a www.whitewolfjourneys.com honlapon.


Copyright © 2012 Robbyne. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Robbyne http://www.whitewolfjourneys.com/

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


2012. december 5., szerda

Hathorok - 2012-11-26


A Föld Nap Asztrál síkjainak Hathorjai:

A személyes előrehaladás elérése hatással van a közösségre és a Fényenergiák felszabadítására


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
The Hathors of Earths Solar Astral Planes: Reaching Personal Strides, Affecting the Collective and Unleashing the Light Energies


Az energiák érvényesülése [feljavítása] és az előrehaladás a Föld közössége révén folyamatosan kerül elérésre, és mi itt vagyunk, előttetek mind, hogy egy másik boldog energetikai felminősítést nyújtsunk át. Csupán nektek megmutatandó jó híreink vannak, azonban, mint mindig, a tisztítás legnehezebbjén mentek [mentetek] keresztül, melynek megtörténte szükséges volt mind önmagatokban, mind külső világotokban.

A tisztítás természetes eredményeiként megtapasztalandó előnyök, valamint az általatok közösségként és egyénként végrehajtott tisztítás egyszerűen példa nélküli lesz.

A tiszta, pozitív változás köre, melyet minden egyes pillanatban Teremtetek, igen hatványozott lehet, ha ti, drága lelkek csupán megengednétek, hogy legyen, ahogy csupán meghozhatjátok a döntést, valamint a személyes változásokat életbe léptetitek Életetekben, melyről tudjátok, hogy javatokra válik, illetve a Föld közösségének egészének javát is szolgálja.

Most éritek el azokat a nagy előrehaladásokat, melyekben érezhetitek az energetikai, érzelmi és fizikai hatásait azoknak a kölcsönhatásoknak, melyeket másokra gyakoroltok, valamint minden egyes gondolatnak, érzésnek, vagy érzelemnek, melyet magatokon hoztok át, és boldogan jelentjük, hogy még mindig folyamatosan záporozzák rátok a tiszta energiákat, melyek valóban fokozódnak körükben és tisztaságukban az ilyen energiák minden aktív felszívásával, melyet magatokban visztek véghez.

Belső Önvalótoknak oly sok jellege van, mely „túlórázik”, hogy meglássa drága lelketeket annyira mentesnek minden kötöttségtől, amennyire lehetséges, a tudat tiszta állapotainak elérésében, azáltal, hogy átmentek a különböző leckéken, melyek arra szolgálnak, hogy önmagatok néhai múltjaira rávilágítsanak és azokat átalakítsák, melyek örökké visszatartottak, ha ez megengedett volt. Ahogy drága lelketek meghozza a tudatos döntéseket, hogy a legjobban ismert változásokat életbe léptesse magatokban, mely látni fog benneteket jobban együttrezegni és illeszkedni a folyamatosan tiszta valóságokhoz, elkezdtek ezekre rátalálni, illetve elkezditek ezeket átérezni magatokon belül, teljesen és egészen kiszabadítjátok magatokat bármilyen lehetséges korlátozástól, mely visszatart benneteket.

Különböző dolgokat adtatok magatoknak, melyeket elétek raktak Föld élményetek során, és átmenetileg megengedtétek élményeteknek, hogy lefátyolozza látásotokat, azonban kérdünk benneteket: az általatok megtalált tudat birodalmai nem voltak oly nagyon tiszták? Nem találtatok rá birodalmakra legvadabb álmaitokon túl, és annak körén is túl, melyet lehetségesnek képzeltetek?

Drága lelkek, mindegyikőtöket kérünk, pillantsatok rá Életetekre, és a nagyon valós, mégis észrevehetően metafizikai élményekre, melyben sokan közületek kezdtek részesülni, hiszen valóban, ha az egyén rezgései megcéloznak egy bizonyos irányt, a felemelkedettebb dimenziós és lelki [spirituális] megerősítések vég nélküliek lesznek. Nevetünk, és örömmel mulatozunk, amikor közületek sokan folyamatosan veszik észre kibontakozó felemelkedettebb dimenziós élményeitek jeleit, és utána felötlik az érzés, hogy valahogyan „őrültek” vagytok, mert egy egészen új valóságot vesztek észre, és mert tudatosan befogadjátok a folyamatos megerősítéseket az ilyen valóságról, ahogy felfedezitek és Teremtitek azt.

Nevetünk, és örömmel mulatunk az ilyen kifejezésen, vagy szívbéli beállításon, mert közületek sokan, amikor kezdenek felébredni, és kezdik teljesebben és tisztábban felfogni / megérteni a felemelkedettebb birodalmak elgondolásait [koncepcióit], még mindig átmenetileg megengeditek magatoknak, hogy megfeledkezzetek egy pár kulcs és alap jellegéről valóságotoknak: lévén az, melyet ti Teremtetek minden egyes gondolattal, szándékkal, és megjelenítéssel, melyet magatokon hoztok át.

Minden, melyet tesztek, megtaláltok és felfedeztek magatokban a Megteremtését szolgálja valóságotoknak, valamint a teljes tudat síkjainak, mely felé vonzódtok [gravitáltok], amelyet szó szerint behúznak aura mezőtökbe rezgésetek által, mert [azt] ráirányítjátok a felemelkedettebb birodalmakra, és ilyetén természetesen vonzzátok magatokhoz az ilyen birodalmakat.

Ha a korlátozás valóságait vonzzátok magatokhoz, akkor behozzátok magatokba az elválaszthatatlan rezgéseket, melyek az ilyen valóságokat hajtják, és e rezgéseken alapulva fogtok Teremteni, ahogy ezek lesznek a kiemelkedő rezgések létezésetek körében [szférájában].

Amit éreztek és áthoztok magatokon, az fogja meghatározni azt a valóságot, melyet Teremtetek ezen elválaszthatatlan rezgések miatt, és közületek sokan kezdik el érezni a nagyon valós energia áthelyezéseket, melyek megtörténnek, bármikor, amikor átváltjátok magatokat az egyensúlytalanság egy állapotára. A Forrás valóságai egyszerűen idejükre várnak, hogy teljesen megérkezzenek világotokba, és folytatjuk bátorításotokat, drága lelkek, teljes szívvel, hogy tegyetek erőfeszítéseket, hogy átérezzétek ezeket a rezgéseket: azért, hogy kisugározzátok őket, áthozzátok őket magatokon, hiszen ennek megtételével egy nagyon tiszta valóságot Teremtetek, és fogtok Teremteni.

A hamarosan esedékes feladatotok egy felemelkedett Éden Teremtése bolygótokon, melynek létezését mindig is szándékozták, hogy egy felemelkedett Éden legyen, azonban melynek közössége egyszerűen sokkal tovább tett a jogaiba helyezett szabad akarat törvényei szerint, elterjedten a harmadik dimenziós élménnyel, melyet azt eredetileg előrebocsátották. Az együttes egyensúlytalanságot azonban most kezditek el kitisztítani és átváltoztatni, ahogy minden egyes drága megtestesült Fénymunkás és csillagmag rátalál a valaha erős és uralkodó befolyására, mely lecsökkentett a földi élményetek minden egyes pillanatában.

Munkánk együtt jár az energiák leküldésével, mely valóságotokat Teremti folyamatos tisztaságban, és minden egyes alkalommal ezeket az energiákat leszállítják, és ennek megtétele részünkről az Isteni elrendelés eredménye, melyet az előző közléseinkben megvitattunk.

Mielőtt az ilyen elrendeléseket meghozták, azzal bíztak meg bennünket, hogy fenntartsuk valóságotokat, azt a bizonyos energetikai keretet, mely valóságotokat formálja, azáltal, hogy az energia átviteleket bízták gondjainkra az összes különböző földi birodalmon át mindenütt, azon energiákét, melyek valóságaitokat és tudatos élményeteket Teremtik és fenntartják. Nem szeretnénk, hogy úgy tűnjön, mintha kizárólag mi Teremtenénk valóságotokat, hiszen mi csupán segítünk nektek, drága lelkek egy olyan folyamatban, mely a tiétek teljesen.

Megkapjuk azokat az energiákat, melyek valóságotokat Teremtik, és segítünk átadni felemelkedéseteket nektek, és mialatt sajátságos lenyomatunkat rajtahagyjuk ezeken az energiákon, ti vagytok azok a lelkek, akik veszitek őket, és hatványozottan kiterjesztitek a Fényesített alapon, melyet begyűjtöttek magukba, és melyet ti gyűjtöttetek össze, ezen energiákért, a puszta felszívásukkal és a rajtuk történő kiterjeszkedéssel bámulatos és csodálatos utakon, melyen ezek a drága lelkek vannak ez időben.

Az általatok véghezvitt munka oly nagyon szükséges volt [és most is az] drága Földetek miatt, mert Ő valóban küszködik, amikor felhívták a Fény Erőinek tömeges vándorlásait, melyet tízszeresen válaszoltak meg minden egyes Fénymunkás és Fényhordozó jelenlétével, akik a Föld felemelkedését egészen simán látják lejátszódni.

Cselekedeteitek a miénkkel összhangban működnek, abban, hogy egy biztos kapcsolatot tartotok fenn közülünk sok lélekkel, és lelkek közösségével, kik segítenek áthozni azokat az energiákat, melyek valóságotokat Teremtik és fenntartják, melyek – ismételten – segítenek nektek drága lelkek felemelkedni ez időben.

Ezt az energiát, melyet csakráitokon keresztül adományoznak, és melyet hasznosítanak valóságotok szerkezetének Teremtésénél, valamint körülöttetek azon valóság szerkezeteknél, melyet Teremtenek ugyanazon energiával a különböző egyéni templomokon keresztül: ez mindig is ugyanaz az energia volt, mely valóságotokat Teremti és fenntartja, és mialatt az emberiség közösségként különböző jellegzetességeket mutatott a különféle nemzedékeken és földi történelmetek időszakain át mindvégig, az energiák mindig ugyanazok voltak, és a sűrűség volt az, mely a Föld, illetve a magja körül felépült, ugyanaz a felemelkedettebb dimenziós Forrás energia, mely átalakítható saját elválaszthatatlan és egyedi kapcsolatára való emlékezésre a Forrás tiszta energiáira, melyek mindig is voltak [és vannak].

Amit alapjában véve megpróbálunk közölni az, hogy a sötétség minden maradványa, melyet körülöttetek találhattok, átlátszó és megváltoztatható energia, melyre Fényesített hatást gyakorolhattok, függetlenül a sűrűséget övező helyzettől, melyet megkíséreltek átváltoztatni.

Ebben természetesen benne van az az energia, melyet magatokból felbukkanni találtok átvizsgálásra és átváltoztatásra, és drága lelkek, már régóta alakítjátok át a negatív energia tömegét, mely felemelkedett felszíni tudatotokra, a megfelelő elismerésért [beismerésért], elengedésért és átváltoztatásért.

Az azok [azon cselekvések] mögötti energiák, melyeket tesztek, nem csupán személyes, egyedi, vagy egyedülálló energiák, hanem inkább amit magatokon áthoztok, és egy tömeges léptékben Teremtetek a puszta szándékotokkal, hogy átalakítsátok önmagatok alsóbbrendű és néhai részeit személyes felemelkedésetekért: a vízfodrozó hatások, melyeket Teremtenek, ahogy ezt megteszitek olyan nagyra, és olyan együttes léptékbe növekednek [erősödnek], hogy nem túlzunk, amikor azt mondjuk nektek, hogy amit tesztek, az hatással van az együttes felemelkedési tervre minden pozitív módon.

Közületek mindenki, aki magába szívja ezt a közlést, és mindnyájatok, aki nem, a legerősebb és legtisztább hatásokat gyakoroljátok a közösségre, ahogy átmentek a leckéken, melyek arra szolgálnak, hogy letörjék annak az alapvető természetét, melyet igaznak és helyesnek hisztek élményetek körén belül.

Elvezetnek oda, hogy feladjatok sokat a [tehetetlen] kudarcérzetből [frusztrációból], melyet esetleg magatokban találtok, és az ilyen kudarcérzet alapulhat azon a hiten, hogy ami veletek történik a kudarcérzet idején, az valahogyan igazságtalan [méltánytalan / tisztességtelen], vagy nem arra szánták, hogy veletek történjen meg egy s más oknál fogva.

Természetesen nem az adott tragikus eseményekről beszélünk, melyet talán megjelenítetek az egyén Életében, esetekről beszélünk személyes Életetekben, melyről úgy tűnik, hogy próbára teszi ego éneteket, türelmeteket, képességeteket, hogy egy nyugodt, Szerető középpontban maradjatok, annak ellenére, amit kudarcérzettel előforduló eseményként észleltek. Természetesen, drága lelkek, pompásan haladtok előre a mindig uralkodó ego én felfedésének és átalakításának leckéi mentén, és reméljük, segítünk körvonalazni néhányat abból, melyen átmentek, és segítünk nektek drága lelkek elérni a tisztaság és megértés / felfogás azon pillanatát, melyre távlatunkat szánták, szándékozták és remélték – nektek elérni és visszaszerezni segítendő magatokban.

Az ok, mely miatt átadjuk benyomásainkat, közléseinket és sajátságos távlatunkat nektek, drága lelkek az, hogy a sokatokkal az álomképben folytatott tanácskozás [konzultáció] után, úgy érezzük, hogy rendelkezünk valami páratlannal, nektek és felemelkedéseteknek felajánlandó, és mialatt semmilyen módon nem játszunk oly közeli és közvetlen szerepet, mint amit drága lelkek, ti játszotok a sötétség egy világába történő megtestesülésetekkel, még mindig reméljük, hogy átadjuk nektek azt, melyet hasznos távlatként lehet tekinteni.

Oly nagyon boldogok és megtiszteltek vagyunk, hogy tudunk segíteni és segédkezni nektek drága lelkek, bármely módon, melyben tudunk, és ahogyan korábban megjegyeztük, veletek leszünk álomképetekben, hogy személyes útmutatást, Szeretetet és társaságot nyújtsunk nektek.

Olyan birodalmakban helyezkedünk el, ahol képesek vagyunk sokkal többet látni, érzékelni és érezni Földetekről és kibontakozó felemelkedési folyamatotokról, mint amit talán jelenleg megértenének közületek sokan, akik még mindig saját egyéni korlátainak gátjain [belül] észlelnek.

Az az energia munka, mely valóságotok Teremtésének alapját formálja, sokkal fontosabb valóságotok Teremtésében és fenntartásában, mint amit a főáramlat tudósaitok közül sokan tudnak, vagy kijelentettek nyilvánosan, és mi is, a Galaktikus testvériségetek, valóban veletek leszünk, hogy felajánljuk távlatainkat, és hogy megmutassuk nektek, drága lelkek az energia és különösen a hangrezgésszámok igaz és hathatós / erős hatásait.

Egész fejlett technológiák alapulnak a hangrezgésszámokon és a hangrezgésszámokból kiáradó energiákon, és rá fogtok lelni arra, hogy az energia ereje messze túlhaladja azt, melyet elismertek, vagy megértettek jelenlegi társadalmatokban.

Volt egy pár Fényesített lélek jelen társadalmatokban, ki megértette a hatékonyságát / hatásait az ingyen / szabad energiának, a hangrezgésszámoknak, és hatásoknak, melyeket gyakorolhatnak valóságotokra, azonban a leginkább Fényesített és jól értesült tanításokat természetesen elfojtották világotokban oly nagyon régóta. Társadalmatok, ahogy ma áll, egészen hangszerelt valóban, és meg kellene érteni, hogy azok a lelkek, kik hangszerelik társadalmatokat, ahogy ma látjátok, nem számítottak rá, hogy a felemelkedő Fénnyel kell foglalkozniuk, mely jelenleg előfordul.

A sötét lelkek eredeti megkísérelt terve volt a világuralmuknak az 1990-es éveitek végére történő ismertté tétele. Jóllehet, egy nagyon fontos egyezményt írtak alá, ahogy közületek, drága lelkek sokan tudjátok, valamint elmondták nektek, és a kulcs [negatív földönkívüli] fajok, akik világotokban a titkos szövetkezéseket [cabals] hajtották, megadták magukat a Fény oldalának, és segítik a Fényt és a Galaktikus testvériségeteket, különösen azóta, azért, hogy világotokban a tisztségükből [pozíciójukból] kiszabadítsák a sötét lelkeket.

Amit jelenleg láttok, az egy teljesen hangszerelt és képlékeny / mű társadalom, mely értéktelen / tartalmatlan hiteken és szívbéli beállítottságokon alapul egy olyan valóságot illetően, melyet egy pár befolyásos, mégis magán lélek kigondolt, és elhatározott, hogy ezek legyenek a [hangtalan] követendő kinyilvánítások a különböző társadalmakban, melyek kezdenek tudatosságot nyerni.

Világotokban az 1960-as és hetvenes évek egy ébredés felszabadításának bizonyult, melyet a titkos szövetkezések fejei nem vártak semmilyen módon, és ti, drága lelkek, az ilyen időkben bebizonyítottátok – és számos más alkalomkor történelmetek egészén át, melyről nem hallottatok – hogy a Fényenergiákat egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni, amikor az Anchara egyezményt aláírták, és a kulcs negatív klikk csatlakozott a Fény oldalára, titkos szövetkezéseitek sokféleképpen válaszoltak, azonban végtére megmutatták nekik azt, amit megmutattak nekik ezen jelen időben, sokkal hatványozottabb módokon, mely ismételten, az, amit mutattak nekik a hatvanas és hetvenes éveitekben is: hogy a Fényt egyszerűen nem lehet semmibe venni, és tudatni fogja magát a készséges csatornák milliárdjain keresztül, kik elkezdenek emlékezni Fényesített és Isteni természetükre.

Ti mind a Fényenergiák csatornái vagytok, akik kezdenek „világra jönni” magatokon keresztül és magatokban, és ahogy rátaláltok e Fényenergiákra fokozódó tisztaságban, melyek a gyökereitekben és magotokban vagytok, rátaláltok az igaz távlatotokra, melyről úgy tűnik, hogy átvált és változik, roppant nagy és hatványozott módokon.

A geopolitikai és fizikai ügyekről világotokban talán úgy tűnik, hogy meghatározzák annak a kimenetelét, ahogyan az események lejátszódnak és megjelennek, azonban elmondjuk nektek, hogy minden tudatos gondolatotok és szándékotok, valamint képi megjelenítésetek [vizualizációtok] is valóban dönt arról, ahogyan az események világotokban lejátszódnak.

Az a szerep, melyet jelenleg betöltünk, teljes megértésre kerül drága lelkek, mindegyikőtök részéről az elkövetkező időkben, és ismételten tudomást szereztek az energiamunka valóságáról és az energiamunka végrehajtásának fontosságáról, hogy kitisztításra kerüljön az az állapot, melyben világotok volt [és most is van]. Noha ti mind állhatatosan egységesítitek [integráljátok] az energiákat, melyeket segítünk nektek magatokba szívni, folytatjátok önmagatok olyan részeivel való szembesülést, mely megpróbálna meggyőzni benneteket, hogy energiamunkátok és szükséges átalakulásaitok, melyeket ez időben visztek végbe, valahogyan nem valósak, és nem segítenek benneteket felemelkedési folyamatotokban.

Ami az összes ügyet illeti, kérünk benneteket, drága lelkek, hogy teljesítsétek be és adjatok hangot hiteteknek, és hogy tudjátok, mindaz, amin átmentek, és mellyel ez időben összetalálkozva találjátok magatokat, az nemcsak szükséges, valós és hasznos számotokra és mindenkinek körülöttetek: amit tesztek, az kihatással van a világszínpadon az ügyekre, és hatással van az együttes [kollektív] tudatra egy tömeges léptékben, és a hatásokra, melyeket magatokra gyakoroltok és mindenki másra, annak Kozmikus körében.

Ezt a kifejezést használjuk, abbéli próbálkozásban, hogy leírjuk a hatások nagyon nagy természetét, melyet magatokra gyakoroltok, és a körülöttetek lévőkre, és az egész planetáris együttes [kollektív] tudatra, mert érezzük a fontosságot, hogy drága lelkek, ti mind érezzétek a felhelyezett fátylaitok alól való kikukucskálást egy pillanatra, és lássuk a tömeges hatásokat, melyeket tesztek, még akkor is, ha ez csupán azáltal elért, hogy befogadjátok azt a távlatot, hogy megfigyelünk benneteket drága lelkek, ahogy erős Fényesített fodrozódásokat Teremtetek a Föld együttes [kollektív] tudatában minden egyes csodával, melyet magatokon hoztok át, anélkül, hogy még fel is fognátok, hogyan viszitek véghez őket!

Abszolút semmi sincs, mely megakadályozhatna benneteket abban, hogy ráeszméljetek az elidegeníthetetlen [veletek született] és tiszta Fényre, melyet érezhettek, és hozzáférhettek magatokban, mely ismételten, ti vagytok. Valóban folyamatosan fogják elmondani nektek, hogy a Forrás Fényesített és Isteni energiái vagytok, mert drága lelkek, használhatnátok a figyelmeztetést az önmagatoknak a sötétségnek és sűrűségnek történő folyamatos kitételének távlatainál, melyek megtanítanának benneteket arra, hogy önmagatok egyik jellege [szempontja] okán se tekintsetek magatokba, hanem inkább higgyétek el, hogy csupán véges és korlátozott lények vagytok, akiknek kizárólag kifelé kell [muszáj] tekinteni, hogy rátaláljatok a boldogság, a fennmaradás, vagy beteljesülés bármely jellegére magatokban.

A nagyon kiagyalt [„legyártott”] társadalmatok, ahogy ma áll, egészen hamis [tartalmatlan] hitekre és hazugságokra építették fel, melyeket sok lélek, aki megfeledkezett elidegeníthetetlen és tiszta kapcsolatáról Isteni önvalójával, hozzácsatolta magát, és megengedte, hogy magába egységesítse, és valóságként Teremtse meg.

Mint mindig, az energiák, melyeket magatokon keresztül áthoztok valóságotokat Teremtik, valóban folytatják azt, hogy tisztábbak legyenek: nem csupán minden egyes alkalommal, melyet nekik adtok, és hisztek nekünk, hogy sokkal, sokkal jobban fogadjátok magatokba, mint egy „időben” [valaha] másodpercenként: ez az energia folytatni fogja, hogy „felpumpálják” tisztaságában minden pompás és hathatós kapuval, melyen át kell haladnotok, amelyeket Naptárotokban tüntettek fel.

Van még sok más dátum hogy áthaladjatok rajtuk: melyek közül néhányról kevesebbet hallottatok, és energiát fog követelni, hogy egy kicsit megnövekedjen tisztaságában, és felerősítsék a leckéket, melyeket tanultok, amelyek arra szolgálnak, hogy önmagatok azon részeit rombolja le és alakítsa át, kit nem vihettek magatokkal az ötödik dimenzió birodalmaiba, önmagatok ezen részeinek sűrű és idejétmúlt természete miatt.

Nem mutatunk rá a [fontos] dátumokra úgy, mint a fizikai megjelenítések [manifesztációk] egyikére, egyszerűen átnyújtunk egy energetikai távlatot és egy távlatot, hogy gondjaitokra legyenek bízva azok az energiák, melyeket leszállítanak valóságotokba, és noha még mindig van sok a december energiáival kapcsolatosan, arra vezetnek bennünket, hogy ne juttassuk ezt kifejezésre a csatornákon keresztül az ilyen információ érzékeny természete miatt: szívünkben boldogsággal mondhatjuk, hogy bolygótok a Forrás tiszta energiáival töltődik meg csordultig, és ti mind érezni és tapasztalni fogjátok az eredményeit a felemelkedettebb birodalmak és a felsőbb birodalmak alapvető jellegeinek lehorgonyzása érdekében tett saját cselekedeteiteknek, hogy elkezdtétek teljesebben megalapítani, és táplálni világotokban. [1]

Drága lelkek, ti oly nagyon sok változást Teremtetek meg, és minden egyes fizikai tettel, melyet ti visztek véghez, a közösséget segítitek oly módokon, hogy képesek lesznek sokkal könnyebben magukba szívni a végső és elkerülhetetlen leleplezéseket, melyek értetek lesznek, drága lelkek.

Ez az alapozás miatt lesz, melyet közületek sokan fektetnek le érintettségetekkel a különböző fontos dolgokban, melyek elhozzák világotokba a felemelkedettebb birodalmakat, és gratulálunk közületek mindegyikőtöknek, a legteljesebben tiszta boldogsággal, Szeretettel és örömmel szívünkben, mert régóta Teremtitek meg azt a változást, melynek megpillantását óhajtottátok, és egyszerűen vártátok a végső megjelenítéseket, melyek világotokat egy csordultig telt felemelkedettebb dimenziós Galaktikus bolygóként látja.

Köszönöm a Föld Nap Asztrál Síkjai Hathorjainak!

[1] Arra alapozva, amit itt mondtak, éreztem hitem újbóli kifejtésének fontosságát, hogy felemelkedésünk egy fokozatos folyamat.

Nem próbálom meg elnyomni azt, amit Hathorok mondanak itt, azonban tudom, hogy félretolmácsolt lehet arra a véleményre, hogy minden decemberben fog történni. Maradok annál a véleménynél, hogy ez egy fokozatos folyamat, és sokkal bonyolultabb [komplikáltabb], minthogy egy nap, vagy egy hónap bevezetne mindent. Ez az én véleményem, és talán nem a tiétek [vagy lehet, hogy nem az övék], azonban, hé, ez rendben van! Bárhogyan is, felemelkedünk!

Wes Annac


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/