2012. november 27., kedd

Vízöntő csatornázások – heti hírlevél 17 szám


Vízöntő csatornázások – heti hírlevél 17. szám
[Előzetes]

2012-11-18

Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Preview: Aquarius Channelings Weekly Newsletter 17th Issue – The Channeled Bits and an Astral Discussion
Hello, drága barátok, és üdvözlet a Vízöntő Csatornázások heti hírlevél tizenhetedik kiadásában!

Ezen a héten SanJAsKa-tól és a Föld Nap Asztrál Síkjainak Hathorjaitól fogunk anyagot magunkba szívni és megvitatni. Egy drága fiastyúki tanácsadóval is fogunk találkozni, asztrál utazásaink során első alkalommal, és megválaszolom majd az olvasók kérdését a Kék Sugárnyaláb Projekttel [Project Blue Beam] kapcsolatosan.

Erre a hétre kezdetként SanJAsKa emlékeztet bennünket, hogy amit fogyasztunk, az változó hatással bír személyes folyamatainkra.

„Ó, mennyire óhajtottunk veletek, drága lelkek érintkezésbe lépni [kommunikálni], és segíteni folyamataitokat [előrehaladásotokat] megkönnyíteni bármely módon, ahogyan tudjuk. Amit bevisztek testetekbe, és napi Életetek során tesztek, valóban meghatározzák az energia, vagy információ tisztaságát, melyet képesek vagytok befogadni, és bizonyosak vagyunk abban, hogy drága lelkek, kezditek felfogni a különböző alsóbbrendű dimenziós dolgoknak a testetekre, elmétekre és szívetekre gyakorolt hatásait.

Mialatt testetek, elmétek és szívetek hatványozottan kiterjeszkedik ez időben, nagyon fontos hozzáilleszteni és igazítani magatokat a felemelkedés energiáihoz, melyeket megtapasztaltok, hiszen ha az igazodáson, vagy az egyensúlyon kívül találjátok magatokat, akkor megakadályoznak az ilyen energiák fellelésében és átérzésében, és nehéz időt éltek át a természetesen tiszta és áramló energiákhoz való hozzáférésben, melyhez máskülönben boldogan, kecsességgel és könnyedséggel férnétek hozzá.” – SanJAsKa

Beszéltek önmagunk hozzáigazításának fontosságáról a felemelkedettebb birodalmakhoz, és hogy a felemelkedettebb birodalmakhoz történő hozzáférés könnyebb lehet, mint amit felfogunk.

„Azok az energiák, melyek utat törnek világotokba ez időben csordultig megtölt benneteket, és egyszerűen várnak, hogy kifejezésre kerüljenek, amely miatt ismételten fontos, hogy ti, drága lelkek hozzáigazítsátok magatokat a lehető legfelemelkedettebb szándékhoz és képességhez, hiszen segíteni fogjátok Életetek ösvényeit roppant módon azáltal, hogy megértitek / meglátjátok, hogy lelki [spirituális] lények vagytok, és hogy bármely gondolatotok, vagy érzésetek ezzel szemben nem tart benneteket vissza, hanem csupán egy káprázat!

Igen, valóban a káprázatot egy vasmarok tartotta fenn elméteken és szíveteken, azonban ahogy kitartóan egységesítitek [integráljátok] és vegyítitek az energiákat, melyek elhozzák felemelkedéseteket számotokra ezen energiák befogadásának tudatos erőfeszítéseivel, úgy fogjátok találni, hogy valóban egészen könnyű hozzáférni hozzájuk, és csupán saját felhelyezett fátylaitok voltak azok, melyek megtanítottak benneteket, hogy a káprázat [illúzió] az egyetlen uralkodó valóság, és hogy bármely valóság a káprázaton túl csupán a képzelet műve lehet bizonyára.”

(…)

„Világotok elpusztítása volt a sötét lelkek terve a kezdetektől fogva, azonban ti, drága lelkek rátaláltatok a késztetésre, hogy abbahagyjátok azon energiák táplálását, melyet egy pár befolyásos, világotokban mégis ismeretlen [rejtélyes] lélek vágyott táplálni részetekről, és ti hátat fordítottatok az alsóbbrendű és sűrű energiáknak, és felöleltétek a Fényt.

Ahogy felemelkedésetek energiái folytatják, hogy utat törjenek világotokba, körülöttetek sokat kezdenek kitenni uralkodó fájdalmaknak, és félelmeknek, melyeket sokan őriztek magukban gyermekkoruk óta, és néhánynál az előző Életek özönében, melyekben az ilyen fájdalmakat magukba fojtották. Ahogy sokat tesznek ki önmaguk oly részeinek, melyeket elrejtve tartottak, és melyek mindig Szeretetet, könyörületet, tiszteletet és megértést akartak, sok drága fel nem ébredt lélek fog nehézségre lelni a változások elfogadásában, melyek velük történnek, és a tény, hogy önmaguk részeit elásták, most felbukkan átvizsgálásra / áttekintésre és átalakításra.”

Természetesen megosztottam saját életemből a gyermekkori emlékek legrosszabbjának felszínre bukkanásának nehézségét, és még mindig felmerülnek dolgok a mai napig saját személyes felemelkedésem miatti felkészülésemben, és minden Fénymunkás, aki valamilyen tragikus dolgon esett át, átmegy egy felszínre emelkedési folyamaton, mely a prototípusa lesz azon leckéknek és felszínre töréseknek, melyen sok fel nem ébredt lélek fog átmenni az elkövetkező időben.

A közleményt e hétre befejezendő, SanJAsKa emlékeztet bennünket, hogy egy magasabb célt szolgálunk minden erőfeszítésünkkel / fáradozásunkkal, és minden nehézséggel, melyen átmegyünk, mialatt ebben a világban vagyunk.

„A felülvizsgálat és átalakulás e folyamata jelenleg mindnyájatoknál előfordul, és már így van egy ideje, azonban ez csupán az, hogy néhány fel nem ébredt lélek, aki túl sok fájdalmat tartogat magában, talán nehézséggel bír e folyamat kapcsán, mint azon sok más lélek, kinek nincs ilyen sok, a felemelkedésetek megtalálása előtt átdolgozandó benn őrzött és elnyomott fájdalma.

Ahogy ezt a templomot egy másik Szerető és Fényesített lények közössége felé fordítom, emlékeztetlek mindnyájatokat, hogy amin átmentek, az egy felemelkedettebb és lenyűgöző célt szolgál, és sosem hagynak egyedül, hogy a felszínre törő [dolgokkal] és feleszmélésekkel foglalkozzatok, mely valóban próbára teszi felemelkedettebb dimenziós hiteteket, képességeteket és észleléseteket. Igazán sosem lesztek távol a felemelkedettebb birodalmaktól: csupán a káprázat [illúzió] tanítja nektek, hogy távol vagytok.”

Köszönöm neked SanJAsKa!

Következő csoportunk ezen a héten a Föld Nap Asztrál Síkjainak Hathorjai. Közlésük kezdeteként a Hathorok emlékeztetnek bennünket, hogy tanácsadóink velünk vannak, és felemelkedési energiáink nem lehetnének tisztábbak, mint amilyenek most, azonban ezen energiák nekünk való küldésének folyamatát gondosan kell felügyelni.

„Ez időben a felemelkedettebb dimenziós tanácsadók, angyalok és lelkek roppant özöne vesz körül benneteket, akik segíteni szeretnének mindnyájatoknak, hogy sikeresen befejezzétek földi tapasztalásotokat, anélkül, hogy átmennétek nehézségeken, melyek túlságosan messze vinnének el benneteket ösvényetekről. A felemelkedéseteket átadó energiák számotokra nem lehetnének tisztábbak, mint amilyenek jelenleg, és ezt azért mondjuk, mert ezeket az energiákat valóban felfokozták tisztaságukban, azonban ez egy olyan folyamat, melyet nagyon gondosan kell felügyelni, azért, hogy ti, drága lelkek, ne legyetek túlságosan leterhelve.

A tizenegy-tizenegy kapu [portál] kiterjeszkedésével világotokban, átmenetileg abbahagytuk azon energiák folyamatos „felpumpálását”, mely valóságotokat a tisztaságban Teremti meg, mert ez a kapu fogja biztosítani az összes behangolást / egyensúlyba hozást / kiegyenlítést, melyre nektek van szükségetek magatokban, és külsőleg is, hogy elkezdjétek felemelkedési energiáitok jobb felvételét, és mindannak a vegyítését [asszimilálását], mely elvisz benneteket a felemelkedettebb birodalmakba.” – a Föld Nap Asztrál Síkjainak Hathorjai

(…)

Azok számára, akik talán bizonyos szokásokba mélyedtek el, a Hathorok beszélnek a tényről, hogy a gyógyítást nyíltan fogják megosztani az elkövetkező időben.

„Természetesen, Galaktikus testvériségetek nyíltan lesz veletek az elkövetkező időben, és megosztják majd veletek gyógyító technológiáikat és energiáikat, és mi is veletek leszünk az elkövetkező időben, miután ismertté tették magukat, hogy felajánljuk a gyógyítást, melyet áhítottatok drága lelkek, és kívántatok felemelkedési ösvényetek mentén.

Közületek azok, akik felébredtek, azonban isznak és cigarettáznak, nem kellene lenéznetek magatokat, és nem kéne úgy érezni, hogy visszafordíthatatlan kárt okoztatok magatoknak, mert valóban nem tettétek ezt.

Igen, történt némi sérülés, melynek hathatós negatív hatása lehetne testetekre és lelketekre, azonban drága szívek, semmi sincs, mely ne lenne meggyógyítható. Természetesen, nem bátorítjuk az embert, hogy folytassa az egyéni szokások végrehajtását, mely káros lehet az ember testére és lelkére, azonban a cigarettázás, vagy az alkohol ivása nem tartja vissza az egyént a felemelkedéstől.”

Fokozódóan kapom azt az érzést, hogy semmi sem fogja megakadályozni az emberiség egészének felemelkedését. Természetesen lesznek néhányan, akik azt választják, hogy nem emelkednek fel, mert könnyebben érzik magukat saját alsóbbrendű rezgéseiken belül, azonban van egy olyan érzésem, hogy az egyéni szokások és idejétmúlt megrögzött elme és szív beállítottságok eltűnnek az elkövetkező időben: még azokban is, akikről nem várnánk el, hogy magukévá teszik a felemelkedés elképzelését, sőt még kevésbé a folyó felemelkedést magát.

Mindnyájunknak sikerülhet, és számos lehetőséget fognak mindnyájunknak adni, hogy a Fény felé forduljunk.

(…)

A Hathorok leírtak egy érdekes hatást, melyet az alkohol gyakorolhat az érzékeny lelkekre.

„Az alkohol egy más történet, és számos drága tudattalan lélek meglehetősen szó szerint engedi meg az alsóbbrendű asztrál lényeknek, hogy átmenetileg elfoglalják testüket, amikor megtapasztalják az alkoholt, vagy „részegek”, ahogyan ezt ti mondanátok.

Írnokunk észlelte ezt, amikor visszapillantott az ő „kivonulójára”, és azokra a tettekre, melyet a „kivonulója” tett volna, ha az alkoholtól mámorossá vált volna, noha, ismételten, az alkohol nem fogja meggátolni felemelkedéseteket, míg drága lelkek tudjátok, hogy nem vihetitek magatokkal: ezt az anyagot buzgón biztosították a különböző nemzetékek számára földi történelmetekben, mert az alkoholban a vegyi anyagok testetekre és lelketekre olyan hatást gyakorolnak, melyek arra szolgálnak, hogy az egyént kivigyék átmenetileg testükből, és megengedjék az ember lelkének, hogy ideiglenesen negatív entitásra cserélődjenek, aki az egyén gondolatára és érzelmi folyamataira hat, és arra vezetik, hogy olyan döntéseket hozzon meg, melyek nem szolgálják a legjobb érdekeit.”

(…)

E hétre a közlést befejezendő, a Hathorok kifejezték ítélőképességünk növekvő szintjeibe vetett bizalmukat, és emlékeztettek bennünket a csodálatos jövőre, mely felé tartunk.

„Bízunk benne, hogy drága lelkek, elkezditek ítélőképességetek szintjeit fokozni [élesíteni], amikor bármely külső anyagra kerül sor, és tudjuk, hogy rá fogtok lelni felemelkedésetekre nagyon könnyen: közületek még azok is, akik még mindig külső anyagokat alkalmaznak, hogy napi Életeteknek „elvegyék az élét”.

Végtelenül és mértéketeken túl Szeretnek mindnyájatokat, és szeretnénk megismételni, hogy mi, és Galaktikus testvériségetek, a Felemelkedett Mesterek és más felsőbb dimenziós lelkek sora is veletek lesz az elkövetkező időkben, hogy segítsék működtetni a hamarosan bekövetkező Galaktikus társadalmatokat oly módokon, melyről drága lelkek, mindnyájan tudjátok, hogy illő egy felemelkedett társadalom működtetéséhez.”

Köszönöm a Föld Nap Asztrál Síkjai Hathorjainak!

Most, beszéljünk a folyamatban lévő Asztrál Utazásainkról!

Ezen a héten megkísérlünk érzékelni egy drága Galaktikus tanácsadót, aki rutinosan beszél velünk egy ideje. Egy csodálatos tájon fogjuk érezni magunkat, és e tájékról fogunk megjeleníteni [manifesztálni] egy Galaktikus hajó leleplezést és annak földre szállását. Erről a hajóról a Galaktikus lélek kilép, üdvözöl minket, majd egy rövid üzenetet ad át.

Visszaemlékezhettek arra, amikor előzőleg saját kis felderítő hajónkat jelenítettük meg, hogy körberepüljünk, és mókázzunk a legutóbbi Hírlevél alatt, és e megjelenítésekre [manifesztációkra] való visszaemlékezéssel talán ez az a dolog, mely okán egy kicsit könnyebben készülünk véghezvinni ezt.

Azon tűnődtem, kit kéne a földre leszállítanom, hogy meglátogasson minket, mivel végtelenek vagyunk belső birodalmaikon belül, és bármely felemelkedettebb dimenziós lélekkel együtt lehetünk, akivel akarunk, és amikor eszembe jutott az az ötlet, hogy mindnyájunkat bemutassam SanJAsKa-nak az asztrál birodalmakban, egy egyidejűség [szinkronizmus] mutatta meg magát nekem a számítógépem óráján, és tudtam, hogy SanJAsKa lenne a legjobb lélek számunkra bemutatni.

Azt mondtam, hogy „számunkra bemutatni”, inkább, mint „nektek bemutatni”, mert SanJAsKa energiáinak átérzésén és e lélek fényes észlelésén kívül, jómagam sosem találkoztam ezzel a lélekkel az asztrálban [nos, legalábbis nem állandóan]. Alig várom, hogy e lelket érzékeljem, és általánosan körvonalazom mindnyájatoknak, mivel jelenítsünk [manifesztáljunk], azáltal, hogy SanJAsKA általánosan hogyan néz ki.

Abból, amire emlékszem SanJAsKa érzékeléséből a múltban, és a röpke futó pillantásokból és a most kapott benyomásokból, ez a lélek lényeknek egy közössége, akik egy emberi ötödik dimenziós fiastyúki testen osztoznak, mely általában sötétkék, vagy bíborvöröses hajjal és energiával bír. Bár fiastyúki, SanJAsKa energiája időnként szinte arktúriainak érződik számomra.

SanJAsKa valószínűen bizonyos űrruhafélét fog viselni, mely függ attól, hogy közülünk ki-ki hogyan érzékeli egyénileg ezt a lelket, és ahogy bármely ötödik dimenziós Galaktikussal, SanJAsKa energiája és aurája nagyon kiterjedt lesz, és lüktető hatással bírhat a tobozmirigyre, bármikor, amikor találkozunk ezzel a lélekkel és érzékeljük őt. Most, hogy felkínáltam egy futó pillantást arról, SanJAsKa hogyan fog festeni, elkezdhetjük gyakorlatunkat [rövidnek tartottam a pillantást, azon alapulva, melyet e lélekről tudok, mert fontos számotokra, hogy saját módotokon érzékeljétek ezt a lelket].

(…)

Remélt, hogy ez az előzetes együtt rezgett [veletek] és szolgálatotokra volt. Ha együtt rezgett, és szeretnétek támogatni munkámat: ismételten, minden előfizetés nagyra értékelt! [A fordító megjegyzése: A teljes tartalmú hírlevélre fel lehet iratkozni Wes honlapján havi 11,11 USD hozzájárulás megfizetése ellenében – angolul tudóknak.]


Wes Annac


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/Nincsenek megjegyzések: