2012. november 30., péntek

Vízöntő csatornázások – heti hírlevél 18. szám


Vízöntő csatornázások 
– heti hírlevél 18. szám

[Előzetes]
2012-11-18

Csatornázott rövid hírek


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Preview: Aquarius Channelings Weekly Newsletter 18th Issue – The Channeled BitsHello, drága barátok, és üdvözlet a Vízöntő csatornázások heti hírlevelének tizennyolcadik számában!

Ezen a héten kizárólag SanJAsKa-tól fogunk hallani. Elvezetnek majd bennünket egy rövid utazásra a felemelkedett lények ismerős közössége révén – asztrál utazásaink során, és megválaszolom majd az olvasók kérdését itt, e világban az emberek különbözőségével és a különféle helyekkel kapcsolatosan, ahonnan mindnyájan érkeztünk.

Erre a hétre kezdetként, SanJAsKa emlékeztet minket, hogy új távlatokra ébredünk rá, és hogy mi többrétegűek vagyunk.

„Mindaz, amin ti, drága lelkek átmentek ez időben, arra szolgál, hogy ráébresszen benneteket új megértésekre, új távlatokra, új felfogásokra a körülöttetek lévő valóságokról, hiszen valóban, nagyon folyékony, és folyamatosan elmozdul és változik. Lelketek nagyon összetett, és többrétegű addig a pontig, hogy viseltetek különböző személyiségeket, Létformákat és létezéseket folyamatos földi utazásotokon át mindvégig.

Közületek azok számára, akik nem vettek magukra sok Életet a Földön, utazásotok és felhalmozott rétegeitek csekélyek voltak, azonban közületek azok, akik megtapasztalták az Élet és kultúra minden oldalát, melyet ez a világ felajánlani bír, a felülvizsgálat / áttekintés, egységesítés [integráció] és átváltozás erős [intenzív] folyamatán mennek keresztül ezen a ponton. Természetesen vég nélkül hallottatok a folyamatról, melyen átmentek, és meg szeretnénk ismételni, hogy amin átmentek most, az a DNS-etek kiterjeszkedését és újraírását szolgálja, oly módokon, melyekről nem gondoltátok volna, hogy lehetséges.” – SanJAsKa

Kérték tőlünk, engedjük meg a kudarcérzetnek [frusztrációnak] és fájdalmaknak, hogy elolvadjanak, mert Fényesített energiáink fontosak felemelkedésünkhöz.

„Az emberiséget közösségként és egyénenként is visszatartották azon hatalom megértéséről / felfogásától, melyet magatokban valóságotok Isteneiként és Teremtőiként hordoztok.

Kérünk benneteket drága lelkek, engedjétek meg a feszültségnek [megpróbáltatásnak / stressznek], a kudarcérzetnek [frusztrációnak], az aggódásnak, kérünk titeket, engedjétek az egésznek elolvadni, lássátok meg, hogy gyönyörű Isteni szikrák vagytok, akik egy nehéz Föld élményt vettek magukra, abból a célból, hogy felemelkedjenek egy ilyen élményből, és mindenkit lássanak szintén felemelkedni, aki ilyen élményen ment veletek át. Mindaz, amit tesztek a fel nem ébredt nyilvánosságért, és az emberiség egész közösségéért, azt hamarosan mindenkinek tudni kell, amit előletek elrejtettek.”

(…)

Azt mondták, hogy sosem hagynak egyedül, és hogy egyszerűen meggyőztük magunkat, hogy egyedül vagyunk. Emlékeztettek valóságunk folyékonyságára [képlékenységére], és hogy milyen könnyen változtathatjuk meg.

„Teremtőnk sosem hagyott közületek senkit sem egyedül, és egyszerűen az emberiség volt az, mely megfeledkezett összekapcsoltságáról természetes Isten Forrásunkkal, ahogy egy olyan fizikai valóságban játszadozott, melyről nem látta át, hogy ő teremti. Drága Teremtőnk mindnyájatokkal együtt van ebben a bizonyos pillanatban, és egyszerűen azt szeretné mindegyikőtöktől, hogy elismerjétek mindenható jelenlétét. Az Élet energiája mindenhol ott van körülöttetek, és Életetek folyékonyabb és megváltoztathatóbb, mint amit ti, drága lelkek felismertetek / felfogtatok, és közléseinket [kommunikációinkat] és benyomásainkat ajánljuk fel nektek, melyeket abbéli reményben teszünk, hogy az ilyen benyomások mögötti energiák magukat egységbe rendezik veletek, és hasznosíthatjátok az ilyen benyomásokat további lelki [spirituális] előnyötökre Életetekben.

Ha még csupán egyetlen drága lélek kezdi el magát közelebb érezni hozzánk, vagy Teremtőnkhöz a közléseink mögötti energiák egységesítésével [integrálásával], és azok használatával, hogy a lelkiségnek egy tisztább megértésére találjon rá magában, akkor tudjuk, hogy beteljesítettük azt, amit kitűztünk [magunknak]. Nem számít a kiterjedés, a káprázat rávesz, hogy meggyőzzön benneteket, hogy nem vagyunk veletek, vagy hogy minden, mely felé dolgoztok drága lelkek, az egy bizonyos fajta bohózat; mi mindig itt leszünk veletek, hogy tudassuk veletek: sosem vagytok egyedül."

Átmentem személyes hit válságaimon, és tanácsadóim és Galaktikus testvériségünk megnyugtatott engem minden alkalommal, hogy amin én és mi mind átmegyünk, az nagyon valós. Bármikor, amikor megnyugtatnak, távlatom ismét elkezd változni, és felfogom a felemelkedésünk valóságát, illetve emlékeszem rá.

(...)

Azt mondták nekünk, hogy az emberiség többsége a felemelkedést fogja választani, és hogy azok, akinél nem számítanánk rá, fel fogják ölelni a Fény energiáit az elkövetkező időben.

"Az összefutó / összehajló [konvergáló] idővonalakra tovább pillantva, azt mondhatjuk, hogy az emberiség többsége valóban felemelkedik. Körülöttetek azok a lelkek, akiknél valószínűleg nem számtanátok rá, hogy elfogadják, és magukba egységesítsék a Fény energiáit, az elkövetkező időben éppen ezt fogják tenni, és mindaz, amin ti, drága lelkek átmentek, a képességetek és hajlandóságotok lehorgonyzása, hogy elfogadjátok a felemelkedettebb birodalmakat, önmagatok lerombolásával és kiemelésével [megmutatásával], és a múlt felfedésével, mely elmerült a káprázatban.

Az egyén egyszerűen nem tudja elfogadni a felemelkedettebb Fény energiákat, ha még midig felgyülemlett elzáródásokat érez magában, mely miatt bátorítunk benneteket, drága lelkek, hogy lássátok meg, amikor a kudarcérzetet keltő [frusztráló] események megtörténnek Életetekben, egy jó ok miatt fordulnak elő, és az a tehetetlen kudarcérzet, melyen átmentek, ahogy kiteszitek magatokat az ilyen kudarcérzeteknek, egy nagyobb, Isteni tervet szolgálandó létezik, kifürkészhetetlen [végtelen] szinteken."

Újra meg újra ismételten mentünk át a [tehetetlen] kudarcérzetet [frusztrációt] átalakító leckéken, melyek az ego énünket hajtják, és a harag, melyet az ego énünk kifejez, és melyekkel egyenként az ego rétegeit egymás után fedi fel, és hámozza le: ragyogó és tiszta Önvalónk kiragyog, és sokkal tisztább formákban kerül kifejezésre mindenkinek körülöttünk. Néhai Önvalónk rétegeit hámozzuk le és rendezzük egységbe [integráljuk], és ebben a folyamatban az együttes sűrű energiát is átalakítjuk!

(…)

A közlést erre a hétre befejezendő, SanJAsKa elmeséli nekünk, hogy mi mind saját útjainkon [módjainkon] találunk rá a felébredésekre, és hogy meg kell találnunk [muszáj] a belső Szeretetet és tiszteletet, mielőtt képesek vagyunk tisztán kifejezni az ilyen Szeretetet mások felé.

„A rezgés energia, mely különböző más formákat vehet fel, és sok lélek van világotokban, aki megtapasztalja magában a felgyülemlett sűrű rezgéseket. Az ilyen lelkeknek kell megadni az elkövetkező időben a helyénvaló Szeretetet és gondoskodást, és közületek sokan már elkezdtek rátalálni a belső Szeretetre a saját módjukon, és azt mondjuk, hogy mindnyájatoknak rá kell lelni [muszáj] a belső Szeretetre először, mielőtt rátalálnátok a helyes külső Szeretetre, tiszteletre, és egységre körülöttetek mindenkivel.

Ahogy befejező benyomásomat teszem meg e közlés okán, köszönöm drága írnokunknak, aki megengedte számunkra, hogy átjöjjünk rajta keresztül ezen a napon és hasznosítsuk templomát egy közlés átadásához. Közületek mindenki rendelkezik a csatornázás képességével, és oly sok más dolog megtételével, és bár meglátnátok, milyen végtelen és közel vagytok valójában a felemelkedettebb birodalmakhoz, drága lelkek, az felmelegítené szíveteket.”

Köszönöm neked SanJAsKa!

Remélt, hogy ez együtt rezgett veletek, és hasznos volt számotokra. Sok szeretet drága barátok!

Wes Annac


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/Nincsenek megjegyzések: