2012. november 2., péntek

Üzenet Anonymustól
Üzenet Anonymustól


Copyright © 2012 Kris Won. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Canalización Anónima (29-10-2012)

2012. október 29.

„Most egy elégséges szintjét értétek el az emberi fejlődésnek, hogy magatok mögött hagyjátok harmadik dimenziós világotokat (fészketeket), és egy felemelkedettebb dimenzió felé szárnyaljatok.”

A Világegyetem Teremtőjének Áldott Nevében, és annak a csatornának a Tanácsadói és Oltalmazói jóváhagyásával, aki befogadja és átadja azt, amit mondanom kell, ezt az üzenetet kezdem azzal, hogy eljöttem ezt átadni mindazoknak, akik olvassák.

Milyen bölcs Ő, aki Mindent Tudó, és kinek csodálatos Elméjéből az egész Kozmosz létrejött! Milyen fenséges az Ő bölcsessége, mely kigondolt egy Világegyetemet, amely olyan hihetetlenül összetett, minden jól elhelyezett darabjával az egész gépezet működésében, ahol semmi sem fölösleges, egyetlen egy lélek, vagy lény sincs, aki ne illeszkedne az Ő Mesteri Tervébe, és aki ugyanakkor tovább fejlődik a lelkek sokaságának fejlődésének akadályozása nélkül, kik körös-körül elkísérik.

Hiszen az, aki még mindig egy olyan életet él, mely saját egyéni hasznára összpontosít, ezzel a gondolattal kezdem üzenetem, nélkülözi az összes szépséget, ellenállhatatlan érzelmet, mely a lelket teljes hálával önti el az oly sok szépség és magasztos tökéletesség Legfelsőbb Teremtője előtt.

Azok viszont, akik – mint jómagam – alámerültek a dimenziók mindegyikébe, melyek az Ő Teremtésének különféle rezgéses rétegeit állítják össze, nem fogjuk abbahagyni azt, hogy bámulatba ejtsen Művének szépségének és tökéletességének terjedelme.

E dimenziók mindegyikét számos és eltérő törvény kormányozza, és semmi sincs, ami e törvények valóra váltása és életre hívása elől megmenekülhetne, mindegyikük a saját megfelelő szakaszán. Világegyeteme sem kivétel, mely azon Világegyetemek részét formálja, melyek haladnak és egymás körül forognak, követve a Tömegvonzás Törvényeit kifogástalan és tökéletesen bámulatos módon.

Magasztos Lényeket látok, akik különböző csillag távolságokat utaztak át, melyek felfoghatatlanok a még mindig véges elmétek számára, akik épp most kísérnek el benneteket, a planetáris fejlődésetek e pillanatában pontosan, hívatva e pillanatokba, melyekben éltek, hogy egy evolúciós [fejlődési] ugrást tegyen meg az emberi létezés [vagy tegyenek meg az emberi lények] világotokban, melyet azelőtt sosem tapasztalt, még közületek a legvakmerőbbek sem, akik még elképzelni is merészelték ezt.

Közülük néhányan úgy döntöttek, hogy megtestesülnek világotokban, annak érdekében, hogy „bentről”cselekedjenek, mint egy közületek. Néhányat még meg is kínoztak, és legyilkoltak, amikor egyedüli szándékukkal előhozakodtak, és segítettek nektek megnyitni elméteket és felébreszteni tudatotokat / tudatosságotokat: ez olyan dolog, amiről jól tudjuk, hogy sajnos megtörténik az egyetemes léptékben leginkább alsóbbrendű fejlődés világaiban.

Áldozatuk azonban nem lesz hiábavaló, hiszen számos mozdulatlan gondolati mintázatot törtek szét, és megnyitották mindazoknak a szívét, kiknek volt Velük kapcsolatuk a földi tartózkodásuk alatt.

Most érett meg számotokra a pillanat, hiszen mostanáig nem tudtátok, hogyan jussatok ki közvetlen környezetetekből, csakúgy, ahogyan a sasfiók élete kezdetén sem ismer semmi mást, csupán a fészket, ahol született, addig, míg szárnyai meg nem nőnek és a pontos és megfelelő pillanat el nem érkezik a bátor ugráshoz a fészkéből, és a csapkodáshoz, és a még mindig rövid szárnyaival repülni indul, az őt figyelő szülők védelmező és szerető szemei előtt. A sasfiók szülei tudják, mikor érett meg eléggé a repüléshez, és szárnyain mikor nőttek meg a tollak eléggé, hogy fiuk repülését fenntartsák. E pillanat előtt sosem döfködnék őt csőrükkel, hogy menjen ki fészkéből, mert ez tragédiával végződne.

Most egy elégséges szintjét értétek el az emberi fejlődésnek, hogy magatok mögött hagyjátok harmadik dimenziós világotokat (fészketeket), és egy felemelkedettebb dimenzió felé szárnyaljatok.

Fejlődésetekben ez egy nagyon nehéz pillanat, és a lakott világokból mindig az emberiség az, aki ugyanezt az evolúciós [fejlődési] ugrást megtapasztalta, épp olyat, amit most éltek át, melyben szükségük volt a mellettük lévő csillag és planetáris rendszerekből testvéreik segítségére.

Ti, magatok, segítség nélkül nem hajthattatok volna végre egy ilyen jellegzetes fejlődési [evolúciós] ugrást. Ez egy olyan döntő változás, olyan látványos, hogy roppant nagy erőfeszítést és egy elengedhetetlen [lényegbe vágó] külső segítséget igényel.

Szeretném ellenben tanácsolni nektek – ha szabad – ezeket a pillanatokat próbáljátok ki, és éljétek tökéletes nyugalommal / békességgel, sőt, még ennek átengedve magatokat. Ez nem jelenti azt, hogy semmi tennivalótok nincs, hiszen a változásokat mindig minden érintett tag együttműködésével építik ebben az átalakító folyamatban.

Amire utalok – és értsétek ezt meg jól – engedjétek el az összes félelmet, aggodalmat / nyugtalanságot, és aggályoskodást, melyet szívetekben bújtathattok, a nem tudás érzelmének a termékét, hogy mi fog történni ettől a pillanattól kezdve.

Ne fogadjátok be a kételyeket, és ne is habozzatok megtenni a nagy ugrást, melyet épp készültök véghezvinni. Tudjátok, hogy ti valóban az Új Kor hajnala előtt vagytok, e világot lakó minden lélekért, nem csupán az emberi lényekért, hanem az összes többi lényért [entitásért], mely fizikai, éteri, asztrál és gondolati világaitokat lakja a földi felszínen, valamint az óceánok mélyén, sőt, még a Föld belső területein is.

Emlékezzetek majd a tanácsomra, és hagyjátok abba az aggódást, vagy még azt is, hogy félénkek vagytok a bámulatos pillanatokkal kapcsolatosan, melyekben ti mind éppen főszerepet kezdtek játszani: a Teremtőért énekekkel és magasztalással [hálaadással / áhítattal] hozzátok meg a tudat / tudatosság e váltását, nem sírással azért a világért, melyet magatok mögött hagytok.

Lazítsatok, és mélységes szeretettel és hálával éljétek a mélységes érzékfeletti e pillanatát, mely után képesek lesztek közelebb jutni a felemelkedettebb birodalmakhoz, melyeknek lakói tárt karokkal várnak benneteket.

Forrás: Anonymus


Csatorna: Kris Won
www.navealfa.com; http://sohinalatierra.blogspot.com; http://galacticchannelings.com/

Angolra fordította: Gloria

Copyright © 2012 Kris Won. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Kris WonTranslated into Hungarian by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


Nincsenek megjegyzések: