2012. november 16., péntek

Vízöntő csatornázások
Vízöntő csatornázások – heti hírlevél 16. kiadás
[kibővített ingyenes előzetes]


2012-11-11

Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Extended Preview: Aquarius Channelings Weekly Newsletter 16th Issue – The Channeled Bits and a Reader’s QuestionEzen a héten SanJAsKa-tól és a Fiastyúki Felső Tanácstól származó anyagot fogjuk megvitatni. Hasznosítani fogunk további asztrál érzékeket utazásaink alatt ezen a héten, és megválaszolom majd az olvasók kérdéseit a felemelkedésünkhöz eljuttató mindig fontos időkeretekkel kapcsolatosan.

Ezen a héten kezdetként, SanJAsKa megnyugtatott bennünket, hogy a felemelkedésünkben segítő lelkek tudnak a nehézségekről, melyekkel szembenézünk.

„Drága lelkek, bárcsak látnátok a személyes Életetekben lejátszódó eseményeket a világszínpadon a mi távlatunkból, mert megvilágítaná szíveteket számotokra, hogy bírnátok sajátságos meglátásunkat, mely természetesen egy olyan távlat, mely felé fokozódóan növekedtek.

Drága lelkek oly sok nehézségen és megpróbáltatáson mentek keresztül, azonban minden gond és nehézségen túl, mellyel Életetekben találkoztok és megtapasztaljátok, a felsőbb birodalmak és mi, a felemelkedettebb birodalmakból mindig itt vagyunk számotokra, hogy segítsünk benneteket egy olyan folyamatban és ciklusban, melyet készségesen választottatok magatoknak, azonban mely nehéz volt a kezdetektől.” – SanJAsKa

Azt mondták nekünk, hogy mi vagyunk a legkeményebb lelkek a „legkeményebbekből”, és számunkra rendben van, ha segítséget, vagy támogatást kérünk ösvényünk mentén.

„Az alsóbbrendű dimenziós élmény ciklusa [a Földön] az, mely a felemelkedettebb dimenziós lelkek legkeményebbjeit igényli, kik óhajtottak megtestesülni az ilyen ciklust vendégül látó Földön, és vágytak sikeresen befejezni [végignézni / túlélni] a velejáró élményt, noha valóban a legkeményebb lelkek közül vagytok, kik a Föld felszínén sétálnak, az általatok ez időben meghozott áldozat miatt, még mindig nagyon rendben van számotokra, drága lelkek, hogy segítséget és támogatást kérjetek, ha úgy érzitek, hogy igényetek van rá esetleg személyes folyamatotok bármely adott jellegénél.

Emberi élménnyel bíró lelki [spirituális] lények vagytok, és szilárdan és biztosan csökkentitek [elapasztjátok] a hatáskörét saját felhelyezett fátylaitoknak és az akadályoknak, melyekkel Életetekben gondolataitokon és érzelmi folyamataitokon bírtatok. A megszámlálhatatlan tanácsadó segítségével – kikkel mindnyájan bírtok magatokban és veletek bármely adott időben – úgy fogjátok találni, hogy Földi élményetek lehet valóban sokkal könnyebb, mint amilyen volt sokatok számára.”

(…)

Nagyon erősen bátorítottak, hogy nézzük meg a bámulatos Fényesített alapozását a változásnak, melyet már leraktunk, és arra bátorítottak, hogy építsünk erre minden egyes tudatos gondolattal, cselekedettel és erőfeszítéssel.

„A felemelkedettebb birodalmakban egyszerűen várjuk a kulcs megjelenítéseket [manifesztációkat], melyek közelebb fognak hozni bennünket hozzátok, és nem egy bizonyos fizikai cselekvésre várunk, melyet azok tesznek, kik bennünket vezetnek, és nem is világotok észlelt vezetői tesznek [Obama elnök kivételével], hanem inkább rátok számítunk, drága lelkek, hogy megmutassátok a lendületet, és hogy mindent megtegyetek, amit tudtok, hogy lássátok a tudás és a Fény terjesztését folytatódni növekedésében világotokban, valamint a fokozódó kört és tisztaságot, mely már létezik.

Igen, ti egy csodálatos, lenyűgöző és csodálatos változást Teremtettetek világotokban, és Fényetek szó szerint átfodrozódik az egész Föld közösségébe, ahogy tudatos erőfeszítéseket tesztek, hogy ezt átsugározzátok magatokon bármely adott időben, és boldogok és büszkék vagyunk, hogy elmondjuk nektek drága lelkek, hogy lefektettétek a nélkülözhetetlen és szükséges Fényalapot, melyet lefektetni ti tűztetek ki magatoknak, és most van itt az idő számotokra elkezdeni erre építeni egy önmagatokon belüli magabiztossággal, hogy amit tesztek, az valósabb, mint amit elképzelhettek.”

Személyesen oly sok megerősítést tapasztaltam, oly sok bizonyosságot, hogy amin átmegyünk az valós, és hogy tudjuk, mi hozunk mélyreható változást ennek a világnak, amikor a mindennapi Élet máskülönben megpróbál oly keményen legyőzni: bár a gondolat valóban folytatásra késztet, és hogy folytassam ezt a munkát mosollyal arcomon, a nehézségek ellenére, melyek elkerülhetetlenül felmerülnek.

(…)

Erre a hétre a közlést befejezendő, SanJAsKa emlékeztet bennünket, hogy át fogjuk írni és újra fogjuk határozni érzékeléseinket arról, mely valóság létezik az előttünk álló időben.

„Érzékeléseteket közösségként át fogják írni, noha az ilyen észleléseket különféle Életeken át közületek sokan Teremtettétek meg: áttörésetek és az ilyen érzékelések illuzórikus [csalóka] természetének felismerése lát bennünket képesnek áttörni és átalakítani az együttes sűrűséget, mely elfátyolozta oly nagyon sok lélek szemét és szívét világotokban.

Ahogy ezt a templomot drága Fiastyúki Felső Tanács felé fordítom, mindnyájatoknak átadom őszinte Szeretetem és hatalmas elismerésem a küzdelmekért, melyeken átmentetek gyönyörű világotokban, és az összes elhatározásért [célért], hogy bennünket sokkal közelebb lássatok hozzátok, és meglássátok világotok felemelkedését lejátszódni, ahogyan azt elrendelték.”

Köszönöm neked, SanJAsKa!

A következő szónok csoportunk erre a hétre a Fiastyúki Felső Tanács lesz. Közlésük kezdeteként a PHC [Fiastyúki Felső Tanács, angolul: Pleiadian High Council, rövidítve: PHC] elmagyarázza érző hajóik szakaszait [kvadránsait], melyekről általában átadják a csatornázott kommunikációkat.

„Legdrágább írnok, amit láttál energiáink közelségébe való belépésed során, tiszta módokon, melyet megtettél, hogy megengedd energiáinkat rajtad keresztüljönni, egy nagyon valós bemutatása volt a „Találkozó Csarnokunknak”, ahol minden kommunikációnkat átadjuk, melyeket rajtad áthozunk. Drága lelkek, kezditek majd felismerni hajóinkat, mert természetesen megosztjuk őket veletek az elkövetkező időkben!

Valóban, oly nagyon sok van valóságotokkal kapcsolatosan, melyet nem mondtak el, és a felsőbb valóságokba való belépésetek során, illetve a megtalálásukkor, mely éppen felszíneteken túl vár rátok, a tudatos érzékelésről úgy fogjátok találni, hogy korlátozott Életetek minden jellegétől, melyet tápláltatok és megengedtétek, hogy működtessék azokat a bizonyos korlátozásokat, melyeket átalakításra kitűztetek, távol fogjátok találni magatokat, és valóban, oly nagyon csalóka a tiszta tudat birodalmainak képében, ahová visszatértek, és boldogan jelentjük, hogy valóban, nem lesznek többé földi vágyaitok, ha csupán egy ízelítőt kaptok az ötödik dimenzió birodalmaiból, és azokon túlról.”

Emlékeztetnek minket a világunkban megtestesült csillagmagok változatosságára, és a tiszta tudatállapotokra is, melyekben sokunk e Földön természetesen létezünk.

„Ó, drága lelkek, tudjátok, hogy közületek sokan még a miénknél is messze tisztább dimenziókból és tudatállapotokból estetek / zúdultatok le?

Mindenféle dimenzióból és a felemelkedettebb dimenziós valóságok özönéből érkeztek lelkek megtestesülni világotokban ezen a ponton, és néhányatok, akik áttörik a harmadik dimenziós csalóka [illuzórikus] mátrixot a legjobban, tiszta Fényeteket hozzátok el világotokba minden egyes tudatos gondolattal és cselekvéssel, melyet kifejezésre juttattok, vagy áthoztok magatokon, melyek sok esetben felismerhetők, azon lelkekként, kik önmagukban hordozzák a Fény mérhetetlenül és erősen tiszta szignálját, és kik képesek ragyogtatni az ilyen Fényt könnyebb módon szerte a Föld birodalmain át, valamint a Föld felszínének együttes [kollektív] tudatán át is.”

(…)

A Fiastyúki Felső Tanács különösen hozzám kezdett el beszélni, és megválaszoltak egy kérdést, mellyel bírtam arról, hogyan törtem utat erre a Földre.

[Nemrégiben kezdtem ismét rátalálni emlékekre a belépésemről ebbe az Életbe közvetlenül az Erráról: abból, melyről csupán gondolom, hogy egy szoba, vagy ház volt, melyben léteztem az Errán, mielőtt eljöttem ide. Kezdem úgy érezni, mintha valahogyan ebből a szobából érkeztem volna el ebbe a világba közvetlenül.]

„Legdrágább írnok, minden gondolatot, érzelmet és benyomást felfogunk, melyet átadsz nekünk, még mikor átadjuk ezt a közlést is; szeretnénk megválaszolni legutóbbi érdeklődésed, melyet azonosítottál magadban, és megbeszéljük az élményt is, mely bekövetkezik, bármikor, amikor az egyén azt választja, hogy végrehajt egy olyan cselekedetet, melyet te tettél.

Legdrágább írnok, a Földön találtad magad az Erra világából, és az ötödik dimenzió birodalmaiból, így helyes? Igen, valóban, azonban nem rendes körülmények között törtél utat magadnak a Földre. Az utazás és szállítás egy olyan módszerét hasznosítottad, melyet a legkönnyebben csillagkapu technológiaként lehet felismerni, és valóban tudatot jellegeit lefelé összpontosítottad a Föld birodalmaiba Erra világunkból, és különösképpen drága Erránk olyan helyeiről, melyek nagyon jelentősek számodra.”

Nos, köszönöm nektek PHC! Ez segíti kérdésem megválaszolását, azonban ebben a hírlevélben az emberek számára, térjünk vissza az emberek megszólításához!

A PHC fejtegette technológiájuk néhány jellegét [különösen az utazás alapúakat], és emlékeztetett minket, hogy azok a lelkek, akik az ötödik dimenzió birodalmai mentén messzebb és túl vannak, nem hasznosítják a fejlett technológiát olyannyira, mint az ötödik dimenziós lelkek.

„Drága lelkek, úgy fogjátok találni, hogy képesek vagytok egy pillanat alatt utazni az ötödik és az azon túli birodalmakba való belépéseteknél, és írnokunk egy nagyon erős és azonnali utazási módot hasznosított, hogy a Föld birodalmain belül találja magát. Az azonnali utazás folyamatának fellelése meglátható, ahogy az egyén közvetlenül dolgozik egy [fejlett] eszközzel, hogy eljuttassa a személyt oda, ahová szükséges elmennie, és ahogy az egyén előrehalad természetes lelki [spirituális] növekedése mentén, a képesség, hogy elutazzon bárhová, és bármilyen célállomásra, olyan egyszerű lesz, hogy technológiát nem fognak hasznosítani az ilyen utazás végrehajtásához: még fejlett technológiát sem!

Ez azért van, mert még a mi technológiánk is egy jellege önmagunknak, illetve tudatállapotunknak, melyben tartózkodunk, és úgy fogjátok találni – ahogyan az már kifejezésre került – hogy technológiánk családotok egy tagja lesz [és már most az], és szívetekhez fog kötődni.”

Alig várom, hogy legyen egy készülék, mely egy testvér is! Minden komoly gondolatomban, valóban alig várom, hogy rendelkezzek egy technológiával, melyhez igazán közel érzem magam: melyet ténylegesen önmagam részének érzek! Ez az elgondolás mély értelmű!

(…)

Ezzel befejeződött csatornázott eszmecserénk erre a hétre.
Most, íme az olvasók kérdései e heti hírlevelünkből:

Ezen a héten kérdésünk egy kedves olvasótól érkezett, aki egy kicsivel további tisztázást akar az idő-alapú ügyekről, hogy mikor érkezik el felemelkedésünk, és különösen mikor érkeznek el a fizikai történések, melyek megelőzik felemelkedésünket.

„Szia Wes –
Van valami, mely összezavar engem. Nem tudom alátámasztani kérdésem meglevő idézetekkel, hanem inkább benyomásokra és az emlékezetre hagyatkozom…
Régóta (különösen ez év kezdete óta) Csillagcsaládunk elismert csatornázókon keresztül mondta, hogy a „dolgok” nagyon „hamarosan” kitörnek (mint a gazdaság és a sötét titkos szövetkezés –cabal – összeomlása), mert sok mindent kell tenni ezután és a Felemelkedés előtt. Ez nem történt meg.
Az utóbbi időben vannak utalások egy fogokozatosabb folyamatra – mint a lehetséges jogi folyamat, a titkos szövetkezés tagjainak az igazságszolgáltatás elé vitele törvényszékünk rendszerén keresztül, Obama által vezetve, melyet úgy gondolom, SaLuSa említett nemrégiben.
Míg egy ponton arra vágytam, hogy a Csillagcsalád „megmentsen” minket, végül annak a megértéséhez jutottam, hogy megfelelőbb számunkra az, hogy magunkat mentsük meg.
Ellenben mi a helyzet a Felemelkedés idővonalával??? Mi a helyzet a 2012/12/21 [dátumával], mely csupán hetekre van, és még kevesebbre az USA választások után – Obama újraválasztásával (akit én teljesen támogatok), mely feltételezhetően döntő.
Tudom Tanácsadóimtól, és saját élményemből, hogy ez egy végletesen folyékony [képlékeny] folyamat, és hogy a „földi személyzet” és a Csillagcsalád tervei szinte egy perc alatt változnak, ahogy együttes cselekvéseink Valóságunkat változtatják.
Azonban ezek a dátumok még mindig közelednek!?? Szeretném tudni, hogy mit tudsz erről?

Ez egy nagyszerű, viszont hosszú kérdés, így, ezt feltördelt részekben kell majd megválaszolnom. E kérdés első jellegéről, már valóban régóta hallunk, hogy a fizikai események „hamarosan” kitörnek, és az, aki lelkesen követte SaLuSa friss információit 2010 telén, és remélte, hogy még akkor valami „hamarosan” kitör – én egyszerűen megengedtem magamnak, hogy elkülönüljek a dátumoktól és az idővonalaktól, és bármely módon, ahogyan tudok magam dolgozzak azon, hogy előidézzem a változásokat, melyeknek meglátására vágyunk.

Jóllehet, ez az én személyes ösvényem, és talán nem tükrözi mások nézeteit, és nem is segít másoknak, kik a világnézetet [paradigmát] széttörő események özönének szükséges megjelenése [manifesztálása] felé tekintenek, melyről régóta halljuk, hogy „hamarosan” kitörnek. Természetesen fontos rámutatni, hogy Galaktikus testvériségünk látószöge magasabb dimenziós, és nem tapasztalják meg azt a lineáris „időt”, melyet mi, és ennek eredményeképpen még időnk szerint egy évszázad is csupán egy szempillantásnyinak tűnhet számukra.

Biztos vagyok benne, hogy mindent megtettek, amit tudtak, hogy üzeneteiket időérzékelésünkhöz igazítsák, azonban az ő látószögük és a miénk közti puszta különbség miatt, lesznek üzeneteikben az idővel összefüggő „csuklások”, mert próbálnak beszélni és kölcsönhatásba lépni egy fizikai, káprázati [illuzórikus] jelleggel, melyet mi „időként” ismerünk, amelyet ők nem tapasztalnak.

Például valószínűleg vannak események, melyeknek meg kell történni a 19. vagy a 20. században, amelyek segíteni fogják az események fizikai történését, melyeknek most kell megtörténniük, és a Galaktikusok az idő minden nemzedékén át dolgoznak: minden évtizedben, minden évben, minden évszázadban, hogy segítsenek minket elérni egy felemelkedést, mely függ a véghezvitt cselekvésektől a különféle eltérő időszakokban.

Természetesen a legfontosabb időszak az, melyben jelenleg vagyunk, azonban a Galaktikusok mindent megtesznek, melyet tudnak, hogy oly sok eseményt hozzanak el számunkra, noha ugyanakkor a különböző időszakokban dolgoznak közösségünkkel, hogy meglássák, jelenlegi közösségünk e jelen időben olyan felvilágosult és megsegített, amennyire lehetséges a leleplezés és oly sok más dolog megjelenítése [manifesztálása] előtt és után.

Most, a felemelkedés idővonalával és a választással kapcsolatosan, lévén, hogy döntő az, merre irányul ez a világ:

Csupán azt mondhatom, hogy a világszínpadon a dolgok kezdenek nagyon érdekessé válni. Amellett, hogy mit adnak át nekem a jelenkori ügyekkel kapcsolatosan a csatornázott forrásaimból, nem vélem magam teljesen képzettnek, hogy a földi eseményekről beszéljek, melyek a leleplezéshez vezetnek el, azonban csupán újra megerősíthetik hitem, hogy Obama elnök sikeres újraválasztása erősen segíti a lendületet az előrehaladásra és a leleplezésre.

Semmilyen módon nem mondom azt, hogy a leleplezés azonnal megtörténik, amikor Obamát újraválasztják, mert ismételten, nem tudom, mikor történik ez meg. December 21. dátumát nagyon propagálták, és e hírlevél sok "olvasói kérdés" részében beszéltem róla, és újra megismétlem e dátummal kapcsolatos érzéseim, mely az, hogy ez [a dátum] valóban nagyon fontos, azonban személyesen én nem tennék mindent a hirtelen felemelkedés kártyájára december 21-én [habár, Szeretném!].

Teljes szívemből remélem, hogy a december 21. dátuma bizonyosfajta tömeges, együttes [kollektív] felemelkedést idéz elő, és remélem, hogy meglátom a Földet elárasztani tiszta, mennyei és felemelő Fénnyel, ahogyan látomásokként kaptam néhánytól, azonban épp arra az esetre, ha ezt a dátumot váltópontként szánták fellépni a fokozatos változás bevezetéséért, inkább, mint a Föld Fénnyel történő hirtelen elárasztására: még mindig látni fogtok engem írásokat és csatornázásokat közzétenni, hogy segítsek ebben a felemelkedésben, miután 21-e elérkezett, és elmúlt [mely, hacsak nem történik majd meg a Föld tömeges tisztítása Fénnyel: ebben az esetben felemelkedett lényként fogtok engem látni!].

A kulcs év végi dátumoknak bizonyára hathatósaknak kell lenniük, nem számítanak a külső körülmények, mert beleöntöttük együttes Fényünket és érdeklődésünket olyan dátumokba, mint 21-e. Nem számít, mi történik, ez év vége nagyon érdekes lesz valóban, noha talán nem vagyok képes segíteni egyikőtök számára sem, hogy meghatározzam, épp mikor fognak megtörténni dolgok, vagy melyik idővonalat fogják hasznosítani: megtartom a hitet, mialatt megtapasztalom a temérdek megerősítést, mely mind nagyon valós.

Ne érts félre, nem várhatok a kulcs megjelenítésre [manifesztációra] sem, és bosszantó lehet folyamatosan várni, és várni, azonban ezért próbáltam jelenlegi helyzetemet olyan könnyűvé és örömtelivé tenni, amennyire lehetséges, azért, hogy eléggé boldog és beteljesült legyek a Most e pillanatában, hogy képes legyek kivárni a kulcs megjelenítéseket, mely felé mindnyájan tekintünk. Nem könnyű, azonban elmondom neked, hogy kifizetődő!

Ez fejezi be az "olvasói kérdések" részét az e heti hírlevélnek.

Remélhetőleg ez a kibővített előzetes együtt rezgett [veletek] és hasznotokra vált. Sok szeretet mindnyájatoknak!

Wes Annac

[A fordító megjegyzése: A hírlevélre fel lehet iratkozni Wes honlapján - angolul tudóknak.]


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


Nincsenek megjegyzések: